Středa 04 leden 2017
Vzniká ministerstvo pravdy   
Pridal tk Středa 04 leden 2017 - 16:12:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Článek o tom, jak se dnešní EU nebezpečně podobá totalitní vizi z Orwellova románu 1984 a o tom, jak se naše Ministerstvo vnitra mění na orwellovské Ministerstvo pravdy.

George Orwell napsal v polovině minulého století slavný román „1984“. Jeho hlavní hrdina pracuje na „Ministerstvu pravdy“, což bylo v oficiální novořeči (newspeaku) pojmenování pro Ministerstvo vnitra, které ve skutečnosti systematicky ničilo životy lidí, kteří nesdíleli oficiální názory, a které upravovalo informace v médiích, aby byly vždy v souladu s oficiální propagandou.

Na Ministerstvu pravdy v Orwellově románu mají „ideopolicii“, která hlídá, aby si lidi mysleli jen to, co je úředně správné. Vláda, aby odvrátila pozornost od domácích problémů, vede trvalé pohraniční války a ideologickou válku se sousední říší, Eurasií. Televize vysílá každý den Dvě minuty nenávisti, aby občany upevnila v nenávisti k nepřátelům z Eurasie a v lásce ke straně a oficiální státní doktríně IngSoc. Oficiálními hesly jsou „Válka je mír“, „Svoboda je otroctví“ a „Nevědomost je síla“.

Tolik připomenutí Orwellova románu „1984“ a nyní se podívejme na realitu EU roku 2017.

EU chce bojovat proti „hybridním hrozbám“

Evropský parlament v prosinci odhlasoval „usnesení o společné zahraniční a bezpečnostní politice“, v němž „vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily svou schopnost čelit dezinformacím a propagandistickým kampaním zaměřeným na obyvatele EU.“

Dále „vyzývá orgány EU a členské státy, aby uznaly, že probíhající informační válka je nejen vnějším, ale i vnitřním problémem EU, s politováním konstatuje, že EU není schopna sdělovat a řádně prezentovat evropskému veřejnému mínění zásluhy EU“ a „naléhavě žádá Radu, Komisi a členské státy, aby vyplnily tuto mezeru a zviditelnily vnější činnost EU a dodaly jí váhu.“

Podle usnesení se Rusko snaží „poškodit jednotu Evropské unie…ať již ve formě dezinformačních kampaní nebo poskytování finanční podpory euroskeptickým a fašistickým skupinám v Unii.“

Podle EP „informační a kybernetická válka je promyšleným pokusem destabilizovat a diskreditovat politické, hospodářské a společenské struktury na státní i nestátní úrovni; v této souvislosti …vyzývá členské státy, aby vytvořily automatizovaný systém sdílení informací o kybernetických a hybridních hrozbách.“

Evropská komise již chystá zřízení Evropského střediska pro hybridní hrozby.

Zapamatujte si, milí čtenáři, slovo „hybridní hrozby“, bude to důležitý pojem v evropské novořeči.

Mimochodem, pro usnesení hlasovalo 433, proti bylo 174 poslanců, a můžete si být jisti, že pro usnesení hlasovali pánové Štětina, Polčák, Telička, Svoboda, Zdechovský stejně jako ostatní poslanci ANO, ČSSD, KDU-ČSL a TOP09.

EU potřebuje vnějšího nepřítele na zakrytí vlastních potíží

Faktem je, že dnešní EU má obří problém s nekontrolovanou migrací a rozmachem islamistického terorismu. EU má také svoji oficiální ekonomickou doktrínu – jmenuje se „evropský sociální model“ nebo též sociálně-tržní hospodářství, ale klidně by se mohla jmenovat EuroSoc, řečeno s Orwellem. A faktem také je, že systém byrokracie, dotací, regulací, kvót a akčních plánů, na kterém je doktrína evropského sociálně-tržního hospodářství založena, nefunguje, ekonomika skomírá a předlužené státy EU doslova krachují.

Tváří v tvář těmto problémům je potřeba najít vnějšího nepřítele.

