Čtvrtek 16 listopad 2017
Národní demokracie demonstraci 17. listopadu 2017 nepořádá   
Pridal tk Čtvrtek 16 listopad 2017 - 17:25:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Tisková zpráva

V některých tištěných i internetových denících se objevila informace, že Národní demokracie organizuje zítra v 15 hodin demonstraci na Náměstí republiky v Praze. Tato informace není pravdivá. Národní demokracie letos žádnou demonstraci na 17. listopad neplánuje, žádnou demonstraci neorganizuje a žádné demonstrace se nebude účastnit. Buď se jedná o omyl novinářů nebo o záměrnou mystifikaci či dokonce chystanou provokaci.

Adam B. Bartoš
předseda Národní demokracie

T: 732 322 371
M: info©narodnidemokracie.cz
W: www.narodnidemokracie.cz
F: facebook.com/abbartos

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAno, je to i tentokrát jinak, než říkáte, pane Gazdíku   
Pridal tk Čtvrtek 16 listopad 2017 - 17:21:36 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Věrna své praxi zvát si při řešení nejzávažnějších problémů země do studia ty největší duchy národa, nadané schopností ony nastálé problémy roztřídit, rozkrýt, interpretovat a pak jako zázrakem a za spontánního potlesku veřejnosti nalézt i jejich nejideálnější řešení, nemohla se zpravodajská redakce ČT při řešení nejpalčivějšího problému dneška, jímž je: referendum ANO či NE, (ve středu večer), obejít bez člověka, pro kterého shora uvedené platí v míře nejvyšší.

Totiž poslance Gazdíka ze Suché Lozi. Přišel, uhladil si kalhoty, pohledem do kamery diváky slušně pozdravil, a aniž pak už tratil zbytečně čas, do načatého problému se opřel. A to originálně, ostatně jako vždycky. Aby totiž otázku referenda obyčejným divákům rozestřel tak, aby na něj dobře viděli, použil k tomu svou 77 letou babičku, na jejímž příkladě ilustroval, že tato jeho příbuzná by v případném referendu např. o tom, zda v alianci NATO setrvat či nikoliv, nebyla s to rozhodnout sdostatek odpovědně. A to prý proto, že o této organizaci nemá dost relevantních informací. Neví např. přesně, kde sídlí NATO a ani kde sídlilo dříve, neví ani kdy NATO vzniklo, kdy proběhla první vojenská operace NATO, kdy byl poprvé použit článek 5 NATO, co bylo předchůdcem NATO, proč NATO nezasáhlo do boje o Falklandy, kdy se stalo členem NATO Španělsko, kdy byly vytvořeny Síly rychlé reakce NATO, kolik má NATO bojeschopných divizí ve svém severním sektoru, a tak dále a tak dále. Tohle všechno prý ví v republice jen pár lidí, mezi nimi i on, ale lidé jako jeho babička, reprezentující ovšem obrovskou většinu národa, nemá o těhle věcech prakticky ani páru.

A proto – ergo kladívko – ani jeho babička, třebaže ji má rád, a ani obrovská většina národa, jež ona svou neznalostí o NATO vlastně reprezentuje, nemá do této veskrze odborné záležitostí co mluvit. Takže vyhlásit celostátní referendum v otázce zda zůstat NATO či raději z něhoho vystoupit, a nechat o této otázce hlasovat stejně neinformované české obyvatelstvo, jako je jeho babička, by byla hra s ohněm, které si politické vedení země v žádném případě nesmí dovolit.

Hotovo, poslanec Gazdík vstal, a za potlesku, který sice nebyl slyšet, ale o to hlasitěji duněl v poslancově hlavě, studio za vřelých ovací přítomných opouštěl. Zatímco jeho babička už ze Suché Lozi žhavila drát, aby mu sdělila, že sice neví, kdy byl poprvé použit článek 5 NATO, či proč NATO nezasáhlo do boje o Falklandy, ale zato zatraceně dobře ví, že tahle organizace je tady jenom pro útočení a pro zlost a pro nic jiného, což bylo vidět v Afghánistánu, Iráku, Jugoslávii, Libyi a v dalších zemích, ze kterých se nám teď všude do Evropy hrne záplava uprchlíků, která by zde bez slavného NATO nejspíš nebyla. Takže to jí prý k účasti na referendu bohatě stačí.

