Čtvrtek 04 leden 2018
Kauza Vitásková - absurdní soud   
Pridal tk Čtvrtek 04 leden 2018 - 11:53:43 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dne 8. ledna 2018 začne Vrchní soud v Olomouci projednávat odvolání nepravomocně odsouzených z rozsudku Krajského soudu v Brně z 22.února 2016 v případu, ve svých počátcích veřejnosti známém jako „kauza Vitásková“ podle významné obžalované Aleny Vitáskové, tehdy předsedkyně Energetického regulačního úřadu (dále jen ERÚ).

Její role byla ovšem okrajová. Jednalo se především o stíhání osob, zapletených do vydání licencí na provoz fotovoltaických elektráren, vlastněných společnostmi Saša Sun s.r.o. a Zdeněk Sun s.r.o. z holdingu „slováckého miliardáře“ Zdeňka Zemka. K tomu došlo o silvestrovské noci r.2010, kdy Alena Vitásková a spoluobžalovaná Michaela Schneidrová ještě netušily, že budou někdy působit v ERÚ. Podle názoru orgánů činných v trestním řízení i podle právního názoru správního soudu byly licence vydány nezákonně, ale na tom se nepodílely.

Absurdní je již sama okolnost, že soud přijal obžalobu, v které byly „přifařeny“ k obžalovaným, s jejichž jednáním neměly nic společného a podstatná část dokazování se jich vůbec netýkala. Musely ale mařit čas a peníze účastí na monstrózním hlavním líčení, které trvalo od 2. června 2014 do 22. února 2016. Když neseděly v soudní síni samy, musely tam stejně mít obhájce. Od 22.února 2016 čekaly na zahájení odvolacího řízení, jehož zdržení je patrně způsobeno mimořádným objemem odvolání ostatních nepravomocně odsouzených. Jejich trestní stíhání bylo zahájeno v jarních měsících r.2013, žijí tedy „pod napětím“ již necelých pět let, což samo o sobě je krutým trestem. Pro nepřátele Aleny Vitáskové bylo její trestní stíhání záminkou k soustavnému napadání a vyvíjení tlaku na odchod z funkce. Usilovali o její vypuzení z ERÚ od samého počátku jejího působení. Mnohým vadila, protože vyvolala prověřování několika desítek podezřelých licencí fotovoltaických elektráren, zmařila zahájení obdobného subvenčního financování budování biometanových stanic a zejména zastavila každoroční zvyšování cen energií pro domácnost. Znechutila se tím různým vlivným lidem, kteří parazitují na penězovodech, spjatých s provozováním přenosové soustavy a obchodováním s energiemi a již se těšili na příjmy z „biometanového tunelu“.

Další absurditou je skutečnost, že výchozí příčinou vyvolání trestního stíhání byla neodpovědnost podřízených techniků subdodavatele výstavby fotovoltaických elektráren, kteří k žádosti o udělení licencí přiložili padělané revizní zprávy. Jejich existenci odhalil až na jaře roku 2011 místopředseda ERÚ Antonín Panák, který na základě tohoto zjištění podal trestní oznámení. Šel s tím přímo na protikorupční policii. Ta se pak neomezila na řízení proti padělatelům, ale začala kriminalizovat výše postavené odpovědné osoby až po jednatele investorských společností, z nichž žádný k padělání nedal pokyn, ani o něm nevěděl. V té době ještě nebylo známo, že na uvolněné místo předsedy ERÚ nastoupí Alena Vitásková a obecně se očekávalo, že je získá místopředseda ERÚ Blahoslav Němeček. Díky horlivosti Antonína Panáka tak nastala možnost, že by nového předsedu jeho kamarád dostal do maléru. Nepadl do pasti jen díky nečekanému rozhodnutí předsedy vlády Petra Nečase, který nechtěl svěřit řízení ERÚ nikomu z manažerů, kteří prokazatelně administrativně nezvládli solární boom let 2009-2010 a obklopovaly je pověsti o zkorumpovanosti. Domnívám se, že ani Antonín Panák netušil, jaké následky může mít jeho součinnost s policií. Pokud soudil, že by bylo na místě odebrat licence, vydané 31.prosince 2010, ERÚ měl pravomoc dosáhnout toho ve správním řízení ještě před nástupem Aleny Vitáskové. Jistě věděl, že nástroje trestního práva jsou ultima ratio.

