Úterý 19 září 2017
Budou všichni proti kvótám i po volbách?   
Pridal tk Úterý 19 září 2017 - 12:59:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V současné době se všechny politické strany v České republice bijí přes prsa, jak že jsou proti kvótám na přijímání imigrantů, které nám diktuje pod pohrůžkou sankcí Evropská unie.

Všechny politické strany v České republice se měsíc před volbami proměnily v zaryté vlastence a hrdě vytrubují do světa, jak bojují proti kvótám a jak jsou nefunkční. Všechno se to děje i přes to, že jejich někteří europoslanci hlasují v Europarlamentu v ucelených usneseních pro kvóty a vymlouvají se na to, že v těch usneseních je i spousty pozitivních záležitostí, které v tom celku převládají.

Jsou to jen chabé výmluvy, na které jim nesmíme skočit a je potřeba se nad tím pořádně zamyslet. Proč to asi dělají, když jejich straničtí kolegové ve všech domácích médiích mluví opačným jazykem, jež kvóty odsuzuje? Odpověď je velice jednoduchá. Blíží se důležité volby a vzhledem k tomu, že je drtivá většina občanů České republiky proti umisťování imigrantů do naší země, nezbývá nic jiného, než být s voličem zadobře a kvóty minimálně do voleb kritizovat.

Po volbách bude dobré sledovat, jak bude většina partají hlavního proudu pomaličku otáčet, jelikož sankce od Evropské unie zcela jistě přijdou a hlavně na dotacích budou brutální, což začíná naznačovat i paní Angela, která nedávno v rozhovoru pro deník PNP mimo jiné řekla: „Nadále to odmítá jen několik zemí. Potřebujeme solidaritu v Evropské unii. Kdo jí odmítá, musí počítat s tím, že to nezůstane bez následků i z pohledu vyjednávání o budoucích finančních pomocích.“

Z toho vyplývá, že hlavně hnutí ANO, jehož Agrofert získává na dotacích několik miliard ročně, s kritizováním kvót po volbách velmi rychle přestane, čímž své kormidlo (názor na kvóty) otočí o sto osmdesát stupňů. Nedejme se proto ošálit předvolebními sliby mainstreamových stran, které již několikrát před volbami naslibovaly velice důležité věci, které pak z nějakých „záhadných“ důvodů nesplnily.

Jediným lékem a bičem na neplnění politických slibů a poctivou práci politiků je uzákonění vymahatelné odpovědnosti politiků a jejich odvolatelnost přímo občany.

Autor: Radek Rozvoral

Zdroj: http://rozvoral.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=624370
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponO čem se píše, ale málo (část 1)   
Pridal tk Úterý 19 září 2017 - 12:13:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Neodpovím-li sám za sebe, kdo za mě odpoví? Ale odpovídám-li jen sám za sebe, jsem to ještě já? (Talmud, Pirkej Avot 6)

Slovo kabala se objevuje již v tanaitském období, zhruba od přelomu letopočtů až do uzavření Mišny (označující tu část ústní tradice právní povahy, která se netýká výkladu Písma - hebrejsky מִשְׁנָה‎‎, aramejsky מתניתין‎‎), tj. zhruba do počátku 3. stol. n.l. Nemá nic společného s mystikou, jak si mnozí myslí. Termín, který nalézáme i v Talmudu (hebrejsky תַּלְמוּד‎‎), představujícímu soupis rabínských diskusí týkajících se židovského zákona a etiky, které židovská tradice považuje za směrodatné – Divrej kabala, neznamená slova kabaly, nýbrž označuje dvě části hebrejské Bible – proroky a spisy. Slovo je odvozeno z kořene ק-ב-ל, respektive ze slova kibel (le-kabel), které znamená přijmout. Zakladatelé vědy o židovství (Wissenschafft des Judentums) Heinrich Graetz (1817 – 1891) a Leopold Zunz (1794 – 1886) se ke kabale stavěli odmítavě. Prvním vědcem, který se kabalou začal zabývat na vědecké úrovni bez předsudků, byl Gershom Scholem (1897 – 1982). Dnes lze tvrdit, že kabala není judaismu cizí, ale naopak je jeho integrální a živou součástí. Mezi nejznámější učence v českých zemích, kteří se jí zabývali kabalou, patří Maharal (1526 – 1609). Tento legendární vůdce golema, je v židovské literatuře vždy nazýván מהר״ל מפראג – Pražský Maharal. Dále na Krétě narozený a v Praze pohřbený rabín Josef ben Šlomo Delmedigo ((hebrejsky ישר מקנדיא‎‎, 1591 - 1655) a rabín Ješaja Horowitz( (hebrejsky ישעיה בן אברהם הלוי הורוויץ‎‎), autor spisu Šnej luchot ha-brit (Dvě desky smlouvy), který začal psát v Praze a dokončil v Jeruzalémě.

Ze čtyř světů, které se nazývají se Acilut (emanace), Beri'a (stvořené), Jecira (zformované) a Asija (učiněné), Acilut je nejvyšším, zcela duchovním světem. Nižší světy jsou odrazem Acilut (pečetnímu prstenu) a jsou podobny jeho otisku. Asija je svět nejnižší, materiální, ve kterém žijeme a konáme, včetně zpěvu. Ve většině synagog se recitují modlitby a písně, které mají svůj původ v mystice. Jednou z nejznámějších je Lecha dodi, píseň zkomponovaná kabalistou Šlomo ha-Levi Alkabecem. Zpívá se během pátečního soumraku. Proč se zmiňuji o kabale? Vím něco málo o ní. Kromě toho v těchto dnech obdrží prezident Zeman v USA od vlivné židovské organizace Gershon Jacobson Jewish Continuity Foundation vyznamenání: Bojovník za pravdu (Warrior for Truth). Nejenom pro prezidenta osobně může mít vyznamenání větší hodnotu než fotoshop s prezidentem Trumpem. Jeho chování se mi občas jeví jako chování blázna, který ale není blázen. Blázen je nejvyšší karta v kabale. Někdy se mi nabízí i srovnání s českým Honzou. Kráčí s holí a pytlem přes rameno, s malým psem, a má našlápnuto do propasti. Jako archetypu krajanství, příběhu o emancipaci a kolektivní identity, jak se traduje, je Bůh (k němu) milosrdný. Samozřejmě nevím, bude li Bůh milosrdný k prezidentům Trump a Zeman, a také českému Honzovi, až dojde na identitu.