Jo, a taky aby si ji napříště už laskavě nebral do huby.

Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKam až jsme to dopracovali?   
Pridal tk Čtvrtek 16 listopad 2017 - 10:22:40 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Na příští rok se v Brdech připravuje otevření nové základny NATO s 12 tisíci vojáky. Půjde o dočasnou návštěvu spřátelených armád, pardon, o trvalou invazi cizích vojsk na našem území, respektive agresivní armády. Smlouvu letos podepsal soudruh Hamáček. Kolik let je za vlastizradu?

NATO má 737 základen v 137 státech, s 253 tisíci vojáky. Do NATO dáváme ročně přes tři čtvrtě bilionu Kč. A ještě je prý to málo! V smlouvě NATO je, že v případě ohrožení jakékoli členské země je tato povinna bránit se sama. Politici nám lhali, že jde o obrannou alianci. Tak proto nás nechrání před slimáky! NATO ve skutečnosti provádí invazi v mnoha státech světa, v poslední době hlavně kolem hranic Ruska. Proč asi? Cui bono? Chce snad uchránit celý svět před krutým diktátorem? Proč Rusko za celých 14 let vlády Putina nezabralo jediný stát?

V roce 2016 bylo u nás 1600 sebevražd, 4 denně, převážně z ekonomických důvodů. Třetina důchodců žije pod hranicí 9 tisíc Kč. Zato cizáci u nás dostávají 21 tisíc, v Německu 40 tisíc přepočteno na koruny. Důchodkyně pobírající důchod 8 tisíc musí za výrobu korunky zaplatit 7 tisíc a prosí o pomoc. Jiná důchodkyně si musela půjčit 20 tisíc na opravu celého chrupu. Průměrný zákrok u zubaře stojí kolem 700 Kč. Co je proti tomu ubohých třicet kaček u doktora? Nevážená ČSSD, co jste do dnešního dne udělali pro důchodce, aby neměli platební problémy u zubaře? To jste sociální, /a kdysi i dělnická/ strana?

V minulém režimu jsme vyráběli doslova všechno kromě raketových motorů. Dnes nevyrábíme téměř nic, ve všem jsme závislí a jsme pouhou montovnou. Byli jsme potravinově samostatní, dnes jsme ze dvou třetin závislí. Ani EU nás nechrání před umělou hmotou, pardon, před takzvanými potravinami. Co dělala soudružka Jourová celé čtyři roky? Nač je nám EU, když se vymlouvá na to, že máme jiné chutě? Za takovou "práci" brala půl milionu měsíčně?

Česká armáda je schopna ubránit jedno okresní město po dobu dvou týdnů. Dnes už víme, komu to posloužilo...

Pěstounská péče je snad největší byznys u nás. Kikáni připíší svých pět dětí na svou matku jako na pěstounku a ta dostává 130 tisíc měsíčně.

Je podepsána smlouva CETA, de facto jde o smlouvu TTIP, která povoluje dovoz rakovinotvorných potravin GMO z USA. V případě odmítnutí těchto potravin hrozí, že speciální soudy udělí astronomickou výši pokuty, kvůli maření zisků díky nežádoucí konkurenci.

EU podepsala dohodu sjednocení 23 armád do jediné euroarmády. Každá armáda musí mít jen jednoho velitele. Kdopak jí asi bude velet? Cio bono?

Soudruh Mládek byl proti podepsání memoranda, proto musel být odvolán a nastoupil tam zcela neznámý, obyčejný úředník, opakuji, úředník, nikoli politik! Tento megatunel s lithiem se připravoval tajně a dlouhodobě, musela o něm vědět celá vláda, včetně soudruha Bureše. Nevážený Andreji, takto se bojuje proti korupci a megatunelům?

