Neděle 18 červen 2017
Evropská armáda   
Pridal tk Neděle 18 červen 2017 - 10:59:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Přípravě evropské veřejnosti na vytvoření evropské armády slouží rusofobie, a tzv. ruské nebezpečí. Přitom se zapomínají připomenout veřejnosti rizika, která představuje založení evropské armády: a) jako paralelní armády k NATO, nebo b) samostatné armády v případě, že by došlo k neočekávanému rozpuštění NATO (ne však jeho HQ), nemluvě již o válce s použitím technologií využívající umělou inteligenci (AI).

Nebudu se dnes zabývat analýzou aplikací AI ve vojenském průmyslu, ani analýzou zveřejněných dokumentů EK. Vše se nachází na začátku již nezvratného procesu, který se skládá z mnoha částí. Uvádím zástupně: financování a velení armády, vztah EU k NATO, USA a Rusku, a v neposlední řadě, možné následky pro EU a jednotlivé členské státy.

Co se týče financování evropské armády, lze konstatovat, že nebude politicky lehké. EU nemá žádné efektivní nástroje na pružné reagování v měnových a politických krizích. Neexistují efektivní instituce pro předcházení a řešení rizik, ale ani pro sdílení rizik. To znamená vkladů, eurobondů, které chce Francie, které ale odmítá Německo, ale i následků vylidňování, např. Pobaltí a Balkánu s následnou migrací vojenských jednotek NATO, základen a zbraní do nevlídných zahrad EU. Jedná se o instituce, které by v měnovém sektoru při vedly k centralizaci fiskálních politik jednotlivých států. V obraném sektoru by vedly k centralizaci vojenského plánování a vedení. Politické prosazení centralizace fiskální a obranné politiky patří v současné době do říše snů. Proč? Stačí se podívat na situaci v ČR.

Podle dnes zveřejněné informace ministrem financí ČR Ivanem Pilným ((Právo, 17. 6.) rozpočet ministerstva obrany se v letech 2011-2015 vždy pohyboval okolo 43 miliard korun. Loni narostl na 47,7 mld., letos na 52 mld. a na příští rok navrhujeme 57,8 miliardy. Přitom všem má resort obrany 1520 volných míst. Peníze pro tato místa, která se neobsazují, a je jedno z jakých důvodů, se transformují do prémií, bonusů a osobních hodnocení zaměstnanců. Jinými slovy: do korupce, neplnění závazku vůči NATO a bujení byrokracie. Za posledních několik let narostl počet státních zaměstnanců na papíře o 31 tisíc! To jsou slova ministra financí. Podobně je tomu s MV i MŠ. Celkem resorty žádají 111 miliard navíc, což znamená deficit státního rozpočtu přes 150 miliard korun.

Podobná situace je v mnoha dalších státech EU a NATO. Proto zástupci založení evropské armády argumentují tím, že její vedení nebude podléhat generálům NATO, ale bude v rukách nevolených byrokratů EU. Co to znamená, není potřeba vysvětlovat. Byrokraté již zformulovali hlavní tézi a dokument podepsali ji dva vice-prezidenti EK: Transatlantické partnerství podléhá evoluci, a odpovědnost za zlepšení evropské bezpečnosti se proto nachází především v rukách Evropy. Téze je podporována hysterickým strachem před Ruskem.
Na druhé straně mince evropské armády je zapsán hlas amerických expertů. Ti se domnívají, že evropská armáda je dárek Putinovi. Experti samozřejmě mlčí o všem ostatním, co je spojené se založením a udržováním armády: pracovní místa ve vojenském průmyslu, prodeji a exportu, a v neposlední řadě, zmenšení závislosti EU na USA, abych jmenoval alespoň některé.

Před několika dny zveřejnil Bloomberg zprávu o tom, že EK již vypracovala několik scénářů rozvoje evropské spolupráce ve vojenské sféře: Všeobecný systém bezpečnosti, vojenské operace nezávisle od NATO, založení bezpečnostní struktury zaměřené na kybernetické hrozby a evropská pohraniční a pobřežní vojska tvoří páteř evropské spolupráce.

