Sobota 11 listopad 2017
Jsem ruský voják a nevzdám se Krista, odpověděl mladík muslimům. Ti ho brutálně zavraždili ...   
Pridal tk Sobota 11 listopad 2017 - 12:02:34 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jsem ruský voják a Krista nezradím", odpověděl mladý ruský voják muslimským věznitelům, když ho vyzvali k přijetí islámu, aby si tak zachránil život. Muslimové mladému vojákovi řekli, že když nezapře Krista a nepřijme islám, tak jej zabijí. Mladík se zachoval statečně a odmítl vzdát se své víry. Muslimové jej za to brutálně umučili. Takoví mladí vojáci si zaslouží vzpomínku na den veteránu a ne vojáci jenž za žold dobrovolně šli pomoci nadnárodním firmám a USA okupovat Afganistan a provést útok na Irák ...

Ano, USA, s dalšími zeměmi z Evropy, již skoro 20 let okupují Afganistan s pomoci armády ČR. USA s Evropany provedl nelegální útok na Irák v důsledku kterého byla prakticky zlikvidována křesťanská komunita v Iráku. USA s Evropou pomáhají islámským fanatikům v Sýrií proti sekularismu vládci, který chrání křesťany a umírněné muslimy. Nakonec se nezbývá než se ptát, kdo je větší nepřítel křesťanů? EU s USA nebo Rusko?

Hudební klip o umučení ruského vojáka muslimy v ruštině ...

Film o životě mučedníka Evžena
Autor: Lukáš Lhoťan

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRychetský vyslal varování Babišovi a Okamurovi, že pokud dojde k pokusu o zrušení Senátu nebo k přesunu země k přímé demokracii, Ústavní soud zasáhne!   
Pridal tk Sobota 11 listopad 2017 - 06:32:50 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rychetský vyslal varování Babišovi a Okamurovi, že pokud dojde k pokusu o zrušení Senátu nebo k přesunu země k přímé demokracii, Ústavní soud zasáhne! Soudci budou rušit pro-národní zákony v ČR stejně, jako je ruší v USA Trumpovi!

Hotové pozdvižení vyvolal minulý týden rozhovor, který poskytl předseda Ústavního soudu ČR Pavel Rychetský pro Hospodářské noviny ze stáje Bakalova mediálního impéria Economia. Pavel Rychetský totiž v rozhovoru nepřímo vyslal varování Andreji Babišovi a Tomiu Okamurovi z pozice ústavního činitele. V rozhovoru odkryl některé rozdané mocenské karty polistopadového uchopení moci v České republice po roce 1989. Podle Rychetského dochází i v ČR k podobným procesům jako v celé Evropě a v USA, kde tradiční politické strany ztrácí důvěru lidu a voliči se přesunují k novým hnutím, které prosazují změnu a stojí za nimi podnikatelé. Jak už jsem několikrát opakoval a zdůrazňoval i na rádiu, globalizační perestrojka je objektivní proces, který probíhá celosvětově podle stejného schématu. Tradiční strany propadají a na jejich místo přichází lidé, kteří o sobě říkají, že nejsou politici, ale businessmani. A není proto divu, že stejné procesy se okopírovaly i do České republiky.

Možná si sami říkáte, čím to je, že nenáviděný Andrej Babiš, podnikatel, nachází jedinou podporu a jediného zájemce o koalici právě v SPD, což je politické hnutí, které paradoxně pomohla vybudovat a vystavět alternativa. Jenže já v tom paradox při bližším pohledu vůbec nevidím, naopak je to zcela logické. Hnutí ANO a hnutí SPD je vedeno podnikateli a businessmany, což neplatí o žádné jiné politické straně v poslanecké sněmovně. Všechny ostatní strany a subjekty navolené do sněmovny po volbách mají klasickou tradiční definici a nemají nic společného s podnikáním. Oba dva subjekty jsou tak v pozici outsiderů na české politické scéně a příští 4 roky budou čelit permanentním útokům, především ze strany mainstreamu, protože ten bude útočit na Babiše jako veřejného nepřítele tradičních politických stran č. 1 a na Okamuru budou útočit z pozice onálepkované a údajné extrémistické strany, která nechce migraci a chce referendum o vystoupení z EU.

