Úterý 24 leden 2017
Sobecký a bojechtivý? Přečtěte si Trumpův projev bez návodu ČTK. Stojí za to   
Pridal tk Úterý 24 leden 2017 - 07:00:27 Cist komentare / psat: 1 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Agentury nás neustále zavalují tím, co si o kdečem „myslí evropská média“, píší „světové deníky“ nebo „přední komentátoři“. Nevadí jim, že názory podplacených nýmandů už skoro nikoho zajímají.

Přitom takzvaná „tradiční média“ („mainstream“ nebo také „smradlavá žumpa“) brečí nad klesajícími náklady a sledovanostmi. I nadále ale sebevražedně diskreditují všechny, kteří pohlédli pravdě do očí, vymýšlejí si patvary jako „post-truth“, a když nic nefunguje, usilují o zavedení cenzury.

A tak se nás Česká tisková kancelář v minulých dnech snažila přesvědčit, že „evropská média vnímají Trumpův projev jako bojechtivý, sobecký“. Z takto nadepsané zprávy na domovském zpravodajském serveru ČTK jsme se mohli dočíst, že Trumpův projev byl:

- obsahující „hrubý a nestoudný nacionalismus“;

- svědčící o „děsivé změně v Americe“;

- překypující „opovržením vůči Washingtonu“ (rozuměj tamní elitě a kavárně);

- „podkopávající demokracii“;

- „agresivní, sobecký, bojechtivý“;

- „plný zloby a zatrpklosti“;

- „absurdně přemrštěný, téměř hloupý“;

- „urážkou inteligence posluchačů“;

- nebo samozřejmě „čistě populistický“.

To vše v jediné(!) zprávě veřejnoprávního média.

Jestli ještě někdo naivně věří vyváženosti veřejnoprávního zpravodajství, nechť v textu najde alespoň jeden komentář „evropských médií“, který by obsahoval alespoň jeden pozitivně zabarvený přívlastek.

Proto děkujeme veřejnoprávní ČTK za návod na správné přečtení inauguračního projevu „naparujícího se chuligána“, kterého „bychom se měli obávat“, přejeme naší „národní“ tiskové kanceláři dobrou noc, a přinášíme přepis projevu do češtiny, ať si každý udělá názor sám. A nejen na Donalda Trumpa:

Vrchní soudce Robertsi, prezidente Cartere, prezidente Clintone, prezidente Bushi, prezidente Obamo, američtí spoluobčané a národy celého světa! Děkuji vám.

Dnes nás, americké občany, spojuje velký úkol: obnovit náš stát a vrátit lidem to, co jim patří.

Společně budeme určovat směr Americe i světu na dlouhé roky.

Střetneme se i s výzvami. Budeme překonávat obtíže. Ale poradíme si. Každé čtyři roky se scházíme, abychom v souladu se zákonem a klidně předali vládu, a jsme vděčni prezidentu Obamovi a první dámě Michelle Obamové za laskavou pomoc při tomto předání vlády. Byli skvělí.

A přesto má dnešní ceremoniál zvláštní význam. Protože my dnes nepředáváme pouze vládu od jedné administrativy ke druhé či od jedné strany ke druhé, ale my předáváme vládu z Washingtonu (DC) vám, americkému lidu.

Příliš dlouho malá skupina lidí v hlavním městě těžila ze své moci, zatímco lidé za ni platili. Washington rozkvétal, ale lidé nedostali svůj podíl. Politici prospívali, ale lidé přicházeli o práci a továrny se zavíraly.

Establishment se zabýval sám sebou, ale ne občany naší země. Jejich vítězství nebyla vaše vítězství; jejich úspěchy nebyly vaše úspěchy; a zatímco oni se oddávali potěšení v hlavním městě, v rodinách bojujících po celé zemi o přežití bylo málo důvodů k oslavám.

Ale všechno se mění, tady a teď, protože tento okamžik je váš okamžik: on patří vám! Patří každému, kdo je zde dnes přítomen, a všem v Americe. Toto je váš den. Toto je váš svátek. A Spojené státy americké jsou váš stát.

Ve skutečnosti není důležité, která strana je u vlády, ale zda je tato moc kontrolována lidem. Na 20. ledna 2017 se bude vzpomínat jako na den, kdy se lidé opět stali vládci své země. Na zapomenuté muže a ženy naší země se už nikdy nezapomene.

Všichni vás dnes poslouchají. Vy, desítky milionů z vás se stanete součástí historického dění, takového dění, jaké svět nikdy předtím neviděl. Jádrem tohoto dění je jasný princip: Stát existuje proto, aby sloužil svým občanům.

Američané chtějí ty nejlepší školy pro své děti, bezpečné čtvrtě pro své rodiny a dobrou práci pro sebe.