USA – KLDR

Nechat vyhrožovat zničením celého národa beztrestně v dnešní době, napomíná jednání blázna, který ignoruje skutečnosti: 1) KLDR není signatářem smlouvy o omezení jaderných zbraní, 2) KLDR má s ČLR smlouvu o vzájemné vojenské pomoci, 3) na území Koreje byl tisk 300 let před Gutenbergem, celým jménem Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg (1400 - 1468), vynálezcem technologie mechanického knihtisku. Kromě uvedeného, prezident Trump ignoruje, nebo musí ignorovat možnost existence starých, ale použitelných zbraní, včetně chemických, možnost neexistence tzv. páté kolony v KLDR a mnoho dalšího. Je pochopitelné, že americké vládní a lobbyistické elity nemají ponětí o tom, že obě Koreje spojuje nacionalismus, patriotismus a ve své podstatě i sociální hierarchie. Vojenská rozhodnutí nepřipravuje vůdce Kim Čong-un, ale profesionální vojenská generalita. Rozhodnutí jsou zcela jistě kolegiální. Jsem hluboce přesvědčen, že mnozí američtí analytici nevědí, že státní znak KLDR je kompozice hydroelektrárny v blízkosti hory Pektu osvětlené rudou hvězdou a po stranách ležícími rýžovými klasy. A jaký význam mají jednotlivé části této kompozice, nebudou s pravděpodobností hraničící s jistotou být schopni vysvětlit ani absolventi univerzit. Již tento malý výčet by měl předmětem veřejné debaty nejenom v ČR a EU. Debata by vyjádřila alespoň snahu dokázat, že někdo z místních a evropských elit má selský rozum, a je ochoten si přiznat, že nebude schopný se přemístit na jinou planetu, kdyby se americké elity rozhodli KLDR bombardovat.

USA – ČLR

Připravuje se oficiální návštěva amerického prezidenta Trumpa v ČLR. Předpokládám, že poradce Národní bezpečnosti McMaster a ředitel pro asijský region Matt Pottinger navštíví Peking před prezidentskou návštěvou. Státní sekretář Ross, který se věnuje obchodní části, v kontextu hrozeb USA sankcemi ČLR jak ve spojení s KLDR, tak i finančně – obchodní sférou, nemůže být podle mého hodnocení akceptován čínský protokolem jako osoba, zodpovědná za návštěvu. John Kelly, šéf personálu Bíleho domu, si myslí, že Kushner nemůže být tou osobou organizující návštěvu. A to nehledě na jeho zásluhy o udržení kontaktů mezi vysokými americkými a čínskými úředníky v minulosti, a nehledě na jarní setkání Státního poradce Yang Jiechi (1950) s Jahed Kusherem. Proceduální a jiné otázky přinutí prezidenta Trumpa nechat dceru Ivanku a jejího manžela ve stínu návštěvy. Případně odtud mohou ovládat loutky na scéně. To indikuje i výrok pana Wang Yiwei, experta na mezinárodní vztahy Pekingské Renmin University: Kushner was facing increasing pressure in the US…Zájemci věřící více v obchod s ČLR s pomocí USA, nebo přes USA, mohou požádat o účast v návštěvě: https://www.commerce.gov/ChinaMission2017Application .

Co se týče kryptoměn hlavní bankéři USA jdou proti Bitcoin a dalším kryptoměnám podobně jako ČLR. Ke konci září t.r. musí být v ČLR ukončeny všechny transakce a akce ve spojení s kryproměnami. Rusko váhá a diskutuje o regulaci, protože hlasy spojující investice přes kryptoměnu, tudíž mimo sankční prostor, sílí. Evropské banky, jak jsem nedávno psal v jiném příspěvku, se rozhodly založit své kryptoměny v příštím roce. Bude proto zajímavé sledovat jejich vývoj jako takový, a samozřejmě i reakce ČNB. A aby toho nebylo málo: ČLR se rozhodla obchodovat s futures v renmimbi! Co to znamená, ať si každý sám domyslí. To se nezmiňuji o aplikaci blockchain, a jeho vlivu na celý bankovní sektor. Souhlasu netřeba.

O čem se píše, ale málo (část 2)

USA – ČLR

V kontextu hrozeb sankcemi USA proti ČLR bude zajímavé sledovat, zda si USA uvědomí, že ČLR si nastudovala vše možné i nemožné o sankcích a představitelném chování prezidenta Trumpa. Mohu si proto představit, že ČLR zamává ne zlatým, ale wolframovým kladivem. Pro informaci uvádím, že wolfram byl objeven roku 1781 švédským chemikem Carlem Wilhelmem Scheelem, izolován byl až v roce 1783 Juan Jose D'Elhuayarem a Fausto D'Elhuayarem. Zajímavé ale je, že již v roce 1555 používal rektor školy Johannes Mathesius v Jáchymově pro šedý, obtížně tavitelný kov název wolforma nebo wolfshaar (vlčí vlas). Wolfram nalézá hlavní uplatnění jako složka různých slitin, vojenských nábojů a je využíván při falšování zlatých cihel. Zmiňuji se o wolframu, protože ČLR je prakticky s 85% světové výroby tohoto kovu monopolistou na světě. I proto se mi jeví jako bláznivé ze strany USA hrozit ČLR sankcemi. ČLR by stačilo jenom veřejně pohrozit USA se zvýšením ceny wolframu o 50 procent, aby utichly a začaly mluvit o ekologických problémech spojených s jeho výrobou. Nebudu popisovat další možnosti ČLR, které jsou k dispozici proti USA v případě sankcí nebo urážky cti ČLR. O následcích sankcí ze spojení ČLR a Ruska, nemluvě. Pro politické analytiky nabízím odkazy spojené se sjezdy KS ČLR. V tomto roce lze v usnesení 19. Sjezdu KS ČLR očekávat doplnění ústavy ČLR. Dokazuje to pondělní zasedání ÚV za předsednictví generálního sekretáře KS ČLR, Si Ťin-pinga.

