Pondělí 16 leden 2017
70 proti 1   
Pridal tk Pondělí 16 leden 2017 - 09:56:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Není tajemstvím, že politika “dvou států“, v tomto případě Palestiny a Izraele, je něco podobného jako hospodářská politika udržitelného růstu, jinými slovy „růstu rádi růstu“. Obě politiky nás vedou do pekla. V něm se ptá Američan čerta: Mohu si zavolat domů. Ano, odpoví čert. Kolik to stojí, ptá se Američan: 50 euro. OK. Ptá se Francouz. Ano, můžeš volat. Kolik to stojí? Odpověď: 1 euro. Jak je to možné? Čert odpoví: Pane, vy máte místní tarif.

Modifikoval jsem vtip pro krátkou odpověď na Blízkovýchodní konferenci v Paříži, organizovanou Francií a jejím odcházejícím prezidentem Hollande. Účastnilo se jí okolo 70 představitelů států, většinově zvyklých jednat podle principu „o nás bez nás“.

Fotografie účastníků konference, pořízená Reuters, dokumentuje moment setrvačnosti současné mezinárodní politiky, krátkozrakost politiků a strach Francie ze své vlastní politiky na Blízkém východě. Nepřímo dokumentuje zvláštní vztah Francie a Kataru s dalšími sunitskými státy, a je zajímvavá tím, že na ní nejsou hlavní osoby jednání: Palestina a Izrael. Fotografie dokumentuje snahu dostat na jednací stůl desetiletí staré a nevyřešené téma, o němž se píše i v Bibli kralické. Stačí si přečíst Zachariáše, kapitolu 14, z níž uvádím část, aby bylo jasné, že uvedená konference nemohla a nemá smysl, neměla a nemá šanci na úspěch a představuje právě to, o čem se dnes tolik mluví a píše: zvyšuje válečné nebezpečí.

1. Aj, den Hospodinův přichází, a rozděleny budou kořisti tvé uprostřed tebe.

2. Nebo shromáždím všecky národy proti Jeruzalému k boji, i bude dobyto město, a domové zloupeni, a ženy zhanobeny budou. A když vyjde díl města v zajetí, ostatek lidu nebudevyhlazeno z města. 3. Nebo Hospodin vytáhna, bude bojovati proti těm národům, jakž bojuje v den potýkání. 4. I stanou nohy jeho v ten den na hoře Olivetské, kteráž jest naproti Jeruzalému od východu, a rozdvojí se hora Olivetská napoly k východu a k západu údolím velmi velikým, a odstoupí díl té hory na půlnoci, a díl její na poledne. 5. I budete utíkati před údolím hor; nebo dosáhne údolí hor až k Azal. Budete, pravím, utíkati, jako jste utíkali před země třesením za dnů Uziáše krále Judského, když přijde Hospodin Bůh můj, a všichni svatí s ním. 6. I stane se v ten den, že nebude světla drahého, ani tmy husté. 7. A tak bude den jeden, kterýž jest znám Hospodinu, aniž bude den, ani noc; a však stane se, že v čas večera bude světlo.

Uvědomím – li si nedávnou rezoluci RB OSN, historicko – právní komplexitu teritoriální otázky týkající se něco málo přes 6 tisíc km2, včetně Balfourské deklarace z listopadu 1917, rozhodnutí Ligy národů z roku 1922 a další, včetně pravděpodobné inaugurace prezidenta Trumpa 20. ledna, které se mají zúčastnit poprvé v historii inaugurace právě představitelé Judee a Samarie, je jasné, která hodina bije, a co lze očekávat: vývoj s nadějí počínaje, až, což je těžko představitelné, atomovou válkou konče.

Není mým úmyslem formulovat tzv. poplašné zprávy, nebo podporovat interpretace bojové pohotovosti ruských vojsk, která by měla být podle mého v neustálé pohotovosti, či vést diskuzi o tom, v čem spočívá označení Izraele jako agresor, nebo rozdíl napadení Izraele Jordánskem s následným prvním úderem Izraele na Egypt a Sýrii.

