USA se poutají do okovů   
Pridal tk Úterý 15 leden 2013 - 05:51:56 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks: 81   Tisknout  LAN_NEWS_24 
Autor: David Kerans

V žádné zemi není trestní soudnictví spravováno uhlazeněji, než ve Spojených státech.“ – Alexis de Tocqueville, Demokracie v Americe (1831)

„Maje daleko k tomu, aby mohla sloužit jako vzoru světu, je současná Amerika sledována s hrůzou… Není pochyb, že neexistuje žádná evropská vláda, která by nám sem vysílala delegace, aby se od nás poučily, jak spravovat věznice.“ – James Q. Whitman, specialista na komparativní právo (2008)(1).

Ekonomické těžkosti minulých několika let a vzestup hnutí Okupuj Wall Street vedly k tomu, že si Američané začali být více vědomi toho, že kam paměť sahá panuje v jejich společnosti mimořádná nerovnost u bohatství. Od poznámek bloggerů po pojednání profesorů krmil narůstající hlad lidí po informacích o nerovnosti a vysvětlení jejího vzniku vytrvalý proud publikací… Koluje přemíra znepokojivých statistik, jako fakt, že nejbohatších 20% Američanů vlastní 93% bohatství, zatímco spodních 40% vlastní dohromady 1/3% (2); že poměr platů generálních ředitelů a pracovníků vzrostl z 27:1 v r. 1973 na 275:1 v r. 2007 (3); že faktické míra zdanění nejbohatších 400 rodin poklesla z 27% v r. 1992 na 17% v r. 2007 (4); že u věku dožití žen se Amerika propadla od r. 1985 do r. 2010 ze 14. na 41. místo (zoufale poslední mezi vyspělými zeměmi) (5), atd.

Zatímco povědomí o závažnosti ekonomické nerovnosti se postupně stává všeobecnou znalostí, interpretace důsledků této nerovnosti a předpovědi jejího vývoje se opožďovaly. K zlověstnějším důsledkům bezpochyby patří pokračování této nerovnosti z generace na generaci. Sociální mobilita v Americe v každém z posledních čtyř desetiletí klesala a USA nyní v tomto ohledu pokulhávají i za historicky třídně rozdělenou Británií (6). Jen asi 30% narozených do spodní pětiny se nyní dostane do průměru (7). Od svého vzniku – skutečně od doby kolonizace v 17. století – se Amerika oprávněně vnímala jako země příležitostí, a méně bohatí Američané vždy usilovali o konsolidaci v možnosti, že si cestu nahoru po třídním žebříčku proklestí prací. Takže eroze sociální mobility je realitou, která ohrožuje národní identitu. Není proto žádným překvapením, že masmédia toho u informování v této oblasti udělala tak málo. Na banální úrovni informování o kostnatění sociální struktury nezlepší sledovanost. Na ideologické úrovni probírání mizení příležitostí pro stále větší část populace by pravděpodobně vyvolalo vztek, nelibost, odpor a případně dokonce násilnosti ve výrazném měřítku.

Větší než Gulag

Nejzjevnějším projevem sociální imobility je obrovský americký vězeňský systém. Tento systém v posledních několika desetiletích bobtnal, jako vedlejší produkt preferencí pravice chránit bohaté a trestat chudé, namísto kombinace progresivního zdanění a sociálních programů, které rozšiřovaly prosperitu v polovině 20. století. USA držely v r. 1970 ve věznicích jen asi 200,000 svých občanů, ale nyní jich mají přes 2,3 milionu, plus téměř 5 milionů propuštěných na podmínku nebo dočasně (8). Více než 1% dospělé populace je ve vězení, což je nejvyšší míra na světě, a asi šestinásobek světového průměru. USA mají téměř 25% celkové vězeňské populace světa (9) a jejich vězni prakticky převyšují populaci nechvalně známého sovětského systému Gulagů na jeho vrcholu (10).

Mimořádná expanze vězeňského systému je odrazem nikoliv nárůstu míry zločinnosti – míra nenásilné zločinnosti v Americe je nízká, relativně vůči ostatním vyspělým zemím (11) – ale eskalující přísnosti soudů. Tresty v USA se během posledních třiceti let zdvojnásobily, takže Američané sedí pět až desetkrát déle, než vězni ve Francii, při usvědčení ze stejných zločinů (12). To je tak funkcí unikátní americké praxe volení soudců a šerifů. Kandidáti slibující „přísnost u zločinu“ mají tendenci přitahovat voliče. Přitahují také volební dary od korporací, které vydělávají na zprivatizovaných aspektech amerického vězeňského systému (kde nejznámější je Corrections Corporation of America). Takové korporace zorganizovaly přijetí „pokynů vzorového ukládání trestů“ a během posledních dvaceti let plíživou privatizaci vězeňského systému (13).

