Pátek 10 listopad 2017
Až skončí neoconi, Putin ztratí ochranu a NATO ukáže svůj nový smysl ve službách GP. O co jde v současném světě   
Pridal tk Pátek 10 listopad 2017 - 07:09:48 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Až skončí neoconi, Putin ztratí ochranu a NATO ukáže svůj nový smysl ve službách GP. O co jde v současném světě

V současných dnech je hodně probírána role NATO, a to nejen v souvislosti s prohlášeními a referendy SPD, ale také v souvislosti s takovým aktuálním posílením NATO, jaké v poslední dekádě nemá obdoby. Slíbila jsem maximálně polopatický článek o tom, o co v naší současnosti mým pohledem jde, tak snad mnohé nejasnosti vysvětlí.

O co tedy v naší současnosti jde? Podstatu musíme hledat ve zcela zásadní odpovědi, která se od doby Egypta nezměnila a která stojí naprosto nade vším – jde o planetární zdroje. A tím dojdeme k přemnožení lidstva a tím – k Rusku! K Rusku, protože při jakémkoliv pozorování světového dění musíme vždy brát na zřetel ten fakt, že na 1/6 zeměkoule žije jen nějakých 150 milionů lidí. A kdyby se podařilo je zlikvidovat genocidou na způsob Indiánů, otevřel by se pro mocné světa (1% nejbohatších) prostor, srovnatelný s objevením nové planety či přinejmenším nového kontinentu. A tento fakt si můžeme shrnout do konstatování, že tisícileté tažení na Rusko nikdy neskončilo a naplno běží i v naší době. Ale o tom později.

Nyní je důležité, že kromě tohoto zásadního procesu současně běží ještě jiný proces a protože oba navzájem velmi splývají, vzniká z toho obtížně pochopitelný zmatek.

Tak tedy – kromě nikdy nekončícího procesu tažení na Rusko (ruské zdroje), někdy od 70. let (konkrétně od doby, kdy dolar přestal být krytý zlatem) začal proces ukončování Pax Americana. A jak známo, Pax Americana, to je celosvětová, tzn. globální moc pod vedením státních elit USA (neoconů). A jde o to, co známe jako globalizaci pod označením NWO, v základu však o to, že Spojené státy se stanou na věčné časy světovým hegemonem. S nimi ale i politika “věčného růstu” a především pak politika spotřeby zdrojů na Západem zavedený způsob.

A protože styl Pax Americana je pro svět nadále neudržitelný, globální elity (Globalisté,GP) se rozhodly Spojené státy od světové moci odstavit. Nic to však nemění na tom, že i Globalisté pracují na globalizaci, ti však s tím, že jejich globalizace bude postavena na “udržitelném růstu” (přislíbila Čína v březnu 2015) a spotřeba zdrojů bude rovnoměrně rozdělena na celý svět (proto chudnutí západní části světa, vytváření nových národů smísením tak, aby všichni měli stejně). A dále je globalizace podle GP postavena na tom, že Spojené státy se stanou zcela běžnou zemí jako všechny jiné (proto perestrojka USA, po které Gorbačov volal hned po perestrojce v Rusku).

A to, čeho jsme v současnosti svědky, je boj státních elit USA (neoconů, které jsem si pro sebe nazvala “globalizátoři”) a globálních elit (Globalisté-GP). A tento boj graduje od příchodu D. Trumpa, který je od začátku člověkem Globalistů a proto jeho hlavním úkolem je odstavit od moci neocony (“globalizátory”).

Když dva dělají totéž, není to vždy totéž

V procesu boje Globalistů se státními elitami USA však došlo k mnoha nepochopením, a to nejen u světové veřejnosti, ale především v USA samotných. A jde o to, že metody a kroky, směřující ke globalizaci, jsou v obou případech natolik totožné, že se v tom stírá rozdíl naprosto zásadní: v čí prospěch jsou vedeny.