A hle máme ho – Rusko. V Rusku byl dřív Stalin, takže se hodí jako hlavní nepřítel. Rusko se hodí do role zlé Eurasie z Orwellova románu.

Od ledna máme nový úřad

Naše vláda poslušně následuje usnesení Evropského parlamentu. 1. ledna vznikl při Ministerstvu vnitra nový úřad. Jmenuje se „Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám“. Má zkoumat, jestli někdo na internetu nešíří dezinformace. „Zároveň se bude věnovat šíření odborných informací a osvětě o daných problémech směrem k laické i odborné veřejnosti,“ podle webu MVČR.

Já v tomto úřadu vidím orwellovské Ministerstvo pravdy. Podle mě vláda nemá právo určovat, co je dezinformace a co je správná informace a nutná osvěta.

My občané – voliči – jsme svéprávní lidé a musíme si sami filtrovat, čemu a do jaké míry z informací, které se na nás valí, uvěříme. Nepotřebujeme elitáře, kteří nám obsah profiltrují a naservírují jen to, co si smíme myslet.

Jedinou skutečnou pojistkou proti dezinformacím je konkurence a pluralita médií. Média nesmí být kontrolována státem, ani jednotlivými ministry. Bohužel v naší zemi stát provozuje hlavní zpravodajskou televizi a rozhlas, ministr financí vlastní hlavní komerční zpravodajskou rozhlasovou stanici a několik deníků. Evropská unie skrze různé fondy a neziskovky cpe inzercí v médiích do veřejnosti jediný správný sociálně-kulturní model – multikulturalismus, aby podpořila vlastní imigrační politiku.

Proto si obrovsky ceníme všech okrajových alternativních médií a nezávislých sociálních sítí. Proto nás štve, když unie tlačí na autocenzuru těchto sítí. Jsou v nich často zprávy, které oficiální média zamlčují. Jsou v nich jistě i všelijaké zavádějící informace a dezinformace. Ale to si lidé musí posoudit sami.
¨
Já chci nechat lidem svobodu slova a projevu.

Proto jsem se jako europoslanec postavil proti výše uvedenému usnesení a proto se budu, až bude má strana – Svobodní – v našem parlamentu zasazovat i za zrušení čerstvě zřízeného úřadu při Ministerstvu vnitra. Beru to jako další úřad do mého dlouhého seznamu úřadů na zrušení.

Petr Mach 2.1.2017

zdroj: http://www.petrmach.cz/vznika-ministerstvo-pravdy/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVrah o morálce káže   
Pridal tk Středa 04 leden 2017 - 16:05:40 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mnozí si jistě vzpomenou na slova legendární písně Karla Kryla. Uplynulo několik desetiletí a její text je stejně aktuální, jako za minulého režimu. Zástupce ředitele pro politické záležitosti tzv. think tanku Evropské hodnoty (v podstatě nezisková organizace žijící z dotací), který je zároveň bývalým pornohercem zaměřeným na homosexuální publikum, by rád určoval, co je na webu v pořádku a co zcenzurovat či zrušit.

Sám se ke kauze svého pornoherectví vyjádřil v tom smyslu, že se jednalo o mladickou nerozvážnost. Inu dobrá, ale má člověk s takovou minulostí právo rozhodovat o věcech veřejných? Právo určovat, co je morální a co zakázat? A je v pořádku, že bývalý pornoherec zastává vysoký post ve společnosti s vlivem na vládu republiky?

Zároveň nám vznikl nový útvar Ministerstva vnitra - Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. Tato složka by měla rozhodovat, co je správný názor a co propaganda. Není třeba býti Colombo či Sherlock Holmes, aby bylo jasné, že správné bude to, co určí Brusel a propagandou bude cokoliv jiného. A bude za to moci Putin.

Vážení čtenáři, názor si udělejte sami, ale není již na čase ptát se: Quo Vadis, Europa?

