Jan Campbell: Příklady, které radí a varují (2)   
Pridal tk Sobota 21 listopad 2020 - 05:16:01 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks: 0   Tisknout  LAN_NEWS_24 
Úvod

Příklady, které radí a varují, které jsem během práce na prvním příspěvku měl na mysli a pro pokračování, stárnou rychle a množí se jako vši. Žijí krátkou dobu (asi jeden měsíc), jsou velice plodné, dokáží vytvořit během týdne desítky nových, protože člověk je nepoučitelný. U včel, jejichž rozvoj je také velice dynamický, protože již v průběhu 14 dní může včelstvo zesílit natolik, že se prostě do úlu nevejde, je to trochu jinak. Matka omezí distribuci mateří látky, vznikne rojová nálada, dělnice připraví matečníky, stávající matka je zaklade, a jakmile se první z nich narodí, stará matka s několika desítkami trubců a s několika tisíci včel-dělnic vylétne z úlu a usadí se na nějakém stromě. Zase jinak je to s množením lidí žijících na planetě Země a jejich novým souputníkem covid-19. Těm usazení na stromě nepomůže.

Jsou to již desítky let, kdy jsem se zabýval globálními problémy a problematikou rovnováhy na světě a došel k důkazu, že jeden z nejzávažnějších ze všech globálních problémů je počet lidí žijících na planetě. Kolik jich je, kde žijí a kam směřují. Dnes se zpožděním několika desetiletí se počet obyvatel stal ústředním problémem ve srovnání se všemi ostatními. Jedná se o výzvu, která je ze všech nejméně řešena. Je tomu proto, že vedeme marný boj s přírodou a proti jednotnému vědění. Proto příroda se sama přihlásila o slovo a testuje nás na několika frontách současně v doprovodu objektivních zákonů (evoluce, Hérakleita, kvantové mechaniky atd.). Jejich působení si mladé generace a většina politiků ne vždy a dostatečně uvědomují. To mimo jiné i proto, že díky prezidentovi Putinovi žijeme v realtivním míru bez bezprostředního nebezpečí přímé války mezi USA a RF. Proč? Protože RF získala (opět) strategickou vojenskou výhodu: USA válku potřebují pro svoji existenci jako hegemon, ale nezačnou ji s RF, pokud bude existovat pravděpodobnost napadení jejího území. RF válku nepotřebuje pro svoji existenci, proto ji nezačne. Pokus NATO a vojenské lobby zatáhnout RF do nějaké jiné války nebo do spojenetcví s USA proti ČLR bude pokračovat. Ke štěstí se časy mění rychleji než je mnohým libo, a přináší prakticky denně čerstvé příklady, které radí a varují. Jak dlouho ale tomu tak bude, nevím.

Harvardská koleda v Moldávii

Slovo koleda praslovanština přejala z latinského calendae (první den v měsíci). Pohanští Slované koledou označovali slavnosti spojené se zimním slunovratem. Ten je všeobecně spojován s 21. prosincem. Jeho přesný čas se ale může mírně měnit. Tak se stalo v Moldávii. V Harvardu a Světové bance zakalená naděje na tvorbu přesčasů ruských vojsk a prezidenta Putina, jako premiérka ale neúspěšná, Mai Sanduová vyhrála volby s 57,72 procenty. Blahopřeji jí a jejímu marketingovému týmu k úspěchu. Ten představuje úspěšnou mobilizaci Moldavanů – otroků v zahraničí, kteří byli přesvědčeni dát jí hlas. Jakým způsobem přesvědčili dav? Odpověď je jednoduchá: Dav, který má slepě následovat radě musí být vždy osloven jednoduše, opakovaně a bez faktů. Moldavané chtějí stát, který nekrade a nechrání zloděje, hlásala paní Sanduová během kampaně. Kdo by takový stát nechtěl?!