Experti Foreign Policy se netají přesvědčením, že kancléřka Merkel má již strategii jak obejít ty státy, které se nebudou chtít podřídit myšlence evropské armády a snížení vlivu NATO. První indikace již existují. Carlo Masala, profesor vojenské univerzity v Mnichově (Bundeswehruniversitaet Muenchen) potvrdil (22. 5. 2017), že „spolková vláda chce pokračovat v evropské vojenské integraci“. Prezident Spolkové republiky Německo, Frank-Walter Steinmeier, v interview FAZ zveřejněném 16. 6. 2017 požaduje „posílení vojenských schopností Bundeswehru,“ současně konstatuje „rostoucí odcizení Evropy a Ruska“ a varuje před „koncentrací pohledů na amerického prezidenta DJT“. Do třetice: ministryně obrany SRN, Ursula von der Leyen chce „mluvit s Ruskem z pozice síly“. Ve stínu uvedených výroků vysokých představitelů spolkové politiky probíhá nenápadně integrace české, rumunské a dalších divizí do Bundeswehru. Proto nelze vyloučit, že strategie evropské armády obsahuje prvek tzv. širšího bundeswehru. Proč se tak děje? Jedním z důvodů zcela jistě je hospodářský zájem. V současné době není jisté, jak se budou dále vyvíjet hospodářské vztahy mezi USA a EU. TTIP je zatím zmraženo, leží ve skladu, sankce proti Rusku škodí více EU než USA, do rozhodovacího procesu o sankcích, především jejich rozšíření a ukončení, nebude moci mluvit již ani americký prezident, natož EU nebo kancléřka Merkel.

V kontextu rusofobie, propagandy o slabosti Ruska, především na informační úrovni se tak evropská armáda jeví jako konkurent NATO v boji proti Rusku. Že by USA dovolily EU konkurovat s NATO, mi dnes nepřipadá reálné. Proto se nabízí hospodářsko - sociální aspekt. Ten tvoří vojenský průmysl spojený s ohromnými investicemi, a ochota státu, jít za někoho bojovat. Je více než nepravděpodobné, že Bundeswehr přijde na pomoc někomu, kdo se octne v boji s Ruskem. Proto nelze vyloučit, že USA nebudou slyšet evropskou mantru „bojujeme proti Putinovi“ a dojde k několika úrovňovému boji mezi USA – NATO – EU. V tomto boji se dostane opět do popředí národní a hospodářský zájem USA a lokality bojů. Co je národní zájem USA nikdo přesně neví, co je hospodářský zájem USA, víme: peníze a obchod. Kde se nacházejí potenciální bojové lokality, víme také. Proto potíže se Severním proudem 2, proto tlak na koupi drahého amerického břidlicového plynu, proto proutek v podobě komplexní TTIP, hrozba bilaterálních obchodních smluv, apod. Jak by se ale věci nevyvíjely v představitelné budoucnosti, geopolitická roztržka mezi USA a EU je na horizontu. Dojde k ní v možná v rozmezí desetiletí, nedojde – li mezitím k regionálnímu konfliktu na území Evropy. Ten se vyloučit nedá, urychlil by proces roztržky. Proto jsou představitelné následky snahy o založení evropské armády pro Evropu nevýhodné. Možnost partnerské dohody s Ruskem o bezpečnosti, která se nabízela až do začátku 2000, je ztracena, přestože již tenkrát platilo, že mír se uzavírá s nepřítelem. Umíme si nastřádat velké materiální bohatství, neumíme ale vyprodukovat čas. EU pokulhává za časem, jedná pomalu a není jednotná. USA musí jednat vnitro,- a zahraničně politicky rezolutně, nemají li se rozpadnout a stát se regionální velmocí. Rusko bude jednat tvrdě, transformují li se provokace Západu do života ohrožujícího nebezpečí pro Rusy jako etnikum, a nebude – li příštím prezidentem liberál. Tvrdé jednání znamená mimo jiné, i použití kombinace známých, méně známých vojenských technologií a zbraní, s samo-učícími se roboty a podobnými produkty, používající umělou inteligenci. V kontextu času, vojenského konfliktu a AI se zmiňuji o čínském počítači, který je před dokončením. Ten provede 1 trilion, (tj. 1 a osmnáct nul) operací za vteřinu, má tolik procesorů, kolik jich potřebuje celá světová komputerová produkce za rok. Výkon čínského komputeru, o kterém se zmiňuji, má větší výkon, než všechny komputery na světě. Jeho provoz spotřebuje více energie, než evropské velkoměsto. Mega-počítač nové generace, podobně jako AI a další technologie nás tak přibližují ke konfrontaci bez ohledu na to, o čem píší masová média, nebo o čem přemýšlí průměrný občan. Konfrontaci, kterou mám na mysli, si jenom málokdo dovede představit. Závěrem a pro informaci uvádím, že SRN má tři úrovně super-komputerů: 1) národní: 3 super – komputery s celkovým výkonem 20,2 petaflops, 2) nadregionální: 12 super – komputerů s celkovým výkonem 13,9 petaflops a 3) regionální, včetně institutů a lokálních clusterů: 17 super - komputerů s celkovým výkonem 1,6 petaflops. Takže i v této oblasti je Evropa daleko za Čínou, s ní konkurujícími USA a Ruskem. Evropská armáda vedená byrokraty EK, nebo generály Bundeswehru, je i proto zbytečná, nemá li její založení jiný, než ten proklamovaný cíl. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
17.06.2017


