Čtvrtek 18 leden 2018
Dnes definitivně skončila nezávislost České televize, to málo, co z ní zbývalo. Generální ředitel ČT Petr Dvořák vstoupil oficiálně do politiky   
Pridal tk Čtvrtek 18 leden 2018 - 11:05:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dnes definitivně skončila nezávislost České televize, to málo, co z ní zbývalo. Generální ředitel ČT Petr Dvořák vstoupil oficiálně do politiky, podepsal výzvu proti Andreji Babišovi, kterou sepsali lidé z okolí Jiřího Drahoše a Kroměřížské výzvy! Neziskovku, která za výzvou stojí, financuje Open Society Foundations George Sorose, americká ambasáda v Praze, britská a kanadská ambasáda a fond Karla Janečka! Nový skandál jen 9 dní před 2. kolem prezidentské volby!

A je to tady. Dochází k lámání chleba, nervy jsou na pochodu, rukavičky jdou dolů a masky jsou odhazovány, protože jde o všechno. Dnes došlo k naprosto bezprecedentní události, která možná ovlivní nejen prezidentskou volbu za 9 dní, ale možná i ohrozí účast prezidenta republiky v prezidentské debatě s Jiřím Drahošem na České televizi, i když není vyloučeno, že v této chvíli už může být Miloši Zemanovi jedno, jestli je hlavním problémem v ČT Václav Moravec nebo někdo jiný, protože to, k čemu dnes došlo, nemá obdoby. Generální ředitel České televize Petr Dvořák se totiž podepsal pod politický manifest neziskového uskupení Rekonstrukce státu, který má název “Mantinely demokracie” a jde celkem o 19 mantinelů, které by politici nikdy neměli překračovat. Text je namířen proti Andreji Babišovi a proti SPD Tomia Okamury, kromě toho, že jde o vměšování do české politiky zvenčí, ale o tom až níže. Problém je v tom, že celý tento dokument je převzatý od amerického velvyslanectví v Praze, kde byl tento dokument v původní anglické verzi k dispozici již od roku 2011, dva roky předtím, než vznikl neziskový projekt Rekonstrukce státu.

Výzva “Mantinely demokracie” má svoji vlastní webovou stránku, kde je uvedeno celkem 19 bodů, které na přednáškách v Americkém centru v Praze v roce 2016 prezentoval bývalý americký velvyslanec Andrew Schapiro jako 19 mantinelů pro omezení politické moci českých politiků v ČR, kde cílem je vyčlenit některé výkonné a justiční mechanismy v ČR z vlivu Poslanecké sněmovny a demokraticky volených zástupců. Jde o zásadní dokument, kterým americké velvyslanectví zasahuje do chodu České republiky a skrze neziskový projekt Rekonstrukce státu se snaží omezit demokratický politický proces v České republice způsobem, který u veřejnosti má vyvolat pocit skryté války proti politickým stranám, které apriori prý chtějí v České republice zneužívat moc. Celý dokument je zpracovaný způsobem, že dává sice smysl, ale podprahově obsahuje nebezpečné prvky odebírání svrchované demokratické moci českému politickému systému demokraticky volených zástupců. Pojďme si těch 19 mantinelů rozebrat.