Varování ÚS pro dvě hnutí, které mají v ČR odstartovat “přestavbu”

Obě hnutí sdílí několik společných postojů a programových bodů. Jak už po volbách uvedl Andrej Babiš, nemá problém s obecným referendem, stejně tak chce zrušit Senát, podobně chce SPD zmenšit počet poslanců z dnešních dvou set na 81, zákon o odvolatelnosti politiků si dokáže Andrej Babiš představit a především chce zrušit krajská zastupitelstva a pokud jde o místní samosprávy, Andrej Babiš usiluje o tzv. americký model voleb, kdy voliči budou volit pouze osobu starosty, tzn. jednoho člověka. Ten si po zvolení sestaví vlastní zastupitelstvo, dosadí si do něho vlastní lidi. Pokud dojde na odvolávací proces (impeachment), tak občané mohou odvolat pouze starostu, nikoliv jmenovaného radního, protože ten není (nebude) volen, ale jmenován přímo zvoleným starostou. Odvolání starosty v procesu impeachmentu by znamenalo odvolání celého zastupitelstva. Je to tudíž model tzv. přímé demokracie, kterou tak moc prosazuje Tomio Okamura. Právě proto mají oba podnikatelé k sobě tak blízko po programové stránce, a proto všechny ostatní strany s nimi nechtějí mít nic společného.

A právě Pavel Rychetský těmto dvěma mužům vyslal velice zlověstné varování. Podle druhého odstavce článku 9 Ústavy je změna podstatných náležitostí demokratického právního státu nepřípustná. A protože se jedná o vágní definici a de facto gumový paragraf, jeho výklad má na starosti právě Ústavní soud. A z toho, co řekl Pavel Rychetský, doslova mrazí. Posuďte sami:

Účelem každé ústavy je ochránit stát před karamboly a průšvihy, které ho postihly v minulosti. Domnívám se, že tento článek se o to snaží geniálně, protože míří do budoucnosti. A ten, kdo má kompetenci tento ústavní imperativ interpretovat a jeho prostřednictvím chránit demokracii a právní stát, je Ústavní soud.

Tímto výrokem de facto Pavel Rychetský odkryl dosud utajené karty mocenského úchopu v ČR po roce 1989. Není to parlament ČR, není to lid české republiky, nejsou to dokonce ani volby a nebude to ani referendum, jakkoliv se lidé v poslední zoufalé snaze k referendu upínají. Veškeré změny, které povedou k přerodu a transformaci ČR k přímé demokracii totiž nakonec smete ze stolu Ústavní soud na základě článku 9 Ústavy. Zrušení Senátu tak rozhodně neprojde a Ústavní soud by takový zákon zrušil, a to dokonce i v případě, že by byl přijat ústavní většinou nejen v parlamentu, ale i v samotném senátu. Článek devět je totiž tzv. ohniskem Ústavy, to znamená jádrem ústavy, kterému nesmí odporovat případné budoucí úpravy ústavních zákonů. A bohužel, do spektra rozporu s ústavním článkem 9 spadají i další body programů hnutí ANO a SPD.

Rychetský varoval, že Ústavní soud zruší ANO i SPD všechny jejich klíčové zákony

V naprostém rozporu s tímto ústavním principem je přímá demokracie. Ústava zakotvuje, že zákonodárství v ČR náleží jen a výhradně poslanecké sněmovně. Pokud by o zákonech hlasovala “ulice” v rámci obecného referenda, a pokud by výsledek referenda měl právní závaznost jako ve Švýcarsku a nikoliv jenom poradní nezávazný faktor, potom by takové přijímání zákonů v ČR bylo v rozporu s Ústavou, protože výkon legislativy by byl z parlamentu přenesen do volebních místností. A právě na toto Rychetský upozorňuje už delší dobu, že závazné obecné referendum v ČR být nemůže, protože by bylo v rozporu s ústavním uspořádáním ČR po roce 1989, kdy země byla ukotvena jako tzv. parlamentní demokracie a nikoliv přímá demokracie ve smyslu Švýcarska. Vzhledem k tomu, že Rychetský v rozhovoru uvedl, že výklad článku 9 má v rukách zase jenom Ústavní soud, který si sám rozhodne, co je a co není podstatnou změnou demokratických náležitostí právního státu, potom najednou s hrůzou zjistíme, že není cesty ven a Ústavní soud se chopil role arbitra nad zájmy národa a vůlí lidu.