Miroslav Petr

Zdroj- Svobodné radio, Aeronet.
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTrestní oznámení k prošetření údajného podvodu Tomáše Halíka   
Pridal tk Čtvrtek 16 listopad 2017 - 06:46:26 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Otevřený dopis mons. profesorovi Halíkovi.

Pane profesore,

několik okolností z poslední doby mne přiměly k tomu, abych Vám napsal tento otevřený dopis:

Jak je Vám známo, patřím ke kritikům Vašich filosoficko-teologických názorů. Své hlavní námitky jsem formuloval v „Kritickém zamyšlení nad působením Mons. prof. PhDr Tomáše Halíka,Th.D.“ V době, kdy jsem pracoval nad tímto textem, jsem ještě neměl ani potuchy o tom, jak se to má ve skutečnosti s Vaším doktorátem teologie. Teprve posléze jsem se postupně dopátral, jak jste k němu přišel. Vy sám si jistě musíte být vědom toho, že tento titul jste získal jen velmi svérázným atypickým způsobem, a to s porušením mnohých akademických zvyklostí i našich zákonů. Podstatnou věcí celé kauzy je to, že až do dnešního dne jste nepředložil řádně obhájenou disertační práci, která je nejen dle našeho vysokoškolského zákona, ale i v celosvětovém měřítku, nutnou podmínkou pro získání takového titulu. Na tuto základní skutečnost jsem upozornil nejen vedení Karlovy university, ale i její Etickou komisi. Protože universita na mé oprávněné námitky k Vašemu doktorátu nereagovala, rozhodl jsem se prostřednictvím veřejného ochránce práv postoupit tuto záležitost ke správnímu soudu.

Z Úřadu ombudsmana mi bylo doporučeno, jak bych mohl v té věci dále postupovat:

Na závěr poznamenám, že úmyslné neoprávněné užívání vědecké hodnosti nebo titulu absolventa vysoké školy je přestupkem.5 A dále úřední osoba se dopustí trestného činu, pokud v úmyslu opatřit jinému prospěch vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu nebo překročí svou pravomoc.6 V takových případech se můžete obrátit na policii.

Vědom si toho, že jde o poměrně vážnou věc, informoval jsem o tom mailem dne 6.března senátora prof.Hampla, který Vám inkriminované nostrifikační osvědčení titulu jako tehdejší úřadující rektor vydal, a požádal jsem jej o krátkou schůzku. Prof.Hampl na mou žádost nereagoval ani mi neodpověděl, proto jsem se obrátil 16.května na jeho asistenta a poradce PhDr. Karla Höfera se stejnou žádostí. Ten mi posléze doporučil, abych kontaktoval příslušné orgány UK, které mají pravomoci k vyhodnocení či řešení záležitosti. Ještě jednou jsem se, avšak opět marně, pokusil k senátorovi Hamplovi v jeho úředních hodinách dostat a záležitost s ním nějak projednat. Až 6.června 2017 jsem se konečně odhodlal k tomu, abych odeslal „Podnět k šetření České policii“. Jeho kopie je uvedena v příloze tohoto dopisu. Můj podnět byl okamžitě přijat a dne 27.června jsem byl Policejním prezidiem vyrozuměn o tom, že věc byla dle místní příslušnosti postoupena k dalšímu opatření policejnímu orgánu PČR, Obvodního ředitelství policie Praha1, ul.Bartolomějská 14, 110 00 Praha 1, kde celá věc je nyní v řízení.