Každý absolvent Harvardu ví, že pro úspěch je nutné mít vizi. Protože paní Sanduová žádnou vlastní nemá, půjčila si ji od EU a spojila s ní svůj osud. Doma žijící Moldavané znají EU podobně, jako politici covid-19 nebo soudci rozhodující ve věcech s ním spojených. Moldavané si představují EU na základě TV zpráv a vyprávění migrantů zabalených v emocích a nevědomí. Ty vzbudily možnosti malé finanční podpory doma zůstalých migranty pracujících v EU. Potřebné opakování obstarala média hlásající o trvalém a úspšném boji s korupcí, o vizích a rovnosti národů a jejich právech. Na tomto místě Moldávie s novou prezidentkou se nabízí jako příklad, který radí a varuje EK a jednotlivé vlády členských států EU. Podstatou rady a varování jsou tři citlivá témata z mnoha dalších: 1) Integrace Moldávie do EU s pomocí Rumunska a tím změnou státních hranic členského státu EU. ČR, dej si pozor! 2) Autonomní územně správní jednotka se zvláštním statusem Podněstří, podporovaná Ruskou federací. Dostane-li paní prezidentka chuť si kousnout do Podněstří, nikomu nebude dobře s covid-19 i bez něj. 3) Otveření komunikace s rozpadající se Ukrajinou a to především s Oděsskou oblastí. Již tyto tři výzvy představují dostatek pro zhoršení vnitřní situace v EU, vznik nové krize v EU (EK – Rumunsko, NATO) a ve vztahu EU s RF. Na základě životní zkušenosti a znalosti rychlosti procesů a změn ve světě, Harvardská koleda a dárek Světové banky Moldávii nepomohou. Paní prezidentka se konce volebního období nedočká, podobně jako EU se nedočká doby, kdy bude schopna kontrolovat a řídit vlastní transformaci nebo rozpad. Hérakleit zdraví! Souhlasu netřeba. 20.11.2020

………………………………………………………………………………………………….

Jan Campbell: Příklady, které radí a varují (3)

Farmaceutické koledy

Koleda je bulharská mýtická postava. V Rusku je to děda Mráz, v české kotlině to býval Ježíšek, kdo naděloval na Vánoce dárky. V současné době západní svět očekává vánoční a povánoční dárky ve formě vakcín proti covid-19. Dárky nepřijdou z Bulharska, Rumunska, kam Moldávie bude spěchat, ani z Ruska. To na desetiletí ztrácí zájem o českou kotlinu. Nejenom dění kolem památníku Koněva, agentů s ricinem a tendru na Dukovany, ale i mnohé jiné covid-19 zakryté procesy indikují, že chtíč Černínského paláce delegovaný například na ředitele zahraničního oddělení prezidentské kanceláře, začít diskuzi s RF byl napsán neviditelným inkoustem, aby jeho morálnost či nemorálnost nemohl nikdo z nepovolaných přečíst a srovnat s výsledkem. Podobně je, nebo tomu bude s ČLR především po té, až existující a zaměňující je loutky si osvojí hlavní téze nového 74 stránkového díla (v angličtině) nazvaného The Elements of the China Challenge. Autorem je Office of the Secretary of State (The Policy Planning staff). Dílo bylo zdostupněno před několika dny.

Nebudu opakovat koledy farmaceutických společností z SRN, Velké Británie a USA, které zpívají především výkonní nebo finančí ředitelé. Jde přece o peníze, prestiž a dárek. Vím, že se dárky neodmítají, přesto si dovolím pokus ho odmítnout s poukázáním na několik slabin. Ty představují nebezpečí pro člověka, důvody pro pokračování omezení sociálního života společnosti, pro zvýšení kvality a kvantity restriktivních zákonů, nařízení a instrumentů s

pomocí nouzového stavu, pokračování radosti z moci nad debilizující se společností a z moderního komunikačního produktu moci s veřejností, zvaného PES. K němu později.

