Úterý 05 prosinec 2017
Trestní oznámení na premiéra Sobotku – vlastizrada   
Pridal tk Úterý 05 prosinec 2017 - 19:49:53 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Na kancléřku Merkelovou již bylo podáno více než tisíc trestních oznámení pro vlastizradu, ale zatím se nic neděje, protože ona je stále v úřadě. Premiér Sobotka podepsal v Göteborgu - v Den boje za svobodu a demokracii, 17.11.,
- Evropský pilíř sociálních práv, který ve svém důsledku může znamenat likvidaci naší Listiny základních práv a svobod a rozvrácení ústavního pořádku ČR.

Proto je zde tento návrh na trestní oznámení:

Nejvyšší státní zastupitelství
Jezuitská 4
660 55 BRNO
E-Mail: podatelna©nsz.brn.justice.cz


Věc: Trestní oznámení

My, níže podepsaní, tímto plníme svoji zákonnou oznamovací povinnost a podáváme trestní oznámení na pana Mgr. Bohuslava Sobotku, předsedu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1, pro podezření z přípravyk páchání trestného činu vlastizrada dle § 309, odst.2, tr. zákona.

Odůvodnění

V listopadu 2017 jel dosluhující premiér Mgr. Bohuslav Sobotka na jednání Rady EU do švédského Göteborgu a podepsal tam dne 17.11.2017 za ČR Evropský pilíř sociálních práv, což je dvacítka principů, podle kterých by měla být formulována budoucí evropská sociální politika. Dokument je souborem doporučení, jenž právní závaznost sice nemá, ale může ji snadno získat, pokud bude zapracován do směrnic Evropské komise, které už právní závaznost mají.
Tento dokument připravený Evropskou komisí je dle našeho názoru právním základem pro demontáž práv garantovaných českým občanům naší Ústavou a Listinou základních práv a svobod. A hlavně k jejich „přerozdělení“ ve prospěch imigrantů.

Naše Listina základních práv a svobod je podle článku 3 Ústavy nedílnou součástí ústavního pořádku. V ní jsou zakotvena všechna nejdůležitější práva – od základních, politických, hospodářských až po sociální. Naše Listina je považována za jednu z nejlepších na světě. Její změna je podle článku 39 odst. 4 Ústavy možná pouze cestou ústavního zákona, který musí být schválen 3/5 všech členů obou komor Parlamentu. Tedy 120 poslanci a 49 senátory. V dosavadní historii ČR k tomu nikdy nedošlo. Evropská unie však našla způsob jak nás „oklikou“ připravit o práva, která naši předkové vybojovali v zápasech se třemi totalitami – habsburskou, nacistickou a komunistickou. A ještě se přitom tváří, že nám přináší záruku „blahobytu“ v podobě evropského sociálního státu. Pravdou je však naprostý opak.

Naše Listina stanoví v čl. 33 odst. 1, že „každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon“. V odst. 2 je pak navíc zaručeno, že „občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách“. Naproti tomu Evropský pilíř sociálních práv v článku 1 stanoví, že „Každý má právo na kvalitní a inkluzivní všeobecné a odborné vzdělávání a celoživotní učení, aby si udržel a nabyl dovednosti, které mu umožní účastnit se plně na životě společnosti a úspěšně zvládat přechody na trhu práce.“ V čl. 11 písm. a) je stanoveno, že „děti mají právo na cenově dostupné a kvalitní vzdělávání a péči v raném věku“....(1)
Česká Listina zaručuje občanům právo na bezplatnévzdělávání na základních a středních školách. Evropský pilíř hovoří pouze o cenově dostupném a kvalitním vzdělávání. Aniž by stanovil, co to přesně znamená. Evropský pilíř tedy boří právo na bezplatné vzdělávání pro naše občany ...

Navíc základní školní docházka je u nás povinná, což v západní Evropě už de facto neplatí, protože např. dětské nevěsty tam do školy nechodí – aby náhodou spolužačkám neřekly, co obnášejí jejich manželské povinnosti.