Jde o spravedlivé a rozumné požadavky spravedlivé společnosti. Nicméně pro mnoho našich občanů existuje jiná realita: matky a děti zahnané do chudoby ve velkých městech; zničené továrny ležící jako náhrobky v krajině naší země; vzdělávací systém, do něhož se investovala spousta peněz, ponechává naše mladé a krásné studenty bez poznání; a trestná činnost, gangy a drogy ukradly příliš mnoho životů a oloupily naši zemi o nevyužitý potenciál.

Tato americká krvavá lázeň končí přímo tady a právě teď. Jsme jedna země a jejich bolest je naše bolest. Jejich sny jsou i naše sny; jejich úspěch je i naším úspěchem. Sdílíme jedno srdce, jeden dům a jeden velký osud.

Služební přísaha, kterou jsem dnes složil, je přísahou všem Američanům. Za mnoho desetiletí jsme obohatili cizí průmysl na úkor amerického průmyslu.

Při sponzorování armád jiných zemí jsme dopustili tragickou vyčerpanost našich vlastních ozbrojených sil; chránili jsme hranice cizích národů a odmítali bránit naše vlastní.

Utratili jsme miliardy dolarů v zámoří, zatímco americká infrastruktura zchátrala a rozpadá se.

Učinili jsme cizí země bohatými, zatímco bohatství, moc a důvěra v naši zemi zmizely za obzorem.

Továrny se jedna po druhé zavíraly a vyvážely ze země a nikdo ani nepřemýšlel o milionech amerických dělníků zanechaných ladem.

Naši střední třídu pustili k vodě a promrhali její majetek po celém světě.

Ale to je minulost. Nyní budeme hledět pouze do budoucna.

Sešli jsme se tu pro vyhlášení nového dekretu, který zazní v každém místě, v každém hlavním městě v zahraničí a v každém vládním úřadě.

Od tohoto dne budeme nadále řídit naši zemi podle nového principu.

Od této chvíle se tímto principem stane: „Amerika především“ (America First). Každé rozhodnutí o obchodu, o daních, o imigraci, o zahraničních věcech bude učiněno na základě toho, jaký prospěch to přinese americkým dělníkům a americkým rodinám. Musíme chránit naše hranice před zhoubným jednáním jiných zemí vyrábějících naše produkty namísto nás, rozkrádajících naše obchodní společnosti a likvidujících naše pracovní místa. Tato ochrana povede k mohutnému rozkvětu a síle.

Budu za vás bojovat každým dechem a nikdy vás nezklamu.

Amerika začne znovu vítězit, vítězit tak, jako nikdy předtím. Obnovíme naše pracovní místa. Obnovíme naše hranice. Obnovíme naše bohatství. Obnovíme naše sny.

Postavíme nové silnice a dálnice a mosty a letiště a tunely a železnice po celé naší krásné zemi.

Vyjmeme lidi z podpory a vrátíme jim práci, napravíme naši zemi americkýma rukama a americkou prací.

Budeme sledovat dvě jednoduchá pravidla: nakupovat americké a vyrábět americké zboží.

Budeme hledat přátelství a dobrou vůli ve všech zemích světa, ale děláme to s ohledem na skutečnost, že právo každé země je především dbát o své vlastní zájmy.

Nechceme vnutit náš způsob života každému, ale spíše se staneme zářným příkladem pro následování.

Posílíme staré aliance a vytvoříme nové a sjednotíme civilizovaný svět proti radikálnímu islámskému terorismu, který zcela vymýtíme z tváře Země.

Základem naší politiky je bezpodmínečná věrnost Spojeným státům americkým a skrze věrnost naší zemi se znovu staneme věrnými sobě navzájem.

Když svá srdce otevřete vlastenectví, nezůstane žádný prostor pro předsudky.

Bible nám říká, „jak je dobré a úžasné, když Boží lid žije společně v jednotě.“

Musíme mluvit otevřeně, posuzovat naše rozdílné názory čestně, ale vždy usilovat o solidaritu. Když bude Amerika jednotná, nebude Ameriku možné zastavit. Nikdo nesmí mít strach, jsme pod ochranou a budeme vždy pod ochranou.

Budeme pod ochranou velkých mužů a žen z našich ozbrojených a bezpečnostních sil, a co je nejdůležitější, jsme pod ochranou Boha.

A konečně, musíme rozšířit naši mysl a naše sny musejí být ještě větší. My v Americe chápeme, že země žije, dokud bojuje.

Nebudeme nadále tolerovat politiky, kteří jen mluví a nic nedělají, jen si neustále stěžují, ale nikdy nic nerozhodnou. Čas na prázdné řeči je u konce. Přišel čas konat.