Politika multi-kulti, LGBT, islamizace, chudnutí západní části světa – to vše bylo jak v zájmu globalizátorů ala Pax Americana, tak v zájmu Globalistů (GP). Spojené státy, které cca 200 let Globalistům sloužily v roli policajta světa, uvěřily, že to ony jsou GP. A z tohoto nepochopení se právě těžce probírají a největší rozčarování zažívají v místě, které je naprosto zásadním bodem jejich moci – na Blízkém východě. Ten je totiž v odstavování USA od moci zásadním v tom smyslu, že dolar stojí i padá v návaznosti na přístup k blízkovýchodním ropným zdrojům. A současné rozčarování Spojených států je v tom, že zatímco ony věřily, že útok 11/9 a s ním spuštěný rozvrat Blízkého východu se děje ve prospěch posílení dolaru/USA, ve skutečnosti pouze posloužily Globalistům a to hned ve dvou směrech: 1) spustily migrační vlnu do Evropy a 2) umožnily předat moc nad Blízkým východem Číně, Íránu, Rusku a tím naopak posílit moc čínské měny v neprospěch dolaru. Velmi zásadní službu Globalistům v tom pak splnil Spojenými státy vytvořený ISIL, který v současnosti zcela končí poté, co Globalistům posloužil jak k překreslení hranic Blízkého východu, tak k odstavení takových spojenců USA, jako SA, Katar, Turecko.

Nyní, když se neoconi probouzejí jako ze špatného snu, je pozdě, obzvláště pak po porážce, kterou na domácí půdě utržili vítězstvím D. Trumpa.

Zdechající kobyla kope a žádoucí role Ruska

Blízký východ byl v procesu odstavování USA od moci zásadním bodem dále v tom smyslu, aby právě tam (nepočítáme-li Ukrajinu) nedošlo k celosvětovému konfliktu. Velmi významné v tom bylo Turecko s druhou největší armádou v NATO, ale pokus o převrat, za kterým měly stát Spojené státy, splnil svůj účel a Turecko se od USA odklonilo. První a zásadní porážku však neoconi na Blízkém východě utržili, když Obama i Cameron byli rozhodnuti Sýrii bombardovat . Tehdy museli být Globalisté (GP) opravdu moc šťastní, že existuje Putin, který navíc situaci pochopil a řešil ji přesně tak, jak Globalisté potřebovali: “Rusko dohlédne na likvidaci chemických zbraní v Sýrii”. Toto řešení bylo všude mediálně šířeno a to s tím, že Putin byl prezentován velmi pozitivně (m.j. Muž roku), zatímco stejná média pracovala na stále větší dehonestaci USA a Obamy, později i Camerona.

Zpětně můžeme říct, že rok 2013 v Sýrii byl právě natolik vyhroceným časem, kdy si Globalisté (GP) uvědomili, že bez Ruska/Putina to na Blízkém východě nepůjde, resp. že bez Putina si ve válce s neocony neporadí. A Putin, znalý celého procesu a dění, si proto mohl následně dovolit vtrhnout do Sýrie s onou památnou větou “Jestli draka neizbežna, nado biť pervým” – “Je-li boj nevyhnutelný, je třeba udeřit jako první”. A nenechme se mýlit, že tím vystoupil pouze proti neoconům, protože on tím vystoupil především proti Globalistům (GP). Jejich zájmem totiž bylo sice na jedné straně odstavit neocony, na druhé ale předat vliv na Blízkém východě Číně s tím, aby to byla ona, kdo převezme kontrolu nad blízkovýchodními zdroji ropy a plynu, a to včetně íránských. Globalisté (GP) však stáli před faktem, že Čína na to nemá tak, aby riziko světové války bylo vyloučeno. Čína totiž na Blízkém východě nemá ani patřičný respekt, ani neoplývá diplomatickými schopnostmi Ruska, Putina obzvláště.

Po odklonu Turecka od USA, po porážce ISILu, po příklonu SA k Rusku, tím vším můžeme říct, že zásadní bod, na kterém stála dominance USA – dolar/petrodolar -utrpěl porážku takřka definitivní. A že se to vše podařilo/daří bez války, to je pouze a jen zásluha Putina. A jestliže od Pjakina slýcháváme, že Putin se stal pro Globalisty (GP) respektovaným a rovnocenným partnerem, tak mějme na mysli právě tento proces, tzn. proces, kdy Globalisté (GP) porážejí státní elitu USA. A ač vyhráno stále není, je jasné, že ani další boj bez Putina nepůjde. A až potud se všechno jeví fajn a tak, že bychom se mohli radovat, že stačí už jen spustit dedolarizaci (a zřejmě právě o tom je současná cesta D. Trumpa po asijských zemích) a dominance USA, která světu přinesla tolik vykořisťovatelských válek a bohatnutí na úkor cizích zdrojů, skončí a další podobné války nebudou. Ale…