Úplně stejný problém rozporu s Ústavou nastane v otázce změny voleb do krajských a městských zastupitelstev. Výkon místní samosprávy formou volení starosty nebo primátora přímo, který si potom najmenuje do rady města vlastní nevolené osoby, které tedy ve funkci nebudou mít volený mandát, je opět v rozporu s ústavním principem zastupitelské demokracie a jde o zásadní změnu demokratického systému. Stejný problém vznikne i u zákonů, které budou zakazovat některou z částí náboženských textů, např. šaríu, která je součástí Koránu jako kodex. Pokud ústavní soudci usoudí, že šaría je součástí víry, zruší jakýkoliv zákon, který by šaríu zakazoval. Veškeré změny v ČR, které jsou zásadního charakteru ve vztahu k referendům, změnám legislativního procesu a přesunu zákonodárství od parlamentu do rukou referend a přímé demokracie, se stanou rukojmím soudců ústavního soudu.

Najednou vidíme, že soudci v ČR chtějí blokovat pronárodní zákony stejně, jako američtí soudci blokují dekrety Trumpovi

A najednou stojíme čelem realitě, která se zkopírovala do ČR z USA. Pamatujete si, jak federální soudci rušili a dodnes ruší Trumpovi jeden dekret proti migraci za druhým? Pamatujete si, jak americký Kongres sebral Trumpovi právo rušit sankce proti Rusku? Tak přesně k úplně stejné situaci se schyluje v České republice. Soudci Ústavního soudu už dopředu varují a vysílají signály, že budou blokovat a rušit veškeré zákony, které mají vést Českou republiku směrem k procesům přesunu moci od polistopadových stran a parlamentu do rukou ulice a referend. A co by znamenalo přesunout moc v ČR do podoby modelu, jakou chce Andrej Babiš? Znamenalo by to amerikanizaci českého zákonodárství, znamenalo by to přímé volení starostů jako guvernérů, znamenalo by to odvolávání politiků jako neúspěšných manažerů stejně jako ve firmách. Znamenalo by to, že každé referendum by vyhrával Andrej Babiš, protože si umí nejlépe koupit voliče, volby před 3 týdny to pěkně ukázaly, jak volí český volič.

Pavel Rychetský a celý Ústavní soud je úzce provázaný s polistopadovým režimem v ČR. Jsou tam soudci, které jmenoval Václav Klaus a Miloš Zeman. Ztělesňuji polistopadový systém reprezentovaný parlamentní demokracií a budou tvrdě bojovat proti globalizační perestrojce v ČR, budou se snažit zachovat současný zkostnatělý politický systém, který selhal a je nefunkční, ale má stejnou funkci jako orgán v těle, který je součástí vnitřního systému a bude chránit sám sebe.

Právě Ústavní soud lze přirovnat za český Deep State, za skutečnou moc, která je držena soudci, kteří se nikomu nezodpovídají a odkazují se jen sami na sebe a své svědomí. Pokud někdo bude chtít změnit politiku v ČR od základu, bude muset odstranit Ústavní soud z cesty. A to by znamenalo de facto proces státního převratu. A to je nereálné. Podívejte se na USA, jak Donald Trump po necelém roce vládnutí je omezen a zatlačen do kouta, do přesně nakresleného rohu, kde smí sedět a nesmí se z rohu pohnout. Deep State mu nedovolí změnit základy, na kterých USA stojí už dlouhé dekády, na systému globální moci Pax Americana.

Ve Střední Evropě dochází k perestrojce nejrychleji, vznikají tandemové mocenské úchopy

VIDEO: https://vimeo.com/242145955

V úvodním videu je zásadní projev Andreje Babiše pro americkou CNN. Záznam je pěknou ukázkou toho, jak i americká maisntreamová CNN začíná chápat, že procesy oligarchizace a volební vítězství miliardářů se kopírují i do EU. Andrej Babiš prohlásil o EU, že je to skvělý projekt, který ale potřebuje radikální změny ve smyslu změn v USA, ačkoliv to Babiš takto nedefinoval, ale bylo to cítit. Tím zcela jasně potvrdil, že úloha Andreje Babiše bud mít stejný náboj jako Beata Szidlová v Polsku nebo Sebastian Kurz v Rakousku. Je to role státních manažerů v rámci globalistické perestrojky.

