Střípky paradoxů (5): trochu jinak   
Pridal tk Pondělí 11 březen 2019 - 04:03:10 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks: 0   Tisknout  LAN_NEWS_24 
V dnešním příspěvku se koncentruji na vedlejší aspekty návštěvy premiéra Babiše v USA, s ní spojené naděje a obavy, včetně SRN. V samém začátku nabízím sdělení W. Churchilla: Lež oběhne půl světa, dřív než má pravda příležitost si natáhnout kalhoty.

Ve svém příspěvku pro PL (9.3) Jan Schneider píše, že premiér Babiš nasadil – použijeme-li cyklistickou terminologii – k trháku a návštěvou Bílého domu se vzdálil svým politickým souputníkům, ale i protiputníkům. O tom, jak zmátl mnohé mediální glosátory, není možno dostatečně poreferovat, protože zmatek ještě asi poroste. Souhlasím, že zmatek poroste, vynechávám vědomě – ještě asi. Proč?

Americká administrativa, včetně CIA a desítky dalších zpravodajských služeb ví s pravděpodobností hraničící s jistotou o nás, premiéru Babišovi, včetně obvinění, EU a EK mnohem více, než se můžeme dovědět z masových médií. To má své výhody a nevýhody. Proč? Protože ve skutečnosti nemůžeme na obsahu a formě amerického vědění nic měnit. Proto bychom se měli s touto skutečností smířit. Tím i s nadějí mající hodnotu nuly, že český stát dostojí symbolu lva (ve svém znaku), a vejde do trojice: America First, Deutschland zuerst a ČR (opět) veliká. USA se nikdy nebudou radit s ČR, koho strašit, kousnout nebo sežrat. Pro odůvodnění uvádím tři analogie z USA.

Doyen amerického tisku a bývalý vedoucí redakce New York Times, John Swinton (1829 – 1901) pronesl v roce 1880 v newyorském tiskovém klubu následující: Cosi takového jako nezávislý tisk do dneška v dějinách světa neexistuje. Víte to vy a vím to i já… Jsme nástroji a vazaly bohatých mužů za scénou. My jsme panďuláci, oni tahají za provázky a my tancujeme. Náš talent, naše schopnosti a celý náš život je majetkem jiných lidí. Jsme intelektuálními prostitutkami.

Americký mediální odborník a profesor vědecké komunikace Robert W. McChesney (1952) na začátku 21. století prohlásil, že smrt žurnalismu se odehrála v uplynulých deseti letech. Privatizace médií vede v poslední době dokonce k tomu, že výběr zpráv je podřízen obsahu reklamy - vždyť přece ta je pro sdělovací prostředek hlavním zdrojem příjmů. Doporučuji se seznámit s prací nazvanou Farewell To Journalism.

Nebudu se podrobně rozepisovat o tom, co odhalil během své práce, co odmítl, včetně oficiální verze o zabití Usámy bin Ládina, nebo co znamená sdělení americké legendy investigativní žurnalistiky Seymour M. Hershe (1937):….Jsme otupělí falešnými zprávami, vzrušenými a nekompletními informacemi a nepravdivými tvrzeními, které nonstop přináší náš denní tisk, naše televize, naše online zpravodajské agentury, naše sociální média a náš prezident. V dohledu není žádný spasitel seriózních médií.

Zmiňuji se o amerických autoritách a médiích i kvůli symbolice dárku: pistole. Český jazyk obohatil angličtinu kromě Čapkova slova robot i slovem pistole (z husitského píšťala) a dolar (ze slova tolar). Němčinu slovem houfnice, krčma, bič, abych uvedl alespoň několik příkladů.

Pistole jako symbol nemůže být nikdy mužským pohlavním orgánem, jak by tvrdil Freud. Může však výstižně ukazovat, že muži je vlastní agresivní vnímání sexuality. Podobně jako může ve spojení s nápisem, Pravda vítězí vystihovat, že pravdu má jenom pistole. Pistole je totiž obrácený argument pravdy. O symbolice TGM s představenou naivní interpretací ve spojení se založením Republiky československé a manželkou TGM se nebudu z důvodu respektu k mrtvému zakladateli a živému premiérovi následnické republiky rozepisovat.