Tažení na Rusko nikdy neskončilo. A NATO se pořád hodí

Jak už jsem psala výše,kroky a metody globalizace se v případě neoconů a Globalistů (GP) liší pouze v tom, v čí prospěch probíhají. A tady se vraťme k planetárním zdrojům a k tomu, že tažení na Rusko nikdy neskončilo. Jinak řečeno – ovládnout 1/6 světa, tzn. území ruských zdrojů, v tom je mezi neocony a Globalisty (GP) rozdíl pouze v tom, komu mají říkat “Pane”.

A tady se vraťme do doby Jelcina, kdy neoconi nepochopili, že revoluce 89 nebyla v jejich prospěch, ale naopak byla předstupněm i jejich konce a vrhli se na Rusko tak, že jej chtěli rozebrat do posledního šroubku. A jestli někdo věří, že odchod Jelcina a nástup Putina byl spontánním vlasteneckým krokem Ruska (ač Jelcinovi věřím, že se upíjel, protože se na to nemohl dívat), resp. že Rusko v té době naprostého rozkladu bylo v pozici, aby si mohlo samo rozhodnout, koho si do čela své země dosadí, ten se velmi mýlí. Velká politika je totiž vždy řízena ze zákulisí a jak je dnes známo, o záchranu Ruska v čase “za pět dvanáct” se zasloužil vrcholný ruský scientolog Kirijenko, kterého v roce 1998 nejdříve Jelcin jmenoval předsedou vlády
A který ve stejném roce Putina dosadil do čela ruské bezpečnostní služby (FSB)
A je to stejný Kirijenko, který je dnes členem Putinovy administrativy. A kdo si myslí, že se tak stalo v ruských zájmech, ten se opět mýlí, protože tehdy nešlo o nic jiného, než o to, aby si neoconi nepřivlastnili ruské zdroje (a díky tomu navíc posílili jejich Pax Americana) dříve,než se k nim dostanou Globalisté (GP). Globalisté (GP) tak zachránili Rusko před zájmy neoconů, jakým politikem a vůdcem Ruska se mezitím stal Putin a jak se vypracoval do pozice, že se stal spolutvůrcem globální politiky, který si může diktovat své podmínky ve stylu “něco za něco”, to už je jiná věc, ovšem taková, za kterou je třeba Putinovi jen tleskat a smekat před ním. Bohužel, přesto to nic nemění na tom, že věta “Tažení na Rusko nikdy neskončilo” stále platí.

Globalisté (GP) Putina chrání, současně ale pracují na dalším tažení na Rusko

Týden po vítězství D. Trumpa jsem napsala článek : “Clintonová: USA vs. globalisté a Rusko. Trump: Globalisté a USA vs. Rusko”. Takřka do roka a do dne si můžeme ověřit jeho platnost a tím mám na mysli především Trumpův postoj vůči NATO a k základnám NATO na západní hranici Ruska. Zde totiž i slepý musí vidět, že v tomto postoji není mezi neocony a Globalisty (GP), v tomto případě zastupované Trumpem, rozdílu. K tomu si přidejme postoj Trumpa k Polsku a k jeho projektu Trojmoří a opět jako jediný rozdíl zjistíme ten, že v plánu o tažení na Rusko je mezi neocony a Globalisty (GP) pouze ten rozdíl, že navzájem mezi sebou soupeří, kdo z nich se k nim dostane.

A tady nám vzniká takový paradox, že Putin má ochranu Globalistů (GP), protože bez něj boj s neocony nezvládnou, na druhou stranu jakmile se Globalistům (GP) s pomocí Putina podaří neocony porazit, Putin ochranu ztratí a bude se muset bránit proti těm, kterým pomáhal…

Sofistikované nové protiruské tažení, ale stejně sofistikovaná obranná strategie Putina

Slovy I. Švihlíkové “genocida na způsob HItlera už se dnes nenosí, dnes vše probíhá sofistikovaně”, takovým způsobem dnes probíhají nejen všechny ty barevné revoluce včetně politiky multikulti a jiných forem genocidy původních národů jednotlivých států, ale totéž se týká především Ruska. A jak jinak – i zde se sází na tzv. menšiny. Menšiny ve smyslu homo a multikulti v Rusku sice neprošly, ale to nic nemění na tom, že lze vsadit na národnostní menšiny a to nejlépe tak, aby Rus vraždil Rusa. Vysvětlím.

