Kolonialismus nezmizel   
Pridal tk Pondělí 02 listopad 2020 - 04:48:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks: 0   Tisknout  LAN_NEWS_24 
Jen nebezpečně mutuje a prezidentské volby v USA jsou i o něm

Současný kolonialismus realizují a snaží se rozšiřovat především dědici dřívějších koloniálních mocností – zvláště pak Anglosasové, jejichž rozhodující úlohu v posledních letech převzali či ji doplňují USA a v rámci Evropské unie Německo.

Mutuje především v „liberální demokracii“ amerického typu, která je vůči ostatním státům a národům stále agresivnější a neurvalejší. A současné volby v USA, ať se stane prezidentem kdokoli, na tom zřejmě nic podstatného nezmění. Jistě se o to postará

tzv. Deep state snažící se za každou zůstat u moci.

Zejména američtí politici, ale zdaleka nejen oni včetně některých českých, se vydávají za jakési „strážce demokracie a lidských práv“, kteréžto hodnoty údajně chrání i ekonomickou a vojenskou přítomností v různých částech světa. Svou „demokracii“ se snaží upevňovat na již dobytých územích a pod líbivými hesly ji vyvážet a instalovat na dalších. Pomáhají jim v tom nadnárodní společnosti, banky, mainstreamová média i kohorty „ochotných“ například v korumpovaných neziskových organizacích.

Je to však skutečná demokracie ve prospěch lidí nebo spíše zakamuflovaný ryzí kolonialismus a diktát v jejich neprospěch? Porovnejme si, co činí a jak „demokraticky“ se chovají USA a Západ v současném světě s tím, co definují různé encyklopedie:

„Kolonialismus představuje rozšiřování svrchovanosti určitého národa na teritorium a lid mimo vlastních hranic, často za účelem zlepšení vlastní ekonomiky prostřednictvím využívání domorodých přírodních zdrojů, pracovní síly a místního trhu. Kolonialismus je zároveň shrnutí názorů, které mají tyto výboje morálně ospravedlňovat. Často sloužil jako možnost posílení ekonomické a vojenské síly země na základě vytváření kolonií, které otevíraly nové trhy, zvyšovaly dostupnost přírodních zdrojů a zároveň se zde nabízely

i možnosti využívání levné pracovní síly domorodého obyvatelstva.“

Nechovají se tedy jako kolonizátor USA, které své vlastní zákony povyšují nad mezinárodní právo a poslušnost se snaží vynucovat mnohdy vylhanými záminkami, vojenskou silou mj. pod pláštíkem NATO či sankcemi?

Nemá tak pravdu náš významný historik František Palacký (1798-1876), který napsal: Tam hynou ideje, kde vládne hluboké surové sobectví“? Nebo britský státník William Older Pitt (1708-1778), když již ve své době říkal, že „kde končí zákonnost začíná tyranie“?

Žijí tedy ještě ideje demokracie, humanismu či lidských práv? Nebo je již zcela otevřené surové sobectví USA a některých dalších západních zemí v součinnosti se stále nenasytnějším globalismem dehonestuje a ničí a možná již zničilo? A je taková politika skutečně v zájmu USA a amerického lidu, za kterou je vydávána, nebo jen v sobeckém zájmu části vládnoucích politických elit v této zemi a rovněž americké společnosti spíše škodí? A neobracejí se v hrobě otcové zakladatelé tehdy ve světě obdivovaných USA když vidí, co dnes činí jejich potomci a jak se to světu stále více přestává líbit?

Pokusy o získání dalších kolonií se po dobytí východní Evropy dnes v Evropě soustřeďují mj. na Bělorusko, přičemž tím hlavním cílem je bohaté Rusko. Patrná je přitom až úporná snaha o rozdělování zejména Slovanů a stavění slovanských etnik proti sobě. Podařilo se to už v případě Polska, Ukrajiny a částečně Bulharska, Černé Hory, Chorvatska či Slovinska. K umělému vyvolávání a posilování protiruských nálad a postojů dochází i v Česku a na Slovensku.

Zdá se, že už neskrývaným záměrem je vytvoření situace jako byla po První světové válce v Rusku, kdy „Rudí vraždili Bílé a Bílí vraždili Rudé“, tj. Rusové se vraždili sami mezi sebou, jak v jednom protestsongu zpívá Žanna Bičevská. Totéž jsme ostatně mohli nepříliš dávno vidět a občas dosud vidíme i na Ukrajině….

Taková politika má být onou deklarovanou „demokracií a ochranou lidských práv“?

A mají ohrožené národy a státy, nejen slovanské, právo se této agresívní, sobecké a v podstatě nehumánní politice bránit? A není taková politika těhotná novou krvavou válkou v Evropě a ve světě? A nekopou si takovou politikou USA pomalu ale jistě i vlastní hrob?

Zdá se, že si to uvědomuje stále více politiků, národů i zemí světa. Možná, že i oni dávají za pravdu řeckému filozofovi Diogénovi ze Sinope (asi 400-323 př.K), který napsal: „Když se zamýšlím nad vědami a uměním, musím uznat, že člověk je nejmoudřejší ze zvířat. Když ale vidím zrady, vraždy, války, musím přiznat, že není hloupější a horší zvíře než člověk.“ Nebo švédskému státníkovi Axelu Gustaffsonovi Oxenstiernovi (1583-1654), který si povzdechl: „Což nevíš, synu, jak maličkou moudrostí je řízen svět“?

Lze jen doufat, že se velká Amerika po volbách začne probouzet z nebezpečného vládychtivého transu svých elit. Protože pokud ne, může se stát na co upozornil mj. komentátor čínského rozhlasu: „ Američtí politici, kteří se snaží zastrašit svět a šikanovat další země, budou světem nakonec opuštěni, pokud budou trvat na tom, že půjdou až do temnoty, a nakonec skončí smutně sami.“

Protože, jak řekl významný český básník Otokar Březina (1868-1929): „Národ bez vyšší duchovní pravdy zahyne, i kdyby ho chránila armáda, policie, zákony a vojenské pakty“.

Jiří Vaško

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZpětná adresa pro váš příspěvek: http://infokuryr.cz/e107_plugins/trackback/trackback.php?pid=30572
Pro psaní komentářů musíte být přihlášen. Prosím přihlaste se, nebo se zaregistrujte zde pro přihlášení
Žádné zpětné odkazy pro tento příspěvek.
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1369 sec,0.0498 z toho dotazů.Dotazů v DB:18. Použitá paměť:1,474kB