Úterý 02 leden 2018
Souhrnná zpráva o stavu České republiky očima nezmanipulovaných občanů   
Pridal tk Úterý 02 leden 2018 - 07:27:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ááá … už slyším řev pražských kavárenských povalečů a vyznavačů temného slunce: „Tihle tzv. nezmanipulovaní, to jsou samí rasisti, náckové, islamofobové, Putinovi agenti, rusofilové, konspirátoři, dementi atd.“ A jsem za to docela rád, neboť takováto visačka od morální žumpy společnosti dává nám všem, kterým média nedokázala vymydlit mozek tak, aby lásku k vlasti nahradili její zradou, jedinečný punc důvěryhodnosti.


Nechť však každý sám posoudí, nakolik se následující řádky shodují s realitou každodenního života a nakolik se přiblížil čas všech časů, kdy budeme muset provést generální úklid v Augiášově chlévu zvaném Moderní politika. Ostatně, když nám masmédia mohou servírovat neskutečné lži, proč bychom nemohli sami sobě tiše prezentovat skutečné pravdy?

Český stát coby instituce ovládaná politicko-ekonomickými mafiemi jednostranně vypověděl svým občanům společenskou smlouvu, přestal plnit své základní poslání, dál a dál se vyvléká z povinností dávajících smysl jeho existenci. Redukuje vše, co má občanovi z jeho daní poplatků vracet, a nutí ho, aby si na všechno připlácel, ačkoliv to ve skutečnosti zaplatil už několikrát. Šikanuje a okrádá každého, kdo tvoří hodnoty, aby dokázal uživit obludného parazita byrokracie, politikokracie a fízlokracie. Že maluji čerta na zeď? Nuže, pokračujme – nejprve připomenutím tvrdé reality a pak životodárnou koupelí v pramenech naděje!

Mafiánská politika se stala rakovinou společnosti. Pronikla do všech oblastí života, kontroluje legislativu, justici, exekutivu, ekonomiku, kulturu i školství. Bez politických konexí nelze získat granty, vyhrát veřejnou zakázku či výběrové řízení na úředníka. Na druhé straně s podporou politiků lze Ing. Oldřich Lukáš, sdružení Lidé lidem ekonom, ekolog, etikolog, pedagog, spisovatel dostat vysokoškolský titul za dva měsíce, přihlásit se do soutěže s neexistující firmou, poslat obrovské peníze na zcela nesmyslné projekty společnostem, o nichž nikdo netuší, kdo je vlastní. Vrcholem politické prostituce a zneužití moci se staly církevní restituce, které převedly část území státu do rukou cizí mocnosti (vlastizrada) a vracejí obrovské majetky, které jim nikdy nepatřily, církvím. Ty ve své chamtivosti dávno zapomněly na Ježíšova varovná slova: „Spíš projde velbloud uchem jehly než bohatec do království nebeského“. Symbolickým zastřešením mafiánského vývoje se stala Klausova amnestie, která zastavila stíhání nejhorších privatizačních zločinců a znemožnila statisícům obětí domáhat se náhrady škod.

Demokracii už máme dvojí: ta první je pečlivě uschována v Ústavě, ta druhá je halasně vyřvávána vlastizrádci a těmi, kteří chtějí zničit naši společnosti a vymazat ČR z mapy světa. Ta první pochází z lidu země a deleguje na vrchnost velikou odpovědnost. Ta druhá pochází od vrchnosti, přisvojuje si neomezené pravomoci a deleguje na poddané obrovské povinnosti. Ta první ctí vlast, rodinu, člověka i přírodu, ta druhá se modlí ke zlatému teleti zisku, moci a kariéry. Ta první ctí svědomí, čest, odpovědnost, pokoru, skromnost a lidství, ta druhá adoruje bezohlednost, zradu, devastaci odvěkých hodnot, drancování, zlodějinu, lež, rozbíjení společnosti, závist a nenávist. Ta první se jmenuje Demokracie, ta druhá Fašismus. Zatímco ta první mlčí, ta druhá na ni ukazuje a řve „Fašisti!“,