Absurdní je i osud perfekcionalistky Michaely Schneidrové, kterou si přivedla Alena Vitásková a dosadila ji na neobsazené místo ředitelky licenčního odboru. Bývalé vedení připravilo rozhodnutí o povolení řízení o obnově licenčního řízení, na jehož konci mělo být odnětí licencí výše zmíněným elektrárnám. Každý věděl, že odebrání licencí vyvolá tuhý odpor Zemkova holdingu, který by byl jeho důsledky ohrožen krachem. Dotčen by byl i zájem úvěrující Commerzbank, která by se zřejmě nedočkala splacení úvěru a možná by vyvolala mezinárodní arbitráž kvůli poškození své investice. Úředníci, spjatí s bývalým vedením proto otáleli s podepsáním připraveného rozhodnutí. Když nastoupila Michaela Schneidrová, neznalá poměrů, přišla jejich chvíle: podsunuli jí rozhodnutí k podpisu, aniž by jí k němu přidali licenční spis.

Ale novopečená ředitelka se nějak ke spisu dostala. Po jeho prostudování seznala, že v případě odnětí licence by investoři cestou opravného prostředku patrně dosáhli jejího obnovení, což se později potvrdilo. Věděla ale, že pokud by se obnova licence nezdařila, byla by ohrožena sama existence investorského holdingu, který by se bránil všemi dosažitelnými právními prostředky. Případný prohraný spor s investorem by byl pro ERÚ, potažmo pro stát, finanční pohromou. Kromě toho věděla, že probíhá trestní řízení. Počítala s možností nezpochybnitelného odnětí licence, pokud by se prokázala trestnost vydání licencí. Proto návrh na povolení obnovy licenčního řízení zamítla. Jednala s péčí řádného hospodáře. Vyvolala ale hněv Antonína Panáka a stala se také předmětem zájmu protikorupční policie.

Žalobce se domníval, že se nechala ovlivnit osobní známostí s šéfem holdingu Zdeňkem Zemkem st., ale z dokazování před soudem vyplynulo, že k němu žádný vztah neměla. Nenašel se žádný důkaz o jejím prospěchu z rozhodnutí. Subjektivní stránka domnělého trestného činu nebyla prokázána.

Alena Vitásková byla ve funkci poměrně krátkou dobu a o problému s chomutovskými elektrárnami neměla tušení. V dané situaci si opatřila právní přezkum rozhodnutí Michaely Schneidrové, který vyzněl pro ni příznivě. Když ji ale policie předvolala jako svědkyni k podání vysvětlení a vyšetřovatel jí „off record“ napovídal, že předmětné elektrárny v den vydání licence nestály, nařídila provedení přezkumu rozhodnutí Michaely Schneidrové, který vedl k jeho zrušení. V obnoveném licenčním řízení ERÚ sice elektrárnám původní licence z 31.prosince 2010 odebral, ale nahradil je novými se stejným datem účinnosti. Ještě dříve jí ale policie také sdělila obvinění. Podezírala ji, že o záměru Michaely Schneidrové věděla a nezabránila mu, nebo k jeho uskutečnění dokonce dala pokyn.

Michaela Schneidrová propásla skvělou příležitost přihlásit se o postavení spolupracující obžalované a „utopit“ svou nadřízenou sdělením, že o jejím rozhodnutí věděla a souhlasila s ním, případně jí dokonce sama přikázala, aby tímto způsobem postupovala. Ale Michaela Schneidrová se za záda své nadřízené neschovala. Tím prokázala pevnost charakteru.

Vrcholem absurdity byl výrok předsedy senátu Aleše Novotného při ústním vyhlášení rozsudku, kdy prohlásil, že sice pro to nemá důkaz, ale přesto si myslí, že mezi paní obžalovanou a její podřízenou došlo před vydáním rozhodnutí k nějaké komunikaci, která správnost postupu Michaely Schneidrové potvrdila, a proto paní obžalované Aleně Vitáskové ukládá trest odnětí svobody v trvání osm a půl roku. Pan soudce se domníval, že bez souhlasu nadřízené by si Michaela Schneidrová nedovolila návrh na povolení obnovy licenčního řízení zamítnout. Neznám žádný jiný případ, kdy by soudce veřejně přiznal, že ukládá vysoký trest bez důkazů. Je to o to horší, že obsáhlé vyšetřování vedlo ke zjištění, že Alena Vitásková neměla z rozhodnutí Michaely Schneidrové žádný prospěch, čili nebyla prokázána subjektivní stránka trestného činu. Jako laik si myslím, že z gramatického výkladu výroku Aleše Novotného vyplývá, že přes veškeré úsilí orgánů činných v trestním řízení Alena Vitásková zůstala v postavení podezřelé a trest jí tedy neměl být uložen.