Nevím, o čem sní pan premiér, když spí, nevím, co pro něj symbolizuje pistole s několika dalšími symboly (prvorepublikovým státním znakem, lipovými květy a vyrytým datem Trumpova narození). Nehledě na skutečnost, že symboly neslouží k Freudovskému zahalování, ale jsou jakousi zkratkou, a známé teorie o podstatě a původu snu a symbolů jsou rozporuplné, mnozí vědoucí se shodují na funkci: řešení problémů. Proč? Protože sny se zabývají mnohem více našimi úzkostmi, obavami a problémy. Mnohem méně našimi úspěchy a radostmi. Je tomu proto, že základem všeho je vztah a v něm a z něho působící napětí. Jaké a čí problémy chtěl nebo mohl premiér Babiš v USA řešit, nevím. A nechci ani vědět. Protože zmatek ještě poroste. Proč? Jeden z nejznámějších konstruktérů střelných zbraní se narodil v Utahu: John Moses Browning (1855-1926). Vyvinul poloautomatickou M1911v roce 1911, a já nevím o žádném americkém vojákovi, který by ji neměl po svém boku. Protože je to součást historie státu Utah, (státní reprezentant Carl Wimmer, republikán), a Nejen to, je to součást americké historie, Utah se stal prvním americkým státem, který zařadil pistoli na seznam státních symbolů - hned vedle včely medonosné, Bonnevillského pstruha, lilie Calochortus nuttallii, stromu smrk pichlavý, racka a písně Utah, We Love Thee. V tomto kontextu se proto nacházejí šance na výhru tendrů s pistolemi v USA a pokus mormonů o vytvoření vlastního státu po ukončení mexicko-americké války v roce 1848.

Pokus o Deutschland zuerst je zatím doprovázen strachem mnohých v Evropě, včetně Němců samotných. Při bližším pohledu na America First lze ale vidět mnoho paralel. Včetně skutečnosti, že Němci nemyslí na mnoho jinak než Britové a Francouzové. Problém je ale v tom, že to nelze oficiálně přiznat. Proto Němci představují mistry v moralizování a pokrytectví. Dokazují to nejenom současný ministr zahraničí SRN svým projevem o Alianci multilateralistů, moratorium o exportu vojenské techniky do Saudské Arábie, energetická politika a dvojí metr ve vztahu k RF a ČLR. Ale i Werner Sombart (1863 – 1941), německý sociolog, historik a ekonom, řadící se ke stejné generaci jako Max Weber (Keller, J. Dějiny klasické sociologie. Vyd. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 530 s. s. ISBN 8086429520. Protestantská etika a duch kapitalismu). Werner Sombart patří k nejvýznamnějším, nejvlivnějším, ale také nejkontroverznějším německým sociologům. Kvůli sympatiím se socialistickým hnutím se až do roku 1917 nemohl stát profesorem. Dnes, kvůli příklonu k národnímu socialismu a antisemitským tendencím, které projevoval v závěru svého života, se opět ignoruje. Podobně jako otázka: Jaký je rozdíl mezi USA, SRN a ČR?

USA mají objektivně a nepopíratelně větší svobodu jednání nutnou pro ochranu národních zájmů. SRN jako stát s omezenou suverenitou nacházející se v pavučině a kuchyni bruselských předpisů, strachu samo ze sebe a Evropanů, si dovoluje měsíční ztrátu ze sankcí proti RF ve výši cca 600 mio Euro a odepsání státních úvěru ze zastavení produkce A 380.

Kromě toho riskuje, že podobný finanční debakl se dostaví s projektem podpory výroby baterií pro e-automobily a žije v naději, že může dojít k vyrovnání transatlantického partnerství s USA s pomocí SRN jako centra vztahu EU – USA. V tomto kontextu neuškodí seznámit se s nedávnými tézemi ministra zahraničí SRN Heiko Maas – Partnerschaft neu zu vermessen. Samozřejmě i s myšlenkami kandidáta na prezidenta EK, Manfreda Webera. Ten si přeje mít k roku 2021 evropskou kybernetickou gardu, evropskou vojenskou akademii (vedle americké West Point) a k roku 2030 evropskou armádu, druhou nejsilnější na světě (po USA). To proto, aby se RF a ČLR neodvažovaly rušit mírový rozvoj demokratické EU. V této souvislosti si dovoluji doporučit seznámit se s původem a obsahem slova garda, které kandidát na prezidenta EK použil. A pokusit se najít odpověď na jednu z mnoha nabízejících se otázek: Kde se bude nacházet fyzická hranice rozdělení EU a NATO v případě, že se myšlenky pana Manfreda Webera materializují? Co se bude dít uvnitř NATO během a po případném odsouhlasení návrhů a z nich vyplývajícího rizika rozdělení a dělení NATO na dvě části (evropskou a pro-americkou). Jakou pozici a roli může v této hře sehrát ČR?