Mantinely demokracie

1.Vláda nečiní žádné kroky, jež by ovlivnily nezávislé vyšetřování případů orgány činnými v trestním řízení.
2.Vláda nečiní žádné kroky, jež by ovlivnily řádný a nestranný výkon činnosti Finanční správy, Finančního analytického úřadu a bezpečnostních sborů.
3.Vláda nečiní žádné kroky, jež by ovlivnily nezávislou činnost kontrolních a dozorových orgánů veřejné moci.
4.Podstatné organizační a personální změny ve fungování orgánů činných v trestním řízení probíhají jen v případě, že o nich byli s dostatečným předstihem informováni vrcholní představitelé těchto orgánů a zástupci opozice a byla umožněna debata o vhodnosti těchto změn.
5.Vláda odvolává Nejvyššího státního zástupce jen v případě, že k tomu budou dány jednoznačné důvody prokázané zejména v kárném řízení.
6.Vláda zajišťuje nezávislost, odbornost i potřebnou finanční a personální kapacitu Výboru pro personální nominace, který posuzuje obsazování orgánů podniků vlastněných státem.
7.Vláda zajišťuje, aby veřejní funkcionáři uvedení v § 2 zákona o střetu zájmů, jejichž jmenování je v pravomoci vlády či jí podřízených orgánů, prošli řádným výběrovým procesem a splňovali odborné předpoklady pro výkon funkce.
8.Vláda, která nezíská důvěru Poslanecké sněmovny, vládne v demisi jen po nezbytnou dobu.
9.Vláda neobchází služební zákon neopodstatněnou systemizací služebních a pracovních míst.
10.Vláda nezužuje rozsah práva občanů na informace a dbá na to, aby orgány státní správy informace poskytovaly řádně a včas.
11.Pokud bude schválen ústavní zákon o obecném celostátním referendu, nebudou připuštěny otázky, které mohou vést ke změně podstatných náležitostí demokratického právního státu, zrušení či omezení ústavně zaručených práv a svobod nebo k rozporu s mezinárodními závazky ČR.
12.V případě novely jednacího řádu Poslanecké sněmovny směřující k zefektivnění jednání ve Sněmovně nedojde k potlačení práv opozice na diskusi.
13.Vláda zachovává v procesu přípravy zákonů prostor pro nestranné odborné posouzení ústavnosti a dalších podstatných aspektů legislativních návrhů, které v současnosti provádí Legislativní rada vlády.
14.Vláda zachovává veřejný přístup k legislativním dokumentům vlády.Vláda nepřijímá žádná opatření týkající se způsobu jmenování soudců a jejich funkčního období, která by vedla k oslabení jejich nezávislosti.
15.Vláda nepřijímá žádná opatření týkající se způsobu jmenování soudců a jejich funkčního období, která by vedla k oslabení jejich nezávislosti.
16.Vláda ve své činnosti respektuje rozhodnutí Ústavního soudu a neprosazuje omezení jeho kompetencí.
17.Vláda zachovává veřejnoprávní média a neprosazuje změnu jejich právního postavení, směřující k jejich větší podřízenosti výkonné moci.
18.Vláda nečiní žádné kroky narušující nezávislost obsahu veřejnoprávních médií.
19.Projednávání výročních zpráv mediálních rad není využíváno k omezení nezávislosti veřejnoprávních médií.

Nebezpečnost výzvy Mantinely demokracie spočívá ve dvou paragrafech, 11 a 17, které jsou vpašovány do tohoto dokumentu z čistě účelového lobbistického hlediska. Paragraf 11 výzvy už dopředu diskredituje snahy SPD a Tomia Okamury o zavedení nejen přímé demokracie, ale i o vyvolání referenda o vystoupení z EU a zejména z NATO. Na tomto má největší zájem především americké velvyslanectví, které nechce dopustit vyvolání referenda o vystoupení ČR z NATO, neboť to je jeden z mezinárodních závazků ČR. Některé paragrafy sice dávají význam a nelze proti nim moc namítat, nicméně ostatní paragrafy dokumentu se snaží ovlivňovat v ČR politický proces, který vychází z legislativního a především plebiscitního rámce demokratických voleb. Pokud se totiž podíváme na paragraf 17, tak najednou pochopíme, že v celé výzvě začíná něco opravdu vážně zapáchat.

Generální ředitel ČT Petr Dvořák připojil svůj podpis pod výzvu Mantinely demokracie zejména kvůli paragrafu 17, ale v důsledku i dalších dvou paragrafů. Problém je v tom, že generální ředitel ČT musí být apolitickou osobou a nesmí se vyjadřovat k politickým krokům a prosazovat politické teze, a to ani ve vztahu k vlastnímu subjektu, kterému šéfuje. Veřejnoprávní služba znamená, že médium má vyjadřovat názory všech občanů a z principu věci je naprosto nemyslitelné, aby se generální ředitel ČT podepisoval pod výzvu, kterou vytvořila nezisková organizace ve spolupráci a na základě konzultací v Americkém centru v Praze se zástupci amerického velvyslanectví, nemluvě o sponzorech a organizacích, které tuto neziskovou organizaci financují, čímž se skandál Petra Dvořáka dostává do úplně jiných rozměrů.

Za Rekonstrukcí státu stojí zahraniční fondy a americký NGO sektor spolu s podporou US Embassy a americké Transparency International

Rekonstrukce státu je sdružení více jak 20 neziskovek, které vzniklo v roce 2013 z původního pro-amerického projektu v ČR s názvem Frank Bold a za nímž stála americká neziskovka Transparency International, kterou financuje americký Kongres, ministerstvo zahraničí USA, Rockefellerova rodina a v neposlední řadě George Soros. Transparency International se později z projektu stáhla. Pokud se podíváme na seznam významných a největších dárců Rekonstrukce státu, najdeme tam subjekty, které nám jsou velmi dobře známy a vůbec nás nepřekvapí.

