Neděle 24 prosinec 2017
P.C.Roberts: Uvadající prestiž USA   
Pridal tk Neděle 24 prosinec 2017 - 13:12:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Kreténka Niki Haleyová, jmenovaná Trumpem do funkce americké velvyslankyně v OSN zřejmě proto, aby zlikvidovala i to, co z prestiže USA ve světě ještě zůstalo, si asi teď cucá palec. Všechny její výhrůžky odstřihnout tok amerických peněz zemím, které se odváží volit proti nelegální a jednostranné akci ustavit Jeruzalém hlavním městem Izraele, očekávaný efekt nepřinesly. Svět totiž vyplázl na Niki a Trumpa jazyk, když 129 hlasy proti devíti hlasům darebáckých vlád, včetně vlád USA a Izraele, jejich nápad odmítl. Vláda Číny pak Trumpovu snahu prosadit izraelskou vůli jako mezinárodní zákon označila za typickou „americkou aroganci“.

Kamkoli se dnes podíváte, vidíte Washington, který kope Americe hrob. A Rusové hodnotí poslední Trumpovu řeč o národní bezpečnosti USA, jež byla spíš řečí amerického vojenskobezpečnostního komplexu, stejně tak, jak ji hodnotím i já. Putin to vyjádřil slovy, že washingtonská strategie je „definitivně ofenzivni“ a „ definitivně agresivni“.

Svět má zkrátka Ameriky už tak akorát dost. Jestliže šílenci, kteří nám dnes vládnou, přežijí, zničí sebe společně s námi všemi.

Překlad: Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDiktatura eurošmejdů   
Pridal tk Neděle 24 prosinec 2017 - 01:47:28 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Za novou evropskou směrnicí GDPR, která údajně přináší občanovi novou, silnější ochranu osobních údajů, se skrývá nehorázný a nic neřešící byrokratický „eurovopruz“, s hrozbou sankční pokuty až ve výši 20 000 000,- Eur.

Za dobu patnácti let starostování jsem již zažil mnohanásobné nabobtnání zcela zbytečné a nepotřebné státní administrativy, ale to, co se zrodilo v byrokratických mozcích eurohujerů v oblasti ochrany osobních údajů, převyšuje všechny dosavadní úřednické šimly.

Pro názornost rozsahu evropské směrnice si pojďme vyjmenovat, koho se toto obecné nařízení na ochranu osobních údajů, neboli GDPR (General Data Protection Regulation), bude týkat. V podstatě každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo území EU, které působí na evropském trhu.

· Jsou to v podstatě všechny úřady, města, obce, neboť pracují s osobními daty.


· Dále školy, školky, internáty, domovy důchodců, sportovní a zájmové kluby, různá sdružení, svazy, neziskové organizace, nemocnice, doktoři atd.

· Veškeré firmy, živnostníci, obchodníci, právníci, notáři, pojišťovny a všichni poskytovatelé služeb, kteří mají zaměstnance a zákazníky, tedy klienty.

Nová směrnice zplozená eurobyrokraty dopadne s plnou vahou na každého, kdo s osobními údaji při svém podnikání, či jiné administrativní činnosti, nakládají. Občané EU tak prý opět získají kontrolu nad svými osobními údaji. To by mě zajímalo, jakým způsobem. Prostudoval jsem celý obsáhlý materiál a o tom, že by se dosáhlo lepší kontroly a ochrany požadované občanem, to opravdu není. Naopak, takzvaná nadřízená autorita, sídlící někde v Bruselu, jako jediná bude mít totální kontrolu nad vašimi osobními údaji- bude o vás vědět vše. I to, jaké máte neduhy, u koho nakupujete, kde všude jste byli zaměstnáni, kdo vám dodává elektrickou energii a plyn, se kterou společností jste jeli na dovolenou, které školy jste absolvovali, vaše politické či sexuální zaměření atd. Vašim dětem se tento systém samozřejmě nevyhne. Všechny výše jmenované instituce, se kterými jste kdy přišli do styku, budou poslušně posílat vaše údaje Velkému bratru, aby nad vámi bděl.