十九大将对党章进行适当修改|十九大|党章_新浪新闻: 【十八大•前瞻】党的十八大将修改党章 重大理论写入党章--理论--人民网-

Podobné se událo před 18. a také 17. Sjezdem KS ČLR.
中共中央政治局研究拟提请十七大修改党章等文件-

Pro spekulativní zamyšlení nabízím Trumpův Twitter. V něm prezident označuje vůdce KLDR Kim Čong-un jako Rocket Man. Nevylučuji, že i CIA analytici si myslí, že Kim Čong-un má v oblibě Elton Johna, a jeho veleznámou píseň I am kidding. Pro občany české kotliny nabízím k zamyšlení skutečnost spojenou se železničním projektem Moskva – Kazaň. Loni projekt domluven, do konce tohoto roku bude odsouhlasen s povolením stavby v 2018. China Railway Group Ltd., státem kontrolovaná společnost, dokázala kvalitou a rychlostí práce přesvědčit i Rusy o výhodách spolupráce. Co s e týče boje s korupcí, pondělní People's Daily sděluje, že 1.409 milion úředníků bylo potrestáno za narušení disciplíny a 92.9% obyvatel ČLR jsou spokojeni s bojem proti korupci. Nejenom občané ČR a Ruska mohou o takových číslech pouze snít.

Kapitál a Rusofobie

V těchto dnes si mnozí vzpomněli 150 let Kapitálu, autorů Marxe a Engelse. Zatím nikde v ČR a SRN jsem nečetl a neslyšel od rusofobů a rusofilů o citátu, který je uveden v obrázku.

Příští rok, 2018 se bude oslavovat 100 let od založení Československé republiky, 170 let od prvního Všeslovanského sjezdu v Praze (1848) a v neposlední řade 740 let od bitvy na Moravském poli (26. srpna 1278), na pravém břehu řeky Moravy mezi vesnicemi Dürnkrut a Jedenspeigen, ležícími v Dolních Rakousích, 30 km jižně od Břeclavi. V boji proti sobě stanula spojená vojska římského krále Rudolfa I. Habsburského a uherského krále Ladislava IV. Kumána proti vojsku českého krále Přemysla Otakara II. Přemysl Otakar II je také jedním z témat oslav a tří témat výstavy na pražském Hradě v příštím roce. Chci věřit, že se podaří včas ukončit první dokumentární film o Přemyslu Otakarovi II. Ten může mimo jiné podpořit nejenom školní výuku a turismus ČR, SRN, SR, Itálie, Rakouska a Kaliningradu, ale i regionální spolupráci. 46 českých a 7 zahraničních měst mají možnost se mnou podpořit nejen produkci, ale i myšlenku, která se diskutovala na Všeslovanském sjezdu 1848 v Praze. Tu odmítal pan Engels a potažmo i Marx. Engels to dokumentoval ve svém díle, napsaném v srpnu 1851 až září 1852, nazvaném Revoluce a kontrarevoluce v Německu. Je ironií osudu, že není veřejnost české kotliny informována o myšlenkách myslitelů Engelse a Marxe ve spojení s rusofobií, problémy V4 způsobenými především Polskem, a s rolí ČR v době transformace EU. Transformace EU probíhá prakticky podle scénáře Zánik Západu, napsaného Oswaldem Spenglerem před 100 lety.

Zánik Západu (Untergang des Abendlandes)

Tak se nazývá neznámější dílo Oswalda Spenglera (1880–1936), německého filosofa a spisovatele, který se zabýval dějinami, uměním i politikou. Zánik Západu (1918 a 1922) lze charakterizovat jako pokus o srovnávací studii civilizací, vybízející ke konzervativní revoluci. Světové dějiny se podle Spenglera řídí zákony, podobnými zákonům života. Civilizace se rodí, rostou a hynou, protože ztratily schopnost tvořivě řešit problémy. V Zániku západu Spengler klade vedle sebe kulturní monády a nabízí návody k jednání. Západ se vyčerpal, na místo tvořivé a silné kultury, jak ji ztělesňuje Goethe, postavil slabošskou a rovnostářskou civilizaci s hesly svobody a rovnosti. Budoucnost je podle Spenglera v síle. Je-li současnost kulturně málo plodná, musí tím víc bdít nad svými tradičními hodnotami, udržovat řád a vědomí povinnosti. Proti slabošskému Západu by se Německo mohlo spojit s barbarským, ale mladým a silným Ruskem. Kniha inspirovala britského historika Arnolda Toynbeeho (1889 – 1975) k jeho monumentálnímu životnímu dílu Studium historie. Ale i Sir Karl Poppera (1902 – 1994), který v díle Bída historismu brojí proti Spenglerovi. Při čtení Zániku Západu se nabízí srovnání se současným zánikem EU, Evropy a celých národů, včetně slovanského. Ztráta etnické identity je nezvratná. To dokazuje i fotografie z francouzského obchodního domu těchto dní: dvojjazyčné nazvání produktu (mléka) ve francouzštině a arabštině. Očekávám, že k dvojjazyčnému označení produktů obchodní centra brzy nabídnou i vzdělání pomocí citátů a přísloví. Dnes nabízím jedno arabské: Mít přináší bohatství, bohatství přináší zpupnost, zpupnost přináší válku, válka přináší chudobu, chudoba přináší pokoru, pokora mír. C'est la vie. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
18. 09. 2017


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČelíme globálnímu spiknutí: Nahánění migrantů do EU se přesouvá do Afriky – tam to nebude tak na očích, část 1.   
Pridal tk Úterý 19 září 2017 - 07:52:03 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Minisummit v Paříži, jehož se zúčastnili političtí představitelé Itálie, Španělska, Francie, Německa, Čadu, Nigeru, Libye a kde bezprávné zbylé země EU zastupovala Mogheriniová, znamená přelom v dovozu migrantů do Evropy. Dovoz migrantů přes moře se totiž příliš proflákl. Lodě zaúkolovaných neziskovek bylo možno sledovat a dokázat tak, že přímo spolupracují s pašeráky. Proto se na minisummitu rozhodlo, že se celá ta pašovací záležitost skryje v hlubinách Afriky.

Kdo bude někde v Africe zjišťovat, zda neziskovky spolupracují s pašeráky? Kdo se odtud pokusí přinést do Evropy nějaké důkazy?

Dokument, přijatý na minisummitu, který se prezentuje jako záchrana Evropy před migrační krizí, má v preambuli věty:

Migrace a udělování azylu je klíčovou výzvou pro africké i evropské země.

Tyto otázky vyžadují komplexní plán akcí podél migračních tras s důslednými a koordinovanými reakcemi, s dlouhodobým úsilím, sdílenou odpovědností s cílem vyřešit základní příčiny ilegální migrace a porušování lidských práv, kterým migranti čelí, a zároveň chránit ty, kteří potřebují naši ochranu, aniž bychom snížili naši podporu přínosům pravidelné a řádně řízené migrace k udržitelnému rozvoji a inkluzívnímu růstu (= Agenda 2030). …


V dokumentu se hovoří o tom, že se v Čadu a Nigeru vybudují hotspoty, kam budou neziskové organizace dovážet migranty a nadnárodní organizace UNHCR bude rozhodovat o tom, kterým z nich udělí azyl do EU a kterým nikoli.