Pan předseda měl asi 22.února 2016 vůbec špatný den, protože kromě toho tvrdil, že se Alena Vitásková stala předsedkyní ERÚ na základě „nějakého jednání Jany Nečasové, dříve Nagyové“. Z dokazování takový poznatek nevyplývá a ani neodpovídá realitě: jmenování Aleny Vitáskové navrhl předsedovi vlády ministr obchodu a průmyslu a schválila je vláda jako kolektivní orgán jednomyslným hlasováním . Prohlášení pana soudce nelze chápat jinak než jako snahu dehonestovat paní obžalovanou jejím spojením s profanovanou osobou.

To nestačilo: Aleš Novotný se podivoval, proč si z úředníků starého vedení ponechala právě jen Michaelu Schneidrovou, která ve skutečnosti do úřadu přišla později než její nadřízená.

Z obou uvedených detailů jako laik vyvozuji, že rozsudek vydal soudce, který byl vůči Aleně Vitáskové silně podjatý a navíc k vyhodnocení výsledků dokazování přistupoval nedbale.

Absurdní mi připadá i rozhodování o výši trestu. Oběma obžalovaným dámám soud uložil trest odnětí svobody v trvání osm a půl roku, který převyšuje tresty všech obžalovaných, kteří se dle jeho úsudku podíleli na nezákonném postupu při vyžadování licencí. Úřednice, která vadné licence vydala, odešla od soudu s uznáním viny bez navýšení podmíněného trestu z jiného řízení. Ale Michaelu Schneidrovou, která nechtěla její bona fide selhání napravit, odsoudil senát Aleše Novotného ke krutému trestu. Bývalého ředitele licenčního odboru ERÚ, který proti odporu bývalého předsedy ERÚ vyjednal provedení licenčního řízení dne 31.prosince 2010 a s vydávající úřednicí její postup telefonicky konzultoval, senát Aleše Novotného zprostil viny, ačkoli žalobce pro něj žádal 10 let. Odpor proti návrhu na odnětí licencí a tím vyvolanému poškození investorů senát Aleše Novotného zřejmě považuje za daleko horší provinění než samo vydání vadných licencí a kroky, jež k němu vedly. Je-li rozhodnutí o trestu pro Michaelu Schneidrovou pochybné, sotva lze ospravedlnit výši trestu Aleny Vitáskové, v jejímž případě soud přiznal, že o jejím trestném jednání nemá důkazy.

Trapně absurdní je skutečnost, že celá honička za vydáním licence ještě před půlnocí 31. prosince 2010 byla zbytečná: později se ukázalo, že prosté včasné získání licence nezakládá samo o sobě nárok na získání nejvyšší výkupní ceny. Omylu podlehla i policie, která si neopatřila řádný znalecký posudek a jako pomůcku pro stanovení výše škody použila chybné odborné vyjádření.

Ovlivnění licenčního řízení trestným jednáním je nezpochybnitelným důvodem k odebrání licencí. Vrchní soud má tedy v rukou mocný prostředek, jak podpořit rozhodnutí správního soudu o odebrání licencí a vyvolat katastrofické následky pro investory. Ale odebrání licencí elektrárnám, které bezporuchově a bezúrazově dodávají do sítě proud již sedm let, by bylo korunou všech absurdit, jež se v tomto řízení vyskytují.

Zdeněk Jemelík

Zdroj: http://www.jemelikzdenek.cz/2018/01/kauza-vitaskova-absurdni-soud.html
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZeman ještě nemůže v tichosti odejít   
Pridal tk Čtvrtek 04 leden 2018 - 11:09:59 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Miloš Zeman má nedokončenou práci. Pomohl Petru Kellnerovi zbohatnout v Rusku a Číně, zbavil se Bohuslava Sobotky, dostal rebelující ČSSD na kolena, jmenoval svého vyvoleného ministra financí (bývalého) a předsedu vlády bez důvěry do čela ČNB a ušlapal cestičku pro Andreje Babiše k převzetí vlády, ale stále mu zbývají dvě věci. Za prvé, musí být, samozřejmě, znovu zvolen. A za druhé, musí zařídit, aby předseda Senátu Milan Štěch z ČSSD znovu zvolen nebyl.