•Americká ambasáda v Praze
•Open Society Foundations George Sorose
•Fond Otakara Motejla
•Fond Karla Janečka
•Student Agency
•Program Evropské unie
•Britská ambasáda
•Kanadská ambasáda
•EEA Grants
•Norské fondy

Ředitel České televize se tak podepisuje pod lobbistický dokument neziskovky, která je odshora dolů financována cizími mocnostmi, ambasádami a soukromými fondy, které pomocí politického lobbingu a politických neziskovek v ČR zasahují a vměšují se do vnitřních zájmů ČR.

Jenže to stále není ten nejvyšší vrchol tohoto skandálu. Když se totiž podíváme na stránky Rekonstrukce státu na citace signatářů výzvy, najdeme tam stejné lidi, kteří podepsali také Kroměřížskou výzvu , která pro změnu usilovala o odvolání prezidenta Zemana a současně vyrobila dva prezidentské kandidáty proti Miloši Zemanovi, Michala Horáčka a Marka Hilšera. Oba dva po 1. kole prezidentské volby ihned běželi za Jiřím Drahošem a vyjádřili mu podporu pro 2. kolo volby. Kroměřížská výzva je v současné době hlavním podporovatelem Jiřího Drahoše pro 2. kolo a s velkým překvapením najednou zjišťujeme, že ředitel České televize se připojil k výzvě, kterou signují vesměs výhradně signatáři Kroměřížské výzvy, která usiluje o odstranění Miloše Zemana z funkce prezidenta. O Kroměřížské výzvě a o jejím napojení na Jiřího Drahoše jsme psali zde: https://aeronet.cz/news/odhaleni-natvrdo-kdo-voli-jiriho-drahose-voli-ve-skutecnosti-miroslava-kalouska-budoucim-premierem-voli-karla-schwarzenberga-jako-mentalniho-guru-voli-celou-top09-vcetne-kromerizske-vyzvy/

Rekonstrukce státu a Kroměřížská výzva jako dvě dvojčata na podporu Jiřího Drahoše a společného boje proti Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi

„Každá moc má vždycky tendenci rozpínat se za vytyčené hranice. Hrozba rozpínání moci se v osobě předsedy vlády už nějaký čas ohlašuje jako to, co by mělo být: zrušení či omezení Senátu, likvidace územní samosprávy, zjednodušení jednacího řádu Sněmovny i vlády,” říká o svých motivech pro přesné vytyčení mantinelů Petr Pithart. A právě Petr Pithart podepsal i Kroměřížskou výzvu. Obě výzvy podepsali i Tomáš Halík a Fero Fenič. Mantinely demokracie podepsali Tomáš Hanák a Jiří Grygar.
Co je zajímavé, že Kroměřížskou výzvu podepsal i Tomáš Přikryl, který v roce 2014 ve spolupráci s americkou ambasádou organizoval pro Američany v Praze operaci “Red Square” (Rudé náměstí), krycí název pro operaci s červenými kartami proti Miloši Zemanovi v listopadu 2014, která podle amerických plánů měla přerůst ve všelidový Majdan proti prezidentovi a měla ho donutit k abdikaci, nebo měl být sesazen. Akce se však nesetkala s podporou široké veřejnosti a celá operace skončila fiaskem. Jak se ukazuje, neziskový sektor pod přímým vlivem amerických organizací ve spolupráci s Pražskou havlérkou a tzv. kulturní frontou dostali na svoji stranu i generálního ředitele České televize. V současné chvíli došlo k odkrytí karet, všichni se odkopali a stojí proti Miloši Zemanovi a současně se postavili na stranu Jiřího Drahoše, kterého podporuje Kroměřížská výzva a Rekonstrukce státu, protože vidíme stejné signatáře pod oběma výzvami.

Mantinely demokracie jsou americkou “maskírovkou” na zabránění referenda o vystoupení z NATO a zestátnění nebo reformy veřejnoprávní televize a rozhlasu

Mantinely demokracie jsou primárně nastaveny proti Andreji Babišovi, alespoň tak to tlumočí média. Nicméně já o tom nejsem až tak přesvědčený, protože jednotlivé paragrafy dokumentu jsou namířené proti svrchovanosti České republiky a jejich cílem je zabetonovat v ČR vliv amerických mocenských sil a zabránit SPD ve vystoupení z NATO, a současně ochránit největšího spojence Američanů v Praze, Českou televizi. Neoconi v Praze posilují svoje pozice, protože americký prezident Donald Trump přišel o veškerou kontrolu zahraniční politiky a veškerou mezinárodní politiku dnes ovládá a definuje americký Kongres, který je prolezlý neocony a válečnými jestřáby. Praha tak zůstává pod kontrolou těch samých neoconů, kteří fungovali na americkém velvyslanectví v Praze pod předchozími velvyslanci, které tam dosadil Barack Obama.