Evropským státům bude tedy odejmuto právo rozhodovat, koho přijmou na své území, a budou muset tupě plnit diktát nikým nekontrolovaných a nikým nevolených nadnárodních a neziskových organizací.

V dokumentu se hovoří pouze o dobrovolných návratech migrantů – nikde není zmíněno, co bude s migranty, kteří nedostanou azyl a nebudou se chtít dobrovolně vrátit.

Zdá se, že signatáři dokumentu vědí s jistotou, že takový případ nenastane.

Německo, Itálie, Španělsko a Francie se zde zavazují, že budou v Africe provádět tzv. ochranné mise. To znamená, že budou pročesávat Afriku a svážet migranty do tzv. ochranných středisek“ podél migračních tras.

A nebudou jediní.

V Appendixu dokumentu je přímo napsáno, že hlídky Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) budou procházet Saharu a „zachraňovat životy“ stejně jako to dělaly neziskovky ve Středozemním moři.

Navíc budou určovat, kteří ze zachráněných migrantů měli namířeno do Evropy a kteří migrovali jen v rámci Afriky.

Migranty, jejichž cílem byla Evropa, pak dovezou do hotspotů v Nigeru a Čadu.

Migrace je v rámci samotné Afriky vysoká. Migrují často lidé, kteří jsou bez dokladů a neumí ani číst ani psát a nemají přehled o nějakém zeměpisném určení. Mnozí z nich jsou tzv. stateless migranti – tedy migranti bez státní příslušnosti.

Je jasné, že

◾tyto lidi ani nebude, kam vrátit,
◾těmto lidem bude snadné podsunout myšlenku, že je v Evropě čeká ráj.

Vyhledávací akce budou podle Appendixu probíhat ve všech zemích Sahelu, což je pás zemí napříč Afrikou, které jsou rozloženy na jižním konci Sahary. Jedná se o jedny z nejzaostalejších států Afriky:

Senegal, Mauretánie, Mali, Burkina Faso, Niger, sever Nigérie, Čad, Súdán, Jižní Súdán, Eritrea, Kamerun, Džibutsko, Centrální africká republika, sever Etiopie.

To je území nesrovnatelně větší než Středozemní moře.

Neziskové a nadnárodní organizace prosazují, aby se uznaným důvodem k migraci a k udělení azylu staly i změny způsobené klimatem.

Prohledávání jihu Sahary neziskovkami je předpřípravou k zavedení hromadného stěhování Afričanů do Evropy, až bude tento důvod k migraci oficiálně uznán v Globálním zákonu o migraci (Global compact for migration), který má být přijat na OSN summitu v New Yorku na podzim 2018.

Každému je snad jasné, že pokud se zrealizují závěry minisummitu v Paříži, povede to k přímé genocidě evropských národů.

Dokument dále zavazuje evropské státy k budování infrastruktury a ochranných migračních středisek podél migračních cest – údajně proto, aby se snížila migrace.

Budování welfare migrantů na migračních cestách a budování samotných cest napříč Afrikou však logicky počty migrantů naopak navýší – a to je ten skutečný záměr.

Dokument také zavazuje evropské státy k investicím v Africe.

Těmito investicemi se působí na africké státy přibližně stejně jako evropskými dotacemi na státy EU. Africké státy se tím motivují k rušení celních bariér, k privatizaci státního majetku, k tomu, že umožní neziskovým organizacím ovlivňovat politické rozhodování v zemi, k zavedení „otevřených hranic“ atd. atd.

Investice tedy mají dosáhnout nejen ekonomických, ale i politických cílů.

A vše se to děje pod hlavičkou mezinárodní pomoci a ochrany lidských práv.

Výdaje s tím vším spojené uhradí z větší části evropská střední střída, která tím

◾umožní korporátnímu fašismu mohutný ekonomický i politický průnik do Afriky,
◾si tím zároveň zafinancuje vlastní genocidu.

Několik citací z dokumentu:

2.2-3.HOSG (=představitelé Německa, Itálie, Španělska a Francie) a HR/VP (=Mogheriniová) jsou odhodláni podporovat všechny, kdo zachraňují životy na cestách saharské pouště, specielně jednotky Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) a jednotky civilní ochrany Nigeru.

Budou usilovat o podporu rozšíření vyhledávacích a záchranných akcí v regionu.

Uznávají význam asistovaných dobrovolných návratů provozovaných IOM.

Budou pokračovat v podpoře činností v rámci Partnerství EU-IOM pro Západní Afriku a Libyi, přijatých v rámci fondu „Emergency Trust Fund for Africa“ včetně vytváření ochranných středisek pro migranty podél cest.

Uznávají, že s tím, jak se bude snižovat ilegální migrace, je nutné organizovat přesídlování lidí, kteří potřebují mezinárodní ochranu či kteří jsou obzvláště zranitelní.

Při zdůraznění důležitosti přesídlování ze zemí podél Centrální středomořské cesty se Francie, Německo, Itálie a Španělsko rozhodly uskutečnit – v těsné spolupráci s UNHCR a v souladu s prioritami EU - ochranné mise v Nigeru a Čadu (za spolupráce a dohody se svými vládami o přesídlení uprchlíků viz neoficiální dokument).

Boj proti pašerákům a podpora přesídlování by měly jít ruku v ruce.

V rámci závazků evropských států, týkajících se přesídlení, bude počet přesídlenců ze Středomořské cesty definován každým zúčastněným členským státem. …

HOSG a HR/VP považují za nezbytné, aby EU (zejména prostřednictvím Evropského rozvojového fondu) a členské státy navýšily svou pomoc Nigeru a Čadu. …“

„2.3-4… Francie, Německo, Itálie a Španělsko společně s EU budou lépe oceňovat hodnotnou práci UNHCR a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) v Libyi, kde podporují humanitární zařízení pro uprchlíky a migranty.

Vyzývají GNA (=Libyjská pobřežní stráž), aby zintenzivnila spolupráci s UNHCR a IOM v Libyi s cílem zlepšit zacházení s migranty - zejména s těmi, které zachránila Libyjská pobřežní stráž.

