Čtvrtek 09 listopad 2017
P.C.Roberts: Od supervelmoci k nekompetenci   
Pridal tk Čtvrtek 09 listopad 2017 - 19:00:30 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dospěl jsem v druhé polovině 20. století a dnes svou zemi nepoznávám. Žil jsem svůj život v zemi komtetentní a nyní prožívám život v zemi nekompetentní. A nekompetentní je všechno. Nekompetentní je policie. Střílí děti, babičky, zmrzačené a to prý proto, aby chránila životy svoje.
Nekompetentní je naše zahraniční politika. Svými šílenými a nezákonnými válkami jsme se světu odcizili. Dnes jsou USA a Izrael dva nejméně důvěryhodné státy světa a dva státy považované za nekvětší nebezpečí pro mír.

Vojenskobezpečnostní komplex je nekompetentní. Náš stát národní bezpečnosti je tak nekompetentní, že se nedokázal ubránit nejpotupnějšímu útoku proti velmoci v historii lidstva, kdy hrstka lidí, vyzbrojených jen noži na otvírání krabic a neznalá umění řídit letadla, zničila Světové obchodní centrum a část Pentagonu. A válečný průmysl za naprosto gigantickou cenu vyprodukoval stihací letoun F-35, který nejenže nesnese srovnání se stihacími letouny Ruska, ale je dokonce horší, než jeho předchůdci F-15 a F-16, které má nahradit.

Nekompetentní jsou média. Nedokáži si vzpomenout na jedinou ve všem pravdivou zprávu, kterou bych z médií slyšel, či si ji četl. Určitě aspoň jedna taková byla, ale já jsem na ni nenarazil.

Nekompetentní jsou univerzity. Namísto aby k vyučování studentů najímaly profesory, najímají jen správce, kteří ty univerzity řídí. A tak namísto profesorů jsou na univerzitách prezidenti, viceprezidenti, kancléři a vicekancléři, probošti a viceprobošti, děkani, přidružení děkani a děkani asistentní. A namísto vyučování předmětů se tam vyučuje regulace řeči a výcvik citlivosti. Až 75% z finančního rozpočtu univerzit směřuje ke správcům, z nichž mnozí berou sumy opravdu pohádkové.

Naše public schools (školy podporované z veřejných fondů), se staly nekompetentními, když přijaly standartizované národní testování. Účelem školní výchovy dnes je splnit nějaký test. Akreditace školy a učitelův plat závisí nikoliv na jeho schopnosti rozvíjet tvořivost a nezávislé myšlení žáků, ale na tom, zda je memorováním látky připraví na splnění testu.
Člověk by mohl pokračovat a pokračovat. Ale místo toho se s vámi podělím o příběh, který mi v minulém týdnu zabránil cokoliv napsat.

Nuže: byl jsem mimo dům, když poblíž něj vjel operátor těžkého stavebního stroje – a to s vysokozdvižným vozíkem, vztyčeným vysoko nad sebou - pod dráty elektrického vedení. A zřejmě aby se jim vyhnul, přerazil v půli elektický sloup, který vede elektřinu do mého domu.
Takže tady to máme, Operátor, který netuší, že se vztyčeným vozíkem nemůže rejdit pod elektrickými dráty.

Taková je tedy Amerika dneška. A tihle nekompetentní vládní nekompetenci chtějí válku s Iránem, se Severní Koreou, s Ruskem a Čínou. Vezmu-li v úvahu zcela výjimečnou úroveň nekompetence v celých Spojených státech, mohu vám garantovat, že my ty války nevyhrajeme.