Pouhých 9 dní před volbami odkrývají černé figury své masky a otevřeně se staví na stranu proti Miloši Zemanovi a proti politickému rozdání karet po říjnových parlamentních volbách

Jen 9 dní před volbami prezidenta se tak generální ředitel podepsal pod lobbistický nátlakový dokument, který připravila ve spolupráci s americkou ambasádou neziskovka, za jejímž vznikem stojí americká NGO Transparency International, kterou financuje americký Kongres, to znamená ti samí neoconi, kteří odstavili Donalda Trumpa od zahraniční politiky. Všechno to do sebe zapadá před volbami jako skládačka. Figurky jsou odkryty, masky spadly, všichni čekají na závěrečné tahy voličů.

Hra na demokracii už neskřípe, demokracie v ČR se rovnou už zadřela, šéf veřejnoprávní televize vyrazil do angažované politiky proti Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi. Pohnutky a důvody ponechme stranou. ČT je už v tak zoufalém stavu, že o její nezávislosti už se dokonce vyprávějí v poslanecké sněmovně vtipy, takže Petr Dvořák tuší, že když vyhraje Miloš Zeman, jeho ředitelská židle se záhy pod ním rozsype. Proto mu nezbývá nic jiného, než se otevřeně a sám za sebe postavit na stranu signatářů Kroměřížské výzvy a Mantinelů demokracie z podkladů americké ambasády. Co na to řeknou občané, to uvidíme 26. a 27. ledna u voleb prezidenta.

Postavte se na stranu ochrany národa před vlivem cizích fondů a ambasád, podpořte Miloše Zemana a sdílejte tento článek na sociálních sítích a v emailech svým přátelům a kamarádům. Musí se dozvědět, že proti voličům po říjnových volbách a proti Miloši Zemanovi už vyrazil do boje i ředitel veřejnoprávní televize, na které má brzy Miloš Zeman diskutovat s Jiřím Drahošem. Sami si domyslete, jaká diskuse to bude a jak budou otázky stavěny proti Miloši Zemanovi s cílem ho pošpinit. Česká televize je v rozkladu v přímém přenosu, ředitel se otevřeně postavil na stranu podporovatelů Jiřího Drahoše. Toto se musí voliči dozvědět, k čemu právě došlo na Kavčích horách.

-VK-
Šéfredaktor AE NewsZdroj: https://aeronet.cz/news/dnes-definitivne-skoncila-nezavislost-ceske-televize-to-malo-co-z-ni-zbyvalo-generalni-reditel-ct-petr-dvorak-vstoupil-oficialne-do-politiky-podepsal-vyzvu-proti-andreji-babisovi/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAfričtí uprchlíci se pokusili za bílého dne v Benátkách skupinově znásilnit italské dítě ....   
Pridal tk Čtvrtek 18 leden 2018 - 10:52:48 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
13-letá dívka napadena skupinou Severoafričanů za bílého dne na frekventovaném místě, kde by to jistě nikdo nečekal. Skupina tří nebo čtyř mužů ji zatáhla za podloubí a na intimních místech velmi nevybíravě osahávala, úmyslem bylo ji znásilnit.

Tudíž se nehledá jednotlivec, ale už celá skupinka!

Dívka vše ihned oznámila, oblečení předala policii, která zkusí vypátrat násilníky pomocí DNA, ale i videokamer umístěných v ulicích via Garibaldi, Riva Sette Martiri e Riva degli Schiavoni.

Zdroj: ilgazzettino.it

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJe-li Praha tak zcela jiná, nechť se osamostatní   
Pridal tk Čtvrtek 18 leden 2018 - 01:39:01 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
S tím, jak čas běží, politické názory mezi lidem pražským a lidem zbytku republiky se rozcházejí stále dramatičtěji, ba dá se říci, že ať se ve smyslu politickém jedná o cokoli, je to vždy tak, že to, co chce Praha, mimopražští s hrůzou odmítají, a to co chtějí mimopražští, stejně emotivně odmítají Pražáci. Politicky stojí tedy obě strany na opačných pólech, hrboly na jejích tělech jsou jaksi narostlé jinak, takže při vzájemném styku a otřevu těchto nesourodých hrbolů jeden o druhého crčí z těl obou těchto subjektů potoky krve, které by se ušetřily, kdyby město Praha a zbytek republiky žily každý zvlášť.