S pravdou a lží je to stejné. Morálně nemocní mocní mají jediný cíl: „Urvi, co se dá, na úkor kohokoliv, vyplundruji i budoucnost této země!“ Jejich aktivity mají společný základ: „Co slovo, to lež, co slib, to podvod, co čin, to zločin!“ Převrátili význam slov, zlo se stalo dobrem, tma světlem, invaze obohacením, vlastizrada vlastenectvím. Zneužijí cokoliv ve jménu svých temných cílů. Ty, co říkají pravdu, pronásledují jako škodnou. Kvůli udělení vlastenecké ceny Tomáši Ortelovi poštvali na spolek Lidé lidem exekutory a justiční mafii. Nenávistí ke všemu vlasteneckému se zalykají natolik, že Ortelu neuznali hlasy, díky kterým by se stal Zlatým slavíkem 2017. Tak moc se vlastenců vlastizrádci bojí? Nebo tak zoufale nenávidí svou vlast? Anebo jsou prostě jen patologicky závislí na nadnárodní megakorupci?

Spravedlnost už máme také několikerou. Jednu, tu deklarovanou, druhou, tu skutečnou. Rozdíl mezi nimi tkví jen v tom, komu a čemu slouží. Ta opravdová odumírá v záplavách paragrafů, ta druhá se rodí v lůně moci a mamonu. Ta první živoří a slouží bezmocným, ta druhá kvete a slouží mocným.

V její režii se právo stalo otrokem moci a spravedlnost služkou peněz. Miliony osudů zničených justiční a exekutorskou mafií jsou důkazem. Zločinci v talárech devastují dobré jméno justice a poctivou práci ostatních kolegů, pletou si nezávislost soudů s doživotní imunitou nad pácháním justičních zločinů. V Mostě odsoudili člověka, který v celé ČR bojuje s OSPODem za práva dětí, a to pro znásilnění nevlastní dcery, ačkoliv lékaři zjistili, že je panna. V Plzni udělali z podnikatele, kterému vykradli prodejnu, zločince a poslali ho do exekucí, ačkoliv se pachatel přiznal. Mafie chrání ty, kteří zákon porušují, a trestá ty, kteří ho ctí. Výchovný systém „obohacujeme“ o multi-kulti deviace a současně stíháme šiřitele tradičních ne-multi-kulti hodnot. Do školství implantujeme sexuální úchylnosti, a zároveň kriminalizujeme obyčejné dvoření a flirtování. Česká spravedlnost zjevně používá dvojí metr, díky čemuž se moc mocných stala prokletím bezmocných. Důkazů je bezpočet, nikoho však nezajímají.

Justice, která by měla bdít nad rozvojem společnosti, se tak stává nástrojem její destrukce. Stále zřetelněji se v ní projevují indicie zločinecké organizace, která umožňuje šíření úředního, justičního a ekonomického terorismu, rozkrádání majetku země, obcí i jednotlivých občanů. Zločinci si vyhlídnou oběť, tu pak křivě obviní, následuje předběžné opatření, exekuce, přeprodávání pohledávek, a než se oběť naděje, stává se sama „zločincem“, kterému rozbijí rodinu a seberou, co se dá. Léta se pak může soudit o svá práva, jenže jak, když mezitím přijde o vše, zhroutí se, skončí pod mostem či v blázinci anebo umře? Věznice se plní lidmi, kterým společnost sebrala veškerý majetek a nedala jim jakoukoliv šanci živit se poctivě. Tisíce sebevražd zoufalých lidí, rozvoj hazardu, prostituce, obchodu s drogami a bílým masem jsou smutnými důkazy hrůzovlády morálního odpadu společnosti, který sám sebe nazývá elitou. Trestní oznámení na mafiány a zkorumpované právníky, soudce či soudní znalce policie rovnou odkládá a vykazuje tak pokles kriminality, ačkoliv opak je pravdou.