Komentář ke drahé konferenci v Paříži má poukázat na nesmyslnost konferencí, jejichž výsledkem je doporučení, ignorující mimo jiné skutečnost, že politická řešení se hledají a sjednávají vždy až po konečném vítězství jedné strany. Za druhé: konference indikuje humanitární problém Palestinců a Izraelců, který může ještě více zkomplikovat současnou migrační situaci v Evropě. Ta se také pomalu a jistě dostává pod koberec, což ale neznamená, že nežije vlastním životem. Ať mi někdo ukáže plán, podle kterého lze v současné době přestěhovat půlmiliónu židovských občanů bez krveprolití, podobně jak to dokázal Izrael před léty se sedmi tisíci obyvatel v Gaze. Za třetí: V případě násilného řešení Palestinské otázky, včetně vojenského napadení na Izrael, se souhlasem, nebo bez souhlasu RB OSN, Izrael nebude váhat ignorovat OSN. Tím přispěje k bezvýznamnosti a urychlení smrti této organizace. Již z těchto uvedených důvodů by současní politici neměli podléhat touze se nechat na závěr politické kariéry fotografovat před palácem, snažit se nesmyslem kompenzovat zásadní chyby jejich dosavadního konání, a tím komplikovat své dědictví. Proč si nepřečetli seznam hostů na inauguraci prezidenta Trumpa, nevím. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
15.1.2017


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



Německo je nacistický stát   
Pridal tk Pondělí 16 leden 2017 - 04:31:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Německým soudem byl v těchto dnech potvrzen rozsudek z roku 2015, kdy byl pokus o vypálení synagogy hodnocen jako přiměřená kritika státu Izrael. Palestinští mladíci, kteří se pod vlivem alkoholu pokusili zápalnými lahvemi zlikvidovat svatostánek, tak vyvázli pouze s několika hodinami veřejně prospěšných prací.

Město Wuppertal si uřízlo celosvětovou ostudu, když se tímto rozsudkem de facto přihlásilo k nacistické tradici Třetí říše. Jestliže je možné, aby migranti beztrestně zapalovali sakrální budovy, bude zřejmě brzy možné, že se v Německu dočkáme i nápisů "Židům a psům vstup zakázán" či označování výloh Davidovými hvězdami.

Jak hluboko západní Evropa klesla? Tisíce Židů již opouští Malmö, Marseille nebo Brusel a vydávají se do Izraele. Je ovšem třeba podoktnout, že i český právní "expert" ve zprávách TV Nova prohlásil, že se mu rozsudek německého soudu zdá v pořádku.

Pokud jste si již koupili nový kalendář, škrtněte rok 2017 a napiště 1938. Máme se na co těšit...

Lukáš Hodík

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



Zástupce nového Chovancova úřadu nedokázal v ČT odpovědět, proč tento úřad proti dezinformacím vzniká... Orwellovské ministerstvo pravdy jako stranický bankrot a výprodej   
Pridal tk Pondělí 16 leden 2017 - 04:28:14 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Původně byl tento údajně dvacetičlenný útvar při ministerstvu vnitra proklamován jako nástroj pro potírání ruské propagandy u nás. Když se však v reakci na tohle jeho poslání začala póry země probublávat otázka, proč by se zde měla potírat jen propaganda jedna a navíc ještě ta, u které se u nás v podstatě nic neví, protože ji média goebbelsovsky zamlčují, a vůbec nic by se nemělo podnikat proti té propagandě druhé,. která z našich sdělovadel řinčí od rána do večera, až nám uši zaléhají a žaludek se nám z jejích lží naruby obrací, ustoupila z debaty o novém útvaru „ruská propaganda“ stranou, a mluví se ve spojitosti s útvarem už jen o potřebě ochrany naší země proti teroristickým a hybridním hrozbám (slovo hybridní hylo zřejmě vybráno proto, že se předpokládá, že nikdo neví, co znamená, ale o to víc může nejen ty nejprostší vylekat).

Proběhla – tuším v pondělí večer – debata v ČT vedená moderátorem Borkem s jistým redaktorem, jehož jméno si nepamatují – a zástupcem onoho nového útvaru. I položil bystrý redaktor zástupci nového útvaru tuto otázku. „Když se vytváří nový úřad děje se tak obvykle proto, že se vyskytly znepokojivé případy, které si zřízení tohoto nového úřadu vyžádaly. Můžete mi říct, jaké znepokojivé případy si vyžádaly zřízení vašeho úřadu?“

Zástupce nového úřadu byl na předloženou otázku připraven a zřejmě jej i čekal, protože v odpověď okamžitě vypálil jakýsi případ – tuším z Ameriky.

