Pondělí 22 leden 2018
My jsme nikoho nezvali, tak nám nenuťte kvóty! Německá kancléřka Merkelová tohle už z Prahy nechce slyšet   
Pridal tk Pondělí 22 leden 2018 - 06:31:20 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
My jsme nikoho nezvali, tak nám nenuťte kvóty! Německá kancléřka Merkelová tohle už z Prahy nechce slyšet, bude tudíž preferovat Jiřího Drahoše jako prezidenta. Její plán mohou zhatit jen čeští voliči za 5 dní!

Jiří Drahoš v minulosti občanům prozradil, že je fascinován německou kancléřkou Merkelovou, která de facto pozvala „uprchlíky“ do Evropy. Věřím tomu, že Angela Merkelová ve skrytu duše podporuje Drahoše, i když nahlas asi nic neřekla.

Mimochodem, pro německou kancléřku Merkelovou by bylo zvolení Jiřího Drahoše politické vítězství. Proč? Protože Jiří Drahoš, jak sám prohlásil, není profesionální politik. Dále pan Drahoš podepsal Výzvu vědců proti strachu a lhostejnosti. Vlastně všichni, kteří podepsali tuto výzvu dali veřejnosti najevo, že „všem uprchlíkům, kteří v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení. Muslimové jsou nespravedlivě házeni do jednoho pytle s teroristy“. Myslím, že kancléřka Merkelová má nepochybně i z tohoto radost. Mít na Pražském hradě neprofesionálního politika, který je její osobou fascinován, a má na některé věci stejný pohled, je vítězství Merkelové.

Pamatujme, co řekl prezident Miloš Zeman Angele Merkelové na Pražském hradě. A to, že „My jsme nikoho nezvali, tak nám nenuťte kvóty“. Nevím, co by J. Drahoš, který se v minulosti sešel s Merkelovou, jí řekl, kdyby byl prezidentem. S největší pravděpodobností by Drahoš nechránil náš národní zájem, kterým je odmítnutí povinných kvót. Ono se něco špatně odmítá, když to prosazuje člověk, kterým je J. Drahoš fascinován.

Můžeme teď prohlásit, že by se Jiří Drahoš v budoucnu spojil s Angelou Merkelovou a uzavřeli by jisté spojenectví? A to spojenectví ohledně povinných kvót? Ať si každý odpoví sám. Ale za sebe říkám, že v žádném případě nechci, aby Česko přijalo kvóty a aby německá kancléřka byl častým hostem na Pražském hradě. Česká republika musí být suverénním státem a mít v čele profesionálního politika. A ne člověka, který je fascinován Angelou Merkelovou. Takovýto neprofesionální politik by nechránil národní zájmy České republiky.

Zanedlouho se v druhém kole prezidentské volby rozhodne o novém prezidentovi. Tyto volby jsou pro stát a jeho občany velmi důležité. Proč? Protože ovlivní každodenní život každého občana

Musíme si uvědomit jednu zásadní věc. A to, že Česká republika je takzvané srdce Evropy. A každý významnější stát, který může svojí politikou ovlivňovat jiné země ku svému prospěchu, stojí o to, aby měl vliv na Českou republiku, která je, ačkoli slýcháváme v médiích opačný názor, významným hráčem v Evropě. Už v dávných dobách každý usiloval o to, aby mohl mít svůj vliv na české země. Česko vždy bylo důležitou zemí a to hlavně kvůli tomu, že leží uprostřed Evropy.

Mnozí odpůrci současného prezidenta Zemana mu vytýkají, že Česko žene do náruče Ruska a Číny. A to jen kvůli tomu, že s těmito státy má pozitivní ekonomický vztah. Naposledy české firmy v Moskvě podepsaly smlouvy a dohody za 19 miliard korun. Tato spolupráce se například týká při výrobě traktorů Zetor, nebo leteckých motorů od GE Aviation. Tyto a další smlouvy byly podepsány na česko-ruském podnikatelském fóru za přítomnosti prezidenta Zemana. Ale ti, co neustále skrze média říkají národu, že je M. Zeman agentem Kremlu, tak si vůbec neuvědomují, jaký ekonomický přínos je pro ČR a její obyvatelé ekonomicky spolupracovat se zeměmi, ze kterých profitujeme.

Položme si otázku: Je v národním zájmu, aby Česká republika ekonomicky spolupracovala s USA, Francií, Izraelem, Německem, Ruskem, Čínou a s dalšími státy? Ano, toto je přeci v národním zájmu Česka!