Stávající systém prorostlý klientelismem a mafiánskými strukturami je nereformovatelný, na hluboce kontaminované půdě prostě nic zdravého nevyroste. Aby si uchoval moc, rozpoutal největší bitvu o lidskou mysl, hodnoty a svědomí. Zmocnil se médií, aby zakryl duchovní vakuum systému, který vytvořil k obrazu svému, a předal je do služeb dekadentní západní propagandy. Role rodiny, muže a ženy jsou vyvraceny z odvěkých kořenů, historie překrucována, úcta k domovině zesměšňována. Přisluhovači tohoto sebevražedného systému uměle polarizují společnost, aby energii reformátorů neutralizovali v tichém bratrovražedném či sebezáchovném boji. Proto musí být tento systém odstřižen a nahrazen novým, který se stane jeho etickým opakem.

Přibývá parazitů a také otroků, kteří je živí. Jedni si chtějí užívat, aniž by sebeméně pracovali, a tak ostatní musí pracovat, aniž by si sebeméně užívali (viz druhá část Zprávy o stavu republiky - Ekonomika). Napětí ve společnosti dál nezadržitelně roste, plamínek občanské nespokojenosti mohutní a blíží se k roznětce, která může vyvolat netušenou společenskou explozi a změnit zotročené a zdecimované občany v extrémisty, ne-li teroristy. Mocní tohoto státu by si měli ve vlastním zájmu uvědomit, že čím ničivější tlak na občany vyvinou, tím silnější a nebezpečnější reakce bude následovat!

Moc nad zemí Českou uchvátil Homo Egoisticus (Člověk sobecký). Tento tvor bez páteře a svědomí si neumí představit život bez politiky, protože zná jen politiku bez života, moc lásky vyměnil za lásku k moci. Nevěří v hodnoty ukryté v lidském nitru, protože uctívá jen hodnoty bez obsahu a lidství. Pomoc a součinnost změnil v moc a nečinnost, soucit v bezohlednost, moudrost ve vychytralost, pokoru v pýchu, rozdávání v rozkrádání, pravdu v lež, lásku v nenávist. Při plném vědomí vypíná svědomí a žije v morálním bezvědomí, jeho ego vzkvétá a duše odumírá. Ve jménu zisku s chutí zadupal do země etický odkaz prověřený generacemi našich předků. A zaprodává i naši vlast a budoucnost našich dětí. Ale právě proto se Homo Egoisticus stává katem sám sobě! Neboť zákony života dlouhodobě ignorovat nelze. Ale o tom až ve třetí části Zprávy – Naděje.

Slávek Popelka

Czech Free Press
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponByli jsme varováni. Je na nás, jestli se poučíme... EU potlačuje zdravý rozum a prosazuje šílenství vedoucí celou Evropu do chaosu a občanské války na pospas invazi nájezdníků   
Pridal tk Úterý 02 leden 2018 - 07:19:40 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Byli jsme varováni, je na nás, jestli se poučíme

Při záplavách v jedné nejmenované oblasti sedí děda před domem a voda stoupá. Jedou kolem hasiči a říkají: „dědo naskoč si, jde velká voda“, Děda na to : „ nikam nejdu, Bůh mne ochrání“. Voda stoupá a to celé se opakuje ještě dvakrát. Nakonec se dům pod vahou vody zhroutí, děda se utopí a jde do ráje, kde si trpce stěžuje Bohu: „Bože, tolik jsem ti věřil, že mne zachráníš, a ty ses na mne vykašlala“. Bůh na to : „Co to povídáš? Vždyť jsem pro tebe třikrát poslal hasiče!“

I my jsme byli minimálně třikrát varováni, před ideální společností podle maoistických neomarxistů a ultralevicových fašistů: byly to nejenom historické zkušenosti s nacisty, fašisty a komunisty, ale i z nedávné doby, především varující filmy 1984, Sexmise a Demolition man. Za sebe prohlašuji, že toto není společnost a způsob života, který jsem si vybral.