Tato akce zahrnuje

◾vybudování zařízení s odpovídajícími humanitárními standardy,
◾intenzívní podporu dobrovolného návratu migrantů do jejich domovských zemí,
◾organizování přesídlení pro migranty, kteří potřebují mezinárodní ochranu.

HOSG a HR/VP povzbuzují UNHCR, Niger, Lybii a Mezinárodní organizaci pro migraci (IOM), aby řešily situaci nejzranitelnějších osob, které by mohly mít prospěch z přesídlení nebo z asistovaného dobrovolného návratu.


Těmi obzvláště zranitelnými se myslí např. tzv. mladiství bez doprovodu, kteří z 80 % nejsou mladiství a často ani bez doprovodu. Do budoucna by tam mohly patřit osoby zasažené klimatickou změnou (což o sobě může prohlásit každý – obzvlášť v Africe), nemocní nebo LGBT (což o sobě může rovněž prohlásit každý).

Dále z dokumentu plyne, že tzv. management řízené migrace budou africké úředníky vyučovat evropské vojenské mise v Africe, jakými jsou EUCAP Sahel Niger, EUCAP Sahel Mali a EUBAM Libya.

A nyní překlad posledních dvou odstavců:

2.4-4. HOSG se i nadále zasazují o vytvoření nového společného evropského azylového systému, který musí nalézt správnou rovnováhu mezi odpovědností a solidaritou s členskými státy na vnějších hranicích a zajistit tak odolnost vůči budoucím krizím.

Za tímto účelem by měly být co nejdříve provedeny závěry Evropské rady z června 2017. V tomto duchu budou HOSG trvat na tom, aby všechny členské státy přispěly svým dílem v oblasti azylové politiky (=kvóty).

2.5. Pracovní skupina pro provádění

K provedení společných akcí dohodnutých v tomto prohlášení se Francie, Německo, Itálie a Španělsko dohodly na vytvoření koordinační pracovní skupiny, která bude spolupracovat se svými africkými partnery, včetně Libye, Nigeru, Čadu a Mali. Pracovní skupina bude také v úzké spolupráci s HR/VP a s evropským komisařem pro migraci.


Takže známá písnička: Čtyři ochotní vůdci evropských států a komisařka EU chtějí již konečně zlomit odpor evropských občanů vůči masovému dovážení migrantů. Potichu uspořádají minisummit v Paříži, kde se dohodnou na vytvoření afrických hotspotů pro legální migraci do EU a požadují, aby s nimi ostatní evropské státy zátěž legální migrace a další závazky sdílely.

Už se s tím prostě odmítli mazat a dále předstírat, že je masová migrace do EU objektivním, válkami vyprovokovaným procesem. Pravděpodobně to organizátory migrace stálo příliš mnoho peněz.

Minisummit v Paříži tak vlastně přenáší úhradu nákladů za řízenou migraci do Evropy na evropské daňové poplatníky.

Protože však Niger i Čad jsou trochu z ruky pro arabské, bangladéšské či bůhví jaké migranty, dohodla se ještě navíc Merkelová, že další hotspot, kterým budou proudit migranti do Evropy, bude otevřen v Egyptě.

Jak po tomto minisummitu a dalším svévolném kroku Merkelové, může ještě některý z politiků tvrdit, že pokud budeme v jádru Evropy, něco tím ovlivníme?

Pokračování...

Autor: MARU

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2017/09/7377-nahaneni-migrantu-do-eu-se-presouva-do-afriky-tam-to-nebude-tak-na-ocich-1.htm
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNejskandálnější chyby americké rozvědky v boji s SSSR   
Pridal tk Úterý 19 září 2017 - 07:28:30 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Boj se „sovětskou hrozbou“ byl hlavním úkolem Ústřední zpravodajské služby USA vytvořené 18. září roku 1947. A právě tady mnohokrát pochybili. V CIA nemohli uhodnout, kdy se ve Svazu objeví atomová bomba, neuměli předpovědět přivedení sovětských vojsk do Afghánistánu a zhodnotit ekonomický potenciál sovětského státu.

Tajné služby SSSR naverbovaly nejtajnější americké agenty: Američané měli moc rádi peníze, alkohol a ženy. O nejzásadnějších fiaskách CIA se dočtete v materiálu RIA Novosti.

Neuhodli atomovou bombu

Prvním a pro americké agenty nejnepříjemnějším přepočítáním se byl pokus předpovědět, kdy se v SSSR objeví atomové zbraně. Na základně mnohých hlášení agentů a analytických výpočtů byla vytvořena velká zpráva.

„Pravděpodobně bude schopnost SSSR vyvíjet zbraně založené na atomové energii omezena jeho možností rozvoje atomové bomby do stádia výroby v období od roku 1950 do roku 1953. Tak může sériová výroba a skladování takových bomb začít od roku 1956," psalo se ve výchozím dokumentu.

„Zpráva se stejnými závěry byla rozšířena i 24. srpna roku 1949, jen pět dní před tím, než Sověti odpálili svou první atomovou bombu," uvádí se na oficiální stránce americké rozvědky.

V hodnocení sovětského jaderného programu udělalo CIA obecně spoustu chyb. Tak například se úřad přepočítal v hodnocení existence naleziště vysokoprocentní uranové rudy na území SSSR.

Afghánské „probodnutí"

Přivedení sovětských vojsk do Afghánistánu neočekávaně zastihlo v prosinci roku 1979 administrativu prezidenta Jimmyho Cartera. V CIA se domnívali, že se SSSR nerozhodne takový krok udělat. A udělali chybu, takzvaný omezený kontingent sovětských vojsk vešel do Afghánistánu a byl tam devět let.

Podle bývalého pracovníka CIA Douglase MacEachina se v tu po úřadu šířil smutný vtip, že „my jsme se vše spočítali správně, Sověti udělali chybu".

Zdvojený agent — ale čí?

V historii CIA je hodně příkladů, kdy se vysoká sázka na klíčového agenta ukázala jako chybná. Nejvíce demonstrující je případ s Aldrichem Amesem.

Velitel útvaru kontrarozvědky, poté sovětského oddělení CIA Ames byl v roce 1985 naverbován sovětskou rozvědkou, což vyhovovalo plánům CIA, protože se předpokládalo, že bude použit jako dvojitý agent s tím, že bude SSSR dodávat druhořadou nebo lživou informaci a za to bude získávat důležité zprávy. Avšak v Langley (místo, kde se nacházelo ústřední sídlo CIA — red.) nevzali v úvahu některé zvláštnosti svého pracovníka. A hlavně to, že měl dvě zhoubné vášně — alkohol a ženy. A pak byl neustále v dluzích.

