Středa 06 září 2017
Kudy chodil tudy krad, sociální demokrat! Bystřanský starosta Vinický si nahrabal statisíce!   
Pridal tk Středa 06 září 2017 - 09:44:03 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Padni komu padni, to jsou slova ministra zahraničí z ČSSD Zaorálka, jenže tento jeho výrok platí jen a jen pro obviněného Babiše a ne pro jeho straníky! Na kandidátku do parlamentu za ČSSD se v Ústeckém kraji chtěl dostat i politický turista a starosta za ČSSD v Bystřanech Ivan Vinický.

Tato obec v blízkosti Teplic se stala dojnou krávou pro tohoto vykuka a jeho rodinu, nejen že si na obecním úřadě zaměstnává rodinné příslušníky za super mzdu, o které se vám ani nesnilo v poměru za odpracované hodiny, ale i si nechával kolegy zastupiteli obce za ČSSD odhlasovat vyplácení odměny ve statisícové výši! Celkově si tento vykutálený človíček, díky svým spolustraníkům socialistům, přišel na bezmála tři čtvrtě milionu korun.

V čem to spočívalo? Každé volby si nechal Vinický odhlasovat mimořádnou odměnu za jejich zdárné uspořádání a organizaci, jenže tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne! Pan starosta Vinický na odměnu za uspořádání voleb neměl totiž nárok, protože je to v náplni jeho práce, coby starosty. Po dotazu občanů na Ministerstvo vnitra ČR bylo sděleno, že je tomu opravdu tak, a Vinický tím porušil zákon a neoprávněně se obohatil o statisíce! Když se v toto záležitosti obrátili občané na Polici ČR v Teplicích, Službu kriminální policie a vyšetřování dostali po roce odpověď, že se prakticky vůbec nic nestalo. Vinický vrátil pouhých cca 80 tisíc do obecní pokladny a dalších více jak půl milionu korun mu zůstalo v kapse.

Jenže celá aféra Vinického tím neskončila, naštvaní občané požádali o prošetření inspekci a další orgány činné v trestním řízení postupu policie v Teplicích. Ukazuje se jen pravidlo, že zákony platí jen pro někoho. Každopádně již za první republiky bylo známé heslo o sociálních demokratech: Kudy chodil tudy krad, sociální demokrat!

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDie Welt píše o Babišovi coby podvodníkovi   
Pridal tk Středa 06 září 2017 - 07:27:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Německý zpravodaj v Česku Hans-Jörg Schmidt napsal pro německý časopis Die Welt článek o podvodníku A. Babišovi. Babiš podle něj měl protiprávně zneužít dotace ve výši 50 milionů korun na stavbu svého luxusního sídla Čapí hnízdo kousek od Prahy.

Článek shrnuje, že v parlamentních volbách před čtyřmi lety, tedy na podzim 2013, se Babiš prosadil se svým hnutím především díky tématu korupce a stal se vicepremiérem a ministrem financí, kterým byl až do doby svého odvolání v letošním květnu. V článku se také píše o velké ekonomické síle Babišova impéria pod zastřešujícím názvem Agrofert, s tím, že dnes ovládá přes 200 firem, mezi něž patří velké české chemičky a podobné podniky na Slovensku i v Německu. A tak dále, a tak dále. Článek není příliš originálně psaný. To, co Hans-Jörg Schmidt píše, tady všichni víme. Někteří z nás, tedy přívrženci Babiše to odmítají a jiní naopak se pohoršují nad Babišem. Co však je podstatné, je to, že Die Welt je časopisem konzervativním, přitom časopisem s mimořádným vlivem na německou veřejnost. Na její konzervativní část. Je jen otázkou času, kdy budou na téma Babiš a jeho dotace psát i další německá média. To samozřejmě pro obraz České republiky v Německu nebude žádné velké štěstí. Řekněme si otevřeně, že v očích Němců obraz České republiky bude vážně narušen. Psát o presumptivním českém premiérovi jako o podvodníkovi není jistě nic příjemného.

Z tábora hnutí ANO je slyšet, že se zvažují i jiné alternativy premiérství, pokud Babiš bude skutečně policií obviněn. Mluví se dokonce o dosavadní ministryni Karle Šlechtové, která horko těžko zvládá, nebo spíš nezvládá, rezort místního rozvoje. To by byla zoufalá volba, řekněme si to upřímně. To by nepochybně nebylo ideální řešení. Ale samozřejmě není únosné, aby Babiš do budoucna řídil zasedání vlády např. z věznice Ruzyň. Ale snad se chlapci a děvčata v hnutí ANO vzpamatují a vymyslí nějakou lepší alternativu premiérství, nežli Babiš či Šlechtová.

