Sobota 05 srpen 2017
Neziskové organizace: Nezbytnost, či hladová pijavice?   
Pridal tk Sobota 05 srpen 2017 - 07:22:16 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Na počátku tohoto týdne mě zaujal text, podle kterého se nevládní organizace Lékaři bez hranic, v mých očích velmi vážená a respektovaná, rozhodla neumožnit bezpečnostním složkám vstup na své lodě.

A to i přesto, že převážejí z nikým nespravované Libye do Itálie, tedy na území EU, ekonomické migranty. Svůj nesouhlas zdůvodnili tím, že by se ilegální imigranti, tedy osoby bez jakýchkoli dokladů totožnosti, mohli cítit kriminalizováni.

V té chvíli jsem si položila otázku, jak by reagovaly italské bezpečnostní orgány v případě, kdyby jim vstup na palubu neumožnili majitelé řádně registrované výletní plachetnice s vysvětlením, že když nemusí státní autoritě podřizovat Lékaři bez hranic, proč by takto měli činit oni? Zároveň si kladu otázku, zdali má v takovém případě ochrana teritoriálních vod Evropské unie vůbec nějaký smysl...

Tento blog ovšem není o migrantech, jak by se na první pohled mohlo zdát. Necítím se totiž být v této mimořádně komplikované otázce patřičně fundovaná. Ráda bych se s vámi ovšem podělila o svůj názor na působení neziskových organizací. Neziskovky totiž představuji fenomén, který spojuje i osobnosti natolik rozdílných náhledů na svět, jakými jsou bývalý premiér, předseda poslanecké sněmovny a prezident Václav Klaus na jedné straně a sociolog a europoslanec za ČSSD Jan Keller na straně druhé. Zatímco profesor ekonomie Václav Klaus prohlásil, že „neziskové organizace jsou často charitou pro nezaměstnané intelektuály", profesor sociologie Jan Keller v pořadu Interview ČT 24 připustil, že co se týče neziskových organizací, které v 90. letech podporoval, jejich odpůrce Václav Klaus se nemýlil úplně ve všem. „V České republice je hustota neziskovek na hektar jedna z nejvyšších v Evropě. Peníze, které tam míří, jsou obrovské, ale jejich výsledky jsou naprosto mizivé," pravil doslova ve zmiňovaném pořadu. S názory pana Kellera pak dokonce souhlasí i náš současný pan prezident Miloš Zeman, když označuje neziskové organizace za „pijavice na státním rozpočtu".

Kladu si otázku, co s tím? Začněme tedy u peněz daňových poplatníků, ze kterých jsou nevládní organizace v nemalé míře financovány. Podle veřejně dostupných zdrojů jim stát svěřil v roce 2015 z veřejných rozpočtů cca 16,5 miliard korun. Pro ilustraci, jednalo se o částku blížící se letošnímu rozpočtu ministerstva životního prostředí (16,8 mld. korun) a překračující rozpočet ministerstva pro místní rozvoj (15,8 mld. korun). Možná také není od věci připomenout, že i neziskové organizace mohou generovat zisk. Každá neziskovka totiž může vykonávat takzvanou doplňkovou činnost. Asi nemá cenu zastírat, že v případě některých neziskovek se činnost „vedlejší" stává tou hlavní a vlastní neziskovost je odsunuta na některou z mnoha vedlejších kolejí.


Současně považuji za vhodné rozptýlit představu o tom, že neziskovost se automaticky rovná charitě. Existují organizace, ve kterých si manažeři nechají za svou dobročinnou práci velmi dobře zaplatit, což je ostatně jeden z osvědčených způsobů vyváděni vytvořeného zisku. Stejně tak ovšem musím na základě vlastních zkušeností zdůraznit, že především v sociální oblasti existuje řada organizací, které odvádějí mimořádně kvalitní a záslužnou práci. Vzhledem k jejich finančnímu „ohodnocení“ pak skutečně můžeme hovořit ocharitě. Těžko tedy házet neziskovky do jednoho pytle.

