Ministerstvo školství vypustilo Newtonovy zákony z osnov českých základních škol!   
Pridal tk Úterý 23 únor 2021 - 09:19:53 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks: 0   Tisknout  LAN_NEWS_24 
Ministerstvo školství vypustilo Newtonovy zákony z osnov českých základních škol! Zmizela i didaktika Ohmova zákona, zmizela výuka rozdílů mezi planetami a hvězdami, a rovněž výuka dětí proti vandalismu, přesně podle vzoru z USA, kde Antifa a školáci strhávají pomníky a sochy zakladatelů americké republiky! Zmizela i úloha občana při obraně státu a nauka o rysech západoevropských či slovanských kultur! Zmizely zmínky o armádě a NATO! Do výuky naopak přibyde výchova k multikulturalismu! Zákaz vědecké astrofyziky a výuky hvězd a planet přitom platí v Islámu v šíitském i sunnitském školství! Co to má znamenat?

To, co předvádí v ČR Ministerstvo školství pod vedením Roberta Plagy, z toho jde jednomu opravdu hlava kolem. Naše redakce byla upozorněna na alarmující událost, ke které došlo v uplynulých dnech, a to v naprosté tichosti, zatímco veřejnost se zabývala špejlemi a antigenními testy malých dětí, které mají od března opět nastoupit do škol, ale podle všeho se budou muset nechat 2x týdně testovat. Ten samý nápad dnes převzal na Slovensku, podle informací, které jsme dostali do redakce, i slovenský premiér Igor Matovič.

Rovněž i slovenské se děti se budou muset nechat 2x týdně testovat antigenními testy. A v tomto stavu hysterie se stalo v ČR něco, co je naprosto děsným potvrzením kopírování brutálních procesů z USA do Evropy. Ministerstvo školství totiž vydalo revizi Rámcových vzdělávacích programů (RVP), tedy školních osnov pro základní školy, a to takovým způsobem, že to vyvolá naprostá šok u stovek tisíc rodičů v ČR. Jak nám do redakce napsala jedna z učitelek, české osnovy se začínají islamizovat a liberalizovat.

Blogerka Natálie Vachatová už 15. února publikovala na svém blogu článek o tom, že fyzikové a matematici zaslali Robertu Plagovi otevřený dopis, aby nerušil výuku Newtonových zákonů na základních školách, protože Newtonovy zákony jsou všude okolo nás, děti se setkávají s těmito zákony od svého dětství a musí vědět už na základní škole, co to je akce a reakce, setrvačný pohyb atd. Jenže, pedagogická komise ministerstva Newtonovy zákony z osnov ZŠ vypustila v aplikační rovině, protože je to prý až látka středních škol.

Takže děti do 15 let nebudou vědět, co je to akce a reakce, ale rovněž nebudou vědět ani to, co je to elektřina, co je to elektrický odpor a co je to elektrické napětí, a v jakém vztahu je elektrický proud k napětí a odporu, nebudou si to moci ověřit na zapojení obvodu. Jo pardon, já vám zapomněl říct, že ministerstvo vypustilo z výuky i Ohmův zákon a zapojování elektrických obvodů. Čili děti budou do 15 let naprosto debilní. Poděkujte Plagovi! Takový bordel v ČR ve školství svět ještě neviděl a Andrej Babiš to neřeší, okamžitě by měl zasáhnout a ministra odvolat! A to není všechno! Je to ještě horší!

České děti vyjdou ze základních škol a nebudou znát rozdíl mezi hvězdou a planetou, nebudou tušit, jak se chová elektřina v elektrickém obvodu a nebudou znát aplikace Newtonových zákonů ve světě okolo sebe

Představte si, že ministerstvo odstranilo z osnov pro děti základních škol i výuku rozdílů a popisu planet a hvězd, neboť k popisu a pochopení významných rozdílů mezi vesmírnými objekty odpovídajícímu současnému stavu poznání a prezentovanému v médiích jsou třeba středoškolské znalosti dějů z mikrosvěta a vesmíru. Tohle se doslova píše v důvodové zprávě. To si dělá ministr školství z rodičů školáků srandu? Takže, děti půjdou v 15 letech na střední školu a nebudou znát Ohmův zákon a nebudou znát ani rozdíly mezi planetami a hvězdami?

České ministerstvo školství tak vyřadilo z osnov používání Newtonových zákonů. Tyto zákony ve společnosti přitom popisují akce a reakce lidí na útlak, útisk, co se děje, když vznikne tlak, reakcí je odpor atd. Ministerstvo školství toto všechno z osnov vypustilo. Není to zjevně žádoucí, aby děti na ZŠ věděly, jak se v praxi Newtonovy zákony projevují. A to pořád není všechno.