Rusko má nějakých 150 milionů obyvatel, pouze cca 80% z nich jsou etničtí Rusové, zbylých cca 20 % tvoří menšiny, a to v tomto pořadí: 3,9 % (asi 6 milionů) Tataři, 1,4 % (přes 2 miliony) Ukrajinci, 1% (1,5 milionu) Čečenci, 1% (1,5 milionu) Arméni, dalšími menšinami v počtu přes milion jsou Baškirové a Čuvaši. Nevím,nakolik může nějakých 20% menšinového obyvatelstva rozpoutat likvidační procesy proti 80% většině, jisté ale je, že právě přes tyto menšiny se to zkouší (a přes nově spuštěná referenda jistě zkoušet bude i nadále). Čečensko už tyto snahy zažilo na vlastní kůži a pokud jde o Ukrajince a Tatary, tyto dvě menšiny nepřestávají být aktuálními.

A to má souvislost nejen s Ukrajinci na Ukrajině, ale také s krymskými Tatary (ty jediné Ukrajina uznává i poté, co zakázala používání ruštiny či maďarštiny pro tyto menšiny). Ba co víc, Tataři dále mají souvislost s turko-tatarskými národy, čímž se ale dostáváme nejen ke Kazachstánu, který se nově stal sjednotitelem všech turkických (a dodejme, že muslimských) národů, ale dostáváme se tím i k Turecku (opět muslimskému) a od Turecka ale i k Maďarsku, které nejen že má s Tureckem nadstadardní vztahy, ale které má ambici ovládnout Balkán, který má silné turko-tatarské kořeny.

A když Maďarsko, stejně jako země V4, prosazuje přijetí Turecka a zemí Balkánu za členy EU, pak jeho role ve vztahu k turko-tatarským národům v Evropě je podobně významná, jako role Kazachstánu ve Střední Asii. A co dělá Putin? Země, které mají být použity proti Rusku, získává na svou stranu. A vztahy Ruska a Kazachstánu teď vynechám a zmíním včerejší článek maďarského autora na meinstreamu, který se velmi podivuje tomu, že za dobu tří let se Putin s Orbánem sejde už po osmé. A když se článek podivuje nad tím, že nikdo nechápe, o co Rusku jde, tak já si dovolím tvrdit, že Putin velmi dobře ví, kde se má zaměřit na obranu před novým útokem.

A zde by se hodilo ještě doplnit, že Putin stejně tak ví, že kromě přes turko-tatarské národy (menšiny) a Čečenska, Rusku hrozí nebezpečí přes Ukrajinu, a to obzvláště v tom případě, bude-li rozdělena a že právě proto tam přes Minské dohody dělá všechno proto, aby se tak nestalo, ale na to už zde není prostor. Stejně tak není prostor doplnit, že osud zemí V4 po případném odtržení od EU velmi odvisí od toho,nakolik obzvláště Maďarsko a Polsko pochopí, jaké antiruské plány s nimi mají Globalisté (GP).

Shrnutí

To hlavní, co v současnosti ve světě probíhá, to je boj mezi státními elitami USA (neocony) a Globalisty (GP), přičemž účelem je přestěhovat centrum světové moci do Číny, předat Blízký východ a jeho zdroje pod vliv Číny a následně odstavit dolar jako světovou měnu, a to ve prospěch Číny. O Rusko v tomto procesu jde však pouze v tom smyslu, že neoconi s ním chtějí rozpoutat válku s vidinou, že tím zachrání Pax Americana, zatímco Globalisté (GP) Rusko potřebují jen proto, že bez něj si s neocony neporadí.