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTohle si Češi nechají líbit? Koncern VW chce zaměstnancům Škoda Auto zmrazit mzdy na 3 roky ve chvíli, kdy automobilka dosahuje rekordních zisků!   
Pridal tk Neděle 18 červen 2017 - 07:12:28 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Tohle si Češi nechají líbit? Koncern VW chce zaměstnancům Škoda Auto zmrazit mzdy na 3 roky ve chvíli, kdy automobilka dosahuje rekordních zisků! Příprava na vstup ČR do Eurozóny do 4 let, Berlín proto velí držet do té doby v Česku nízké mzdy! Co má společného pád Bohuslava Sobotky v ČSSD a proces globálního chudnutí v německém Protektorátu Čechy a Morava?

Dostali jsme do redakce AE News email od jednoho z našich věrných čtenářů, který nás informoval o nehorázné situaci, ke které se pomalu ale jistě schyluje v mladoboleslavské automobilce Škoda Auto. Svědectví čtenáře, který je současně kmenovým zaměstnancem podniku, pouze potvrzuje a dokládá vývoj procesů globálního chudnutí a pozice laciné manufaktury, kterou německý průmysl využívá na bázi komparativní výhody způsobené brutálně diametrálními platy v Německu a v České republice. Jak se totiž ukazuje, německý koncern VW, který je spolu se Siemensem a několika dalšími německými kolosy vlajkovou lodí německého průmyslu, hodlá navyšovat zisky pro své majitele a akcionáře tím nejubožejším způsobem, který si lze jen představit, totiž zmrazením růstu platů v českých závodech Škoda Auto.

Na zasedání dozorčí rady Škoda Auto v novém centru DigiLab v Praze, ve které sedí zástupci VW, totiž zazněl ze strany zástupců VW požadavek směrem k odborovým předákům Škody, aby odsouhlasili zmrazení mezd ve Škoda Auto na dobu 3 let, aby prý podnik mohl zainvestovat do vývoje nových technologií. Odbory něco takového radikálně odmítly, nicméně skutečnost, že VW o něčem takovém jen uvažuje, je neuvěřitelný skandál. Škoda Auto totiž v rámci koncernu VW trhá prodejní rekordy už několikátým rokem po sobě, zisky dosahují rekordních úrovní, ale VW přijede do Prahy a žádá české dělníky, kteří za tímto obrovským úspěchem Škoda Auto stojí, aby si utáhli opasky a 3 roky setrvali s pevnou mzdou.

Škoda dostala povel zmrazit mzdy kvůli chystanému vstupu ČR do Eurozóny

VW před lety v dohodě s odbory souhlasilo, že kmenoví zaměstnanci Škody budou odměňováni alikvotně podle úrovně prodejů aut. Před dvěma lety dostali zaměstnanci odměnu ve výši 25,000,- Kč jako bonus za prodeje a zisky firmy. Letos to už byla odměna ve výši 45,000,- Kč. Zisky a tržby Škoda Auto stále rostou a v rámci koncernu VW je Škoda de facto tržním leaderem. Jenže tlak na zmrazení mezd má úplně jinou motivaci, než jsou nějaké investice do modernizací apod. Uvnitř VW se strukturálně připravují na změny, které přinese projekt Nové Evropy a přijetí Eura v ČR. Tohle totiž nemá nic společného s tím, že by VW nemohlo českým dělníkům zvedat platy, když i prodeje rostou, ale je to poziční příprava na přijetí EURa v České republice v následujících 3 až 4 letech, zřejmě za vlády Andreje Babiše.

Je to příprava koncernu VW na přechod k EURu v České republice, jako zažili slovenské automobilky a montovny v letech 2007 a 2008, kdy firmy nechtěly navyšovat mzdy, přestože prodeje byly vysoké a rostla i slovenská ekonomika. Byla to příprava na přijetí EURa v lednu 2009. Směnný kurz národní měny vůči EURu při vstupu do Eurozóny se totiž nebude odvíjet od směnných bankovních kurzů pro spotřebitele, ale kurz bude určen podle ekonomického výkonu celého státu a makroekonomických ukazatelů za poslední 3 sledované roky.