Tuto skutečnost gramotně využili sovětští rozvědčíci. Nabídli Amesovi 50 tisíc dolarů a poté mu platili víc a víc, v závěru se informace dostala na druhou stranu: v Langley dostávali cosi nedůležitého a v Moskvě skutečná tajemství, konkrétně informace o kádrových pracovnících CIA.

Aldrich Ames byl jedním z nejcennějších agentů KGB. Když nakonec v CIA našli škodnou, bylo v tu dobu už odhaleno více než 100 amerických agentů. Ames byl uvězněn FBI a byl odsouzen k doživotnímu vězení.

Federální statistický úřad na pomoc

Během celého období čelení USA a SSSR soupeřilo CIA s Pentagonem v hodnocení vojenské hrozby, která vycházela ze Sovětského svazu. Nejdůležitějším oponentem rozvědky byl vojenský analytik Andrew Masrhall, který vedl 42 let úřad obecné analýzy Ministerstva obrany USA.

Marshall tvrdil, že CIA dělá při hodnocení vojenské moci SSSR moc povrchní analýzu. K Marshallovi se připojil známý ekonom, sovětský disident Igor Birman, který dokazoval, že své závěry rozvědka zakládá na nedůvěryhodných informacích.

„CIA při analýze využívalo oficiální sovětskou informaci — čísla od Goskomstatu a Gosplanu, která dost často neměla nic společného se skutečností. Dělalo se to s jediným cílem: ukázat, že od SSSR vychází vážná hrozba bezpečnosti USA, aby si „vytloukli" solidnější rozpočet," říkal Igor Birman.

Ve výsledku byly sovětské vojenské náklady v letech studené války CIA ohodnoceny na 55-60 % HDP, zatímco analytici Marshalla je hodnotili na 25-30 % HDP, což bylo o dost blíže skutečnosti.

Nechali si ujít rozpad Sovětského svazu

I když byl hlavním cílem CIA SSSR, období jeho rozpadu Američané uhodnout také neuměli. Velký růst sovětské ekonomiky v 50.-60. letech minulého století skutečně vážně napínal politiky ve Washingtonu. Sovětské úspěchy v oblasti vědy a techniky utlačovaly americké vývoje. Probíhal souboj ve vesmíru. Nějakou dobu to vypadalo, že sovětská ekonomika skutečně už dožene a předběhne tu americkou.

Na konci 70. let byla situace principiálně odlišnou, avšak CIA ve svých referátech pokračovalo v přehodnocování moci sovětského potenciálu. Dokonce když v roce 1989 padla Berlínská zeď a mnozí na Západě začali pochybovat o životaschopnosti Sovětského svazu, CIA stále trval na tom, že to, co se děje, nemá vliv na stabilitu SSSR a návaznost jeho politiky.

Když vystupoval bývalý ředitel CIA Robert Gates v květnu roku 1992 před členy Asociace zahraniční politiky v New Yorku, tak přiznal, že až do samotného pádu Svazu podceňovali analytici úřadu tuto možnost. Tento neúspěch rozvědky byl tak ničivý, že kongres položil otázku o úplné reorganizaci úřadu.

Zdroj: https://cz.sputniknews.com/svet/201709195994743-usa-sssr-chyby-rozvedka-cia/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDeklaraci Trumpa o reformě OSN podepsalo 128 zemí   
Pridal tk Úterý 19 září 2017 - 07:22:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
USA navrženou deklaraci o reformě OSN už podepsalo 128 ze 193 zemí, uvádí agentura Sputnik International s odkazem na americkou stálou představitelku při OSN Nikki Haleyovou.

„Odezva, kterou jsme získali, byla prostě fantastická," oznámila na zahájení fóra pro reorganizaci organizace.

Americký prezident a autor iniciativy Donald Trump zase poznamenal, že OSN nedosáhlo plného potenciálu kvůli byrokracii a nesprávnému řízení.

„Nevidíme výsledky, které by odpovídaly našim investicím… Potřebujeme OSN, které opět získá důvěru lidí po celém světě… OSN nesmí být rukojmím minulých metod, které nefungují," dodal.

Připravená deklarace je složena z deseti bodů. USA v ní vyzývají k zavedení změn ve struktuře OSN, aby byla zlepšena koordinace práce v různých sférách. Podle Spojených států by toho mělo být dosaženo i díky snížení počtu pracovníků organizace.

Zdroj: https://cz.sputniknews.com/svet/201709185997714-deklarace-trump-osn-128-zeme/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponByla zahájena druhá fáze čínsko-ruského vojenského cvičení   
Pridal tk Úterý 19 září 2017 - 07:20:02 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dne 18. září byla oficiálně zahájena druhá fáze čínsko-ruského společného vojenského cvičení.

Druhá fáze cvičení se uskuteční od zálivu Petra Velikého v Japonském moři až do jižní části Ochotského moře. Vojáci obou stran se připojí k pozemnímu i mořskému cvičení.

Čínská námořní síla zapojila do cvičení i využítí torpédoborce, raketové fregaty se zásobovacími plavidly, záchranné čluny, dva vrtulníky a další.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAmerický ministr zahraničí uvedl, že za výhodných podmínek se nebrání opětovnému zapojení do Pařížské dohody   
Pridal tk Úterý 19 září 2017 - 07:19:00 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americký ministr zahraničí Rex Tillerson 17. září řekl, že se nebrání opětovnému zapojení do klimatických dohod, pokud budou podmínky výhodné.

Rex Tillerson řekl, že americký prezident Donald Trump je ochoten spolupracovat s partnery Pařížské dohody, pokud bude dohoda zahrnovat „spravedlivou doložku" pro Spojené státy. Řekl, že za výhodných podmínek mohou Spojené státy i nadále zůstat v Pařížské dohodě.

Prezident Donald Trump v červnu oznámil, že odstupuje od globální dohody o klimatu uzavřené v roce 2015, která podle něj ohrožuje americkou ekonomiku a národní suverenitu. Většina světových státních představitelů jeho rozhodnutí odsoudila.

Americká státní rada v srpnu oznámila, že USA už předložily OSN dokument, ve kterém oficiálně vyjádřily své přání odstoupit od Pařížské dohody o změně klimatu.