Pane profesore, Vy jste se v otevřeném dopise Parlamentním listům o mně vyjádřil, že „pan Jelínek se podepisuje svou funkcí na UK a tím zároveň škodí pověsti naší univerzity v zahraničí“, a nerozpakoval jste se dokonce proto podat na mne stížnost u děkana Lékařské fakulty. K tomu Vám sděluji, že já až dosud v mých téměř 77 letech jsem řádným členem akademické obce university. Funkce, které byly uváděny v mých dopisech zde však skutečně zastávám. Vy sám ovšem v zahraničí vystupujete často v roli falešného profesora! Já pracuji na Lékařské fakultě, ale nikdy by mne nenapadlo s ohledem na mé fyzikální vzdělání vystupovat v zahraničí jako docent mediciny, jako to děláte vy, když v USA vystupujete jako „professor of philosophy at the Charles university“. To je dle mého soudu pravé zneužívání jména naší university! Vy jste zde byl jmenován docentem a poté i profesorem sociologie, a proto byste tento obor měl uvádět důsledně i v zahraničí. Jestliže se tam vydáváte za profesora filosofie, nedivte se, že v mých očích se jevíte jako typický hochštapler.

V dopise panu Josefu Provazníkovi, radaktorovi e-portálu jste nedávno napsal: „snažím se vědeckou prací a přednáškami na prestižních amerických universitách zjednávat čest jménu naší země, pošramocenému vstupováním našich „představitelů“ ..“ Vy, pane profesore, si opravdu myslíte, že Vaše přednáška typu „Afernoon of Christianity“, která je přístupná na Webu, by mohla být vůbec považována za vědeckou? To jste snad ztratil veškerou soudnost! Já si osobně myslím, že takovými naprostými banalitami, a navíc vyjadřovanými zoufalou angličtinou můžete dobré jméno naší university v zahraničí jen poškodit. Naši občané by měli též vědět, co je možné o Notre Dame universitě získat na Wikipedii. Např. i to, že František kardinál George, blahé paměti, spolu s dalšími 68 biskupy a peticí s 345 tisíci podpisy se postavili proti pozvání presidenta Obamy, propagujícího potraty, a proti doktorátu, který mu zde chtěli udělit. Kardinál George tehdy napsal, že tato universita zjevně nechápe, co znamená být katolickou universitou. Vy sám ovšem s oblibou na podobných místech působíte, což je v příkrém kontrastu s Vaším titulem preláta jeho Svatosti.

Podobně i místo Vašeho působení v Anglii, unitářská Harris Manchester College na Oxfordské universitě je podobným ústavem, a to velmi kontroversním z hlediska katolického pravověří. I to by měli znát naši katoličtí občané, že to je poslední 39. kolej, která byla do Oxfordské university zahrnuta až v roce 1996. Původně toto zařízení bylo určeno pro náboženské nekonformisty, anglické presbyteriány, kteří by jinak nemohli na universitě z náboženských důvodů studovat, a vyučována zde byla radikální teologie. Takové místo ovšem Vám při Vašem teologickém zaměření očividně vyhovuje. Není divu, že návrh na Váš čestný doktorát vyšel právě z této koleje, kde působí i Váš podporovatel dr.Sekyra.

Mnohokrát jste se velmi arogantně vyjadřoval nejen o presidentovi Ruské federace, ale i o patriarchovi moskevském Kyrilovi a kritisoval jste spojení pravoslavné církve se státní mocí. Vy ovšem sám u nás konáte daleko horší věci, když se opovažujete zneužívat dokonce i bohoslužby pro politické účely. Vám totiž také zcela uniklo, že v současném Rusku došlo k nebývalé obnově spirituality, a to v takové míře, že sám patriarcha Kyril to označuje za zázrak, zatímco Vámi údajně iniciované Desetiletí duchovní obnovy u nás skončilo totálním fiaskem, což smutně demonstruje současný fatální odliv věřících.

Pane profesore, připomínám, že ještě dříve, než jste se Vy narodil, jsem já už konal službu při oltáři. To mne opravňuje k tomu, abych Vás jako starší vyzval, abyste se nad body tohoto dopisu zamyslel, vyvodil z toho pro sebe důsledky a neoddaloval takové posouzení až k nebeské bráně.