Jiří Paroubek

Zdroj: Vaše Věc
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDiagnóza pro A. Merkelovou: idiocie v pokročilém stadiu   
Pridal tk Středa 06 září 2017 - 07:22:22 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Německá kancléřka Angela Merkelová se určitě velkými písmeny zapíše do dějin poválečné Evropy jako nejsvéráznější, nejumanutější, nejsvěřepější, nejsebevědomější, nejkontroverznější, ale především současné Evropě nejvíce škodící politik(čka) hned po Hitlerovi. Sice nezbrojí, nevyvolává astmosféru a potřebu války (i když ne tak docela, protože i ona má na doktrině NATO v rámci EU svým způsobem podíl), ale i tak žene evropany do existenční záhuby.

Hlavní problém spočívá v tom, že Merkelová, bůhví čím posedlá a umanutá politická deviantka, dala zelenou imigantům z blízké či střední Asie, resp. Afriky a s otevřenou náručí jich vítala jako své „milé příbuzné“. Kdyby však jen zůstalo u toho, že jim dala možnost (proti všem zvyklostem, pravidlům, mezinárodním normám a zákonům) houfně a bez (pasové) identifikace projít několika suverénními státy EU, kde jinak pro každého občana EU stále platí, že se při kontrole osobnosti musí prokazovat platným cestovním pasem, ale názorově umanutá Makrela po zjištění, že čeho je moc, toho je příliš i pro Německo, požadovala a cestou EU formou kvót nadále požaduje, že tyto imigranty, původně směřující hlavně do SRN, případně do Anglie, musí také přijímat další členské země EU. Jaký je výsledek v přijímání imigrantů, zvláště v zemích V4, je známo.

Nicméně, jakkoli je Německo přesyceno množstvím imigrantů (o jejich situaci a pobytu, včetně jejich „aktivit“ není třeba se rozepisovat), jakkoli to SRN stojí stamiliony eur, notabene jakkoli se proti imigrantům a jejich dalšímu příchodu protestuje statisíce nespokojených Němců, přesto se německá „Matka Tereza“ rozhodla umožnit příchod dalším imigrantům. Navzdory všem neblahým zkušenostem, resp. skutečnostem, které však zřejmě Merkelová vnímá jen zcela okrajově (pokud vůbec) , pokrytecky vyjádřila pochopení pro všechny Němce kteří mají za to, že islám do Německa nepatří a nemá v Německu co pohledávat. Ovšem také nezapomněla dodat, že se to týká jen radikálního islámu, který do Německa nepatří. Merkelová věrolomně (a zřejmě také zcela zbytečně) požádala muslimské duchovní, aby svým islámským věřícím důrazně vysvětlovali, že teror je v rozporu s islámem. Své do značné míry nevěrohodné vystoupení „pohnojila“ výrokem „Avšak islám, který je v souladu s ústavními principy, do Německa patří!“ A je vymalováno!

Dost možná mi budou někteří lidé oponovat, ale takový způsob vidění a chápaní pro přijímání a pobyt imigrantů může mít jen člověk se sotva průměrným IQ, natož člověk, který de facto vede (řídí) a ovlivňuje celou Evropu. Lze ještě pochopit rčení, že ne každý muslim, potažmo islamista musí být nutně radikál, resp. terorista, nicméně faktem zůstává, že každý radikál či terorista je islamista, tedy i muslim. Jestliže A. Merkelová na jedné straně uznává a má pochopení pro německé občany, že islám jako takový do Německa nepatří, pak by svůj názor neměla podmiňovat tím, že to platí pouze pro radikální islám, zatímco ten „neradikální“ má v Německu své místo. Jakoby ji nestačili všechny dosavadní ne zrovna nejlepší zkušenosti, jakoby islám nebyl nebezpečný jiným způsobem a jakkoli se zdá či může být přijatelný (jak pro koho) , opak je pravdou. Otázkou však je, jaké vize má frau Merkelová s budoucností Evropy. Pokud se domnívá, že pobyt a začleňování muslimů, potažmo islamistů se všemi nuancemi islámu (uplatňování Koránu, šaríe a jiných islámských zvrhlostí a nelidských) bude pro Německo přínosné prosím, je to věc Německa, německé vlády a německých politiků, protože němečtí občané (až na výjimky) bezpochyby s takovým přístupem implementace imigrantů a jejich islámu budou sotva souhlasit.