Jenže, stejně jako ten děda, jsme hluší a slepí. Necháme se ukřičet několika fanatiky, mávajícími červenými kartami po náměstích, stejně jako maoisté mávali rudými knížkami. Potlačujeme zdravý rozum a prosazujeme šílenství, vedoucí celou Evropu do chaosu a občanské války (před kterou se nás očividně snaží vedení EU ochránit tím, že nás odzbrojí a bezbranné vydá na pospas invazi nájezdníků).

Neberme tato varování na lehkou váhu. On nás totiž opravdu nikdo nezachrání, pokud si nepomůžeme sami.

Takže do roku 2018 přeji opravdu všem dostatek odvahy používat vlastní zdravý a skeptický úsudek. Přeji všem pořádnou porci selského rozumu a schopnost prohlédnout lži, jakkoliv lákavé se mohou zdát. Přeji všem dostatek energie, postavit se pachatelům dobra a nepodlehnout místní 5.koloně islamizace a evropské federalizace.

Přeji všem skutečnou demokracii, stejnou demokracii pro všechny, kde bude respektována vůle občanů a voličů, i když se mi ledacos nemusí líbit.

Přeji celému národu, aby našel a obnovil naši příslovečnou svornost v době nebezpečí. Protože jenom ve svornosti má národ šanci přežít a předat naši zemi našim dětem, aby v ní mohli dále žít.

Autor: Jiří Kobza


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZásadní slova Tomio Okamury: Vedeme válku...   
Pridal tk Úterý 02 leden 2018 - 07:14:43 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vážení přátelé, drazí spoluobčané, milé dámy a pánové, přeji Vám i všem vašim blízkým i celé naší krásné zemi radost, štěstí, zdraví a svobodu. Novoroční zamyšlení tradičně bilancují uplynulý rok a zamýšlí se nad budoucností. Troufnu si říct, že v tuto chvíli není třeba cokoli vyhodnocovat, protože nikdy nikdo neví, zda to, co se v uplynulém roce událo, bylo dobré, či zlé. Když si zlomíte nohu, můžete prožít měsíc v bolestech a výčitkách, nebo můžete najít víc času na svou rodinu. Můžete mít čas na přemýšlení a na vlastní nápady, z nichž třeba jeden bude skvělý a přelomový, nebo můžete objevit nový obor studia a své budoucí práce, který vám přinese štěstí a úspěch.

Naše tradice říká, že Bůh nás neřídí, dal nám svobodnou vůli a myslím, že to je jedno z největších poselství evropské civilizace, kterou se lišíme od muslimského pojetí, kdy člověk je otrokem nějakého předurčení. Ať už se stalo, či stane cokoli, máme my Evropané v sobě víru, že naše vůle může zlé proměnit v dobré a po tisíce let máme v sobě sílu o to dobré bojovat. Ten boj vedli naši předkové nejen mečem, ale také usilovnou a těžkou prací. I tahle ta usilovná práce a dřina je něco, co nás Evropany odlišuje od velké části pohodlnějších jižních národů mimo náš kontinent.

Nelze prorokovat, jaký bude nadcházející nový rok. To, co vím jistě je, že bude takový, jaký si ho uděláme my. Je jen na nás všech, zda bude úspěšný a dobrý, nebo přinese nějakou katastrofu.

Máme obrovské štěstí, že ten náš židovsko-křesťanský Bůh nemá ambice s námi manipulovat a to, co si přeji já osobně je, aby tuhle ambici neměl stát, média, ani Evropská unie.

Přál bych nám všem do nového roku, co nejvíce svobody. Svoboda není to, co nám tu dodnes politici předkládali, tedy svoboda jet na dovolenou do Řecka a svoboda nadávat na režim. Kdysi jsem psal, že máme svobodu slova, ale to co občané říkají, nikdo neposlouchá a elity si stejně jako za normalizace, dělají, co chtějí.