Nedovolte, aby vám někdo říkal, že je to nemožné. Žádná hrozba nemůže porazit srdce a zničit ducha Ameriky.

Nestrpíme porážku. Naše země bude vzkvétat, opět. Stojíme na prahu nového tisíciletí připraveni odhalit tajemství vesmíru, osvobodit zemi od bídy a nemocí a využívat energetiku, průmysl a technologie budoucnosti.

Nová národní hrdost naplní naše duše, změní naše názory a uzdraví naši zmatenost. Je na čase si uvědomit, že stará moudrost našich vojáků nebude nikdy zapomenuta: ať jsme černé kůže, tmaví nebo bílí, všichni máme stejně rudou krev vlastenců a my všichni se těšíme ze stejných úžasných svobod, všichni uctíváme velkou americkou vlajku. Děti narozené v urbanizovaném Detroitu nebo na větrných pláních Nebrasky, všechny vidí stejnou noční oblohu, jejich srdce jsou naplněna stejnými sny a sdílejí stejný dech života, stejný, jaký naplňuje i všemocného Stvořitele.

Proto všichni Američané, v každém městě, blízkém i vzdáleném, malém i velkém, od jedněch hor ke druhým, od oceánu k oceánu, slyšte tato slova: Už nikdy vás nebudou ignorovat. Váš hlas, vaše naděje a sny budou určovat náš americký osud. A vaše odvaha, vyspělost a láska nás vždy budou vést po této cestě.

Společně učiníme znovu Ameriku velikou. Učiníme Ameriku opět bohatou.

Vrátíme Americe její hrdost.

Učiníme Ameriku opět bezpečnou ...

Ano, společně znovu vytvoříme skvělou Ameriku.

Děkuji vám, Bůh vám žehnej, Bůh žehnej Americe!

Text článku: Geo, Eurasia24.cz
Překlad: ralh


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČSSD se propadá stále hlouběji   
Pridal tk Úterý 24 leden 2017 - 06:56:14 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
SANEP je se svou unikátní metodou dotazování respondentů průzkumů veřejného mínění věrohodnou a dosti přesnou agenturou. Pokud se v SANEPu objevuje, že ve srovnání s jeho předchozím průzkumem v listopadu vzrostla podpora hnutí ANO z 26,9 % na 28,6 %, a naopak u ČSSD podpora poklesla z 16,4 % na 15,8 % v lednu, je to nesporně věrohodný údaj.

Preference sociální demokracii klesají, přestože se vedení ČSSD tváří, že přeci jen začalo „něco dělat“. Kormě krásných řečí o tom, jak bude volební kampaň „jako za Paroubka“, sociálním demokratům však zatím nic výsledkově nefunguje. Programová nabídka zůstává vlastně stejná, vedení ČSSD zdůraznilo jediný programový cíl pro podzimní volby, kterým jsou daně. Daně jsou sice dobrým tématem, podle průzkumu veřejného mínění si 64 % lidí myslí, že daně u nás nejsou férové, nemůže to však být téma jediné. Ale upřímně, v které zemi světa si lidé myslí, že platí ty správné daně?

Toto programové téma je však zatím sirotek a mělo by být doprovázeno nějakými 2-3 dalšími silnými tématy. Nabízí se jich dost: ochrana spotřebitele, silná koruna, vystoupení proti vojenské základně USA a tak dále a tak dále… U každého ze zhruba 10 – 15 témat, která bych z voleje vyjmenoval, je samozřejmě třeba u každého zjistit sociologický věrohodnou metodou účinnost, kterou by toto téma mělo na voliče, a zejména na levicové voliče. Pak je třeba vybrat téma mobilizační, tedy takové, které dostane voliče k volbám. Tím problematika daní nebo boje proti daňovým rájům jistě není…

Podle průzkumu SANEPu (a nejen podle něj) se zdá, že mírně oslabují i komunisté. Pod hranici pěti procent nezbytných pro propasírování se do poslanecké sněmovny se nezadržitelně blíží TOP 09. A to si voliči ještě možná ani tolik nepovšimli, že tato strana už nefunguje v alianci se Starosty a nezávislými. Nicméně i tak se ve volebních preferencích TOP 09 nyní dostala až za Okamurovce… Ani ODS nenaznačuje, že by byla schopna se propracovat k výsledkům volebních průzkumů, které pro ni byly ve volbách charakteristické ještě před šesti lety.

Zkrátka, s výjimkou Babiše a Okamury žádný zvláštní vývoj. Můžeme jen spekulovat, ale A. Babiš jistě nebude měnit politický koncept, který mu přináší body. To, že svou pozici posiluje, je možná také důsledkem vyhlášení jeho politického spojenectví s M. Zemanem. Pokud toto spojenectví nabude charakteru trvalého paktu, bude mít nesporně vliv na levicové voliče, které tato spolupráce v podzimních volbách hnutí ANO A. Babiše přinese na podnose.