Byla-li zmínka o tom, že Merkelová vůdcovsky ovládá Evropu, pak asi nebude od věci si uvědomit, že prosazování direktiv EU bude také brzy prošpikováno multikulturními direktivami pro ostatní členské země pro povinným přijímáním imigrantů, potažmo jejich začleňování a v neposlední řadě i respektování islámu jako nového, údajně přínosného obohacení multikulturního života Evropy a jejich občanů. A to se všemi důsledky, které na úkor současné, vyspělé, tisícileté evropské křesťanské kultury z případné podpory imigrace a následné implementace islámu do občanské společnosti evropských států vyplynou!

Terorismus je jistě záležitost velmi závažná a nebezpečná, jenže je to jen prostředek k prosazení islámské náboženské ideologie. Terorismus ve své podobě je zločinná činnost nejradikálnějších představitelů islámu za účelem zastrašování odpůrců islámu, kteří se protiví Alláhovi, který chtěj nechtěj je islámským bohem pro všechny islamisty, ať už jde o muslima řadového, méně či více radikálního nebo teroristu ! Idiotka Merkelová se může sebevíc utápět ve vizi, že imigranti budou především přínosem pro německou ekonomiku je naprosto krátkozraká ne-li úplně slepá ke skutečnostem, že pro Evropu, její občany a evropskou národní a kulturní a křesťanskou identitu je hlavním nebezpečím samotná idea islámského náboženství . Představa frau Merkelové, že začlenění islámských imigrantů do společnosti bude stejně bezproblémové jak tomu bývá při začleňování evropských imigrantů (např. Ukrajiny, Moldávie a pod.) je nepředstavitelně mylná a ve svých důsledcích může mít pro Evropu a její národy nesmírné tragické důsledky a následky.

Je mi líto německých, tak i nás evropských občanů, kteří doplatíme na šílené, sebevědomé, nekritické, kontraproduktivní a trestuhodné jednání A. Merkelové, které ve svém důsledku může znamenat celoevropskou identifikantní genocidu států a národů Evropy. Nepřijatelný postoj Angely Merkelové, její zabejčenost, sebevědomá umanutost a vědomé přehlížení odporu německých, ale i evropských občanů s dalším přílivem imigrantů-islamistů je pro Evropu nepřijatelné a Merkelová, vzhledem k možným, ne-li jistým důsledkům svého počínání, by měla být prohlášena jak za nebezpečnou, ale hlavně za nesvéprávnou, protože svým konáním ohrožuje mravní, kulturní a duchovní hodnoty a samotnou existenci Evropy.

Jiří Baťa

Zdroj:http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Merkelova-Islam-patri-k-Nemecku-502566
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTeď, a navždy   
Pridal tk Středa 06 září 2017 - 07:14:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vtípky na adresu nového volebního programu hnutí ANO „Teď nebo nikdy“ se inspirují hned titulní stranou. Andrej Babiš skrblí dokonce i na čárkách, říká se, protože v češtině musí být před „nebo“ ve vylučovacím poměru čárka.

Zábava tím ale nekončí. V úvodu Babiš za ANO slibuje:

„Nebudeme lhát, nebudeme krást.“ Proč by s tím teď začínal, že?

„Nebudeme privatizovat zdravotnictví.“ To přenecháme našemu fondu Hartenberg.

„Snížíme počet ministrů z 16 na 13.“ Zbývající tři pozice přeměníme na stafáže a nabídneme je našemu koaličnímu partnerovi.

„Zavedeme centrální nákup.“ Zasíťovat další ziskovou jednotku do nákupního systému holdingu bude brnkačka, uvidíte.

„Snížíme počet pracovníků úřadu vlády.“ Centrála převezme většinu podstatných záležitostí.

„Navrhneme úpravu volebního systému.“ Proč pořádat drahé volby, když nám voliči mohou prodloužit mandát o čtyři roky na valné hromadě?

