Úterý 16 leden 2018
Šokující analýza: Kdo je pan profesor Drahoš?   
Pridal tk Úterý 16 leden 2018 - 02:48:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Opět tu máme studenou občanskou válku Pražáků proti všem. Když se v těchto dnech projdete po Praze, tak se dozvíte, že pana Zemana volí jen lidé z venkova, kteří jsou debilní, frustrovaní a nevzdělaní. Ve zkratce to znamená: mizerné vzdělání, ruština, cibule, pivo, tlačenka a závist. Pokud chcete spáchat sebevraždu, tak Pražákům řekněte: Já ty lidi z venkova co tam volili Zemana znám, jsou celkem spokojení, jsou vzdělaní a žijí svým kulturním životem, často i bohatším než vy žijete tady v Praze...

Zdivočení Pražáci již po několikáté chápou demokratické volby jako občanskou válku, ve které je třeba zlého Zemana nejen porazit, ale jeho mrtvolu ponížit, vyválet ve výkalech, posypat moukou, nabodnout na kůl a vystavit na věži Staroměstské radnice nejlépe tam, kde před čtyřmi stoletími v roce 1621 už jednou visely hlavy poražených nepřátel jediné správné víry. Všichni totiž musí souhlasit s tvrzením, že Zeman je ošklivý a chromý alkoholik a dementní ruskočínský agent. Naopak pan Drahoš je anděl: je moudrý, nažehlený a slibuje, že má nějakou strategii. Také stále zdůrazňuje, že je profesorem jako byl Tomáš G. Masaryk. Každý tupý venkovan přece musí pochopit, že každý, kdo je profesorem (pan Drahoš v oboru chemie), tak je automaticky také univerzální autoritou ve všech ostatních oblastech lidské činnosti včetně nejvyšší politiky. To je ale nebezpečná pověra založená na vyčůraném zneužívání údajné autority v jednom oboru do ještě větší domnělé autority v úplně jiném oboru. Skuteční odborníci to samozřejmě nedělají. Neudělal to ani Albert Einstein, který byl nepochybně oprávněnou světoznámou vědeckou autoritou v oblasti fyziky, ale i on měl dostatek soudnosti, že odmítl výzvu se stát prezidentem státu Izrael. Náš pan Drahoš si ale věří, že bude lepší prezident než by jím byl sám Einstein.

Ano, Tomáš G. Masaryk byl také profesor a také nosil brýle. Tím však podobnost s panem Drahošem končí. Pan Masaryk byl totiž na rozdíl od pana Drahoše politicky aktivní dlouho před tím, než se stal prezidentem. Masaryk v roce 1876 promoval s diplomkou o starořeckém politikovi Platónovi, v roce 1891 se stal poslancem Říšské rady a v roce 1900 založil Českou stranu pokrokovou, za niž byl znovu zvolen říšským poslancem. Nebál se nepříjemných věcí; bojoval na straně nepopulární pravdy ve zpolitizované Hilsneriádě a ve sporu o Rukopisy. Napsal několik dnes by se řeklo odborných politologických knih, například mezinárodně uznávané dílo „Rusko a Evropa“ a veřejně přednášel o české otázce. V letech 1914 až 1918 cestoval na srbský pas po celém světě, navštívil USA, Rusko, Anglii, Francii, Švýcarsko a všude tam působil jako politik. Například v červnu 1915 v Ženevě poprvé veřejně vyhlásil požadavek samostatného státu. Prezidentem republiky byl poprvé zvolen až v roce 1918, čili po 40 letech politické práce.

Jakou politickou minulost má pan Drahoš? Kolik dnešních fanatických přívrženců znala pana Drahoše před pouhým jedním rokem, věděla, kde žije, a věděla, jaké důležité politické ideje prosazuje?

Ale pan Drahoš je údajně odborník na vědu a to by nám mělo stačit. Podívejme se proto podrobněji na jeho odbornost. Vědecký výkon se totiž může měřit. Měří se počet publikací a hlavně jejich mezinárodní ohlas, čili citace. Můžeme k tomu použít veřejně přístupnou citační databázi Scopus, která patří mezinárodně uznávané společnosti Elsevier sídlící v Amsterodamu. Jsou i jiné podobné databáze, ale tato je veřejně přístupná a laskavý čtenář si může kliknout a přesvědčit se sám.