Doc. RNDr. Otakar Jelínek, CSc., člen akademické obce Karlovy university

Příloha: Podnět policii ČR.

Podnět k šetření České policii.

Na doporučení Veřejné ochránkyně práv se obracím na Českou policii s následujícím podnětem:

Předmětem mého podnětu je důvodné podezření, že Mons.prof. PhDr Tomáš Halík, Th.D. používá za jménem titulu Th.D. neoprávněně a v rozporu s vysokoškolským zákonem, čímž dochází k soustavnému matení naší veřejnosti.

Osvědčení ze dne 7.12.2006, kterým bývalý rektor prof. RNDr Václav Hampl, Dr.Sc. uděluje Mons.prof.Tomáši Halíkovi právo užívat tento titul bylo dle mého soudu vydáno nejen v rozporu s vysokoškolským zákonem č.111/1998 Sb., ale i s mezinárodní smlouvou č.104/2006. Takové jednání úřední osoby by mohlo být v krajním případě posuzováno dokonce i z hlediska §329 zákona č.40/2009 Sb.

Zdůvodnění:

V mém podnětu se pokusím dokázat, že Prof. PhDr.Tomáš Halík, Th.D. svůj doktorát teologie získal velmi osobitým způsobem, a to v rozporu nejen s naším vysokoškolským zákonem, ale i se všeobecně dodržovanou praxí, s níž jsou doktoráty udělovány na celém světě.

Vědecký doktorát (za jménem) lze totiž dle našeho vysokoškolského zákona i dle celosvětové praxe získat výhradně absolvováním postgraduálního doktorského studijního programu. Takový program však Mons.prof. PhDr T.Halík nikde neabsolvoval. Nepředložil tudíž ani žádnou řádně obhájenou disertační práci, jaká je pro získání takového titulu všeobecně vyžadována. Náš vysokoškolský zákon rovněž v této souvislosti nezmiňuje instituci čestného doktorátu, který sám o sobě v žádném případě nemůže řádné vzdělání nahrazovat, neboť tato čestná hodnost je titul dosažený jmenováním a nikoliv studiem.

Mons.prof. Halík používá dle mého přesvědčení za jménem tudíž neoprávněně vědecký titul Th.D, neboť na žádné universitě u nás ani v zahraničí neabsolvoval postgraduální doktorské studium.

Bezprostředně po své „konversi“ obhajuje Halík na Karlově universitě v roce 1972 svou rigorózní práci „Křesťanství jako utopie. K dialektice dějin křesťanského sociálního myšlení“, za niž byl údajně tehdy oceněn Ústavem atheismu. Na základě této rigorózní práce mu byl udělen Karlovou universitou v roce 1972 akademický (před jménem) titul PhDr, tzv.malý doktorát.

Po sametové revoluci strávil Halík nějaký čas studiem na Papežské Lateránské universitě v Římě, kde mu byla v roce 1992 udělena akademická, nikoliv doktorská hodnost licenciáta teologie Th.lic. Doktorské studium, které na Lateránské universitě započal mu zde bylo přerušeno. Aniž by absolvoval doktorské studium teologie zakončené řádným vědeckým doktorátem v Římě nebo v Praze, získal Halík v témže roce 1992 na Papežské teologické fakultě ve Wroclawi vyšší docentskou hodnost ThDr.hab. Tím byly porušeny dokonce i polské zákony, které pro udělení hodnosti Dr.hab. vyžadují od uchazečů předchozí řádný doktorát v oboru.

