Neděle 03 prosinec 2017
O čem se píše, ale málo mluví(12)   
Pridal tk Neděle 03 prosinec 2017 - 17:08:25 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dnešní příspěvek věnuji otázce: Proč se většinou splňují lidské anti-utopie a ne, utopie. Ze zamyšlení nad otázkou vyplývá mnoho podnětů k hlubšímu zamyšlení čtenářů nad naší budoucností, a samozřejmě i těch, kteří jsou ochotni a schopni psát na téma utopie – anti-utopie. V úvodním článku 12. čísla LN udělala jeden krok v tomto směru Tereza Spencerová.

Před ní, jedním z prvních, kdo nabídl veřejně odpověď na otázku, byl americký romanopisec, básník, esejista, autor scénářů a divadelních her, Raymond Douglas Bradbury (1920 - 2012): Je tomu proto, že lidé jsou idioti…Lidstvu byly dána možnost si osvojit Vesmír, a ono se chce zabývat konzumem piva a sledovat seriály. Autor citátu říkal o svém vzdělání: Knihovny mě vychovaly. Nevěřím na vysoké školy a univerzity. Věřím v knihovny, protože většina studentů nemá žádné peníze. Dokončil jsem střední školu v období krize a neměli jsme žádné peníze. Nemohl jsem jít na vysokou školu, tak jsem chodil do knihovny tři dny v týdnu po dobu 10 let.

K nejznámějším dílům Bradbury, které napsal v knihovně Powell Library při UCLA, ve které si mohl pronajmout psací stroj, patří román 451 stupňů Fahrenheita (1953). V románu, který přeložili do češtiny Jarmila Emmerová a Josef Škvorecký (1957) popisuje Bradbury antiutopickou vizi budoucnosti. V ní vítězí technokratická a povrchní kultura masových médií nad přemýšlivou společností uznávající hodnotu knih. Lidé v této společnosti se již o sebe vzájemně nezajímají, a dokonce ztratili schopnost myslet. Namísto toho utíkají do virtuálního světa hédonického vzrušení. Děj knihy se odehrává v hektické budoucnosti, podobné naší době. Ta je charakterizována neustálým spěchem, většinou za zábavou; lidé nemají čas ani chuť číst knihy a starat se o něco jiného než o vlastní potěšení. Zájem o literaturu postupně upadá, knihy jsou posléze oficiálně zakázány a ničeny. Pro ty čtenáře, kteří román nečetli, uvádím, že hlavním hrdinou je požárník Guy Montag. Požárníci však v této době nejsou těmi, jež požáry hasí. Domy se vyrábějí z ohnivzdorných materiálů a požárníci nemají co na práci. Začínají dělat pravý opak své původní práce. Vyhledávají vlastníky knih a vypalují jejich knihovny, často i celé domy. 451 stupňů Fahrenheita (232,8 °C) je teplota, při které se papír vznítí a hoří, proto mají požárníci ve znaku číslo 451.

Nelze než souhlasit s Bradbury, protože kapitalismus ve své původní a také současné formě vyzívá občany k realizaci svých snů. Svobodný trh a demokracie (prý) dovolují realizovat vše, stačí pořádně přiložit ruku k dílu. Kdo při realizaci není šťastný, nechce být (prý) opravdu šťastným. Tak jednoduché je to (prý). Život mě ale neustále učí a potvrzuje, jaký nesmysl představují, kapitalistická výzva a s ní spojené mýty. Dnes jsem šťastný, ne díky kapitalismu, ale díky vnitřní svobodě. Jak jsem se k ní dostal, není předmětem příspěvku. Pro velice zvědavé uvádím jenom, že to nebylo cestou korupce, uplácení, zrady osobního přesvědčení a omezených znalostí, ale cestou vedoucí k pochopení staré indiánské pravdy: Snaž se být moudrým, a ne znajícím. Znalost, je minulost, moudrost, je budoucnost.