Berlín nechce, aby před vstupem ČR do Eurozóny rostly české platy a HDP

Pokud Škoda Auto poroste, poroste i české HDP, a to zjevně Berlín nechce, protože za 3 roky by vstupovala ČR od Eurozóny s příliš silnou ekonomikou a výhodným Euro kurzem. Pokud by stále rostly platy v posledních 3 sledovaných letech členské země, která do Eurozóny chce vstoupit, potom by směnný kurz výměny národní měny za EURa byl výhodnější a zaměstnanci by tak potom v EURech pobírali více peněz. U zaměstnanců velkých podniků jako je Škoda Auto by to nebyla žádná legrace, protože zaměstnanci Škody by potom museli mít růst mezd garantovaný jako předtím, jenže už by to nebylo v korunách, ale v EURech. Podle všeho to vypadá, že VW má notičky přímo z Berlína, příkaz zní jasně, následující 3 roky nesmí české HDP růst, aby po přistoupení ČR k Eurozóně neměli Češi moc vysoký a výhodný kurz přechodu na Euro.

Vedení koncernu VW tak chce zmrazit mzdy zaměstnanců v Česku právě kvůli tomu, aby po vstupu do Eurozóny za 3 až 4 roky nebyly korunové mzdy zaměstnanců příliš vysoké, protože by se potom proměnily ve vyšší eurové mzdy. A celé kouzlo koncernu VW spočívá právě na tzv. komparativní výhodě, tzn. na mohutném rozdílu mezd českých a německých zaměstnanců. Jakmile se začne v ČR platit EURem, hra na schovávanou s názvem „korunová mzda“ rázem skončí a lidé na výplatních páskách uvidí EURa.

A vzápětí všem lidem ve Škoda Auto, ale také v celé ČR dojde, že ta mzda v EURech je nějak divně nižší, než co berou kolegové v závodech Opelu, Fordu, Audi a v dalších automobilkách v Německu, a to i přesto, že Škoda má nejvyšší prodeje i zisky. Jakmile přijde do ČR Euro, bude tlak na růst mezd tak enormní, že německý průmysl už dále nebude moci využívat komparativní výhodu v ČR tak, jako využívá dosud.

VW, Německo a celá Evropa stojí před úlohou vybudování digitální ekonomiky

Stejně tak se ve Škoda Auto ze strany šéfů VW hovoří o digitalizaci, tedy přesně o tom, o čem hovořil Vladimir Putin na Mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradu. Digitalizace a obecně Digitální ekonomika je novým fenoménem a odvětvím globalizovaného průmyslu a VW bude chtít Digitální ekonomiku prosazovat i uvnitř koncernu. Problémem digitální ekonomiky je neodvratitelná zbytnělost lidské pracovní síly. Velmi úzkostlivě se majitelé koncernů a firem vyhýbají slovu robotizace, protože tohle slovo všichni mají spojené s propouštěním lidí z práce. Děsivé scény z Číny z továren Foxconnu, kde majitelé firmy najímají lidi na vyhánění zaměstnanců z výrobních hal, kam firma instaluje robotické linky, je nepěkným obrazem procesů robotizace, takže v Evropě se úzkostlivě dbá na to, aby se místo toho používalo slovo „digitalizace“ a „digitální ekonomika“.

Jak vypadá digitální ekonomika v praxi, to už vidíte přímo ve svém městě v ČR a na Slovensku. Zajděte si do velkého supermarketu, např. Tesco a všimněte si, jak najednou mizí pokladní za kasami a místo nich přichází digitální ekonomika v podobě samoobslužného nákupu s pomocí skenovací pistole, kdy berete zboží z regálu, skenujete ho, vložíte přímo do své nákupní tašky a při odchodu skener vložíte zpátky do stojanu a jenom zaplatíte sami platební kartou nebo mobilem, který má NFC čip.

To je jeden příklad za všechny, co je to digitální ekonomika. Zatímco dříve byla k takové práci potřeba paní pokladní na kase, dnes je nezaměstnaná, hypermarket ji propustil. To samé platí o státní správě. Dříve jste si museli vystát frontu, dnes jde věci vyřizovat online. Chápu, že v ČR nebo na Slovensku je to stále ještě utopie, ale to je jen otázka času na zavedení těchto procesů do společnosti. Úředníci brzy půjdou na dlažbu, podobně jako ty pokladní z hypermarketu.