To už neplatí. Naopak, jistá část společnosti, která diktuje svoje vlastní normy, čím dál více naslouchá tomu, co říkáme a snaží se nepříjemné názory stále více a více potlačovat a v poslední době i trestat.

Svoboda není jen svoboda mluvit, ale patří k ní také svoboda ekonomická, i tu stát stále více omezuje byrokratickými předpisy, růstem daní, korupčními dotacemi a v neposlední řadě velmi špatným trendem - přesunem zaměstnanců ze soukromé sféry do té státní. To znamená, že stát v podstatě krade soukromníkům zaměstnance. Slovo krade, platí doslova, na jedné straně státní sféra má vyšší platy, než ta soukromá. Na druhé straně soukromníkům stát ztěžuje podmínky tak, aby se tam platy zvedaly co nejpomaleji. A pochopitelně ekonomická svoboda znamená, že stěží může být svobodný důchodce, který nemá ani na výši svého nájmu.

Svoboda, to je také svoboda od strachu z nespravedlnosti a také z bezpráví. I tady nám stát po léta ukazuje svoji nevlídnou tvář, když na straně jedné nedokáže po léta odsoudit ty, kteří stát okradli o miliardy, a na straně druhé máme ve věznicích lidi, kteří byli odsouzeni v nespravedlivém procesu, nebo falešně obviněné otce, kteří neplatili na dítě, které není jejich.

Svoboda také znamená svobodnou vůli nakládat svobodně se svým majetkem. I tuto svobodu jednotlivcům i firmám stát stále více omezuje a diktuje jim, jak a co smí a nesmí se svým majetkem a ve svém majetku dělat. Dokonce nám diktují, kolik a kterých cizinců s námi a za naše peníze u nás bude bydlet. Diktují nám, jaké zákony u nás smí a jaké nesmí platit, bez ohledu na náš parlament a na svobodnou vůli občanů naší země.

Svobodu, kterou nám tak velkoryse věnoval židovský a křesťanský Bůh, nám elity naše i ty evropské postupně a zcela nezištně kradou. A to i v tak bizarních oblastech jako, kolik vody smíme spláchnout na záchodě, jakou žárovkou si na to posvítíme, nebo jak silným vysavačem vysajeme prach. To vše zároveň provází bezohledná nenávistná a dehonestační propagandistická kampaň proti každému, kdo se odváží naše tradiční svobody a hodnoty bránit.

Vážení a drazí spoluobčané, jsem optimista a dovolím si s plnou vážností říct, že v současnosti vedeme po celém evropském kontinentě válku o svobodu, demokracii a evropské hodnoty. Ta válka tady je a my tuhle válku vyhrajeme. Není to poprvé, ani naposledy, ale buďme si jistí, že přirozené lidské právo na svobodu vždy nakonec zvítězí.

Ať už bylo, či je jakkoli, věřte drazí spoluobčané, že pokud nerezignujeme, pak bude bezesporu vždy lépe. Ostatně štěstí a radost si nosíme každý v sobě, a to každou vteřinu našeho života, a je jen na nás, na kolik jim dáme šanci. Přeji Vám i všem vašim blízkým i celé naší krásné zemi radost, štěstí, zdraví a svobodu.
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNOVOROČNÍ SLOVO PŘEDSEDY NÁRODNÍ DEMOKRACIE + novoroční přání P.Hanniga   
Pridal tk Úterý 02 leden 2018 - 07:11:36 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vážení spoluobčané, v novém roce 2018 si připomeneme 100. výročí vzniku Československa a v tomto světle je třeba hodnotit poslední čtvrtstoletí pod vedením různých proevropských stran.

Zatímco Němci se po pádu komunismu sjednotili, my jsme se se Slováky rozdělili, aniž k tomu u nás proběhlo referendum. Tento vývoj není jen v rozporu s poválečným uspořádáním Evropy, ale aktéři rozdělení tím pomyslně plivli do očí i všem zakladatelům československé státnosti.