Všiněme si: Prezidentská volba - celá republika zemanovsky zelená s jedinou drahošovskou žlutou uprostřed jako vášnivý výkřik: My jsme politicky jiní, opační než vy – a to téměř ve všem. A to nejen pokud jde o Drahoše. Vy Kalouska nesnášíte, zatímco my ho milujeme a víme, že s Drahošem jako prezidentem vejde náš Kalousek hlavním vchodem i do úřadu předsedy vlády. A pokud se to vám lidem mimo Prahu nelíbí - dobře, souhlasíme, trhněte se od nás, my se trhneme od vás, a o to svobodněji si pak budeme oba vyřizovat věci po svém. Drahoše, coby prezidenta, budeme mít v Praze jen sami pro sebe, jako našeho ideového vůdce povoláme zpět na výsluní Schwarzenberga, který nás Pražáky co nejpevněji a už skutečně na věčné časy spojí s Bruselem i Washingtonem a ohnivým pruhem nás oddělí od Ruska, a to včetně jeho ropy – tu budeme (břidlicovou), nakupovat od Američanů; sice dražší, ale v jistém smyslu svobodnější.

Kalouskova vláda Prahy pak ohlásí Bruselu, že my Pražáci jsme s uprchlickými kvótami plně srozuměni – a to i zvýšenými – a v souladu s mocnější přílivem uprchlíků do města, budou pak pražské úřady uvědoměny, aby na metropolitní mapě Prahy už předem vyznačily „no go“ zóny, kde si imigranti budou žít podle svého, a bude jen dobře, když tam našim policistům i vojsku nebude vstup doporučen. Jinak ale styk našich obyvatel s našimi hosty bude zabezpečen a přinese jistě mnoho působivých příkladů multikulturního oboustranného obohacování. Dá se např. očekávat, že muslimové budou poukazovat na velké množství křesťanských kostelů v Praze a budou vyžadovat jejich zbourání a jejich nahrazení mešitami. Bude pak záležet samozřejmě na tom, do jaké míry budeme my pražští tolerantní a dokážeme jejich tužby pochopit a vyrovant se s nimi.

Podobné to samozřejmě bude i s prodejen vepřového masa a tentokrát bude spíš záležet na tom, do jaké míry přijme pražská veřejnost logicky navazující kampaň o vyšší kalorické hodnotě mas ostatních. Vzniknou možná i malé rozmíšky ohledně zvonění kostelů, které muslimové nesnášejí, a přijdou i problémy, řekl bych povahy intimnější. Naši lidé si při koupání ve veřejných koupalištích všimnou, že muslimky vcházejí do vody zahaleny v černých burkách od hlavy až k patě a pak ve vodě nehybně dřepí - a to celé dlouhé hodiny - protože považují za zbytečné, aby se z živlu pro jakési tělesné potřeby vzdalovaly. I tady bude potřeba vcítit se do cizí kultury, ale Pražané to jistě dokáží s elegancí a šarmem jim vlastním.

V souladu s názorem nového našeho prezidenta i nové pražské vlády (Romancov ministrem zahraničí, Mitrofanov hlavou nového ministerstva propagandy), škrtneme referendum lidu o důležitých otázkách, jako jsou setrvání republiky v EU a NATO, protože ani lid v Praze není natolik vzdělán, aby do těchto nejsložitějších problémů viděl a mohl o nich rozhodovat – a politické vedení i média se postarají o to, aby ani v budoucnu nebyl podobnými problémy zatěžován. Dáme mu jen nenáročnou jednoduchou zábavu, televizní seriály jako Ordinace v Růžové zahradě, aby se hlavně bavil a netrápil se otázkami, příslušejícími poltikům.

Podobně budeme postupovat i ve školství, kde se inkluze stane jádrem systému. Budeme tvrdě vyžadovat, aby byla zavedena nejen ve všech školách, ale i ve všech třídách těchto škol, a budou vytvořeny i zvláštní komise, které budou na území Prahy vyhledávat všechny dostupné žáky s lehčími stupni debility, kteří pak budou do všech typů škol rovnoměrně přidělováni. Sbory asistentů pro inkluzi budou pak téměř stejně početné, jako sbory učitelské, a na školách jim samozřejmě bude nutno vytvořit odpovídající materiální podmínky, včetně zvláštních sboroven atd.

Poslání škol všeobecně pak bude hlavně ideové a multikulturní, a o to méně vzdělávcí. Žákům bude s využitím všech dostupných grafů a dalších pomůcek vysvětlován význam organizací jako jsou EU či NATO pro náš šťastný vývoj, a současně osvětlována velikost nebezpečí, hrozícího nám z východu, především pak z Ruska. Jinak žáci nebudou tradičními předměty v žádném případě přetěžováni, vůbec se nepředpokládá propadání, a počítá se i s tím, že síť státních škol bude co nejvíce omezována ve prospěch méně náročných škol soukromých.