Lukáš Hodík

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí! Ale kdeže, lež a nenávist drtí pravdu a lásku na maděru!   
Pridal tk Středa 04 leden 2017 - 03:38:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Na jiném místě a v jiném článku jsem se zmínil o tom, jak se k letecké tragedii ruského letadla, v němž zahynuli i členové Alexandrovova souboru, velmi nechutně, záštiplně a demagogicky vyjádřila jistá paní Hovorková ze štábu proslulého pravdoláskaře a rusofoba Šafra. Pro jistotu zopakuji její velmi hrubá a neetická slova: „ Alexandrovci se dopustili zločinu tím, že podporovali obsazení ukrajinského Krymu Ruskem“. Myslím, že k tomu není nutný další komentář. Nicméně na toto téma chci navázat, neboť další skutečnosti s tím úzce souvisejí.

Podobné idiotské řeči a názory samozřejmě slyšíme od celé řady jiných, stejně „ideologicky zaseknutých“ rusofobů, světlonošů pravdy a lásky, tančících v rytmu amerických tamtamů, vyzývající k ochraně demokracie, lidských práv a hlavně proti uchvatitelským zájmům nebezpečného, agresivního Ruska. Je pro ně stále nestravitelným soustem, že si Rusko dovolilo „vzít zpět“ něco, co mu odjakživa patří, ale hlavně, že touto z mezinárodního hlediska nepřípustnou „anexí“ Krymu zpřetrhalo především zcela evidentní americké imperiální zájmy, směřující k vytvoření vojenských základen USA a NATO na Krymu, které měly sloužit ke snazšímu napadení Ruska. To na straně jedné.

Na druhé straně je všeobecně známo a to přesto, že to mezinárodní právo zakazuje, že Izrael již v šestidenní válce v roce 1967 obsadil území Palestiny a na tomto obsazeném cizím území začal budovat (a buduje dodnes) židovské osady. Možná špatně vidím, špatně slyším, možná neumím číst nebo prostě za celou tu dobu jsem neměl to štěstí, abych někdy od těchto „šlechetných“ lidí, hájící nečestnější zájmy demokratického světa kdy slyšel, četl nebo vůbec nějak jinak zaregistroval na tyto události a skutečnosti stejně intenzivní, nesouhlasné, kritické a protestní hlasy.

Zato bylo velmi často slyšet nemístnou kritiku, často až urážející invektivy na adresu Ruska a samotného prezidenta Putina. Dodnes se tito usáčtí „obamovci“ zmůžou jen vylévat si svou žluč na Rusko a jeho prezidenta, které podle jejich názoru „v rozporu s mezinárodním právem“ anektovalo, resp. obsadilo a přivlastnilo si ukrajinský Krym. Avšak stejně důrazně kritizovat, napadat a urážet Izrael a Netanjahua si nedovolí. Nedostali k tomu zřejmě od svých chlebodárců potřebný pokyn. A také není v zájmu amerického establishmentu zpřetrhat relativně dobré vztahy s Izraelem, který je pro ně významným partnerem v odbytu zbraní, mnohem větším zájmem je a zůstává (pokud to ovšem nezmění nový americký prezident D. Trump) především Rusko.

Přesto ne vždy jsou americko-izraelské vztahy ty nejlepší, což dokumentují poslední události. V souvislosti s hlasováním v Radě bezpečnosti OSN pro rezoluci odsuzující další budování židovských osad na okupovaném Západním břehu Jordánu totiž Izrael omezil diplomatické styky se zeměmi, které pro rezoluci hlasovaly. Přestože USA mezi těmito zeměmi nebyly jmenovány, přesto premiér Netanjahu kvůli této rezoluci tvrdě kritizoval v Bílý dům slovy, „Nemáme žádné pochybnosti, že Obamova administrativa to iniciovala, stála za tím, koordinovala znění a požadovala, aby to prošlo!“ To jistě pro USA zrovna příliš přátelské gesto nebylo.

