Pondělí 15 leden 2018
Je rozdíl mezi Ústavem a Ústavou Jiřímu Drahošovi cizí?   
Pridal tk Pondělí 15 leden 2018 - 18:59:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Prozradil dokument u Drahoše neznalost věcí, které znají děti ze základní školy, ale také i "něco více" k jeho minulosti?

S notnou dávkou ironické nadsázky se dá napsat, že vědec v Ústavu něco patlá dohromady a možná z toho někdy vyjde něco užitečného - pak je třeba slavný. A to i v případě, když se přidá k patláním jiných na něčem, co může mít úspěch. K úspěšnému patlání jiných se připojí alespoň spoluautorsky, aby si na patlání druhých přivydělal. Když ovšem patlání nevyjde, hledají se jiné varianty patlání. Suroviny k tomu mohou často i dost smrdět nebo dokonce bouchnout. Tak už to o výzkumů fyzikálních chemiků chodí (prosím neplést s dočasně bývalým bratrem chemikem Mírou, ten měl na VŠCHT jiný obor).

To v takové Ústavě, základním státním dokumentu, se patlat nedá. Jenže to také nemusí patlající patlal vědět. Naopak každé dítě základní školy, minimálně už od sedmé třídy ví, nejen, že Ústav není Ústava, ale také, že Ústava je základní dokument státu a ten se musí respektovat. Kandidát na prezidenta Jiří Drahoš to zřejmě buď neví, a nebo se Ústavu rozhodl ignorovat dávno před svým hypotetickým zvolením. S ohledem na ostatní okolnosti to spíše může být pokus o odvedení pozornosti od jiných skutečností - jenže docílil opaku.

Na jeho webové předvolební stránce se objevil text opsaný z dopisu, který je ve formátu PDF přiložený. Mělo by jít o dopis stávající ředitelky Archívu bezpečnostních složek při Ústavu pro studium totalitních režimů ČR. Tento dopis, přesněji jeho obsah je v rozporu s Ústavou a Listinou práv a svobod.

V Ústavě, zák. č. 1/1993 Sb., je jednoznačně stanoveno v článku 2. odst. 2 "Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví." Obdobně v Listině základních práv svobod, zák. č. 2/1993 Sb., stanoví článek 2. odst. 3 "Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon." Toto by měl respektovat každý, natož pak zástupce státu, či dokonce kandidát na nejvyššího v zemi. Jiří Drahoš v rozporu s těmito Ústavními normami použil dokument vedoucí organizace, jejíž činnost je regulována zákonem č. 181/2007 Sb. o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek. Nikde v celém zákoně není uvedeno, že by činností ABS či ÚSTR bylo vydávání jakýchkoli podobných dopisů, písemností či dokumentů. Takže tento dokument je v rozporu s Ústavou a Listinou práv a svobod. To Jiřímu Drahošovi vůbec nevadí. Jednoduše jeho nafouknuté ego vyrostlo tak vysoko, že na nějakou Ústavu kašle - je asi podle něj jen pro hloupé obyvatelstvo.

No a k obsahu samotného dokumentu. Hlavička vypadá věrohodně, ale s tím si nejeden počítačový grafik hravě poradí, aby to v PDF vypadalo jako pravé. Pod dokumentem je podepsána stávající ředitelka Archívu bezpečnostních složek Mgr. Světlana Ptáčníková. Originální podpis chybí - prý je elektronický.

Není se co divit, že je uvedeno, že je elektronický a ne pravý, protože tato dáma velice dobře ví, že by při vytvoření takového dokumentu okamžitě letěla ze svého místa. A to společně s ředitelem ÚSTRu - v jeho případě se uvidí, jak zhodnotí jeho činnost ve srovnání se zákony nová rada ÚSTRu jen co se doplní poslední dvé nové osoby - doufejme, že půjde o zodpovědné profesionály.

No a samotný obsah? Sáhodlouze se zabývá hodnocení něčeho, co vůbec není přiloženo. Prý mělo jít o dva dotazy. Nejvíce jde o hodnocení činnosti nějakého důstojníka StB v době, kdy byl Drahoš v západním Německu, tedy až poté, co Drahoš několikrát prokazatelně za důstojníky StB docházel (v roce 1984 a možná počátek roku 1985). O tom se v rozboru vůbec nepíše. Tím, že není přiloženo, čeho se to týká, tak může klidně jít o reakci na text zpracovaný Drahošem, který má sloužit pouze k odvedení pozornosti od jeho minulosti.

Nakonec ukázka k posouzení čtenářem samostatně - jistě není hloupý.

První odstavec dokumentu píše: "V evidencích spravovaných Archivem bezpečnostních složek nebyl k osobě Jiří Drahoš, nar. 20. 2. 1949, k rozhodnému období do 15. 2. 1990 dohledán archivní materiál.
Jméno pana Drahoše bylo prověřeno ve všech dostupných evidencích včetně kartotéky bývalé
Správy pasů a víz SNB, ale žádný záznam, odkazující na existenci archiválií ve správě
Archivu bezpečnostních složek s přímým vztahem k panu profesoru Drahošovi, nebyl
nalezen."

Podle tohoto textu na jedné straně nebyl dohledán k Jiřímu Drahošovi archívní materiál, včetně kartotéky bývalé Správy pasů a víz SNB. Takže když nebylo nic dohledáno - byl vůbec v západním Německu a Brazílii? Nebo když se nic nedohledalo, tak ani se nemohly dohledat karty s odkazy na archiválie v Archívu bezpečnostních složek? Znamená to, že Jiří Drahoš cestoval na západ načerno, když o tom nejsou vůbec žádné záznamy? Nebo kdo je nyní držitelem jeho záznamů, když je nejde dohledat? Nebo si snad v duchu rčení "nač chodit za kováříčkem, když může rovnou za kovářem" vše jako perspektivní kádr jezdil raději vyřizovat do nedalekých Drážďan? Do těch Drážďan, kde tehdy působil i jistý mladý důstojník KGB - Vladimír Putin.