„Teď nebo nikdy?“ Spíš „Teď a navždy.“

Erik Best

Zdroj: http://www.fsfinalword.cz/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřichází moment pravdy. USA daly ruským oligarchům ultimátum: 180 dní, aby prodali Rusko   
Pridal tk Středa 06 září 2017 - 07:09:08 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
USA pokračují ve zvyšování tlaku v „nové studené válce“, když obsadily ruská diplomatická zastoupení a provedly zde domovní prohlídky a vyšetřování. Čím odpoví Rusko, není zatím jasné, protože diplomaté zatím mlčí, čekajíc na řešení prezidenta. Avšak tato bezprecedentní diplomatická zvůle není hlavní úder USA. Tím je nový soubor sankcí vůči Rusku, který ruské oligarchy staví před volbu: buď prodat vlast-Rusko a zachránit „své“ peníze, nebo zůstat v Rusku a sdílet s ním všechny obtíže a porážky.

A nato dali Pindosové (hanlivé označení; pozn. překl.) přesně 180 dní, aby v březnu roku 2018, to jest těsně před prezidentskými volbami v Rusku, destabilizovali situaci v zemi a zasadili tak co nejcitelnější úder Putinovi.

„Ministr financí USA po souhlasu s ředitelem národní rozvědky a šéfem Státního departmentu (ministrem zahraničí) USA nejpozději do 180 dní od přijetí zákona a následně každoročně musí předložit příslušné komisi Kongresu otevřený dokument – seznam všech oligarchů a všech tzv. polostátních organizací Ruské federace. V něm musí být uvedeny údaje o všech klíčových politických figurách a oligarších Ruska (…) zejména o jejich „blízkosti“ k Vladimiru Putinovi a druhým členům ruských vládnoucích elit; u těchto osob musí být určen rozsah stavu jejich majetku i zdrojů příjmů; soupis všech jejich příbuzných včetně manželek, družek, dětí, rodičů a všechna jejich aktiva vč. investic, obchodních zájmů, majetku, který přináší zisky; vyjasnění zahraničních obchodních společnosti spojených s těmito osobami,“ říká článek 241 druhé části zákona o sankcích.

Co to znamená, je naprosto jasné. 18. března 2018 proběhnou volby prezidenta Ruské federace. K březnu roku 2018 ministr financí USA, ministr zahraničí a ředitel CIA musí dodat kongresu USA dokument – soupis veškerého majetku a finanční inventuru ruských byznysmenů a byznysmenů-politiků včetně čtyř ministrů vlády Ruské federace, jenž v souladu s jejich oficiálním přiznáním vlastní oni sami nebo členové jejich rodin v zahraničí. (http://static.government.ru...).

Jedná se o vicepremiéra Šuvalova, ministra komunikací Nikiforova, nejbohatšího člena vlády – ministra pro záležitosti Severního Kavkazu Kuzněcova a také o ministra Abyzova.

Mimo ministrů a poslanců dumy, kteří sami nebo prostřednictvím rodinných příslušníků vlastní majetek v zahraničí, pod účinnost prověrky vyplývající z přijatého zákona Kongresu USA spadají také oligarchové Ruska – bez ohledu na to, zda žijí nebo nežijí v Rusku, ale majetek v zahraničí je zapsán přímo na ně, členy jejich rodin nebo i na nastrčené osoby.

Krátce řečeno Pindosové sbírají informace o všech osobách, které mají majetek či peníze kdekoli v zahraničí. Stojí za to zdůraznit, že speciálně jsou zahrnuty také off-shory, kde je podle údajů Národního úřadu ekonomického vyšetřování USA uchováno více než trilion dolarů (více než 60 trilionů rublů).

Není žádným tajemstvím, proč se tyto informace sbírají. S každým, kdo bude uveden na „seznamu“, v závislosti na jeho vazbách k vládě Ruské federace bude provedena dílčí „beseda“ na téma „zlepšení rusko-amerických vztahů“.

Připomenu, že prezident USA Donald Trump jasně řekl: „Amerika je připravena ke zlepšení vztahů s Ruskem. Ale prezident i Kongres jsou jednotní ve svém názoru: pro lepší vztahy a zrušení sankcí požadují po Rusku, aby kardinálně změnilo své konání, které k sankcím vedlo, to v první řadě“.

A viceprezident USA Michael Pence den po přijetí sankcí řekl: „V současné době se Rusko jako obvykle snaží narušovat mezinárodní hranice silou, podkopává demokratické suverénní státy a rozděluje svobodné národy Evropy“.

