Čtvrtek 11 leden 2018
Německý Bundeswehr nabírá rekordní počty nezletilých rekrutů, přednášky náborových důstojníků probíhají už dokonce i v mateřských školkách! V řadách nezletilých vojáků jsou už i děti migrantů!   
Pridal tk Čtvrtek 11 leden 2018 - 08:45:07 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Německý Bundeswehr nabírá rekordní počty nezletilých rekrutů, přednášky náborových důstojníků probíhají už dokonce i v mateřských školkách! V řadách nezletilých vojáků jsou už i děti migrantů! Německo buduje novou armádu pro Novou Evropu!

*České titulky ve videu zapnete tlačítkem “CC” v liště videa.

VIDEO ZDE: https://vimeo.com/250444883

Zatímco pozornost Evropy je upřena na migrační krizi a problémy spojené s přerozdělováním uprchlíků mezi jednotlivé členské země EU, německý Bundeswehr rozjel mohutnou náborovou kampaň, která je zacílena na německé děti a nezletilé. Podle posledních údajů OSN naverboval německý Bundeswehr už přes 2,000 nezletilých vojáků, kteří prošli výcvikovými kempy Bundeswehru. Německé zákony umožňují tzv. dobrovolnickou službu v armádě i pro nezletilé rekruty, a to od věku 17 let. Nicméně tato hranice se týká pouze registrované dobrovolnické služby, ovšem základní výcvik mohou absolvovat i mladší osoby se souhlasem rodičů. Rekrutační důstojníci Bundeswehru pořádají přednášky nejen na německých základních a středních školách, ale dokonce už i v mateřských školách. Jak zaznívá ve svědecké výpovědi ve videu nahoře, byly zaznamenány případy, kdy jednotlivé německé školy přímo spolupracují s Bundeswehrem a přemlouvají vytipované děti pro vstup do armády, jakmile dosáhnou věku 17 let.

Na této náborové kampani se podílejí i německá média, která vyrobila nový televizní formát reality show “Die Rekruten”, kde německé děti prochází 12-týdenním výcvikem v kempu Bundeswehru. Mezi dětmi jsou nejen Němci, ale i děti migrantů, Arabové, Syřané, Nigerijci a pochopitelně Turci. Hlavním cílem Bundeswehru je učinit armádu přitažlivější pro mladé lidi a zároveň vybudovat úplně novou podobu Bundeswehru, který bude mít multikulturní charakter a bude prostoupený etnickou diverzitou. Německý Bundeswehr se tak stane multinárodním bojovým vojskem, což není nic jiného, než budoucí předobraz společné evropské armády. Určité základy těchto “Kolorkorps” nebo-li “barevných vojsk” můžeme vidět v pilotním projektu NATO, kde 4. Brigáda z Žatce je od ledna tohoto roku pod velením 10. Obrněné divize německého Bundeswehru a operační nasazení pod tímto velením proběhne právě v Pobaltí na čáře doteku s Ruskou federací.

Německá reforma armády si bere za vzor rakousko-uherský multikulti systém

Není vůbec překvapivé, proč Bundeswehr volí tuto taktiku. Jedná se totiž o proces na 1. prioritě, nového německého multikulti vojáka je třeba vychovat zavčas, dokud je ještě dítě. Německo se nemůže emancipovat a vykročit ze stínu poraženého národa po II. sv. válce bez vychování nového vojáka, který ovšem bude mít multikulturní původ a samotný Bundeswehr bude nově prostoupený etnickou diverzitou. Bundeswehr tímto v podstatě kopíruje model C. a K. rakousko-uherských vojsk, které byly koncipovány jako multikulturní a diverzitou prostoupené ozbrojené síly. V neposlední řadě stejný model platí i v ruské armádě, která je dnes multikulturně prostoupená všemi možnými rasami a etniky, které sídlí na území Ruské federace. Německý Bundeswehr tak chce vybudovat multietnickou armádu podle vzoru ruských ozbrojených sil, ovšem bude to realizováno na stejném základě jako v Rakousko-Uhersku.

Foto: Nezletilí rekruti německé armády.
Veškeré velící procesy si ponechají němečtí důstojníci s precizním vojenským velením. Diverzita a multikulturalita se bude týkat jen nižších úrovní velení a základního vojenského sboru a pěchoty. Co je možné vidět a vysledovat už dnes, to je úloha židosionistického domu Rothschild, který se podílí na restrukturalizaci německé armády s cílem vyvolání nové války v Rusku, kde cílem je porážka a vyvraždění ruských Židů, konkrétně ukončení války sionistů s Židy, která za II. sv. války nedopadla podle představ a sionistům se nepodařilo etnické Židy vyhladit. Německo opět figuruje v plánech jako nástroj sionistů na další válku proti Rusku, ovšem tentokrát mají na frontových liniích umírat multinárodní vojska složená převážně ze Slovanů, Muslimů a Maloasiatů (Turků). Součástí plánu sionistického domu Rothschild je poštvat slovanské národy proti Rusku, a to se bohužel daří.