O budoucnosti světa ve formě, v Japonsku zvané, mangaka ( 漫画家), v našich krajích označované jako komiks, se s námi dělí jeden z nejvýznamnějších japonských mangaků,

Naoki Urasawa (浦沢 直樹,1960). Urasawa je v poslední době označován jako umělec, který byl schopen změnit historii mangaky. Obdržel nejvýznamnější ceny: třikrát Shogakukan Manga Award, dvakrát Tezuka Osamu Cultural Prize twice, a jednou Kodansha Manga Award. Pro snazší pochopení komplexity vstupu do profesionálního života mangaky uvádím, že umělci studují na univerzitě, nebo se stanou učněm jiného mangaky. Po té pracují léta jako asistenti, někdy i celý život, než mohou vstoupit do světa profesionálního mangaka.

Letošní 19. vydání Shogakukan's Big Comic Original oznámilo nové vydání komiksové série umělce Naoki Urasawa k 20. říjnu t.r. Dnes jsou k mání nejenom komiksy 20th Century Boys, 21st Century Boys, Monster, a Pluto manga, ale i filmové adaptace. Zmiňuji se o uměleckém dílu Urasawy, protože jeho styl lze nazvat epickým psychologickým dramatem. Dílo je založeno na formálním hledání vraha. Hrdinové mají většinou něco osobně společného, určitou formu intimního spojení. Řešení úkolu je vždy spojeno s pokáním a odpovědí na nějaký osobní problém. Urasawa se nevěnuje vraždám na lokální, ale na téměř světové úrovni. Proto se hrdinové jeho komiksů nezabývají hledáním řešení lokálních problémů a vrahů, ale hledáním cest pro lepší svět a vrahů jiné kvality.

Konzumem a utopiemi omámený svět totiž přivedl k moci síly, jejichž zájem je v ukončení humanismu. Alternativní fakta, fabrikované lži, hudební styl, genderová politika, nové technologie, robotizace a aplikace rychle se rozvíjející umělé inteligence, abych jmenoval několik známých faktů, vytváří svět s dnes již téměř nekontrolovatelným růstem rozdílů mezi plutokracií, výkonnými oligarchy a bezmocnými našinci. Ti jako třetí uvedení, si myslí, že mohou být šťastní, když přiloží ruku k dílu kapitalismu. Necítí, nevidí a neslyší, co se odehrává v novém vydání Kafkova procesu: Kromě novodobého feudalismu se etabluje, jak ukazuje i Urasawa ve svém posledním díle, fašizmus. Není potřeba velkých znalostí, aby jeden si mohl představit, nebo z dění ve světě vyvodit, že fašizmus je logickým následkem vývoje kapitalismu. Svět ve své podstatě nemůže přijít o utopie. Spojení utopie a fašizmu, jako následku vývoje kapitalismu, dokazuje bývalá existence SSSR, socialistického tábora a celosvětového komunistické hnutí. Bradbury před svou smrtí konstatoval, že jeho hlavní anti-utopie románu 451 stupňů Fahrenheita, se realizovala. Urasawa před časem předvídal k roku 2017 etablování fašizmu na světové úrovni. Jak jsou, nebo nejsou komiksy Urasawy srozumitelné pro Evropany, skutečností je, že nejenom jeho vlast, Japonsko, ale celý svět se nachází na prahu nebezpečí, které si před 25 lety jenom málokdo chtěl, nebo mohl představit. Utopii o míru, spravedlnosti a sociální soudržnosti transformoval do anti-utopie člověk v prostředí transformujícího se kapitalismu. Proto se nabízí otázka, kterou by si měli klást i členové nové PS ČR a vlády ČR: Jsou vlády a národy schopné zabránit katastrofě? Urasawa dává svým uměním odpověď: Prvně se musí na Planetě objevit vláda antikrista, aby lidstvo mohlo začít tvořit a budovat utopii. Jedna z mnoha indiánských pravd zní: Znalosti skrývá každá věc. Kdysi býval svět knihovnou. A, pokud člověk neobjeví klid ve své duši, nemůže být klid (mír) mezi národy. Za sebe k tomu dodávám: Jestliže jedeš na polomrtvém koni, slez. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
03. 12. 2017