Rovněž v případě zdravotní péče je Evropský pilíř pro české občany nevýhodný. Naše Listina v čl. 31 stanoví, že „Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.“ Tato věta tedy dává právo na bezplatnou zdravotní péči, ovšem za podmínek stanovených zákonem. Tou podmínkou je účast na systému veřejného zdravotního pojištění. Jinak řečeno placením pojistného.

Evropský pilíř v čl. 16 stanoví, že „Každý má právo na včasný přístup k cenově dostupné a kvalitní preventivní a léčebné zdravotní péči.“ Důležité je zejména slůvko „každý“. Tím se totiž myslí i ti, kteří pojistné neplatí. I imigranti, kteří nepřispěli ani korunou nebo eurem do systému zdravotního pojištění mají mít právo na zdravotní péči. I když nebudou pracovat a tudíž nebudou mít žádné výdělky, pouze sociální dávky.
Aplikace tohoto ustanovení Pilíře by u nás znamenala zrušení práva na bezplatnou zdravotní péči pro účastníky veřejného zdravotního pojištění výměnou za to, že náš stát bude poskytovat zdravotní péči imigrantům. Které se nám sem EU chystá posílat v rámci reformy Dublinské úmluvy o nakládání s imigranty, aktuálně projednávané v orgánech EU.

Komise chce tedy dle našeho názoru ubrat část práv, která dnes mají občané členských států, a dát místo toho práva imigrantům. To je zřejmě hlavním cílem evropského sociálního pilíře. Ani Úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) totiž nikdy nepočítaly s tím, že se do nějakého státu nahrne několik milionů imigrantů, kteří nikdy do státní kasy ani pojistných systémů nepřispěli ani nejmenší platnou mincí, a že by tito lidé přesto měli mít nárok na zdravotní a sociální zabezpečení. Ale přesně tohle jim má zajistit Evropský sociální pilíř.

Problém je, že podle článku 10b Ústavy je evropské právo nadřazeno vnitrostátní právní úpravě. Premiér Sobotka tak podpisem Pilíře protiústavně umožnil likvidaci naší Listiny základních práv a svobod, která je součástí naší Ústavy... (2)

Dle našeho názoru z výše uvedeného vyplývá, že se zde jedná o přípravu k rozvrácení ústavního pořádku republiky ve spojení s cizí mocí.

Úmyslné zavinění spatřujeme v tom, že podpis byl zcela dobrovolný a navíc premiér Sobotka vznik sociálního pilíře uvítal. Sociální témata musejí být podle něj nedílnou součástí debat o budoucnosti Evropské unie. (3).

Na základě výše uvedených skutečností jsme přesvědčeni, že zde jsou důvody k zahájení úkonů trestního řízení směřujících k objasnění a prověření uvedených skutečností. Zároveň tímto žádáme, abychom byli do jednoho měsíce od podání tohoto oznámení vyrozuměni o výsledcích vyšetřování a učiněných opatřeních.

Prameny:

(1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32017H0761
(2) http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Uz-to-natukl-Erik-Best-Nez-Sobotka-odesel-podepsal-za-nas-dulezity-dokument-ktery-pry-ovlivni-nase-zivoty-Ctete-vice-513872
(3) https://www.euro.cz/politika/rovnost-podminek-a-pravo-na-vzdelani-eu-prijala-evropsky-pilir-socialnich-prav-1383174

Autor: Pavel Dudr

Zdroj: https://dudr.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=637310

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponP.S.Watson: Čím washingtonské války obohatily Švédsko   
Pridal tk Úterý 05 prosinec 2017 - 16:39:40 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Migrant, který na předměstí Stockholmu společně s 19 svými parťáky, taktéž migranty, znásilnil 30 letou Švédku, sdělil policii, že to byla obrovská švanda.