Nová evropská armáda bude mít multietnický bojový základ složený ze slovanských, muslimských a indoevropských ras

Stačí se podívat na Polsko a hysterickou mánii a nenávist proti všemu ruskému. Tato hysterie se kopíruje i do České republiky, kde tuto protiruskou hysterii přebírají veřejnoprávní média a opět i neziskovky, které znovu financují sionistické kruhy s napojením na George Sorose a dům Rothschild, který je hlavním Sorosovým zdrojem veškerých peněz, které kdy vydělal. Muslimové nenávidí Rusko, zejména potom muslimové z arabské větve wahábismu, která představuje hlavní migrační větev islámu, který proudí do Evropy. Multikulturní vojska Bundeswehru tak budou v blízké době mít hybridní strukturu. Zatímco velení a plánování německé armády bude německé, můžeme říkat árijsko-nordické, samotné bojové osy německých vojsk a pěchota bude multikulturní, tzn. složená z cizích etnik, ze slovanských, arabských, muslimských a indoevropských národů. Tato vojenská diverzita bude základem nové armády globalistů.

Foto: Nezletilé německé dívky ve výcvikovém kempu Bundeswehru.
Postupný proces vytváření multikulturní armády je do značné míry objektivním procesem globalizace. Je to děsivé zjištění, ale tento proces proběhne bez ohledu na to, jestli chceme nebo ne, protože současné modely armád, které vidíme okolo sebe, jsou modelově uspořádány pro potřeby americké armády, která postupně ukončí svůj vliv v Evropě a v rámci rozpadu USA se začne americká armáda obracet směrem domů na udržení chatrné celistvosti USA. A protože Evropa nemá vlastní armády, které by mohly bránit Evropu samy o sobě bez americké asistence, tak je nutné vybudovat nové evropské armády, ale úplně na novém modelu, který jako jediný přichází do úvahy. Miliony nezaměstnaných Evropanů zaměstnají armády. A týká se to nejen Evropanů, ale především i migrantů. V rámci 4. průmyslové revoluce bude lidská rukodělná a později i rozhodovací a řídící práce převedena na kybernetické a autonomní systémy.

Globalisté budují svoji vlastní armádu, Američané už nejsou vítáni!

Člověk zůstane bezprizorní, nebude mít práci, bude hledat smysl svého života. A právě armáda nabídne lidem cestu ven ze začarovaného kruhu. Jenže demografická struktura Evropy bude jiná, multietnická. Dnešní armády nejsou připraveny na to, aby přijímaly migranty a uprchlíky, protože chybí vybudované zázemí nižšího velení, kde migrantům budou velet jejich soukmenovci, jiní migranti. Jedině tak může multikulti armáda fungovat. Podobně jako za C. a K. Rakousko-Uherska veleli na nižší úrovni čeští důstojníci Čechům, maďarští důstojníci Maďarům, tak na vyšších velících úrovních už to bylo převážně jen a pouze rakouské velení. Tento model se teď snaží německá armáda oprášit a oživit a inspiraci může hledat právě v ruské armádě, kde tyto systémy multikulturního velení fungují dodnes.

Foto: Výcvikový kemp Bundeswehru pro mládež.
Globalizace tak přináší do reformy evropských armád další objektivní proces, kterému se nelze vyhnout a stejný proces zasáhne i českou armádu. Demise americké vojenské moci v Evropě povede k potřebě vybudování nových ozbrojených sil, které budou koncipovány jinak, ale přitom v těsné návaznosti na německou reformu Bundeswehru. Mladí lidé a nezletilí budou vábeni a lákáni do armády, protože v neutěšené situaci a pracovní perspektivě v českých montovnách bude nabídka práce v armádě a vidina výsluh a včasného odchodu do důchodu velmi výrazným motivačním faktorem pro úvazek člověka do služeb armády. Nicméně i česká armáda bude v koncepci evropské obrany spadat pod německé velení a pokud nedojde na vystoupení ČR z EU a NATO, budou jednotlivé systémy české obrany postupně a potichu integrovány do evropských vojenských struktur, kterým bude velet německý Bundeswehr. Česká armáda se opět dostane pod multikulturní velení jako v dobách Rakousko-Uherska.