„Ale ne, ten úřad se zřizuje u nás, ne v Americe. Tak mi laskavě sdělte případ náš, který by existenci vašeho úřadu zdůvodnil.u nás?“

NÁSLEDOVALO MLČENÍ. ZÁSTUPCE NOVÉHO ÚŘADU SEBOU VRTĚL ALE AŤ OTÁČEL KOLEČKA V HLAVĚ, JAK OTÁČEL, ODPOVĚĎ SE MU Z NÍ NEVYKUTÁLELA.

Takže, vážení! Zřizuje se na českém úřadě, a to ne na úřadě ledajakém, ale přímo na ministerstvu, útvar, který má vzdorovat teroristickým a hybridním hrozbám v ČR (od čeho je tedy policie a vůbec všechny bezpečnostní složky?), a jeden z nejodpvědnějších úředníků tohoto nového útvaru (jiného by útvar do ČT přece nevyslal), netuší, na základě jakých konkétních skutečností či případů se jeho útvar zakládá. Nemůže si prostě zaboha vzpomenout.

Co to dokazuje? Dokazuje to jediné: Že skutečným motivem založení útvaru nejsou hrozby, ať už teroristické či hybridní, ale že výhradně a jedině platí to první, co se při jeho zakládání vyhlašovalo jako jeho smysl – a pak se to z taktických důvodů a možná i jen na čas odložilo stranou. Čili že jde o nástroj na potírání tzv. ruské propagandy. Ale protože už ten název propaganda je součástí propagandy strany druhé, té protichůdné, řekněme si, že vpravdě jde o nástroj na potírání veškerého ruského názoru v naší zemi.

Určitě se teď údivem poposednete, protože dobře víte, že tenhle názor byl z našich médií vyhnán už před řádkou let – a to tak důkladně, že např. to. co řekl Putin při zahájení jednání OSN vNew Yorku, jsme dne s to dovědět se jedině z mailů, které nám ze zahraničí posílají s námi spříznění lidé, jakou jsou třeba P.C.Roberts, či Noam Chomsky. U nás se o takovýchto nicotnostech a zlovolnostech zásadně mlčí.

Takže by to takto mohlo být z hlediska našich současných mocipánů v pořádku, kdyby zde ovšem nebyla ona věc s už zmíněnými maily ze zahraničí – a tedy s internetem. Tam totiž, v jakémsi podzemí, do kterého byli zahnáni všichni ti podivní lidé, kteří nedokáží strávit onu zásadní neokonzervativní ideu o USA jako jediném povoleném světovém hegemonu, se maily Robertsů, Chomskych a podobných lidí zveřejňují, a dokonce i hlasy přímo ruské je zde možno si přečíst. Což všechno by ještě nebyla ta pravá hrůza, kdyby státní úřady prostřednictvím svých výzkumných agentur nezjistily, že lidé stále méně věří tzv. mainstreamovým médiím, a informace bytostné a nevylhané vyhledávají stále více a více právě na tom zatraceném internetu.

Čímž ovšem jedna a u nás též jedině povolená pravda euroatlantická a neokonzervativbní trpí, stává se neúčinnou, což pochopitelně nelze natrvalo trpět a je nutno se tomu internetovému podzemí

kouknout na zoubek. A pak jednotlivé internetové weby – a to právě na základě zjištění a dobrozdání nového útvaru - jeden po druhém rušit. Jinak se z toho názorového bince a nejednoty národa nevyhrabem.

Takže pro tohle, milý čtenáři, zde máme nový ministerský útvar, který ve své knize 1984 prorocky předpověděl britský spisovatel George Orwell a nazval jej ministerstvem pravdy. Ten bude v budoucnu rozhodovat o tom, co je pravda, a jen tato pravda, úředně za pravdu uznaná a orazítkovaná, nám může být ke čtení, k poslechu či k dívání předložena. Ona z nás vytvoří jednotný šik, který bude i jednotně i správně pochodovat.

A u zrodu toho nového naplánovaného pořádku – a to je pro mě a zřejmě i pro mnohé z vás vůbec nejtragičtější – stojí vláda se sociálně demokratickým premiérem, a nový útvaru má ve své ministerské gesci sociálně demokratický ministr.