V Lidovém domě by už se měli přestat zamýšlet co dělat a měli by začít něco dělat… A to něco se jmenuje změna praktické politiky, marketingu, doplnění a rozvinutí programových cílů, postavení zajímavých volebních lídrů do čela kandidátek pro sněmovní volby, výměna neviditelných členů vedení strany na březnovém sjezdu ČSSD atd. Zatím to vypadá, že k ničemu z toho sociální demokracie odvahu nemá…

(jip)
Zdroj: Vaše Věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponCharta 77: malý český Bilderberg   
Pridal tk Úterý 24 leden 2017 - 06:53:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
President Zeman si vysloužil další nechutné poznámky na sociálních sítích za to, jak odpověděl na otázku, proč nepodepsal Chartu 77. Řekl totiž po pravdě, že mu ji k podpisu nikdo nenabídl.

Před rokem 1989 bylo snadné získat od chartistů nabídku tu na návštěvu pohřbu Pavla Wonky, onde na soud s Františkem Stárkem v Ústí nad Orlicí, jindy na účast na té či oné demonstraci nebo na podpis té či oné petice. Ale nikdy ne na podpis základního prohlášení Charty 77. Když jsem se v té době ptal pardubické signatářky Jarmily Stibicové, jak že se toho podpisu dosáhne, odkázala mě na dosti složitou byrokratickou proceduru kontaktování mluvčích, zveřejňování souhlasu s podpisem kdesi atd. Užiteční idioti, kteří by s chartisty sdíleli pouze represi, byli ovšem vítáni vždycky.

Miroslav Dolejší ve své Analýze událostí 17. Listopadu uvádí: „Charta 77 byla od svého založení v r. 1977 koncipována jako zednářská lóže, funkce mluvčího je převzata ze Sionistické organizace. (…) Z prvních 217 signatářů Charty 77 z 1. 1. 1977 bylo 156 bývalých komunistů, mezi nimiž se nalézají jména osob výrazně zkompromitovaných přímou nebo nepřímou účastí na teroru komunistů v padesátých letech. (…) Finanční prostředky pro činnost Charty 77 a zejména pro soukromou potřebu jejich vůdců, shromažďoval v Nadaci Charty 77 ve Stockolmu (…) František Janouch(…). Finanční prostředky pocházely především od sionistických mecenášů z mezinárodního PEN-klubu, Rotary-klubu, Jewish Agency, Guggenheimovy nadace v USA, B nai B rith, Masarykovy nadace při Masarykově muzeu v Izraeli, sionistických odborových svazů zejména v USA, Švédsku atd. V období 1980-1989 bylo prostřednictvím Nadace Charty vyplaceno cca 376 tisíc US dolarů na činnost Charty 77 v Československu a cca 1,341 mil. US dolarů pro osobní potřebu vedoucích členů Charty. (…) Na osobní konta v zahraničí byla vedoucím osobám Charty převedena souhrnná částka cca 6 milionů US dolarů.“

Dolejšího údaje se v zásadě shodují s americkými údaji publikovanými v 90. letech, podle nichž na převrat v ČSSR bylo vynaloženo zhruba 7 milionů dolarů, zatímco převrat v Polsku byl dražší a stál 22 milionů dolarů. Financování činnosti Charty 77 a zejména jejich protagonistů je přísně střežené tabu, o jehož rozbití se žádný (spíše jen potenciální) investigativní novinář doposud nepokusil. V minulosti byla publikována svědectví Jiřího Wolfa, která mohou těm, kdo onu dobu nezažili, připadat přitažená za vlasy. Některé Wolfem uváděné informace se ovšem opět shodují s údaji z dalších zdrojů. Řada svědků zejména potvrzuje tu pasáž Wolfova textu (Opilec Václav Havel, 2010), kde autor píše: „nedokáži si představit, kolik tvrdé měny, našich peněz atd. se vydalo na mejdany, kdy chlast v bytech lepších disidentů tekl doslova proudem, kdy se platilo za narvané hospody, kdy si šlechta Charty užívala peněz a vyloženě rozkrádala a rozhazovala peníze, o které venku žádala pro naše rodiny, balíčky do kriminálů apod.“ Wolf se možná mýlí v tom, že peníze byly žádány či určeny na účel, který zmiňuje. Lze s ním ale souhlasit v tom smyslu, že prochlastat (popř. na chatách a chalupách prostavět) v malém počtu osob během několika let 7 milionů dolarů je docela úctyhodný výkon. Potvrdit ani vyvrátit se zřejmě už nepodaří tezi, že se prominentní chartisté o peníze ze Západu dělili s některými důstojníky tehdejší StB.