Objektivní proces globalizace zahrnuje i reformu toho, jak budou vypadat armády evropských zemí za 10 let. Multikulti vojenská tělesa, vrchní velení bude německé!Nikdo z českých politických elit nechce na těchto procesech nic měnit. Výjimkou je SPD, která usiluje o referendum o vystoupení z EU (a později z NATO), ale volby jasně ukázaly, že pro myšlenku vystoupení je v ČR jen jedna desetina obyvatelstva, která byla ochotna vůbec přijít k volbám a volit SPD, která tyto procesy na vystoupení má v programu. A to znovu pouze ukazuje a potvrzuje, že globalizace v ČR je definitivně objektivním procesem, který probíhá bez ohledu na to, jestli chceme nebo ne. Kolik lidí by opravdu chtělo z EU vystoupit, to si raději ani nechci představovat, jestli bychom se dostali alespoň na úroveň 25% populace. V dnešní době je Česko plně uchváceno globalizací, ale bohužel tato globalizace a členství ČR v EU přinese do země i migraci a uprchlíky, protože členství v EU znamená povinnost přerozdělovat migranty. To, co nás musí zajímat, to je otázka směrem k lidu České republiky, jestli by byli ochotni vystoupit z EU, aby země nemusela přijímat migranty. Kolik lidí se dokáže s migrací v ČR smířit a vyrovnat se s ní, aby se nemuselo vystupovat z EU, to si raději ani netroufám odhadovat. Německá reforma armády je tak pouze předobrazem toho, co brzy čeká i české ozbrojené síly.


-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/news/video-nemecky-bundeswehr-nabira-rekordni-pocty-nezletilych-rekrutu-prednasky-naborovych-dustojniku-probihaji-uz-dokonce-i-v-materskych-skolkach-v-radach-nezletilych-vojaku-jsou-uz-i-deti-migrantu/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNEOLIBERÁLNÍ FAŠISMUS MMF A VOLBA ZLOČINCE DO PREZIDENTSKÉHO KŘESLA. ROZEŠLETE CO NEJVÍCE LIDEM   
Pridal tk Čtvrtek 11 leden 2018 - 07:37:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dnes neinformovaný občan ani netuší, odkud vyleze další „kandidát“, ať má x titulů, třeba koupených ale hlavně bude dělat to, co chtějí USA…..AKTUALIZACE

„Tak nám pro boj o prezidentování v ČR nasadili kluci mainsteramoví Jiřího Drahoše. Chemického vědce a co čert nechtěl: Donedávna úřadujícího předsedu české asociace Římského klubu /CoR/…. a co to je ten Římský klub?

Zednářské společenství, ovládané západní „Černou šlechtou“ a přebohatými 13 iluminátskými rodinami z USA jak uvádí Michael Morris v knize „Co nesmíte vědět“ díl 1. Je zajímavé, že ve stejné partě, ale v Německu byl zakládajícím členem i Petr Robejšek, o kterém se také uvažovalo jako o kandidátovi na prezidenta. V Rakousku si tam zednáře posadili na trůn, v Německu Makrela je v Atlantik-Brucke, kde se to zednáří jen hemží a její hvězda vylétla vzhůru po návštěvě „mocných“ v Bilderbergu v r.2006, takový Hollande je rovněž v jedné přední francouzské zednářské lóži. No a nedávno v Holandsku vyhrál ten správný a správná vítačská multikulti strana. Že by Rutte nebyl u nich v houfu? Oni to mají kluci pod kontrolou a mají své připravené kádry na cokoliv. Takže Jiříku Drahoši, jdeme do toho, média budou na tvojí straně, to bude nářez! “ TROJKA – to opravdu za ty 4 minuty stojí!!!!! !!!!! !!!!! pochopíte mnohé !!

TO BUDETE TEPRVE KOUKAT JAK SI TO TI AMÍCI VYMYSLELI!!!!

TM komentuje: jen zvolte dalšího HAVLA, aby vydrancovali celé Česko naprosto dokonale a nic nám zde nezbylo. Nakonec se budeme muset vystěhovat z vlastního domu a pak z vlastní země…..

Prosím, přepošlete odkaz dalším lidem. Děkujeme.

Neinformovaný občan ani netuší, odkud se objeví kandidát na prezidenta. I když je to navenek slušný člověk, pracuje jako akademik, tak to chce velmi zpozornit.

Pro boj o hrad v ČR dosadili také:

Jiřího Drahoše, vědce, ale také – člena České asociace Římského klubu /CoR/ …….
… a co to je, ten Římský klub?!? = Zednářské společenství, ovládané západní „Černou šlechtou“ a velmi bohatými 13 iluminátskými rodinami z USA, jak uvádí Michael Morris v knize „Co nesmíte vědět“ – díl 1.

Část jejich programu:

„Zdá se, že lidé potřebují společnou motivaci v podobě společného nepřítele, aby se dokázali spojit a spolupracovat … hledání obětních beránků je taktika stará jako lidstvo samo. Když nevíte, co s domácí politikou, odveďte pozornost k hrozbám z vnějšku.

Sjednoťme národy proti vnějšímu nepříteli, buď skutečnému, nebo k tomu účelu vymyšlenému“ (s. 71). „Při hledání nového nepřítele, který nás sjednotí, nás napadlo, že se k tomuto účelu dá využít znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hladomor a podobně …

Skutečným nepřítelem je však lidstvo jako takové“(s. 75).

Jiné citáty naznačují, že autoři chovají k lidskému životu jen to největší opovržení: „Země má rakovinu a tou rakovinou je lidstvo,“ píše se v knize Mankind at the Turning Point: The Second Report to The Club of Rome (autoři MESAROVIC, Mihajlo, PESTEL, Eduard; 1974; ISBN: 0-525-03945-77, s. 3).

