Katolický arcibiskup varuje Trumpa, že proti němu pracují „síly zla“, aby provedly „velký reset“   
Pridal tk Čtvrtek 05 listopad 2020 - 11:48:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks: 0   Tisknout  LAN_NEWS_24 
Arcibiskup Carlo Maria Viganò, známý tím, že obvinil papeže Františka ze zakrývání trestných činů sexuálního zneužívání dětí spáchaných Theodorem McCarrickem, zneuctěným bývalým americkým kardinálem, napsal dopis americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a varoval ho, že „globální elita“ plánuje „ Velký reset “, který, pokud bude implementován, má v úmyslu podkopat „Boha a lidstvo“.

V otevřeném dopise se Viganò, bývalý vatikánský velvyslanec ve Spojených státech, zaměřuje na hanebnou „globální elitu“, která podle něj nechce nic jiného než „podmanit si celé lidstvo zavedením donucovacích opatření, kterými by se drasticky omezily svobody jednotlivců a celé populace.“

Podle Viganò je stejná skupina takzvaných „globálních elit“ odpovědná za provádění drakonických blokád, které zničily globální ekonomiku a vážně omezily pohyb a svobodu lidí po celém světě.

"Účelem Velkého resetu je zavedení zdravotní diktatury zaměřené na zavedení liberticidních opatření, skryté za lákavými sliby o zajištění univerzálního příjmu a zrušení individuálního dluhu," píše Viganò.

"Cena těchto ústupků od Mezinárodního měnového fondu bude zřeknutí se soukromého majetku a dodržování očkovacího programu proti Covid-19 a Covid-21, který prosazuje Bill Gates ve spolupráci s hlavními farmaceutickými skupinami," uvedl bývalý apoštolský Nuncius do Spojených států v dopise.

Dopis, který byl široce sdílen na webu, obsahuje také řadu dalších závažných tvrzení.

Krátce poté Trump dopis tweetoval a vyzval všechny své následovníky, aby si ho přečetli.

Celý dopis si můžete přečíst níže:

DONALD J. TRUMP

Neděle 25. října 2020
Slavnost Krista Krále


Pan prezident,

Dovolte mi, abych vás oslovil v tuto hodinu, kdy osud celého světa ohrožuje globální spiknutí proti Bohu a lidstvu. Píšu vám jako arcibiskup, jako nástupce apoštolů, jako bývalý apoštolský nuncius ve Spojených státech amerických. Píšu vám uprostřed ticha civilních i náboženských autorit. Můžete přijmout tato má slova jako „hlas volajícího na poušti“ (Jan 1,23).

Jak jsem řekl, když jsem vám v červnu psal dopis, v tomto historickém okamžiku se síly zla spojily v bitvě proti silám dobra; síly Zla, které se jeví silné a organizované, když se staví proti dětem Světla, které jsou dezorientované a dezorganizované, opuštěné svými časnými a duchovními vůdci.

Denně pociťujeme útoky, které se množí u těch, kteří chtějí zničit samotný základ společnosti: přirozenou rodinu, úctu k lidskému životu, lásku k zemi, svobodu vzdělávání a podnikání. Vidíme hlavy národů a náboženských vůdců, kteří se touží po této sebevraždě západní kultury a její křesťanské duše, zatímco základní práva občanů a věřících jsou upírána ve jménu stavu nouze, který se stále více a více zjevuje jako nástroj pro založení nelidské tyranie bez tváře.

Globální plán nazvaný Velký reset právě probíhá. Její architekt je globální elita, která chce podmanit celé lidstvo a zavést donucovací opatření, kterými by drasticky omezila individuální svobody a svobody celé populace. V několika zemích byl tento plán již schválen a financován; v jiných je stále v rané fázi. Za světovými vůdci, kteří jsou spolupachateli a realizátory tohoto pekelného projektu, jsou bezohlední postavy, které financují Světové ekonomické fórum a Událost 201 a propagují svou agendu.

Účelem Velkého resetu je zavedení zdravotní diktatury zaměřené na zavedení liberticidních opatření, skryté za lákavými sliby o zajištění univerzálního příjmu a zrušení individuálního dluhu. Cena těchto ústupků od Mezinárodního měnového fondu bude zřeknutí se soukromého majetku a dodržování očkovacího programu proti Covid-19 a Covid-21, který prosazuje Bill Gates ve spolupráci s hlavními farmaceutickými skupinami. Kromě enormních hospodářských zájmů, které motivují propagátory Velkého resetu, bude zavedení očkování doprovázeno požadavkem zdravotního pasu a digitálního průkazu s následným sledováním kontaktů obyvatel celého světa.