Situaci zcela vystihl již zmiňovaný Miroslav Dolejší, když ve své Analýze napsal: „naprostá většina z nich podepsala Chartu ze vzdoru proti režimu, aniž měla nejmenší tušení o charakteru a poslání této tajuplné organizace“. Ona naprostá většina je ale dodnes kompromitována motivy a chováním chartistické věrchušky, kde si příslušná jména jistě každý umí doplnit sám. Jaroslav Kojzar udeřil hřebík na hlavičku, když ve svém slavném článku použil slovo „samozvanci“. Tato samozvaná elita, tento malý český Bilderberg, to jsou apoštolové sobectví, požitkářství, profitérství, a především nepotismu a klientelismu, přičemž právě nepotismus a klientelismus (nikoli korupce!!) jsou hlavními příčinami dnešního politického a hospodářského marasmu v zemi. Řeční-li tyto osoby o (univerzálních) lidských právech nebo vyjadřují-li k ozbrojeným konfliktům v zahraničí, je lépe si zacpat uši.

U předsedy vlády nyní orodují za vládní intervenci v Číně, aby byl propuštěn jeden čínský disident, ale třeba bičování, kamenování a stínání lidí v Saudské Arábii nebo Persii jim zjevně nevadí. Nevadí ani pogromy na opozici v Turecku a už vůbec nevadí odsuzování lidí za nekonformní názory v tuzemsku. Alespoň mi není známo, že by chartisté požadovali zrušení čerstvého rozsudku nad předsedou Národní demokracie, panem Adamem B. Bartošem. Naopak, signatářka Charty 77 Kateřina Dejmalová na něj podala trestní oznámení. Ve věci ozbrojených konfliktů v cizině (např. Ukrajina, bývalá Jugoslávie) mají prominentní chartisté také jasno, drží se totiž hesla „už nikdy válku bez nás“. Samostatnou kapitolou pak je adorace 17. listopadu 1989 jako „sametové revoluce“, ačkoli šlo o čistě majetkový puč, kde budoucí výpisy z katastrů, privatizace, restituce a také Drang nach funkce v exekutivě a akademické sféře byly až na prvním místě. Příznačné je, že po převratu chartisté-zakladatelé nezaložili žádnou politickou stranu. To totiž dá moc práce a cesta k moci a penězům tam zaručena není nebo bývá hodně klikatá.

Pan Martin Putna, známý „zuřikritik“ presidenta Miloše Zemana odvážně otevřel dosud neznámé téma dětí signatářů Charty 77. Chválí je za společenskou angažovanost, jmenuje příklady a konstatuje, že „pokračují v úsilí svých rodičů, aby národ nezblbnul a nepodělal se“. Děti špiček Charty ovšem zasluhují pozornosti i v jiném ohledu. Potkáváme je ve vysokých úřadech, tzv. nevládkách, nejrůznějších zastupitelstvech, radách, výborech, komisích či v roli mluvčích, zkrátka na místech, kde se moc pracovat nemusí a dobře se „vydělává“. Za všechny stačí odkázat na článek Parlamentních listů ze dne 20.9.2016 „Další člen zelených kasíroval stovky tisíc ze státního“, ve kterém ještě pisatel zapomněl některé funkce kritizovaného mnohoobročníka uvést. Čili boj za lidská práva možná i ano, ale nezapomenout při tom zaopatřit rodinu.

Domnívám se, že ze všech shora uvedených důvodů může být president republiky Miloš Zeman hrdý na to, že si s malým českým Bilderbergem nezadal.

Pavel Křivka

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČeská televize opět pochlebovala   
Pridal tk Úterý 24 leden 2017 - 06:50:17 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Tentokráte hned ráno ČT 24 opěvovala Madeleine Albrightovou, která, považte, přesně před 20 lety nastoupila do funkce šéfky Clintonovy diplomacie. I ona se zřejmě hodí do neustálého vzpomínání na všechny protikomunistické opory, ikdyž jsou dávno v penzi.

Dr. Emil Karásek v roce 1998 v Nedělním hlasateli vydávaného v USA na Madeleine Albright, roz. Korbelovou (Körbelovou), t.č. U.S. Secretary of State, vzpomínal docela jinak. Cituji:

„V začátcích svého amerického exilu jsem znal Korbelovy osobně. Prof. Korbel (Körbel) vydal dobrou, pravdivou knihu o komunistickém puči v Československu. Pak se dostal na University of Denver jako profesor a rychle postřehl, že dělat karieru bude snazší na levé straně barikády. Za vietnamské války už dal denverským novinám prohlášení, že USA nemá pomáhat Vietnamcům proti komunistům. Noviny oznámily, že pan profesor je „prominentní člen československé komunity.“ Znělo to, jako že mluví za všechny zdejší Čechy a Slováky. Československý klub proto poslal novinám prohlášení, že Korbel (Körbel) má právo na své přesvědčení, ale že mluví jen za sebe. Že naopak všechny nekomunistické národy . ty, které už svobodu ztratily, ty které jsou právě napadené, i ty, které to teprve čeká – si musí vzájemně pomáhat proti komunistické rozpínavosti. Noviny sotva vyšly z tiskárny a paní Korbelová (Korbelová) (matka, na kterou je Madlenka podle vlastních slov „neuvěřitelně“ hrdá) už byla na telefonu, aby všem , kdo podepsali to protikomunistické prohlášení, vynadala do „nacistů.“

Madlenka vystudovala na stipendium levičáckého feministického spolku, do CFR (Council for Foreign Relations), organizace s cílem odbourat státní suverenitu USA. Albraithová do této organizace později sponzorovala Clintona, který se jí odměnil jmenováním na velvyslankyni ke Spojeným národům a pak na ministryni zahraničí). A začala dělat poradce pro zahraniční politiku levičákům kandidujícím na presidenta. V době, kdy prezident Reagan označil Sovětský svaz jako „říší zla“ Madlenka podporovala politiky, kteří na ten popis prohlásili Reagana za blázna. Kdyby v té době jeden nebo dva z těch levičáků, pro které se Madlenka mohla přerazit, byl vyhrál prezidentské volby, Sovětský svaz by zabíral jeden národ po druhém dodnes.

Nemám dost místa na všechny další osudy, kterých se Madlenka dopustila. Ale v díle zkázy pokračuje i nadále. Clinton nedávno zradil našeho dlouholetého spojence, demokratický Taiwan. Rudé Číně, která si ho koupila nelegálními finančními příspěvky jeho volební kampani, odpapouškoval, že prý „Amerika je proti“ konceptu samostatného a svobodného Taiwanu i protitaiwanskému členství v mezinárodních organizacích. (Ptal se Vás někdo?) Dal tím čínským komunistům zelenou, aby v západním Tichomoří rozpoutali válku. Možná s použitím jaderných zbraní. Mezitím posílá Clintonova administrativa rudým Číńanům technickou pomoc, aby měli co nejdříve rakety s doletem až na naše hlavy. A nemáme ( a v dohledné době nebudeme mít) absolutně nic, čím by se proti nim Amerika mohla bránit. A naše oslavovaná Madlenka? Ta ani nedutá. Zřejmě se jí to líbí.“ Konec citátu.

Samozřejmě dnes je situace světa i Ameriky jiná než byla v roce 1998, a nejlépe by bylo na Madlenku už moc nevzpomínat. Tahle politička se od té doby dovybarvila přes „Americkou“ OSN, až k tvrdé nálepce „Balkánská řeznice“. Koho tedy chtěla ČT 24 touto smrští chvály Mandlenky ovlivnit, oblbnout či podpořit? Havlovce, pražskou kavárnu, US ambassy, nebo knížete, Klvaňu, Vondru, Žantovského, Koláře a podobné amerikanofily?

Ač komentář ČT opatrně přešel její „prohřešky“ a pěl jen ódy na její účast na našem vstupu do NATO, víme, jak se zasloužila na území Srbska, aby zde mohli Američané vystavět obrovskou „demokratickou“ vojenskou základnu Camp Bondsteel a jen tak mimochodem si tam později „zapodnikala“. Většina veřejnosti je dnes lépe informovaná o Americké zahraniční politice a dostatečně poučená o skutečných úmyslech USA ve světě.

Amerika s novým prezidentem nyní zahájí zcela určitě jinou politiku než tu dosavadní, postavenou v podstatě na té nekompromisní ideologii nadvlády, prosazované i prý u nás oblíbenou Madlenkou nebo Hillary.

Ivo Bubeník

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHromadné znásilnění v přímém přenosu. Média nechutně manipulují   
Pridal tk Úterý 24 leden 2017 - 06:42:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Švédská média hlavní stoky nejprve přehlížela hromadné znásilnění, k němuž došlo v Uppsale a které bylo v přímém přenosu vysílané na facebooku. Když konečně usoudila, že věc nelze dále zamlčovat, některá o znásilnění informovala, ale zapomněla zmínit původ pachatelů. K podivné manipulaci se uchýlil list The Local na své internetové stránce, který jako ilustrační fotografii použil pohled na místní katedrálu.

Skupina mužů se dopustila hromadného znásilnění, které navíc živě vysílala na uzavřené facebookové skupině.

„Byla jsi znásilněná,“ řekl na konec vysílání jeden z mužů ponížené dívce. „Tři na jednoho. Ha ha ha,“ napsal v komentáři jistý z členů uzavřené skupiny.