Zájmy neoconů a Globalistů (GP) se v tomto procesu natolik prolínají, že přestává být jasné, kdo vlastně 1) řídí globalizaci a 2) je antiruský. A skutečnost je taková, že Globalisté (GP) nyní s Ruskem spolupracují a Putina chrání, protože jim pomáhá odstavit z globalizačního procesu neocony, ale jakmile bude s neocony hotovo, budou i Globalisté (GP) proti Rusku a Putin jejich ochranu ztratí. A protože jak pro neocony tak pro Globalisty (GP) je NATO pořád žádoucím antiruským prostředkem, z posledního posílení NATO,největšího za poslední dekádu, dávám k pozornosti především tuto větu: “O druhé „logistické“ velitelství má podle diplomatů zájem Německo. Nová struktura má zlepšit možnosti přesunů vojenských sil přímo v Evropě.” Ke které si připomeňme, že první věc, se kterou EU po brexitu přišla, bylo volání po evropské armádě a to dle mého není nic jiného, než že jednou bude NATO transformováno sice v armádu evropskou, ale stále se základnami u ruských hranic. A nikoliv pro zájmy neoconů, ale pro zájmy Globalistů (GP).

Ale ať nekončím pesimisticky – současnou prioritou zůstává porážka neoconů, a v tomto smyslu, bohužel, fandění Globalistům (GP), tzn. i evropskému směru Čína. A až neoconi skončí, na opačné straně světa je možnost volby, a to buď pouze Čína anebo Čína i Rusko anebo pouze Rusko (resp. RUSKO a Čína). Ale v tom by mělo mít jasno především Německo (nelze očekávat, protože ač se mu třeba podaří vymanit z vlivu neoconů, z vlivu Globalistů se Německo, zdá se, hnout nemíní) a hlavně a především by v tom měly mít jasno země V4 (Polsko a Maďarsko obzvláště). A to o to víc, že Rusko je díky Putinovi v natolik mocné pozici a má takovou šanci změnit směrování světa, jakou nikdy žádná země neměla.

PS: Už zdánlivě mimo téma, ale přesto ke zmiňovanému scientologovi Kirijenkovi generál Petrov, předchůdce Pjakina, někdy v roce 2005 (a vkládám i v té souvislosti, že Putin se postavil na ochranu Židů před finálním holokaustem), o Kirijenkovi řeč v cca od 4.minuty


-Pozorovatelka-

Zdroj: https://aeronet.cz/news/az-skonci-neoconi-putin-ztrati-ochranu-a-nato-ukaze-svuj-novy-smysl-ve-sluzbach-gp-o-co-jde-v-soucasnem-svete/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKdo bojuje na Donbasu na straně Ukrajiny   
Pridal tk Pátek 10 listopad 2017 - 06:37:43 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Kyjev posílá na Donbas vojáky, kterým hrozí trestní stíhání za spáchané zločiny, prohlásil novinářům zástupce velitele operačního velitelství Doněcké lidové republiky (DLR) Eduard Basurin.

„Ukrajinské ozbrojené síly často povolávaly pro účast v bojových operacích osoby se zločineckou minulostí. Podle údajů naší rozvědky začalo velení ukrajinských ozbrojených sil užívat nové schéma pro zvýšení počtu vojenského personálu v zóně tzv. ATO (vojenské operace na Donbasu — pozn. red.)," uvedl Basurin.

Podle něj ukrajinské úřady posílají na Donbas dobrovolníky z řad bývalých vojáků, kterým hrozí trestní stíhání.

„Například do zóny bojových operací byli coby tzv. dobrovolníci posláni voják, který byl během výkonu základní vojenské služby zadržen v Chmelnycké oblasti za držení omamných látek, a starší voják, kterému hrozí trest za krádež nábojů z vojenské základny v Dněpropetrovské oblasti," tvrdí Basurin.

Zdroj: Barusin, Sputnik

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAdam Posen: USA a Čína by měly posilovat spolupráci v oblasti infrastruktury, investic a internetové bezpečnosti   
Pridal tk Pátek 10 listopad 2017 - 06:25:33 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Šéf Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomiku (PIIE) Adam Posen novinářům sdělil, že USA a Čína by měly posilovat spolupráci v oblastech infrastruktury, investice, internetové bezpečnosti a podporovat trvale stabilní a zdravý rozvoj bilaterálních vztahů.

Podle Posena by měly Spojené státy a Čína v současné době hledat novou oblast pro skutečnou spolupráci. "Obě země by mohly posilovat spolupráci v oblastech školství, civilizační výměny a internetové bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že rozvojové země mají všeobecnou poptávku po investicích do infrastruktury, je zde perspektiva spolupráce obou zemí v oblasti infrastruktury nebo v bankovnictví. USA by také měly promyslet spolupráci s Čínou v rámci Pásma a Stezky," vysvětlil Posen.