Nicméně si myslím, že to je dost závažná, neřku-li mimořádně významná událost, která by našim pravdoláskařům, kterým tolik vadí ruské obsazení Krymu, neměla ujít pozornosti. Ale nejen pozornosti, ale také patřičně tvrdé, kritické reakci na uzurpátorské jednání Izraele a premiér a B. Netanjahua, který si dovolil rezoluci Rady bezpečnosti bagatelizovat a dokonce ji považuje za hanebnou.. Navíc ještě učinil drsné diplomatické opatření v omezení diplomatických styků se zeměmi, které rezoluci odsouhlasily, což by učinil každý slušný diplomat, politik a člověk, který toto bezprecedentní jednání Izraele musí nutně odsoudit.

Ne stejně však smýšlí „demokraté“, jako pan Šafr, jeho „sekretutka“ Hovorková, „pornovinář“ a významný hlídací pes Evropských hodnot Janda, politický prostitut, poradce polofašistické ukrajinské organizace AZOV Štětina, jeho kolegové z TOP 09 rusofobové Ženíšek, Laudát, Langšádlová a další. Ti mlčí jako zařezaní. Jim přece jde hlavně o Rusko a ne o Izrael, ke kterému mají naopak poměrně vřelé vztahy, zvláště K. Schwarzenberg. Jsou to všichni pravdoláskařští farizejové, demagogové, řiťolezci a dolaromilci, kterým demokracie, lidská práva, svoboda a hlavně pravda a láska vyhovují vždy, když jim jsou připsány na účet další smradlavé dolary. To se zřejmě v případě Izraelského postoje k rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN nestalo. Takže jim nezbývá, než se znovu vrátit k osvědčené rétorice o ruském napadení a uchvácení Krymu, k reálnému nebezpečí, které nám hrozí od Ruska a podobné témata, na kterých se dá ještě něco vydělat. Jinými slovy, pravda a láska vzala za své, vítězí lež a nenávist, zaplacené americkými penězi.

Jiří B a ť a

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponObam škodí USA více než Rusku   
Pridal tk Středa 04 leden 2017 - 03:35:43 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Akce Baracka Obamy poslední dny jeho prezidentského období nejsou namířeny na ochranu zájmů státu, ale na to, aby ztížili život jeho nástupci v Bílém domě Donaldu Trumpovi, a v konečném důsledku škodí samotným USA, uvádí na webové stránce The National Interest vydavatel časopisu Dimitri Simes a politolog Paul Saunders.

Jako příklad autoři uvádí zavedení protiruských sankcí, které byly zavedeny jako odpověď na „zasahování do voleb". Podle Obamy byly hackerské útoky zastaveny. Žádné důkazy jejich vlivu na průběh voleb v USA prezident nepředložil. Proto nejsou důvody oznamovat, že předpokládaný zásah Ruska byl značný, píšou autoři. V tomto případě nebyl žádný důvod spěchat se sankcemi, a mělo se počkat do konce vyšetřování a nabídnout Trumpovi, aby se vypořádal s touto otázkou.

A když bychom předpokládali, že údajný zásah Ruska byl závažný, tak přijaté Obamou opatření opět nelze nazvat úměrnými. Vyhnání ze země 35 ruských diplomatů a uvalení sankcí vůči důstojníkům FSB a GRU může jen stěží silně škodit Rusku, nebo ho nějak ovlivnit. Vysoce postavení ruští špioni, kteří mají rozum v pořádku, jen těžko budou jezdit do USA a ještě si tam kupovat nemovitosti, podotýkají autoři. Proto nebylo Obamovo zavedení sankcí více než jen symbolickou akcí.

Co se týče uzavření přístupu diplomatům k tzv. chatám za městem u New Yorku a velvyslanectví ve Washingtonu, tak právě toto poradci nabízeli Ronaldu Reaganovi v roce 1983, poté co byl nad SSSR sestřelen jihokorejský osobní Boing. Tehdy Reagan odmítl tuto radu, protože tento krok by nebyl nejen nevýznamným, ale také by nijak neovlivnil sovětskou politiku. Ale co se zdálo nevýznamné Reagonovi, to se zcela hodilo Obamovi, který mimochodem sám v průběhu předvolební kampaně v roce 2012 kritizoval svého soupeře Mitta Romneyho za náklonnost k názorům doby studené války, připomíná autor.