Podle původní logiky věci je hlavním argumentem pro existenci neziskových organizací jev známý pod pojmem „tržní selhání“. Existují totiž oblasti, které neskýtají potřebnýekonomický stimul, na straně druhé je však působení v těchto oblastech celospolečensky prospěšné a proto by tyto aktivity měly být vítány. Způsoby financování neziskových organizací jsou v podstatě dva: charitativním způsobem jednotlivými přispěvateli, nebo prostřednictvím dotací či grantů, tedy z peněz daňových poplatníků. V případě financování z veřejných zdrojů se to neobejde bez nezbytné kontroly, která by měla potvrdit, případně vyvrátit slova prezidenta Miloše Zemana o „pijavicích na státním rozpočtu.“

I v případě neziskových organizací může platit pravidlo o cestě do pekel dlážděné vskutku šlechetnými úmysly. Proč by se měla skupina lidí balancujících na hraně chudoby snažit vyřešit svou situaci prací, když je „neziskovka“ nasytí a ubytuje. A proč se v okamžiku, kdy se z pozice sociálně potřebného dozvím, že o mě bude ve městě X postaráno lépe, než ve městě Y, neposadím například do vlaku a nevyrazím za světlejšími „neziskovými“ zítřky?

Autor: Eva Kislingerová

Zdroj: http://kislingerova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=616930

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČeská televize zamlčela fakta o kauze Čechů zadržených v Turecku   
Pridal tk Sobota 05 srpen 2017 - 07:16:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dne 2. srpna 2017 přinesla Česká televize zprávu o verdiktu tureckého soudu ohledně zadržených Čechů Miroslava Farkase a Markéty Všelichové (zadrženi v listopadu 2016 v Turecku). Oba byli odsouzeni k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání šest let a tři měsíce. Rozsudek zatím není pravomocný. Pro české politiky a novináře je to překvapivé vyústění.

Zejména ministr zahraničí Lubomír Zaorálek neskrýval své udivení. Z pohledu všech dřívějších poznatků a souvislostí se však nejedná o nic překvapivého. Pokud české zpravodajské služby poskytují dostatečnou podporu výkonným politikům, nemohlo české politiky rozhodnutí tureckého soudu zaskočit, a to obzvlášť proto, že tato kauza je od svého počátku spjata s otevřením kurdské kanceláře v Praze (duben 2016).

Zadržení českých osob, jež se staly objektem zájmu turecké zpravodajské služby MIT právě kvůli oné kurdské kanceláři v Praze, je rozebráno v produktu 12018 „Spolupráce s Kurdy je Tureckem ostře sledována a selektivně postihována“. Produkt byl na stránkách agentury EXANPRO zveřejněn 5. prosince 2016. Následně byl 24. prosince 2016 publikován doplňující produkt, který potvrzoval spojitost mezi zadržením obou Čechů a kurdskou kanceláří v Praze, neboť po zatčení obou Čechů se 12. prosince v českých médiích objevuje článek s názvem „Kurdové zavřeli pražskou kancelář, nenašli podporu“. Souvislosti byly dovysvětleny v doplňujícím produktu 12020 „Potvrzený vztah mezi zadržením Čechů v Turecku a kurdskou kanceláří v Praze“.

Česká televize se rozsudku nad oběma českými občany věnovala uvedeného dne hned v několika pořadech, ale ani v jednom z nich moderátoři nepoložili otázku na vztah mezi zadržením Čechů a kurdskou kanceláří v Praze. Přitom byly tyto informace dostupné a samy se nabízely. Ve výše uvedených produktech zveřejněných na konci roku 2016 jsme psali např. následující:

„Česká republika se tak touto přívětivou aktivitou směrem ke Kurdům ocitla ve vyšším zpravodajském zájmu turecké vlády a jejích zpravodajských složek.“
Je personál veřejnoprávní České televize tak neprofesionální, že nedokáže divákům zprostředkovat úplný obraz o příslušné záležitosti, anebo je až příliš provládní a vládu úmyslně šetří v pokládání zásadních otázek?

Na druhou stranu je ale zvláštní, proč pracovníci ČT mají nutnost kritizovat konkurenční společnost Televizi Prima za to, že v hlavním vysílacím čase uvedla dokument „Svět podle Putina“, který podle nich nebyl vůbec konfrontační (viz pořad Newsroom ze dne 18. a 25. června 2017). Od pracovníků ČT je absurdní a pokrytecké, aby kritizovali konkurenční subjekt za něco, co oni sami neumějí nebo nechtějí provádět směrem k českým politikům, čímž divákům zamlčují fakta o celé řadě událostí a jevů (příklady viz odkazy níže1). A je nanejvýš trapné, aby personál ČT polemizoval nad tím, zda měla Televize Prima odvysílat dokument s Putinem v hlavním vysílacím čase.