Prezident Trump dále vyzval Rusko, aby „ukončilo svoje destabilizační dění na Ukrajině a v jiných místech a ukončilo podporu vražedným režimům, jako je Severní Korea a Irán“.

To znamená, že Rusko se musí vzdát Donbasu, vrátit Krym, opustit své spojence v Sýrii, zpřetrhat své spojenectví s Čínou. A to je minimum, co po Rusku USA chtějí.

Jinak řečeno: Rusko má zcela kapitulovat – a jen s takovým Ruskem à la začátek 90. let, které odkývá všechno, je Trump ochoten se přátelit.

Nemalý požadavek. Ale i cenu vyhodil Trump vysoko – jinak použije oligarchy a činitele proti Putinovi. A to není jen nějaké zmražení ruských miliard v amerických obligacích. To je ten nejposlednější prostředek vydírání Ruska. Dál už nic – jen válka; přesněji „železná opona“, protože víc než „válku přes Twitter“ USA bojovat nebudou, když už i malá Korea jim ukazuje „kulový“.

Odkryté zneužití byznysu a s ním spojených činitelů – to je už poslední „level“ útoku. Vše ostatní, čím bylo Rusko strašeno, už vyzkoušeli – izolace Ruska se nekoná, plynové a ropné sankce nefungují, vypnutí SWIFTu rovněž nedosáhlo svého účinku, rakety a tanky všude u hranic také nevystrašily a Rusko stále vzdoruje.

A, jak říkají Rusové, „našim partňóram“ zůstal jen poslední prostředek – vydíraní přes ruské oligarchy a „elity“.

Podstata je v tom, že tento prostředek, byť poslední, je velice efektivní. Už dříve velice dobře vyzkoušený na takových osobách jako byl Saddám Husajn, u kterého nejprve koupili ministry a generály a teprve pak „našli“ chemické zbraně.

A také šáh Iránu Réza Pahlaví nebo diktátor Zairu Mobutu či prezident Filipín Marcos. Tento lídr východní země, veterán II. světové války, i když byl stěží velkým demokratem, v každém případě se pokaždé radil s národem v referendech, zrušil výjimečný stav, propustil z vězení politické odpůrce, uzavřel mír v jihovýchodní Asii, sotva se postavil USA, stal se „diktátorem“. Přišili mu kult osobnosti, zavřeli a zabavili veškerý majetek i majetek jeho příbuzných. Zabavili peníze, a třebaže byly uloženy ve Švýcarských bankách, do dnešní doby je odmítají Filipínám vrátit. Je spousta dalších případů.

Typické na tyátru kolem ruských diplomatických misí je, že je směřován jedním směrem – ukázat „potřebným“ lidem, že Pindosové zvysoka kašlou na libovolná pravidla a zákony, a jestliže budou chtít Abramovičovi zabavit jachtu, tak to udělají bez ohledu na cokoli. Dokonce kdyby tu jachtu měl v ruském Sevastopolu.

Toto vše je ruským oligarchům a činitelům naprosto jasné – už nyní, po deklaraci zákona Kongresem USA, budou zainteresovaní ministři ječet a rvát si vlasy s požadavkem „vrátit ten proklatý Krym“. A za nimi půjde celá armáda Abramovičů, Fridmanů, Chodorkovských a dalších oligarchů a činovníků, kteří začnou svůj boj přes média a vtáhnou mezi sebe i spoustu predátorských poslanců.

Je možné jednoznačně předpovědět, že budou prorokovat katastrofální ekonomické dopady a hrůzy i politické otřesy. A toto bude dva týdny před prezidentskými volbami.

A co jestli USA v tyto dny „čistě náhodou“ zmrazí 109 miliard dolarů, které má Rusko v amerických obligacích a „zruší“ Mistrovství světa ve fotbale 2018? Něco podobného skutečně nastane – stupeň eskalace napětí v dané situaci budou nuceny zvyšovat. A co až v tu samou dobu pošlou do ulic Navalného se „skákající pubescenty“, kteří se budou objímat s „tvůrčími elitami umělecké fronty“?

Těžko dnes říci, co z uvedeného Západ dokáže realizovat v plné míře, co z toho jim vyjde a co krachne, ale jedno je možné říci každopádně – příští jaro pro prezidenta a pro většinu ruského národa nastane v tu samou chvíli moment pravdy a my budeme muset jasně říci, kdo jsme my: suverénní stát, nástupce Ruské říše i Sovětského svazu, nebo jsme jen nesvéprávný surovinový přívažek Západu jako za Jelcina, teritoriální nula, něco na způsob Ukrajiny?