Vybral a přeložil Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJaké následky s sebou přinese přerušení diplomatických vztahů mezi Ukrajinou a Ruskem?   
Pridal tk Čtvrtek 09 listopad 2017 - 07:04:26 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Podle zpráv z médií může ukrajinský parlament již příští týden rozhodnout o přerušení diplomatických vztahů s Ruskem. Tato položka bude údajně zahrnuta do zákona "o reintegraci Donbasu", který bude Nejvyšší rada projednávat 16. listopadu ve druhém čtení. Podle prognóz podpoří diplomatický rozchod s Ruskem většina poslanců. Moskva již nazvala možné přerušení diplomatických vztahů s Ruskem Ukrajinou nezodpovědným.

Prezident Centra systémové analýzy a prognózování Rostislav Iščenko posoudil následky takového scénáře.

Dříve či později bude tento scénář realizován. Ukrajina po tom touží již dávno, a jak je známo, pokud o něco dlouho usilujete, tak dříve či později to dostanete, zvláště když to záleží jen na vás.

Se zvyšujícími se vnitřními politickými rozpory, jsou pochopitelně scénář přerušení diplomatických vztahů s Ruskem a zvýšení napětí s Moskvou celkem pravděpodobné.
Pokud jde o důsledky, pak o sociálních a ekonomických ani nebudu mluvit, protože jsou již v zásadě pociťovány, a závisí jen málo na zrušení diplomatických vztahů.

V první řadě bych teď věnoval pozornost politickému, nebo dokonce diplomatickému, polohování se Ukrajiny, která se ocitá ze strany Západu v diplomatické izolaci. V létě se zhorší vztahy Kyjeva s Maďarskem a Polskem. S lídry Německa a Francie se vedení Ukrajiny již dlouhou dobu nesetkává. Dokonce USA předaly situaci Volkerovi na milost. Jediným "oknem do světa", ač to zní paradoxně, jsou diplomatické vztahy s Ruskem, jen díky jim může Ukrajina vstupovat do minského a normandského formátu.

Přerušení diplomatických vztahů s Ruskem bude pro Ukrajinu znamenat definitivní diplomatickou a politickou izolaci a "zakuklování se" ve svých problémech. A pokus o přenos vnitřních problémů na povrch je jen zostří.

Rostislav Iščenko

Zdroj: Nová republika vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOkamura: Chceme, aby naše zem přestala být drancována nadnárodními monopoly. Chceme, aby se naši občané nebáli vyjít večer na ulici. Chceme vystoupit z EU...   
Pridal tk Čtvrtek 09 listopad 2017 - 06:12:10 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Debata o našem členství v EU či vystoupení je v plném proudu. Jak víte, tak prosazujeme referendum o vystoupení ČR z EU, aby sami naši občané mohli rozhodnout o své budoucnosti ve své zemi. My v SPD nechceme žádné extrémní změny - naopak, extrémní změny, které v naší společnosti nastaly od vstupu do EU, chceme zvrátit a uvést věci do normálu. Chceme, aby se v ČR žilo dobře tak, aby přebujelá byrokracie neotravovala občanům život a podnikání, chceme, abychom nemuseli s čepicí v ruce čekat na přerozdělení našich vlastních peněz z Bruselu.

Chceme, aby naši občané byli svobodní a ne v područí bruselských pánů, chceme si sami určovat, kdo tady s námi smí žít a pracovat. Chceme, aby naše zem přestala být drancována nadnárodními monopoly. Chceme, aby naši zemědělci zase vyráběli potraviny, které se dají jíst podle vyzkoušených ČSN. Chceme, aby české podniky opět skutečně vyráběly a ne pouze montovaly. Chceme se vrátit na světové trhy, kde kdysi značka Made in Czechoslovakia tolik znamenala.

Chceme, aby se naši občané nebáli vyjít večer na ulici, aby naše ženy byly v bezpečí a naše děti se učily o slávě našich předků. Prosazujeme nový model evropské spolupráce, protože současná EU je nereformovatelná. Je nutné co nejdříve začít diskutovat o jiném modelu evropské spolupráce.