Z osnov došlo k vypuštění nauky o obraně státu ze strany občana a o nutnosti odporovat vandalismu. Ano, to je přesně totéž, co bylo vypuštěno před pár lety z amerických základních škol. Výsledkem dnes jsou hořící americké ulice a děti v řadách Antify, které strhávají sochy a pomníky amerických velikánů a zakladatelů USA. Proti vandalismu nesmí policie zasahovat, to by byl rasismus proti Black Lives Matter. A podívejte se, uběhne pár měsíců a český ministr školství už přesně podle návodu z USA škrtá v osnovách českých základních škol. Panečku, to je rychlost, jak se procesy z USA kopírují do ČR. Jenže, zatímco tyto věci se škrtají z osnov, nové věci do osnov přibyly, a to takové, které přibývají i v USA v americkém školství. Takže děti na základních školách v zemi pod Řípem se nově budou učit něco jiného, progresivního!

Místo toho budou do našich dětí rvát tohle:

- odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči - etnickým skupinám
- nekonfliktní život v multikulturní společnosti
- aktivní spolupodílení se podle svých možností na přetváření společnosti
- zohlednění potřeb minoritních skupin a otázku lidských práv


Tak přesně toto chtějí vašim dětem nalévat do hlav. Takže děti nebudou vědět, co je to elektřina a jak v podstatě funguje napětí, elektrický proud a odpor, nebudou vědět, jaký je rozdíl mezi Sluncem a planetou, ale zato budou vědět, že mají v tramvaji pustit černocha sednout a ještě předtím se mu omluvit za svoji bílou nadřazenost, jako to již požadují v USA americké firmy po svých zaměstnancích. A možná si řeknete, že tohle je proces neoliberalismu, že je to součást plánu na nasunování migrantů a jejich podpory ze strany nově vychované mládeže. Chceš-li zlikvidovat český národ, nechej globalisty vychovat tvoje děti.

Jenže, ono nejde jenom o proces neoliberalismu a s ním spojené neomarxistické výchovy dětí na základních školách, kde jsou učeny genderové, rasové a sociální rovnosti. Tento proces je totiž ještě s jedním přesahem, a to je podprahová výchova směrem k akceptaci Islámu. Je to proces indukované islamizace českých škol. A proč jsem o tom přesvědčen? Protože přesně toto se zavedlo v islámských školách.

Islámské školy to mají zavedené stejně, děti základních škol se o planetárních tělesech a hvězdách z pohledu astrofyziky vůbec neučí, probírají hvězdy jen jako orientační body na noční obloze

Ve všech islámských školách byla zrušena astrofyzika a výuka o planetách a hvězdách. Šíitský a ani sunitský islám totiž neuznává vesmír a nauku o hvězdách a tělesech, ale uznává hvězdy na obloze jako orientační body pro poutníky a cestovatele, kteří se jimi řídí a Alláh tyto hvězdy umístil na oblohu, aby se lidé podle nich řídili. Islám tak nerozeznává mezi hvězdami a planetami z hlediska astrofyziky, ale považuje všechny svítící body na obloze za orientační hvězdné body. Tento výklad hvězd je v Islámu definován v Hadith, tedy v knize výroků proroka Mohameda. A je pro mně šokem, že české ministerstvo zavádí do českého školství stejné opatření, že odstraňuje ze základního školství astrofyzikální nauku o planetách a hvězdách.

V Islámu se totiž o astrofyzice smí učit jen učenci, kteří k tomu mají povolení z hlediska zkoumání světa a okolí. Učenci v Islámu mohou tedy studovat planety a hvězdy, studenti a žáci na základních školách však nikoliv. To je opravdu neuvěřitelné, jak rychle se v době pandemie mění osnovy a indukuje se islamizace školství. A to není pořád všechno. Ocitujme si otevřený dopis matematiků a fyziků:

Otevřený dopis učitelů ministru Plagovi

Vážený pan
Ing. Robert Plaga, Ph.D.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás jako fyzikové, přírodovědci a představitelé oborů a institucí, které fyziku jako jednu ze stále podstatných oblastí lidského poznání používají, aplikují, rozvíjejí, které vzdělávají její učitele a také s fyzikou různými cestami seznamují veřejnost: Aktuální revizi Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání (https://revize.edu.cz/) považujeme za nedomyšlenou, nekoncepční a v konkrétnostech škodlivou.