Jsou to globalisté, kteří byli dosazeni do role státních manažerů z oblasti businessu a bankovnictví , aby řídili proces globální perestrojky v EU. Jenže v případě Andreje Babiše je třeba mít na mysli zásadní věc, že je velmi úzce napojený na americké neocony a přestože se tváří jako globalista, velmi tvrdě prosazuje posilování americké pozice v EU skrze NATO, které je pro Babiše natolik klíčové, že dosazuje svého člověka a ministra obrany na post velvyslance u NATO v Bruselu. A není náhodou, že chce v ČR zavádět americké způsoby voleb starostů a krajských guvernérů.

U všech vůdců ve Střední Evropě vidíme společný podpisový znak, poslušnost ve vztahu k US neconům, ale i usilovnou snahu zůstat v kontaktu s EU. Babiš, Porošenko, Kiska, Szidlová, Orbán. Ve všech zemích těchto vůdců vidíme hlubokou rozpolcenost zahraniční politiky, napůl k USA, napůl k Bruselu, obvykle premiér země tíhne více k jedné straně a prezident k druhé. Podívejte se na Slovensko, Kiska tíhne k USA, Fico tíhne k Bruselu. Podívejte se do ČR, prezident tíhne k Rusku a Číně, vláda tíhne k EU a k USA. V Polsku menší část moci tíhne k EU (Donald Tusk z tohoto křídla je dokonce prezidentem EU) a větší část tíhne k USA (vláda Beaty Szidlové). V Rakousku prezident Alexander van der Bellen tíhne k EU a vítá migraci, nový premiér Sebastian Kurz naopak pro změnu k USA a k odporu proti migraci.

Všude tedy vidíme tandemové mocenské vedení. Právě proto vzniká v těchto zemích nestabilita. Polsko zažívá ústavní krizi. Česká republika zažívá povolební nejistotu. Na Slovensku se o moc přetahují prezident s premiérem. Všechno, co vidíme, všechny krize a nestability, je projevem boje o moc a kontrolu nad zeměmi Střední Evropy, protože kdokoliv se rozhodne táhnout na Rusko, musí nejprve získat pod kontrolu Střední Evropu. Stejně jako Napoleon, stejně jako Adolf Hitler.

-VK-
Šéfredaktor AE NewsZdroj: https://aeronet.cz/news/rychetsky-vyslal-varovani-babisovi-a-okamurovi-ze-pokud-dojde-k-pokusu-o-zruseni-senatu-nebo-k-presunu-zeme-k-prime-demokracii-ustavni-soud-zasahne-soudci-budou-rusit-pro-narodni-zakony-v-cr-stejne/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZdanění církevních restitucí je antisemitské, napsal Bělobrádek   
Pridal tk Sobota 11 listopad 2017 - 06:15:03 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Andrej Babiš chce zdanit církevní restituce, k čemuž se souhlasně staví jak SPD, tak komunisté. A naši „svatí“ místo projevení trochy pokory, řvou jako pominutí o antisemitismu, populismu a protiústavnosti. Církevní restituce je v Česku vžité označení pro vracení části majetku, který byl znárodněn některým církvím a náboženským společnostem socialistickým režimem v Československu. Na základě politické dohody má být část majetku vydávána jinému právnímu subjektu téže církve nebo jiným církvím či náboženským společnostem, než kterým byl zabaven.
Zde: https://www.novinky.cz/domaci/454611-antisemitske-populisticke-a-protiustavni-komentuji-lidovci-babisuv-umysl-zdanit-restituce.html

Církvím se vydává majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun a dále jim má být během 30 let postupně vyplaceno cca 59 miliard korun jako náhrada za majetek, jenž nemůže být nebo z různých důvodů nebude vrácen. Stát vyplatí náhradu za 44 % majetku v držení obcí, krajů nebo soukromníků, finanční formou – ve výši 59 mld. Kč v průběhu 30 let, tedy 2 miliardy ročně. Stát nebude platit z této roční sumy úrok, ale připočte se k ní míra inflace.