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponChytil jsem špiona v centru Prahy   
Pridal tk Neděle 03 prosinec 2017 - 16:49:02 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Svět je plný špionů. Nedávno mne vystrašily obavy Jiřího Drahoše o špionech, kteří mu mají ukrást vítězství v prezidentských volbách. Tedy, že dojde k ruskému ovlivnění těchto voleb v ČR. Proto plný obav vydal jsem se do centra Prahy, na Staroměstské náměstí, k odhalení ruských špionů.

Již po prvním dnu hledání konstatuji, že jich je opravdu mnoho, využívají zejména vánočních svátků a Nového roku ke špionáži. Pronikají v této době do Prahy a ovlivňují naše obyvatelstvo svou velezrádnou činností. Dle mého zjištění je nutné přiznat, že české obyvatelsko naivně usedá na lep této propagandě. Jak jsem vypozoroval, tak mnozí tito ruští špioni mají fotoaparáty a fotografují, jak vánoční stromečky, stánky s perníkem, ale i Staroměstskou radnici, Pražský hrad a dokonce také vlaková nádraží.

Kontakty s českým obyvatelstvem navazují zejména v restauracích, barech a u krámků s trdlem. Při svém zjištění konstatuji, že obyvatelstvo přes řadu vyhlášek, varování a mnohá mediální upozornění, je k této propagandě neobyčejně vstřícné ! V restauracích s těmito rusky mluvícími mnozí Češi pijí čaj, mnozí rum a vodku…

Situace není rozhodně dobrá, zejména nyní před Vánocemi a Novým rokem, kdy špionů přibývá. Obavy prezidentského kandidáta, se tak naplňují….

Již v minulosti jsme zažili hon na špiony. S těmi ruskými máme své zkušenosti když otvíráme Haškův román o „dobrém vojákovi Švejkovi“. Se špiony a velezrádci už tehdy marně bojoval, snaživý policejní komisař Bretschneider a také úslužný putimský strážmistr Flanderka. Špionů bylo tehdy v Čechách hodně a Rakousko – Uhersko, mlelo už z posledního.

Přes tato má zjištění o přítomnosti ruských špionů, kteří chtějí zabránit Jiřímu Drahošovi v cestě na Hrad, jsem velmi obezřetný. My zde v Česku totiž máme své letité, velmi smutné zkušenosti se špiony. Honili jsme je i před 65 lety.

Právě v těchto dnech je tomu již 65 let (3.12.1952), co domácí média informovala o popravě 11 členů tzv. protistátního spikleneckého centra, vedených generálním tajemníkem KSČ Rudolfem Slánským. Tento proces odstartoval následně stovky dalších procesů. Tehdy začal hon na západní špiony…. Následovaly další procesy, stovky poprav, desetitisíce uvězněných, statisíce nešťastných, … Mezi nimi byl za špionáž souzen i můj otec.

I když se doba změnila, přesto jsme se nezbavili těch snaživých Bretschneiderů, Flanderků, byli za Rakouska, byli za Protektorátu, jsou i dnes…. Jsou snaživí, vtíraví, podlézaví, podle větru se dokáží správně nasměrovat, přihrbit, přizpůsobit se… Vycítí vždy svou novou šanci.

Přemysl Votava

Zdroj: Vaše Věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNa východní Ukrajině propukly opět boje   
Pridal tk Neděle 03 prosinec 2017 - 15:41:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Na východní Ukrajině propukly v pátek opět boje. Ukrajinská armáda kyjevských fašistů zahájila palbu z těžké vojenské techniky na pozice domobranců národních samostatných republik.