Pan Drahoš byl několik let šéfem Akademie věd České republiky. To je první a největší vědecká instituce v naší republice. Dalšími vědeckými institucemi jsou ještě vysoké školy, ale na rozdíl od Akademie věd je účelem vysokých škol především učit, takže věda tam tvoří jen část jejich činnosti. Proto bychom měli očekávat, že šéf Akademie věd bude světoznámý vedoucí vědecký pracovník, který bude mít více publikací a citací než mají nejlepší vedoucí pracovníci (rektoři) na vysokých školách.

(Drahoš: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003428319
Podle databáze Scopus má ke dnešnímu dni pan profesor Drahoš za celý život 74 vědeckých publikací, které mají celkem 1416 citací.

(Zima: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005803843
Zdá se to hodně, ale pro srovnání věkově mladší pan rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima má 369 vědeckých publikací a 4029 citací. Jak je možné, že mladší vysokoškolský profesor, který na rozdíl od profesora akademika také učí a ještě pracuje ve fakultní nemocnici má pětkrát více publikací a třikrát více citací?

(Snášel: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602312912
Podívejme se také mimo Prahu do oblastí dalekého venkova, kde žijí závistiví nevzdělanci konzumující tlačenku a pivo; třeba do daleké Ostravy. Tam je rektorem Vysoké školy báňské také mladší profesor Václav Snášel - informatik a spolupracovník profesora Ivo Vondráka, který se stal krajským hejtmanem. Pan rektor Vysoké školy báňské profesor Václav Snášel má 661 vědeckých prací a 2284 citací. Takže má asi dvakrát víc citací a devětkrát víc vědeckých prací než pan Drahoš. A takto bychom mohli pokračovat dál a dál i tam, kde by měli údajně žít závistiví primitivové. Vysoké školy máme také ve Zlíně, Olomouci, Brně, Českých Budějovicích, Plzni, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Pardubicích a Jihlavě.

Hodně zajímavá je také strukura vědeckých prací pana Drahoše. Jeho nejcitovanější práce byly napsány před více než 15 lety (tohle Scopus také umí zjistit), některé jsou dokonce staré až 30 let a jsou dílem jiných autorů, kam se pan Drahoš připisoval na konec autorského kolektivu. Dále za posledních 10 let pan profesor publikoval pouze pět nových prací, takže Scopus názorně ukazuje, že pan profesor je už asi za zenitem své vědecké dráhy. Zobrazení jeho posledních deseti let připomíná noty na buben.

Nechme však nemilosrdné obrázky a zeptejme se, jaký je vlastně největší životní vědecký objev pana Drahoše? Jsou to články a laboratorní experimenty popisující chování bublinek v kapalinách pod tlakem, které pan Drahoš publikoval v různých obměnách v různých časopisech od 80. let minulého století až do nedávné doby? Nebo to je za těch cca 40 let vědecké kariéry ještě něco jiného, co by měla veřejnost znát? Bylo by také dobré se dopátrat a zveřejnit docentskou habilitační práci pana Drahoše, která měla být údajně obhájena v roce 1994 a která ze zákona musí předcházet jmenování profesorem. Vyvrátilo by to pochybnosti, že žádná habilitační práce nikdy nebyla napsána a titul docenta pan Drahoš obdržel jen za soubor článků s přihlédnutím na rehabilitaci za údajný politický útlak před rokem 1989, přestože ho tehdejší režim na rozdíl od mnoha jiných v období 1985–1986 vyslal na studijní pobyt na Univerzitě v Hannoveru v západním Německu a na půlroční pobyt od ledna 1989 na Universitě v Sao Paulu jako hostující profesor, kterým se však oficiálně stal až v roce 2003.