Že jsou tyto náhrady vysoce nadhodnocené se dá doložit příkladem náhrady za 1m2 zemědělské půdy ve výši 44,40 Kč, (běžná tržní cena je 10- 15,-Kč) u lesů na 27,70 Kč (běžná tržní cena je poloviční). Tato částka navýšená o inflaci se bude ve skutečnosti, jak se shodují odborníci pohybovat někde okolo 100 miliard Kč. Při počtu obyvatel ČR přibližně 10 milionů to vychází cca 10.000,-Kč na hlavu včetně nemluvňat. Vzhledem k tomu, že jsme ateistický stát, kde je odhadem 90% ateistů, zbývá tedy přibližně 1 milion věřících, z nichž většina je křesťanů. Pokud přepočítáme tuto částku, tak vychází na 1 křesťana 100.000,-Kč. Počítejme dále. Drtivá většina křesťanů neobdrží nic, tato obrovská suma peněz skončí u představitelů církví.

Ostatně, o vysoce nadceněném majetku ve prospěch církví je zde: https://www.novinky.cz/domaci/324995-cssd-stat-nadcenil-parcely-cirkve-preplaci-o-desitky-miliard.html A již dříve se Andrej Babiš vyjádřil, že církevní restituce byly předražené o 54 miliard Kč. ZDE: https://zpravy.idnes.cz/cirkevni-restituce-jsou-podle-babise-predrazene-o-54-miliard-korun-p9s-/domaci.aspx?c=A160411_102905_domaci_kop

Ještě si myslím, že je nutné našim občanům připomenout, za jakých okolností byly církevní restituce prosazené a schválené. Církevní restituce totiž byly prosazené proti vůli většiny našich občanů za pomoci poslance Romana Pekárka odsouzeného nepodmíněně za korupci a nikým nevolené strany LIDEM v čele s Karolínou Peake.

Když poslanec Pekárek hlasoval pro církevní restituce, tak křesťanům nevadilo, že je pravomocně odsouzený za korupci. Jakmile církevní restituce prošly, tak začali najednou být hrozně morální a hned druhý den po odhlasování tohoto zákona řada poslanců vládní koalice "procitla" a začala vyzývat Romana Pekárka k odstoupení.

A jako výsměch našim občanům si tehdejší vláda s katolíkem Petrem Nečasem v čele dovolíla zřídit vládní Úřad pro boj s korupcí, které předsedala Karolína Peake. Žena, která zradila svoji stranu VV, svoje kamarády z VV. Za slíbení "úplatku" v podobě snížení počtu poslanců pro založení poslaneckého klubu její strany LIDEM, podpořila církevní restituce a ještě si vytrucovala další odměnu v podobě ministryně obrany.

Myslím si, že je nutné našim občanům připomenout, jaká je pravá morálka našich církví a jejich představitelů. Pokud mi totiž někdo ukradne Trabanta, tak nemohu chtít po daňových poplatnících nového Mercedesa.

Je tedy třeba alespoň zčásti napravit bezpráví, kdy církve ve svojí honbě za majetkem se neštítí ještě podávat žaloby na odškodnění. Církve totiž ve svojí nekonečné chamtivosti vytáhly do boje s naším státem (tedy s našimi občany). Vedou se státem dva tisíce sporů o majetek nevydaný v rámci církevních restitucí. Zatím se řády, fary a biskupství soudily hlavně o pozemky, budovy či umělecké předměty. Navíc katolická církev začala vyžadovat „bonusy“ v podobě výnosů z vráceného majetku: ZDE: https://www.novinky.cz/domaci/449356-nova-klicka-cirkev-ziskala-lesy-navic-zaluje-stat-o-vytezene-drevo.html

Takže v záležitosti alespoň částečného napravení křivd spáchaného na našich občanech chamtivostí našich církví plně fandím dohodě ANO, SPD a KSČM o zdanění církevních restitucí. Zastánci církví jsou svojí chamtivostí už natolik posedlí, že si nevidí do úst. Ať mi někdo vysvětlí, co má zdanění církevních restitucí společného s antisemitismem, jak píše Pavel Bělobrádek.

Jaromír Petřík

Zdroj: Nová republika

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPříchod bohů do Valhaly. Proč se intelektuálové derou na prezidentský post?   
Pridal tk Sobota 11 listopad 2017 - 05:53:56 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Sledovat sešlost povýšených intelektuálů v upadajícím pořadu Václava Moravce je zkouškou vlastního ega z otupělosti.

Drahoš, Sokol, Bek, Moravec – jako příchod bohů do Valhaly. Pánové se v roli nadlidí s intelektuální převahou pouštěli do akademických diskusí. S maximální vědeckou přesností došli k závěru, že jsou pro společnost nepostradatelní.