Podstatně zvýší vláda Prahy počet neziskovek , protože je i z minulosti považuje za své nejvěrnější spojence v boji se zbytkovým státem Republikou českou, a věří, že neziskovky zůstanou tomuto poslání věrny i do budoucna.

Je logické, že město Praha po svém osamostatnění okamžitě přijme euro, za své přijme i všechny požadavky NATO, včetně požadavků finančních, a v zájmu toho, aby zájem NATO souzněl se světovým názorem obyvatel Prahy, povolí na svém metropolitním území jen ty politické strany, které nejsou s tímto názorem v rozporu. Takže se dá zhruba počítat s tím, že pro Pražany budou povoleny jen strany TOP09, KDU-ČSL, ODS, Stan, Piráti a zelení. Jednotný světový názor si pak nad územím Prahy pochopitelně vyžádá i omezení či úplný zákaz těch webů na internetu, který tento světonázor zlehčuje či jakkoli jinak narušuje.

Podstatnou změnou, kterou budoucí vláda Prahy chystá, bude též zvýšený odvod peněz do centrály EU v Bruselu, protože se zaprvé domnívá, že 60 000 perzonálu EU nemůže žít ze vzduchu, a za druhé považuje Brusel za svou mocnou matku, která ji bude bránit, kdyby ji snad jednou buď sami obyvatelé Prahy či občané zbytkové České republiky chtěli znovu ustanovit jen pouhým hlavním městem státu.

Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUSA mohou použít jaderné zbraně v případě devastujícího kybernetického úderu   
Pridal tk Čtvrtek 18 leden 2018 - 01:20:37 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Podle návrhu nové americké jaderné strategie Washington může reagovat na devastující kybernetický útok jadernými zbraněmi, píše list The New York Times s odvoláním na své zdroje. Dokument musí ještě schválit prezident Donald Trump.

Návrh americké jaderné strategie (Nuclear Posture Review), kterou prezidentovi předložil Pentagon, tvrdí, že se USA „musí dívat realitě do očí a vidět svět, jakým je". Podle dokumentu Washington musí realisticky posoudit hrozby a nepředvídatelnou bezpečnostní situaci. Mezi tyto hrozby patří i celá řada devastujících nejaderných úderů včetně rozsáhlých kybernetických útoků proti americké kritické infrastruktuře, jako je elektrická nebo komunikační síť.

USA pro účely strategického odstrašování nikdy nevylučovaly, že použijí jaderné zbraně jako první v případě úzce omezených okolností, jako jsou obrana amerických životních zájmů nebo amerických spojenců a partnerů či v odvetě na biologický útok. Byť mezi těmito okolnostmi předložený dokument výslovně nezmiňuje možnost kybernetického útoku, podle bezpečnostních odborníků se jedná o jeden z nejefektivnějších způsobů, jak paralyzovat kritickou infrastrukturu země včetně velení a řízení ozbrojených sil. Tři nejmenovaní současní a bývalí vládní úředníci listu uvedli, že v tomto případě by USA mohly reagovat jaderným úderem. Přičemž Pentagon ve svém návrhu varuje, že i jaderné síly se mohou stát terčem kybernetického útoku.

Podle The New York Times američtí „soupeři" tyto schopnosti aktivně vyvíjejí. List cituje případ, kdy Rusko údajně nakazilo americkou přenosovou soustavu virem BlackEnergy, a hackerský útok ze strany KLDR na společnost Sony a britský zdravotnický systém. Obamova administrativa zase pracovala na projektu Nitro Zeus, „oslepujícím kybernetickém útoku proti Íránu v případě, že by vyjednávání o jaderném programu zkrachovala", tvrdí NYT.

Nová jaderná strategie dále předpokládá produkci nové generace malých jaderných zbraní, které však již byly ve vývoji za předešlé administrativy. Novinkou však je to, že tyto zbraně budou umístěny na ponorkách. Vojenští experti ale varují, že tato strategie není pouze velmi finančně náročná, ale rovněž stírá rozdíl mezi konvenčními a jadernými zbraněmi. S touto novou strategií „bude jaderná válka mnohem pravděpodobnější", uzavírá Andrew Weber, bývalý asistent ministra obrany v Obamově administrativě.

Zdroj: https://www.nytimes.com/2018/01/16/us/politics/pentagon-nuclear-review-cyberattack-trump.html?smid=fb-nytimes&smtyp=cur
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUSA mají rating úrovně Turkmenistánu   
Pridal tk Čtvrtek 18 leden 2018 - 01:11:51 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jedna z největších ratingových společností v Číně, Dagong Global Credit Rating, „seřízla“ rating Spojených států z A- na BBB+. To staví americkou ekonomiku na úroveň Peru, Kolumbie a Turkmenistánu.