Pan Drahoš je údajně uvážlivý, rozumný a slušný člověk. Čili přeloženo do srozumitelné češtiny je to bezbarvý a omyvatelný kandidát zcela ve vleku svých sponzorů a poradců. Je to figurka, která nebude lobbistům dělat potíže. Takto byl totiž záměrně vybrán, lidé na pozadí využili jeho pracovitosti a ambicióznosti, která se přetvořila do chtivosti se stát prezidentem. Takto se chovají všichni stárnoucí kariéristé, kteří rádi sbírají čestné tituly doctor honoris causa a různá vyznamenání. Proboha, to si pražská kavárna nemohla najít někoho jiného? Je to vlastně směšné, jak Pražáci již po několikáté v úporné snaze to natřít venkovu, dokážou sami sebe znemožnit a položit se na vlastní lopatky. Proč si protizemanovští Pražáci nezvolili někoho jiného, například pana Pavla Fishera, vynikajícího diplomata, se kterým se život nemazlil a který by byl nepochybně mnohem kvalifikovanější na post hlavy státu? Pan Fisher dokonce dokázal zabodovat i mimo Prahu, ale nevybrali si ho, všechno vsadili jen na Drahoše. S panem Fisherem by totiž nemohli tak snadno orat, jako se radují, že budou orat s Drahošem. Dnes je pan Drahoš proevropský, protože si vyhodnotil, že to je pro jeho kariéru velmi výhodné, ale vůbec nevíme, co by pan Drahoš dělal na postu prezidenta republiky v době nějaké těžké mezinárodní krize, kterou si samozřejmě nikdo z nás nepřeje, ale může k nám přijít ze všech možných světových stran? Čí zájmy by hájil?

Proč volit člověka, který očividně jen vycítil příležitost získat další titul do své sbírky, ale politickému řemeslu vůbec nerozumí?

Redakce INFOKURÝR.cz

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAntidemokrat Jiří Drahoš, alias “Bas” aneb jeho utajená minulost. O věcech jako je EU a NATO se prý nemá rozhodovat v referendech. Tečka!   
Pridal tk Úterý 16 leden 2018 - 02:38:54 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Antidemokrat Jiří Drahoš, alias “Bas” aneb jeho utajená minulost. O věcech jako je EU a NATO se prý nemá rozhodovat v referendech. Tečka!

Jiří Drahoš, “čistý prezidentský kandidát”, který o sobě prohlašuje, že má čistou minulost. Ale kde je pravda? Veřejnost musí znát veřejný profil “Base”.


Na veřejnost již dříve pronikly informace o tom, že Jiří Drahoš prý před rokem 1989 spolupracoval s StB. Mimochodem, po internetu se šíří celkem 3 různé varianty této zprávy. Ale každá je jiného rozsahu. Více najdete v článku zde: https://aeronet.cz/news/kandidat-na-prezidenta-jiri-drahos-zvazuje-zalobu-na-internetu-se-o-nem-siri-vybusny-material-o-spolupraci-s-komunistickou-stb-kopie-dokumentu-obdrzela-i-nase-redakce-puvod-informaci-je-neznamy/ . Ovšem je nutné podotknout, že jsou to opravdu zatím neověřené zprávy. A věřím, že J. Drahoš, který je v nich interpretován jako spolupracovník, bude dělat vše možné pro to, aby své jméno očistil. Ale je to možné? Vždyť Drahošovi příznivci tohoto prezidentského kandidáta, který v prvním kole prezidentské volby skončil na druhém místě, označují za novodobého Masaryka. Ale toto je samozřejmě urážka prvního československého prezidenta, neboť pan Drahoš zdaleka není takový demokrat, za jakého se vydává. A už vůbec ne s úplně čistou minulostí.
Jiří Drahoš není politik, i když kandiduje na prezidenta. Ale toto není omluva pro to, že nezná Ústavu ČR, zákony republiky a mnoho dalších věcí. A mimochodem, on jako politik, musí občas překousnout i nějaké informace, týkající se jeho osoby a zejména minulosti. Zatím toto stále nezvládá.

Kdo to vlastně je Jiří Drahoš? Uměle médii podporovaný protikandidát prezidenta Zemana. Podporovaný Michalem Horáčkem, který dle některých zdrojů předložil zfalšované lustrační osvědčení, zamlčel hospitalizaci v psychiatrickém ústavu, či se snad i věnoval nelegálním sázkám na dostihy. Mimochodem, M. Horáček byl v 80. letech tajnou službou vytipován ke spolupráci. A to s krycím jménem Sázkař. Žel musíme konstatovat, že o jeho činnosti nelze dnes nic zjistit a to ani z dochovaných záznamů policie před rokem 1989. Pan Horáček, si od 18 let přivydělával způsobem, který v tehdejší době nebyl zcela obvyklý.