Aktivita kyjevských vojenských sil je porušení Minských dohod. Útok byl domobranou odražen.Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVěštec a mudrlant Drahoš, aneb poněkud jiná pravda a skutečnosti   
Pridal tk Neděle 03 prosinec 2017 - 07:56:10 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jak se zdá, kandidát na prezidenta pan Drahoš má o prezidentování více chmurných představ, obav a negativních podobenství, než těch pozitivních a racionálních. Usuzuji tak podle toho, že se pan Drahoš ve svých (do značné míry omezených) politických názorech vyjadřuje značně pesimisticky až skepticky a z pohledu názorů většiny občanů mluví oportunisticky, stále vyjadřuje pochybnosti, poukazuje a mluví o fiktivním nebezpečí, pro které kromě naivních domněnek nemá žádné relevantní argumenty.

Podle informací Novinky.cz, se pan Drahoš sešel s dosud fungující, nicméně pět dnů před svým odchodem z funkce, premiérem Sobotkou. Je otázka, co pan Drahoš od odstupujícího premiéra asi mohl chtít, resp. jaký byl účel jejich vzájemného setkání. Je známo, že B. Sobotka je hodně nakloněn a svým způsobem vázán až závislý na západních strukturách, hlavně na EU a Bruselu, ale ani jeho vazby na NATO nebyly, z hlediska geopolitických zájmů EU malé. Lze se tedy domnívat, že pan Drahoš byl u odstupujícího premiéra získávat názory, informace, zkušenosti, poznatky, což lze obecně nazvat jako sbírání rozumu. Nemyslím, že premiér Sobotka by měl být zrovna tím nejlepším rádcem pro kandidáta na prezidenta, protože i když B. Sobotka nemá k prezidentu Zemanovi ty nejvřelejší vztahy a jsou to jen záležitosti víceméně osobní povahy, k funkci prezidenta, na základě svých osobních zkušeností, bude mít jistě celou řadu výhrad či připomínek které, jak se domnívám, bude pan Drahoš rád akceptovat, protože jej to významně přiblíží k té straně politického vlivu, od které očekává podporu a porozumění v případě voleb nebo jeho výkonu funkce prezidenta samotné.

Pan Drahoš mj. premiéra Sobotku požádal aby mu řekl, jaká je z jeho pohledu bezpečnostní situace. Pro upřesnění, panu Drahošovi šlo o zjištění, jak velké je nebezpečí ovlivnění demokracie v našem státě, protože je naprosto přesvědčen, že demokratičnost voleb prý může být výrazně ovlivněna zahraničními vlivovými skupinami (především ruskými). V této souvislosti je pozoruhodný názor resp. osobní přesvědčení pana Drahoše, že k ovlivňování došlo i v průběhu nedávných parlamentních volbách. „I v případě našich parlamentních voleb docházelo k ovlivňování veřejnosti ze strany médií a serverů, které jsou propojeny s ruskou tajnou službou. Nemám o tom pochyb,” říká vševěd a škarohlíd současně pan kandidát Drahoš (konkrétní weby, ze kterých se dezinformace měly šířit, prý zveřejní Drahoš na svých webových stránkách. Myslím, že ani nemusí, protože víme, jaké weby má pan Drahoš na mysli). Svá tvrzení však údajně opírá i o zprávu Bezpečnostní informační služby za rok 2016 z letošního října. Podle té v Česku vzrostla role a intenzita aktivit ruských tajných služeb, které získávaly hlavně citlivé informace z politické oblasti. Země také byla zasažena operacemi, které byly součástí kampaně proti cílům, jako jsou Ukrajina, EU či NATO. Při sbírání těchto zpravodajských informací dominovala ruským zájmům politická rozvědka. Ruské tajné služby v zemi mají kvalitní síť kontaktů, které dál rozvíjejí, uvedla BIS. Tyto informace mohou být celkem relevantní, mají však závažný nedostatek v tom, že jsou sledovány jen ty informace, které jsou a nebo musí být nežádoucí, protože jsou to informace a poznatky z ruských zdrojů a ty musí být nutně považovány za faktory, ohrožující demokracii u nás. Všechny jiné, přicházející z opačné polarizace geopolitických zájmů, tedy ze Západu, jsou zřejmě brány a hodnoceny pozitivně, které by měly naopak být nástrojem v boji proti těm tendencím z Východu.