Kromě toho zhoršení vztahů s Ruskem USA ztratí více, protože politické rozpory škodí efektivní spolupráci dvou zemí v boji s terorismem. Tím akce Obamy ohrožují životy amerických obyvatel, a ani nepřináší žádné politické výhody pro USA, předpokládají Simes a Saunders.

Drobné uzavírání účtů s politickými protivníky je zcela jistě koupené cenou škody národních zájmů USA, což prezidenta Obamu vystavilo do zcela nevýhodného světla a klidná reakce Vladimira Putina to jen podtrhnula, uzavírá The National Interest.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUkrajina chce znovu pohřbít prach Bandery   
Pridal tk Středa 04 leden 2017 - 03:33:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Šéf Ministerstva infrastruktury Ukrajiny Vladimir Omeljan prosazuje návrat do země a znovu pochování známých Ukrajinců, kteří jsou pohřbeni v zahraničí: mezi nimi ministr nazval lídra Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN) Stepana Banderu.

Bandera (1909-1959) byl lídrem OUN, jedním z hlavních iniciátorů vytvoření Ukrajinské povstalecké armády (UPA), cílem které byl vyhlášen boj za nezávislost Ukrajiny. Je pohřben na mnichovském hřbitově, jeho hrob se v posledních letech stal cílem několika útoků vandalů.

Podle šéfa Ukrajinského institutu národní paměti Vladimira Vjatroviča musí ukrajinský stát sám iniciovat návrat prachu ukrajinských činitelů. „Náš stát má sám iniciovat návrat znamenitých Ukrajinců na jejich rodnou zemi pro pohřbení v národním panteonu," cituje institut slova svého šéfa Vjatroviča. Panteon plánují postavit na Lukjanovském hřbitově v Kyjevě.

Podle údajů institutu se v zahraničí nachází více jak 250 tisíc pohřbených představitelů ukrajinské vojensko-politické emigrace, činitelů vědy a kultury, a podotýká se, že mnoho hrobů „může být v blízké budoucnosti zlikvidováno".

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVědci objevili proč schizofrenici slyší hlasy   
Pridal tk Středa 04 leden 2017 - 03:31:19 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vědci objevili v lidském mozku neobyčejnou signální molekuli RNA, jejíž absence je příčinou vývoje schizofrenie a vznik „hlasů v hlavě“, praví se v článku uveřejněném v časopise Nature Medicine.

„Přede dvěma lety jsme odhalili konkrétní řetízek neuronů v mozku, na něhož působí známé antipsychotické léky. Ty všechny ale mají velmi vážné vedlejší účinky. Vyčlenili jsme molekuli miRNA, která je klíčovým prvkem v činnosti tohoto řetízku buněk, a ukázali jsme, že likvidace těchto miRNA má za následek vývoj poruch, které se projevují u schizofreniků", řekl Stanislav Zacharenko z Dětské nemocnice sv. Judy v americkém Memphisu.

V současné době trpí ve světě schizofrenií asi 24 milionů lidí. Podle statistiky WHO je každý sedmý člověk z jednoho tisíce schizofrenikem, přičemž větší část tvoří mladí lidé ve věku 15 až 35 let. Mezi vědci není zatím jednotný názor na to, jak vznikají podobné poruchy a jak je třeba je léčit. V posledních letech objevili genetici několik desítek genů, které mají poměrně slabý vztah ke schizofrenii, nedařilo se jim však zjistit, jak vyvolávají mutace v těchto úsecích DNA schizofrenii a s ní spojené efekty — halucinace nebo „hlasy v hlavě".

Zacharenko a jeho kolegové zjistili, že tento poslední efekt mohou vyvolávat poruchy v sestavení molekulí mikroRNA známé pod označením miR-338-3p. Jak vysvětlují vědci, tato kratší posloupnost genetického kódu řídí sestavení a činnost receptorů Drd2 na povrchu nervových buněk, které snímají dopamin — jeden z hlavních nosičů informace v mozku a „hormon potěšení".