Chceme co nejužší spolupráci suverénních evropských zemí, bez diktátu Bruselu, na základě vzájemné výhodnosti. A samozřejmě při zachování čtyřech základních svobod na půdorysu platné Schengenské smlouvy a smlouvy o Evropském hospodářském prostoru (EFTA) – volný pohyb osob, kapitálu, služeb a zboží. Je toho tak moc, co chceme? Buďme hrdí na naši Českou republiku. A já Vás prosím o podporu našeho hnutí SPD.

Autor: Tomio Okamura
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTERORISTÉ, KTEŘÍ NECHODILI DO MEŠITY   
Pridal tk Čtvrtek 09 listopad 2017 - 06:10:19 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Člověk který dobře znal Sayfullo Saipova, který minulý týden v New Yorku zabil osm lidí, o něm řekl: „Neviděli jsme v něm teroristu. Imám z naší místní mešity má každý týden kázání, ale on tam vůbec nechodil. Nikdy jsem si u něj nevšiml, že by se nějak radikalizoval. Měl nějaké finanční problémy a také odešel z práce. Měl z toho všeho deprese.”

Sayfullo Saipov je příklad migrantů, kteří představují bezpečnostní problém přesto, že na Západ nepřišli jako nábožensky motivovaní zabijáci v přestrojení za utečence.

Saipov má podobný osud jako Khalid Massud,který v červnu 2017 najížděl autem do lidí v Londýně, anebo Maročan Anis Amri, který v prosinci 2016 vraždil na berlínském vánočním trhu. Také Mohamed Bouehlel, který v červenci 2016 zabíjel na promenádě v Nice, má podobnou kariéru. Kvůli násilnictví, krádeži a drogám o něm věděla francouzská policie, ale nikoliv francouzské tajné služby. Nevyskytoval se totiž v žádné kartotéce radikálních muslimů.Všichni tito atentátníci ztroskotali v západní výkonové společnosti. Neuspěli, sklouzli do kriminality a posléze se radikalizovali v internetu. Jsou to ti, o kterých „experti“ po celé Evropě nadšeně tvrdili, že právě je potřebujeme pro náš vysychající pracovní trh. Skutečnost je však jiná. A tak ti samí „experti“ bleskově dodají, že jim prostě musíme v integraci pomoci. Ano, ale jak je do vysokého pracovního a náročného sociálního rytmu hypermoderní západní společnosti?V cestě jim totiž nestojí pouze negramotnost nebo chybějící profesní kvalifikace. Mají problémy již s tak samozřejmými věcmi jako jsou postoj k práci, k pořádku a k penězům, s tím jak spolu lidé v Evropě jednají, jak zde trávíme volný čas, co si myslíme o vztazích mezi mužem a ženou atd.

Ti, kteří v Evropě zabíjeli ve jménu svaté války, přišli za snem lehkého života anebo dokonce bezpracného blahobytu. Neuspěli a své zklamání si odreagovali v archaických vzorcích své civilizace. A já se ptám: Kolik ze statisíců migrantů z islámského světa bude schopných obstát v naší výkonové společnosti a jak budou reagovat ti, kteří také zjistí, že jejich schopnosti nestačí na to, aby si mohli splnit své sny?

Autor: Petr Robejšek

https://www.facebook.com/petrrobejsek/posts/1727989220841637

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOtevřený dopis předsedovi Muslimské obce v Praze, Mohammedu Abdel Mageedovi (Al Asmar)   
Pridal tk Čtvrtek 09 listopad 2017 - 06:03:00 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vážený pane předsedo, Píši Vám, abyste jasně a jednoznačně odpověděl na následující otázky, jelikož shledávám vaší organizaci a její činnost samostatně i v rámci Ústředí muslimských obcí primárně zodpovědnou za nárůst intolerance vůči islámu a muslimům v české společnosti, za vznik hnutí jako je SPD, za ohrožování demokratické společnosti a za narušování bezproblémového chodu právního státu.