A teď si položme tu samou otázku, akorát některé státy z toho vynecháme: Je v národním zájmu, aby Česká republika ekonomicky spolupracovala s USA, Francií, Izraelem, Německem? Ale ne s Ruskem a Čínou? Toto přeci není v národním zájmu České republiky. Dokonce i USA a další státy obchodují jak s Ruskem, tak i Čínou. A Česko v žádném případě nesmí zůstat stát v rohu a musí být i nadále aktivní. Tak, jako doteď.

To, že aktivně ČR, zejména díky prezidentovi Zemanovi, obchoduje s Ruskem, Čínou, USA a dalšími státy, je pro nás velké plus. Nelze v dnešní době říct, že budeme obchodovat jen s některými státy. Pokud z jakéhokoli státu vyklidíme své pozice, naše místo zaujme ihned někdo jiný.

Takže ano: Zájmem České republiky je obchodovat i s Ruskem a Čínou. Mimochodem, na tyto dvě země může mít názor každý, jaký chce. Ale podstatné je to, jaký ekonomický přínos budeme z obchodu s těmito státy. A zatím, díky prezidentovi, z toho máme nemalý ekonomický přínos. Je docela pravděpodobné, že pokud by byl J. Drahoš prezidentem, Česká republika by přestala obchodovat s mnoha státy. A občané by tuto změnu zanedlouho pocítili.

S Drahošem do náruče TOP09

Rozdíl mezi Drahošem a současným prezidentem Zemanem je veliký. A to, i co se týče ekonomiky. Jiří Drahoš nemá takové politické zkušenosti, jako M. Zeman. Lidé si volí prezidenta i kvůli jeho politickému přehledu. A hlavně pro to, co pro ČR a její občany může ještě vykonat. Jaký má vlastně J. Drahoš politický přehled? To, že ¨jakožto předseda Akademie věd se stýkal s politiky? A to hlavně s bývalým ministrem financí Kalouskem. Mimochodem, Drahoš se o Kalouskovi vyjadřuje velmi pozitivně. A věřím tomu, že každý slušný občan ví o tom, jaké, a teď s prominutím, prasárny , nadělal občanům Kalousek. Byl bych velmi nerad, aby se Kalousek stal premiérem. Stačilo to, co dělal, když byl ministrem financí. Bohužel musíme konstatovat, že J. Drahoš je s největší pravděpodobností provázán s Kalouskem a TOP 09.

Budoucí prezident velkou měrou ovlivní směřování ČR. A nejen já bych byl velmi rád, aby se Česká republika držela aktuálního kurzu, který prezentuje M. Zeman svými činy. Nenechme si ekonomicky rozvrátit republiku zvolením Drahoše. Ten, kdo volí současného prezidenta Zemana, nemusí být jeho horlivý příznivec, ale podstatné je, že spolu se Zemanem volí PRO NÁRODNÍ zájmy.

Kdo volí Drahoše, de facto volí politickou loutku, kterou ovládají rádoby elity. J. Drahoš, jak jste si mnozí všimli, je svými názory velmi protinárodní.

Autor: Petr Cvalín


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponObčan pamatuje lži presidenta Havla i pana knížete. Budeme mít dalšího lžipresidenta?   
Pridal tk Pondělí 22 leden 2018 - 06:26:04 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Monika Hoření ve svém sloupku "Občané mají paměť" (Haló noviny 20. 1.2018,s.5) adresně připomenula, kdo a jak lhal občanům republiky v nejvyšší funkci státu i ve funkci ministra zahraničí.

Pan president Havel sliboval občanům, že presidentství přijme jen do nejbližších voleb. Opak byl pravdou. Že nepřijme majetek v restituci. Opak byl pravdou. Že nebudeme v žádném vojenském paktu a budeme žádat jejich rozpuštění. Opak byl pravdou. Že budeme mít sociálně spravedlivou republiku. Opak je pravdou dodnes. Nakonec pan president Havel morálně hanebně skončil jako obhájce "humanitárního bombardování" Jugoslavie, našeho věrného spojence ve světových válkách.