Připouštíme, že formulace RVP pro základní vzdělávání, tedy pro celou populaci, je velmi komplexní úloha. Tím více vidíme potřebu efektivní spolupráce a hledání přijatelných kompromisů mezi různými pohledy; jiné názory a představy mají jistě tzv. experti na vzdělávání a jiné názory a zkušenosti mají ti, kteří v dané oblasti žijí a prakticky působí, v našem případě učitelé i vědci. Proto se nebudeme vyjadřovat k jiné oblasti RVP než fyzika a hned potvrzujeme, že na ladění podoby vzdělávání včetně optimalizace vzdělávání v informatice jsme připraveni spolupracovat.

Dovolíme si jen dvě ilustrace mnoha nepřijatelných škrtů v dokumentu

https://revize.edu.cz/files/rvp-zv-2021-s-vyznacenymi-zmenami.pdf : Škrtnutí Newtonových zákonů v učivu a ve výstupu F-9-2-05 „využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích“ interpretujeme jako rezignaci na racionální chápání běžných reálných dějů v našem světě a současně jako zahození stále užitečné součásti našeho civilizačního vědomí.

Škrtnutí F-9-4-03 „využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh” vidíme opět jako rezignaci na konkrétní poučenou racionalitu v tématu mimořádně důležitém pro budoucnost naší civilizace.

Nebudeme se zde věnovat všem vadám předloženého RVP, ale jsme připraveni o nich diskutovat; to se týká i jiných oblastí, například je pozoruhodné, že z RVP zmizela slova „armáda” a „NATO”. Seznámili jsme se i s dokumentem https://revize.edu.cz/vyjadreni-k-redukcim-v-rvp-zv. Zdůvodnění, že škrty ve fyzikální oblasti jsou zdůvodněny obtížností látky, ovšem i se znalostí reálného stavu ve školách nemůžeme přijmout.

Vážený pane ministře, se znalostí třetího Newtonova zákona jistě chápete, že v záležitosti předložené revize RVP nemůžeme mlčet.

S pozdravy podepsaní na různých místech České republiky, 11. února 2021:

Jednota českých matematiků a fyziků

doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D., předsedkyně,
doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc., místopředseda, fyzik MFF UK,
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., předseda, Fyzikální pedagogická společnost, fyzik MFF UK,
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D., předseda, Česká fyzikální společnost, fyzik FJFI ČVUT,
doc. Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D., předseda fyzikálního odd. pobočky Praha, fyzik FJFI ČVUT

Akademie věd České republiky

prof. Jan Řídký, DrSc. – místopředseda a člen předsednictva Akademické rady pověřený koordinací koncepce věd o neživé přírodě,
RNDr. Antonín Fejfar, CSc., předseda Vědecké rady,
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel, Fyzikální ústav AVČR,
RNDr. Petr Lukáš, CSc., ředitel, Ústav jaderné fyziky AVČR,
+ Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D., zástupce ředitele, Vladimír Wagner, CSc., vědecký tajemník,
Ing. Ilona Müllerová, DrSc., ředitelka, Ústav přístrojové techniky AVČR
prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c., ředitel, Ústav fyziky materiálů AVČR

České vysoké učení technické v Praze

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor,
prof. Ing. Igor Jex, DrSc., děkan, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
+ prof. Dr. Ing. Michal Beneš, doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D., doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D., doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D., proděkani,
prof. Mgr. Petr Páta, PhD., děkan, Fakulta elektrotechnická

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc., děkanka, Přírodovědecká fakulta,
prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., děkan, Fakulta rybářství a ochrany vod,

Masarykova univerzita v Brně

doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D., vedoucí Katedry aplikované fyziky a techniky, Pedagogická fakulta Masarykova univerzita doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan, Přírodovědecká fakulta, předseda Asociace děkanů přírodovědných fakult, + doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr., proděkan pro studium, prof. Rikard von Unge, PhD, ředitel Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky, prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., ÚTFA, doc. RNDr. Petr Sládek, CSc., vedoucí Katedry fyziky, chemie a odborného vzdělávání, Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita

doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D., děkan, Přírodovědecká fakulta,

Univerzity Hradec Králové

doc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D., Katedra fyziky
Univerzity Hradec Králové

doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., děkan, Přírodovědecká fakulta,
+ doc. RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, doc. RNDr. Štěpán Hubílovský, Ph.D., PhDr. Michal Musílek, Ph.D., proděkani, RNDr. Michaela Křížová, Ph.D., Katedra fyziky

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D., děkan, Přírodovědecká fakulta, + RNDr. Eva Hejnová, Ph.D., vedoucí Katedry fyziky, doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc., Katedra fyziky