Tak by se daly úvahy různě rozvíjet. Pravdu může vysvětlit jen sám Jiří Drahoš nebo ti, kdo mají jeho dokumentaci. Lepší by bylo, aby tak učinil on sám, než jej začnou držitelé dokumentů vydírat nebo řídit - není potom Jiří Drahoš závažnou hrozbou pro naši zemi, když by byl vydíratelný na základě zmizelých (nedohledatelných) dokumentů, jak potvrzuje dokument s hlavičkou Archívu bezpečnostních složek?

Zajímavé je, že k nalezení v nákladech na volební kampaň není finanční položka na vytvoření či za vytvoření tohoto falešného dokumentu. Zpracování a vyhledání příslušné dokumentace mohlo zabrat klidně i týden odborné práce. Znamená to, že Jiří Drahoš zatajil tuto položku v nákladech na kampaň? Stejně jako marketingově proslulé falešné brýle? Nebo to měl vytvořit někdo z ÚSTRu či ABS za veřejné prostředky z našich daní? Já třeba nechci platit svými daněmi kampaň Jiřího Drahoše. Kolik dalších položek v jeho volební kampani jste vy, daňoví poplatníci, zaplatili vedle tohoto falešného dokumentu? Kraje se ozývaly, že se jim nelíbí, když by ze svých veřejných prostředků měli platit návštěvy prezidenta Zemana - znamená to, že tyhle prebendy prostý občan Drahoš zneužívá již ve volbách? Co potom, až by byl zvolen? Mnohé mohou naznačovat nánosy špíny kolem šéfa jeho volební kampaně Jakuba Kleidiensta.

Každý si může udělat obrázek sám. V textu je odkaz na dokument, o kterém se tady píše a pod ním je i v PDF? Zde: https://www.jiridrahos.cz/vyjadreni-reditelky-archivu-bezpecnostnich-slozek/

Příště, co byly reakce čtenářů zjištění, že Jiří Drahoš sám docházel za důstojníky StB.

(Pro zajímavost - jeden komentující napsal, že na té univerzitě v Hannoveru, kde Drahoš byl na stáži, nejvíce působili nejvíce důstojníci Stasi (východoněmecká StB)...nepochází na Drahoše z těch dob něco od soudruhů z NDR, aby jej jejich dnešní nástupci donutili například i k souhlasu s otevřením hranic migrantům?)

Autor: Karel Světnička

Zdroj: http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/je-rozdil-mezi-ustavem-a-ustavou-jirimu-drahosovi-cizi/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMůj komentář ke Drahošovi   
Pridal tk Pondělí 15 leden 2018 - 18:42:41 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Pracoval jsem v Akademii věd za bolševika, jako nestraník jsem mohl být pouze na středoškolském místě, kdo chtěl více, musel do KSČ nebo kolaborovat. Na každý vědecký ústav v Brně byl pověřenec/zaměstnanec STB. Tito měli vždy oficiálního spolupracovníka - ředitele nebo někoho z vedení - k tomu ještě řadu dobrovolných spolupracovníků, buď z řad partajníků, ale i bezpartijních nebo lidovců - tito dobrovolníci byli nejhorší - obvykle se to o nich nevědělo - a pak jsme se divili, kdože to vynáší interní informace.

V Brně těchto pracovníků/dohlížitelů STB bylo cca 20 - 30, bylo to jejich zaměstnání, občas dali echo přes oficiálního spolupracovníka, že si máme uklidit šuplíky ap. Svět není černobílý. Po plyšáku mě vyhodil z AV "dobrovolný" spolupracovník, který se tehdy stal ředitelem. Drahoš, nepartajník ,,, cesty do zahraničí ,,, vědecká kariéra - směšná a prolhaná figura.

Zeman, který měl vědecké ambice, ale do Akademie věd se nedostal (až v roce 1990 do Prognostického ústavu), když ho vyhodili ze Sportpropagu nebo Agrodatu (?) a měl problémy za článek v Technickém magazínu. Tady totiž nedělali pořádky ani Hitler, ani Stalin, ani Brežněv, dokonce ani ne Brusel, ale kolaboranti s nimi - z našich řad, Drahoš k nim patří.

Autor: Petr Dvořák

Zdroj: https://www.facebook.com/petr.dvorak.374?hc_ref=ARTB4vzYG00tEn2Czwleit7ocP2mIr0F0StXIN9RlfXFlP0V0x8KqsiOqf4JRBSH7Cs&;fref=nf
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOtevřený dopis kandidátovi na prezidenta České republiky Jiřímu Drahošovi   
Pridal tk Pondělí 15 leden 2018 - 18:36:43 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vážený pane Drahoši,

předpokládáme, že se snažíte být čestným člověkem, a proto Vám píšeme, abychom Vám pomohli si uvědomit, komu vlastně sloužíte a jaký program a ideologii budete nucen vtělovat do českého národa v případě, že byste se stal prezidentem.

Nepochybujeme o tom, že víte, že v těchto prezidentských volbách nejde o osobu, ale o systém, který stojí za daným kandidátem. A to buď systém života, nebo systém smrti.

Vy dobře víte, kdo Vás prosazuje a jaký systém reprezentujete. Vy také víte, že masmédia tomuto systému slouží, manipulují národem a lidem lžou, aby si sami nakonec odhlasovali vlastní sebevraždu.

Chápeme, že Vás naše slova bolí a je Vám těžké si přiznat realitu, že je to v podstatě tak, jak píšeme. Ale uvědomte si, že jednou budete stát před Božím soudem a že náš život zde na zemi je jen zkouška, ve které se rozhodujeme mezi dobrem a zlem, pravdou a lží, Bohem a ďáblem. Prosíme, myslete na svoje časné i věčné dobro, a nejen na svoje, ale i celého českého národa.