Za prvé pane předsedo, proč celou dobu, i když jsem s Vámi osobně několikrát mluvil o vážnosti stavu, ve kterém se islám v ČR nachází a nebezpečném chování muslimů a jejich konvertitů, neodpovídáte na jakékoliv zásadní islámské záležitosti, abyste uklidnil českou veřejnost a bránil islámskou komunitu tím, že jednoznačně převezmete svou zodpovědnost jako předseda, který reprezentuje oficiální islámskou organizaci? Nechápu, proč se stále odmítáte veřejně vyjadřovat a místo toho si držíte anonymitu? Otázka je, proč jste předsedou, když tohle neplníte?

Za druhé kdo spravuje Vaše stránky na Facebooku a proč jsou také anonymní? Kdo jsou ti lidé, a jakou mají kvalifikaci, abyste jim svěřil zodpovědnost odpovídat na otázky tykající se islámu v tak kritické době? Pokud to nevíte, na vaší stránce jsou přímé důkazy napojení vaší organizace na Saudskou Arábii neustálým vychvalováním královské rodiny, která je primárně zodpovědná za šíření nejradikálnější formy islámu. Tato intolerantní forma islámu brání muslimům v jakékoliv kulturní integraci vzhledem k tomu, že zdůrazňuje odlišnost muslimů od nemuslimů, a to primárně z hlediska islámské legislativy. Protože pokud to také nevíte, vaše stránky jsou napojené na víc než jednu salafistickou skupinu jistého pana Lukáše Větrovce, který si nejen hrál se samopalem v brněnské mešitě, ale dokonce citoval výrok, který vyzývá k zavraždění Židů. Proč tyhle stránky, které jsou primárně salafistické, a ve kterých autor vychází z učení Ibn Tajmijja a dalších fundamentalistů, jejichž nauky jsou pilířem džihádistů ať na arabském či evropském území, figurují mezi vašimi oblíbenými stránkami na FB? Víte dobře, o čem mluvím, jelikož jste také Arab a měl byste si uvědomit, o co se jedná, a jak dopadly naše území, když tolerovaly, aby takové směry islámu vůbec vznikly. Co děláte, abyste tohle zastavil? Jelikož tihle konvertité, ať chcete nebo nechcete, byli formováni v oficiálních islámských centrech, pražských či brněnských.


Za třetí, proč je na vašich stránkách chválena islámská legislativa a jsou uváděny další osoby formované v SA? Proč váš anonymní admin lže české veřejnosti ve své odpovědi o islámské legislativě ohledně trestu smrti za odpadlictví? Ještě bych uvedl další jevy, které máme v islámské legislativě, a to ve všech směrech, jako schválené kamenování, nenapodobování se křesťanům a Židům a nezúčastňování se ani jejich svátků ani blahopřání. V praxi vaše organizace ve spolupráci s Muslimským svazem studentů organizuje tábory, které mají za následek izolování dětí od přirozeného kulturního prostředí, ve kterém se nacházejí. Žádám od Vás odpovědi na výše zmíněné ohledně islámské legislativy a také na otázku, jakou máte představu o integraci vašich dětí, když se musí odlišovat skoro ve všem?

Nemluvě o tom, že zvnitra vaší organizace byly přeloženy striktní výklady islámské legislativy ohledně umění a hudby. Víte, že zakazují hudbu a kreslení? Víte, že videa o islámských kempech v ČR neobsahují hudbu, ale jen chvalozpěvy, stejně jako videa rozšiřovaná džihadistickými skupinami? Víte, že se praktikuje separace mezi muži a ženami jak během oslav svátků, tak při různých shromáždění mezi muslimy? Souhlasíte, jako předseda MOP, s tímto výkladem islámské legislativy a tolerujete, aby byl praktikován v ČR, že proti tomu ani nemluvíte? Anebo začnete konečně veřejně odsuzovat a distancovat se od takových praktik, které ve skutečnosti jen víc izolují muslimy od jejich okolí a zabraňují nejen jejich integraci, ale mají vliv i na celkovou psychickou rovnováhu? Navíc takové chování zvyšuje napětí hostitelské země, která považuje uzavřené enklávy za hrozbu. Uvědomujete si, že se tato islámská centra nacházejí v České republice a ne v Saudské Arábii?