V digitální ekonomice nezbudou pracovní místa pro živé lidi

Určitě jste zaregistrovali, jak jsou v poslední době všichni nadšení ze samoříditelných aut a autobusů. No schválně, zkuste hádat, co tím globalisté sledují? Nahrazení lidské práce. Člověk jako řidič dělá chyby, překračuje rychlost, nerespektuje značky. A tak se v rámci digitální ekonomiky zavedou bezpilotní autobusy, bez řidičů. Ti přijdou o práci. V budoucnu půjde o samoříditelné vlaky, železničáři přijdou o práci. Digitální ekonomika je nastavena tak, že integrované digitální čipy plně nahradí lidské rozhodování. Samozřejmě, že digitální ekonomika zasáhne i banky, budou postupně mizet přepážky, pobočky a později i bankomaty a služby spojené s hotovostí. Digitální ekonomika totiž přinese bezhotovostní společnost a tím pádem i absolutní kontrolu na lidskými životy občanů. Všimněte si, že snaha o zbavování se hotovostních plateb je přímo úměrné plánům na omezování držení zbraní a na zvýšení kontroly internetu.

Škoda Auto je zlatým vejce koncernu VW, ale i lidem z dozorčí rady už je jasné, že doba korunového protektorátu za humny Německa pomalu končí. Angela Merkel, jako očekávaná vítězka podzimních voleb, a nový francouzský prezident a elév Rothschildovy banky se spojí v plánu na vybudování Nové Evropy. A v ní nebude pro českou korunu místo. Andrej Babiš je vybraným a Berlínem již schválený premiér ČR, souhlasí s jeho premiérskou pozicí i dozorčí rada Deutches Bundesbank a první vlaštovku a ochutnávku jeho vlády můžete v ČR cítit už dnes, když jeho doporučený ministr financí Ivan Pilný prosazuje tvrdé Kalergiho teze, důchodce místo starobního důchodu posílá sekat trávu a ve druhé instanci, až tráva dojde nebo budou nemocní, aby se o ně postaraly jejich děti.

Státní manažer Andrej Babiš utáhne v ČR šrouby jako za Protektorátu

Andrej Babiš bude chtít zachovat dotace, protože Agrofert je na dotace napojený pupeční šňůrou a současně tak bude jako státní manažer plnit integrační úlohy ČR. Očekávám Babišův závazek na přijetí EURa po volbách na podzim, přičemž podmínka přijetí EURa se dostane do koaliční smlouvy mezi ANO a Piráty, resp. mezi ANO a Realisty, podle toho, která z těchto menších stran to dotáhne do sněmovny. Když se podíváte, co se stalo s ČSSD a Bohuslavem Sobotkou, musí vám všem dojít, proč a o čem jsem psal před několika týdny tady na AE News během vládní krize mezi Sobotkou a Babiše. Likvidace ČSSD je součástí procesu, který probíhá v celé Evropě. Staré subjekty a staří provaření politici selhávají ve volbách. Viz. vítězství Macrona ve Francii a propad zavedených stran a kandidátů.

Bohuslav Sobotka se stal hrobařem ČSSD, přesně jak jsem předpovídal. Chtěl oslabit Babiše, chtěl ho odvolat, potom Sobotka podal demisi, kterou si následně rozmyslel, aby potom Babiš dobrovolně odešel a dosadil za sebe svého koně, pana Pilného, což je Babiš umocněný na druhou, pokud jde o brutální prosazování Babišismu a oligarchiální politiky. Zatímco hnutí ANO posílilo, volební preference ČSSD se po vládní krizi začaly hroutit. Hroutit se začalo i Sobotkovo manželství, došlo k rozluce s jeho manželkou. Ve středu byl navíc Sobotka donucen vzdát se funkce předsedy ČSSD. Jeho kariéra v ČR končí, ale šušká se o teplém místečku pro něho někde v Bruselu. Berlín potřebuje v Praze silného partnera, který na Čechy bude platit jako bič. A Babiš se svým EET udělal na Angelu velký dojem. V roli Protektora bude Andrej Babiš ideálním partnerem pro Berlín. Přijde zavedení EURa, ale za regulovaných podmínek, aby v ČR zůstaly nadále nízké mzdy, i když budou vypláceny v EURech.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: http://aeronet.cz/news/tohle-si-cesi-nechaji-libit-koncern-vw-chce-zamestnancum-skoda-auto-zmrazit-mzdy-na-3-roky-ve-chvili-kdy-automobilka-dosahuje-rekordnich-zisku-priprava-na-vstup-cr-do-eurozony-do-4-let-berlin-veli/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZaorálek dnes předčil Jakeše. Podívejte se!   
Pridal tk Neděle 18 červen 2017 - 07:01:53 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Zaorálek dnes na Programové konferenci ČSSD předčil slavný projev Jakeše z Červeného Hrádku. Jakeš, slavný Červený Hrádek (17.7.1989):
Zaorálek Černínský palác (17.6.2017):

https://www.facebook.com/cssdcz/videos/1374366439265725/?fref=mentions&pnref=story

Pokud najdete z kterékoli části Zaorálkova projevu dvě minuty, které by byly lepší než kterékoli dvě minuty z Jakešova projevu, nebudu mít pravdu. Podívejte se na celý záznam, nebo výběrově.