Je pravděpodobné, že jste členem zednářské lóže, anebo jím brzy budete na přání těch, kteří si Vámi posluhují. Možná už víte, že zpočátku se novým členům tají pravý úmysl a cíl této organizace. Nováčci si myslí, že jde o humanitární organizaci, která jim pomůže v kariéře. Věrné a osvědčené pak postupně zasvěcuje do stále hlubších „tajemství a plánů“. Každý vyšší stupeň zasvěcení je provázen skutkem jdoucím proti svědomí, až nakonec svědomí zanikne a následné skutky jsou pak už brutálními zločiny proti lidskosti. Na 33. stupni zasvěcení se zednáři dobrovolně zasvěcují satanu a vědomě přijímají nenávist k Bohu Stvořiteli a Jeho Synu Ježíši Kristu.

Chceme Vám tedy pomoci si uvědomit, jaký program budete muset prosazovat:

Je to program nadnárodních světových elit, které chtějí zavést globalizaci a tzv. Nový světový řád (NWO). V podstatě jde o satanizaci a demoralizaci národů a jejich autogenocidu skrze různé technologie, včetně bratrovražedných válek.

Tento program zahrnuje:

1. Plánovanou islamizaci a zničení evropské křesťanské kultury. Vy se netajíte, že to chcete a vidíte v tom dobro!

2. Genderovou ideologii popírající přirozenost a objektivní morální hodnoty. Vy s ní plně souhlasíte!

3. Juvenilní justici, která krade děti milujícím rodičům. Jde o zrůdnou satanskou tyranii dětí a rodičů. Z ukradených dětí pak tato technologie NWO vyrábí cynické tyrany, kteří se v budoucnu budou mstít společnosti za to, že dovolila na nich spáchat takový zločin. Vy budete nucen s tím souhlasit a tuto zrůdnost prosazovat!

4. Čipování a totální kontrolu každého člověka. Vy toto propagujete!

5. Snížení populace na jednu tzv. zlatou miliardu podle plánů architektů NWO.

Uvědomte si, že Vy a Vaše děti asi těžko budete mezi tou elitní zlatou miliardou, která možná přežije. Oni si Vámi prostě jen poslouží k zavedení totalitního systému, kde člověk bude jenom číslem.

Prosíme Vás, pokud ještě máte svědomí, ustupte z této cesty do časné katastrofy a věčného zavržení!

Modlí se za Vás

Biskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponÚtok ukrajinské feministky na Miloše Zemana ve volební místnosti proběhl ve spolupráci s akreditovanými českými novináři a zástupci českých médií!   
Pridal tk Pondělí 15 leden 2018 - 06:43:54 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Útok ukrajinské feministky na Miloše Zemana ve volební místnosti proběhl ve spolupráci s akreditovanými českými novináři a zástupci českých médií! Máme podrobnosti a detaily nehorázného skandálu a ohrožení bezpečnosti prezidenta republiky!

Skončilo 1. kolo prezidentských voleb, ve kterých s přehledem zvítězil současný prezident Miloš Zeman, který získal necelý 40% hlasů občanů České republiky a nechal za sebou Jiřího Drahoše o celých 12 procentních bodů. To je obrovská změna ve srovnání s 1. kolem prezidentské volby v roce 2013, kdy Miloš Zeman získal jen 24.2% a druhý Karel Schwarzenberg za ním zaostal jen o 0.8 procentního bodu. S velkým znepokojením sleduji, jak podporovatelé Miloše Zemana a zástupci alternativy pomalu naříkají, že Miloš Zeman nevyhrál v prvním kole. Proboha, přátelé, proberte se! Rozhlédněte se okolo sebe a podívejte se, co se děje v českém tisku, v českých médiích a na mainstreamovém internetu, co se děje ve veřejnoprávních médiích a také (až na světlé výjimky) na soukromých televizích. Všichni v jednom šiku útočili a stále útočí proti Miloši Zemanovi. A on přesto dokázal v 1. kole drtivě zvítězit! Pražská kavárna, Bakalova média a Horáčkovy sázkové kanceláře ihned kují železo, dokud je žhavé a snaží se dopředu vykreslit Miloše Zemana jako poraženého. Je to falešné vykreslení! Tuhle hru nesmíte akceptovat, protože to je hra, která už jednou běžela před rokem a půl v USA před volbami amerického prezidenta.

FOTO: Útok ukrajinské feministky Angeliny Diash na prezidenta republiky Miloše Zemana.
Americká média hučela a tlačila 24 hodin denně a 7 dní v týdnu do hlav amerických občanů, že Donald Trump nemá šanci, že Hillary Clinton je předurčena Bohem k vítězství. Ale přišel den voleb a nakonec rozhodli voliči. Média a analytici zůstali zadupáni v prachu a nikdo po nich neštěkne. Není se čemu divit, co se děje na České televizi. Kdo ji sledoval včera v sobotu v rámci volebního studia, ten si musel udělat obrázek o tom, že Česká televize už zcela nepokrytě jede naprosto otevřenou mediální kampaň proti Miloši Zemanovi a na podporu Jiřího Drahoše a všech ostatních, dnes již poražených, prezidentských kandidátů proti Miloši Zemanovi. Horáčkovy sázkové kanceláře ihned změnily kurzy ve prospěch Jiřího Drahoše, Michal Horáček nečekal ani na sečtení posledních hlasů a hned běžel k Jiřímu Drahošovi vyjádřit mu podporu v druhém kole. To samé několik dalších kandidátů. Všichni kandidovali naoko sami za sebe, ale ve skutečnosti všichni kandidovali proti Miloši Zemanovi. Budiž čest výjimkám jako je Petr Hanning, který ovšem nezískal prakticky ani jedno procento hlasů. A přesto Miloš Zeman zvítězil v celé republice, kromě Prahy.
Celá republika pro Zemana, ale ČT jede propagandu, jako kdyby Jiří Drahoš vyhrál volby. Typická taktika americké CNN zlomit ve voličích Miloše Zemana důvěru v jeho kvality!