Česká televize se snižuje k tomu, aby ohledně konkurenčních médií podsouvala divákům, jaké pořady jsou dobré čili v aktuálním politickém trendu a které nikoli. ČT vnucuje divákům své hodnocení o tom, kteří novináři, dokumentaristé a další osoby z mediální branže dělají svou práci špatně s odkazem na to, že jejich výtvory tudíž nestojí za nic. Tyto nadbytečné aktivity jsou ale pro ČT oslabující a naopak pro konkurenci posilující, a to zvláště když pracovníci ČT nedokáží přinášet divákům vlastní poctivé zpravodajství.

V poskytování zpravodajství o zatčení, obvinění a rozsudku ohledně dvou českých osob v Turecku porušili zaměstnanci ČT přinejmenším tuto část z Kodexu České televize:

„… Zamlčení důležité informace nebo potlačení jejího podstatného aspektu bude vždy hrubým porušením tohoto imperativu.“
Pracovníci ČT porušují Kodex České televize opakovaně (dezinformují, manipulují, mlží, zatajují, neodborně předkládají), avšak nikdo na to nereaguje, čímž se onen kodex stává pouhým kusem papíru.

V kauze zadržené dvojice Čechů není vynesení rozsudku v podobě trestu odnětí svobody nic nečekaného. Ještě před uzavřením kurdské kanceláře v Praze jsme v produktu 12018 uvedli tento text:

„Oficiální stanovisko tureckých úřadů k činnosti obou českých občanů bude potom takové, které Turkům umožní provést odstrašující příklad pro ostatní potenciální podporovatele kurdské činnosti v Sýrii a Iráku, přičemž budou vyčkávat na případné ústupky českých politiků v případě kurdské kanceláře v Praze. Nemusí o tom ani otevřeně hovořit, ale mohou jen naznačit, že chtějí z české strany ujištění o tom, že nepodporuje subjekty, které oni (Turci) považují za teroristické.“

Ani výše trestu není překvapivá. Ve stejném produktu 12018 jsme hodnotili, jak turecké úřady oba Čechy vnímají:

„Turci ve skutečnosti nevnímají obě osoby z ČR jako vážné bezpečnostní riziko, ani jako teroristy, ale jako bezprecedentní prostředek k boji proti zahraniční podpoře Kurdům, a to jak ze strany jednotlivců a skupin, tak ze strany politiků (otevření kurdské kanceláře v Praze).“
Trest šest let a tři měsíce tak není vysoký s porovnáním s tresty za podporu teroristických organizací, které se v Turecku pohybují obvykle v rozmezí 10 až 15 let. Navíc je u české dvojice možné pozdější snížení trestu.

Zvláštní bylo udivení pracovníků Ministerstva zahraničí ČR a taktéž moderátora ČT nad tím, proč Turci nereagovali na argument, že tam česká dvojice působila z humanitárních důvodů. Jenže pro Turky není podstatné, co tam dva Češi prováděli, ale to, že to prováděli u kurdských milic YPG (více o YPG viz vysvětlivka v produktu 12018), které turecké úřady vedou jako teroristickou organizaci, a také to, že Česká republika umožnila Kurdům otevřít kancelář v Praze (navíc fotografie se střelnou zbraní, byť demonstrativní, nevypadá příliš humanitárně). Ministr zahraničí doplnil, že Česká republika nepokládá YPG za teroristickou organizaci. Avšak v tom je právě další problém, jenž je v produktu 12018 objasněn takto:

„Brzké propuštění nebo deportace do ČR nepřicházejí v úvahu. České úřady již uvedly, že podle českého práva se dvojice vlastně ničeho nedopustila, a tak turecká strana ví, že český pár by po deportaci do České republiky nečekal žádný trest. Turecké instituce by tímto činem předvedly špatný příklad pro další potenciální stoupence kurdských milicí ze zahraničních zemí.“

Česká televize nepřinesla divákům v této kauze ten nejúplnější obraz, přičemž jí v tom nic nebránilo. Je to další ukázka toho, jak ČT kupí svá pochybení, přičemž její pracovníci paradoxně rozebírají ostatní ze šíření dezinformací, z manipulace a prezentování „špatných" politických dokumentů.