Farmaceutické koledy a dárky je nutno přijímat s opatrností, jako každý lék. Jeho působení nemůže být garantováno. Emocionální působení farmaceutické koledy ale ano. Zcela určitě koleda zláká mnoho spoluobčanů jednat lehkomyslně v naději, že v nejhorším případě, když ne jedna, tak druhá vakcína to zvládne. Jako odpovědný profesionál a současně laik něco málo vědoucí i v oblasti evoluce virů a bakterií si dovoluji vyzvat k velké opatrnosti. Proč?

Vakcína nebojuje s virem (covid-19, jeho mutacemi a ostatními), ale může pouze ovlivnit průběh a následky onemocnění. Ve spojení s patřičnými léky může snížit smrtelnost a zvětšit naději. Smrtelnost ve spojení s covid-19 se snížila během 9 měsíců z cca 6 % na současných cca 2,5 %. Je naděje, že se bude i nadále snižovat. Naději potřebuje psyché každého z nás. Ale realistickou, ne falešnou. Nic víc a nic méně. V tomto směru farmaceutická koleda svým obsahem a informovaností klame i mladou generaci tím, že zdůrazňuje starší a starou. Proč?

Nikdo nedokázal délku, kvalitu a podmínky imunity získané po očkování u jednotlivých skupin občanů s ohledem na věk a etnicitu, bez patologií a s patologiemi. Nikdo nedokázal uvedené u (často sporně vykládaných) pěti hlavních rasových skupin: europoidní, mongoloidní, negroidní, australoidní a kapoidní. Podobně nikdo nezveřejnil důkaz o korelaci mezi imunitou získanou vakcinací (v dobu a věku x) a snižující se imunitou ve spojení s onemocněními způsobenými životním stylem, děděním a nízkou kulturou výživy již od mladého věku (diabet 2, hypertonie, astma apod). O obsahu balení vakcíny, například společnosti Astra Zeneca, nemluvě. A ještě hůře to bude s textem pro použití, který se přikládá do balení. O smluvních podmínkách s kupujícími státy a EU, nemluvě. Žádná garance za kvalitu a funcki produktu, žádná kompenzační možnost pro poškozené občany, žádná cenová, platební a skladovací transparentnost. Přesto: jedna připomínka a otázka:

Připomínám aféru Contergan, někdy zvanou Thalidomidová aféra a epidemii vývojových vad. Vím, o čem píši, protože jsem zachránil život, organizoval a zapaltil léčbu a vzdělání včetně univerzitního postiženému chlapci, jménem Tillman H. Jeho matce (Helmi H.) jsem pomohl vrátit naději k životu a zprostředkovat důkaz, že existují zázraky mimo vědu. Tragická aféra na přelomu 50 a 60 let minulého století se odehrála ve 46 státech světa. Patří k jedné z nejsmutnějších, ale zároveň i nejpoučnějších kapitol moderního lékařství. Nebudu se o aféře rozepisovat. Dovoluji si odkaz na film-drama z roku 2007 nazvaný Contergan a sdělení důvodu, proč se tehdejší Československo vyhnulo tragédii: Díky uzavřenosti systému se léky ze západu, především nové a neprověřené do republiky nedovážely. USA se vyhnula tragédii, protože tam lék nebyl nikdy oficiálně vpuštěn na trh. Narodilo se pouze 17 težce postižených dětí matkám, které nebyly ochotny akceptovat nespavost a neklid behěm těhotenství a dostaly se k léku nezákonně. Autorkou štěstí v USA byla žena, farmakoložka doktorka Frances Oldhamová Kelseyová (1914 -2015). Ta inspirovala prezidenta Kennedyho, aby zpřísnil posuzování bezpečnosti léků. Tak vznikl zákaz prodeje. Za 4 letou aféru z konce 50 a začátku 60 let se teprve 1. září 2012 výrobce oficiálně omluvil doposud konkrétně nezjištěnému počtu obětí léku. Proto se ptám dvojitou otázkou: Z jakých důvodů dovoluje regulační úřad státu a EU výrobci nabízet produkt s vyloučením odpovědnosti a kompenzace za škody, jejichž vznik je s pravděpodobností hraničící s jistotou možné očekávat u vyvýjené