Názory pana Drahoše o ovlivňování parlamentních voleb u nás však nekorespondují s vyjádřením ředitele BIS Michala Koudelky, cituji:

„Bezpečnostní informační služba se pochopitelně zabývá každým, byť jen potenciálním ohrožením demokracie. V tuto chvíli nemáme k dispozici žádné relevantní informace a poznatky o tom, že by došlo k nezákonnému ovlivňování parlamentních voleb ze strany cizích zpravodajských služeb. To samé platí pro volby prezidentské,“ jak jej citovala ČTK . Máme tedy věřit komu: BIS nebo umanutému panu Drahošovi, který zřejmě vidí ruského agenta i v člověku, který pije „Росийское Игристое“ („Rossijskoe igristoje“)! Apropos, je-li řeč o ovlivňování našich parlamentních voleb, nelze panu Drahošovi upřít jeho postřeh. Ano, parlamentní volby, jak se o nich zmiňuje, byly skutečně ovlivněny, což ovšem na druhé straně nepostřehla ani samotná BIS. Nicméně nejde o ovlivňování veřejnosti ze strany médií a serverů, které jsou propojeny s ruskou tajnou službou, o čemž prý pan Drahoš nepochybuje, ale ze strany domácí politické scény, konkrétně ČSSD v čele s premiérem Sobotkou, za vydatné pomoci TOP 09, KDU-ČSL a ODS, kteří vyvolali aféru Čapí hnízdo, která měla za cíl zdiskreditovat čelné představitele hnutí ANO, neboť se báli vítězství ve volbách, které by bylo (a nakonec se i stalo) katastrofou pro ČSSD. Takže žádné české servy s propojením na ruské zpravodajské služby, ale naši domácí politici a naše domácí maistreamové media byly ti, kteří volby ovlivnily.

Pan kandidát Drahoš, jak je patrné, fantazíruje a zmatkuje. Vyjadřuje se k věcem, o kterých buďto ví kulové, nebo o nich nemá hlubší povědomí, nebo, což je nejhorší, říká bludy. Není ovšem vyloučeno, že vědomě říká to o čem si myslí, že tím získá větší přízeň nebo náklonnost jistých lidí z politických i nepolitických subjektů, nebo také, že říká to, co právě tyto subjekty a lidé chtějí od něj slyšet. To všechno by mohlo být vodou na jeho kandidátský mlýn. Pan Drahoš je svým způsobem obětí své ctižádosti, jeho minimální politické zkušenosti a náročné státnické předpoklady jej vrhají do prostředí, ve kterém šlape vodu, nebo se zoufale odráží ode dna jisté nereálnosti jeho zvolení. Zkouší co se dá, tápe a zmatkuje. Vyjadřuje se k věcem rádoby se znalostí obsahu, přičemž se více ztrapňuje, než by své volební ambice posiloval. Nepochybně však i on bude mít dost pozorných posluchačů, jistě má i celou řadu sympatizantů a podporovatelů, protože ty má každý. Dokonce i pedofilové, vrahové a teroristi mají na své straně řadu sympatizantů a podporovatelů!