1/ Příklady dezinformací, manipulace, zamlčování faktů a neodborného přístupu ze strany České televize:

•Produkt 11011 „Podezřelé okolnosti v případu anonymního ohlášení bomb v ČR“ – zamlčování faktů ze strany ČT
•Produkt 12026 „Ukázka neschopnosti českých zákonodárců kontrolovat zpravodajské služby a selhání médií tento stav rozkrýt a správně pojmenovat“
•Produkt 13008 „Nepoctivé výzkumy veřejného mínění a jejich snadné odhalení (díl 3)“
•Produkt 13022 „Smyšlenky o NATO a úloze USA se stávají sebevražedným fetišem“ – dezinformační obsah pořadu ČT „Otázky Václava Moravce"
•Produkt 13023 „Pochybný a nenaplnění význam Centra proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH)“
•Produkt 13019 „Úderem proti Sýrii potvrdil Trump svou podřízenost americkému plánu pro 21. století (díl 2/3)“ – dezinformace České televize o použití „sarinu“ v Sýrii

Zdroj: http://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/333-ceska-televize-zamlcela-fakta-o-kauze-cechu-zadrzenych-v-turecku
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponLotyšsko zpřísní výdej víz pro Rusy   
Pridal tk Sobota 05 srpen 2017 - 06:40:30 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Lotyšské velvyslanectví v Moskvě ukončí 1. září akreditaci ruských cestovních agentur kvůli tomu, že tento mechanismus pro podávání žádostí o udělení víz nebyl efektivní, uvádí se v oznámení diplomatické mise, které má k dispozici agentura RIA Novosti.

„Velvyslanectví vyřídilo prostřednictvím akreditovaných cestovních agentur méně než pět procent všech udělených víz. Svědčí to o nízké efektivitě této formy spolupráce, což vyžaduje změnu," uvádí se v oznámení.

Jak uvedli na zastupitelském úřadu, klienti cestovních agentur, kteří chtějí navštívit Lotyšsko, si budou moci vyřídit schengenské vízum ve vízových centrech přes společnost Pony Express nebo bezprostředně na konzulárním oddělení velvyslanectví.

Podle květnových údajů lotyšské Hlavní statistické správy Rusové byli na prvním místě v počtu zahraničních turistů, kteří navštívili zemi během prvních tří měsíců. Přitom počet ruských turistů stoupl o 17 procent ve srovnání se stejným obdobím minulého roku.

Zdroj: agentura RIA Novosti
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRusko si vyhrazuje právo na odvetná opatření v reakci na rozšíření sankcí EU   
Pridal tk Sobota 05 srpen 2017 - 06:36:43 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Moskva si vyhrazuje právo na odvetná opatření v souvislosti s rozhodnutím Rady EU rozšířit sankce proti Rusku, stojí v komentáři informační a tiskové správy ruského ministerstva zahraničí.

„Důvod pro novou porci sankcí vůči naší zemi pokládáme za zcela smyšlený a vyhrazujeme si právo na odvetná opatření. Jsme zklamaní absurdní politizací otázky, která ve skutečnosti představuje obyčejný obchodní spor mezi tržními subjekty. Rozhodně odmítáme i snahy prezentovat tento problém jako příklad nepoctivého chování ruských společností," stojí v komentáři ministerstva.

Dále se uvádí, že Rusko má i nadále zájem rozvíjet ekonomickou spolupráci s Německem a EU nehledě na přijatá omezující opatření. „Navzdory současné situaci potvrzujeme, že máme zájem o spolupráci s Německem a EU. Nadále se přidržujeme všech našich dřívějších závazků. Naším cílem je překonat společným úsilím negativní dopad sankčních nástrojů," podotkli na ruském MZV.

Zdroj: https://cz.sputniknews.com/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMírové jednání je jedinou cestou k vyřešení palestinsko-izraelské otázky   
Pridal tk Sobota 05 srpen 2017 - 06:32:17 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Čínský ministr zahraničí Wang Yi se 3. srpna v Pekingu setkal se svým tureckým protějškem Mevlutem Çavusoglu.

Co se týče čínské úlohy při zmírňování současného konfliktu mezi Palestinou a Izraelem, Wang Yi se vyslovil v tom smyslu, že když došlo kvůli incidentu v mešitě al-Aksá k eskalaci napětí mezi Palestinou a Izraelem, Čína se jako předsednická země Rady bezpečnosti OSN aktivně ujala svých povinností a přijala řadu opatření, včetně svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN a dalších. Čína spolu s mezinárodním společenstvím účinně zmírnila napětí na Blízkém východě a zabránila dalšímu zhoršování konfliktu mezi Palestinou a Izraelem.