K incidentu došlo loni v létě v oblasti švédské metropole zvané Fittja. Brutální útok dvaceti mužů na jednu ženu se odehrál na schodišti jistého obytného domu, ale policie dokázala z dvacítky pachatelů identifikovat a zatknout jen pět. Všichni pocházeli buď ze Somálska, či z Iráku.

Znásilněná žena uvedla, že dříve, než ji násilnící vyvlekli do druhého poschodí domu, „diskutovali o tom, který z nich ji dostane k použítí jako první“. Nejdříve ji ohrožovali nožem a pak ji hlavou narazili na jeden ze schodů, takže na jistý čas ztratila vědomí. Když ho znovu nabyla, viděla kolem sebe rozhihňané muže, kteří za velkého smíchu a pobavení scénu jejího probíhajícího znásilňování natáčeli na své mobily.

Jeden ze švédských obyvatel domu, který v něm žije už 15 let a scénu znásilňování pozoroval, řekl, že neudělal nic, protože se prý už „naučil nic nevidět a nic neslyšet“. A další osoba v domě označila za nechutnou nikoli pachatele, ale znásilněnou ženu. Násilníci totiž své sperma směřovali do jejích vlasů.

Podle soudkyně E.M., je tento případ nejstrašnější, který za 26 let své soudcovské praxe soudila.

Zatímco švédská mainstreamová média závažnost rok od roku stoupajících sexuálních útoků na ženy velkoryse přehlížejí, uvádí celá jedna polovina mladých Švédek, že se na ulicích necítí bezpečná. Útoky na ženy na hudebních festivale stouply od roku 2015, kdy invaze migrantů do země začala, o celých 1 000 procent, což vede pořadatele k vážným úvahám o tom, že mužům bude účast na těchto hudebních slavnostech napříště zakázana.

Ve městských ghetech, obývaných převážně migranty, instaluje policie mikrofony, schopné zachytit křik žen, které se ocitnou v ohrožení.
A tak, zatímco útoky na švédské ženy se pomalu dostávají mimo kontrolu úřadů, oznámila švédská vláda, že dávat slovo „uprchlíci“ do uvozovek, je znakem nenávisti.

Vybral a přeložil Lubomír Man


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZacharovová slíbila některým americkým médiím „překvapení“   
Pridal tk Úterý 05 prosinec 2017 - 05:31:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Z 23 amerických médií může Rusko omezit přístup do Stání dumy 9-10 sdělovacím prostředkům, prohlásila tisková mluvčí ruského MZV Maria Zacharovová, když vystupovala v Dumě.

„Myslím si, že rozhodovat o tom koho pouštět a koho ne bude i Státní duma. My tomu rozumíme tak, že na úrovni výkonné moci řeč může jít o přinejmenším 9-10 amerických sdělovacích prostředcích. O koho přesně půjde, nechť zůstane překvapením," řekla Zacharovová, když odpovídala na otázku, kolika médií se týká zákaz navštěvovat Dumu.

Diplomatka poznamenala, že ministerstvo zahraničí trvá na cílených opatřeních vůči americkým médiím, jež se financují prostřednictvím amerického MZV, a tato omezení se nemají dotknout novinářů dalších států.

O těchto opatřeních ruské vládní úřady uvažují v reakci na zrušení akreditace novinářům RT v americkém Kongresu poté, co byla televize zaregistrována jako zahraniční agent. Tento krok se stal pokračováním politiky nátlaku Washingtonu na ruská média. Americké ministerstvo spravedlnosti dříve zahrnulo RT a partnerskou organizaci Sputnik — Reston Translator na seznam zahraničních agentů. Kromě toho americký Kongres projednával otázku ohledně možného „vlivu RT na prezidentské volby".

Zdroj: https://cz.sputniknews.com/svet/201712046375064-zacharovova-slib-americka-media/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBritské peníze určené pro syrskou opozici skončily u teroristů   
Pridal tk Úterý 05 prosinec 2017 - 05:28:18 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Britská vláda pozastavila financování projektu podpory opozičních sil v Sýrii, když se objevila informace o tom, že se část peněz dostala do rukou extrémistů. Informoval o tom server BBC News s odkazem na vlastní vyšetřování.