Nevím jak vy, ale já to vidím jako ukázkový stranický bankrot a výprodej, neřeknu-li zrovna zradu.

Ale docela jankovitě se mi to slovo tlačí do jazyka.

Autor: Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



Už se zase upravují dějiny. Nelze smést z Němců odpovědnost za 1. i 2. světovou válku!   
Pridal tk Pondělí 16 leden 2017 - 04:19:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Téma poválečného odsunu sudetských Němců je i po více jak sedmdesáti letech stále živé a citlivé. Stačí vzpomenout na poslední prezidentskou kampaň, ve které došlo na ostrý střet mezi Milošem Zemanem a Karlem Schwarzenbergem právě na téma odsunu a Benešových dekretů. V posledních letech jsme však svědky pokusů o překrucování dějin.

A zvláště pak dorůstající generace je vychovávána v pocitu, že poválečný odsun v roce 1945 byl něco špatného, nespravedlivého a zavrženíhodného. Ostatně i exministr Schwarzenberg v lednu 2013 prohlásil, že prezident Beneš by byl v dnešním světě postaven před válečný soud. Následně se rozběhla vášnivá debata, co všechno Češi Němcům provedli. Ostatně tolik opěvovaný film Habermannův mlýn je toho důkazem. A ve stejném duchu se učí i na našich školách.

Na echo24.cz se dočtete, že poprvé od roku 1945 převažuje většina, která si myslí, že vyhnání Němců bylo nespravedlivé. Podle průzkumu CVVM jde o poměr 38:37. Jedná se o velmi těsný výsledek, ale i ten nám řadu věcí naznačuje. Na tomto výsledku je vidět, jak účelně zapůsobila a působí kampaň, kdy se v souvislosti s poválečným odsunem Němců zmiňuje pouze rok 1945. Mluví se o nepravostech, kterých se Češi na Němcích dopustili. Mluví se o lidských životech. Mluví se o tom, že odsunutí neměli kam jít. Mluví se zabaveném majetku. Ale už se nemluví, co roku 1945 předcházelo.

Bylo to nacistické Německo, které rozpoutalo nejděsivější a nejkrvavější válku v historii lidstva. A to již podruhé v jednom století. Německá touha vládnout Evropě neměla s nikým slitování. Na základě Mnichovské dohody, jejímž podepsáním zradili Britové a Francouzi Československo ve falešné víře, že obětováním středoevropského státu si zachrání vlastní kůži, byla rozbita Československá republika. Republika ztratila přes 41 tisíc kilometrů čtverečních svého území. Na vyklizení pohraničí bylo pouhých 10 dnů. Lidé přišli o podstatnou část svého majetku. Nikdo se nikoho neptal, zda má kam jít, kde bude spát, či co bude jíst.

Po Československu přišlo na řadu Polsko. Následně došlo i na Francii. Velká Británie se udržela nad vodou snad jen díky nezdolnosti Winstona Churchilla a posléze i pomoci Spojených států. Lví podíl na porážce nacistického Německa měla i Rudá armáda. Byť to dnes není korektní říkat. Od září 1938 do května 1945 zažívali lidé permanentní strach, který byl ještě znásoben osudem Ležáků a Lidic. Příslušníci gestapa neměli při svých výsleších s nikým slitování. Mnoho lidí na následky výslechů zemřelo. Mnoho rodin tak ztratilo své živitele. A tudíž i mnoho rodin bylo následky druhé světové války poznamenáno na několik příštích desetiletí.

Český národ (a nejen on) se po září 1938 a definitivně po březnu 1939 stal otrokem svého velkého západního souseda. Na Čechy bylo pohlíželo jako na podlidi, kteří budou časem vymazáni z povrchu zemského, stejně jako Židé. Díky všem těmto událostem byl mezi Čechoslováky a Němci vytvořen tak hluboký příkop, který neumožňoval poválečný život pod jednou vlajkou. Odsun byl nutný.

A to nejen v Československu. Někdy mám pocit, že odsun Němců proběhl jen na území Československa. Omyl! Současně se nelze divit, že odsun řada lidí pojala jako pomstu Němcům. Na tyto události se nemůžeme dívat optikou dneška. A nelze se ani vcítit do pocitů těch, kteří ve válce ztratili své blízké, kteří byli vyslýcháni gestapem, kteří museli v 38. opustit své domovy,kteří byli roky v koncetračních táborech a kteří byli nuceně nasazení a mnoho dalších osudů.