Stále více lidí chápe a sleduje kroky českých intelektuálů a stejně tak většina pamatuje na jejich epochální selhávání a permanentní zradu ve všech oblastech společenského života. Témata otevírala dveře pekla i dveře Valhaly. Nad tím vším se novodobé božstvo povyšovalo a stejnou měrou lidmi pohrdalo.

České elity mají na svědomí kolaboraci ve prospěch cizí moci, nesou plnou odpovědnost za ekonomický a společenský rozklad hodnot. Nikdy se nezastaly lidí práce, lidí střední třídy a 3,5 milionů lidí v bídě.

Samy sebe pasovaly do rolí intelektuálních vůdců a politických mravokárců. Akademické svobody zprofanovaly na svobodu lokaje korporátních bossů s bezmeznou oddaností a podporou útočných válek ve jménu demokracie a svobody. Tolik lokajů s titulem, odhodlaných prodat vlastní stát i s lidmi jako otroky korporacím, má snad už jen Papua.

Elitám dnes uniká, že jedinci stejné skupiny umí myslet, chápat souvislosti a téměř každý má vzdělání dostačující na pochopení jejich intrik, záměrů a osobních ambic. Naši lidé jsou natolik vzdělaní a kulturně vyspělí, že se mohou vždy postavit psychopatům s akademickým titulem.

Neustále zkouší, jak ještě více položit na kolena většinu lidí a jak udržet uměle vytvořenou sociální a politickou nerovnost. Co dělali naše elity při rozkrádání českého státu? Kde byl jejich akademický hlas a zrcadlo morálky? Z intelektuálních výšin nedohlédli na bezbřehý egoismus, politický cynismus a ožebračování pracujících.

Dnes lkají na tupost lidí, že jim nerozumí, nechápou jejich úlohu a historickou předurčenost.

Historická souvislost s chováním jmenovaných pánů a všech samozvaných intelektuálů vždy byla a bude nadefinovaná s jejich akademickou přesností.

Stejný akademický pohled nabízí permanentní boj o zdroje a boj o moc s plnou podporou nástrojů, které elity vytvořily, včetně osvědčené manipulace – debilizace.

Doktoři, inženýři, vědci, politici, státní úředníci, umělci, armáda. Ti všichni se v nedávné historii podíleli na masakrování a hromadné likvidaci lidí v koncentračních táborech. Intelektuálové se ve velkém a dobrovolně dávali do služeb masového vraždění, likvidaci lidských práv a lidské důstojnosti.

Milovníci umění, krásy, vytříbeného vkusu a oslniví rétoři morálky. S intelektuálním nadhledem, při hudbě Vágnera s jistou formou čistoty, kterou nikdo nechápe, vraždili a mučili.

V čem jsou dnešní elity jiné? V čem jsou lepší dnešní tisíce akademiků a intelektuálů?

Je třeba se duševně namáhat a přečíst jejich záměry dříve, než nastolí takové otroctví, ze kterého nikdo neunikneme. Elitám je zcela lhostejné, kolik milionů lidí žije v bídě a chudobě. Je jim lhostejné, jak se o nich smýšlí. Vždy budou tvořit kooperující skupinu parazitů, která pošle své vlastní lidi do zničujících válek, do hladomoru a bídy. Představa, že vzdělaní intelektuálové jsou lepší, je vědecky ověřená fikce. Žádný akademický titul neudělá z jedince lepšího a stejně tak známá celebrita svým způsobem žitím a uvažováním nenese mravní vzor.

Demokracie v podání intelektuálních elit znamená vládu novodobé šlechty.

Tolik jedinců toužících po postu prezidenta je k zamyšlení. Co je žene do úřadu prezidenta a proč mají onu potřebu jím být? Proč se najednou vyjadřují ve veřejném prostoru lidé bez morálky a usvědčení zloději? Jak reagovat na jejich drzé moralizování a neustálé poučování?

Většina zdravě uvažující populace odpověď zná.

Vincent Pribula

Zdroj: http://eurasia24.cz/blogy-a-komentare/item/2649-prichod-bohu-do-valhaly-proc-se-intelektualove-derou-na-prezidentsky-post
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKaspersky Lab potvrdila padělek certifikátů, o kterých se zmínila WikiLeaks   
Pridal tk Sobota 11 listopad 2017 - 05:40:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Laboratoř Kasperského potvrdila, že certifikáty, o kterých se zmínila WikiLeaks jejich jménem, jsou padělky. V noci na pátek to oznámil ředitel společnosti Jevgenij Kasperský.