Jak uvádějí autoři vyšetřování, vytvořená Svobodná syrská policie (SSP) působí v několika provinciích, mezi kterými jsou Aleppo, Dar'á a Idlib. V souladu s podmínkami poskytování finanční pomoci policisté nemají nosit zbraně a v žádném případě nesmí spolupracovat s extrémistickými skupinami.

Přitom BBC News tvrdí, že se tato pravidla porušují. Uvádí se například, že policisté spolupracovali se soudy, jež vynášely rozsudky smrti. V jednom takovém případě došlo k ukamenování dvou žen. Kromě toho policisté ze SSP dostávali peníze v hotovosti a pak je předávali extrémistickým skupinám, jež kontrolovaly určitou oblast. Navíc předáci řady teroristických skupin sami určovali ty, kdo má působit v policii.

Výplaty byly v řadě případů vypláceny „mrtvým duším" — mrtvým nebo nikdy neexistujícím lidem, kteří jsou vedeni na seznamu příslušníků SSP.

V dokumentech, k nimž novináři získali přístup, se uvádí, že policisté v provincii Aleppo byli nuceni odevzdávat svou výplatu ozbrojencům ze skupiny Nour al-Din al-Zenki, jejíž členové se mimo jiné obviňují z toho, že v roce 2016 uřízli hlavu desetiletému chlapci. Kromě toho v řadě případů byla zaznamenána spolupráce členů SSP s Frontou an-Nusrá.

Zdroj: BBC News, Sputninews.com

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPolská média sdělila podrobnosti o ukrajinských otrocích – gastarbeiterech   
Pridal tk Úterý 05 prosinec 2017 - 05:22:04 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Polská média sdělila podrobnosti o bytových podmínkách ukrajinských gastarbeiterů, kteří se v zemi nacházejí. Výběr publikací publikoval kyjevský portál Strana.ua.

Zmiňuje se, že za prací se do Polska odebrali stovky tisíc Ukrajinců, jelikož jim tam platí třikrát až pětkrát více. Očekávání přijíždějících se často ale nestávají skutečností: gastarbeiterům odebírají pasy a omezují svobodu pohybu. Podle informací médií se s problémy v zemi střetává 60 % všech migrantů.

Jak řekla polským žurnalistům slečna Oxana, jejím úkolem bylo pracovat v podniku na výrobu potravin, kde jí slibovali tisíc dolarů za měsíc. „Nechali mi jen oblečení, telefon mi vzali, abych nikomu nevolala. Pracovat jsem musela non-stop. Zbylo mi jen doufat, že pokud budu poslušná, tak mi něco zaplatí," prohlásila.

Oxana dodala, že do práce ji budili tím, že do ní strkali. „Ve čtyři ráno mě milostpán budil kopáním nohou do páteře se slovy: „Vstávej, neflákej se." „Strkal do mě, jako bych byla zvíře, a ne člověk," prohlásila.

Pár ze Lvova, Oleg a Světlana, vypověděli, že v Polsku je umístili do pracovního tábora. „V některých místnostech bylo i 16 lidí. Lidé spali dokonce i na chodbě. Všude byli blechy, jediná sprcha byla ve sklepě. Sebrali nám pasy," vysvětlili.

Slečna Irina prohlásila, že pracovat v podobném táboře v Polsku nutili dokonce i nemocné lidi. „Vlastník, pan Mirek, na nás křičel, označoval nás za ukrajinskou chamraď, lidé se ho velmi báli," prohlásila.

Zdroj: portál Strana.ua, Sputniknews.com
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRadikálům IS na žádost USA umožnili opustit Rakku   
Pridal tk Úterý 05 prosinec 2017 - 05:18:37 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Bojovníkům teroristické skupiny Islámský stát na žádost USA umožnili opustit syrskou Rakku, aby mohli bojovat proti vládním vojskám Sýrie v Dajr az-Zauru, oznámil bývalý tiskový mluvčí Syrských demokratických sil (SDF) Talal Silo, který v polovině listopadu uprchl do Turecka.