Jak by mi to nebylo líto, ČR neuspěje ve své snaze odvrátit následky závislosti na hospodářství SRN. O závislosti na USA, nemluvě. Proto se mi jeví budoucnost ČR víc, než nejasnou. A EU? Genderová a migrační politika, zavedení vízové povinnosti pro občany USA od roku 2021, nespolehlivá role Polska v EU a také ve vztahu k USA, abych jmenoval alespoň několik příkladů, nedovolí EU/EK transformovat otce členských států EU do jednoho otce jednotné Evropy. Proto vidím budoucnost EU podobnou té ČR. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
10.3.2019


Střípky paradoxů (6): trochu jinak

V dnešním pokračování - Střípky paradoxů si dovoluji hned v úvodu odkaz na knihy: Lži za války a v míru. Tajná moc tvůrců veřejného mínění, autora Viktora Farkase, kterou vydala Mladá fronta v roce 2006 (Originál: Lügen in Krieg und Frieden. ISBN 80-204-1357-X) a 237 stránkovou knihu Novičok – Případ Sergeje a Julije Skripalových, autora 21 výzkumných zpráv, 12 učebních a výcvikových pomůcek a 7 knih, Ladislava Středy (1950).

Zmiňuji se o nekonečném případu Skripal & Co nejenom proto, že se blíží roční jubileum kauzy novičok v ČR, ale kvůli mediálnímu doprovodu, politice a následkům politiky (ve spojení s kauzou) na důvěru občanů k institucím státu. V neposlední řadě kvůli faktům obsaženým v doporučených knihách. Kauzu je totiž možné začít datovat již od 17. března, kdy mluvčí ministerstva zahraničí RF Marija Zacharovová prohlásila: Nejpravděpodobněji jsou zdrojem původu této chemikálie země, které od konce 90. let prováděly intenzivní výzkum látek z projektu NOVIČOK. To jsou Velká Británie, Slovensko, Česká republika a Švédsko, u Spojených států je to otázka. To neberu v úvahu vyjádření stálého zástupce RF při OBSE Alexandra Lukačeviče ze dne 15. Března: ..laboratoře na výrobu chemických zbraní skupiny novičok po rozpadu SSSR zůstaly za hranicemi Ruska, výzkum a vývoj pokračoval v dalších zemích - v Pobaltí, Velké Británii, Spojených státech, České republice a ve Švédsku.

Podobně nekonečným případem se mi jeví různé kampaně o změnách klimatu a jejich následcích pro náš život a Planetu jako takovou. S obsahem příspěvku Jiřího Weigla zveřejněného v PL (9.3) a týkajícího se kampaně za vyhlášení klimatického stavu nouze a požadavků zelených extrémistů - nastavení jiných pravidel pro financování a řízení kulturních institucí, souhlasím. Ne z ideologických, ale z faktologických a vzdělávacích důvodů, především pro signatáře ze státních a veřejných kulturních institucí ČR a členy vlády. Nechť je pro signatáře pomůckou vědecký výzkum laserových prostředí ve spojení se strunovou teorií na Pensylvánské univerzitě. Zcela určitě bude možné po úspěšné návštěvě premiéra Babiše v USA obdržet výsledky výzkumu a pokusů profesora Michael Rechtsmana zadarmo. Oč jde?