Stejně tak pan kníže v polemice s presidentem Zemanem posílal zesnulého presidenta Budovatele do Haagu na válečný soud a tvrdil o odsunu, že to bylo vyhnání. V obou případech byl rovněž pravdou opak. Pravdu měl president Zeman, jenž veřejně zastával názor "Odsun byl lepší než smrt", což se ztotožňovalo i se stanoviskem presidenta Budovatele. Ten říkal i psal, že odsun zabrání neslýchané občanské válce a masakrům, jež by nutně nastaly, kdyby sudeti zůstali netrestáni za své zločiny, vlastizradu, zemězradu a velezradu, v republice! Toto věděl i Churchill, po Chamberlainovi druhý skutečný otec myšlenky odsunu Němců z ČSR, z Polska a z Rumunska.

Je třeba neustále připomínat našim i zahraničním historickým ignorantům a neandertálcům dějepisu nové doby, že dr. Beneš nevymyslel odsun a nebyl krvelačným germanobijcem, jak to troubí nepřátele republiky a jejich pátá kolona u nás! Již jen proto je třeba odstranit z české politiky hermanovsko-schwarzenbergovský mýtus o sudetech jako rakovinný vřed z těla republiky.

Myšlenku odsunu neporodil nikdo jiný, nežli zklamaný Neville Chamberlain, který pokládal Hitlerovu lupičskou okupaci ČSR 15. března 1939 za pyramidální zradu Mnichova. Chamberlain myšlenku odsunu nerozpracoval, protože poměrně brzy nato zemřel. Myšlenku odsunu pak rozpracovalo pod vedením W.S. Churchilla a Anthonyho Edena britské ministerstvo zahraničí a britská vláda. Poté s odsunem souhlasili Američané i Sověti. Sám dr. Beneš původně o odsunu neuvažoval, až po delší době, tedy po heydrichiádě, Lidicích a strašlivých persekucích Čechoslováků pod vlivem domácího odboje se přiklonil k myšlenkám transferu zrádných Němců. Přitom uvažoval od počátku, že nevinní Němci mají právo zůstat v republice. Což se také po osvobození naplnilo, kdy na základě prověrek bezpečnostních komisí státu podle dekretů zůstalo v ČSR zhruba 230 tisíc Němců loajálních k republice. Ovšem atmosféra zaviněná hrůzami velkoněmecké okupace samozřejmě nebyla Němcům obecně příznivá. Sám Winston S. Churchill se k tomu vyslovil, že po osvobození nelze zabránit excesům trestání okupantů na území porobených států, jež potrvá asi několik měsíců. Poté to musí velmoci zarazit a tamní Němci si sbalí nejnutnější věci a půjdou. Tak se vyjádřil Churchill k poválečnému vývoji v tomto směru.

Při dnešních volbách presidenta se znovu opakuje propagační masáž v jiném směru proti současnému presidentu panu Miloši Zemanovi a protivníci mu nasazují psí hlavu v nejrůznějších otázkách, přičemž fakta nahrazují lživými argumenty - počínaje jeho zdravím a konče jeho výjezdy za občany státu.

Monika Hoření pravdivě kritizovala pana Michaela Žantovského, že na presidenta Zemana vytahuje nepravdy o jeho působení na Hradě za pět let, když právě on, Havlův spolupracovník, zamlčel všechny lžisliby pana Havla, které mu správně spočetla.

Ano, my občané a zvláště pak odbojáři, kteří zažili všechnu tíhu protektorátu, máme paměť. Dobrou paměť. Proto nevolíme kandidáta knížat, celebrit, elit, kavárníků, zkrátka havlistů všeho druhu.

Podle nás pravdu a fakta říká nám občanům pan president Zeman. Často pravdu sděluje lidově a jadrně, aby jí rozuměli pokud možno všichni občané. A to má být podle protivníků špatně?

Panu presidentu se taky nesprávně a nepravdivě vyčítá to, čemu se u nás říkalo "Hulvátov". Měřme všem stejně. Když pan president označil ruskou skupinu výtržnic pravým názvem přesně přeloženým z jazyka anglického, byl takřka upálen médii a celebritami. Když pan kníže šermoval slovy nespisovnými ze slovníku hospodských povalečů, byla to elegance a šarm šlechtického bonvivána. A ti, co znají životopisy státníků, vědí, že prvně nespisovná slova jako sr..č a k..da začal veřejně užívat tolik oslavovaný John Fitzgerald Kennedy. Takže i v západní politice najdeme otce zakladatele tohoto politického folklorismu. Ale při volbě presidenta by snad tento folklorismus neměl být měřítkem volby občana!