Štěch možná není na jeho černé listině tak vysoko jako Sobotka, ale Zeman je ochoten porušit tradici novoročního slavnostního oběda s hlavami obou komor, jen aby ukázal svoji nelibost s označením „senilní stařec“. Byla by to vrcholná potupa, kdyby byl nucen podat předčasnou rezignaci do Štěchových rukou (článek 61 Ústavy).

Z tohoto důvodu musí pakt Zeman-Babiš vydržet nejméně do doby po letošních senátních volbách. Zeman potřebuje, aby Babiš Štěcha vystrnadil z funkce předsedy senátu. Teprve pak může odejít do důchodu jako vítěz.

Erik Best

Zdroj: http://www.fsfinalword.cz/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponWashington dovolil Izraeli odstranit íránského generála   
Pridal tk Čtvrtek 04 leden 2018 - 05:56:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americké zpravodajské služby daly Izraeli zelenou na likvidaci vysoce postaveného íránského generála, který koordinuje vojenské operace v Libanonu, Sýrii a Iráku, píše The Times of Israel s odvoláním na kuvajtská média.

Posledních 20 let Kásim Sulejmaní velel speciálním jednotkám Quds íránských revolučních gard, jež mají na starosti tajné operace za hranicemi země.

Sulejmaní, jak uvádí list, je klíčovou osobou, která podporuje syrského prezidenta Bašára Asada v jeho snaze obsadit města, jež mají pod kontrolou povstalecké skupiny bojující v občanské válce. Kromě toho má na starosti organizaci vojenské pomoci skupinám Hizballáh a Hamás, které Izrael považuje za teroristické organizace.

Podle zdroje Izraelci byli před třemi lety dostatečně blízko k odstranění Sulejmaního, avšak Američané svého spojence zastavili. Došlo k tomu ještě v době Obamovy administrativy, která se soustředila na dosažení jaderné dohody s Íránem natolik, že zavřela oči na působení „teroristických organizací". Nicméně není zcela jasné, zda Washington přijal toto rozhodnutí za tím účelem, aby zajistil úspěch dohody s Teheránem.

Zdroj: The Times of Israel, Sputniknews.com

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPolsko zveřejnilo osobní údaje polských pedofilů   
Pridal tk Čtvrtek 04 leden 2018 - 05:53:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V Polsku ve státním rejstříku osob, které spáchaly trestný čin sexuálního charakteru, jsou veřejně přístupné osobní údaje (jméno, foto a adresa) nebezpečných pedofilů a násilníků.

Ve veřejné části rejstříku se v současné době nachází 768 osob. Jsou to především pedofilové, kteří spáchali znásilnění a násilné činy sexuálního charakteru vůči dětem do 15 let a také osoby, které byly odsouzeny za znásilnění s mimořádnou krutostí. V rejstříku je uvedeno, v jakých obcích či městech žijí tyto osoby v současné době. Pod hrozbou uvalení vazby jsou povinni sdělovat policii změnu místa svého bydliště nebo pobytu a policie bude obnovovat příslušné údaje v rejstříku.

Ředitelé vzdělávacích zařízení a organizátoři mimoškolní činnosti a dětského volného času jsou povinni prověřit podle tohoto rejstříku všechny uchazeče na volná místa, spojená s prací s dětmi a dospívajícími. Nesplnění tohoto požadavku má za následek pokutu nebo trest odnětí svobody.

„Právo na ochranu našich dětí stavíme výše než anonymitu zločinců," okomentoval nová pravidla Zbigniew Ziobro, generální prokurátor a ministr spravedlnosti Polska. Podle jeho slov každý, kdo se pokouší omezit sexuální svobodu dětí, musí počítat nejen s dlouhodobým odnětím svobody, ale i se zbavením anonymity. „Pachatel trestného činu bude i po propuštění z vězení „pod stálou kontrolou, protože okolí bude vědět, kdo je jeho soused," dodal Ziobro.

V polském státním rejstříku osob, které spáchaly trestné činy sexuálního charakteru, je také část s omezeným přístupem, v níž se v současné době nachází 2614 jmen. Získat informaci z tohoto seznamu mohou pouze oprávněné osoby, včetně pracovníků bezpečnostních orgánů.