V laserovém prostředí dávají Američanům trojrozměrné objekty dvojrozměrný stín. Přičemž současně tvrdí, že trojrozměrné objekty jsou viděny jako část čtyřrozměrného objektu. A to vše ve spojení se strunovou teorií. Ta zohledňuje 10 rozměrů. Není potřeba být vědcem, aby každý se zdravým selským rozumem pochopil, že se vědátoři mýlí, že jde o marketing a o velké peníze. Žijí, podobně jako ekologičtí extrémisti z peněz, které si nezaslouží. Ignorují totiž minimálně 12 zákonů: velký zákon, zákon tvoření, růstu, smíření, odpovědnosti, vzájemnosti, koncentrace, darování, přítomnosti, trpělivosti a ocenění, příměří a inspirace.

O paradoxech spojených se sankcemi USA, s pomocí prezidenta Trumpa prezidentu Putinu, na příklad se stavbami terminálů na CNG v EU, dodávkami plynu z USA (7-8 USD/mmBtn), dodávkami plynu z RF (3,15 USD /mmBtn), a tím pomoci RF zaujmout první místo na světě v dodávkách CNG před Katarem, USA, Alžírskem a Nigerií, nemluvě.

Mlčky se obchází další paradox: tichá komunistická revoluce. Paradox proto, že se téměř vždy a všude v Evropě tvrdí, že komunisté nemohou přijít k vládní moci bez krveprolití a společenských otřesů. Nepál dokazuje opak.

Nepál, oficiálně Federativní demokratická republika Nepál, kde se chovají jaci, kde se narodil v roce 563 př. n. l. Gautama Buddha, je vnitrozemský stát ve střední části Himálaje. Národní květinou je rhododendron, národní hrdostí jsou proslulí Gurkhové, elitní vojáci, kteří používají stejně proslulý kukri nůž. Třetí hrdostí označuji vlajku Nepálu. Jako jediná na světě má neobvyklý tvar: jsou to dva spojené trojúhelníky, na nichž jsou zobrazeny slunce a měsíc. Nepál hraničí na severu s ČLR a na jihu, východě i západě s Indií. Má podle Wikipedie rozlohu 147 181 km² a 31 551 305 (červenec 2015) obyvatel. Hlavním městem je Káthmándú. Nejvyšší horou Nepálu je Mount Everest. Úředním jazykem je nepálština a převažujícím náboženstvím hinduismus. 28. května 2008 byla země prohlášena federativní republikou. K faktické změně ve federaci však dosud nedošlo. Za to došlo již v 2015 v Nepálu ke změnám, které by mohly zajímat nejenom českou veřejnost, ale i politiky a analytiky – amatéry, zabývající se problematikou aktuálních vojenských střetů mezi Indií a Pákistánem, nerovnost mezi prostředky, kterými disponuje Čína a Indie, v neposlední řadě monitoringem vývoje projektu Jedno pásmo, jedna cesta (OBOR).

Volby v Nepálu v 2015 vyhráli komunisté. Bez revoluce, bez výstřelu, otřesů ve společnosti a demonstrací. Škoda, že nikdo v Evropě, včetně Ukrajiny neměl čas na návštěvu nebo povolení referovat o průběhu voleb, životě a změnách v Nepálu. Tam se odehrával celé desetiletí trvající boj s maoisty (1996-2006) podporovanými ČLR. Ti uzavřeli v roce 2006 dohodu. Kontrolujíc cca 80% venkovského obyvatelstva, dohoda jim dala právo na účast v politickém životě Nepálu. KS Nepálu tak mohla vyjít na 9 let trvající cestu propagandy svých politických cílů. Svého cíle dosáhli 2015. Vítězství komunistů ve volbách s konečnou platností ukončilo boj. Za to, nejenom v ČR, ale v celé EU boj proti komunistům pokračuje celých 30 let po zavedení demokracie. Nový boj, tentokrát proti ČLR se nacvičuje. V čem spočívá změna politického režimu a klidu v Nepálu po volbách v roce 2015 a co nás učí?