Miloše Zemana volila celá republika, vyhrál ve všech krajích, ve všech regionech, pouze v Praze vyhrál Jiří Drahoš. A to i přesto, že Miloš Zeman nevedl sám za sebe (jeho podporovatelé mu vylepovali plakáty) žádnou kampaň a neúčastnil se debat. Všichni mu to vyčítají, ale já říkám pouze jednu zásadní věc, že Miloš Zeman nesmí hrát hru podle pravidel Pražské havlérky a její kavárny. Všechny debaty byly namířeny proti Miloši Zemanovi s cílem plivat na něho a pošpinit ho. Všichni jsme viděli, že když Miloš Zeman na tuto hru nepřistoupil, Michal Horáček si pomohl sám, zfalšoval svůj vlastní rozhovor s Milošem Zemanem za pomoci grafiků, kteří provedli videomontáž posledního pořadu na TV Barrandov, rozhovor mezi Milošem Zemanem a Jaromírem Soukupem. Článek o kauze a video najdete zde: http://infokuryr.cz/news.php?extend.20178.2 . Nic není zakázáno v této válce proti Miloši Zemanovi, vše je dovoleno! Je to otevřená válka Pražské havlérky a bylo to vidět i ve volebním týmu Jiřího Drahoše.

Ihned po sečtení výsledků včera uspořádal Jiří Drahoš briefing pro média, kde ovšem v pozadí byl vidět i bratr Václava Havla, konkrétně Ivan Havel, který byl pozván na oslavy Jiřího Drahoše. Pražská havlérka a její kavárna má pocit, že v České republice se znovu dostane k moci skrze Pražský hrad. Jiří Drahoš už vloni pro média prohlásil, že přijetí 2600 migrantů do ČR není problém, že on s tím také nemá problém. Ale pozor, to není všechno. Stejně tak prohlásil, že občanům ČR by zablokoval konání referenda o vystoupení z EU, protože o takových věcech by prý veřejnost rozhodovat neměla. Tento šokující výrok, kdy tzv. demokrat chce upírat lidu právo na referendum, je dodnes jeho nejbrutálnějším výrokem, který musí alternativa v následujících 14 dnech šířit a medializovat a připomínat. Stejně tak prohlásil, že by nejmenoval vládu, která by se opírala o komunisty, i když byli demokraticky zvoleni ve volbách. To všechno uvedl v rozhovoru na konci června loňského roku, článek je dosud stále dostupný zde: https://href.li/?https://zpravy.idnes.cz/diskuse-s-prezidentskym-kandidatem-jiri-drahosem-fv1-/domaci.aspx?c=A170629_175731_domaci_kop . A nedávno svůj výrok o komunistech doplnil navíc i o tzv. “extrémisty”, které by také odmítl jmenovat do vlády. Tím měl na mysli SPD a Tomia Okamuru. Výrok zazněl zde: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2324596-jiri-drahos-trestne-stihaneho-premiera-ani-vladu-oprenou-o-extremisty-bych-nejmenoval . Stejně tak je u nás stále dostupný článek o pozadí a historii Jiřího Drahoše a informace o tom, jak probíhaly rezidentury KRU pod správou StB. Šiřte tyto informace na sociálních sítích a v emailech! Toto se musí všichni dozvědět!

Jiří Drahoš nereprezentuje zájmy obyčejných občanů, je kandidátem rodiny Václava Havla a Pražské havlérky!

Jiří Drahoš jako kandidát rodiny Václava Havla a celé jeho Pražské havlérky nereprezentuje zájmy obyčejného českého lidu. Nepovažuje české občany za svéprávné, referendum o vystoupení z EU by jim nesvěřil, prý by to mohlo dopadnout jako ve Velké Británii, kde k překvapení všech Brexit prošel. Takže Jiří Drahoš je pro demokracii, ale jenom vocuď pocuď. Pokud jde o kvóty, pár tisíc migrantů sem, pár tisíc migrantů tam, to mu podle jeho výroku z loňského roku nevadí. Tohle všechno mnoho voličů Jiřího Drahoše ani neví. Miloš Zeman je proti migraci, je proti kvótám, respektuje hlas lidu a demokratické rozhodnutí lidu, nemá problém s uspořádáním referend, a to nejen o vystoupení z EU, nemá problém respektovat demokratické volby a jednat i s komunisty čestně a rovně, jako jedná s jakoukoliv jinou demokraticky zvolenou stranou v parlamentu. Tyto pevné charakterové hodnoty jsou trnem v oku Pražské havlérce. A ve spolupráci s mainstreamem a médii proto připravili v první den voleb nehorázný fyzický útok na Miloše Zemana s cílem psychicky ho rozhodit.

FOTO: Michal Horáček přispěchal k Jiřímu Drahošovi, aby mu vyjádřil podporu pro 2. kolo voleb. To samé učinil Marek Hilšer, v pozadí uprostřed.Přímo z volební místnosti nás z mobilu kontaktovala do naší redakce jedna z členek volební komise, která je shodou okolností naše čtenářka. Informovala nás, že ukrajinská občanka Angelina Diash, která je členkou mezinárodního feministického hnutí Femen, byla do volební místnosti provedena pod novinářským krytím přibližně pětice novinářů, kteří se při vstupní kontrole před příjezdem prezidenta republiky prokázali novinářskými akreditacemi. Žena podle těchto informací přišla v hloučku novinářů České televize, Seznamu.cz a Hospodářských novin, kteří ji provedli bezpečnostním ověřením do prostoru určeném pro akreditované novináře, konkrétně do tzv. DMZ (demilitarizované zóny), kde se smí nacházet jen prověřené osoby, obvykle z řad médii anebo rodinných příslušníků prezidenta. Útok na Miloše Zemana byl načasovaný způsobem, kdy celá jeho pravá strana po příchodu do místnosti nebyla chráněna ochrankou.

Ukrajinskou aktivistku propašovali do zabezpečené zóny čeští novináři pod nosem prezidentovy ochranky!