„Musíme přestat s naší snahou léčit symptomy a přikročit k vyříznutí rakoviny. Tato operace bude vyžadovat zřejmě mnoho brutálních a bezcitných rozhodnutí“ (EHRLICH, R. Paul. The Population Bomb, Ballantine Books, 1976, ISBN: 034525337X; s. 152).

Globalisté také jako součást řešení navrhují zřízení celosvětové vlády, která by sama rozhodovala o tom, kolik se kde bude rodit dětí:

„Planetární režim by dostal zodpovědnost za rozhodování týkající se optimální velikosti jak světové, tak regionální populace. Každá země by dostala přiděleno jisté číslo v rámci svých regionálních limitů. Světová vláda by ale měla pravomoc tyto limity vynucovat“ (EHRLICH, R. Paul., HOLDREN, John. Ecoscience: population, resources, environment San Francisco : W. H. Freeman, 3, ilustrované vydání, Vydavatel W. H. Freeman, 1977, ISBN: 0716705672; s. 943).

Docela by mne zajímalo, jak se slučuje, aby bojovník za demokracii byl členem sdružení, které demokracii odsuzuje jako přežité zřízení,“ poznamenává k tomu V. Kremlík. Je zajímavé, jak může organizace usilující o redukci lidí na zemi a považující lidstvo za rakovinu a vřed oslovit člověka, který se vydává za humanistu a obhájce lidských práv. Například V. Havla, J. Drahoše a jiné.

Cílem je, aby přežili jen ti nejbohatší.

Navenek se ale klub tváří jako nevinná organizace, která starostlivě přemýšlí (pozn. red.: čtenář si snad už všiml, že se toto uvažování děje nejen bez evangelia, ale dokonce bez Boha vůbec, na půdě čistě nitrosvětské, zvrácené) o tom, jak čelit globálním výzvám současnosti.

Římský klub je spolkem politiků, byznysmenů a dalších vlivných osobností z celého světa. Počet členů je striktně dodržován a proto je členství vysoce prestižní záležitostí.

Československá asociace Římského klubu oficiálně vznikla hned 15. července 1991 z popudu expresidenta Václava Havla.

Zajímavé ale je, že na svých osobních stránkách se V. Havel – třebaže zde vyjmenovává členství v celkem 35 organizacích či spolcích – o členství v Římském klubu nezmiňuje. Možná věděl, proč.

Členem této organizace je Jiří Drahoš.

Nedivme se, že právě od něho vyšla v roce 2015 petice, abychom přijímali tyto ilegální uprchlíky.

Je zajímavé, že ze se v Německu uvažovalo o kandidátovi na prezidenta taky ze stejné skupiny.

I v Rakousku si zednáře dosadili na trůn.

V Německu Merkelová je v Atlantik-Brucke, kde se to zednáři jen hemží a její hvězda vylétla vzhůru po návštěvě mocných Bilderbergů.

Hollande je rovněž v jedné přední francouzské zednářské lóži.

Nedávno v Holandsku vyhrál ten „správný“kandidát a také „správná“ multikultikulti strana.

Oni to mají „hoši“ všude pod kontrolou a mají své kádry připravené na cokoliv a kdekoliv.

Takže Jiří Drahoši, média budou stále na vaší straně, s tím musíme počítat.

A teď, co je ta připravovaná TROJKA, do které má být zapojen vyvolený kandidát – to opravdu za ty 4 minuty stojí – pochopíte mnohé !Někteří lidé si stále myslí, že šéf vědecké instituce musí být vždy férový.

Jak slyšíte, p. Drahoš takový není, nebo ano? Posuďte sami.

Zaujala mě jeho odpověď na otázku, proč kandiduje. Místo toho, aby řekl, co chce změnit, jaký má program, řekl, zcela popravdě, že jeho podporovatelé si prostě přejí, aby byl zvolen a nahradil prezidenta Zemana.

Všimněte si, že v duelu (dole) p. Drahoš uráží nepřítomného p. Ovčáčka.

Ještě při dalších příležitostech jsem si všiml, že p. Drahoš rád odvádí pozornost, napadá lidi, kteří s danou věci nemají nic společného, hlavně stále útočí na současného prezidenta, až je to trapné.

Co je vrchol!

1. Na prezidentskou kampaň p. Drahoš dostal mnoho peněz ze zahraničí!!!

Copak asi po něm žádají?

2. Další peníze dostal od lidí, kteří jsou svázáni s Mosteckou uhelnou!!!

Copak požadují?

Přitom si p. Drahoš stěžuje bývalému premiérovi Sobotkovi, že se bojí, že mohou tajné služby ovlivnit, aby nebyl zvolen. To je paradox!!

Kdo všechno stojí za kandidátem Drahošem???

Vysoce postavení lidé nedávají jen tak miliony, aby nepožadovali náklonnost prezidenta. Možná těch zdrojů vyjde najevo i víc ?!? – Proto ten zájem, aby byl zvolen někdo, na koho se mohou spolehnout.