Všem postiženým tímto byrokratickým evropským nesmyslem přibude obrovská administrativní zátěž, kterou budou muset úřady, instituce a firmy zpracovávat pro mezinárodní tzv. nejvyšší euro-autoritu, tedy velkého euro-bratra. Při vyčíslení nákladů za vynucenou a dle mého názoru zcela nefunkční a zbytečnou administrativu, spojenou s tzv. ochranou osobních údajů, se dá hovořit o vyhozených miliardách, a to jen v rámci ČR.

Směrnice říká: občan by měl mít přístup k údajům, které jsou o něm shromažďovány, a tento přístup by měl být ideálně přímý, tedy on-line. To je ohromná výhoda, jako by občan byl nesvéprávný a neznal svoje osobní údaje a nevěděl, komu je poskytl. O tom, že je musí vyklopit všude tam, kde je o ně požádán, jinak by se s ním nikdo nebavil, směrnice jaksi mlčí. Naprosto novým elementem zakomponovaným ve směrnici je právo na výmaz a jeho rozšíření na právo být zapomenut, díky kterému může osoba požadovat, aby byly bez zbytečného odkladu vymazány její osobní údaje, pokud neexistuje právní důvod pro jejich další zpracování. Co je to za nesmysl, když stejná směrnice ukládá všem zúčastněným data evidovat a uchovávat celá desetiletí, pod trestem až 20 miliónů eur? Nedovedu si představit, že bych například bance, u které bych žádal např. o hypoteční úvěr, sdělil, že se o mně nic nedozví, neboť jsem nechal všechny svoje osobní údaje zanesené v databázích institucí vymazat. Nebo že bych požádal katastr nemovitostí o výmaz mých osobních údajů ze všech nemovitostí a parcel, které vlastním, protože si to prostě nepřeji. Tam totiž jsou moje osobní údaje k dispozici komukoli, kdo si požádá o můj list vlastnický. Ten mu za stovku vytisknou kdekoliv na poště nebo obecním úřadu. Při každém nákupu přes internet musí občan obchodníkovi sdělit svoje osobní údaje, a pokud si kupuje třeba boty, tak i číslo bot. S GDPR dochází také k rozšíření definice osobních údajů. Nově sem spadají i technické parametry, jako e-mail, IP adresa nebo tzv. cookies v zařízení uživatele. Nová je kategorie tzv. genetických a biometrických údajů, jejichž zpracování bude prý podléhat přísnějšímu režimu. Přísnějšímu pro koho? Pro občana? To je ale v přímém rozporu s právem na výmaz svých údajů z nechtěného záznamu. Oni z nás dělají doslova hlupáky!

Největším strašákem se pro mnohé prý stane oznamovací povinnost v případě narušení bezpečnosti údajů. Už by se tedy nemělo stávat, že se o kauzách masivních úniků osobních dat dozvídáme až s odstupem několika let, jako se stalo např. v kauze společnosti Yahoo. Nově bude muset zpracovatel ohlásit únik či ohrožení zabezpečení osobních dat Úřadu pro ochranu osobních údajů nejpozději do 72 hodin od okamžiku, kdy se o incidentu dozvěděl. V některých případech bude muset také informovat osoby a subjekty, kterých se únik týkal.

No to je novina a kam se vytratila slibovaná bezpečnost? Já vám to povím. Ona totiž žádná se vším tím byrokratickým marastem nevzniká. Žádný tzv. pověřenec, ani žádná byrokratická překážka, nezabrání korupci v této oblasti. Sama směrnice přiznává, že svojí podstatou je pět let pozadu za běžným technologickým vývojem a dle mého názoru o dalších 10 let za hackery, kteří dokáží prolomit i neprolomitelné zabezpečení Pentagonu.


Celý tento nesmysl (mimo jiné) zavání silným lobbingem ze strany jedné skupiny, neboť takzvaný pověřenec může být zaměstnanec, nejlépe advokát či advokátní kancelář. Složitost celého procesu GDPR je nastavená svým rozsahem tak rafinovaně, že na takovou pozici člověk bez právnického vzdělání nedosáhne. A o to tu zřejmě také jde.