Toto navozuje podezření, že útok mohl být dopředu domluvený mezi novináři a někým z ochranné služby prezidenta, protože celá pravá strana prezidentovy skupiny po vstupu do volební místnosti byla nekrytá. Ochranka nedržela formaci a nevytvořila okolo prezidenta tzv. diamant, který má ochranka za povinnost zformovat při vstupu do předem neprozkoumané a neprověřené místnosti. Jenže tato informace podle našich údajů není správná. Ochranka nedržela prezidenta v ochranném uskupení, protože vstup do volební místnosti byl prověřován venku, asi 15 minut před příjezdem prezidenta, kdy volební místnost na pokyn ochranné služby byla izolována od veřejnosti, aby prezident mohl odvolit sám. To je standardní postup. To znamená, že ochranná služba považovala místnost za bezpečnou a předem prověřenou.

Z toho evidentně vyplývá, že ochranka prezidenta pochybila v prověření místnosti před příjezdem prezidenta a neprověřila všechny osoby přítomné ve volební místnosti. Pokud by zkontrolovala novináře a jejich novinářské průkazy, Angelina Diash, jejíž otec pochází z Angoly a matka je Ukrajinka, by byla okamžitě odhalena, že není novinářka a nemá v místnosti co pohledávat. Novináři, kteří tuto ukrajinskou občanku provedli pod novinářským krytím do DMZ prostoru volební místnosti, by měli být stíháni za přímé ohrožení bezpečnosti prezidenta republiky a státní zastupitelství by mělo prověřit, jestli tento skutek nelze kvalifikovat jako podporu terorismu. Nepřekvapuje nás, že zrovna novináři a pracovníci ČT provedli tuto ženu pod novinářským krytím do volební místnosti, ale děsivá je spolupráce dalších novinářů, kteří se k tomu připojili, protože přítomnost ženy kryla celá skupina novinářů a kameramanů.

Osoby ve volební místnosti nebyly důkladně prověřeny, zda-li jde opravdu o novináře a členy volební komise

Ukrajinská aktivistka Angelina Diash křičela heslo: “Zeman Putin’s Slut”, což znamená v překladu “Zeman je Putinova děvka” a toto heslo měla divadelní bílou tělkou napsané i na své hrudi a přes prsa. Skupina Femen se pochlubila tímto útokem i na svém webu, který dokumentuje podobné útoky na vybrané osobnosti ve světě. Tyto protesty nejsou nebezpečné svým charakterem ve smyslu performance, ale představují obrovské bezpečnostní riziko a ohrožení v případě, když tyto útoky proběhnou ve spolupráci s třetími osobami, které provedou a propašují členku hnutí Femen do blízkosti státníka a chráněné osoby. To potom totiž představuje bezpečnostní hrozbu, že takto může být do blízkosti prezidenta provedena i osoba, která místo zvednutí rukou nad hlavu vytáhne místo toho z kapsy nůž nebo dokonce pistoli a politika na místě zastřelí, stejně jako se to stalo v prosinci 2016 v Turecku, kde byl přímo na tiskové konferenci zastřelen ruský ambasador Andrej Karlov. Vraždu provedl policista, který zrovna nebyl ve službě, ale měl z pozice své funkce přístup do DMZ prostor a do blízkosti diplomatů a státníků. Útok byl pomstou za ruské operace a pomoc Bašáru Asadovi v boji proti teroristům v Aleppu v Sýrii.
Všichni jsou na mainstreamu proti Miloši Zemanovi a média se budou usilovně snažit vyvolat ve voličích Miloše Zemana beznaděj, protože to média umí a to je jejich cílem. Média říkají: “My určujeme, co si máte myslet, my rozhodujeme o tom, kdo bude zvolen, my rozhodneme, jestli máte chtít uprchlíky nebo přijetí Eura. My tvoříme vaše veřejné mínění.” Přesně takto uvažuje mainstream o své vlastní roli. Na tuto hru nesmíte přistoupit. To, co se děje, je válka mainstreamu proti Miloši Zemanovi, ale co je horší, proti obyčejnému lidu České republiky, proti národu a naší vlastní kultuře a svobodě. Když národ nechce migraci a chce referendum o vystoupení z EU, Jiří Drahoš je připraven referendum zablokovat, protože podle chystaného zákona, i když bude obecné referendum přijato v parlamentu, referendum bude muset vyhlásit prezident, který určí datum referenda. Pokud referendum odmítne vyhlásit, jak Jiří Drahoš oznámil v případě referenda o EU, potom se žádné referendum neuskuteční.

Do druhého kola jde Miloš Zeman jako vítěz, který v 1. kole s výjimkou Prahy získal celou republiku, navzdory brutální mediální kampani proti němu! To se cení a něco to znamená!

Tohle si musí uvědomit všichni voliči v druhém kole, že přesně takovouto demokracii “vocuď, pocuď” známe velmi dobře ze západních zemí EU. Když neprošlo v Irsku hlasovaní o Lisabonu, referendum se opakovalo. Když se provalilo zmanipulování rakouských prezidentských voleb s rozlepenými obálkami, volby se opakovaly. Když někdo chce do EU, uspořádá se referendum, ale když někdo chce z EU vystoupit, prezident takové referendum zablokuje. Takovou budoucnost nikdo z nás nechce. Určitě nikdo nechce na Pražském hradě loutku, která bude dělat podobnou politiku jako slovenský prezident Andrej Kiska, tzn. akceptaci migrantů, snahu o budování amerických vojenských základen na Slovensku, slova o ruské agresi a vysílání vojáků na ruské hranice. Tyto procesy bude automaticky kopírovat i Jiří Drahoš, který se stane loutkou Pražské havlérky, příbuzných Václava Havla a bude ochotným vykonavatelem instrukcí amerického velvyslanectví v Praze, které ovládají ti samí neoconi jako za prezidentování Baracka Obamy.