Nejeden z nich přitom riskoval vlastní život a někteří už dokonce byli odsouzeni k trestu smrti. Naše národní svoboda byla vykoupena krví tisíců legionářů a nikdy nedokážeme být dostatečně vděčni za tuto oběť.

Dílo našich pradědů je ale i v současnosti ohrožováno nezodpovědnými politiky z hned několika politických proudů. Při posledních říjnových volbách se naše republika svěřila do rukou slovenského oligarchy, který chce stát řídit jako firmu.

Hlasy malých stran opět propadly, protože od roku 1990 u nás platí protidemokratický volební zákon, který dovoluje přerozdělování propadlých volebních hlasů ve prospěch větších stran. Kvůli tomu se do Parlamentu ČR nepodařilo proniknout žádné ze skutečně vlasteneckých stran, tedy ani Národní demokracii.

Můžeme jen slovně protestovat proti tomu, jak se za peníze daňových poplatníků zcela zbytečně vykupuje vepřín v Letech, aby delegaci při smutečním aktu jeden den v roce nevadil výhled na živočišnou výrobu. Toto nehospodárné nakládání s penězi daňových poplatníků, tedy nás všech, je však bohužel jen jedním z mnoha podobných křiklavých případů plýtvání a korupce.

Imigrantská krize pokračuje čtvrtým rokem a nebere konce. Evropská unie v tichosti připravuje nové směrnice (Dublin 2.0), kterými chce donutit „nepoddajné“ členy přijímat ekonomické migranty. Nehodláme pasivně přihlížet tomu, jak vláda ČR sice slovně odmítá kvóty pro usidlování muslimských migrantů, ale fakticky nehlídá hranice ČR před pronikáním běženců bez dokladů na naše území.

Vyzývám proto „novou“ vládu České republiky, vládu Andreje Babiše, aby neprodleně stáhla naše vojáky z Afghánistánu, Iráku a dalších pochybných misí, kde tráví svůj cenný čas daleko od rodin a bez užitku pro vlast. Naše vojáky potřebujeme doma, aby chránili hranice před cizími nájezdníky, kterých se už v západní Evropě šikují statisíce.

Každý den otálení může být pro národní bezpečnost osudný. Historie se totiž neptá na to, co se mělo dělat, ale co se skutečně udělalo. A právě 100. výročí vzniku Československa by mělo být apelem na všechny politiky, aby vnímali hrozby ze zahraničí a více se starali o bezpečí našich občanů.

Osobně bych si přál obnovení Československa v hranicích z roku 1938, tedy i s Podkarpatskou Rusí. Samozřejmě by už nešlo o unitární stát, ale volnou konfederaci švýcarského typu, kde hospodaří každý za své, ale společně řeší otázky obrany, měny a zahraniční politiky. Někomu se to možná zdá jako science fiction, ale v roce 1915 ještě žádný z českých i slovenských politiků nemohl tušit, že se dílo společného státu Čechů a Slováků povede.

Za pár týdnů nás čekají prezidentské volby. Národní demokracie má v nich svého vlastního kandidáta, vlastenecky a pronárodně smýšlejícího předsedu spřátelené strany Rozumných, Mgr. Petra Hanniga. Chtěl bych vás tímto požádat o jeho podporu.

Právě spolupráce vlasteneckých stran pod hlavičkou Rozumných se nám v loňském roce osvědčila, budeme ji proto chtít rozšířit o další strany a společně tak na podzim kandidovat v komunálních a senátních volbách a připravovat rovněž společnou vlasteneckou kandidátku pro Evropské volby z kraje roku příštího.