Měřítkem by měl být státnický rozhled, znalosti, uvažování a pevný postoj v hájení zájmů republiky, národů a občanstva jako celku - nikoli obhajoba skupin a tlup mocenských elit, které mají zájmy o vše jiné, jen ne o vlastní zemi a stát! Pan Zeman zaručuje to první - pan Drahoš, zdá se, jen to druhé...Pro nás odbojáře, je volba, myslím, naprosto jasná.

Jiří Jaroš Nickelli,
předseda Historicko dokumentační komise
ČSBS Boskovice


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRusko oficiálně obvinilo USA z přípravy převratu   
Pridal tk Pondělí 22 leden 2018 - 06:24:16 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ruské ministerstvo zahraničí vydalo prohlášení, v němž obvinilo USA z utajeného předání peněz opozičním skupinám. Cíl, který americké orgány sledují, je zcela zjevný: destabilizace politické situace v Rusku. Byla to odpověď ministerstva zahraničí RF na článek, opublikovaný na portálu BuxxFeed, v němž se odhalují důvěrné informace o transakcích ruských diplomatických zařízení v USA. Článek tvrdí, že americké orgány studují "podezřelé převody peněz" ruského velvyslanectví ve Washingtonu.

Jak bylo na ministerstvu uvedeno, takový únik nemohl nastat bez vědomí amerických úřadů.

Ve sdělení se uvádí: pracovníci daného listu nepopírají, že při pokusu o získání komentáře od našich diplomatů použili kontaktní údaje z jejich bankovních profilů.

Ovšem získat tyto informace bez souhlasu příslušných státních orgánů USA je prostě nemožné", píše ministerstvo zahraničí. Závěr se nabízí sám: toto porušení nedotknutelnosti účtů ruského velvyslanectví je "záležitostí rukou oficiálního Washingtonu".

Přičemž byly publikované údaje "záměrně zfalšovány a zlovolně interpretovány". Bylo to provedeno proto, aby to zapadlo "do logiky kampaně v USA ohledně obvinění Ruska" z vměšování se. V tomto případě jde již podle ministerstva zahraniční o trestný čin - porušení utajení bankovních informací.

Snahy amerických rusofobů ale byly marné: nic pohoršujícího se nepodařilo ve zveřejněných informacích nalézt "pro naprostý nedostatek reálných faktů", protože se jednalo o běžné převody platů, kterým "se snaží přidat konspirační charakter".

Jak bylo ministerstvem uvedeno, v této situaci americká strana "soudí podle svého vlastního jednání": už dávno není tajemstvím, že ruská nesystémová opozice je financována ministerstvem zahraničí USA. A ani se to příliš neskrývá, i když se to stále popírá s tím, že čestní "bojovníci proti režimu" působí výhradně z vlastního podnětu, a vůbec ne dle s pokynů "washingtonského krajského výboru".

Samozřejmě, bylo by přihlouplé se domnívat, že Američané našim "bojovníkům" předávají peníze v hotovosti v nějaké restauraci Matrjoška v Brighton Beach. Převádějí je, a často zcela legálně, řekněme, ruským nevládním organizacím. A samozřejmě že ne z účtů ministerstva zahraničí USA. Za tímto účelem jsou využívány nejrůznější fondy.

Schéma již bylo propracováno v době ukrajinského Majdanu. V polovině roku 2016 hackeři z KyberBerkutu zveřejnili korespondenci pracovníků NED, fondu, který je financován orgány USA a který je hrdý na svou účast v "barevných revolucích" po celém světě. Na základě odhalených dat bylo jasné, že nejprve byla ukrajinská veřejnost rozehřáta opozičními médii, pak se už peníze začaly otevřeně "nalévat" do pouličních protestů.

Přesně takové schéma se Američané pokoušeli a nadále pokoušejí rozvinout i v Rusku. V materiálech KyberBerkutu se uvádí, že "pouze za prvních deset měsíců v roce 2016 bylo na objednávku novináře Davida Sattera, který pracuje pro americké zpravodajské služby, připraveno 24 článků a šetření investigativní žurnalistiky v takových médiích, jako jsou RBC, Vedomosti a Radio Svoboda.

"Hlavním cílem těchto materiálů je diskreditace vůdců Ruské federace, jejich rodinných příslušníků a nejbližších spolupracovníků. Přičemž materiály NED svědčí o tom, že Washington se snaží udělat cokoliv, aby byla podkopána politická situace v Rusku a aby byl zorganizován stejný chaos, který jsme zažili zde na Ukrajině v roce 2013", napsali hackeři.