Zdroj: RIA Novosti, Sputniknews.com

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSavčenková pohrozila Kyjevu „krvavou odplatou“   
Pridal tk Čtvrtek 04 leden 2018 - 05:49:25 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Úředníci, kteří uchopili moc „krveprolitím“, mají za své činy odpovědět, prohlásila poslankyně Nejvyšší rady Nadija Savčenková ve vysílání televizní stanice NewsOne.

„Uvidíme, jak se bude situace na Ukrajině vyvíjet. Dosáhne-li revoluce odvety, pak ti, kdo uchopili moc krveprolitím, zaplatí vlastní krví. Doufám, že tomu tak bude, protože to bude spravedlivé", řekla.

Podle slov poslankyně musejí všichni, kdo byli u moci, odpovědět za své činy, jinak se budou úředníci, kteří je vystřídají, cítit beztrestní.

Zdroj: TV NewsOne, Sputniknews.com

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKim Čong-un přikázal obnovit horkou linku mezi Panmunjomem a jihokorejskou stranou   
Pridal tk Čtvrtek 04 leden 2018 - 05:45:59 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Podle zprávy severokorejské ústřední televize z 3. ledna severokorejský nejvyšší vedoucí představitel Kim Čong-un přikázal obnovit horkou linku mezi Panmunjomem a jihokorejskou stranou.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSpojené státy zvýší tlak na Pákistán kvůli částce na boj s terorismem   
Pridal tk Čtvrtek 04 leden 2018 - 05:44:30 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Bílý dům včera znovu zaujal tvrdý postoj vůči Pákistánu a požádal jej, aby platil více na boj proti terorismu. Dále uvedl, že Spojené státy přijmou v blízké budoucnosti konkrétní opatření a zvýší tlak na Pákistán.

Mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová na tiskové konferenci uvedla, že Pákistán může vydávat víc pěnez na boj s terorismem. Také poukázala na to, že Spojené státy v budoucích 24 až 48 hodinách přijmou konkrétní opatření a zvýší tlak na Pákistán.

Americká zástupkyně v OSN Nikki Haleyová sdělila, že USA klidně zastaví vojenskou pomoc do Pákistánu ve výši 255 milionů dolarů.

Americká vláda již po několikáté kritizuje Pákistán za negativní postoj v boji proti terorismu. Americký prezident Trump na začátku nového roku na Twitteru napsal, že v uplynulých 15 letech poskytly Spojené státy Pákistánu více než 33 miliard amerických dolarů, ale Pákistán akorát vyhrožoval americkým vůdcům. Trump obvinil Pákistán z toho, že poskytuje teroristům azyl.

Americká slova způsobila v Pakistánu silnou nespokojenost. Pákistánský ministr obrany David Hale reagoval, že Pákistán jako americký spojenec proti terorismu za posledních 16 let otevřel pro USA pozemní a leteckou dopravu, poskytoval vojenské základny i zpravodajskou spolupráci. Podle Halea však Spojené státy neudělaly nic jiného než verbálně útočí a vyvolávají pochybnosti.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČeši dělají Američany bohatšími   
Pridal tk Čtvrtek 04 leden 2018 - 05:42:18 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Světové akciové trhy loni vzrostly v průměru zhruba o 20 % a napomohly tak podobnému procentuálnímu zvětšení majetku 500 nejbohatších lidí světa. Snadné peníze zatraktivňují více než kdy jindy fúze & akvizice a zpětné odkupy akcí a jsou jedním z klíčových faktorů rozmachu trhů s akciemi a dluhopisy. Prostřednictvím kvantitativního uvolňování přidaly centrální banky do svých rozvah zhruba 15 bilionů dolarů. Tyto dodatečné peníze prosakují především k těm na samém vrcholu.

Česká verze kvantitativního uvolňování - Velká devalvace české koruny - vyústila v nákup dvakrát většího množství cenných papírů, než koupil Fed, pokud jde o procento hrubého domácího produktu za rok 2017 (48 % HDP pro ČNB a 23 % pro Fed). Nákupem a držením těchto aktiv zašla ČNB mnohem dál, než jí „náleželo“, aby tak pomohla Jeffu Bezosovi a Marku Zuckerbergovi znásobit jejich bohatství. Centrální bankéři z Příkop se tím neradi chlubí, v tisknutí peněz jsou ale doopravdy na světové špičce.

Autor: Erik Best

Zdroj: http://www.fsfinalword.cz/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2260 sec,0.0810 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,680kB