Stručně formulováno: 1) Ve své podstatě se jedná o tektonickou změnu ve vysokohorském státě, nacházejícím se a balancujícím mezi dvěma světovými civilizacemi: indickou a čínskou. 2) Vstup komunistů do vlády dokazuje přesvědčivě dlouhodobou, pragmaticky prověřenou a tím prakticky neprohrávající strategii politiky ČLR. 3) Politická změna podmíněná vstupem komunistů do vlády pod vedením premiéra Khadga Prasad Sharma Oli (1952), zkráceně také K. P. Oli, obsahuje kromě odstoupení od vojenské spolupráce s Indií a USA, účasti v regionálních vojenských summitech pod vedením USA nebo Indie a zintenzivnění účasti Nepálu v projektech ČLR, změnu hospodářského jazyka. Tuto změnu způsobuje přestavba a přechod stávajícího železničního systému (indického1676 mm) na systém čínský (1435 mm). S ohledem na skutečnost, že velká část zahraničního obchodu Nepálu se realizuje přes Indii (kde cca 80% všech železničních spojení má šířku 1676 mm), změna se rovná, podle mého hodnocení, změně národního hospodářského jazyka. To i proto, že koleje široké1676 se používají pouze ve spojení Indie s Pákistánem, Srí Lanka a Bangladéš. Tím nechci ani v náznaku indikovat, že by ČR neuměla využít staré

komunistické, německé a tím i čínské standardy a vyhlásit tender na nové, ve světě ještě neexistující. 4) Ihned po převzetí vlády komunisty bylo identifikováno 10 hospodářských zón, ve kterých jsou vítány přímé investice z ČLR a podmínka zaměstnanosti. Jedná se mimo jiné o investice do zemědělství, bankovnictví a finance, vzdělání, energetika, zdravotnictví, IT a komunikační technologie, výrobní průmysl, těžba cenných kovů a jiných přírodních zdrojů, turismus a transport. Při podrobnějším pohledu lze zjistit, že ČLR se koncentruje na integraci vzdělaných a europeizovaných místních specialistů. Výsledkem je sociální podpora maoistické vlády a maximální snížení rizika sociálních nepokojů a barevných revolucí.

Pro doplnění uvádím, že 29. a 30. března 2019 se bude konat v Káthmándú investiční fórum. Cílem je seznámení se s plány a podporou vlády, potenciálními partnery a projekty. K pátku minulého týdne bylo přihlášeno cca 400 účastníků. V roce 2017 byla ČLR největším přímým investorem (s 493 mio USD za rok) a druhým největším obchodním partnerem. Plány na příštích deset let obsahují investice ve výši 17 miliard USD ročně a představují mimo jiné následující projekty: 2000 km železnic, 2000 km vysokohorských asfaltovaných cest, 5 mezinárodních letišť, 15 000 MW energie a 5 milionů turistů ročně. Podle informace člena vlády, pana Adžikary, investiční prostředky jsou již zabezpečeny vládou ČLR.

Ve stínu a kontextu uvedeného se mi jeví více než směšným vystoupení v Káthmándú (minulý týden) a prohlášení náměstka MO USA, pana Feltera. Cituji ve vlastním překladu: Některé akce spojené s iniciativou OBOR, odpovídají podle našeho hodnocení zájmům ČLR a ne zemím, ve kterých se realizují…měli bychom proto probudit ČLR ke změně své politiky. My vítáme účast ČLR založenou na všeobecně přijatých pravidlech. Nebudu pokračovat. Nedivím se, že nepálští komunisté během vystoupení pana Feltera poslouchali s asijským respektem a v duši se usmívali. Osobně neočekávám žádnou revoluci, ani barevnou v Nepálu v průběhu příštího desetiletí. Za to ale v Evropě se mi jeví v počtu barev duhy.

Zmiňuji se o Nepálu, protože diskuze o projektech Jeden pás-jedna stezka a 16+1 neutichnou. Naopak, dokáží platnost sdělení W. Churchilla: Lež oběhne půl světa, dřív než má pravda příležitost si natáhnout kalhoty. Zahraničně politická re-orientace Nepálu na ČLR, nehledě na vzdálenosti a různosti kultur a hodnot, může ale sloužit jako studijní příklad.