Jestliže se chceme bavit o roce 1945, začněme nejdříve rokem 1938. Každý následek má svou příčinu. Bez Mnichova v 38. by nebyl odsun v 45. A takto postupujme u každé etapy našich dějin. Dnes je opět moderní upravovat dějiny podle toho, jaký směrem fouká vítr. Nelze smést z Němců odpovědnost za 1. i 2. světovou válku. Stejně jako nelze smést lví podíl Rudé armády na osvobození Československa. Bez Rudé armády by to nešlo.

Stejně jako by to nešlo bez té britské a americké. Proto absolutně nesouhlasím s neúčastí našich i západních politiků na moskevských oslavách konce 2.světové války. Je to neúcta k vojákům, kteří položili životy za naši svobodu. Je hanebné hrát politické hry na hrobech těch, kteří již k tomu nemohou nic říci. Stejně hanebné je překrucovat dějiny jenom proto, že se chceme zalíbit současnému německému establishmentu.

Autor: Jan Koucký

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



Tahle banda si chce Českou televizi zprivatizovat pro sebe   
Pridal tk Pondělí 16 leden 2017 - 04:16:17 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Finačník Tomáš Hlaváč ve svém skvělém článku upozornil, na plán skupiny poslanců změnit způsob volby Rady ČT a Českého rohlasu. Do budoucna by je něměli volit poslanci, ale vybrané isntituce. Pátrali jsme a zjistili jsme kdo by měl do budoucna rozhohodovat o propagandě, kterou do do nás hustí ČT. Navíc si to každá rodina musí sama zaplatit ( 1.620 Kč ročně ).

Zákon předkládají ty nejpodezdřelejší poslanci z celé sněmovny, bez ohledu na stranický dres. Spojuje je pouze chuť převychovávat nás občany : Schwarzenberg ( TOP 0,9), Komárek (ANO), Gabal (KDU-ČSL).

Ovládat ČT a ČRo by do budoucna měly tyto instituce:

Seznam institucí pro volbu členů Rady ČT a Rady ČRo

1. Akademie věd České republiky
• vede ji prof. Drahoš, podepsal výzvu vědců za přijímání islamistů do ČR. Brzy se ukázalo, že lhali.

2. Asociace profesionálních divadel České republiky
• Mají eminentní zájme aby 9 miliard z ČT a ČRo skončilo u nich. Jsou to fanatičtí odpůrci prezidenta Zemana.

3. Asociace producentů v audiovizi, z. s.
• Mají eminentní zájme aby 9 miliard z ČT a ČRo skončilo u nich.

4. Asociace režisérů a scénáristů – ARAS
• Mají eminentní zájme aby 9 miliard z ČT a ČRo skončilo u nich.

5. Česká biskupská konference
• římskokatolická církev. Aktuálně ji sice vede rozumý kardinál Dominik Duka. Nicméně různými Halíky je prolezlá.

6. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z. s.
• část českých zdravotníků

7. Česká rada dětí a mládeže

8. Česká unie sportu, z. s.
• Sportovní bossové. Známý Pelta, i právník od ČSSD Jansta.

9. Českomoravská konfederace odborových svazů
• Odbory jsou tradičním seministěm havloidů (Štěch) a Sociálních demokratů.

10. Český filmový a televizní svaz – FITES z. s.
• Mají eminentní zájme aby 9 miliard z ČT a ČRo skončilo u nich.

11. Český helsinský výbor
• parta havloidů ( Táňa Fišerová ) a levicových extrémistů ( Selma Muhič Dizdarevič )

12. Ekumenická rada církví v České republice

13. Federace židovských obcí v České republice

14. Herecká asociace
• Mají eminentní zájme aby 9 miliard z ČT a ČRo skončilo u nich. Jsou to fanatičtí odpůrci prezidenta Zemana.

15. Hospodářská komora České republiky
• její šéf Vladimír Dlouhý je bývalý člen KSČ, bankéř z Goldmann Sachs

16. Česká konference rektorů
• schromáždiště těch nejmilitantnějších fanoušků dovozu muslimů do ČR : Tomáš Zima (UK), Mikuláš Bek ( dříve KSČ, nyní TOP 09 ).

17. Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s.

18. České centrum Mezinárodního PEN klubu

19. Svaz měst a obcí České republiky

20. Syndikát novinářů České republiky, z. s.
• tuto instituci vede Bakalův zaměstnanec Adam Černý

21. UNIE – odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR
• Mají eminentní zájme aby 9 miliard z ČT a ČRo skončilo u nich.

22. Asociace ekologických organizací Zelený kruh
• Sdružení zelených extrémistů typu Auto*mat a podobně.

http://blokprotiislamizaci.cz/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



Bulharský odstupující prezident poradil nástupci promyslet pozici ohledně Krymu   
Pridal tk Pondělí 16 leden 2017 - 04:09:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Odstupující prezident Bulharska Rosen Plevneliev poradil zvolené hlavě státu Rumenu Radevovi pečlivě promyslet svoji pozici ohledně Krymu.

Dříve v rozhovoru pro France24 Radev podotkl, že ačkoliv část světového společenství neuznává zákonnost začlenění Krymu do Ruské federace, obyvatelé poloostrova musí sami rozhodovat o jeho budoucnosti, včetně toho jestli chtějí-li, aby se Krym znovu stal částí Ukrajiny.

„Když i nadále tvrdíme, že de iure je Krym součástí Ukrajiny, a de facto je ruský, protože tam vlaje ruská vlajka, tak se o budoucnosti Krymu musíme zeptat jeho obyvatel, s touto tezí nesouhlasí ani jeden evropský lídr," uvádí agentura Novinite slova Plevnelieva.

„Radev by tuto tezi měl velmi důkladně promyslet, až obsadí post prezidenta. Pomůžu mu tím, že mu představím své argumenty. Nad námi je zákon. Pokud chceme mír v Evropě, je nutné mít pravidla a musí být dodržována všemi," řekl odstupující prezident balkánské země. Také varoval Radeva, že od 22. ledna bude „jakákoliv jeho práce, jakákoliv čárka, jakýkoliv názor" brán jako státní pozice Bulharska. Rosen Plevneliev opustí post prezidenta Bulharska 21. ledna, a 22. ledna křeslo hlavy státu obsadí zvolený 13. listopadu Rumen Radev.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



Novým protivníkem USA je Čína, a ne Rusko   
Pridal tk Pondělí 16 leden 2017 - 04:06:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Hlavní konfrontací v novém, formujícím se světovém řádu bude konfrontace mezi USA a Čínou, a vůbec ne Ruskem, řekl ve vysílání CNN bývalý velvyslanec Velké Británie v Rusku Tony Brenton. Klíčová otázka pro Západ a zvoleného prezidenta Trumpa spočívá podle Brentonova názoru v tom, na čí stranu se postaví Moskva.

Na otázku moderátora, jak vypadá svět bez amerického vedení, jestli to bude samoorganizující svět, jak ho popisuje Richard Haass, Tony Brenton odpověděl:

Ano, myslím si, že je velmi pravděpodobné, že to tak bude. Domnívám se, že se vracíme zpět ke světu soupeřících velmocí. A jak o tom mluví Richard, s takovým světem bude mnohem složitější něco řešit. Ale je třeba se soustředit na Rusko, vždyť je jednou ze zemí, které vystupují ze starého světového řádu. Myslím si však, že Bernard nemá pravdu, když mluví o dominující roli Ruska. Rusko vydává jednu desetinu světových výdajů na obranu, výše jeho ekonomiky tvoří jednu dvacetinu západní. Cítí, že údajně my mu vyhrožujeme a házíme rukavici, ale my stále považujeme za nebezpečí jeho.

Zdá se mi, že se pohybujeme směrem k tomuto světovému řádu konkurujících států, jak pro Západ, tak i pro pana Trumpa zůstane důležitou otázkou, jak tento světový pořádek bude vypadat. Je naprosto jasné, že největší geopolitická soutěž v něm nebude probíhat s Ruskem, ale mezi Spojenými státy a Čínou.