Zaorálek chaoticky pletl páté přes deváté, většinou opravdu nesmysly a nekvalifikované interpretace faktů. Ladil projev do rádoby kritičnosti, ale kromě apelu na "étos v nás" nebyl schopen navrhnout nic, co by vedlo k řešení problémů, které zmínil. Byl to projev člověka nemocného, který se pokouší sám sebe zoufale vyvinit z upadnutí do pasti slouhovství současné zdegenerované moci. Pravý ideový lídr ČSSD do těchto voleb. Ne. Nepřeháním. Podívejte se. Skutečnost je mnohem horší, než si dokážete představit.

Je to problém pro nás všechny. ČSSD svým úpadkem otevřela prostor, který bude obsazen jinými politickými silami. Z toho nemusí vzejít nic dobrého. Ale současná ČSSD není schopna tento prostor hájit. Bohužel. Je to riziko i pro pravicově smýšlející občany, mj. i proto, že ani jejich strany nepředkládají kvalifikovaný program řešení současných problémů.

Hned na začátku Zaorálek zaperlil formulací:

"Já vím, že ty kvóty jsou důležité a vím, že o ty volby samotné nejde, sociální demokracie je důležitá, ale ani o sociální demokracii v tuto nejde."
– O co jde, se ovšem nikdo v úvodu ani později nedozvěděl.

Následovalo dlouhé povídání (15 minut) o významu svobodného rozhodnutí člověka. O přelomové době. O významu Masaryka, např.: "To by každý nedokázal, poslat vojáky na smrt, jako Masaryk. Je to příklad tvořivosti." O výročích v roce 2018. Ale ani slovo o tom, co je příčinou současných problémů, proč je naše současná doba přelomová.

Od 45. minuty začal Zaorálek konečně mluvit o programu:

"Dnes kterákoli strana předkládá vize o tom, co v naší zemi bude za dvacet let. Pro sociální demokracii je důležité, aby sociální demokracie byla schopná étosu a morální identity. Jde o obnovu tohoto étosu... Chce se od nás étos do budoucnosti a předvést cestu do budoucnosti... Valí se na nás globalizace, konkurence, vyhlášky, směrnice a my musíme být stranou, která na to musí odpovědět."
(Z hlediska srovnání s Miloušem nechyběla ani Hillary jako pěkná holka.)

"Přestali jsme být těmi, kdo rozumí budoucnosti."
A dále:

"Od toho, co se nám nepovedlo, se musíme dostat k tomu, aby se nám to povedlo."

Problém je v tom, že jsme ve vládě narazili na to, že jsme zjistili, že celá řada věci se nedá. Například zvýšení důchodů. Kvůli strukturálnímu deficitu. Zazněla výhrůžka, že by to Evropská unie nepovolila."

– A zase žádný závěr, jak problém řešit, co dělat atd. Stejným způsobem pojat problém migrantů. Nezvládnutá migrace.

"Evropská unie se od počátku vyvinula jako byrokratický systém, když neposloucháte, pošlou vás k soudu."
– A zase bez odpovědi, jak řešit.

Ani odvolání se na program: Přečtěte si ho, tam je řešení. To ovšem Zaorálek říci nemohl, protože tam řešení není.

Perly:

"Slogan pro sociální demokracii by měl být "Pomáhat a chránit". Máme to na všech policejních autech, takže bychom ušetřili za billboardy."

"Bakala vytáhl peníze z lidí, dal je nadaci Václava Havla a ta potom učila lidi morálce."

"ČSSD by neměla být strana, která buzeruje lidi."

Na závěr k programu ČSSD:

"Chci, abyste si program přečetli, abyste věděli, na čem jsme se shodli.
Seznamte se s tím a respektujte to, co jsme společně stvořili."
S dodatkem vysvětlujícím ideovou prázdnotu programu:

"Vše dostává smysl, když se to dá do souvislostí s tou linii étosu. Ten étos, co je v nás. Ten příběh, co je v tom. Program má smysl spojený etickou myšlenkou, která ho nese."
A úplně na závěr.

"Žádnou čerstvější tvář, než je moje, tady v sále neuvidíte."
(Do 1:09. minuty)

Pokud jde o samotný program, ten je celý ke stažení zde:

https://www.cssd.cz/data/files/program-210x210-seda.pdf

Přečtěte si jej. Opravdu si jej přečtěte. Pokud tam najdete pojmenování příčin současných problémů a cestu jejich řešení (kromě slibů toho typu, o kterých Zaorálek ve svém projevu říká, že jsou nesplnitelné) pak se omluvím. Jinak si stojím za tím, že právě ideová prázdnota, jejíž "obhajobě" odpovídala úroveň Zaorálkovo vystoupení, je jedna z hlavních příčin demoralizace současné ČSSD.