Ano, za suverenitu budeme nuceni zaplatit a draze – to nám nikdo neodpustí. Ale na druhé straně, kdybychom kapitulovali, tak ztratíme absolutně vše: stát, vlast prostě nebude, tak jak se to stalo s Jugoslávií, Libyí, Irákem i dalšími. Úplná kapitulace a vláda loutkových oligarchů může v naší ohromné a mnohonárodnostní zemi spustit takové procesy, že – nedej Bože – bychom mohli Doněcku či Damašku jen závidět.

Věřím, že toto v Kremlu chápou, to znamená, že jsou připraveni na jarní návštěvu „drahých“ hostů.

Ruslan Ljapin

Zdroj: RIA Kaťuša
Překlad: KOBra


Převzetí: http://eurasia24.cz/analyzy/item/2574-prichazi-moment-pravdy-usa-daly-ruskym-oligarchum-ultimatum-180-dni-aby-prodali-rusko

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponGruzie požádala Ukrajinu o zatčení Saakašviliho   
Pridal tk Středa 06 září 2017 - 06:35:22 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ukrajina od Gruzie dostala žádost o hledání, vzetí do vazby a vydání bývalého gubernátora Oděsské oblasti Michaila Saakašviliho, oznámil zástupce ukrajinského ministra spravedlnosti Sergej Petuchov.

Podle něj předal žádost Tbilisi úřad Generální prokuratuře země.

Petuchov poznamenal, že gruzínská prokuratura garantovala Kyjevu, že Saakašvili nebude pronásledován z politických motivů a nevydají ho třetí zemi bez souhlasu Ukrajiny.

Organizátoři brífinku na úplném začátku upozornili, že akce nepředpokládá otázky novinářů. Nehledě na to se pracovníci médií pokusili zeptat zástupce ministra na další osud žádosti Gruzie, avšak Petuchov odmítl odpovědět a odešel.

Saakašvili opustil Gruzii v roce 2013, na dálku je obviněn v několika trestních řízeních. Tbilisi se několikrát dožadovalo, aby Kyjev bývalého prezidenta vydal.

Zdroj: https://cz.sputniknews.com/svet/201709055922919-gruzie-ukrajina-zatceni-saakasvili/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOstrá otázka. Moskva je připravena odpovědět USA na umístění protiraketového systému THAAD   
Pridal tk Středa 06 září 2017 - 06:25:43 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Zatímco v USA a KLDR „měří síly“ a řeší své úkoly, jiné země musejí analyzovat to, k čemu to může dojít. Za současných podmínek jsou obě konfliktující strany hrozbou. A zatím není jasné, která z nich je nebezpečnější.

Severokorejská hrozba je ideální záminka pro USA k rozšíření dlouhodobého politického vlivu a vojenské přítomnosti ve východní Asii. Něco podobného se již odehrávalo kvůli takzvanému íránskému faktoru, na základě toho začali Američané umísťovat elementy protiraketové obrany v Evropě. Údajně ne proti Rusku, přestože všichni chápali, že je to právě naopak. Ne, nikdo samozřejmě nepochybuje o nebezpečném a špatně předpověditelném jednání Pchjongjangu. Jiná otázka ale je, jak problém řešit. Moskva a Peking navrhují rozumný plán: KLDR zamrazuje jakékoli raketové testy a USA s Jižní Koreou pozastavují velká vojenská cvičení, k nimž se Pchjongjang staví velmi bolestivě, jako k rudému hadru toreadora. Aby nikdo nikoho neprovokoval. Washington, Soul a Tokio tuhle iniciativu okamžitě odmítly. Místo toho Bílý dům zas a znovu opakuje, že je připraven použít jaderné zbraně proti Severní Koreji. Toto chování považují Spojené státy, jako světová velmoc, ve svém případě za více důstojné, bez „amorfnosti" a „jednání na základě cizích nápadů", ani pokud jsou dobré.