Národní demokracie ale bude zároveň rozvíjet vlastní program, vlastní aktivity a vlastní stranickou strukturu. A to tím spíše, že si příští rok připomeneme nejen sto let od založení Československé národní demokracie, tedy strany Karla Kramáře, na kterou vědomě navazujeme, ale v jistém smyslu dokonce 170 let této strany, poněvadž Národní demokracie v roce 1918 vznikla sloučením několika již existujících stran, z nichž počátky té nejstarší, tj. Národní strany, více však známé pod názvem staročeská, spadají až do roku 1848. Strana staročechů byla první a nejstarší českou politickou stranou a jejím vplynutím do Národní demokracie se tedy Národní demokracie stala vůbec nejstarším subjektem na české politické scéně.

V roce, ve kterém si budeme připomínat důležitá a kulatá výročí, nemůžeme tento fakt opominout a bude pro nás, národní demokraty a jejich příznivce, příležitostí, jak toto výročí zúročit. Mimo jiné při té příležitosti představíme moderní nacionalistický program pro Českou republiku 2018-2048 – nejoriginálnější, nejradikálnější a nejodvážnější politický program posledních desetiletí.

Při jeho koncipování vycházíme z myšlenky, že pouhý konzervatismus už v dnešní době nestačí a tváří v tvář rozkladným hrozbám, kterým náš národ čelí, je třeba prosazovat ideu nacionalismu, který jediný má možnost zhoubné trendy zvrátit, rozklad národního společenství zastavit a národ ozdravit a před hrozbami ubránit.

Roky končící osmičkou byly pro naše moderní dějiny vždy roky zvratů, zásadních změn a zlomů, ať pozitivních či negativních. Přejme si, aby osmička toho letošního roku předznamenala to, po čem všichni toužíme – aby se vláda vrátila do rukou českého, moravského a slezského lidu a aby byla započata obrana a obnova českého národa.

Přeji vám všem mnoho dobrého v novém roce – v osobním, rodinném či profesním životě. Přeji vám klid, radost, zdraví, úspěchy, spokojenost a prosperitu, stejně jako radost a potěšení z toho, co život nás a našich rodin přesahuje.

Vlasti a národu zdar!

Adam B. Bartoš
předseda Národní demokracie
1. ledna 2018Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponProč (ne)volit Jiřího Drahoše   
Pridal tk Úterý 02 leden 2018 - 07:05:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Úvodem prohlašuji, že se zahraničními tajnými službami nespolupracuji, ruské weby nečtu a prezidenta Putina znám pouze z televizní obrazovky.

Na rovinu však přiznávám, že patřím do skupiny lidí, kteří si váží, že naše republika patří mezi šest nejbezpečnějších zemí světa a považuji za svoji prioritu přenechat takto bezpečnou zemi našim vnoučatům. Pro tento cíl jsem ochotný vzdát se evropských dotací a v krajní situaci i členství v EU.

Přitom nemohu přehlédnout hořké ovoce evropské multikulturní politiky: dvouletý výjimečný stav ve Francii, vzestup útoků migrantů na policii a teroristické hrozby z důvodů náboženské nesnášenlivosti, které nemají v novodobé historii Evropy obdoby. Vážné problémy hlásí italské Palermo, francouzský Marseille, švédské Malmö, kořeny problémů však sahají dávno před imigrační krizi roku 2015. Z výše uvedených důvodů se domnívám, že země západní Evropy nezvládly dostatečně integrační politiku navzdory značným investicím do integračních programů.

Do toho přijde skupina českých vědců překvapená prudkým nárůstem xenofobie ve společnosti a vyzývá veřejnost, aby nepodléhala primitivním pudům, své znepokojení ze vzestupu náboženského terorismu však vědci nezmiňují. Jedním ze signatářů je i předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš. Rád bych tady připomněl výsledky studie Národního ústavu duševního zdraví, která ukazuje, že lidé odmítají uprchlíky na základě rozumové úvahy a proto se nemůže jednat o xenofobii, ani žádné pudy. Pokud je tato studie opodstatněná, tak výzva vědců bojuje proti jevu, který se ve společnosti masově nevyskytuje.