Podle listu Aftonbladet k celé události došlo v brzkých ranních hodinách. Policie dostal hlášku před devátou hodinou. Všechny podezřelé následně zatkla.

Média kromě pravicového webu Fria Tider v souvislosti s hromadným znásilnění opomněla zmínit, že pachatelé jsou muslimové a pocházeli z Blízkého východu.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTrump podle německé ministrině obrany nedokáže rozbít NATO   
Pridal tk Úterý 24 leden 2017 - 06:38:56 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová kritizovala prezidenta USA Donalda Trumpa za jeho vztah k NATO a promluvila o nezbytnosti zachování aliance, píše Zeit.

Podle názoru ministryně nedokáže hlava Bílého domu provést „globální změny", pokud si nezajistí podporu spolehlivých spojenců, kterými jsou členové aliance.

„NATO není obchod, důvěru si není možné koupit," prohlásila von der Leyenová.

Nehledě na vyjádření Trumpa o tom, že aliance je zastaralá organizace, vyjádřila německá ministryně obrany víru, že toto transatlantické partnerství má budoucnost. Podle jejího názoru, ať už jsou Trumpova slova o NATO jak chtějí tvrdá, kontakty mezi jednotlivými členy aliance zůstávají dostatečně pevné.

Ministryně zmínila, že miliony Američanů a Evropanů nadále podporují přátelské vztahy a sdílí společné hodnoty. Evropa je ve spojení s tím připravena účastnit se modernizace NATO a brát na sebe spravedlivou část zátěže.

Ursula von der Leyenová vyjádřila nespokojenost s inauguračním projevem Donalda Trumpa a prohlásila, že „tvrdý tón" prezidenta se mohl „dotknout" nejen mezinárodního společenství, ale i minulé hlavy státu, který byl zvolen do funkce těmi stejnými Američany jako on.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBerlusconi prohlásil. že Rusko se musí stát přítelem a spojencem pro celý svět   
Pridal tk Úterý 24 leden 2017 - 06:36:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Bývalý italský premiér Silvio Berlusconi hodnotil možné obnovení vztahů mezi Moskvou a Washingtonem pozitivně. Tato šance se objevila po zvolení Donalda Trumpa na post prezidenta USA.

„Z jedné strany mám velkou radost z návratu (USA) ke spolupráci s Ruskem prezidenta Putina, které se pro Ameriku a celý svobodný svět musí stát přítelem a spojencem, ale určitě ne nepřítelem," řekl Berlusconi v rozhovoru publikovaném v pondělí v novinách La Stampa.

„Z druhé strany vidím nebezpečí plynoucí z návratu k politice izolacionismu. Byla by to velká chyba jak pro celý svět, tak i pro Ameriku," řekl, když odpovídal na otázku o budoucím kurzu USA.

Berlusconi také zmínil roli Ruska v řešení problémů nelegální migrace, se kterou se setkala Itálie.

Podle jeho slov je k tomu, aby bylo možné tento proud migrace zastavit a stabilizovat situaci na Blízkém východě, nutná velká koalice, kde by hlavními hráči byly USA, Evropa, Rusko, Čína a umírněné arabské země.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponO čem vypověděly odtajněné archívy CIA   
Pridal tk Úterý 24 leden 2017 - 06:34:08 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
CIA zveřejnila 13 milionů stránek interních materiálů, kterým vypršela lhůta utajení. Kromě všedních analytických zpráv o průběhu válek v Koreji a ve Vietnamu zveřejněné archívy zahrnují zajímavé údaje o tom, co podle všeho CIA po dlouhou dobu činilo velké starosti: UFO a magie.

Odtajněné materiály CIA zahrnují celou sbírku interní korespondence týkající se fenoménu UFO. Některé dokumenty pocházejí z 60. a 70. let minulého století, tedy poté, co oficiální vládní projekt „Modrá kniha" byl ukončen coby bezperspektivní. V jednom z materiálů CIA přiznává, že nejméně 20 % případů sledování UFO nelze vysvětlit.

„Zpravodajský poradní výbor projednává otázku ohledně neidentifikovatelných létajících objektů, o které se hodně mluví v médiích a která vzbuzuje určité obavy ve vládě. Od roku 1947 jsme dostali kolem 1500 oficiálních zpráv ohledně podobných událostí. Z nich asi 20 % nelze vysvětlit," stojí v nedatovaném dokumentu.

Nebylo to poprvé, co CIA publikovala archivní materiály spojené s fenoménem UFO. V lednu 2016 bylo zveřejněno pět dokumentů, které se týkaly pozorování neidentifikovatelných objektů v oblasti uranových dolů v Africe. Tehdy CIA načasovala zveřejnění těchto materiálů k začátku nové sezóny legendárního televizního seriálu Akta X.