vakcíny na základě nikdy předem a dlouhodobě prověřené technologie? Jak bude zaručeno státem, že osoba odmítající vakcínu nebude ve svém osobním a profesionálním životě diskriminována předpisy a doporučeními státu a EU, nebo omezeně dostupnými interními předpisy? To pro začátek. Právníci, radujte se! Advokátní komoro, sdělte veřejnosti, kolik máme právníků na 100 tisíc obyvatel ČR a kolik máme zedníků, soustružníků a podobných profesí tvořících hodnoty, ze kterých jsou placeni.

Kromě uvedeného se nabízí další otázky: 1) Kdo dnes vyrábí v ČR nebo bude či může vyrábět a dodávat v ČR chladicí zařízení pro lékařské ordinace splňující podmínku minus 80 stupňů pro skladování vakcíny? S ohledem na existující normy a standarty si mohu představit jako jedno z několika málo řešení chladicí box s použitím kvalitního TEM (termo-elekrtického modulu, fungujícího na základě Peltierova jevu objeveného v roce 1834 fyzikem Jean Charles Athanase Peltier, 1785 - 1845). Svého času jsem optimizoval technologii pro americkou společnost s využitím ruských TEM s deltou 160-180 stupňů a neúspěšně navrhoval v EU chladit transformátory s pomocí TEM a tím vyloučit olejové chlazení. Žádný známý TEM z USA a ČLR té doby nedosahoval parametrů ruského výrobku. V civilní sféře u ledničky do auta (maximální delta je 20 stupňů) a podobně to nebylo ani zapotřebí. 2) Kolik bude cena transportu vakcíny vyžadující skladování při tak nízké teplotě? 3) Jak, kde a kdo a za jakých podmínek zpracovává použité roušky a podobné materiály, které patří do kategorie zdravotnického odpadu? Ptám se, protože i zde moje snaha pomoci byla marná. MPO a MZ by to měly vědět a informovat veřejnost, snad i v souladu se zákonem. Souhlasu netřeba. 20.11.2020

…………………………………………………………………………………………………

Příklady, které radí a varují (4)

PES a Maxipes Fík

PES pana ministra Blatného dokazuje, že lékař a ministr – politik si nevzpomíná na přibližně desetiminutový večerníček s pohádkovým nebo jiným příběhem určeným pro děti. Nejsledovanější a nejdéle vysílaný dětský pořad v Česku oslavil 2. ledna tohoto roku 55 let. Je tedy o pět let starší než pan ministr (1970). Po animované postavě byla pojmenována planetka 33377 Večerníček. Ta byla objevena 12. února 1999 Petrem Pravcem na observatoři Ondřejov. Na večerníčky se těšili děti i rodiče. Děti byli poslušné, něco se z večerníčků naučili, zůstala jim vzpomínka a naučili se ptát. Při vzpomínce na večerníčky a čtení nebo poslechu každodenní ministerské, štábové a vládní televizní pohádky, která nepřitahuje malé, ani velké děti, se mi připomíná předchůdce večerníčků: Stříbrné zrcátko. Pořad se začal vysílat v roce 1963, bez znělky. V sérii oblíbených a úspěšných filmových grotesek byl ústřední postavou Robot Emil. Jemu se často nedařilo hned realizovat své vždy nejlepší úmysly, podobně jako se nedaří a nemůže podařit panu ministrovi. Soucítím s ním, když čtu o jeho snahách, týmu a politiků bez selského rozumu žijících v naději a pokrytectví. Soucítím, protože nevím, zda pan ministr má jako Robot Emil kolem sebe plejádu přátel ze světa lidí a zvířátek, s kterými by mohl proží(va)t humorné příběhy a situace a mohl zvítězit Emílkovým

důvtipem a dobrotou. S nimi hledal Robot Emil společnou řeč s lidmi. Tenkrát s lidmi bez pocitu marnosti. Dnes pan ministr jako robot hledá řeč s lidmi, ale již s rostoucím pocitem marnosti. Jeho PES vypráví pohádku moderní společnosti bez příběhu, které málokdo věří a děti jí vůbec nemohou porozumět. A nám by mělo jít především o děti! Nebo je to vše jinak?