Centralizování dat a jejich pečlivé roztřídění do požadovaných oblastí a skupin, tak, jak to eurobyrokratická diktatura plánuje, je v přímém rozporu se zájmem občana. Tedy s možností být schopen se účinně bránit proti zneužití osobních údajů. Vše nasvědčuje tomu, že se naopak chystá brutální zneužití za pomoci získání informací o všech Evropanech pod bruselskou střechou. Nařízená centralizace osobních údajů nedává žádný smysl. Smysluplnou ochranu proti masivnímu zneužití může naopak poskytnout jedině důsledná decentralizace a nekompromisní postih každého, kdo informace zneužije. To lze v rámci práva jednotlivých států zvládnout, ale kdo bude souzen v Bruselu, kde sedí nikým nevolený úřad bdící nad osobními údaji nás všech, když tzv. pověřenec nesmí být propuštěn, ani nijak sankcionován. To je tedy ukázka pravé tváře evropské legislativy. U ní totiž není nikdo za nic zodpovědný, a proto to jde s evropskou demokracií tak razantně z kopce. Samotná její podstata je totiž překážkou v realizaci struktury, která se svojí podstatou přibližuje estébáckému fízlování za komunizmu nebo nacisty za německé okupace. Nikdo není schopen občanovi zajistit ochranu například před mocnými korporacemi a oligarchy, kteří dnes ovládají média. A co je nejhorší, i politiku, ekonomiku, a tím pádem i celé státy. O „Euro­­-sajůzu“, o tom kdo, jak a kam Evropu vede, si můžeme udělat obrázek například na základě žaloby na členské státy za neuposlechnutí přijímání nelegálních ekonomických migrantů, mnohdy bez dokumentů, tedy bez jakýchkoli osobních údajů, kteří navíc do států Visegrádské čtyřky ani nechtějí.

EU se hrne do hluboké propasti, kde práva mají všichni, ale zodpovědnost z nich plynoucí už nikdo. Otázka na závěr by mohla znít takto: Jak z toho ven? Odpověď je, alespoň pro mne, prostá. Udělat to samé, co Britové a vystoupit z EU.

Autor: Petr Havlíček

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPorošenko napsal na své stránce na Facebooku, proč Ukrajina potřebuje americké zbraně   
Pridal tk Neděle 24 prosinec 2017 - 01:36:36 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ukrajinský prezident Petr Porošenko prohlásil, že letální zbraně z USA Kyjev potřebuje ne pro útok, ale pro „ochranu ukrajinských vojáků a civilistů“.

Zástupkyně amerického ministerstva zahraničních věcí Heather Nauertová informovala, že Washington se rozhodl ve věci dodávek obranných zbraní Ukrajině pro zajištění její územní celistvosti a suverenity.

Porošenko prohlásil, že rozhodnutí o dodávkách letálních zbraní obranného charakteru bylo potvrzeno během jeho rozhovoru s americkým ministrem zahraničních věcí Rexem Tillersonem v pátek.

„Americké zbraně v rukách ukrajinských vojáků nejsou pro útok, ale pro rozhodný odpor vůči agresorovi, ochranu ukrajinských vojáků a civilního obyvatelstva, a také pro efektivní obranu podle článku 51. Ústavy OSN," napsal Porošenko na své stránce na Facebooku v sobotu.

Zdroj: Facebook, Sputniknews.com

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRusko překonalo problémy v ekonomice, které se zdály být nepřekonatelné   
Pridal tk Neděle 24 prosinec 2017 - 01:31:33 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rusko překonalo, jak se zdálo, nepřekonatelné problémy v ekonomice, prohlásil ruský prezident Vladimir Putin během vystoupení na sjezdu politické strany Jednotné Rusko v Moskvě v sobotu.

„Překonali jsme, jak se zdálo, nepřekonatelné problémy v ekonomice, demografii a sociální sféře," prohlásil Putin.

Zmínil, že také bylo zajištěno upevnění bezpečnosti Ruska, zasílení jeho schopnosti obrany.

Zdroj: Sputniknews.com


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRada bezpečnosti OSN schválila rezoluce o sankci vůči KLDR   
Pridal tk Neděle 24 prosinec 2017 - 01:28:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dne 22. prosince Rada bezpečnosti OSN schválila rezoluci č. 2397, ve které rozhodla o přísnější sankci vůči KLDR.

Podle rezoluce dne 29. listopadu KLDR bez ohledu na oponování mezinárodního společenství zpět zkušebně vypustil raketu, kvůli tomu Rada bezpečnosti OSN rozhodla o nové sankci vůči KLDR.