V souvislosti se svým habilitačním řízením se Mons.prof.Halík dopustil totiž jednání, které je rovněž v příkrém rozporu s akademickou etikou:

K tomu došlo tím způsobem, že Halík ve Wroclawi

a) uvedl podvodně svůj akademický titul doktora filosofie PhDr (tzv.malý doktorát) jako doktorát vědecký (za jménem) a

b) navíc uplatnil zde podruhé svou habilitační práci „Katolická kultura a česká společnost po II.vatikánském koncilu“, za níž mu byl již předtím Karlovou universitou 21.5.1992 udělen titul docenta v oboru sociologie. Papežská teologická fakulta ve Wroclawi Halíkovi posléze udělila 13.října 1992 titul habilitovaného doktora teologických věd, směru praktické teologie Tomuto polskému titulu Th.D.hab. odpovídá u nás dle mezinárodní smlouvy č.104/2006 hodnost docenta teologie. Promoce ve Wroclawi byla tehdy údajně Halíkovi odepřena a diplom s číslem 3 byl mu vystaven až dva roky poté dne 29.9.1994.

Mons.Halík se tím ve Wroclawi dopustil jasného akademického podvodu. Není možné, aby někdo mohl získat na základě téže habilitační práce vědecko-pedagogické tituly v různých oborech, jednou sociologie u nás a podruhé praktické teologie v Polsku navíc s malým doktorátem v jiném oboru!

Mons.Prof.Halík se ohání osvědčením svého titulu doktora teologie Karlovou universitou. Jak je všeobecně známo, nostrifikovat lze pouze v cizině absolvované vzdělání v příslušném studijním programu. V osvědčení profesorovi Halíkovi bývalým rektorem prof. RNDr V.Hamplem, Dr.Sc. ze dne 7.12.2006 o právu užívat vědecký doktorský titul byl dle mého soudu

a) neoprávněně použit §99 odst.10 zákona č.111, neboť ten se týká výlučně absolventů doktorského studia, které Halík nikde neabsolvoval, a dále

b) mylně a nepřípustně zaměněn polský akademický titul Dr.habil, který je získáván v habilitačním řízení a odpovídá tudíž našemu docentovi, za vědecký doktorát. Podle polské legislatury je nutnou podmínkou pro získání titulu Dr.habil. vlastnit vědecký doktorát v oboru. Tuto nutnou podmínku Mons.prof. Tomáš Halík očividně nesplnil a namísto doktorátu vědeckého uplatnil ve Wroclawi svůj nižší tzv.malý doktorát filosofie. Proto vyslovuji důvodné podezření, že uvedené nostrifikační osvědčení bylo vydáno v rozporu nejen s naším právním řádem, ale i s mezinárodní smlouvou č.104/2006 s Polskem o vzájemném uznávání vzdělání. Mons.prof.PhDr Tomáš Halík by proto neměl dle mého soudu používat titulu Th.D. za jménem.

Protože Karlova universita dvě předchozí má upozornění o zřejmých nesrovnalostech s Halíkovým titulem odmítla, obrátil jsem se v této záležitosti dne 8.února 2017 s Podáním na Veřejného ochránce práv se žalobou ke správnímu soudu proti Karlově universitě s podezřením pro porušení zákona při Halíkově nostrifikaci bývalým rektorem Prof.RNDr. Václavem Hamplem, Dr.Sc.

Dne 1.3.2017 mi bylo z Úřadu veřejného ochránce práv sděleno, že ochránce práv nemůže do činnosti vysokých škol zasahovat a to ani tehdy, pokud existuje podezření na nesprávně přiznaný vysokoškolský titul. Současně mně bylo doporučeno, že se mohu obrátit na policii v případě podezření, že se úřední osoba dopustila jednání hraničící s trestním činem, jestliže vykonala svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu nebo překročila svou pravomoc s odkazem na §329 zákona č.40/2009 Sb., trestního zákoníku. Domnívám se důvodně, že právě takového jednání se dopustil bývalý rektor Prof.RNDr. Václav Hampl, Dr.Sc. jako úřední osoba, kdy v úmyslu opatřit jinému prospěch, vydal profesorovi Halíkovi, možná z nedostatku relevantních informací, nostrifikační osvědčení, které je dle mého soudu v rozporu s právními předpisy, jak bylo ukázáno výše.