Ten rovněž uvedl, že oba prezidenti v dubnu letošního roku oznámili založení čtyř vysokých mechanismů pro dialog, což znamená založení společné politické agendy mezi oběma zeměmi.

„Proces dialogu je důležitější než obsah, pokud udržíme oficiální proces dialogu a komunikace, můžeme čekat dobré výsledky," řekl.

Jde o otevření čínského finančního trhu z americko-čínského stodenního plánu v ekonomické spolupráci.

Posen, který se dlouhodobě věnuje americko-čínským ekonomickými vztahům, se domnívá, že když bude Čína dále otevírat svůj finanční trh, mohou čínští spotřebitelé a podniky profitovat z produktů a služeb amerických finančních orgánů, což odpovídá zájmu obou stran.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSyrská vládní armáda dobyla poslední baštu Islámského státu v Sýrii   
Pridal tk Pátek 10 listopad 2017 - 06:24:17 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Syrská vládní armáda 8. listopadu dobyla město Abu kamel, které bylo poslední hlavní baštou Islámského státu v Sýrii. Uvedla to syrská státní televize.

Jak bylo oznámeno, syrská vládní armáda zaútočila na ozbrojence extremistické organizace Islámského státu, kteří kontrolovali město Abu kamel. Po úplném dobytí města zkontrolovaly vládní síly výbušná zařízení, která instalovali teroristé z Islámského státu.

Město Abu kamel se nachází v jihovýchodní provincii Dajr az-Zauru na východě Sýrie, poblíž irácké hranice a šlo o hlavní baštu Islámského státu v této provincii. Poté, co vládní síly obnovily kontrolu nad městem, má Islámský stát už jen několik malých bašt v Sýrii.

Syrská armáda prorazila 5. září v Dajr az-Zauru více než tříletou blokádu IS. Syrská vládní vojska překročila 18. září za podpory VKS RF řeku Eufrat v okolí Dajr az-Zauru a vytlačila teroristy z řady míst. Syrská vojenská strana 3. listopadu prohlásila, že získala celkovou kontrolu města Dajr az-Zauru.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJan Campbell: Svět po 19. Sjezdu KS ČLR   
Pridal tk Pátek 10 listopad 2017 - 05:57:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dne 8. listopadu 2017 se uskutečnil seminář „Svět po 19. sjezdu KS ČLR“ pod záštitou velvyslankyně Čínské lidové republiky Ma Keqing. Na konferenci vystoupil místopředseda Senátu Parlamentu ČR Ing. Ivo Bárek, ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky JUDr. Rudolf Jindrák, velvyslankyně ČLR v České republice Ma Keqing a Dr. Jan Campbell. Seminář řídil Ing. Jaroslav Bažant.

Dovolte mi na začátku příspěvku, který má v plném písemném objemu cca 12 400 znaků, krátce připomenout historii a vlastní zkušenost z doby, kdy jsem přednášel na univerzitě smíšené skupině studentů, z nichž několik byli Číňané. Současně si dovoluji sdělit hlavní části referátu pro orientaci: Po krátkém historickém exkursu od doby zrození čínského snu bude následovat stručná formulace tří hlavních výsledků 19. Sjezdu KS ČLR, včetně vojenského, vzdělávacího, včetně problematiky spojené s mladou generací a geopolitického aspektu ve vztahu ČLR s Ruskou federací a USA.

Vědomě, z časových důvodů, se nebudu věnovat politické, vzdělávací, obchodní a vojenské problematice ČLR ve vztahu k Indii, a tím i nepřímé problematice spojené se vztahem ČLR – Indie – Rusko. V části nazvané Co nás rozděluje a co nás spojuje, se zmíním krátce o aspektech migrace s krátkým srovnáním na základě dat, a o svobodě tisku, medií a cenzuře s doporučením, jak je možné se k tomuto problému postavit. Závěrečnou část jsem nazval: Vítejte ve třetí éře ČLR. Proč? Předpokládám, že většině to bude jasné po ukončení referátu…

Znění celého příspěvku Dr. Jana Campbella naleznete zde:

http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/wp-content/uploads/2017/11/Svět-po-19.-sjezdu-KS-ČLR.pdf


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2017
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2290 sec,0.0663 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,989kB