Podle příslušných ustanovení potrvá proces odstoupení od dohody do listopadu roku 2020.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUSA zvažují uzavření svého velvyslanectví na Kubě   
Pridal tk Úterý 19 září 2017 - 07:17:40 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americký ministr zahraničí Rex Tillerson 17. září řekl, že u několika Američanů z velvyslanectví na Kubě se objevily abnormální symptomy, proto americká strana možná uzavře své velvyslanectví na Kubě.

Rex Tillerson uvedl, že Američané, kteří vykazovali tyto neobvyklé symptomy, už byli převezeni domů, ale tento incident je velmi vážný, proto americká strana v současné době zvažuje uzavření svého velvyslanectví na Kubě.

Podle zprávy se abnormální příznaky objevily u 21 amerických diplomatů. Americká strana se domnívá, že američtí diplomaté na Kubě byli napadeni zvukovými vlnami. Mluvčí americké Státní rady Heather Nauertová řekla, že americká strana nenašla příslušné nástroje.

Americká strana v reakci na tento incident vyhostila 23. května dva kubánské diplomaty ze Spojených států.

Kubánské ministerstvo zahraničí okamžitě reagovalo tím, že Kuba nikdy nedovolí, aby na její půdě docházelo k útokům na diplomatické činitele a jejich rodiny.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMerkelová je dobrá žákyně Adolfa Hitlera!   
Pridal tk Úterý 19 září 2017 - 07:15:58 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ano, nejprve paní Merkel flagrantně poruší všechny myslitelné unijní imigrační předpisy, následně ohrozí bezpečnost schengenského prostoru, přijímáním nelegálních migrantů, potom se dožaduje jejich re-distribuce dalším členským zemím, kterým hrozí za jejich nepřijetí řízením a pokutami a nakonec její ministr vnitra navrhne, aby si všichni upravili finanční dávky pro tyto migranty na německou úroveň, aby pro ně Německo bylo méně atraktivní.

Tomu říkám pravá německá nehorázná drzost a arogance. Něco podobného se stalo 29. září 1938, kdy Hitler za asistence Britů a Francouzů překreslil naše tisícileté hranice.

Autor: Peter Markup

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponO co skutečně půjde v těchto volbách?!   
Pridal tk Úterý 19 září 2017 - 06:59:37 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Stále se (bohužel) setkáváme s tím, že si mnozí lidé neuvědomují vůbec vážnost situace. Nemají informace, nepídí se po nich, nevěří jim nebo jsou pohodlní a čekají, že to za ně zařídí někdo jiný. Stačí si připomenout jejich komickou představu o tom, jak my téměř rozpustíme armádu a "bude nás chránit NATO". To přitom chránit hranice schengen-ského prostoru nebude, bojovat proti teroristům rovněž nebude. Zamýšlí udělat jediné, a to zatáhnout nás do války s Ruskem stejně tak, jako nás již zatáhlo do různých vojenských dobrodružství v Asii či Africe. Ano, vážení, dnes již jsme součástí koloniálních sborů, stejně tak jako byli např. Sikhové či jiní domorodí obyvatelé Brity okupovaných zemí zapojeni v minulosti do sborů britské armády v Indii či v Africe. Stáváme se tak postupně spoluviníky tragédii způsobených válkami rozpoutanými v cizích zemích.

Válčiště má být nyní i u nás v souvislosti s připravovanou agresí USA a NATO proti Rusku, my se staneme terčem odvetné palby Ruska v případě jeho napadení, neboť zde mají být zá-kladny, letiště, logistická zařízení, sídla štábů NATO atd. Koho zajímá, že NATO nepostupuje v praxi již dávno podle své zakládací washingtonské smlouvy? My přitom plníme roli užiteč-ných idiotů jiným a chceme k nim ještě na „Západ“ do "tvrdého jádra". Jako co, když nás jako Slovany berou za „podřadné“ a již zase nám to dávají otevřeně na vědomí? Co nám to přinese, když se v Bruselu hlasování stalo bezvýznamnou záležitostí a Merkelová si v Evropě dělá, co chce, resp. co jí nařídí ze zákulisí? Co nám to již přineslo? Stali jsme se ze středně rozvinuté průmyslové země kolonií, americká banka J.P. Morgan nás již přeřadila mezi rozvojové země, pracujeme usilovně na jiné, výsledky naší práce jsou vyváženy bez náhrady do zahraničí, pla-tíme zde přehnané ceny za dovážený šmejd, zejména co se týče potravin. Kupujeme si vlastní vodu od cizích firem. Rozdáváme přírodní a nerostné bohatství za hubičku. A tak lze pokračo-vat. Je nám to vše snad stále ještě málo?

O co tedy půjde v těchto volbách?

Především o možnost:

1/ vymanit se z nebezpečí našeho zatažení do války s Ruskem a do přeměny naší země v bojiště nebo cíl odvetného útoku Ruska po jeho napadení ze strany NATO za naší spoluúčasti. Vy-hnout se konfliktu, který bude pro nás zničující, ať budeme stát na kterékoliv jeho straně. Nechceme válku a již vůbec ne v cizím zájmu, na našem území a s našimi vojáky v přední linii;

2/ odejít ze zahraničních vojenských misí, kde naši vojáci stojí na straně agresora nikoliv bo-jovníků proti terorismu, jak nám to názorně ukazuje konflikt v Sýrii. Stáváme se tak jeho spoluviníky. Problémy v těchto zemích, často způsobené předchozí koloniální politikou zá-padoevropských zemí, je třeba řešit poskytováním pomoci příslušným zemím v oblasti vý-stavby těžebního a zpracovatelského průmyslu, jakož i při rozvoji jejich zemědělství, budo-vání závlahových systémů atd.. Tedy nikoliv zbraněmi. Je zapotřebí pomoci v obnově vál-kou zničených zemí, jejíž náklady musí nést ti, kteří tuto destrukci způsobili, nikoliv obránci. Jinými slovy je zapotřebí odejít z NATO, které již dávno se nechová podle své zakládací smlouvy;

3/ odejít z EU, jejímž cílem evidentně není zabezpečení blahobytu a bezpečnosti evropských zemí a jejích obyvatel, právě naopak. Vstupovali jsme do zcela jiné EU, než je ta, ve kterou

se postupně a cíleně proměňuje. Právě zákony a nařízení EU nás přivedly do pozice kolonie, v níž se v současnosti nalézáme. Teprve v této době jsou postupně uskutečňovány skutečné cíle EU,

4/ bránit se účinně organizovanému importu migrantů (vč. teroristů v jejich řadách) do ČR a následnému rozvratu našeho státu;