A to takovým, že většinu času trávil na závodišti v Chuchli, kde přijímal sázky na koně. A tehdejší režim mu toto podnikání toleroval. Divné, že ano….? Proč asi? Ať si každý odpoví sám. A je jasné, že když dojde na tuto kapitolu jeho života, tak znatelně znervózní. Některé prameny uvádějí, že M. Horáček donášel na Františka Cigánka. Ve spisech tajné služby se dále uvádí, že Horáček je prověřená osoba. A přesně tato osoba, která asi nemá zcela čistou minulost, bude poučovat občany ČR o slušnosti, demokracii…Ale to nejhlavnější je, že když M. Horáček prohrál v prezidentských volbách, vyjádřil podporu Drahošovi, o kterém, jak jsem psal, se spekuluje, že taktéž spolupracoval s tajnou službou. “Čistý politik podpořil druhého čistého politika”.

Mimochodem, Jiří Drahoš má velmi zkreslenou představu o demokracii. Nezapomeňme na to, co nedávno prohlásil. A to, že referendum o vystoupení ČR z EU by nikdy nevypsal! Takto vypadá demokracie v podání Drahoše. Politika, který je uměle podporován různými médii. A ještě by se mělo neustále zmiňovat to, že jedním z klíčových volebních manažerů Drahoše je Jakub Kleindienst, který má za sebou pestrou minulost. Kleindienst působil ve vedení firmy, stíhané v kauze Davida Ratha i v řadě dalších společností, které byly v insolvenci. Toto je další temný škraloup J. Drahoše.
Pokud si lidé za prezidenta volí Drahoše, ať počítají s tím, že v ČR bude zanedlouho euro, budou po republice rozmístěny posádky zahraničních vojsk a v žádném případě se občané nebudou moci zcela demokraticky rozhodnout o setrvání ČR v EU. Další zarážející věc je ta, že Drahoš je zastánce přijímání islámských migrantů, potencionálních teroristů. Volte Drahoše a zanedlouho Česká republika nemusí být zcela bezpečným státem pro své občany.

Pokud lidé opětovně zvolí pana Zemana, tak se můžeme spolehnout, že prezident Zeman bude tak jako dřív bránit zájmy České republiky a zejména jejích obyvatel.

-Petr Cvalín-

Pozn. redakce: Šiřte a sdílejte tyto informace na sociálních sítích a v emailech svým přátelům, kamarádům a známým a připojte se k boji za záchranu budoucnosti naší země v nadcházející volbě prezidenta republiky. Pomozte svými silami a aktivitou otevřít oči lidem, kteří jsou zaslepeni mediální nálepkou a mainstreamovou propagandou ve prospěch Jiřího Drahoše. Připojte se k lidovému hnutí za znovuzvolení Miloše Zemana prezidentem ČR. Děkujeme!


Zdroj: https://aeronet.cz/news/video-antidemokrat-jiri-drahos-alias-bas-aneb-jeho-utajena-minulost-o-vecech-jako-je-eu-a-nato-se-pry-nema-rozhodovat-v-referendech-tecka/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDruhé kolo prezidentských voleb: Zeman bude "odejít"   
Pridal tk Úterý 16 leden 2018 - 02:29:03 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Původně jsem o prezidentských volbách vůbec psát nechtěl, ale vývoj po prvním kole se ubírá směrem, který se mi velmi nelíbí. Takže jak to vypadá (čísla zaokrouhlena): Miloš Zeman: 39%, Jiří Drahoš: 27%, Pavel Fischer: 10%, Michal Horáček: 9%, Marek Hilšer: 9%, Mirek Topolánek: 4%, Jiří Hynek: 1%, Petr Hanning 1%, Vratislav Kulhánek: 0%.