Už sama skutečnost, že ze strany nejprudérnějších a nejfanatičtějších rusofobů a antizemanovců je považován za jejich „černého koně“ na post prezidenta ČR naznačuje a dává tušit, že jeho srdce bije k prozápadní pragmatické demokracii, pozitiva vidí v našem členství v EU, stejně jako v NATO a že je v zásadě proti umírněné, racionální a tolik potřebné orientaci a spolupráci jak s Ruskem, Čínou a dalším zeměmi na Východ od nás. Možná to není vyloženě jeho osobní postoj nebo názor, ostatně jako šéf Akademie ČR jistě akademická činnost a zájmy byly zcela jistě vedeny i tímto směrem, nicméně v nové situaci kandidáta na post prezidenta republiky se jeho osobní priority a názorové hodnoty musely nutně přizpůsobit podmínkám v boji o prezidentský post. Je to ale přizpůsobení nečestné, falešné, spekulativní. Smutné je, že vědomě uvádí( často mladé) sympatizanty a podporovatele v omyl, protože už předem je zřejmé, že nebude schopen dostát svým předvolebním slibům. Bude-li chtít být prezidentem všem občanům, bude muset buďto respektovat jejich názory a hlasy, bude muset být nestranný, nezávislý, objektivní a hlavně spravedlivý, což v podmínkách české totalitní demokracie bude více než těžké. Nebo si demokracii, s falešnou podporou stejně falešných přátel bude vysvětlovat po svém, občany bude povýšeně a pohrdavě přehlížet. Ovšem s tím, že bude dělat, poslouchat a skákat, jak přátelé, kteří mu fandili a pomohli do funkce se dostat, budou pískat. Prostě něco za něco. Ale jak se od nepaměti říká: „Kdo chce kam, pomozme mu tam!“ Co se mě týká, já mu ale pomáhat nehodlám!

Jiří Baťa

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPrognóza CIA do 2035 má pro Evropu temné vyhlídky, EU na indexu   
Pridal tk Neděle 03 prosinec 2017 - 07:45:41 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Podle poslední prognózy americké rozvědky CIA do roku 2035 se Evropě na časy mnoho neblýská. Evropa bude zachvácena sociálně-patologickými důsledky imigrace, terorizmem, dnes nastolované hodnoty multikulturní diverzity a tolerance vyhnijí a navrch budou mít patriotistické strany a populistická hnutí, EU bude hluboce rozpolcená, ztratí na významu, pokud bude vůbec ve své stávající podobě ještě existovat, a kontinent bude stižen politickou nestabilitou. V tomto kontextu markantně posílí nejen ideologický a politický, ale už i ekonomický vliv Ruska.

Příčinou rozpadu EU se stanou dnešní kontroverze, kdy sdružování evropských států už neprobíhá přirozeným vývojem z vlastní vůle a kdy evropské elity usurpovaly a táhnou integrační proces nasilu a výhrůžkami za cenu znásilňování menších a zejména východních států, a tak vědomě zakomponovávájí do systému nesourodosti a napětí, které již dnes povážlivě narůstají. Nikoho pak nepřekvapí, že takováto totalitně a diktátorsky sešněrováváná EU, navíc s odcizenými neomarxistickými myšlenkami a nepřirozenými, až perverzními hodnotami dalekými těm, na jejichž základě nadějně a dobrovolně vznikla, se propadne do hluboké existenciální krize a rozpadne se. Exit členských zemí ze stávající EU, se tak dříve nebo později stane historickou nutností. Diplomacie teď bude spočívat v tom, uchránit co nejvíce svou zemi od těchto maligních symptomů rozkládající se EU.

zdroj:

http://www.focus.de/politik/experten/jaeger/ausblick-bis-2035-migration-nationalismus-klimawandel-cia-buch-gibt-duestere-prognose-fuer-europa-ab_id_7895127.html

http://betweenthelines-book.com/le-monde-en-2035-vu-par-la-cia-isbn10-2849904872.html

http://nationalinterest.org/feature/the-world-2035-britains-frightening-forecast-14783

https://www.computerworld.com/article/3155954/emerging-technology/u-s-intelligence-agencies-envision-the-world-in-2035.html

https://www.dni.gov/index.php/digital-extras/newseum-launch-presentation

http://www.chbeck.de/national-intelligence-council-welt-jahr-2035/product/20551015
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon7 věcí, o kterých NASA vůbec nechce mluvit   
Pridal tk Neděle 03 prosinec 2017 - 07:41:48 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 

NASA – Národní úřad pro letectví a kosmonautiku – je vládní agentura Spojených států. Tvrdí se, že veškerá její videa se ihned zveřejňují a nijak se neupravují. Je tomu ale opravdu tak? Možná před námi pro naše vlastní dobro něco tají?