V České republice chtějí lidé prezidenta, který bude hájit české národní zájmy, ne zájmy NATO, Washingtonu, Berlína, Bruselu, neziskového sektoru a George Sorose. První kolo voleb jasně ukázalo, že Česká republika, s výjimkou Prahy, chce pokračování prezidentství Miloše Zemana a chce udržet současnou politiku odporu vůči migraci a nastavený kurz spolupráce se všemi zeměmi v Evropě, nejen na západě, ale i na východě. Nenechte se naočkovat mediální mainstreamovou propagandou, jejímž cílem je zasít beznaděj do hlav vítězných voličů Miloše Zemana po 1. kole. Česká republika není zemí, která by byla multikulturně přeprogramována jako Německo. V ČR není více lidí, kteří by chtěli migranty, jako je chce Jiří Drahoš, v zemi není ani více lidí, kteří by sdíleli s Jiřím Drahošem elitářský názor, že lidé by neměli mít právo rozhodovat o některých věcech v referendu s odkazem na to, že prý o věci nemohou kvalifikovaně rozhodnout. Lidé si musí dát vedle sebe to, co udělal pro zemi Miloš Zeman za 5 let a co by podle svých slov udělal Jiří Drahoš. Odepřel by lidem referendum o EU, přijal by klidně tisíce migrantů, pošlapal by volební proces a demokratický mandát dvou politických stran v parlamentu (KSČM a SPD).

Jsme ve válce a voliči Miloše Zemana musí ukázat srdce a disciplínu. Nehraje se jen o českého prezidenta, jde o osud celé skupiny V4 a celé Střední Evropy!

Jsme ve válce s mainstreamem a americkou státní mocí, neziskovým sektorem a veřejnoprávními médii, které útočí na Miloše Zemana a neváhají k tomu použít i cizí státní příslušníky přímo ve volební místnosti. O to více si musí alternativa uvědomit, o co se hraje. O to více se musíme semknout okolo Miloše Zemana a podpořit ho i v druhém kole a přivedeme s sebou každý ještě jednoho člověka navíc. Ti, kdož nešli volit, si doufám uvědomí, jaká hrozba se tu profiluje, když Jiří Drahoš je najednou spatřován v blízkosti Ivana Havla, Michala Horáčka a je takovým způsobem protěžován veřejnoprávní televizí, který připomíná CNN propagandu na podporu Hillary Clinton v roce 2016.

Jiří Drahoš má možná podporu médií a Pražské havlérky, ale Miloš Zeman má podporu obyčejných lidí, kteří si nehrají na elity a pravdolásku, ale bojují každý den o své rodiny a slušný život. Ještě jednou gratuluji Miloši Zemanovi k drtivému vítězství v prvním kole a vyzývám všechny vlastence a rodiny s dětmi, aby volili ve 2. kole Miloše Zemana a mysleli na budoucnost, jaká by potkala ČR a naše děti, pokud by se na Pražský hrad dostal Jiří Drahoš “s hodnotami”, které už dopředu uvedl jako své hluboké přesvědčení. Nechceme žádné migranty, ani v řádech tisíců, ani stovek, ani jednotek. Chceme zemi, kde prezident hájí zájmy národa a průmyslu, ne zájmy NATO, neziskového sektoru nebo berlínského Bundestagu. A jediný, kdo může porazit národ, je lhostejnost obyčejných lidí. Na lhostejnost není prostor. Bojujeme nejen za Miloše Zemana, ale i za osud skupiny V4 a jejího protimigračního nastavení. Nevěřte mainstreamu a nenechte si namluvit, že ten, kdo skončil daleko na druhém místě, může vyhrát volby. O vítězi rozhodnou obyčejní lidé, pokud nezůstanou za 14 dní doma.

Sdílejte prosím tento článek na sociálních sítích a v emailech, sdílejte ho svým přátelům, aby pochopili, že prezidentská volba je válkou zahraničních mocností proti lidu České republiky, jejímž cílem je přeorientování Pražského hradu a prezidenta ze spolupráce západu s východem v Evropě na ekonomicky výhodné úrovni do nepřátelského postavení proti Rusku a Číně a pro zlomení odporu ČR ve věci odmítání migrantů. Miloš Zeman není jen prezidentem ČR, je ztělesněním odporu proti migraci a proti sankcím, které v důsledku vůbec nepoškozují Rusko, ale především průmyslové zájmy a podniky slovanských zemí ve Střední Evropě, které zaměstnávají stovky tisíc lidí a čelí odvetným sankcím ze strany Ruska proti zemím v Evropě. Hlavu vzhůru a do boje za Miloše Zemana a za náš národ!

Záznam pátečního rozhlasového pořadu na SVCS o kauze útoku na Miloše Zemana ve volební místnosti a o indoktrinaci českých dětí pomocí multikulti pohádek-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/news/utok-ukrajinske-feministky-na-milose-zemana-ve-volebni-mistnosti-probehl-ve-spolupraci-s-akreditovanymi-ceskymi-novinari-a-zastupci-ceskych-medii-mame-podrobnosti-a-detaily-nehorazneho-skandalu/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNová fakta o Jiřím Drahošovi   
Pridal tk Pondělí 15 leden 2018 - 06:23:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jiří Drahoš, prezidentský kandidát, který je uměle podporován různými médii, nemá zrovna čistou minulost. Zde jsou nová fakta.

Pokud si člověk dá tu práci, tak objeví dosud utajovaná fakta o Drahošově minulosti. Věděli jste například, že Drahoš byl ještě donedávna úřadujícím předsedou české asociace Římského klubu? Co je to vlastně ten Římský klub? Zkráceně to je zednářské společenství. Podívejme se na dnešní Německo, konkrétně na kancléřku Merkelovou, která patří k zednářům a iluminátům. Kdyby Merkelová neměla úzké styky se zednářským hnutím, nikdy by se nedostala na tak významný státnický post. Elitní spolek Bilderberg řídí svět. Není o tom pochyb. Kdo je s tímto spolkem zadobře, bude dobře odměněn. O tom by mohli dobře vyprávět Karel Schwarzenberg, politolog Jiří Pehe, Karel Kovanda a Michael Žantovský.....