Zeman sice vede o skoro 12%, ale jeho další vítězství je nejisté. Kde jsou všichni ti prognostici, kteří tvrdili, že Zeman rozdrtí své oponenty v prvním kole? Kde zůstaly davy Zemanových příznivců z desítek a stovek setkání s prezidentem po celé zemi? Rozpustily se ve sklenici vody. Není bez zajímavosti, že Zeman zvítězil ve všech krajích země s výjimkou hlavního města, tam zvítězil Drahoš. Praha tedy opět oportunisticky volila proti zbytku národa. Ukazuje se síla pražské kavárny a havloidů, kteří stále mají Prahu pod kontrolou – navzdory přání většiny.

A ukazuje se ještě něco. Totiž význam geniální chyby, která byla záměrně vložena do pravidel pro přímou volbu hlavy státu. Dvoukolový systém. Jakoby nestačilo prostě ponechat jedno kolo a kandidáta s největším počtem hlasů určit za vítěze. Ne. To by neumožnilo pozdější (zcela legální) machinace pro případ, že vítězný kandidát nevoní těm, kteří skutečně rozhodují.

Pátá kolona tentokrát zvolila dobrou taktiku. Věděla, že prosté okopávání kotníků nestačí, Zeman byl moc silný nepřítel a navíc ho lidi měli rádi. Neustálé osobní útoky, ponižování, zesměšňování se ukázalo kontraproduktivní. Proto využila systému dvou kol voleb a nasadila vysoký počet protizemanovských kandidátů. Ta kandidující sebranka neměla jiný účel, než rozmělnit počty hlasů. Nic neřekla, ničím nezaujala, jejím jediným projevem byla nenávist vůči Zemanovi. A protože každý z těch protikandidátů nakonec něčím zaujal některé voliče, našly se pro něj hlasy. Rozděl a panuj. Rozděl národ. Tak to fungovalo od starověku a opět se to podařilo.

Nyní, po prvním kole, kdy Zeman nedostal nadpoloviční většinu, jak předpovídali mnozí, dojde ke sloučení jeho nepřátel. Trpaslíci se spojí, aby porazili toho, komu dokážou jednotlivě akorát okopávat kotníky. Neúspěšní kandidáti vyzvali své voliče, aby v druhém kole podpořili Drahoše. Dokonce kdysi mocná ODS vyzvala své sympatizanty k podpoře Drahoše. A k tomu zřejmě dojde. Takže pokud sečtu hlasy voličů propadlých kandidátů (až na hlasy pro Hanninga), vychází mi, že Drahoš může klidně získat v druhém kole kolem 60 % hlasů. Dost na Zemanovo odstavení. Jistou naději ještě skrývají ti, kteří v prvním kole nehlasovali, těch je 38 %. Mohli by výsledek ovlivnit, ale půjdou k volbám? Toť otázka.

Zeman svého času podepsal smlouvu s ďáblem. Stejně jako Trump. Hovořím o jeho lokajské podpoře ne-státu Izraele. To je silná karta, která zatím stačila ochránit prezidenta před sprostými, podrazackými útoky jeho nenávistníků. Ale ve hře je teď kandidát stejně devótní, který by svým skutečným páničkům nesloužil o nic hůře, takže je to na vážkách a Zeman se nemůže stoprocentně spolehnout na podporu svých šéfů. Navíc loutkovodiči za scénou mají na své lokaje ještě další požadavky. Kromě bezvýhradné podpory ne-státu Izrael vyžadují také notnou dávku eurohujerství, proti-národního smýšlení, souhlas s přijímáním afrických hord, nenávisti vůči Rusku, ohnutých zad a vůbec ochoty dělat, co se jim naznačí. A tady už Zeman selhává na celé čáře, je silná osobnost, vlastenec. To se do krámu nehodí, z toho pohledu bude pro loutkovodiče lepším materiálem bezpáteřní Drahoš.

Shrnuto a podtrženo, vidím to pro Zemana bledě. Má to nahnuté. Pokud se nestane zázrak, příštím prezidentem bude slizoun Drahoš. Se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

Vladimír Stwora

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2018/01/7478-zeman-bude-odejit.htm
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAmerická hysterie   
Pridal tk Úterý 16 leden 2018 - 02:23:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Už před dvaceti lety jsme s jedním kolegou během několikatýdenního pobytu v USA každou neděli dopoledne sledovali v televizi přímé přenosy různých kázání a bohoslužeb. Už si nevzpomínám jaké to byly církve. Jsou jich v Americe desítky, ne-li stovky a všechny ty obřady se vzájemně podobaly jako vejce vejci. Mohu vás ubezpečit, že je to pro zahraničního diváka taková zábava, že návštěva prvotřídního cirkusu je proti jenom tomu slabým odvarem.