K publikaci archívu CIA se vyjádřil i známý sovětský kosmonaut Alexej Leonov, který označil informace o UFO za „naprostý nesmysl."

„Je to hloupost. Nikdo nikdy nic podobného neviděl. Jedná se o výmysly médií. Je CIA seriózní organizace? Dělá to, co je výhodné pro ni. CIA je organizace, která plní jakoukoliv objednávku. Jsem k nim nejbližší člověk, mnoho let jsem s nimi mluvil, pracoval v Houstonu a nic z toho jsem neviděl. A můj velmi vysoce postavený kolega Tom Stafford, velitel základny Edwards, to taky neviděl," oznámil Leonov v rozhovoru pro ruskou televizi Zvězda.

Kromě toho podle odtajněných materiálů na začátku 70. let se CIA zajímala o paranormální schopnosti člověka a mimosmyslové vnímání. Experti CIA zahájili projekt Hvězdná brána, ve kterém zkoumali, zda lze využívat osoby s paranormálními schopnostmi pro vojenské nebo zpravodajské účely.

Velké pozornosti se dostalo izraelskému iluzionistovi Uri Gellerovi, který tvrdil, že má mimosmyslové schopnosti. Na začátku 70. let se Geller účastnil mnoha televizních show jak v USA, tak i v Evropě, kde předváděl ohýbání kovových lžiček údajně silou své vůle. CIA plánovala využít Gellera pro „vzdálené sledování" různých tajných objektů pomocí jeho schopností.

V materiálech není uvedeno, kdy přesně došlo k ukončení projektu Hvězdná brána. Podle neoficiálních údajů projekt byl uzavřen v roce 1995 pro nedostatek jakýchkoliv výsledků.

Roman Tichonov

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRuská Tichomořská flotila se účastní společného cvičení s Japonskem   
Pridal tk Úterý 24 leden 2017 - 06:21:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Lodě ruské Tichomořské flotily se spolu s japonskou domobranou účastní cvičení v manévrování v blízkosti přístavu Maizuru na sever od Kyoto, sdělili na ruské ambasádě v Tokiu.

Podle zprávy diplomatické mise se cvičení účastní velká protiponorková loď Admirál Tribuc a tanková loď Boris Butoma. Z japonské strany je nasazen vrtulníkový torpédoborec Huga a pomocná loď Hyuči.

„V zálivu Wakasa probíhají společná komunikační cvičení a manévry a dovolí-li počasí, proběhnou rovněž cvičení v pátrání a záchraně," praví se v zprávě. Teď ale je silné sněžení a moře také není klidné.

„Nepodaří-li se vykonat manévry na moři, mají být vykonány navázáním spojení," sdělili na ambasádě.

Japonské lodě byly pozvány na odvetnou návštěvu do Vladivostoku.

Loď Admirál Tribuc a tanková loď Boris Butoma připluly do Japonska 21. ledna ráno. Konala se schůzka námořníků se starostou města Maizuru Tatamim, vzájemné návštěvy lodí a rovněž sportovní hry mezi ruskými a japonskými účastníky cvičení, hráli volejbal a soutěžili v přetahování lana.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponFinsko nehodlá stavět plot na hranici s Ruskem   
Pridal tk Úterý 24 leden 2017 - 06:18:53 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Finská vláda neplánuje stavbu plotu na hranici s Ruskem jako Norsko, ale je ochotná řešit problém nelegální migrace v rámci dialogu, řekl novinářům finský premiér Juha Sipilä na konferenci v Tromsø.

„Finsko neplánuje stavbu plotu na hranici mezi Finskem a Ruskem. Raději projednáme tento problém formou dialogu", řekl Sipilä.

Loni začalo Norsko stavět plot dlouhý 200 metrů a vysoký 3,5 metru u hraničního přechodu Storskog-Borisoglebsk. Je to jediný přechod přes pozemní hranici mezi Norskem a Ruskem. Na norském ministerstvu spravedlnosti vysvětlili, že plot je nutný pro případ, jestliže hranici dvou zemí, stejně jako koncem roku 2015, začnou brát útokem žadatelé o azyl z Afriky a Blízkého Východu.

Podle názoru mísních úřadů byla stavba plotu absolutně nesmyslná. Jak řekl Rune Rafaelsen, primátor města Kirkenes, nacházejícícho se u hranice s Ruskem, plot „nemá žádnou praktickou hodnotu".

„Já jsem ho nestavěl, zeptejte se norské vlády. U nás nikdy, zdůrazňuji — nikdy nebyla nelegální migrace. Vždy musí existovat hranice, ale musí být otevřená", řekl Rafaelsen.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2017
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2680 sec,0.0679 z toho dotazů.Dotazů v DB:18. Použitá paměť:2,011kB