Pokud to také nevíte, jeden z vašich imámů, přesně Samer Shehadeh účinkoval přímo ve vaší organizaci jako duchovní, který nejenže schvaloval útoky z 11. září, ale byl přímo vyškolen v SA a otevřeně porušoval české zákony tím, že založil rodinou komisi pod vaší organizací, která uzavírala nelegální manželství s více než jednou ženou a vydávala neplatné smlouvy jak v islámských zemích, tak v ČR. Nemluvě o tom, že došlo k týrání několika muslimských žen, které osobně znám, jelikož váš imám a jeho komise je odmítla rozvést a navíc nepovažuje české rodinné právo za platné. Moje otázka je, jak k tomu vůbec mohlo dojít? A jestli nadále uzavíráte manželství a v některých případech i polygamní? Víte, že tím porušujete místní zákony? Hlavně mi neříkejte, že to nebylo pod vaším vedením, jelikož mě zajímá, jestli ty osoby za to právně zodpovídaly nebo jste to zametli pod stůl ve jménu bratrství? Víte, že také organizoval dětské kempy pro děti muslimů a vymazal holčičí obličeje na internetových stránkách? Nechápu, jak se taková forma islámu mohla praktikovat v ČR ve 21. století? Jelikož dobře víte, jaké islámské skupiny u nás, v arabském světě, takové podobné věci dělají. Jako předseda, jak proti tomu hodláte bojovat?

Jaká je úloha Vladimíra Sáňky ve vaší organizaci? Proč je pořád aktivní, i když způsobil jeden z největších problémů, a to publikování knihy Základy Tauhídu po deseti letech bez mé odborné korektury a konzultace, i když jsem na tom předtím pracoval a upozorňoval, že není opravená. Jelikož tyto problémy by nemusely vzniknout a stačí si přečíst mé odborné vysvětlení v dopisech určených p. Okamurovi. Jak vysvětlíte přítomnost p. Sáňky v organizaci jako je Al Firdaus porušující zákony a vydávající se za jazykovou školu, i když ve skutečnosti všichni víme, že funguje jako saudsko-kuvajtská mešita, a jehož fotka koluje v nejrozšířenějších saudských novinách, které představují Al Firdaus jako oficiální islámské centrum v ČR? Jste o tom vůbec, jako předseda organizace, informován? Jaké je vaše stanovisko k organizaci Al Firdaus a k dalším organizacím, které založili vaši konvertité, kteří pocházeli z pražského či brněnského centra a zejména mluvím o skupině Cesta k víře pro Česko (Sharia4Czechia), která zveřejnila výzvu českým muslimům, aby se zapojili do ozbrojeného boje v Sýrii proti prezidentu Bašaru Assadovi a prosazování islámské legislativy v ČR? Jak tyhle věci mohly v ČR vůbec vzniknout? Hlavně když jste součástí ÚMO, ti konvertité nepocházeli z Marsu, ale z vašich činností a organizace!

Jaký je váš vztah k dalšímu pánovi, Mohamedu Abbásovi, jehož činnosti a hlavně debaty s panem Okamurou způsobily aktuálně největší problémy pro muslimy? Vy, jako oficiální islámská organizace, uznáváte jeho organizaci za právoplatnou a reprezentující muslimy, jelikož neskrýval své úmysly k prosazování islámské legislativy v ČR a nemluvě o tom, že jsou jeho konvertité také vyškolováni v SA..?
Jaké máte kontrolní mechanismy a máte vůbec kontrolu nad muslimy a konvertity mezi nimi a informacemi, které o islámu publikují, anebo ne?