V tomto příběhu ale existuje i jiná, méně viditelná, ale neméně důležitá strana. Washington se úmyslně pokouší využít severokorejskou hrozbu ve velké geopolitické hře proti Rusku a Číně. Jedním z klíčových momentů neustálého pohybu vpřed v tomto směru je umístění a další rozvoj protiraketového systému THAAD a asijských partnerských zemích USA, pokud už budeme hovořit politicky korektně. Konkrétně se jedná o Jižní Koreu a Japonsko. V první i v druhé zemi již v tomto roce, pokud „bude vanout příznivý vítr". A právě ony příznivé podmínky vytváří Severní Korea.

Tyto systémy, jak je řečeno v jejich technických charakteristikách, jsou určeny pro zachycování raket středního doletu. Ovšem po jednoduché manipulaci ze strany technických specialistů a vojáků se mohou snadno využívat v systémech protiraketové obrany s velkým doletem. A to již představuje hrozbu pro sousední státy Japonsko a Jižní Koreu, které hledí na globální fungování světa z jinak. Tady se nejedná o Severní Koreu. Nejen to, THAAD je schopný zasahovat rakety za hranicemi atmosféry na vzdálenost 200 kilometrů od Země. Jinými slovy, jedná se o kosmický prostor. A jeho militarizaci lidstvo nepotřebuje, když budeme hovořit diplomaticky. Ale nechávat jednání USA donekonečna bez odpovědi také není možné. Minimálně z jednoho prostého, ale důležitého důvodu: předpovědět záměry a kroky Bílého domu, které někdy mají, jak ukazuje smutná praxe, spontánní charakter, v současných podmínkách není možné.

V Moskvě jsou si dobře vědomi plánů USA a jejich asijských satelitů. V Pekingu rovněž. Zde nejsou žádná tajemství. Nejen to, Rusko a Čína opakovaně vyjadřovaly znepokojení, že ohrožena je celá strategická rovnováha v regionu. Ale zatím to nemá smysl. A ruské ministerstvo zahraničních věcí varovalo: reakce není vyloučena.

Přičemž nemusí být vůbec diplomatická. Podle slov náměstka ministerstva zahraničních věcí Sergeje Rjabkova může zesilování systému THAAD vyvolat možnost vojenské reakce Moskvy na tyto činnosti. Zdůraznil, že Rusko neskrývalo negativní vztah k těmto plánům, jejichž realizace se viditelně zrychlila. Existuje velká pravděpodobnost, že i Peking vystoupí s podobnými kroky vojenského charakteru. Odvetnými kroky.

Základní pozice zemí je nepřípustnost militarizace kosmického prostoru. To bylo mimochodem opět potvrzeno v rámci nynějšího summitu BRICS. Moskva a Peking představily obnovený návrh dohody o zabránění umísťování zbraní v kosmu a nepřipuštění použití síly proti kosmickým objektům. A to je hlavní. Spolu s tím mírové iniciativy neznamenají pacifismus za každou cenu, chybějící vůli a adekvátní reakci na hrozby. Zatímco USA a KLDR měří své síly a provádějí své úkoly, které jsou spojené rovněž s jejich vztahy, jiné země musejí analyzovat, k čemu to může dojít. V současné situaci představují obě strany konfliktu hrozbu. A zatím není jasné, která z nich je větší.

Autor: Ilja Charlamov

Zdroj: https://cz.sputniknews.com/nazory/201709055923578-otazka-odpoved-usa-umisteni-raketa-system-thaad/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRada bezpečnosti OSN svolala nouzové zasedání o novém jaderném testu KLDR   
Pridal tk Středa 06 září 2017 - 06:21:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V pondělí 4. září svolala Rada bezpečnosti OSN nouzové zasedání o novém jaderném testu KLDR. Náměstek generálního tajemníka OSN pro politické záležitosti Jeffrey Feltman na zasedání zopakoval, že generální tajemník OSN Antonio Guterres další jaderný test KLDR odsoudil. Vyzval také, aby Rada bezpečnosti OSN zůstala sjednocená a podnikla příslušná opatření vůči KLDR.

Velvyslankyně Spojených států v OSN Nikki Haleyová řekla, že Rada bezpečnosti OSN vyjádřila sjednocený postoj ohledně korejského problému. Zdůraznila, že Spojené státy nechtějí válčit, ale že trpělivost má své limity. USA plánují zavést nové sankce vůči KLDR.

Čínský zástupce v OSN Liu Jieyi rovněž odsoudil jaderný test KLDR. Ale poukázal na to, že je potřeba problémy na Korejském poloostrově vyřešit diplomatickou cestou.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2017
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2076 sec,0.0651 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,695kB