Přímé náklady na vězeňský systém pro daňové poplatníky jsou ohromující, více než 60 miliard dolarů ročně, což představuje čtyřnásobný nárůst během 25 let (14). Soukromé korporace zapojené do vězeňského systému sklízí z expanze samozřejmě spoustu zisku. Ale tlak, který vykonávají na zákonodárce, slouží k zesílení této expanze, a daňovým poplatníkům hází na hrb zbytečné náklady – plně zprivatizované věznice mají tendenci stát na vězně o 5-10% více, než státní věznice (tyto věznice měli v r. 2010 asi 90,000 vězňů, nárůst od r. 2000 asi o 45%) (15).

Ať jsou přímé náklady na systém jakkoliv velké, nepřímé náklady jsou mnohem větší. Narůstá počet zničených životů, zničených rodin a zničených komunit a šíří se to v zemi jako mor. Samozřejmě, že obránci systému v pravici trvají na tom, že vysoká míra uvězňování omezuje zločinnost, a některé důkazy to naznačují (16). Nejrafinovanější sociologové zločinu však došli k závěru, že represivní vynucování práva není u snižování zločinnosti účinné (a je třeba dodat, že ani rehabilitace zločinců). Stejně tak americká válka proti drogám za 1,5 bilionu dolarů neudělala se snížením míry drogové závislosti nic (17). Klíčem ke snížení zločinnosti je, zdá se, kombinace policejní aktivity namířené na omezení příležitostí pro zločin na jedné straně, a omezení trestů jen pro ty zločince, kteří představují vážnou hrozbu pro společnost (ne běžní konzumenti drog např.; přes 400,000 lidí je v USA uvězněno kvůli s drogami souvisejícím přestupkům) (18). Dokud a pokud politická debata v USA nedospěje do bodu, kdy tento kombinovaný přístup převáží, země bude nadále zabetonovávat rozrůstající se kastu opuštěných duší. A místo aby realizovaly svůj potenciál a přispěly společnosti, tak, spolu s vězeňským systémem, který je pohltil, budou zemi nadále přinášet obrovské přímé a nepřímé náklady.

Uskladňování vězňů, uskladňování chudých

Zatímco by bylo ukvapené předpovídat, že expanze vězeňského systému bude pokračovat měrou dosaženou v posledních dvou nebo třech desetiletích, máme všechny důvody očekávat další nárůst po nejméně jedno nebo dvě desetiletí. Řádící nerovnost bohatství připravuje ty méně privilegované vrstvy společnosti o příležitosti, kterým se kdysi těšily, konkrétně ve vzdělávání. Asi 44% amerických dětí nyní žije v nízkopříjmových domácnostech a 22% žije pod hranicí chudoby, což je nárůst o 30% jen za pouhých deset let (19). Přirozeně, že budou hojným palivem pro tak zvanou „spojku škola-věznice“. Eroze vzniku nových pracovních míst pro střední třídu v příštím desetiletí bude působit stejným směrem (ekonomové odhadují, že dvě třetiny míst vytvořených v USA v příštích deseti letech budou málo placené (20)), stejně jako prudký kolaps u financování veřejných programů duševního zdraví ve většině států v posledních letech (21).

Vzhledem k absenci debaty o reformování vězeňského systému ve Washingtonu bychom měli předjímat další nafukování vězeňského systému, a tomu odpovídající erozi komunit. Reakci vlády na toto zhoršení situace je stejně tak lehké předjímat. Stejně jako si vláda zvolila vězeňskou populaci uskladňovat, místo rehabilitovat, volí si i uskladňování nízkopříjmové populace, namísto jejího rozvoje a kultivace. Balíček daňových opatření prezidenta Obamy podepsaný 2. ledna uložil daně u nízkých příjmů pro asi 99% populace na permanentním základě, a tím více či méně zajistil atrofii či opuštění programů podporujících ve společnosti ty méně bohaté. Nerovnost se bude nadále zintenzivňovat, sociální mobilita klesat, země bude ztrácet obrovskou část svého potenciálu a nemorálnost sociální struktury se stane ještě méně popiratelnou.