Pro mnoho lidí je Drahoš vhodný kandidát na prezidenta. Je to akademik, prý slušný člověk atd. Ale podívejme se na to, kdo Drahoše podporuje. Vždyť většinu peněz na kampaň dostal ze zahraničí. To znamená, že když Drahoš vyhraje volby, bude zavázán "někomu" ze zahraničí. De facto to znamená poslouchat příkazy ze zahraničí. Ze zahraničí, kde se ve velkém přijímají islámští migranti, potencionální teroristé, kde pojem demokracie je jen pouhé slovo a kde jedinec nemá skoro žádnou svobodu. Až sem to dotáhla západní Evropa, bohužel. Dokonce jsem někde zaznamenal, že Jiří Drahoš prý dostal finanční dar i od lidí, kteří jsou svázání s Mosteckou uhelnou.

Napadlo někoho, proč Drahoš dostává milionové dary? A to i od těch méně známých? Protože pokud by byl Drahoš zvolen, bude jim zavázán. Sponzoři budou diktovat, Drahoš bude poslouchat. Mimochodem, TOP 09 s Kalouskem, nejvíce podporují J. Drahoše. Drahoš je de facto kůň TOP 09 a zejména některých lidí, kteří nemají asi zrovna čistou minulost.

Vypadá to tak, že s největší pravděpodobností je Jiří Drahoš snadno vydíratelný. Tím pádem bude muset být velmi poslušný....

Je to nedávno, co jsem si se zájmem přečetl menší článek od člověka, který prý osobně zná Drahoše. Podle tohoto autora - jméno si nepamatuji a ani bych ho neřekl, byl J. Drahoš krysa již dávno. Údajně svým kolegům kradl nápady, proto má několik spoluautorství na různých patentech, existují svědectví: "Buď budu uvedený jako spoluautor nebo nebude žádný patent." Dále prý mají lidé z tvrdého jádra Charty 77 mají k dispozici nejen kopii jeho skartovaného svazku StB, ale i další materiály ohledně jeho sexuální úchylky a ututlaných případů, také důkazy zahlazení jeho krádeží výměnou za nadstandardní výkony při spolupráci s StB a konečně vydírání kolegů ohledně spoluautorství na patentech.

Položme si otázku, zda-li ČR potřebuje prezidenta, který by byl v prvé řadě asi snadno vydíratelný. A to jak různými tuzemskými skupinami, tak i zahraničními. Potřebuje republika prezidenta, který má vazby na zednáře? Potřebujeme za prezidenta mít toho, kdo se vyjádřil v tom smyslu, že by přistoupil na povinné kvóty ohledně "uprchlíků"? Ne, v žádném případě. Česká republika potřebuje prezidenta, který se nenechá vydírat a je v prvém případě vlasteneckého cítění!

Petr Cvalín

Zdroj: https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Petr-Cvalin-33609/clanek/Nova-fakta-o-Jirim-Drahosovi-83404
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponCo o nás prozradila volební kampaň   
Pridal tk Pondělí 15 leden 2018 - 06:18:03 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Česká vzpoura urážených a ponižovaných může i v evropském měřítku zkomplikovat budování nového feudalismu.

Již podruhé během posledních šesti let se ukazuje, že přímá volba prezidenta České republiky představuje nebezpečnou politickou krizi, v níž se v plné nahotě ukazují všechny nebezpečné tendence historického vývoje, kterých si za normální situace nevšimneme. Jako v křivém zrcadle se v ní groteskně odrážejí všechny tři krize, kterými v současné době prochází evropská civilizace. Tou první je plíživá feudalizace společnosti projevující se změnou stylu vládnutí, v němž stále větší váhu nabývají nikým nevolené byrokratické struktury vytvářející hierarchický systém řízený na globální úrovni.

Ten v rámci svého fungování vytvořil a vytváří naprosto nepřehledný soubor příkazů, zákazů a regulací, které zasahují do všech oblastí života a činí z dosavadních národních států a jejich demokraticky volených institucí pouhé špatně namalované kulisy. Velice přesně to ilustruje migrační krize a spor o tzv. kvóty na přerozdělování běženců.

Evropská (i česká) společnost se rozštěpila podle klíče, který má jistou analogii v bývalém Sovětském svazu. Také dnes je vládnoucí vrstva spojena pupeční šňůrou se svým postavením v byrokratické struktuře a zatím neformálně začíná připomínat původní systém carského Ruska s jeho sedmnácti stupni šlechtictví. Do toho nejnižšího byl tehdy zařazen každý univerzitní student. Dnes by se asi týkalo jen studujících vybraných humanitních oborů. Největší vnější podoba s feudalismem tkví v pohrdání, které tato novodobá samozvaná aristokracie cítí ke zbytku společnosti, která ji živí.

Z toho vyplývá další nebezpečí, jímž je pozvolna narůstající sociální konflikt. Vznik nové superelity způsobil snížení šancí většiny obyvatel, což jasně dokumentuje statistika o rozevírání nůžek mezi bohatými a zbytkem společnosti. Poprvé v novodobých dějinách nefunguje solidarita mezi vládnoucími a ovládanými. Těm vládnoucím totiž přestalo záležet na osudu těch ovládaných, zejména pak na jejich životní úrovni, a ti jim to (s jistým zpožděním) oplácejí posměchem a nenávistí.

Již dnešní padesátníci vědí, že se budou mít hůř a budou žít kratší dobu než jejich otcové. Perspektiva mladší generace asi bude ještě horší. Protože problémy mívají nepříjemný zvyk přicházet ve vlnách, takže se ke katastroficky špatnému stylu vládnutí a sociální krizi postupně přidává ještě střet civilizací. Netroufám si odhadnout, zda migrační krize vznikla náhodou, nebo zda šlo o pokus urychlit feudalizaci Evropy cíleným importem lidí, jejichž ideálem je svět, v němž se čas zastavil ve středověku, nejlépe v sedmém století. V každém případě dosáhli toho, že Huntingtonovy „krvavé hranice islámu“ se otevřely ve čtvrtích západoevropských měst.