Hlavním účinkujícím byl vždy kazatel obdařený nepřekonatelným nadáním směsice exhibicionismu a hysterie. Jeho kázání zpravidla pozvolna nabývalo na gestikulační a hlasové síle. Impozantní byly i detailní záběry na obličejovou mimiku. Když mluvil o hříšnících doprovázel to nenávistnými škleby, při líčení pekelných hrůz přecházel do fistule a očima kroutil skoro jako naši aktivisté když běhají po ulicích v amoku omotaní tibetskou vlajkou.

Účinek na americké věřící neměl daleko reakcím fanatických posluchačů řvoucího Adolfa Hitlera. Zejména ženská část publika, zřejmě hystericky predestinovaná, se nejen bila v prsa a málem si rvala paruky z hlavy, ale kazatel je často přinutil i ke skandovaným pokřikům freneticky vykřikujícím Ježíš, Ježíš, Ježíš a hrozících pěstmi zlému svádějícímu Satanovi.

Vzpomněl jsem si při tom řevu na studii sociologa Eliase Canettiho „Masa a moc“, který právě sborovým pokřikem charakterizuje manipulovaný dav. Sborový pokřik byl dříve obvyklý při veřejných popravách, když kat zvedl uťatou hlavu do výše, nebo pokřik, který známe ze sportovních utkání když se někomu podaří tak na první pohled nesmyslná akce umístit nafouknutý míč nebo kulatý kousek gumy do předem vyhrazeného prostoru zvaného branka. Stejně řvaly každou neděli ty americké baby při kázání a škoda, že takovouto nedělní show neumožňuje taky naše televize když nás těmi záběry z americké hokejové ligy občas počastuje. Věřte, že to mávání červenými kartami a házení syrovými vejci je jenom slabým odvarem toho skutečného davového šílenství.

Ale včera večer jsem si to docela pěkně užil. Dávali ukázky z vystoupení jakési americké hvězdy, která je prý nejlepší televizní moderátorkou a nejbohatší Američankou a jmenuje se Oprah. Je to afroamerická hysterka, kterou z neznámých důvodů prý zbožňuje celá Amerika. Při svém vystoupení následovala příkladu výše uvedených náboženských kazatelů. Stejně koulela očima, mávala rukama a svíjela se. Dokázala pak převážně dámské publikum strhnout k davovému řevu. Divačky nekřičely Ježíš, Ježíš, ale me-too, me-too. U davového šílenství je totiž především zapotřebí nepřítel. Tentokrát to nebyl ďábel, ale mužské pohlaví. Boj nebyl náboženský nebo třídní, ale genderový.

Nevím, zda se to třeba neujme i v České republice. Myslím však, že přece se od USA trochu lišíme. Přestože ty sportovní tribuny dokáží jaksepatří bouřit a na veřejných shromážděních občas nějaké to syrové vejce letí, v televizním talk show vítězí vstřícná laskavá umírněnost páně Šípova nad mírně dryáčnickým projevem ředitele zeměkoule Jana Krause. A v prezidentském klání dáváme přednost distingovanému vzdělanému prošedivělému panu profesorovi před tím americkým hysterikem s obarvenou kšticí.

Zkrátka jsou ti Američani tak trochu jiní. Více než padesát procent jich prý věří v peklo a na každé dolarové bankovce mají nápis náboženského memu In God We Trust. Dovedete si představit naše koruny s připomenutím, že věříme v Boha? Snad by se spíš hodilo Věříme v Gotta. A potom už jenom každou neděli chodit řvát do kostela.