Podle sankce roční dovoz olejových výrobků do KLDR se sníží do dva miliónů barelů na 500 tisíc barelů, dovoz ropy nemůže být více než čtyři milióny barelů, někteří severokorejští zaměstnanci pracující v zahraničí budou odesláni do KLDR v termínu. Kromě toho rezoluce také omezuje vývoz potravin, strojů, elektronických zařízení, dřeva a dovoz průmyslových zařízení a strojů.

Rezoluce také navrhla obnovu šestistranného jednání, aby rychle se realizoval cíl beznukleární situace na Korejském poloostrově.

Dočasný zástupce Číny v OSN Wu Haitao po hlasování prohlásil, že sankce je jenom metoda, nemůžeme řešit problém jenom prostřednictvím sankcí. Prohlásil, že různé strany by měly zastavit všechny akce a věty zhoršující situaci na Korejském poloostrově, rychle zmírnit situaci v tomto regiónu.

Také by měly sledovat obsahy v rezoluci Rady bezpečnosti OSN, podporovat vhodné řešení nukleární otázky, také plnit své odpovědnosti, trvat na mírové řešení otázky, rychle obnovit jednání.

Je to desátá rezoluce Rady bezpečnosti OSN o sankci vůči KLDR kvůli jejímu plánu nukleární rakety od roku 2006.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČína hraje v procesu nešíření jaderných zbraní stále důležitější roli   
Pridal tk Neděle 24 prosinec 2017 - 01:27:25 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Generální tajemník Organizace smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBTO) Lassina Zerbo pro tiskovou agenturu Nová Čína nedávno uvedl, že výsledky, kterých Čína dosahuje z jaderné monitorovací stanice, dokazují plnění čínského slibu ohledně prevence před rozšířením jaderných zbraní po celém světě. Čína hraje v procesu nešíření jaderných zbraní stále důležitější roli.

Organizace sídlící ve Vídni byla založena na základě Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek. Jejím úkolem je předcházet šíření nukleárních zbraní. Organizace zavedla po celém světě monitorovací stanice, jejichž prostřednictvím sleduje a kontroluje jaderné testy. V globálním monitorovacím systému organizace jsou čínské stanice klíčovou součástí.

Zerbo řekl, že čínské příspěvky v této otázce demonstrují stále důležitější roli Číny v rámci celosvětového procesu. V prosinci 2016 prošla v Číně inspekcí první radionuklidová monitorovací stanice. Zerbo se domnívá, že to byl velký milník, protože do konce roku 2017 prošlo v Číně inspekcí dalších 5 monitorovacích stanic. K tomuto faktu Zerbo uvedl, že během jednoho roku zřídit 5 monitorovacích stanic je vynikající práce, která deklaruje důležitou úlohu Číny v této oblasti. Zdůraznil, že Čína stále jakožto rozvojová země je modelovým příkladem rozvojových zemí v záležitostech spojených s OSN. Tím, že Čína zvládá pokročilé technologie a nadále se rozvíjí, tvoří svůj vlastní zázrak.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTrump schválil zákon o snížení daní v největším měřítku v uplynulých 30 letech   
Pridal tk Neděle 24 prosinec 2017 - 01:25:41 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dne 22. prosince americký prezident schválil zákon o snížení daní v největším měřítku od roku 1986, tento zákon bude uveden v platnost v lednu roku 2018.
Na ceremoniálu podepsání Trump uvedl, že tento zákon přispěje střední třídě a tvoření pracovních míst.

Dne 20. prosince americká dolní a horní sněmovna schválily tento zákon, ale všichni členi Demokratické strany hlasovali proti tomuto zákonu. Tento zákon je důležitý legislativní akce v prvním roce od nástup Trumpové vlády na funkci.

Podle tohoto zákona daňová sazba amerických federálních podniků se sníží od současných 35 procent na 21 procent. V oblasti daně z příjmů fyzických osob většina daní se sníží.

Podle předpovědi Společné daňové komise dolní a horní sněmovny v následujících deseti letech tento zákon zvýší deficit finanční výnosy americké federální vlády o 1,46 bilióny, zvýší tempo růstu ekonomiky o méně než 0,08 procenta.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2017
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2143 sec,0.0681 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,918kB