Kromě aspektu právního má mé podání i rozměr, týkající se akademické etiky. Mons. Prof. Halík se totiž nerozpakoval použít v podstatě jednu a tutéž odbornou práci, kterou napsal pod vedením Mons. Prof. Karla Skalického v Římě, pro získání čtyř různých titulů: Th.Lic. v Římě, docenta sociologie v roce 1992 v Praze, docenta praktické teologie - ThD.hab. ve Wroclawi, a konečně nostrifikací tohoto titulu Karlovou universitou i vědeckého doktorátu Th.D. za jménem. Právě v tomto faktu spatřuji Halíkovo flagrantní porušení akademické etiky, které z nepochopitelných důvodů Karlova universita kryje.

Prof. Halík je také snad jediným z našich universitních profesorů, kterému chybí řádně získaný vědecký doktorát. Všichni kromě Halíka vlastní DrSc., Ph.D., nebo CSc. za jménem.

V Praze dne 6.června 2017
Doc. RNDr. Otakar Jelínek, CSc.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Bruselu propukly hromadné nepokoje   
Pridal tk Čtvrtek 16 listopad 2017 - 06:32:16 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Skupiny mladých lidí zaútočily na policejní stanici. Ničí policejní vozy a na policisty hází kameny.

V centru belgické metropole začaly hromadné nepokoje. Jak je vidět z fotografií a videí z ulic Bruselu, skupiny mladých lidí útočí na policisty. Podle RTBF jsou tam vyslány speciální policejní jednotky.

​Podle místních médií se bruselská policie už obrátila na federální síly se žádostí o pomoc. V centru města je uzavřeno několik stanic metra. Agresivní skupina převrací automobily a rozbíjí výlohy obchodů.

La Derniere Heure uvádí, že epicentrem událostí je jedno z náměstí, kde se na výzvu na sociálních sítích shromáždili údajní příznivci místní rapové hvězdy.

Bruselská policie oznámila, že zadržela minimálně 16 lidí.

Události sledujeme.

Zdroj: La Darniere Heure, RIA Novosti, Sputniknews.com

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKvůli zemětřesení v Íránu dosáhly ekonomické ztráty téměř půl miliardy dolarů   
Pridal tk Čtvrtek 16 listopad 2017 - 06:26:20 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Na hranici mezi severním Irákem a Íránem došlo 12. listopadu k silnému zemětřesení o síle 7,3 stupňů. Podle předběžných odhadů následkem zemětřesení v Íránu se ekonomické ztráty vyšplhaly téměř k půl miliardě amerických dolarů.

Ve vesnicích v provincii Kermanshah se zhroutilo více než 11 000 domů a ve městech je poškozeno více než 5000 domů. Uvádí se, že se ekonomické ztráty budou zvyšovat.

Neštěstí si v Iráku i Íránu vyžádalo nejméně 445 mrtvých a více než 7000 zraněných.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponP.C.Roberts: Přežije Amerika Washington?   
Pridal tk Čtvrtek 16 listopad 2017 - 06:13:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V minulých svých článcích jsem zmínil dvě dramatické a nebezpečné události, nacházející se na hranici mezi dvěma nukleárními mocnostmi. První bylo prohlášení zástupce velitele ruských vojenských operací generálaporučíka Viktora Poznihira o tom, že Washington připravuje překvapivý nukleární útok na Rusko.https://www.paulcraigroberts.org/2017/05/11/are-you-ready-to-die/
Událostí druhou pak byla zpráva, že pro laboratoře amerických vzdušných sil provádějí USA sběr vzorků ruských DNA, naznačující, že Američané mají v úmyslu zkoumat možnosti výroby bio-zbraně, která by „uměla“ poškodit jen Rusy. https://www.paulcraigroberts.org/2017/11/01/washingtons-barbarity-reaches-new-heights/

Pokud jsem byl s to zjistit, ani jedna z těchto událostí nestála americkým médiím za to, aby se k ní slovem vyjádřila. Člověk by očekával, že Bílý dům okamžitě naváže telefonické spojení s Putinem, aby jej ujistil, že USA překvapivý nukleární útok na Rusko nepřipravují. A stejně by čekal, že po zveřejněném americkém sběru ruských DNA, o kterém se zmínil i Putin, bude následovat Trumpův rozkaz Američanům, aby sběr ruských DNA zastavili.
Co vás nemá – nikdo ani nepípnul.