Na internetu jsem se dočetl, že miliardář p. Dědek , který neúspěšně kandidoval za Starosty, přispěl p. Drahošovi 3 mil. Ale p. Drahoš v rozhovoru mluvil o 2 milionech. To už není tak podstatné, někdo ale nemluvil pravdu. Copak asi zamýšlí pan Dědek? Strana TOP 09 a Starostové jsou největšími podporovateli p. Drahoše.

V duelu je upozorněno na vysoký plat p. Drahoše. Ve vědě se takové peníze nerozdávají.

Jaké to byly odměny, které p. Drahoš dostával? A od koho?

Přikládám zajímavý duel dvou kandidátů: p. Drahoše a p. Horáčka. – stačí od 18,45 min

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tak-kde-mate-tu-savlicku-na-sekani-do-mlhy-prvni-a-pekne-ostry-souboj-drahose-a-horacka-40887?dop-ab-variant= seq-no=2 source=hp

P. Drahoš dostal vyznamenání za zásluhy od V. Klause. Kolik máme špičkových vědců, kteří toho mnoho dokázali a vyznamenáni nebyli. Ale tito vědci dělají jen vědu a nespolupracují s politiky, podnikateli,… .

P. Drahoš dostal povolení od StB, aby mohl několikrát před rokem 1989 vycestovat na Západ. Kdopak tenkrát mohl takto vycestovat?

Ještě přikládám další odkaz, jak p. Drahoš ukradl p. Horáčkovi jeho vyjádření. Také ostuda, už se o tom dál nemluví!

https://volby.idnes.cz/prezidentske-volby-kampan-jiri-drahos-micha-horacek-socialni-site-1c5-/prezidentske-volby-2018.aspx?c=A171220_142614_domaci_bja

P. Drahoš by neměl problém přijmout 2600 migrantů.

Kladně se vyjádřil k možnosti přijmout 2 600 uprchlíků podle kvót.

Zdroj:

https://zpravy.idnes.cz/diskuse-s-prezidentskym-kandidatem-jiri-drahosem-fv1-/domaci.aspx?c=A170629_175731_domaci_kop

Nyní se z toho vykrucuje. Ovšem na přímou otázku, zda by jako prezident podepsal, že si necháme přerozdělit imigranty podle kvót, neřekl , že „ne“, naopak to vyznělo, že asi „ano“. (pozn. : Jaké případné studování materiálů, jak říkal. Tady je nasnadě odpověď buď ano či ne! Podmínky a o jaké imigranty se při rozdělování jedná, je zřejmé )

Co je to za lidi, kteří šíří, že prezident Zeman má amputovanou část dolní končetiny, že za několik týdnů či měsíců zemře, že je smrtelně nemocný. Na internetu je mnoho vulgárních, podlých urážek od vlivných lidí.

Ano, není zcela zdráv. Ale hlavu má v pořádku. Někteří kandidáti s ním nemohou soupeřit ve znalostech, paměti, v politickém a ekonomickém přehledu.

Má své chyby. I já mám vůči němu několik výhrad. Ale vždy je zapotřebí zvážit, jestli nepřevažují věci pozitivní.

Především hájí zájmy občanů.

Bohužel, téměř všichni kandidáti mají kandidaturu postavenou na „popravě „Zemana. Nezáleží tolik na programu, ale na boji se současným prezidentem Zemanem !!

Nelze přehlédnout, že naše česká televize a další media ovládaná panem Bakalou a dalšími „dobráky“ i ze zahraničí, mají ve hře proti prezidentovi Zemanovi postavené především tři hlavní muže: Drahoše, Topolánka a Horáčka.

Otevřete-li si nějaký časopis, vykouknou na vás tito tři jmenovaní kandidáti. Poslední dobou všude na nás kouká především p. Drahoš. Ostatním, nejmenovaným kandidátům media nevěnují pozornost. Proč??

Jen ještě prezidentovi Zemanovi věnují velkou pozornost, ale velice zápornou.

Kandidát p. Fišer se zdá být morální člověk, možná by byl i dobrým prezidentem.

Ovšem ten bohužel nemá žádnou šanci zvítězit. Snad příště.

Uvažujme logicky, dáme-li hlas třeba p. Fišerovi, sice bude mít radost, třeba si to i zaslouží. Dostane ale jen několik málo procent.

Pokud prezident Zeman nevyhraje v 1. kole, tak se ve druhém kole spojí všichni ti, kteří chtějí prosadit p. Drahoše, p. Topolánka a p. Horáčka.

Takže vyhraje jeden z mužů, které si mafie přeje.

Pravděpodobně nejvíc jim vyhovuje p. Drahoš.

Pokud vás zajímá, kdo je Michael Morris, který napsal i knihu o Novém světovém řádu, o globálním ovládání světa bohatými, o kterém jsem se nahoře rozepsal. –

Tak několik údajů :

Michael Morris se narodil v roce 1966, je spisovatel, podnikatel, původem z Rakouska. V současnosti žije v USA. Je autorem řady textů v anglickém a německém jazyce. U nás vyšlo několik knih, ve slovenském nakladatelství, i v češtině.