Osud ideologie multikulturalismu, která od upřímně míněného adorování a přijímání všech náboženství, kultur a zvyků v rekordně krátké době zdegenerovala na neskrývané podlézání a kolaboraci s islamismem na všech úrovních rozhodování, svědčí pro verzi zločinného úmyslu. Zejména když k tomu připočteme stále více patrný protibělošský rasismus hlásaný západními intelektuály, hovořícími o mýtické kolektivní vině bílé rasy (či bílého muže). Podobnost s principy antisemitismu varuje před metodami, kterými z nás budou chtít tu vinu sejmout.

V emočně vyhrocené volební kampani v České republice se tyto příznaky všech tří krizí objevily už před pěti lety. Možná to bylo osobou kandidáta, který neuspěl, ale ten základní spor se vedl mezi lepšolidmi a plebsem. Voliči Miloše Zemana byly nazýváni prasaty, potomky nevolníků, starými hloupými nevzdělanými venkovany a tak podobně. Letos to není o nic lepší, jen vztek a nenávist nahromaděné za posledních pět let zatemňuje lidské duše ještě více. Hledám-li historické analogie takového vyjadřování, nacházím pouze jedinou – takto hovořili šlechtici o vzbouřených sedlácích, protože jimi pohrdali a zároveň se jich strašně báli.

Selské vzpoury kdysi urychlily konec nevolnictví. Česká vzpoura urážených a ponižovaných může i v evropském měřítku zkomplikovat budování nového feudalismu. Proto ten řev a nenávist.

Jaroslav Bašta

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAmeričané začali nezákonně v Sýrii vytvářet „hraniční bezpečnostní síly“   
Pridal tk Pondělí 15 leden 2018 - 06:05:40 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Koalice pod vedením USA údajně bojující proti Islámskému státu začala nezákonně a v rozporu s mezinárodním právem v Sýrii vytvářet tzv. hraniční bezpečnostní síly na území, které má pod svou kontrolou.

Uvedl o tom listu Defense Post mluvčí koalice.

Koalice spolupracuje se Syrskými demokratickými silami (SDF) na zformování a výcviku nových syrských hraničních bezpečnostních sil. V současné době v první třídě výcvikem prochází přibližně 230 lidí. Naším konečným cílem je vytvoření sil o počtu 30 000 lidí," prohlásil zástupce tiskové služby koalice Thomas Veale.

Podle něj nové síly budou působit podél údolí řeky Eufrat, západní části syrského území, kterou mají pod kontrolou SDF, a rovněž podél turecké a irácké hranice.

Zdroj: Defense Post

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPogrom, který uspořádali černošští radikálové v obchodě H&M v JAR   
Pridal tk Pondělí 15 leden 2018 - 05:55:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Na síti se objevila videonahrávka, na níž černošští radikálové ničí jeden z obchodů H&M v jihoafrické Pretorii.

Uvádí se, že podobné akce proběhly v několika velkých městech této země.

Lidé tak vyjádřili protest proti reklamě, na níž je chlapec tmavé pleti oblečen do mikiny s nápisem Nejlepší opička v džungli.


Zdroj: Youtube, Sputniknews.com


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKLDR vyzvala všechny Korejce, aby si uvědomili „hnusné nitro“ USA   
Pridal tk Pondělí 15 leden 2018 - 05:47:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Korejský národ si musí uvědomit „hnusné nitro a agresívní podstatu USA“, které „zvyšují vojenskou ozbrojenou sílu proti Severu.“ – toto prohlásila v sobotu Korejská centrální zpravodajská agentura (KCZA).

Agentura uvádí, že USA zvyšuje rozsah ozbrojených sil kolem Korejského poloostrova. V prohlášení KCZA je obsažena obava z toho, že USA vysílají ke Korejskému poloostrovu letecké lodě Ronald Reagan a Carl Vinson a chtějí vyslat do západní části Tichého oceánu jadernou leteckou loď Stennis.

Kromě toho, podle údajů KCZA, ke Korejskému poloostrovu se stahují nosiče vrtulníků, schopné vysadit vojáky v počtu jedné divize.

„Všechny tyto akce USA připomínají vlka, toulajícího se a čekajícího na vhodnou chvíli u plotu cizího domu, kde slaví svatbu, a pro naše dělostřelce útvaru Hwaseong, kteří si berou na mušku nejen ostrov Guam, ale i pevninskou část USA, jsou takové objekty nejlepším terčem. Veškerý korejský lid si musí přesně uvědomit hnusné nitro a agresívní podstatu USA a rozhodně bojovat proti jejich pokusům o zvyšování počtu ozbrojených sil a válce proti Severu," uvádí se v prohlášení (text prohlášení agentury je uveden beze změn — red.).

Podle názoru agentury se tak projevují plány USA zabránit kladným tendencím, které se v poslední době rozvíjejí mezi dvěma zeměmi.

Zdroj: agentura KCZA, Sputniknews.com

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDo voleb v USA nezasahovalo Rusko, ale FBI   
Pridal tk Pondělí 15 leden 2018 - 05:42:59 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Bývalý analytik CIA Raymond McGovern informoval o zasahování do prezidentských voleb v roce 2016 ze strany tajných služeb USA, včetně FBI. Napsal o tom ve svém článku na portále Consortiumnews.com.

„Teď se ukázalo, že ne Rusko se pokoušelo zfalšovat výsledky voleb v USA, ale zástupci vedení americké výzvědné společnosti, stínové osoby, které jsou někdy označovány jako hluboká ilegalita," uvádí se v publikaci.

McGovern také uvedl, že nebezpečí „manipulace americkou politikou ze strany tajných služeb USA se stává realitou".

Připomněl, že FBI odposlouchávala telefony členů předvolebního štábu Donalda Trumpa.

Zdroj: Consortiumnews.com

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2684 sec,0.0811 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,814kB