Lidé s mutací genu, který odpovídá za sestavení tohoto receptoru nebo miRNA, mají často problémy s chováním v dětství, a asi 40% z nich se stávají oběťmi schizofrenie. To všechno přivedlo Zacharenka a jeho kolegy k myšlence ověřit, jak oba tyto prvky genomu ovlivňují činnost mozku, pomocí odstranění nebo blokování analogických úseků v DNA myší.

Jak ukázaly experimenty, odpojení miR-338-3p má za následek prudké zvýšení počtu receptorů Drd2 v neuronech, které se nacházejí ve sluchovém centru v mozku myší, což zvyšovalo jejich citlivost vůči molekulím dopaminu. V důsledku toho se porušovalo jejich spojení s thalamem, centrem zpracování a převodu informace, a mozková kůra začínala fungovat jakoby sama o sobě.

Právě toto může podle názoru vědců zapříčinit „hlasy v hlavě", protože informace o vnímaných zvucích se obyčejně zpracovává nejprve v thalamu a očišťuje se tam pravděpodobně od šumů a náhodných signálů.

Jak ukázal experiment Zacharenka a jeho kolegů, když se fungování miR-338-3p obnovuje, začíná znovu i toto očišťování, což mělo kladný vliv na chování myší, které se při objevení nových zvukových zdrojů chovaly nanejvýš neadekvátně ve srovnání s normálními jedinci.

A tedy molekule miR-338-3p nebo mechanismy stimulující jejich výrobu se mohou použít pro poměrně bezpečné léčení schizofrenie nebo alespoň jejích symptomů. Kromě toho snížením koncentrace miR-338-3p v pokročilém věku se dá vysvětlit, proč staří lidé trpí schizofrenií a jinými mozkovými poruchami častěji, než mladí, uzavírají autoři článku.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJeden z vůdců IS pronikl do Evropy se 400 teroristy   
Pridal tk Středa 04 leden 2017 - 03:28:22 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Skupina bojovníku IS, mezi kterými je jeden z vůdců teroristické skupiny, pronikla ze Sýrie do Evropy jako běženci, uvádí Daily Mail s odvoláním na zdroje v italských speciálních službách.

V čele této skupiny je albánský džihádidsta Lavdrim Muhadžeri, jeden z vysoce postavených velitelů IS, známý také pod jménem Abu Abdullah al Kosova. Mezi údajnými cíli teroristů je řada státních organizací v Kosovu a také srbské pravoslavné kostely.

V listopadu bylo na území samozvané republiky Kosovo a Albánie zadrženo 19 lidí podezřelých z přípravy teroristických útoků v regionu a spojení s IS. Mezi plánovanými útoky byl atentát na fotbalovém zápase Albánie — Izrael 12. listopadu. Podle speciálních služeb akce zadržených řídil Lavdrim Muhadžeri, kterého balkánská média nazývají kosovským Džihad Jonem.

27letý rodák Makedonie Muhadžeri se objevil v Sýrii na konci roku 2012 a několikrát byl zachycen na propagandistických videích IS. Zval Albánce, aby se připojili k teroristické skupině, uvádí se v článku. Na internetu zveřejňoval fotky, na kterých uřezává hlavu zajatci a také video, na kterém zabíjí člověka výstřelem z granátometu.

Podle tvrzení zdrojů v italských speciálních službách, džihádisté masivně přijíždějí do Evropy a na Balkán. Některé zachytí speciální služby, ale mnohým se podaří proklouznout nepozorovaně přes hranice. Příkladem toho, že hranice nejsou nepřekonatelnou překážkou, slouží samotný Muhadžeri, který přijel ze Sýrie do Kosova v roce 2013, ale podařilo se mu tajně odjet z Evropy dříve, než ho mohli zatknout, uvádí Daily Mail.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMein Kampf se stal v Německu v roce 2016 bestdellerem   
Pridal tk Středa 04 leden 2017 - 03:25:51 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Znovu vydaná kniha Adolfa Hitlera Mein Kampf s kritickými komentáři, jejíž vydání připravil Institut novodobých dějin (IfZ) v Mnichově, se stala prodejním hitem v Německu v roce 2016, informuje list Tagesspiegel.