„Američané se domnívali, že jednotky režimu (syrského prezidenta Bašára) Asada se do Dajr az-Zauru dostanou za šest týdnů. Ale když se ukázalo, že síly režimu Asada postupují ještě rychleji, USA požadovaly, aby SDF začaly jednat s IS. Tak teroristé měli opustit Rakku a vydat se do Abú Kamálu v provincii Dajr az-Zaur, který leží nedaleko syrsko-irácké hranice, a bránit postupu režimu Bašára Asada. Jednání probíhala za účelem umožnění vyvedení 3,5 tisíců teroristů," oznámil Silo v rozhovoru pro agenturu Anadolu.

Podle něj pro utajení této operace byl rozehrán „divadelní" scénář s výměnou 275 radikálů IS, za které byla vydána skupina lidí z táboru Ain Issa.

„Druhý scénář byl rozehrán přímo před médii. Novinářům zakázali cestu do Rakky. Řekli jim, že se dostanou do potyček s teroristy IS, kteří odmítnou opustit město. I když ve skutečnosti nebyla vystřelena jediná kulka. Za tuto dobu se teroristé IS dostali do místa určení. Hned poté jsme oznámili, že jsme dobyli Rakku. Později jsme zjistili, že část teroristů dala úplatek a vydala se na jiná místa," řekl Silo.

Podle něj Rakka není první místo, odkud byli teroristé IS vyvedeni po domluvě. Dodal, že taková dohoda platila u přehrady Tabka na řece Eufrat a u Manbidže.

Zdroj: mluvčí Syrských demokratických sil (SDF) Talal Silo, agentura Anadolu, Sputnik

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPád ČSSD ke dnu dále pokračuje   
Pridal tk Úterý 05 prosinec 2017 - 04:58:02 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V prvním seriózním povolebním průzkumu dosti přesné agentury pro výzkum veřejného mínění TNS Kantar dochází k dalšímu pádu volebních preferencí ČSSD.

Ze 7,3 % volebního výsledku na 5,6 % volebních preferencí. Upřímně, pokud se podívám na několik svých vyjádření či článků z poslední doby, dochází jen k naplňování mých předchozích obav, že pád podpory ČSSD bude nadále pokračovat.

A jaké jsou příčiny?

Na tragický volební výsledek ve sněmovních volbách zareagovaly „funkcionářské elity“ ČSSD (včetně některých hejtmanů) až na výjimky chaoticky a jen v málo komentářích vedoucích funkcionářů (do jisté míry jen M. Chovanec) se objevilo, co by ČSSD v nastalé situaci vlastně měla dělat. Celá stranická elita ČSSD a ti hejtmani ČSSD, kteří nyní projevují velkou ambicí se prosadit do vedoucích stranických funkcí (Bernard, Netolický, Běhounek) by si měli uvědomit prostou věc. Veřejnost je prostě nechce. Reprezentují politiku, sobotkovskou politiku, která v očích veřejnosti zcela propadla.... Je to smutné a za dva či tři roky to může být úplně jinak, pokud se strana vzchopí k velké změně. Ale zprofanovaní lídři součástí politiky změny být nemohou. A naopak zcela neznámí lidé nikoho nepřesvědčí.

Až na naprosté výjimky se po volbách neobjevily žádné programové cíle, které by strana měla nově sledovat. "Navrat ke kořenům" je nic neříkající blábol lidí bez invence. Až na výjimky se neobjevila žádná sebekritika vedoucích funkcionářů ČSSD. Žádná opravdu kvalifikovaná analýza příčin volebního výprasku. Zato se ale vyrojila celá řada více či méně nevhodných adeptů do vedení ČSSD, kteří svým minulým působením vůbec neslibují uskutečnění změny oproti zcela zkrachovalé sobotkovské politice.