Pane prezidente, představuji si, že již víte, že v některých zemích bude velký reset aktivován mezi koncem tohoto roku a prvním trimestrem roku 2021. Za tímto účelem jsou plánovány další výluky, které budou oficiálně odůvodněny předpokládaná druhá a třetí vlna pandemie. Jste si dobře vědomi prostředků, které byly použity k zasetí paniky a legitimizaci drakonických omezení jednotlivých svobod, což uměle vyprovokovalo celosvětovou ekonomickou krizi. V záměrech jejích architektů bude tato krize sloužit k tomu, aby se návrat národů k Velkému resetu stal nevratným, a dal tak poslední ránu světu, jehož existenci a samotnou paměť chtějí zcela zrušit. Ale tento svět, pane prezidente, zahrnuje lidi, náklonnosti, instituce, víru, kulturu, tradice a ideály:

Mnoho lidí - jak dobře víme - je naštvaných touto zmínkou o střetu mezi Dobrem a Zlem a používání „apokalyptických“ podtextů, které podle nich dráždí duchy a vyostřují rozdíly. Není divu, že se nepřítel hněvá na objevení, jen když věří, že dosáhl citadely, kterou chce nerušeně dobýt. Překvapivé však je, že není nikdo, kdo by spustil poplach. Reakce hlubokého stavu na ty, kdo odsuzují jeho plán, je přerušená a nesouvislá, ale pochopitelná. Ve chvíli, kdy spoluvina mainstreamových médií uspěla v tom, že přechod k Novému světovému řádu byl téměř bezbolestný a nepozorovaný, vycházejí najevo různé podvody, skandály a zločiny.

Ještě před několika měsíci bylo snadné pomazat na „konspirační teoretiky“ ty, kdo odsoudili tyto hrozné plány, které nyní vidíme uskutečňovány do nejmenších detailů. Nikdo, až do loňského února, by si nikdy nemyslel, že ve všech našich městech budou občané zatčeni jednoduše za to, že chtějí chodit po ulici, dýchat, chtějí mít otevřený obchod, chtějí jít v neděli do kostela. Nyní se to však děje po celém světě, dokonce i v pohledné Itálii, kterou mnozí Američané považují za malou začarovanou zemi s jejími starodávnými památkami, kostely, půvabnými městy a charakteristickými vesnicemi. A zatímco jsou politici zabarikádováni uvnitř svých paláců a vyhlašují vyhlášky jako perské satrapy, podniky selhávají, obchody se zavírají a lidem se brání žít, cestovat, pracovat, a modlit se. Již jsou vidět katastrofické psychologické důsledky této operace, počínaje sebevraždami zoufalých podnikatelů a našich dětí, oddělených od přátel a spolužáků, jimž bylo řečeno, aby sledovali své hodiny, když seděli doma sami před počítačem.

V Písmu svatém k nám svatý Pavel mluví o „tom, kdo se staví proti“ projevu tajemství nepravosti, kathèkonu (2 Tes 2,6-7). V náboženské oblasti je touto překážkou zla církev, zejména papežství; v politické sféře jsou to ti, kdo brání nastolení Nového světového řádu.

Jak je nyní jasné, ten, kdo zastává Petrovu židli, zradil svou roli od samého začátku, aby bránil a propagoval globalistickou ideologii a podporoval agendu hluboké církve, která si ho vybrala ze svých řad.

Pane prezidente, jasně jste prohlásil, že chcete bránit národ - jeden národ pod Bohem, základní svobody a nevyjednatelné hodnoty, proti nimž se dnes popírá a bojuje. Jste to vy, drahý prezident, kdo jste „ten, kdo se staví proti“ hlubokému stavu, konečnému útoku dětí temnoty.

Z tohoto důvodu je nutné, aby byli všichni dobří lidé přesvědčeni o epochální důležitosti bezprostředních voleb: ani ne tak pro ten či onen politický program, ale pro obecnou inspiraci vaší akce, která nejlépe ztělesňuje - v tomto konkrétním historickém kontextu - ten svět, náš svět, který chtějí zrušit pomocí uzamčení. Váš protivník je také naším protivníkem: je to Nepřítel lidské rasy, Ten, kdo je „vrahem od počátku“ (Jan 8,44).