V SRN se tato kniha dostala do prodeje v lednu loňského roku.

Jak řekl německému listu ředitel institutu novodobých dějin Andreas Wirsching, bylo za rok prodáno 85 tisíc exemplářů místo původně plánovaných čtyř tisíc. Na konec ledna se připravuje už její šesté vydání.

Podle slov Andrease Wirschinga se připravuje i její vydání ve francouzštině. „Nebude to ale doslovný překlad. Bude to zkrácená a přepracovaná varianta," řekl Wirsching. Kromě toho zdůraznil, že celkem dostal jeho institut 70 žádostí o překlad, to ale „přesahuje jeho možnosti". Vědec dodal, že „jediné, co jsme udělali, byl překlad do angličtiny, protože tady se dá počítat s rozsáhlým auditoriem".

Mein Kampf (Můj boj) byl napsán v roce 1924. Hitler psal tuto knihu ve vězení. Je pokládána za ideologický základ nacionál-socialismu, za Hitlerova života vycházela milionovými náklady.

Do roku 1945 byl Mein Kampf přeložen do 18 jazyků, prodáno bylo přes 12 milionů exemplářů. V dubnu roku 2010 byl Hitlerův Mein Kampf zařazen do ruského federálního seznamu extremistických materiálů.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNěmce obvinili za účast ve veřejných popravách v Palmýře   
Pridal tk Středa 04 leden 2017 - 03:20:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Generální prokuratura Německa předložila 28letému občanovi země obvinění z účasti ve veřejných popravách, které teroristická skupina Islámský stát prováděla v syrské Palmyře v roce 2015.

Představitel generální prokuratury oznámil, že obviněný, který figuruje v soudních dokumentech, jako Harry S. přijel do Sýrie v dubnu 2015, v červenci se vrátil do Německa a brzy byl zatčen.

„V polovině června 2015 členové IS veřejně zastřelili šest zajatců na trhovém náměstí Palmýry. Obviněný byl vyzbrojen pistolí a osobně dovedl jednu z obětí na místo popravy," cituje agentura Reuters oznámení generální prokuratury.

Podle údajů agentury v posledních letech více jak 800 lidí opustilo Německo, aby se připojilo k bojovníkům v Sýrii nebo v jiných zemí na Blízkém východu.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUkrajinský ministr obrany Stěpan Poltorak nařídil prověřit nepatřičné jednání s vojáky na slavnostech s účastí Porošenka   
Pridal tk Středa 04 leden 2017 - 03:18:21 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ukrajinský ministr obrany Stěpan Poltorak nařídil, aby bylo zahájeno služební vyšetřování informace o nepatřičném přepravování a ubytování ukrajinských vojáků, kteří se 31. prosince zúčastnili slavnostních akcí v Mariupolu v Doněcké oblasti s účastí prezidenta Petra Porošenka.

V ukrajinských médiích se s odvoláním na dobrovolníky a vojáky, kteří se zúčastnili této akce, objevily informace o tom, že vojáky sem převáželi v nákladním nekrytém voze za mrazivého počasí a po oslavách a po tom, co jim prezident udělil vyznamenání za bojové zásluhy, je údajně poslali do studeného hangáru na letišti, kde uvítali nový rok.

Nedávno jsem nařídil vojenské bezpečnostní službě v ozbrojených silách Ukrajiny, aby zahájila služební vyšetřování nepatřičné přepravy a ubytování příslušníků ukrajinských ozbrojených sil — účastníků oslav ve městě Mariupolu v Doněcké oblasti 31. prosince. Na základě výsledků vyšetřování budou přijata příslušná rozhodnutí týkající se odpovědných úředních osob, jejichž počínání tuto situaci zapříčinilo," napsal Poltorak na své facebookové stránce v úterý.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2017
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2895 sec,0.0799 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,389kB