Za čtvrté, na vašich Facebookových stránkách jsou publikovány manipulativní obrázky žen, které nepředstavují hlavní směr, ke kterému se přikláníte, jelikož saudské tendence se snaží o zahalení muslimek do černého bez identity, což je hlavní trend, který teď převládá v islámském světě od Maroka do Indonésie, a který systematicky ničí místní tradice. Proč vaši konvertité dávají falešný obraz o stavu islámu? Společnost spíše potřebuje znát vaše jednoznačné stanovisko ohledně postavení žen v islámu a jejich nerovného postavení.

Jakou máte jednoznačnou odpověď na koránský verš ohledně bití žen? Jelikož není tajemství, že v islámském světě jsou různé výklady islámské legislativy, které zvyšují domácí násilí a na rozdíl od domácího násilí v Evropě, se opírá o takové výklady, což mu dává náboženské odůvodnění. Jaké je vaše stanovisko k těmto zásadním otázkám? Souhlasíte s tím nebo to odsuzujete a máte v úmyslu se od těchto náboženských praktik veřejně distancovat? Jako předseda islámské organizace musíte poskytnout jednoznačné a nevyhýbavé odpovědi na tyto zásadní záležitosti. A pokud to nepovažujete za vaší povinnost, tak nemáte v takové funkci reprezentující islám a ne cestovatelský či podnikatelský klub, co dělat.

Za páté, jaké je vaše oficiální stanovisko ke všem koránským veršům nabádajících k boji proti Židům a křesťanům a nemuslimům všeobecně? Považujete je za historicky dobově omezené nebo jim připisujete univerzální planost? Já, jako občan Tuniska považuji palestinsko-izraelský konflikt za politický a nikoliv za náboženský a žádám od Vás jednoznačnou odpověď, zda jej vy považujete za náboženský nebo politický? Protože jestli je to náboženské, tak máme proroctví o vyhlazení Židů do posledního člověka. Považujete to vy, jako muslim a předseda islámské oficiální organizace, za platné nebo falešné? Žádám, abyste to buď potvrdil, nebo se od toho jednoznačně distancoval. Navíc se organizovaly různé islámské demonstrace před Izraelskou ambasádou, můžete mi vysvětlit, jaká je primární úloha islámské organizace v ČR? Integrace muslimů do české společnosti, anebo politizování islámu a přinesení blízkovýchodních válečných konfliktů do hostitelské země?

Pane předsedo, všechny tyhle nevyřčené skutečnosti a fakta způsobily, že je islám vnímán tak, jak je vnímán a přispívá k polarizaci české společnosti. Lidé mají právo dostat odpovědi a stanoviska, což by pomohlo i samotným muslimům, aby mohli žít v míru a v souladu s pravidly hostitelské země, což je vaše primární povinnost. Jinak vaše loajalita a loajalita muslimů k této zemi jako občanů by byla zpochybnitelná, hlavně když vaši aktivní konvertité i předseda ÚMO neskrývají své spojení s Americkou ambasádou a s neziskovkami typu HateFree, jejichž logo se nachází ve skupinách podporujících šaríu, anebo s nelegální saudsko-kuvajtskou islámskou organizací Al Firdaus. Jaký je váš vztah k těmto organizacím, a co dělají tak vysoce postavené politické entity v islámských organizacích v ČR? Zrovna tento fakt pohoršil české občany a začali se tázat, zda-li neexistuje nějaká tajná agenda, která ohrožuje stabilitu tohoto státu, a oni o tom neví. Můžete tuto skutečnost potvrdit či vyvrátit?

Vážený pane předsedo, žádám Vás, abyste odpovídal podrobně a seriózně na mé otázky, které představují opodstatněné obavy české společnosti a žádám za tímto účelem o veřejnou a podloženou debatu s účastí předsedy ÚMO a zainteresovanými českými orgány a odborníky k objasnění toho, jaký druh islámu se tady šíří, a jaké vůbec vykonáváte činnosti a máte-li vůbec přehled a kontrolní mechanismy.