Odkazy
1.Both quoted in Adam Liptak, «Inmate Count in U.S. Dwarfs Other Nations'« New York Times, April 23rd, 2008.
2.Paul Buccheit, «Five Misconceptions about our Shattered Safety Net», CommonDreams.org, November 12th, 2012.
3.Jared Bernstein and HeidiShierholtz, «The State of Working America», cited by Bill Quigley, «Socialism? The Rich are Winning the US Class War», CommonDreams.org, October 25th, 2010.
4.IRS data: http://www.irs.gov/pub/irs-soi/07intop400.pdf
5.Steve Fraser, «Debtpocalypse, Austerity, and the Hollowing out of America», TomDispatch.org, December 3rd, 2012
6.Fraser, op. cit..
7.Pursuing the American Dream: Economic Mobility Across Generations, Pew Center on the States, July 9th, 2012.
8.Celia Chazelle, «How to Waste Money and Lives: The American Prison System», MichaelMoore.com, March 30th, 2011.
9.Liptak, op. cit.
10.10) Adam Gopnik, «The Caging of America», New York Times, January 30th, 2012.
11.Ibid.
12.Chazelle, op. cit.
13.See, e.g., Beau Hodai, «Private Prison Company Used in Drug Raids at Public High School», PRWatch.org, November 27th, 2012.
14.Chazelle, op. cit.; Glenn Loury, «A Nation of Jailers», Cato-unbound.org, March 11th, 2009
15.Richard A. Oppel, Jr., «Private Prisons Found to Offer Little in Savings», New York Times, May 18th, 2011.
16.Liptak, for one, offers brief and nuanced discussion (op. cit.).
17.Serena Dai, «A Chart That Says the War on Drugs Isn't Working», theAtlanticWire.com, October 12th, 2012.
18.See especially Gopnik (op. cit.) on the work of Franklin E. Zimring.
19.Jennifer Wheary, «Low-Income Jobs Cause More Problems than They Solve», Yahoo! Finance, December 2nd, 2012; and Steven Higgs, «Child Poverty in America», Counterpunch.org, August 1st, 2012
20.Wheary, op. cit.
21.A good survey of the data is Daniel Lippman, «State Mental Health Cuts Hit Low-Income Patients Hard», Huffington Post, September 19th, 2012.


From Lower Class to Prison Caste: the US Shackles Itself vyšel 12. ledna na Strategic Culture Foundation. Překlad Zvědavec.
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZpětná adresa pro váš příspěvek: http://infokuryr.cz/e107_plugins/trackback/trackback.php?pid=27
Pro psaní komentářů musíte být přihlášen. Prosím přihlaste se, nebo se zaregistrujte zde pro přihlášení
Zpětné odkazy
ETIAS
Novinky / Komentáře / USA se poutají do okovů - Info kuryr
From: ETIAS

85933
Novinky / Komentáře / USA se poutají do okovů - Info kuryr
From: 85933

ESTA Applicatiom
Komentáře - Info kuryr
From: ESTA Applicatiom

nudity
Komentáře - Info kuryr
From: nudity

camel toe
Komentáře - Info kuryr
From: camel toe

extortion website
Novinky / Komentáře / USA se poutají do okovů - Info kuryr
From: extortion website

deception website
Komentáře - Info kuryr
From: deception website

deception website
Komentáře - Info kuryr
From: deception website

viagra
Komentáře - Info kuryr
From: viagra

porn
Komentáře - Info kuryr
From: porn

viagra
Komentáře - Info kuryr
From: viagra

porn
Komentáře - Info kuryr
From: porn

Bailing Someone Out of Jail in Tampa
Komentáře - Info kuryr
From: Bailing Someone Out of Jail in Tampa

Bail Bonds in Tampa Fl
Komentáře - Info kuryr
From: Bail Bonds in Tampa Fl

pest control in my area
Komentáře - Info kuryr
From: pest control in my area

pest control for rats
Komentáře - Info kuryr
From: pest control for rats

pornhub videos
Komentáře - Info kuryr
From: pornhub videos

esta
Komentáře - Info kuryr
From: esta

judi bola terpercaya
Komentáře - Info kuryr
From: judi bola terpercaya

Bed and Breakfast
Komentáře - Info kuryr
From: Bed and Breakfast

Instagram Follower kaufen
Novinky / Komentáře / USA se poutají do okovů - Info kuryr
From: Instagram Follower kaufen

Infidelity investigations Thailand
Novinky / Komentáře / USA se poutají do okovů - Info kuryr
From: Infidelity investigations Thailand

social media honey trap
Komentáře - Info kuryr
From: social media honey trap

locating people
Komentáře - Info kuryr
From: locating people

https://www.laweekly.com/best-cbd-capsules/
Komentáře - Info kuryr
From: https://www.laweekly.com/best-cbd-capsules/

cbd near me
Komentáře - Info kuryr
From: cbd near me

white people have no culture
Novinky / Komentáře / USA se poutají do okovů - Info kuryr
From: white people have no culture

best cbd oils for pain
Komentáře - Info kuryr
From: best cbd oils for pain

Secret Benefits
Novinky / Komentáře / USA se poutají do okovů - Info kuryr
From: Secret Benefits