5/ zabránit naší účasti v evropském islámském chalífátu, ve který má být přeměněna EU. Cílem EU je podřídit si evropské státy a jejich obyvatele a poté tyto státy zničit a jejich obyvatele rozptýlit mezi dovezené migranty a vytvořit novou světle hnědou rasu s průměrným IQ 90 schopnou vykonávat rozkazy, neschopnou se ale již bránit. To vše má vyústit v evropský islámský chalífát na území Evropy;

6/ udržet zbytky suverenity našeho státu, z nichž již mnoho nezbylo, a přistoupit k její obnově a upevnění. K tomu patří udržení české koruny a korekce činnosti ČNB tak, aby její činnost odpovídala jejímu názvu a byla též podrobena demokratické kontrole;

7/ ochránit naše pohraničí i republiku před jejich pohlcením Německem či před rozmělněním ČR a dalších evropských států do tzv. euroregionů, kdy má dojít k rozdělení a následnému zániku jednotlivých členských států EU na národní úrovni;

8/ přejít na nový ekonomický model a v této souvislosti provést v naší ekonomice systémové změny umožňují zamezit dalšímu prohlubování ekonomické nerovnosti našeho státu a jeho občanů ve srovnání s dalšími zeměmi a občany v západní Evropě a přistoupit k zahájení ná-pravy;

9/ vytvořit předpoklady k tomu, aby náš stát mohl čelit důsledkům přicházející průmyslové revoluce 4.0 charakterizovaném robotizací výrobních činností a mnohých služeb (podpora investic do nových technologií, vytváření pracovních míst a zdrojů k jejich adekvátnímu ho-norování pro zaměstnance uvolňované ze stávajícího výrobního procesu /privatizace vel-kých podniků klíčového průmyslu, zahájení oficiálních jednání o minimální garantované mzdě, její výši a o zdrojích k její úhradě atd./);

10/ Vytvořit předpoklady k udržení zbytku sociálního státu a k jeho obnově, vč. obnovení so-ciální solidarity mezi lidmi.

Z uvedeného je zřejmé, že bez vystoupení z NATO a z EU, které nás do většiny z uvede-ných klíčových problémů zatáhly (či natlačily) a kterým vyhovujeme v naší současné po-loze kolonie a nástupního místa k rozpoutání 3. sv. války, není možné proces náprav vůbec zahájit.

Z toho vycházíme jako Aliance národních sil a také Česká strana národně sociální, za níž kan-didujeme. To je i důvod našich programových návrhů na vystoupení ČR z obou institucí a na spolupráci zemí V4+ (či zemí na půdorysu bývalého Rakousko-Uherska) na novém smluvním základě při zachování jejich suverenity při předem jasně vymezené a konečné podobě takového smluvního seskupení, které se bude bránit jak své islamizaci tak i zatažení do konfliktů USA a NATO s Ruskem, resp. s euroasijským celkem.

Považujeme přitom za naše právo obchodovat sami s jednotlivými zeměmi na bázi vzájemné výhodnosti, a to vč. euroasijského svazu, EU a USA. Pokud jde o obchod s dalšími zeměmi v

Evropě, lze ho realizovat v rámci seskupení EFTA (ESVO). Může-li být vhodné pro Švýcarsko, nebude špatné ani pro nás. Lze přitom předpokládat, že počet jeho členů se bude zane-dlouho zvyšovat na úkor počtu členů EU. Podobně motivovaných zemí, jako je ČR, je více a budou přibývat. Nechceme být vázáni jako členové EU smlouvou CETA vnucenou jednotlivým člen-ským ze strany nikým nevolených představitelů EU. Její důsledky jsou zhoubné pro suverenitu jednotlivých evropských států, pro úroveň a kvalitu potravin, pro jednostrannou možnost za-hraničních koncernů vymáhat po vládách členských zemí miliardová odškodnění za ztrátu je-jich zisku, způsobenou třeba zákazem státu těžit nerostné bohatství země způsobem poškozují-cím životní prostředí. Negativní dopady této smlouvy na náš stát a jeho obyvatele jsou obrov-ské, ač zřejmě pod rozlišovací schopnosti většiny našich poslanců, kteří právě v těchto dnech přijetí oné smlouvy schválili v poslanecké sněmovně.

Je přitom zřejmé, že takové systémové změny se neobejdou ani bez změn personálních. Nelze totiž realizovat takové změny prostřednictvím (spolu)viníků našeho současného marasmu.

Zda si tuto náročnou cestu zvolíme či nikoliv s tím, že po volbách bude většina lidí zase jen nadávat, je na voličích samotných. Pak nechť alespoň již nadávají sami na sebe. Ačkoliv i to by byl jistý pokrok v jejich postupném sebeuvědomování, připomínám, že další příležitost ke slo-žení jejich reparátu se již nemusí konat. Důsledky opětovně špatné volby budou pro nás s oh-ledem na vývoj od posledních parlamentních voleb fatální.

Uvědomme si přitom dvě skutečnosti:

- samo se nic neudělá a

- pouze kosmetické změny či úpravy nic nevyřeší a vyřešit ani nemohou.

Vážení občané/voliči, přichází doba jasných programů a stanovisek, přichází doba změn. A to i objektivně, bez ohledu na nás. Proto jako ANS říkáme jasně, že „systémová změna je nutná!“. Lavírování je k ničemu a je nesmyslné ho podporovat. K nápravě totiž nepo-vede a logicky ani vést nemůže. Alternativní je taková strana či hnutí, která nabízí alter-nativní řešení, nikoliv ta, jež to o sobě jen prohlašuje či jejíž zájem je pouze dosednout na uvolněné místo u hodovního stolu náhradou za někoho, koho právě opustili znechucení voliči, a pokračovat v nové koalici se zbývajícími hodovníky ve stejné politice i nadále. Tedy pouze alternovat na uvolněném místě.

V tom se shodujeme i s dalšími subjekty, které se účastní těchto parlamentních voleb na kandidátce ČSNS jako její podporovatelé.

Nikoliv náhodou se říká, že jsme dospěli na historickou křižovatku. A z ní si máme vybrat tu vhodnější cestu pro nás. Přeji k tomu všem voličům šťastnou ruku a především bystrý úsudek. Tato příležitost se totiž již nemusí opakovat.

Jaroslav Tichý
lídr ČSNS / ANS za Plzeňský kraj


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2017
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2908 sec,0.0770 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,842kB