Pokud se k tomu nebudete vyjadřovat a nebudete zodpovědně konat své úkoly jako oficiální organizace reprezentující muslimy v tak kritické době, žádám vaše okamžité odstoupení včetně předsednictva ÚMO. Jsem velmi znepokojen tím, co se děje v ČR a vaše činnosti jen přispívají k polarizaci české společnosti a ohrožují chod právního a demokratického státu tím, že vaše neschopnost vedení a neangažovanost v tak kritické době představujete hlavní palivo pro extremistické a autoritativní politické skupiny a ne už jen pro pár občanů.


Několikrát jsem s Vámi mluvil a scházel se, abychom společně řešili tuto vyhrocenou situaci a nabízel veškeré možné formy pomoci a řešení a pokaždé jste to odmítli, což by mě tolik nevadilo, kdybyste místo vlastního skutečného úsilí a konání neschovávali hlavu do písku. Žijeme v nebezpečné době, kdy pouhé odsuzování teroristických útoků a zavírání očí nad tím, co k tomu vede, nestačí. Je čas se rozhodnout, buď konat, anebo ukončit veškeré islámské činnosti v ČR. V sázce je víc než vaše pouhá existence.

S pozdravem,

V Praze 8.11.2017 Hatem Berrezouga

Zdroj: https://berrezouga.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=632919

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMultikulti v akci: V Německu udělují peněžní odměny dětem jenž udají své spolužáky ...   
Pridal tk Čtvrtek 09 listopad 2017 - 05:58:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Německý web Focus.de informuje o finančním ocenění jisté studentky Emilie z Drážďan, která udala úřadům své spolužáky za "projevy" neonacismu. Mladí lidé blbnuli ve škole a zdravili se římským pozdravem, který okopírovali fašisté, a měli urážlivé komentáře na židy. Emilia je tedy udala úřadům a obdržela za to odměnu 2000 euro ...

Urážení oběti holocaustu je opravdu nechutné, ale je otázkou jestli je správné řešit takovou situaci motivováním spolužáku k nahlašování provinilců úřadům za finanční odměnu. Vždyť jde ještě o děti a je potřeba spíše výchovný zásah než násilnou perzekuci a vychvalování udavače a motivování děti k vzájemnému udávání za peněžní odměnu ...

Ovšem je zde ještě jeden aspekt a tím je otázka: kam to vše může zajít? Nebudou zítra motivovat děti k udávání spolužáku a rodičů za odpor k masové imigraci, islámu a pod.?

Zdroj: focus.de


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponGang arabských muslimů v Itálií brutálně zavraždil důchodkyni kvůli penězům ...   
Pridal tk Čtvrtek 09 listopad 2017 - 05:56:14 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
ITÁLIE/FINALE EMILIA/MODENA: 24. října 2017 byla nalezena mrtvá 79-letá žena v tratolišti krve, žila sama. Obvinění jsou tři Maročané, (dva ve věku 19 a jeden 22 let), v dané oblasti trvale žili. (Jde o muslimy, kteří byli považováni za "velmi dobře integrované", neboť v zemi pobývají dlouhodobě i s rodinami).

Do domu přišli ženu okrást, odnesli si 30 euro a zlatý náhrdelník, který prodali ve výkupu zlata za 500 euro. Tělo ženy našli sousedé, kterým přišlo podezřelé, že dlouho z domu nevycházela. Případ vyšetřuje nejlepší vyšetřovací policejní oddíl RIS (Reparti investigativi speciali) z Parmy.

Zdroje: ilrestodelcarlino.it


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponFBI naslepo hackovala počítače v Rusku a Číně   
Pridal tk Čtvrtek 09 listopad 2017 - 05:51:50 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americká FBI v rámci hledání dětské pornografie hackovala počítače po celém světě, a to i v Rusku, Číně a Íránu, informuje Daily Beast s odkazem na soudní dokumenty.