Zatím poslední Ústřední výbor ČSSD uskutečněný měsíc po volbách byl ve znamení bezradnosti, odevzdanosti a neschopnosti udělat cokoli mimořádného, co by vybočovalo z běžné funkcionářské rutiny. Chovancova myšlenka na přímou volbu předsedy strany tam byla dokonce odmítnuta. Část funkcionářů dělá, jakoby se nic nestalo, jakoby ve volbách sociální demokracie získala vcelku slušnou podporu voličů a jakoby se problémy, které se kumulovaly ve straně po mnoho let, zejména ve vedení, ale i na dalších organizačních stupních, daly vyřešit tím, že se vysedí.

Pokud vedoucí osobnosti ČSSD, a to není jen užší vedení ČSSD, kterému již zcela došla invence, neudělají něco, co přesvědčí voliče, že mají sílu se změnit a zejména změnit zcela zásadním způsobem politiku ČSSD, bude strana pokračovat ve volném pádu hluboko pod 5 %.

Vedoucí funkcionáři ČSSD by měli odložit osobní zájmy stranou a pustit do čela strany ty skutečně nejschopnější a neuvažovat o strategii fíkových listů, které umožní, aby se na sjezdu za relativně neposkvrněným člověkem zcela bez schopnosti řídit v mimořádně složité situaci stranu, schovalo několik stranických rutinérů, kteří ve veřejnosti, tedy ve volbách, zcela propadli.

Vedení strany musí začít rychle pracovat na nových programových cílech, svolat na začátek ledna mimořádný Ústřední výbor a revokovat tam své usnesení z listopadu, tak aby bylo umožněno uskutečnit přímou volbu předsedy ČSSD všemi členy. A ne jen zúženým okruhem funkcionářů a na nich z nejrůznějších důvodů závislých osob na sjezdu.

Pokud vedoucí funkcionáři ve vedení i v krajích nebudou schopni zajistit změnu, budou blouznit např. o tom, že skončilo období bipolární politiky (tzn . že skončilo soupeření po ose levice-pravice; tedy že nejsou levicová témata) strana na podzim v příštím roce ve volbách zcela shoří. V komunálních volbách přijde o většinu svých zbývajících pozic a v senátních volbách bude úspěchem obhajoba jednoho mandátu z třinácti obhajovaných mandátů… Chlapci, pojďte z hrušky dolů.

Jiří Paroubek

Zdroj: Vaše Věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponIslamizace ČR běží na plné obrátky – Klára Samková   
Pridal tk Úterý 05 prosinec 2017 - 04:45:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Je zbytečné psát další článek. Klára Samková to napsala naprosto skvěle. Stačí jen přečíst.

Odpůrcům islámu a nelegálních migrantů se často vyčítá, že brojí proti něčemu, co ve skutečnosti neexistuje. „Vždyť tady žádní migranti a žádný islám není, tak proti čemu bojujete?“ vyčítají média i lidé, kteří se neumí dívat okolo sebe nebo zaměňují realitu se svým přáním.

V České republice však probíhá islamizace na plné obrátky. Projevuje se to takto:

1.Vznik a aktivity tzv. multikulturních (tedy proislámských) „neziskovek“, jejich zdroje financování z podivných norských, islandských apod. fondů, ve kterých jsou široce zastoupeny muslimské země, vzbuzují otázky, komu vlastně slouží.

2.Obhajoba islámu v masmédiích, kdy je citován tzv. „Mekkánský korán“ o víře bez ohledu na to, že pozdější zjevení „Medínského koránu“ o džihádu jej přebíjejí a dřívější „soft“ verzi Koránu zneplatňují.

3.Hysterické reakce masmédií, politiků i neziskovek proti komukoliv, kdo se jasně postaví proti islamizaci ČR

4.Výstavba mešit, „Islámských kulturních center“, islámských knihoven, islámských madras, zřizování a provoz polosoukromých islámských modliteben: prostě všechno místa, kde se mohou scházet a kde může docházet k radikalizaci mírumilovných, tedy dle samotného islámu špatných muslimů. K výstavbě takových center dochází často bez stavebních povolení nebo s falešnými stavebními povoleními. Vždyť co na tom, že rodinný dům má 150m2 velký „obývák“. Obcházení stavebních zákonů.