WikiLeaks dříve spustil nový projekt Vault 8. Publikace obsahují výchozí kód programů CIA a analýzu její činnosti. WikiLeaks tvrdí, že CIA používaný nástroj Nive umožňuje připojování škodlivých programů k doménám, které nevypadají podezřele. Zároveň vytvořené certifikáty autentifikace imitují ty, které používají skutečné společnosti. Portál informuje o třech případech, kdy Nive imitoval certifikáty Laboratoře Kasperského.

„Prostudovali jsme údaje Vault 8 a potvrzujeme, že certifikáty vydané našim jménem jsou falešné. Naši klienti, privátní klíče a služby nejsou zasaženy," uvádí se ve zprávě.

Zdroj: WikiLeaks, Sputniknews.com


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVýši Porošenkova platu   
Pridal tk Sobota 11 listopad 2017 - 05:35:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ukrajinský prezident Petro Porošenko dostal v říjnu plat ve výši 28 tisíc hřiven (přibližně jeden tisíc USD – red.), informuje agentura Ukrajinské novosti s odkazem na administrativu hlavy státu.

V komentáři se přitom praví, že daň z příjmu fyzických osob a vojenské příspěvky z dané částky činily 5460 hřiven (přibližně 200 dolarů — red.). Samotný plat ukrajinského lídra je převáděn „na dobročinné účely," sdělila prezidentská administrativa.

Petro Porošenko je byznysmen, majitel společnosti na výrobu cukrovinek, jeho majetek se odhaduje na jednu miliardu dolarů. V seznamu nejbohatších Ukrajinců, který byl zveřejněn v říjnu ukrajinským magazínem Novoje vremja spolu s investiční společností Dragon Capital, obsadil páté místo.

Zdroj: agentura Ukrajinské novosti

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDalší provokace NATO! Zpravodajské jednotky NATO operují u hranic s Ruskem   
Pridal tk Sobota 11 listopad 2017 - 05:31:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Tajné služby neuznané Luhanské lidové republiky odhalily zpravodajské jednotky jedné z členských zemí NATO na základně ukrajinské armády na území Donbasu u hranic s Ruskem, které je pod kontrolou Kyjeva. V pátek to na brífinku uvedl mluvčí Lidových milicí LNR Andrej Maročko.

„V lese poblíž vesnice Aleksandrovka v okrese Stanycja Luhanska se nachází základna… Na této základně je rozmístěna zpravodajská jednotka jedné ze zemí bloku NATO, jejíž instruktoři provádějí výcvik příslušníků ukrajinských ozbrojených sil," řekl Maročko.

Podle zpravodajských informací LLR základna je střežena zvláštní jednotkou hlavní zpravodajské správy ukrajinského ministerstva obrany.

Zdroj: Andrej Maročko, Sputniknews.com

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUkrajinský olej vyřadil z provozu pákistánské tanky   
Pridal tk Sobota 11 listopad 2017 - 05:27:04 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ukrajinští novináři odhalili korupční schéma, díky kterému úředníci Ukrspecexportu nakupovali předražený motorový olej. To by nic neznamenalo, olej však i vyváželi a nakonec vyřadili z provozu 30 tanků armády Pákistánu.

Jak uvádí portál Golos.ua, už v roce 2016 charkovský závod Malyševa předal pákistánskému ministerstvu obrany tři desítky kompletů motorových bloků pro tanky Al-Khalid. Radost z pořízení kompletů netrvala dlouho, brzy začaly tanky postupně odpadat.

Experti nejdříve zkontrolovali samotné motory, ale byly v pořádku. Což neřekneš o motorovém oleji, jeho kvalitu nejde ani nijak kritizovat.

Další vyšetřování odhalilo, že motory pákistánských tanků „nakrmili" olejem Azmol Garant. Jediný licencovaný výrobce však do Pákistánu olej nedodával. Vyšlo najevo, že státní korporace Ukrspecexport nakoupila olej této značky u jiného dodavatele, který neměl licenci na výrobu. Tento „falešný" olej stál 162-163 tisíc hřiven za tunu, zatímco legální olej je možné koupit za 80 tisíc hřiven za tunu.

Zdroj: Golos.ua, Sputniknews.com

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2017
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2353 sec,0.0515 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,040kB