Poté je třeba si položit doplňující otázku: na čí straně bude stát Rusko? Jinými slovy, naši instinktivní soutěž s Ruskem, snahu hodit mu rukavici, být pro něj hrozbou, což je vidět v kontextu Ukrajiny a Sýrie, by bylo možná dobré přehodnotit v této nové globální situaci.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



Hádky v „blázinci“ hrozí Západu rozpadem a Evropě ruským jazykem   
Pridal tk Pondělí 16 leden 2017 - 04:03:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
„Bezuzdná vojenská kampaň“ Donalda Trumpa proti americkým médiím a ta „zloba“, s níž zvolený prezident a tajné služby USA proti sobě „bojují“, vrhají stín na „(bývalou) hlavní velmoc svobodného světa“, píše Oberbayerisches Volksblatt.

Kromě toho velké obavy vyvolávají „stavy liberálních demokracií a jejich převaha nad autoritativními systémy v Moskvě a v Pekingu", pokračuje německý list.

Oberbayerisches Volksblatt nepochybuje pouze o jednom: „V těchto dnech je Putin je určitě hlavním vítězem v americkém domě pro duševně choré".

„Koho zajímá putinské pochmurné mafiánské Rusko, když ve Washingtonu probíhá tak nechutné polévání špínou, že to ještě ani jeden hollywoodský režisér nevymyslel", uvádí OV. „Pro ty, kteří pohrdají demokracií a už dnes by vytvořili v Evropě nové totalitní státy, je toto vše doslova svátek".

Podle názoru Oberbayerisches Volksblattu situaci zhoršuje i „odmítnutí USA hrát roli ručitele za liberální světový pořádek. Ve (Východní) Evropě si právem pokládají otázku, jakou hodnotu bude mít slib Washingtonu pomáhat NATO v době Trumpa. Nebude rozumnější se místo toho schovat pod křídlem Moskvy? Žák KGB Putin nebude na nic čekat a šlehne po této nejistotě.

Během příštích voleb v Německu, Francii a Holandsku pustí do oběhu všechny ty (úspěšně vyzkoušené v USA) metody destabilizace, které doba internetu připravila pro agresívní autokraty. Existuje nebezpečí, že po tomto spolupracující a uzavřený do sebe Západ prostě přestane existovat. Nahradí ho svět, rozdělený mezi Moskvu, Washington a Peking: s Evropou, kde se opět stále více mluví rusky".

Zdroj: Oberbayerisches Volksblatt

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



Srbský prezident je připraven vyslat do Kosova vojsko na ochranu Srbů   
Pridal tk Pondělí 16 leden 2017 - 03:56:22 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Prezident Srbska Tomislav Nikolić oznámil, že je připraven vyslat vojska do Kosova. Informuje o tom Deutsche Welle.

„Jestli budou Srby vraždit, pošleme tam vojáky," uvádí portál slova Nikoliće.

Podle Reuters prezident Srbska také obvinil Kosovské Albánce z toho, že chtějí rozpoutat válku.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



70 tisíc ptáků bylo v USA zlikvidováno kvůli bezpečnosti letů   
Pridal tk Pondělí 16 leden 2017 - 03:52:16 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Za posledních sedm let bylo v New Yorku zabito více jak 70 tisíc ptáků kvůli zabezpečení letů na letištích Newark a LaGuardia, uvádí The Guardian.

Podle novinářů se městské orgány rozhodly zbavit opeřenců po nouzovém přistání A320 na řeku Hudson v roce 2009. Tehdy experti oznámili, že selhání dvou motorů letadla bylo zapříčiněno srážkou letadla s hejnem bernešek (pozn. pták z čeledi kachnovitých, podobný husám).

„Není však jasné, jestli likvidace ptáků situaci zlepšila," je uvedeno v článku. Autoři se odvolávají na vnitřní statistiku letišť, která dokazuje dvojnásobný počet incidentů s ptáky. „Od roku 2004 do 2009 bylo zaznamenáno 158 srážek letadel s ptáky. Od roku 2007 do dnes 299 incidentů," uvádí novináři.

Úřady New Yorku pravidelně využívají i lidštější metody ochrany vzdušného prostoru. Podle novinářů se proti velké koncentraci ptáků často používají laserové a pyrotechnické odpuzovače. Přitom autoři iniciativy na vyhlazení opeřenců oznamují, že program dokázal svoji efektivnost, protože „od roku 2009 se nestal ani jediný případ podobný nouzovému přistání letadla na řeku Hudson".

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



Přejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2017
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.org



www.slevyusteckykraj.cz



TOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3520 sec,0.1198 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,275kB