Kniha: “ Co nesmíte vědět č.1″

http://www.na-septande.cz/vse/co-ne-smime-vedet-m-morris/michael-morris-co-nesmite-vedet-cast-1

zdroj: http://tadesco.cz/neoliberalni-fasismus-mmf-volba-zlocince-prezidentskeho-kresla-rozeslete-nejvice-lidem/

Autor: Tomáš Marný
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNovodobí kádrováci, svazáci a alarmisté vítězí pod praporem pravdy a lásky a Evropské unie nad realitou a rozumem   
Pridal tk Čtvrtek 11 leden 2018 - 07:23:01 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mně je tak nějak samo o sobě žinantní vůbec zmiňoval jméno novodobého svazáka a ANÁLytika Jakuba Jandy. Tihle slizouni jsou věční a dokážou se vlísat do náruče jakéhokoli režimu a ideologie. Jsou schopni ušít z lejna bič a udělat z pšouku kuličku. Vychcánci, co jsou připraveni pro dosažení svých nízkých cílů udat svoji matku i děcka a ještě se u toho tvářit ctnostně.

Kdyby žil Janda v předválečném Německu, stal by se členem Hitlerjugend a pak SS či NSDAP. Kdyby byl Číňan a jmenoval se nějak třeba Jand-kur-vo, tak by po válce vstoupil k Maovi a stal se věrným hlasatelem jeho zvrhlých myšlenek. Kdyby žil za komunistů v Československu, zdatně by konkuroval Pavlu Kohoutovi.

Bývalý gay pornoherec však bohužel žije v naší neradostné současnosti. Je to, objektivně řečeno, blbec, ale přesto publikuje tu nějaký žvást v Newsweeku, jindy jej citují Financial Times atd. Zůstává mi na nad tím rozum stát. Přece musí i na tom dnešním zdegenerovaném Západě poznat, kdo jen bezobsažně žvaní a je skrz naskrz dutohlav.

To fakt dneska stačí vidět Rusa za každým bukem a omílat tupé fráze Bruselu o "evropských hodnotách", abyste mohli z nuly nastartovat kariéru? Dříve se strašilo před vrahy z Wall Streetu, dnes před Rusy. Obojí je stejně hloupé a i ten Janda a všichni ti další slizouni z Centra proti terorismu a hybridním hrozbám to přece musí vědět.

Já přitom nepopírám, že na našem území operují ruští, američtí, němečtí či možná i čínští zpravodajci. To ale neznamená, že by měl toto téma zneužívat amatér Janda coby klacek proti všem svým ideovým odpůrcům a nálepkovat každého z nich ruským agentem. Ve zřejmé snaze vyřadit je z veřejné diskuze a kriminalizovat je. To jsou ryze STBácké praktiky, ze kterých se mi zvedá žaludek.

Janda, Gabal, Štětina a další protiruští alarmisté se chovají stejně jako levicoví aktivisté v neziskovkách. Vyberou si existující problém, v tomto případě ruské uplatňování vlivu, a začnou si hrát na Jamese Bondy. Svým humpoláckým a ideologicky zabarveným přicmrdáváním pak z jinak vážného tématu udělají naprostou frašku. Ale hlavně, že jsou vidět a slyšet ve stejně debilních mainstreamových médiích, že jo.

A nejvíc mě štve jedna věc. On s tím svým protiruským cirkusem bude objíždět školy do konce života. Jednou se může stát, že bude s Veselovským mudrovat na škole, kam budou chodit moje děti. A já se pak budu muset hádat do krve s vedením školy, praskne mi cévka a natáhnu bačkory někde v kabinetu pod zaprášeným vycpaným Orlem skalním a Kánětem myšilap...Máte pocit, že bez Provazníka pak už bude konečně líp?

Autor: Josef Provazník

Zdroj: ePortál

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTV NOVA se snaží skrze pohádky vnucovat dívkám, že mají dávat přednost černochům...   
Pridal tk Čtvrtek 11 leden 2018 - 07:18:08 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Média podporují podivný rasismus naruby. Snaží se maskovat historická fakta a jiné zase podle potřeby nafukovat. Tak například černoch princ ve šlechtickém kroji a postavení.

Ne, přiznejme si to. Černoši neměli mezi Evropany šlechtické postavení. Měli postavení otroků a bylo to s nimi špatné. A právě to na druhou stranu dnešní kulturní fronta nafukuje do takových rozměrů, že z otroctví viní i východoevropské státy, které kolonie s otroky neměly.

Je ostudné, když se takto podivně historie ohýbá. Nezamlčujme, že černoši byli otroci a špatně se s nimi zacházelo. Nesnažme se tedy ani předstírat, že byli šlechtici. Nemohli přece být zároveň otroci i otrokáři.