5.Podivné financování výstavby a provozu těchto zařízení.

6.Tlak na umožnění průniku islámu do škol a tím i indoktrinace našich dětí. O křesťanskou výchovu dětí se Ministerstvo školství nestará, o islámskou ano! Ministerstvo školství tak zcela vědomě ignoruje fakt, že ČR je sekulární stát.

Děje se tak prostřednictvím následujících nástrojů:

1.Podivný projekt zavlečení islámu do škol: Islám očima školáka, zaštítěný mj. i ambasádou USA. To, že ambasáda USA svou činností porušuje Vídeňskou úmluvu o diplomatických vztazích, protože zasahuje do vnitrostátního vývoje a činnosti hostitelské země, je českým Ministerstvem zahraničních věcí zcela ignorováno.

2.Vytvoření funkce „Multikulturního poradce: na základních školách

3.Nabídka islámských nadací o přednášení o islámu na základních a středních školách, což je ze strany MŠMT podporováno!

4.Spor o šátky ve školách, do kterého zasáhla ombudsmanka Šabatová na straně islámu, proti pravomocem českých ředitelů škol.

7.Výstavba muslimské enklávy v Modlanech

8.Výjimka ze zákona povolením halal porážek.

9.Vymáhání povolení používat šaríja zákon pro rodinné spory muslimů

10.Požadavek muslimů na zavedení imámů do armády a věznic

11.Tlak tureckého velvyslance na zahájení stíhání JUDr. Samkové za výroky přirovnávající islám k fašismu

12.Cenzura medií na informace o zločinnosti migrantů

13.Zdlouhavý proces ohledně šíření knihy Základy Towhídu, obsahující návod, jak obelstít hostitelský stát a jak bojovat s nevěřícími, plný v demokracii zcela neakceptovatelných „doporučení“. Jednoznačně jeho obsah splňuje šíření nenávisti k jiným skupinám na základě náboženství.

14.Beztrestnost muslimských předáků ohledně výroků, propagující šaríju (obhajující např. kamenování žen)

15.Podivné, ustrašené mlčení všech feministických a „genderových“ organizací k tomu, jak islám zachází s ženami a k postavení žen.

16.Podivné, ustrašené mlčení obránců práv dětí k tzv. dětským sňatkům .

17.Zpochybňování toho, že za zmasakrování asi 200 Evropanů včetně žen a malých dětí v uplynulém roce došlo na základě náboženské nenávisti, „ve jménu Alláha“ a omlouvání těchto útoků psychickými problémy pachatelů.

OPROTI TOMU SE MUSLIMSKÉ ZEMĚ BRÁNÍ PROTIISLÁMSKÉMU ŽIVOTU TAKTO:

1.Brání návštěvám občanů z demokratických zemí. Kdo chce navštívit muslimské země, dostane vízum na omezenou dobu a pak se musí vrátit domů.

2.Každý návštěvník musí mít svého „sponzora“ místního občana nebo firmu, který za něj ručí a který může jeho vízum nechat zrušit obratem ruky.

3.Pokud chce někdo v muslimských zemi podnikat, musí mít místního partnera, který bude vlastnit nejméně 51% podniku. Neexistuje majoritní vlastník nemuslimský cizinec.

4.V některých zemích musí návštěvníci dokazovat, že vlastní dostatečné prostředky na dobu pobytu.

5.Šíření jiných náboženství je hrdelní zločin.

6.Výstavba nových kostelů je zakázána, staré jsou tak nenápadně zavírány či bourány.

7.Návštěvníci musí plně respektovat místní zákony (šaríja) včetně zahalování žen

NENÍ PRAVDA, ŽE SE NIC NEDĚJE!