Autor: Radim Valenčík

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/4669-zaoralek-dnes-predcil-jakese-podivejte-se.html

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMýty o Evropské unii - EU je demokratická instituce   
Pridal tk Neděle 18 červen 2017 - 06:51:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dnešní článek bych chtěl otevřít citátem Tomáše Garrigue Masaryka: "Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty." Je totiž nádherně ilustrativní v tom, co nám v dnešní době zoufale chybí. Opravdoví demokraté...

Mnoho lidí se totiž dnes v EU zaklíná tím, že to, či ono bylo demokraticky odhlasováno, proto bychom to měli akceptovat a plnit. Jenže zapomínají na to, že demokracie není diktát, ale diskuze. Že musíme snést názor jiného. Že o některých věcech se prostě nehlasuje.

Tak vzniká demokratický deficit, kdy o většině věcech rozhoduje komise. Parlament jen plní funkci žvanírny. Základem jsou totiž netransparentní jednání trialogu. Po schválení směrnice pak následuje povinná implementace v členských státech. O tom, že by ji mohly dmítnout, nemůže být ani řeč. No a nelze nezmínit třeba takové lahůdky jako nový jednací řád, který umožňuje nejednat o pozměňovacích návrzích.

Nevěříte? Pak můžeme vzpomenout na nedávnou směrnici regulující zbraně. Tu vymyslela Evropská komise v listopadu 2015. Následně o této směrnici jednala Rada ministrů. V březnu byl pak zahájen tzv. trialog, což jsou netransparentní setkání zástupců ze všech tří legislativních institucí - Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady ministrů. To bylo završeno v lednu 2017, kdy tento výbor schválil konečný text směrnice. Nebudu se teď zabývat nesmysly, které jsou ve směrnici obsaženy, ale zastavím se u jedné podstatné nedemokratické věci.

Možná ani nevíte, že liberálové navrhli cca 60 pozměňovacích návrhů, viz například článek Petra Macha. Bohužel na konci loňského roku schválil Evropský parlament nový jednací řád, který umožňuje nehlasovat o pozměňovacích návrzích! Podle nového pravidla 59(3) a 69(f)(4) má dohoda z trialogu přednost před všemi pozměňovacími návrhy a pokud tato dohoda projde, nejsou žádné další pozměňovací návrhy přípustné. Opravdu se vám to zdá demokratické?

A je nespočet dalších příkladů, kdo si dnes třeba vzpomene na kvóty na výrobu cukru (zaniklé cukrovary), kvóty na uprchlíky, o které nestojíme a oni nestojí o nás, kvóty regulující chov dobytka (už chápete proč stojí máslo cca 50 Kč?) a spoustu dalších...

Jak teda vypadá pojetí demokracie a transparentního jednání podle Evropské unie? Všechno důležité se odehrává pouze ve výboru a na uzavřených jednáních trialogu. Trialog nenajdete v evropských smlouvách, dokonce ani v Lisabonské smlouvě. Holt, opravdoví demokraté... :(

V souvislosti s tím sleduji s obavou snahu vytvořit armádu EU. Obávám se toho, aby nepřišel znovu rok 1968 a našim socialistům nepřišla na pomoc bratrská armáda, aby nás převychovala k obrazu svému...

Autor: Vítězslav Stanovský

Zdroj: http://stanovsky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=609518

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAngela Merkelová vítá kroky EU proti ČR, Polsku a Maďarsku   
Pridal tk Neděle 18 červen 2017 - 06:49:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Německá kancléřka Angela Merkelová vítá přístup Evropské komise ke státům středo-východní Evropy, které se odmítají podílet na přerozdělování imigrantů podle kvót odsouhlasených Evropskou Unií. Šéf německých sociálních demokratů (SPD) Schulz v této souvislosti navrhnul pro ČR, Polsko a Maďarsko odnětí finančních prostředků EU. Na druhé straně se ale do kritiky německých politiků pustil maďarský premiér Viktor Orbán.

Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek ve vysílání státního rozhlasu kritizoval německé politické špičky.

„Nemohu si vzpomenout, že bychom my, Maďaři, kdykoliv chtěli Němcům říkat, co mají dělat. Vždy jsme vůči nim prokazovali respekt. Žádáme německé politiky, aby nás nechali na pokoji a aby nás nevtahovali do jejich předvolební kampaně.“

Orbán svými výroky reagoval na čerstvá vyjádření německé kancléřky Angely Merkelové a šéfa německých sociálních demokratů (SPD) Schulze. Maďarského premiéra Viktora Orbána citují deníky Focus Online a WELT.

Šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker nejenže kritizuje státy, které se odmítají na povinném přerozdělování imigrantů podílet, ale dokonce pronesl i velmi spekulativní důvody, proč se povinným kvótám jmenované země brání.

„Kdo nechce přijmout lidi jiné barvy pleti nebo jiného náboženského vyznání, pochází z takové představy světa, která pro mě není kompatibilní s původním posláním Evropské Unie.“

Citací zveřejněnou v deníku Süddeutschen Zeitung a HuffPost Juncker opět přidává východoevropským státům přívlastky xenofobie a rasismu, o skutečných důvodech odmítnutí kvót pro přerozdělování imigrantů se ale ve své kritice tak, jak jí dotčené státy podávají, nezmiňuje.

Zdroj: http://freedomeurope.eu/angela-merkelova-vita-kroky-eu-proti-cr-polsku-a-madarsku/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRadikálové s podporou tureckých sil útočí v oblasti syrského Afrinu   
Pridal tk Neděle 18 červen 2017 - 06:46:48 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jednotky ozbrojených radikálních skupin s podporou turecké armády útočí severně od Afrinu v syrské provincii Aleppo, oznámil RIA Novosti kurdských zdroj.

„Je možné říci, že turecká vojska a radikálové, které podporují, zdolali kilometr syrského území severně od Afrinu. Pohyb je podporován tureckým dělostřelectvem," řekl partner agentury.

Podle zdroje turecké dělostřelectvo ostřeluje kurdské osídlení v okolí Afrinu minimálně šest dní v řadě.

Radikálové ze skupiny Harakat Ahrar aš-Šam podle zdroje využívají situace a pokouší se obsadit strategické výšiny na okraji Afrinu.

Město Afrin na severu provincie Aleppo je z velké části osídleno Kurdy a leží nedaleko syrsko-tureckých hranic a 20 kilometrů od pohraničního města Azaz, který kontrolují radikální skupiny.

Zdroj: https://cz.sputniknews.com/svet/201706175488534-radikalove-turecke-sily-syrsky-afrin/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPětice gardistů ztratila vědomí během přehlídky v Londýně   
Pridal tk Neděle 18 červen 2017 - 06:43:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V Londýně během přehlídky na počest oficiálních narozenin královny Alžběty II. několik gardistů omdlelo.

„Můžeme potvrdit, že během přehlídky na počest narozenin královny několik vojáků ztratilo vědomí. Dnes byl nezvykle horký den," citují tiskového mluvčího pozemních vojsk Spojeného království Daily Express.

Uvádí se, že hlavním důvodem omdlení bylo horko. Během přehlídky byla teplota vzduchu 27 °C.

Této přehlídky se účastnilo 1,6 tisíc vojáků.

Zdroj: http://www.express.co.uk/news/uk/818224/trooping-the-colour-guardsmen-faint-queen-birthday
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponŠmírování v Sýrii se Jordáncům nevyplatilo: syrská stíhačka sestřelila jejich dron za miliony dolarů   
Pridal tk Neděle 18 červen 2017 - 06:37:03 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Pouhé dva dny poté, co vzbudila rozruch fotografie moderního dronu jordánského letectva nad Sýrií, přichází zpráva s fotografií, že drahý bezpilotní přístroj syrské vzdušné síly sestřelily.

Jak Eurasia24.cz nedávno informovala, jordánské ozbrojené síly se jako součást koalice vedené Spojenými státy aktivizují na hranici se Sýrií v rámci podpory tamních protivládních militantů.

Ve středu 14. června svědci nad jihosyrskou provincií Daraa vyfotografovali a na sociálních sítích zveřejnili fotografii bezpilotního vzdušného prostředku, představujícího s vysokou pravděpodobností Selex ES Falco Jordánských královských vzdušných sil:

Jordánsko tyto moderní italské stroje, určené zejména k průzkumným úkolům, nakoupilo v průběhu minulých čtyř let. Cena jednoho dronu s kompletní senzorovou a elektronickou výbavou představuje podle různých zdrojů více než deset milionů dolarů.

Ale už v pátek 16. června syrské opoziční síly zveřejnily fotografii zničeného dronu s informací, že jde právě o jordánský Selex ES Falco, sestřelený u syrsko-jordánské hranice.

U trosek stroje se našly rovněž zbytky řízené střely kategorie vzduch-vzduch R-23, kterou v regionu používají výhradně syrské stíhací letouny MiG-23.

Zdroj: http://eurasia24.cz/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2017
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3383 sec,0.0923 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,157kB