Radim Uzel

Zdroj: Vaše věc


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUtajované střípky ze života Jiřího Drahoše vytváří hrozivou mozaiku...   
Pridal tk Úterý 16 leden 2018 - 02:20:50 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Citace z Wikipedie: " V roce 1977 mu byla udělena cena ČSAV. Od roku 1978 působil v tomto ústavu jako vědecký pracovník v Oddělení chemických reaktorů, skupina pro oblast modelování a řízení chemicko-inženýrských procesů (J. Čermák, J. Drahoš, A. Havlíček). V období 1985–1986 mu byl povolen studijní pobyt na Univerzitě v Hannoveru (Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover) ve Spolkové republice Německo, na který získal od Humboldtovy nadace se sídlem v Bad Godesbergu stipendium. Nadace poskytovala mladým vědcům z různých vědních disciplin ve věku 25 až 38 let stipendium. V Hannoveru se seznámil s brazilským doktorandem a v lednu roku 1989 mu byl umožněna půlroční pobyt na Universitě v Sao Paulu, kde přednášel jako hostující profesor."

Vzpomínáte si na tu dobu? Byť i jen návštěva u příbuzných v nepřátelském, kapitalistickém zahraničí byla pečlivě evidována, lidé byli následně předvoláváni STB a vytěžování, s kým se setkali, o čem spolu hovořili apod.

Vše se zaznamenávalo. A tady máme vědce, který v této době (r.1977) úspěšně stoupá vzhůru, absolvuje roční studijní pobyt v Hannoveru a poté později v Sao Paulu, není to člen strany a... Světe podiv se v Archivu bezpečnostních složek o něm není jediný záznam, a to včetně bývalé kartotéky Správy pasů a víz SNB. Zkrátka takový malý zázrak...

V minulosti jsem se o toto téma zajímal a několikrát jsem si vyslechl od lidí, kteří měli k této oblasti blízko, shodnou informaci o tom, že se po listopadu 1989 zcela skartovaly svazky osob, s nimiž se počítalo do pozdějších veřejných funkcí. K těmto materiálům se pochopitelně pořizovaly fotokopie... Myslíte si, že se toto Jiřího Drahoše netýká?

Zdeněk Bálek

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Africe našli gigantický diamant   
Pridal tk Úterý 16 leden 2018 - 02:09:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jeden z největších diamantů v dějinách byl objeven v dolu Letseng v Lesothu na jihu Afriky, uvedla tisková služba společnosti Gem Diamonds, která v dole provádí těžbu.

Drahokam o hmotnosti 901 karátů (182 gramů) se stal pátým největším diamantem, který byl kdy objeven, stojí ve zprávě. Minerál patří mezi diamanty typu II, jež téměř neobsahují příměs dusíku a patří mezi ty nejdražší na světě.

Podle údajů The Financial Times cena nového diamantu může převyšovat 40 milionů dolarů. V pondělí 15. ledna akcie společnosti Gem Diamonds stouply o 15 procent, poznamenává list.

Zdroj: The Financial Times, Sputniknews.com

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNalezen způsob, jak vyléčit ochrnutí po zranění zad   
Pridal tk Úterý 16 leden 2018 - 02:07:16 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Genetikové našli v DNA mihul neobvyklou sadu genů, jež nutní buňky přetržené míchy opět obnovovat vzájemné vazby po zranění páteře. Podobné geny se podařilo nalézt i v genomu člověka, stojí v článku zveřejněném v časopisu Scientific Reports.

„Mnoho let jsme věděli, že u mihulí někdy dochází k spontánní léčbě i těch nejzávažnějších poranění páteře. Nevěděli jsme však, jaké přesně molekuly odpovídají za toto zázračné zotavení. Teď jsme odhalili všechny geny, které jsou zapojeny do tohoto procesu, a můžeme přistoupit k pátrání po té sekvenci DNA, která bezprostředně odpovídá za léčbu míchy," prohlásila Ona Bloomová z Feinsteinova institutu lékařského výzkumu v americkém Manhassetu.

Zdroj: Scientific Reports

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponErdogan slíbil, že zničí oddíly syrské opozice, které USA budují na syrské hranici   
Pridal tk Úterý 16 leden 2018 - 02:02:50 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pohrozil, že zničí „hraniční bezpečnostní síly“, které budují Spojené státy severu Sýrie.