„Schodky v aktuální americké politické kultuře to dělají pro efektivního administrátora federální vlády těžké, takže národní ekonomický vývoj směřuje od správné cesty," řekla společnost Dagong, kterou cituje agentura Reurters.
„Masivní daňové úlevy snižují vládní zdroje pro splácení dluhu, proto to nadále oslabuje vládní základnu splácení dluhu."

Prezident Donald Trump v prosinci podepsal další snížení daní, které zvětší současných 20 bilionů dolarů dluhu o dalších 1.4 bilionu dolarů.

Washington bude v budoucnosti jen zvyšovat dluhový strop, řekla společnost Dagong. „Možná insolvence federální vlády (USA — red.) bude pravděpodobně detonátorem pro další finanční krizi."

„Ve skutečnosti jsou ratingy z velké části politicky závislé. Dagong jen zvažuje schopnosti splacení dluhu federální vládou," prohlásil ředitel Dagongu Guan Jianzhong v červenci roku 2016 během Petrohradského ekonomického fóra v Rusku.

„V západních zemí používají ratingy jako nástroj pro ochraňování svých zisků, svých zájmů," řekl Guan a dodal, že finanční krize roku 2008 byla částečně zaviněna špatným hodnocením americké ekonomiky.

Zdroj: agentura Reuters, Sputniknews.com

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAntonio Guterres: Všechny národy by se měly sjednotit a vrátit svět zpět k normálnímu rozvoji   
Pridal tk Čtvrtek 18 leden 2018 - 01:06:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Generální tajemník OSN Antonio Guterres včera uvedl, že v roce 2017 došlo k ústupu světové situace. Všechny národy by se podle něj měly sjednotit a vrátit svět na normální rozvojovou cestu.

Antonio Guterres na neoficiálním zasedání Valného shromáždění OSN představil své hlavní úkoly v roce 2018. Sdělil, že začátkem loňského roku, kdy nastoupil do funkce generálního tajemníka OSN, vyzval určité země, aby společně vytvořily rok 2017 mírovým rokem. Nyní se však zdá, že mír je stále beznadějný a dokonce došlo i k regresi světové situace.

„V současnosti se stále zvyšuje regionální napětí, což způsobilo i nová nebezpečí. Celosvětová obava z jaderných zbraní dosáhla historického maxima od konce studené války. Zhoršují se klimatické změny a nespravedlnost a nerovnost se stále zvyšuje. Lidská práva v některých oblastech jsou vážně porušována a nacionalismus, rasismus a xenofobie vzrůstá," uvedl Guterres.

Generální tajemník OSN řekl, že zmíněné situace ukazují, že by se všechny národy světa měly sjednotit proti novým hrozbám a obnovit světový rozvoj na původní trasu.
Dále uvedl 12 klíčových úkolů v novém roce, například řešení klimatických změn, standardizace přistěhovalectví, denuklearizace Korejského poloostrova, vyřešení krize na Blízkém východě, boj proti terorismu, posílení mírových operací OSN a dalších.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAmerické ministerstvo zahraničí uvedlo, že zmrazilo 65 milionů dolarů na pomoc Palestině   
Pridal tk Čtvrtek 18 leden 2018 - 01:03:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že bylo zmrazeno 65 milionů dolarů na financování pomoci palestinským uprchlíkům prostřednictvím Úřadu Organizace spojených národů pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA), přičemž požadují reformu této instituce.

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Heather Nauertová na tiskové konferenci uvedla, že americké ministerstvo poslalo téhož dne dopis UNRWA s tímto rozhodnutím. Nauertová uvedla, že uvolnění finančních prostředků záleží na výsledku šetření amerického ministerstva zahraničí ohledně fungování instituce a jejího využívání prostředků. Současně řekla, že bude nutná reforma instituce. Nauertová také zdůraznila
, že toto americké rozhodnutí není trest pro Palestinu.

Podle plánu chtějí USA poskytnout UNRWA finanční prostředky v hodnotě 125 milionů dolarů. Nauertová řekla, že kromě zmrazených 65 milionů amerických dolarů bude UNRWA poskytnuto zbývajících 60 milionů amerických dolarů.
Úřad UNRWA v posledních dnech ve svém prohlášení uvedl, že i když Spojené státy zmrazí své finanční prostředky, agentura bude i nadále poskytovat služby palestinským uprchlíkům.
Spojené státy jsou hlavním sponzorem UNRWA. Podle webové stránky UNRWA poskytly Spojené státy v roce 2015 agentuře zhruba 380 milionů dolarů, což představuje přibližně jednu třetinu celkového rozpočtu agentury.