Vedení FBI zahájilo operaci Pacifier v roce 2015. Hlavním cílem úřadu byli předpokládaní zločinci, kteří jsou činní v takzvaném dark netu s pomocí speciálních programů. Jak bylo informováno ještě v listopadu 2016, agenti celkově pronikli do 8 tisíc počítačů ve 120 zemích.

Charakter operace v dark netu ovšem naznačoval, že FBI nevěděla, v jaké zemi se objekty sledování nacházejí. Díky tomu byly prolomeny počítače v Rusku, Číně i Íránu — v zemích, které USA samy obviňují, že hackeři odtud pronikají do jejich počítačových sítí.

Experti varují, že podobné „nevědomé hackování" může vést k nepředpověditelným geopolitickým následkům. „Jednání FBI fakticky otevírá dveře dalším zemím jednostranně útočit na zařízení na území USA v rámci bezpečnostních operací," informuje Scarlett Kimová, právnická poradkyně britské organizace Privacy International.

Zdroj: Daily Beast, Sputnik

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTrump přiletěl do Číny   
Pridal tk Čtvrtek 09 listopad 2017 - 05:48:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americký prezident Donald Trump včera odpoledne přiletěl do Číny, kde na pozvání čínského prezidenta Xi Jinping(Si Ťin-pching) začal svou oficiální státní návštěvu.

Jde o Trumpovu první návštěvu Číny po nástupu do funkce amerického prezidenta. Jedná se také o první státní návštěvu, kterou hostí čínská vláda po úspěšném skončení 19. sjezdu KS Číny.

Kromě celé řady státních aktivit zajistí Čína i další malé a neformální interakce mezi vedoucími představiteli obou států.

Během Trumpova pobytu v Číně budou představitelé obou zemí diskutovat o hlavních strategických otázkách společných zájmů, aby dosáhli nových shod na základě bývalých setkání na panství Mar-a-Lago i během summitu G20 v Hamburku. Dále se předpokládá, že oba prezidenti posílí vzájemné porozumění a přátelství, podpoří komunikaci a spolupráci mezi oběma zeměmi v různých oblastech a vytvoří plán rozvoje čínsko-amerických vztahů v nové éře.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRada bezpečnosti OSN prodloužila povolení mírových sil EU v Bosně a Hercegovině   
Pridal tk Čtvrtek 09 listopad 2017 - 05:45:06 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rada bezpečnosti OSN včera schválila novou ezoluci o prodloužení povolení mírových sil EU v Bosně a Hercegovině o dalších 12 měsících s cílem zajistit Daytonskou mírovou dohodu.

Rada bezpečnosti OSN schválila rezoluci č. 2384, která povolila mírovým silám EU a organizaci NATO v Bosně a Hercegovině přijmout veškerá nezbytná opatření, aby mohly reagovat na útoky a hrozby útoku. Dále pověřila členské státy OSN, aby přijaly veškerá nezbytná opatření k zajištění mírových sil EU a NATO v Bosně a Hercegovině a aby pomáhaly oběma organizacím v práci.

Rada bezpečnosti také naléhavě vyzývá všechny strany v Bosně a Hercegovině, aby pokračovaly v komplexní reformě a vyhnuly se protikladným politickým aktivitám, slovům a skutkům.

Zástupce Valetin Inzko informoval o situaci v Bosně a Hercegovině a řekl, že v posledních deset letech zpomalila politická i ekonomická reforma. Provádění Daytonské mírové dohody čelí vážným výzvám.

V prosinci 2004 vyslala EU mírové jednotky do Bosny a Hercegoviny, aby zajistily mírovou misi nadnárodních sil NATO a dohlížely na provádění Daytonské mírové dohody.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2017
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2475 sec,0.0708 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,941kB