Dovedete si představit něco nezodpovědnějšího, než přesvědčit nukleární mocnost o tom, že se ji chystáte zničit?

Kde jsou americká média a kde jsou média evropská? Presstitutky jen do nekonečna opakují lži vojenskobezpečnostního komplexu a Demokratického národního komitétu o „Russiagate“. Anebo referují o americkém fotbale.
Takže to, co právě prožíváme, je totální krach vedení státu. Zatímco takto Rusku vyhrožujeme, vojenskobezpečnostní komplex a presstitutky se mohou přetrhnout snahou vyvolat v obyvatelích USA a Evropy co nejzlovolnější nenávist k Rusku. https://www.globalresearch.ca/nato-tells-europe-prepare-for-a-russian-invasion-who-are-the-most-dangerous-russians-in-the-world-today/5617972

Prezident Trump po neoficiálním setkání s prezidentem Putinem řekl, že zprávám o ruském ovlivnění amerických prezidentských voleb nevěří, čímž odstartoval hotovou kakofonii odsudků presstitutek, zblblých politiků i zkorumpovaných úředníků vojenskobezpečnostního komplexu. http://stephenlendman.org/2017/11/uproar-trumps-remarks-putin/
Nedávno jsem napsal, že všechny namyšlené americké hrozby Rusům jsou ve světle vojenské podřadnosti USA vůči Rusku naprosto nesmyslné. The Saker ( pseudonym uznávaného amerického vojenského analytika), nedávno potvrdil, že tento můj názor je plně oprávněný. A k tomu napsal: „Jestliže kreténi ve Washingtonu budou ve své šílené agresi pokračovat, zmizí USA z tváře země a spolu s nimi zmizí i jejich evropští vazalové.“

Mezitím samozřejmě pokračuje úsilí udržet Američany i Evropany v totální nevědomosti o tom, co se ve světě skutečně děje, a to tím způsobem, že reálně existující skutečnosti nahrazuje Washington svými vlastními interpretacemi a vysvětleními. A tak, aby mohla i nadále šířit pravdu, byla zpravodajská služba Ruské televize (RT), v posledních dnech přinucena zaregistrovat se podle registračního zákona o cizích agentech, jako cizí agent. . https://www.globalresearch.ca/us-brands-rt-a-foreign-agent-a-chilling-move-against-free-speech/5617908

Čili: První dodatek americké ústavy, společně s ústavou celou i morálkou, vypudila surová moc Washingtonu z amerického života. V té souvislosti ocituji tuto zprávu webu Global Research: „Organizace, nazývající sama sebe jako think tank Evropské hodnoty, sídlící v České republice a financována americkým velvyslanectvím v Praze a organizacemi, spojenými s miliatdářem G.Sorosem, zveřejnila seznam 2 300 jmen amerických a britských politiků, žurnalistů, akademiků a všeobecně známých lidí, kteří v pořadech Ruské televize (RT) buďjako hosté vystoupili, či byli jí citováni. Všechny tyto osoby jsou dle názoru uvedeného think tanku „užiteční idioti“ ve službách „nepřátelské cizí mocnosti“.

Nežertuji, když vám řeknu, že pro sebe dlouhý život neočekávám. Ovládají nás totiž šílení psychopati, věřící tomu, že USA jsou nezranitelné. A tito hlupáci nás s největší pravděpodoností nechají sfouknout z povrchu země.
Pokud vás neznepokojuje fakt, že americká vláda vyvolává střetnutí s Ruskem – a též s Čínou, Severní Koreou a Iránem, je s vámi cosi v nepořádku.

Překlad: Lubomír Man


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2017
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2932 sec,0.1019 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,023kB