Pohádky tohoto typu jen zdůrazňují rasové rozdíly a natáčejí je rasisté, kteří celé dny tráví hledáním, kde by zdůraznili, kdo všechno je jiné rasy a do jaké menšiny ho zaškatulkovat. Rozvíjí se nenávist ve společnosti. A já myslím, že rasismus je třeba odmítnout.

Proběhlo: Neděle 5. listopadu TV NOVA 9.30 pohádka O princezně Amelii, z pokladnice bratří Grimmů.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUprchlík fetoval a pak zavraždil chodce ...   
Pridal tk Čtvrtek 11 leden 2018 - 07:11:57 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Zfetovaný Maročan zabil na přechodu pro chodce v ul. Togliatti člověka (58 let), ani se neobtěžoval zastavit, zjistit co se stalo či poskytnout první pomoc.

Naopak, snažil se zmizet, byl však dohoněn karabiniéry a skončil v poutech. Testy na drogy měl pozitivní, je uživatel kokainu, autem jel ve vysoké rychlosti.

Tohle byla ve chvilce jeho třetí nehoda, dle vyšetřování způsobil další dvě, a to na ulici Gramsci a Michelangelo, ani zde se neráčil nijak zdržovat.

Zdroj: tgcom24.mediaset.it

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponWeinstein dostal pár pohlavků   
Pridal tk Čtvrtek 11 leden 2018 - 07:00:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Hollywoodskému producentovi Harvey Weinsteinovi dali pár pohlavků v jedné z restaurací ve státě Arizona. Video incidentu publikoval TMZ ve středu 10. ledna.

Video natočil jeden z návštěvníků. Na začátku klipu je vidět, jak mladý muž Weinsteina uráží, požaduje od něho, aby odešel z restaurace. Následně producenta dvakrát udeřil do tváře.

V říjnu roku 2017 obvinilo několik desítek žen Weinsteina ze sexuálního obtěžování, jednou z nich byla i Angelina Jolie.


Zdroj: TMZ
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřed zraky lidí se buvoli porvali se lvy   
Pridal tk Čtvrtek 11 leden 2018 - 06:56:07 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Účastnici safari v botswanském národním parku Chobe natočili záchranu buvola, na kterého zaútočili lvi. Napsal o tom portál UPI.

Buvolovi se podařilo utéct do řeky, byť mu na záda skočily hned dvě lvice. Když vkročil do vody, jedna z nich seskočila a odešla ke členům své smečky, kteří vše sledovali na břehu. Jejich oběť proplula řeku a vylezla na souš k dalším buvolům, kteří jí pomohli zbavit se poslední lvice. Spolu buvoli odehnali ostatní predátory, kteří se shromáždili na břehu.

Autor videa tvrdí, že jediný lví samec, který se zúčastnil lovu na buvola, nevlezl do řeky, „protože se bál, že namočí".


Zdroj: portál UPI, Sputniknews.com

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMoldavsko zakázalo vysílání ruských zpráv   
Pridal tk Čtvrtek 11 leden 2018 - 06:48:36 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V Moldavsku přijali zákon, který zakazuje vysílání zpravodajských, informačních a analytických pořadů z Ruska. Dokument schválil předseda parlamentu země Andrian Candu, uvádí agentura RIA FAN s odvoláním na tiskové oddělení parlamentu.

Upřesňuje se, že svým rozhodnutím Candu obešel moldavského prezidenta Igora Dodona, jenž tento zákon již dvakrát odmítl podepsat. Takovou možnost premiérovi poskytl ústavní soud země.

Dokument, který se zabývá údajným bojem se zahraniční propagandou v Moldavsku, má být podle právního řádu země schválen hlavou státu, pokud ho parlament dvakrát odhlasuje.

Poté, co Dodon odmítl zákon podepisovat, soud rozhodl, že zákon může schválit předseda parlamentu nebo premiér země.

Zákon pojednává o zákazu vysílání televizních a rozhlasových pořadů, jež jsou vysílány ze zemí, které neratifikovaly Evropskou úmluvu o přeshraniční televizi. Omezení se týkají pouze vojenských, politických, informačních a analytických pořadů. Nejedná se tak o zákaz vysílání zábavných nebo jiných pořadů.

Zdroj: agentura RIA FAN, Sputniknews.com

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSvětová banka zvýšila předpověď globálního ekonomického růstu v roce 2018   
Pridal tk Čtvrtek 11 leden 2018 - 06:42:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Světová banka vydala v úterý zprávu o vyhlídkách světové ekonomiky, ve které zvýšila předpověď globálního ekonomického růstu v roce 2018. Globální ekonomika dosáhne v roce 2018 úplného oživení.

Ve zprávě se uvádí, že díky obnovení investic, teplejšímu zpracovatelskému průmyslu a stálému růstu světového obchodu v roce 2017 dosáhl globální ekonomický růst o 3 % více, než do té doby v nejsilnějším roku 2011. Oblasti východní Asie a Tichomoří přispěly více než třetinou globálního hospodářského růstu v roce 2017, z nichž většina pochází z Číny.