Studijním příkladem může sloužit i Bhútán, okraj Tibetu, země hřmícího draka. Bhútán je oddělen od nedalekého Nepálu indickým státem Sikkim. Leží na východním konci himálajských hor. Na jihu, východě a západě sousedí s Indií, na severu s Tibetskou autonomní oblastí ČLR. V Bhútánu se nachází náhorní plošina Doglam (Doklam). O ní se ČLR a Indie přou celá desetiletí. Doglam je pustý úsek Himálají, důležitý pouze ze strategických důvodů. Jakých? V případě války mezi Indií a ČLR by z této pozice mohla čínská armáda odříznout úzkou spojnici mezi vlastní Indií a jejími sedmi odlehlejšími státy na severovýchodě. Zmiňuji se o Indii a problematice Indie - ČLR, protože jsem v ČR zaslechl hlasy týkající se zohlednění Indie jako alternativního partnera ČR, jako uspokojující prášek v problematice vztahu mezi ČR s ČLR. Jaké štěstí, že lakomost oligarchů a nedostatek peněz u malých a středních podnikatelů nedovolují jim vstoupit do budoucnosti v indické říši snů.

Kdo nemůže odolat slibům o krásné, ale vzdálené budoucnosti ČR v doprovodu Bollywood, doporučuji před odletem posoudit některé zápisy v Bhútánské ústavě. Například, že lesy musí zabírat minimálně 60 % půdy. Vysázení 108 000 stromků jako připomínka narození prince na začátku března 2016 je přesvědčivým příkladem plnění ústavní povinnosti, podobně jako vysazení 50 000 stromů během jedné hodiny v roce 2015. Tímto činem se Bhútánci zapsali do Guinessovy knihy rekordů. V Bhútánu se místo hrubého domácího produktu, jako hlavního ukazatele vyspělosti, užívá hrubé domácí štěstí. To vše po té, co otroctví bylo zakázáno v 50. letech 20. Století a televize a internet byly povoleny až v roce 1999.

V souvislosti s napsaným nabízím v závěru odkaz na prohlášení ČLR týkající se Venezuely, http://home.xinhua-news.com/gdsdetailxhs/share/4838380-?pageflag=iframe). Doporučuji https://baijiahao.baidu.com/s?id=1623678246807922688&wfr=spider&for=pc&isFailFlag=1 a zamyslet se nad chováním ČLR ve vztahu k investicím (nediskutují veřejně a nelitují rizika v Brazílii, Venezuele aj.), politickým zájmům v zahraničí (nevyhlašují nic, co by nebylo nebo nemohlo být dedukovatelné a týkající se Afriky, Blízkého východu, Balkánu apod.) a cílům doma (viz práce Všečínského shromáždění lidových zástupců, Střípky paradoxů (4) apod.). V neposlední řadě doporučuji provést srovnání s RF. Mnohým se může stát více méně jasným, že osud SSSR se dostal do rukou Gorbačova a Jelcina mimo jiné s pomocí chybného chování části elit doby Brežněva a převzetím mýtu, že jsou věci důležitější než mír, zvané principy. V případě, že se elity v okolí prezidenta Putina poučili z historie, bude mnohým pochopitelné chování RF v Sýrii, a že v případě Venezuely, Ukrajiny, NATO a v případě realizace plánů podobných těm, definovaných ministrem zahraničí SRN, RF nemá mnoho alternativ. Proto bude chování a konání RF pro Západ bolestivé. Výsledkem bude důkaz, že geopolitika má a musí mít přednost nad hospodářstvím. Především v době iluzí, americké výjimečnosti a v neposlední řadě v době, kdy věda pracuje na zdokonalení usmrcování lidí na dálku, na prodloužení věku, ne však na zvýšení kvality života. Proto je nezbytné se ptát, potřebujeme li opravdu dělat všechno to, čeho jsem schopni.

Již proto se mi jeví práce vědců pod vedením Michael Rechtsmana na Pensylvánské univerzitě v USA, kde lze registrovat epidemii chudoby a násilí na úrovni prvního rozměru, podobně jako práce ekologických extrémistů a médií, kterým nelze věřit, přeplacenou. Především ve srovnání se snahou a prací vůdců národů Nepálu a Bhútánu. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
10.3.2019.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZpětná adresa pro váš příspěvek: http://infokuryr.cz/e107_plugins/trackback/trackback.php?pid=24173
Pro psaní komentářů musíte být přihlášen. Prosím přihlaste se, nebo se zaregistrujte zde pro přihlášení
Žádné zpětné odkazy pro tento příspěvek.
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2019
PoÚtStČtPaSoNe
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.0988 sec,0.0491 z toho dotazů.Dotazů v DB:15. Použitá paměť:1,108kB