Autor článku: Klára Samková

zdroj: http://www.na-septande.cz/vse/politika/islamizace-cr-bezi-na-plne-obratky-klara-samkova

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPředstavení Klubu českého pohraničí v Trutnově   
Pridal tk Úterý 05 prosinec 2017 - 04:30:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Na poslední v tomto roce, tak říkajíc, bilanční schůzi ObR KČP Bruno Fišera v Trutnově jsme hodnotili aktivitu našich členů jako velmi dobrou. Nejenom, že vedení Oblastní rady má dostatečné (= akceschopné) zastoupení jak v Národní, tak i v Krajské radě, ale podle dispozic dává odpovídající doporučení jak jednotlivým městským, tak i místním Klubům, které se snaží zabezpečovat potřebné záležitosti v reálné situaci.

Přesto nelze hovořit beze zbytku o plné spokojenosti. Především je nutno zvýšit odběr Hraničáře, rozšiřovat členskou základnu (dochází totiž k přirozenému úbytku účasti v důsledku nemoci a dokonce úmrtí) a cennou devízou by byla větší podpora činnosti našeho Klubu za pomoci drobných podnikatelů a živnostníků. Přesto se na pomyslném žebříčku srovnání umisťujeme na předním místě v klubové činnosti Královéhradeckého kraje.

Leccos také vypovídá velmi pěkná účast členů na významných akcích, pořádaných v tomto roce, které jsou buďto KČP přímo pořádány, či Klub na nich participuje. Za všechny jmenuji Prvomájové manifestace, Pietní akt v Odolově, Pietní akt na hřbitovech jako památka na oběti II. světové války, Hraničářský sraz na vrcholu Žalý, Pietní akt u Památníku v Choustníkově Hradišti, v srpnu pak Setkání na Pomezních boudách a v září již 27. Setkání občanů ve Svojšicích.

Ještě musím připomenout, že řada členů ObR obdržela různé stupně vyznamenání od NR ČR a další jsou k vyznamenání navrženi. Připravuje se Okresní sněm KČP, který se bude konat 29. března 2018 v Národním domě v Trutnově, k němuž probíhají potřebné přípravy.

Teď zavzpomínám na PhDr. Miloslava Ransdorfa. Právě na zmíněném Setkání ještě na Kunětické hoře jsem s ním hovořil v r. 2015, a to naposledy. Tam jsme spolu promlouvali o tehdejší politické situaci v republice i ve světě, ale dotkli se v rozhovoru i jeho učitele na FF UK v Praze doc. Dušana Machovce, s kterým jsem poměrně dlouho zpíval v Pěveckém sdružení pražských učitelů. Dušan, jako odborník na antickou filozofii, tehdy Miloslava Ransdorfa vysoce hodnotil a považoval ho za studenta, jakého fakulta nepamatovala. Míla mně slíbil poslat básničku, kterou měl právě od doc. Machovce, k čemuž, bohužel, již nedošlo. Míla disponoval encyklopedickými vědomostmi, znal aktivně snad 13 jazyků, byl to podle slov M. Zemana „nejbystřejší intelektuál, kterého kdy poznal“. Napsal mnoho odborných knih (ale čtivých – sic!), sám se často vracím k publikaci Muž velké touhy – o J. A. Komenském.

Bývalý obětavý pracovník vedení trutnovského Klubu Zdeněk Papík se 17. února
2018 dožívá devadesátky, a to v Domově pro seniory v Lanškrouně. Vzpomínám na něj jednak ze schůzí ObR, které vedl vždy s obrovským přehledem a erudicí, ale také jako účastníka Komise školských důchodců při OROSu v Trutnově, kdy jezdil ještě spolu s manželkou (učitelka MtŠ) na poznávací zájezdy po republice. Byl to dobrý kamarád, vždy veselý (určitě mu to zůstalo), uměl dobře zpívat a prostě nezkazil žádnou legraci.


Miloslav SamekSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2017
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.4156 sec,0.2137 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,983kB