Steinway Piano
Komentáře - Info kuryr
From: Steinway Piano

best cbd oil for pain
Komentáře - Info kuryr
From: best cbd oil for pain

filmexxx
Komentáře - Info kuryr
From: filmexxx

Online Games
Komentáře - Info kuryr
From: Online Games

cbd oil for anxiety
Komentáře - Info kuryr
From: cbd oil for anxiety

trang điểm cô dâu
Komentáře - Info kuryr
From: trang điểm cô dâu

trang điểm cô dâu
Komentáře - Info kuryr
From: trang điểm cô dâu

trang điểm cô dâu
Komentáře - Info kuryr
From: trang điểm cô dâu

Bandar SBOBET
Komentáře - Info kuryr
From: Bandar SBOBET

Agen Sbobet
Komentáře - Info kuryr
From: Agen Sbobet

buy djinns
Komentáře - Info kuryr
From: buy djinns

tripadvisor saigon tours
Komentáře - Info kuryr
From: tripadvisor saigon tours

vietnamese food delivery
Komentáře - Info kuryr
From: vietnamese food delivery

Ho Chi Minh City Food Tour
Komentáře - Info kuryr
From: Ho Chi Minh City Food Tour

Celebrities Death
Komentáře - Info kuryr
From: Celebrities Death

Obituaries
Komentáře - Info kuryr
From: Obituaries

Best CBD creams
Komentáře - Info kuryr
From: Best CBD creams

dr auto sale glendale az
Komentáře - Info kuryr
From: dr auto sale glendale az

dr auto glendale az
Komentáře - Info kuryr
From: dr auto glendale az

pbn guide
Komentáře - Info kuryr
From: pbn guide

dichvunguyenkim.vn
Komentáře - Info kuryr
From: dichvunguyenkim.vn

dichvunguyenkim
Komentáře - Info kuryr
From: dichvunguyenkim

dich vu nguyen kim
Komentáře - Info kuryr
From: dich vu nguyen kim

Food coupling
Komentáře - Info kuryr
From: Food coupling

Best CBD Oil
Komentáře - Info kuryr
From: Best CBD Oil

Highly recommended Reading
Komentáře - Info kuryr
From: Highly recommended Reading

their website
Komentáře - Info kuryr
From: their website

registered a new company
Novinky / Komentáře / USA se poutají do okovů - Info kuryr
From: registered a new company

registering a ltd company
Komentáře - Info kuryr
From: registering a ltd company

setup a new company
Komentáře - Info kuryr
From: setup a new company

setup a new company
Komentáře - Info kuryr
From: setup a new company

best weight loss pills for women
Komentáře - Info kuryr
From: best weight loss pills for women

diet pills
Komentáře - Info kuryr
From: diet pills

best cbd oil for pain
Novinky / Komentáře / USA se poutají do okovů - Info kuryr
From: best cbd oil for pain

Ho Chi Minh Attractions
Komentáře - Info kuryr
From: Ho Chi Minh Attractions

pharma
Komentáře - Info kuryr
From: pharma

viagra
Komentáře - Info kuryr
From: viagra

viagra
Komentáře - Info kuryr
From: viagra

cannabidiol oil
Komentáře - Info kuryr
From: cannabidiol oil

cannabidiol oil
Komentáře - Info kuryr
From: cannabidiol oil

cbd
Komentáře - Info kuryr
From: cbd

cbd shop
Komentáře - Info kuryr
From: cbd shop

cannabidiol
Komentáře - Info kuryr
From: cannabidiol

buy cbd oil
Komentáře - Info kuryr
From: buy cbd oil

pure cbd oil for sale
Komentáře - Info kuryr
From: pure cbd oil for sale

cannabidiol oil for sale
Komentáře - Info kuryr
From: cannabidiol oil for sale

카지노사이트
Novinky / Komentáře / USA se poutají do okovů - Info kuryr
From: 카지노사이트

Kho Sim
Komentáře - Info kuryr
From: Kho Sim

Kho Sim
Komentáře - Info kuryr
From: Kho Sim

1000mg cbd
Novinky / Komentáře / USA se poutají do okovů - Info kuryr
From: 1000mg cbd

How Long Does CBD Last?
Komentáře - Info kuryr
From: How Long Does CBD Last?

CBD oil for pain
Komentáře - Info kuryr
From: CBD oil for pain

Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
PoÚtStČtPaSoNe
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
 
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1018 sec,0.0519 z toho dotazů.Dotazů v DB:18. Použitá paměť:1,255kB