Kolem vás jsou shromážděni s vírou a odvahou ti, kteří vás považují za poslední záchranu proti světové diktatuře. Alternativou je hlasovat pro osobu, která je zmanipulovaná hlubokým státem, vážně ohrožena skandály a korupcí, která udělá Spojeným státům to, co Jorge Mario Bergoglio dělá církvi, předseda vlády Conté v Itálii, prezident Macron ve Francii „předseda vlády Sanchez ve Španělska atd. Blackmailableová povaha Joe Bidena - stejně jako preláty vatikánského „magického kruhu“ - odhalí, že bude používán bezohledně, což umožní nelegitimním mocnostem zasahovat jak do domácí politiky, tak do mezinárodních rovnováhy. Je zřejmé, že ti, kdo s ním manipulují, již mají připraveného někoho horšího, než je on, se kterým ho nahradí, jakmile se naskytne příležitost.

A přesto se uprostřed tohoto pochmurného obrazu objevuje tento zjevně nezastavitelný postup „Neviditelného nepřítele“, prvek naděje. Protivník neví, jak milovat, a nechápe, že nestačí zajistit univerzální příjem nebo zrušit hypotéky, aby si podrobil masy a přesvědčil je, aby byli označováni jako dobytek. Tento lid, který příliš dlouho snášel zneužívání nenávistné a tyranské moci, znovu objevuje, že má duši; chápe, že není ochotna vyměnit svou svobodu za homogenizaci a zrušení své identity; začíná chápat hodnotu rodinných a sociálních vazeb, vazeb víry a kultury, které spojují čestné lidi. Tento velký reset je předurčen k neúspěchu, protože ti, kdo ho plánovali, nechápou, že stále existují lidé připraveni vyrazit do ulic, aby hájili svá práva, chránili své blízké a dávali budoucnost svým dětem a vnoučatům.

Nivelační nelidskost globalistického projektu se mizerně rozbije tváří v tvář pevné a odvážné opozici dětí Světla. Nepřítel má na své straně satana, který ví jen to, jak nenávidět. Ale na naší straně máme Všemohoucího Pána, Boha armád sestaveného k boji, a Nejsvětější Pannu, která rozdrtí hlavu starověkého hada. "Pokud je Bůh s námi, kdo může být proti nám?" (Řím 8:31).

Pane prezidente, jste si dobře vědom toho, že v této rozhodující hodině jsou Spojené státy americké považovány za obrannou zeď, proti které byla rozpuštěna válka vyhlášená zastánci globalismu. Umístěte svou důvěru v Pána, posílenou slovy apoštola Pavla: „Mohu dělat všechno v tom, který mě posiluje“ (Fil 4,13). Být nástrojem božské prozřetelnosti je velká odpovědnost, za kterou jistě obdržíte všechny milosti státu, které potřebujete, protože jsou pro vás vroucně vyprošovány mnoha lidmi, kteří vás podporují svými modlitbami.

S touto nebeskou nadějí a jistotou mé modlitby za vás, za první dámu a za vaše spolupracovníky vám z celého srdce posílám své požehnání.

Bůh žehnej Spojeným státům americkým!

+ Carlo Maria Viganò
Tit. Arcibiskup Ulpiana
Bývalý apoštolský nuncius ve Spojených státech amerických


POZNÁMKA REDAKCE:

Rozesílejte tento dopis všem přátelům, známým a všem, které chcete informovat o tomto zločinném spiknutí, které se uskutečňuje na lidstvu. Je třeba informovat všechny lidi dobré vůle, abychom byli připraveni na tento útok a mohli se bránit proti těmto zločincům.
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZpětná adresa pro váš příspěvek: http://www.infokuryr.cz/e107_plugins/trackback/trackback.php?pid=30613
Pro psaní komentářů musíte být přihlášen. Prosím přihlaste se, nebo se zaregistrujte zde pro přihlášení
Žádné zpětné odkazy pro tento příspěvek.
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
PoÚtStČtPaSoNe
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1273 sec,0.0458 z toho dotazů.Dotazů v DB:15. Použitá paměť:1,420kB