1. Přerušení vysílání. Proč?

Byly zaznamenány případy, kdy NASA přerušovala přímé vysílání, hned jak se na obrazovce ukázal zvláštní objekt. Oficiálně to NASA vysvětluje tím, že došlo ke ztrátě signálu, nicméně stoupenci konspiračních teorií v tom spatřují snahu záměrně utajit informace. Co to bylo: zvláštní shoda náhod nebo doopravdy záměrné přerušení vysílání? To s jistotou nikdo neví.

2. Nahrávky přistání na Měsíci byly omylem ztraceny

Bohužel původní nahrávky prvních kroků lidstva na Měsíci v roce 1969 se ztratily v archívech NASA. Nicméně v úřadu rychle našli cestu ven a obrátili se na hollywoodské mistry ze společnosti Lowry Digital, která obnovuje filmy. Odborníci obnovili záběry z kopií videonahrávek, které společnost dostala v roce 1969, a teď si na oficiálním webu NASA můžete prohlédnout historické záběry přistání na Měsíci dokonce v lepší kvalitě než v originále. Historici samozřejmě mluví o tom, že ztráta originálu byla zločinem. S nimi nelze nesouhlasit.

3. Operace Paperclip

Operace Paperclip byla programem amerického Úřadu pro strategické služby, který měl po konci druhé světové války přimět vědce z Třetí říše, aby pracovali ve Spojených státech. To nakonec i vedlo k vytvoření NASA (to znamená, že vesmírná agentura byla vytvořena nacistickými vědci, kterým bylo opuštěno). No ne! Hlavní pracovní náplní vědců byl vývoj raket. Mimochodem informace o operaci Paperclip jsou stále utajené.

4. Ukrývá NASA zbytky vyspělé civilizace?

S touto verzí přišel profesor, doktor geologie a mineralogie Alexandr Nikolajevič Portnov. 26. listopadu 2017 NASA odstartovala misi vozítka pro průzkum Marsu Curiosity. Mise uspěla a Curiosity poslala vědcům na Zemi velké množství snímků, z nichž některé byly velmi tajemné. Nicméně vědci poměrně silně filtrují informace, které se dostávají na veřejnost. Podle Portnova Curiosity musela poslat mnohem více fotek, než o kterých víme dnes (díky špičkovým vědeckým přístrojům). Vzhledem k tomu, že nemáme informace, tak to znamená, že něco tají.

5. Mohou být na Měsíci mimozemšťané?

Sonda na průzkum Měsíce (Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO) vyslaná v roce 2009 poslala na Zemi velmi zajímavé snímky, které stoupenci konspiračních teorií označili za důkaz života na Měsíci. Konspirologická skupina SecureTeam10 si povšimla na povrchu Měsíce objektu kruhového tvaru, který samozřejmě může být základnou mimozemšťanů. Pravděpodobně se však jedná o obyčejný přírodní útvar.

6. UFO před Slunce

Na oficiálním webu NASA a Evropské vesmírné agentury, kde se živě zveřejňují snímky Slunce, jeden bloger vypozoroval kolem naší nejbližší hvězdy zvláštní objekt a zveřejnil svá pozorování na YouTube. Ihned jak to udělal, tento objekt zmizel z oficiální stránky NASA. Proč? Bohužel žádný oficiální komentář nenásledoval.