Wang Yi poukázal na to, že palestinská otázka je příčinou nepokojů na Blízkém východě. Dokud se nepodaří tento problém vyřešit, nebude na Blízkém východě trvalý mír. Mírové jednání je jedinou cestou k vyřešení této otázky. Během návštěvy palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse v Číně předložil čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) čtyři návrhy na vyřešení palestinské otázky, které získaly také podporu mezinárodního společenství. Kromě toho čínský prezident Xi Jinping navrhl uspořádání semináře mírových aktivistů z Palestiny a Izraele a založení mechanismu pro dialog mezi Čínou, Palestinou a Izraelem. Čína v současnosti také aktivně koordinuje realizaci těchto návrhů čínského prezidenta Xi Jinpinga. Turecko hraje nezastupitelnou roli při řešení palestinské otázky. Čína je ochotna spolu s Tureckem a dalšími stranami pokračovat v úsilí na vyřešení izraelsko-palestinské otázky.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKLDR odsoudila nové americké sankce vůči Severní Koreji   
Pridal tk Sobota 05 srpen 2017 - 06:30:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mluvčí severokorejského ministerstva zahraničí 3. srpna uvedl, že Washington schválil nové sankce vůči Severní Koreji, což je z hlediska mezinárodního zákona netolerovatelné „chuligánství".

Jak bylo oznámeno, severokorejský mluvčí řekl, že Washington opět vymyslel jednostranné sankce vůči suverénnímu státu, což porušuje Chartu OSN a mezinárodní zákony a je to „zločin", který uplatňuje americké vnitrostátní právo v mezinárodních vztazích. „Americké sankce nemají žádný smysl pro Severní Koreu a pouze posílí neústupnost severokorejského lidu a armády, což povede k dalšímu zlepšování obranných sil KLDR," uvedl mluvčí.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAmerický prezident Donald Trump: Americko-ruské vztahy klesly na nejnižší bod v historii   
Pridal tk Sobota 05 srpen 2017 - 06:29:14 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americký prezident Donald Trump na Twitteru uvedl, že vztahy mezi USA a Ruskem se nachází na „velmi bezpečném nejnižším bodě v historii".

Donald Trump také na Twitteru obvinil z této situace americký Kongres.

Donald Trump 2. srpna podepsal zákon o sankcích vůči Rusku, Íránu a KLDR. Tento zákon byl na konci července schválen převážnou většinou hlasů v americkém Kongresu. Je v něm zahrnuta podmínka na omezení pravomoci amerického prezidenta při rušení sankcí vůči Rusku.

Trump řekl, že zákon má vážné nedostatky, obzvlášť poškozuje autoritu amerických administrativních oddělení při zahraničních jednáních a snižuje flexibilitu prezidenta při snaze o získání zájmů pro Spojené státy.

Ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že přijme opatření. Ruské ministerstvo zahraničí 28. července oznámilo, že Rusko požaduje, aby Spojené státy snížily počet diplomatů v Rusku a zakázalo americkému velvyslanectví používat mnoho bytů, které mělo k dispozici v Moskvě.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTiskový mluvčí ruského prezidenta: Rusko bude hájit své zájmy   
Pridal tk Sobota 05 srpen 2017 - 06:27:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov 3. srpna uvedl, že země, které zasáhly sankce Spojených států, budou hájit své zájmy, včetně Ruska.

Peskov téhož dne na tiskové konferenci uvedl, že tyto sankce jsou krátkozraké, ilegální a nemají žádný výhled. Země, které zasáhly americké sankce, budou hájit své zájmy, to je pochopitelné. Rusko bude nepochybně hájit své zájmy.

Donald Trump podepsal 2. srpna zákon o sankcích vůči Rusku, Íránu a KLDR. Tento zákon byl na konci července schválen převážnou většinou hlasů v americkém Kongresu. Je v něm zahrnuta podmínka na omezení pravomoci amerického prezidenta při rušení sankcí vůči Rusku. Ruský prezident Vladimir Putin v reakci na tyto sankce požaduje, aby Spojené státy snížily počet diplomatů v Rusku a zakázal americkému velvyslanectví používat mnoho bytů, které mělo k dispozici v Moskvě.

Kromě toho, ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov vedl 3. srpna telefonický rozhovor s americkým ministrem zahraničí Rexem Tillersonem, se kterým bude jednat během zasedání ASEANu od 6. do 8. srpna o rusko-amerických vztazích.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2017
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1798 sec,0.0438 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,708kB