Moderní společnost nelze charakterizovat jako dětskou s pozitivním významem a tím, co jsme my, dospělí, během let většinou ztratili, ale jako dětinskou. Dětinskou ve smyslu něčeho negativního, co mají děti, ale dospělí by už neměli mít: sobecké chování. Dětinskou a bezmocnou, protože vzdělání a výchova se nacházejí za bodem návratu, což indikuje poslední zpráva UNICEF, zveřejněná v předvečer mezinárodního dne dětí (20.11). V předvečer dne dětí pracuji na příspěvku a čtu zprávu, která sděluje, že covid-19 již zničil jednu dětskou generaci. Okamžitě se mi připomíná hlad roku 1921. Hlad, který je možné si představit v menším měřitku i v české kotlině. UNICEF politicky korektně nesděluje nic o vinících a hodnotách společnosti, podobně jako tisková a elektronická média ČR nepřipomínají historii dne dětí. Proto připomínám, že první podnět k založení dne, který by oslavoval děti, vznikl v Turecku při založení Národního shromáždění 23. dubna 1920 během Turecké války za nezávislost. Tehdy, před 100 lety prohlásil Mustafa Kemal, že důležitou součástí k budování nového státu jsou děti. 20. listopad byl doporučen Valným shromážděním OSN, protože v tento den v roce 1959 Valné shromáždění OSN přijalo Deklaraci o právech dítěte a ve stejný den v roce 1989 přijalo Úmluvu o právech dítěte. Co ví PES o deklaraci a úmluvě?

Dětinskou a bezmocnou je společnost i proto, že vláda nemá alternatviní řešení k přistání (společnosti s rostoucím pocitem marnosti) na náhradním letišti. Letíme, nevíme ale, kam. Proto asi není potřeba mít vypracovaná alternativní řešení ani pro blížící se předvolební kampaň. K tomu všemu papírový tygr OECD radí ČR zvýšit důchodový věk, jako by nestačila nabídka Albionu podívat se na výsledky testu masového zbídačení a zblbnutí mladé dětinsky sobecké generace. Obojí doprovází odstraňování soch, byst a obrazů vzdělanců bílé kůže s vousy z historických Alma mater na svém území a úspora platů uklízeček.

PES a jeho pán, ministr Jan Blatný se nedožijí vítězství nad virem. Historie viru, jeho evoluce a nepoučitelnost většiny občanů a politiků, sledujících vývoj covid-19 jako vývoj hry na šachovnici s větší vírou ve vakcínu než ve zdravý rozum a v sama sebe, se sami nabízejí k registraci moderními IT a čučkaři všech druhů. Bude – li mi souzeno, bude pokračování Příkladů, které radí a varují. To i proto, že PES a jeho pán představují pár a příklad, po kterém při další vlně covid-19, kterou nás straší, aniž by ta první již skončila, v příštím roce neštěkne ani pes. Těšme se proto na nový pár a příklad v novém kalendářním roce 2021. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
20.11.2020


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZpětná adresa pro váš příspěvek: http://www.infokuryr.cz/e107_plugins/trackback/trackback.php?pid=30831
Pro psaní komentářů musíte být přihlášen. Prosím přihlaste se, nebo se zaregistrujte zde pro přihlášení
Žádné zpětné odkazy pro tento příspěvek.
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2020
PoÚtStČtPaSoNe
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1158 sec,0.0440 z toho dotazů.Dotazů v DB:15. Použitá paměť:1,427kB