7. Proč americké letadlo X-37B letělo do vesmíru bez jakéhokoliv vysvětlení ze strany NASA?

Co je to za utajený vojenský program, v souladu se kterým letěl malý kosmický raketoplán do vesmíru bez jakéhokoliv vysvětlení? Vyslovovalo se mnoho domněnek, ale žádné potvrzující informace téměř nebyly. Oficiálně měl X-37B testovat iontový motor (což už je sensace, neboť se dříve předpokládalo, že iontový motor na Hallovém efektu fungovat vůbec nemůže). Zvláštní je ale to, že výkazy NASA nezmiňují tento letoun jako pokusný stroj. Projekt byl utajen, když ho předali do správy Agentury ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty (DARPA).

Zdroj: https://cz.sputniknews.com/svet/201712026365636-7-vec-NASA/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBývalý tiskový mluvčí Syrských demokratických sil odhalil jejich vazby s USA   
Pridal tk Neděle 03 prosinec 2017 - 07:35:16 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Bývalý tiskový mluvčí Syrských demokratických sil (SDF) Talal Silo, který utekl do Turecka, prohlásil, že USA vytvořily SDF, aby mohly potají financovat Lidové obranné jednotky (YPG) syrských Kurdů.

„SDF je pouze název, nic víc to není. Vše včetně výplat jsme dostávali od YPG (…). Americká vláda chtěla vyzbrojovat Kurdy. Oznámení o vytvoření Syrských demokratických sil bylo pouze představením. Prohlašovalo se o sjednocení různých syrských etnických skupin, ale byla to pouze slova. USA předaly vedoucí roli Kurdům a PKK," řekl Silo v rozhovoru pro agenturu Anadolu.

Podle něj nehledě na deklarace o boji proti terorismu, ve skutečnosti Američané a předáci SDF převáděli teroristy IS. Silo dodal, že veškeré nápady ohledně vytvoření SDF pocházely ze strany zvláštního zmocněnce amerického prezidenta pro otázky spolupráce s dalšími zeměmi v boji proti IS Bretta McGurka, který během operace v Rakce navrhl vytvořit novou strukturu, která by se jmenovala Arabská koalice, jež by měla pouze dostávat zbraně.

Podle něj Američanům je zcela jedno, kde se zbraně užívají. „Zástupci USA se ani jednou o tuto otázku nezajímali. Dokonce věřili tvrzením YPG o tom, že zbraně došly a hned posílali nové dodávky. USA moc dobře vědí, že Arabové, Turkméni a Asyřané nejsou součástí této rovnice. Během působení Obamovy administrativy podpora byla omezená. Hned jak se k moci dostal Trump, tak se forma podpory změnila, došlo dokonce i na dodávky obrněných vozidel," zdůraznil Silo.

Zdroj: agentura Anadolu, Sputniknews.com

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUkrajina vyplatila MMF více, než dostala   
Pridal tk Neděle 03 prosinec 2017 - 07:29:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Za rok Ukrajina vyplatila Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF) více peněz, než dostala, uvádí portál Ukrainski Novyny.

V pátek Kyjev převedl MMF poslední splátku za rok 2017 ve výši 169 milionů dolarů. Tudíž částka, kterou za rok vyplatila Ukrajina organizaci, dosáhla hodnoty 1,268 miliardy dolarů, píše portál.

Přitom za celý rok 2017 MMF převedl Kyjevu pouze jednu transakci, a to v dubnu v hodnotě jedné miliardy dolarů.

Čtyřletý program finanční pomoci MMF předpokládá vyčlenění 17,5 miliard dolarů pro Ukrajinu. V březnu roku 2015 byla převedena první transakce v hodnotě 5 miliard dolarů, v srpnu toho roku druhá transakce v hodnotě 1,7 miliardy dolarů. V září roku 2016 převedl fond Ukrajině třetí transakci úvěru v hodnotě 1 miliardy dolarů.

Zdroj: portál Ukrainski Novyny

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2017
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2611 sec,0.0566 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,908kB