Pan Drahoš je velmi opatrný při hodnocení domácích i zahraničních politických osobností, své emoce k německé kancléřce Merkelové označil za neutrální, ke konkurenčním kandidátům se vyjadřovat nechce s výjimkou Petra Hanniga, kterého by nepodpořil. Ve volbách hlasoval údajně pro stranu zachovávající ústavnost a ukotvení ČR v Evropě a obává se ruského vlivu na české prezidentské volby. Kandidáta Drahoše podpořily veřejně KDU/ČSL, STAN a také TOP 09, která ve svém programovém prohlášení jasně deklarovala pomoc zemím EU, které migraci nezvládly. Je to strana, která nám tvrdila ústy svého čestného předsedy, že na teroristické útoky v Evropě si budeme muset zvykat a pan Niedermayer z TOP 09 dokonce hlasoval v evropském parlamentu pro zavedení sankcí pro země odmítající povinné kvóty.

Považuji za užitečné zmínit také blog katolického kněze, teologa a politického aktivisty Tomáše Halíka, který je příznivcem imigrace do Evropy, přitom odmítání migračních kvót Českou republikou považuje za sobecké, odpor proti nim je údajně projev nenávisti a strachu a čeští odpůrci EU jsou dle něj produktem vymývání mozků Václava Klause (zdroj Wikipedie). A právě tento pan Halík na svém blogu věří, že pokud by se prezidentem stal profesor Drahoš, byla by republika v dobrých rukou.

Jaký je závěr? Pokud hledáte politicky korektního prezidenta, oceňujete výzvu vědců, máte názorově blízko k TOP 09 a sympatizujete s panem Halíkem, tak podpora Jiřího Drahoše v letošních prezidentských volbách bude pro vás zřejmě správná volba. Já však budu hledat někoho jiného.

Autor: Pavel Ponec

Zdroj: https://ponec.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=641462

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVe Francií opět řádili muslimové jak smyslu zbavení! A tohle k nám chce posílat EU a neziskovky ...   
Pridal tk Úterý 02 leden 2018 - 06:45:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Silvestr ve Francií. Potomci imigrantů a uprchlíci řádili v lokalitě Champigny-sur-Marne jako smyslu zbavení! Upozorňujeme na drastické záběry ...

Toto video šíří uživatel sociální sítě Twitter: https://twitter.com/…/947800730869686273 Silvestr ve Francií. Potomci imigrantů a uprchlíci řádili v lokalitě Champigny-sur-Marne jako smyslu zbavení! Upozorňujeme na drastické záběry ...

https://www.facebook.com/196885880952/videos/10155797188470953/

Druhé video z oslav silvestru ve Francií - uprchlíci útočí na policistku!

https://www.facebook.com/196885880952/videos/10155797195515953/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVměšování do situace v Íránu je podle ruského MZV nepřípustné   
Pridal tk Úterý 02 leden 2018 - 06:32:59 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Moskva se domnívá, že události v Íránu jsou vnitřní záležitostí Islámské republiky, prohlásili na ruském ministerstvu zahraničí.

Přitom na MZV vyjádřili naději, že se situace nebude rozvíjet násilným scénářem a nedojde ke krveprolití.

„Vnější vměšování, které destabilizuje situaci, je nepřípustné," dodali na ministerstvu.

Ve velkých íránských městech — v Teheránu, Mašhadu a Isfahánu — od minulého týdne trvají masové protestní akce. Íránský prezident Hasan Rúhání prohlásil, že protesty jsou vyvolány vnitřními problémy v zemi a podněcováním ze strany druhých zemí. Přitom Bílý dům demonstranty oficiálně podpořil a americký prezident Donald Trump prohlásil, že přišel čas na změny.

Rúhání již slíbil, že dojde k aktivizaci činnosti zaměřené na řešení hospodářských problémů. Podle něj vláda zdvojnásobí úsilí, aby vyřešila problémy nezaměstnanosti, znečištění ovzduší a inflace.

Zdroj: https://cz.sputniknews.com/svet/201801016534292-MZV-vmesovani-situace-Iran/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2684 sec,0.0889 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,704kB