Očekává se, že v roce 2018 globální ekonomický poroste o 3,1 % a v roce 2019 o 3 procenta.

Podle odhadů vzroste rozvíjející se trh a rozvíjející se ekonomiky v letošním roce na 4,5 % a v roce 2019 dosáhnou na 4,7 %. Čínský ekonomický růst v roce 2018 a 2019 dosáhne 6,4 %, respektive 6,3 %.

Rozvinuté ekonomiky přistupují k potenciálnímu růstu a měnová politika je může postupně zpřísnit. Ekonomický růst rozvinuté ekonomiky v roce 2018 a 2019 klesne na 2,3 %, případně 1,9 %. Americký ekonomický růst ve stejném období dosáhne 2,5 %, respektive 2,2 %.

Celosvětová ekonomika se plně zotavuje, ale stále čelí riziku poklesu. Rozvinuté ekonomiky mohou urychlit normalizaci měnových politik, což by mohlo způsobit náhlé zpřísnění globálních finančních podmínek a ohrozit hospodářské obnovy. Kromě toho vzestup obchodního protekcionismu a geopolitického napětí zpomaluje důvěru podnikatelů a spotřebitelů, což také může ohrozit hospodářské oživení.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPrvní návštěva hlavy evropské země po 19. sjezdu UV KS Číny, prezidenti Číny a Francie podpořili pevný rozvoj bilaterálních vztahů   
Pridal tk Čtvrtek 11 leden 2018 - 06:41:59 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Na pozvání čínského prezidenta Xi Jinpinga (Si Ťin-pching) se dostavil na státní návštěvu do Číny francouzský prezident Emmanuel Macron. Jedná se o první návštěvu hlavy evropské země po 19. sjezdu UV KS Číny. Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) se včera oficiálně setkal se svým francouzským protějškem Macronem. Oba souhlasili s podporou pevného rozvoje bilaterálních všestranných partnerských vztahů na základě tradičního přátelství.

Během jednání prezident Xi vzpomínal na výměny mezi oběma zeměmi, jež proběhly od květnu minulého roku, kdy Macron nastoupil do funkce. Xi uvedl, že se poprvé setkali během summitu G20 v Hamburku.

Obě hlavy států také dvakrát debatovali po telefonu, kdy diskutovali o bilaterálních vztazích, mezinárodních i regionálních otázkách společného zájmu. Xi věří, že návštěva francouzského prezidenta Macrona upevní vzájemnou důvěru a spolupráci mezi oběma zeměmi, přidá novou motivaci pro rozvoj čínsko-francouzských všestranných partnerských vztahů a na základě bývalého pevného základu podpoří nový rozvoj bilaterálních vztahů.

Xi Jinping sdělil, že z důvodu podpory lepšího a rychlejšího rozvoje čínsko-francouzských vztahů by měly obě strany provádět těsnou komunikaci a výměnu, svědomitě brát v úvahu hlavní zájmy obou stran a správně zvládat rozdíly. Dodal, že obě strany by se měly intenzivně snažit o prohloubení strategické spolupráce v tradičních oblastech jako jsou jaderná energie a letectví. Nadále zjišťovat nové oblasti růstu pro spolupráci, urychlovat spolupráci v oblastech jako je zemědělsko-potravinářská výroba, zdravotní péče, udržitelný rozvoj měst, ekologická výroba i finance a podpora v oblasti digitální ekonomiky, umělé inteligence a pokročilé výroby. Důležité také je udržet praktickou spolupráci v rámci Pásma a Stezky, čímž se společně podpoří rozkvět asijsko-evropského kontinentu.

Prezident Macron uvedl, že má z návštěvy Číny velkou radost. Řekl, že jde o jeho první návštěvu do zahraničí v roce 2018. Domnívá se, že jeho návštěva také ukazuje sílu historických vztahů mezi Francií a Čínou a odráží současnou důležitost vztahů mezi oběma zeměmi. Doufá, že obě země upevní již existující bilaterální spolupráci a otevřou novou stránku v těchto vztazích.

Macron sdělil, že Francie přikládá důležitost na posílení spolupráce s Čínou v rámci Pásma a Stezky a považuje iniciativu za strategicky výhodnou. Doufá, že obě země uzavřou užší komunikaci a upevní vazby ve všech důležitých oblastech. Francie chce aktivně podporovat neustálý rozvoj spolupráce mezi EU a Čínou.

Po jednání se hlavy obou zemí společně setkaly s podnikateli, kteří se účastnili prvního zasedání čínsko-francouzského výboru podnikatelů. Na zasedání se také podepsalo memorandum o porozumění mezi oběma zeměmi a o zřízení čínsko-francouzského výboru podnikatelů, které zajišťuje oboustrannou spolupráci v oblasti jaderné energie, vesmírné techniky, ochrany životního prostředí a zemědělství.

Prezident Xi Jinping uvedl, že Čína a Francie by měly společně usilovat o vybudování společenství lidského osudu.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3189 sec,0.1266 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,776kB