6. prosince 2017 americký prezident Donald Trump oznámil, že USA uznaly Jeruzalém za hlavní město Izraele a zahájily proces přesunu amerického velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Palestina je velmi nespokojena a odmítala mírové rozhovory. Donald Trump 2. ledna uvedl, že pokud Palestina odmítne mírové rozhovory, Spojené státy zruší ekonomickou pomoc pro Palestinu.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRuský ministr zahraničí: Spolupráce mezi Ruskem a Čínou v řadě mezinárodních otázek je těsná a účinná   
Pridal tk Čtvrtek 18 leden 2018 - 00:58:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V pondělí se konala tisková konference o ruské diplomatické spolupráci v roce 2017. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že Rusko a Čína udržují dlouhodobou těsnou a účinnou spolupráci v nukleární otázce na Korejském poloostrově, při řešení syrské krize a co se týče integrace mezi Evropou a Asií.

Lavrov uvedl, že nukleární otázka na Korejském poloostrově se stala jedním z vážných problémů dnešního světa. Rusko a Čína společně předložily plán na řešení jaderné otázky KLDR. Rusko a Čína budou i nadále přímo podporovat přímý dialog zúčastněných stran v jaderné otázce KLDR. V syrské otázce se Rusko a Čína domnívají, že krize v Sýrii by měla být vyřešena politickými prostředky na základě důsledného dodržování příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN. Syrské opoziční strany, které se účastní politického dialogu, by měly prokázat plné začlenění a široké zastoupení.
Kromě toho spolupracují Rusko a Čína v oblasti integrace Evropy a Asie. Oba vůdci aktivně podporují spojení iniciativy Pásma a stezky s Euroasijskou ekonomickou unií. Některé členské země Euroasijské ekonomické unie v současnosti už spolupracují s Čínou v různých oblastech praktické ekonomické a obchodní spolupráce. Euroasijská ekonomická unie současně také zahájila spolupráci se Šanghajskou organizací pro spolupráci.

Čínský velvyslanec v Rusku Li Hui 25. prosince 2017 při rozhovoru uvedl, že rok 2017 byl rokem, kdy bylo všestranné strategické partnerství mezi Čínou a Ruskem nadále udržováno na vysoké úrovni a pragmatická spolupráce mezi oběma zeměmi dosáhla plodných výsledků. Mechanismus bilaterální výměny ve všech oblastech se neustále upevňoval a vztahy mezi oběma zeměmi zakořenily hlouběji a pevněji.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPočet přijatých uprchlíků v Německu za rok 2017 klesl   
Pridal tk Čtvrtek 18 leden 2018 - 00:53:26 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Podle nejnovějších statistik německého ministerstva vnitra počet přijatých uprchlíků v Německu v roce 2017 klesl. Údaje hovoří o 186,6 tisíc lidí, což znamená meziroční pokles o 100 tisíc.

V roce 2015 poskytlo Německo azyl nejvyššímu počtu uprchlíků a celkem bylo zaregistrováno 890 tisíc lidí.
Kvůli velkému přílivu uprchlíků německá vláda zpřísnila podmínky pro přijímání lidí a počet nově příchozích výrazně klesl.

V pátek 12. ledna dosáhla německá Unie dohody o sestavení kabinetu se Sociálnědemokratickou stranou. Podle konečného dokumentu obě strany souhlasily s tím, že počet uprchlíků by měl být ročně omezen na 180 až 220 tisíc.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAntónio Guterres odsoudil sebevražedné bombové útoky v Bagdádu   
Pridal tk Čtvrtek 18 leden 2018 - 00:50:00 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Generální tajemník OSN António Guterres vydal prostřednictvím svého mluvčího projev, ve kterém odsoudil sebevražedné bombové útoky, ke kterým došlo v iráckém hlavním městě Bagdádu.

Mluvčí generálního tajemníka OSN Stephane Dujarric uvedl, že António Guterres ostře odsoudil sebevražedné útoky, vyjádřil hlubokou soustrast rodinám obětí a zraněným popřál rychlé uzdravení. António Guterres zdůraznil, že OSN bude nadále podporovat iráckou vládu a lid v boji proti terorismu a při obnově svých domovů.

Na náměstí v Bagdádu došlo ke dvěma výbuchům. Dva sebevražední útočníci odpálili své nálože poblíž skupiny stavebních dělníků, při čemž zabili nejméně 27 lidí, a 91 dalších bylo zraněno.

K odpovědnosti za útoky se zatím nepřihlásila žádná organizace. Podobné útoky provedla v minulosti v Iráku extremistická organizace Islámský stát.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2073 sec,0.0528 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,764kB