„Amerika teď na našich hranicích buduje teroristickou armádu, která ohrožuje bezpečnost Turecka. Naším úkolem je zadusit tuto armádu, dokud se ještě nenarodila. Pokud Spojené státy chtějí s těmito divokými tvory navázat spolupráci, tak to je jejich věc. My to ale nedopustíme," řekl Erdogan, když vystupoval v Ankaře.

Prezident podotkl, že turecká armáda bude nadále ostřelovat pozice sil sebeobrany syrských Kurdů v Afrinu.

„Naše ozbrojené síly v nejbližší budoucnosti, doufám, vyřeší problém v Afrinu. Operace může začít v jakýkoliv okamžik," dodala hlava tureckého státu.

Včera se objevily informace, že koalice buduje v Sýrii „hraniční bezpečnostní síly pro zajištění ochrany oblasti, kterou má pod kontrolou. Cílem je vycvičit 30 000 lidí, přičemž 15 000 má přijít ze Syrských demokratických sil (SDF).

Zdroj: https://cz.sputniknews.com/svet/201801156599436-Erdogan-opozice-USA-hranice/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBritský ministr financí se domnívá, že členské státy EU nebudou následovat Velkou Británii v odchodu z EU   
Pridal tk Úterý 16 leden 2018 - 01:59:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Britský ministr financí Philip Hammond při rozhovoru pro německá média uvedl, že obavy, že jakmile EU a Velká Británie dosáhnou cíle odstupu Velké Británie z EU, ostatní členské státy budou následovat, jsou zbytečné.

Hammond uvedl, že EU by se měla zaměřit na podporu vlastní atraktivity, aby zabránila snahám o odchod ostatních členských zemí. Zdůraznil, že EU by neměla trestat Británii za rozhodnutí vystoupit a obě strany by si měly udržet pozitivní a optimistický pohled na budoucí vztahy.

Vzhledem k významu služeb v britské ekonomice Hammond uvedl, že dohoda o volném obchodu mezi Británií a EU musí po vystoupení Británie z EU obsahovat pravidla a předpisy o službách.

Představitelé 27 členských zemí EU dosáhli pokroku v jednání a zahájí druhé kolo vyjednávání. 29. března 2017 Spojené království oficiálně předložilo EU žádost o odchod z EU a stalo se prvním členským státem, který požádal o odstoupení. Podle zákonů EU musí obě strany dokončit jednání o odchodu Velké Británie do dvou let, tedy do 29. března roku 2019.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMahmúd Abbás znovu odmítl zprostředkování USA mezi Izraelem a Palestinou   
Pridal tk Úterý 16 leden 2018 - 01:57:45 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Palestinský prezident Mahmúd Abbás v neděli v Ramalláhu zdůraznil, že Palestina odmítá zprostředkování USA mezi Izraelem a Palestinou.

Mahmúd Abbás téhož dne na slavnostním zahájení mimořádné schůze Ústředního výboru Organizace pro osvobození Palestiny řekl, že Palestina nepovažuje USA za prostředníka. Nedovolíme, aby americká hegemonie uspěla. Zvážíme různá řešení palestinsko-izraelského sporu, nebudeme ale uvažovat o účasti Spojených států.

Abbás uvedl, že USA využily 43 krát právo veta při projednávání rezolucí v OSN. Palestina stále žádá OSN o obnovení svého postavení v mezinárodním společenství s cílem zajistit legitimní práva palestinského lidu a právní postavení Palestiny.

Abbás ve svém projevu zdůraznil, že východní Jeruzalém je hlavní město palestinského státu. Palestinci se nevzdají svých práv ani nebudou opakovat minulé chyby a nyní je pro každého Palestince důležité ochránit naše trvalé hlavní město. Palestina bude pokračovat v mírové koordinaci.

Palestina bude nadále udržovat kontakt s izraelskými pacifisty a bude diskutovat o tom, jak dosáhnout míru mezi Palestinou a Izraelem.

Americký prezident Donald Trump uznal 6. prosince roku 2017 Jeruzalém za hlavního města Izraele. Palestina silně odmítá Trumpův postoj. Trump hrozí, že přestane poskytovat Palestině ekonomickou pomoc, aby donutil palestinskou stranu obnovit jednání s Izraelem.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2028 sec,0.0472 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,752kB