Univerzita Karlova

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., děkan, Matematicko-fyzikální fakulta, + prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr., prof. Ing. Jan Franc, DrSc., proděkani, doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D., vedoucí Katedry didaktiky fyziky, prof. RNDr. Jiří Zima, CSc, děkan, Přírodovědecká fakulta + kolegium děkana

Univerzita Palackého v Olomouci

doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D., děkan, Přírodovědecká fakulta, + prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr., prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr., prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D., proděkani, prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., předseda Akademického senátu, Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D., oddělení didaktiky fyziky, Katedra experimentální fyziky

Západočeská univerzita v Plzni

doc. Dr. Ing. Vlasta Radová, děkanka, Fakulta aplikovaných věd, + prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D., doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D., doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D., proděkani, + 6 vedoucích kateder RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., emeritní děkan, Pedagogická fakulta

a za učitele, kteří umí fyziku skvěle učit, nositel ceny Albertus RNDr. Vladimír Vícha, Gymnázium v Pardubicích

Z učebních osnov základních škol totiž zmizely zmínky o armádě a o NATO. Ano, čtete správně. Globalisté začali proces odstraňování trans-atlantických vazeb, přesně jak bylo naplánováno. Děti se tak již o armádě učit nebudou, nebudou se učit o obraně státu, nebudou se učit o odporu proti vandalismu a nebudou se učit ani o NATO! To je neuvěřitelné, jak globalisté na 1. prioritě v ČR šlapou na pedál plynu a zrychlují globalizační koncepty, až se člověk diví, jak je to možné, že to jde tak rychle. Pokud čtete mé knihy, články a posloucháte moje pořady na SVCS, tak už máte jasno, co tím sleduje ministerstvo školství.

Do českého školství dorazil Velký reset, který zahájí špejle strkané do nosů dětí, až budou bolestí plakat a debilizací české mládeže s tupými pohledy k noční obloze. Hele, támhle svítí hvězda Mars, vole!

Ano, je to proces simplifikace výuky a vzdělávání, tedy zjednodušování. Jenže v závěsu za simplifikací jde debilizace, protože děti začnou být nevzdělané, budou hloupé, nebudou vědět nic o elektřině, o planetárních tělesech, o obraně národa, o odporu proti vandalismu, a to je všechno co? Destrukce národního státu z rukou světových globalistů, tzn. z rukou Domu Sion.

Dětí goyim musí být hloupé, debilní, nevzdělané, nesmí vědět, jak bránit vlast, co je to armáda, nesmí vědět, že vandalismus je přímým útokem na podstatu státu a jeho dějin, protože strhávání soch a pomníků vandaly je nebezpečným procesem útoku na samotnou státnost. A tím je to odhaleno, o co jim jde! Skrze ministerstvo školství ČR se globalčiky rozhodli zahájit rozbíjení české státnosti.

A to rozbíjení běží nejen na 1. prioritě, ale na všech prioritách řízení. A vidíte, že učitelé se probouzí, teprve teď v roce 2021, ale když jsme psali před 6 lety na Aeronetu články o norských fondech, o indoktrinaci, o přepisování osnov, tak nás nikdo neposlouchal. Teď píšou učitelé a profesoři otevřené dopisy a nevěří vlastním očím, co provádí Plagovo ministerstvo s českými školáky.

Nejprve špejle do nosu školáků a teď ještě proces simplifikace, islamizace a debilizace českých školáků. Jako v Islámu, děti nebudou při pohledu na oblohu dělat rozdíly mezi hvězdami a planetami. Nebudou vědět o Newtonových zákonech v reálném světě a elektřina bude něco, co vede proud, ale jak a proč, to se dozví až na střední škole, pokud se tam fyzika vůbec objeví. Takový je proces nasunování Brave New World. Z českých dětí debilové s tupými výrazy na noční oblohu? Tak to bude výhra. Celý seznam změn a škrtů v osnovách ZŠ v ČR najdete zde: https://revize.edu.cz/files/npi-vyjadreni-k-redukcim-v-rvp-zv.pdf A před čtením nejezte!

-VK- Šéfredaktor AE News
Zdroj: https://aeronet.cz/news/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZpětná adresa pro váš příspěvek: http://infokuryr.cz/e107_plugins/trackback/trackback.php?pid=32079
Pro psaní komentářů musíte být přihlášen. Prosím přihlaste se, nebo se zaregistrujte zde pro přihlášení
Žádné zpětné odkazy pro tento příspěvek.
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2021
PoÚtStČtPaSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1252 sec,0.0479 z toho dotazů.Dotazů v DB:18. Použitá paměť:1,142kB