Velmi vážně sázeli "američtí přátelé na ministerstvu zahraničí USA" na opozičníka Alexeje Navalného, kterého si otevřeně pěstovali mnohá léta a neponechávali bez povšimnutí události s ním spojené. Dokonce u soudu, kde se projednával případ Kirovlesu, i tam byli přítomni.

Blízko k srdci si Washington vzal zamítnutí ústřední volební komise registrace do voleb Alexeje Navalného jako prezidentského kandidáta: ministerstvo zahraničí USA vyjádřilo "znepokojení" touto skutečností. Mluvčí ministerstva zahraničí RF Marie Zacharová, když komentovala tuto situaci, prohlásila, že to je přímé zasahování do vnitřních záležitostí Ruska.

"A tito lidé se celý rok rozhořčovali údajným "vměšováním se" Ruska do jejich volebního procesu?!", řekla a dodala, že toto prohlášení není poslední, které zazní z Washingtonu.

Kromě toho Zacharová na svém Facebooku vyjádřila překvapení z vyjádření ministerstva zahraničí USA ohledně "přísných opatření" ruské vlády ve vztahu k novinářům v Rusku.

Podle jejích slov "konkrétně který rezort a jak uplatňuje" přísná opatření proti neshodujícím se novinářům? Nejsměšnější je, že to nyní prohlásili stejní lidé, kteří právě zabali RT a Sputnik do obalu zahraničních agentů, pronásledují ruská média po celém světě, investují obrovské sumy peněz do "protipůsobení ruské propagandě" a nazývají tak všechny, s nimiž nesouhlasí".

Připomeňme si, že mluvčí ministerstva zahraničí USA Noel Clay konstatoval, že americké ministerstvo vyjadřuje "znepokojení v souvislosti s dosavadním použitím přísných opatření ze strany ruské vlády ve vztahu k nezávislým hlasům - od médií po aktivisty občanské společnosti a opoziční politiky".

Úřady USA neunavuje obviňování Ruska ze zasahování do voleb, ačkoli ve 20. století se mnohem častěji než ostatní zabývaly zásahy do demokratického procesu v jiných zemích právě ony. A právě USA jsou zodpovědné za 81 ze 117 zaznamenaných intervencí do voleb v zahraničí.

Poznamenejme, že v posledních letech bylo jasně a jednoznačně prokázáno velmi blízké spojení ruské liberální opozice se zástupci ministerstva zahraničí USA a fondy, přidruženými k americkým úřadům. Pokud dřívější obvinění ze spolupráce se Západem "pro nucenou demokratizaci Ruska" demonstranti nazývali "propagandou", nyní o tom vypovídají fakta.

Stačí například připomenout si i přiznání USA o vyčlenění desítek milionů dolarů opozičním nevládním organizacím v Ruské federaci, i potvrzení vytvoření "sociálních sítí pro vyvolání nepokojů" v různých zemích, i přidělení 5 miliard dolarů ukrajinským "majdanovcům", i financování protestních bloggerů atd.

Ve skutečnosti nejsou potřebné žádné operace kontrarozvědky - opozičníci a zástupci Západu se odhalují sami. V diskusích v Živom žurnale se tu vyskytovala vzájemná obviňování se z vydávání prostředků grantů "na boj proti Putinovi" na osobní účely, tu Moskovskij komsomolec publikoval povídání známého opozičníka Maxima Petroviče (Solidarita, Parnas, ...) o obdržení finančních prostředků na "oranžovou revoluci" z ministerstva zahraničí USA.

Tu byl na Triumfalnoj 31 zadržen pracovník politického oddělení velvyslanectví USA Bond (ne ten), tu jeho kolegové Erik Lundberg a Jeremy Richart "přecházeli" Puškinovo náměstí akorát v okamžiku protestního shromáždění.

Nebo v Kirovu se i u soudu i u piva s vůdci opozice setkával "důstojník" politického oddělení amerického velvyslanectví Covert Kevin Timothy.

Podobných příkladů by bylo možné uvést ještě velké množství, a mnohé z nich jsou již ostatně našim čtenářům dobře známy. Přestat podporovat miliony dolarů ruskou opozici se soucitné americké úřady nechystají, tím spíš v předvečer prezidentských voleb v Rusku. Takže čekáme na další halasná prohlášení z Washingtonu.

Zdroj: Nová republika vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVážená paní Evo Drahošová   
Pridal tk Pondělí 22 leden 2018 - 06:14:06 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vážená paní Evo Drahošová,

rozhodl jsem se Vám napsat dopis, abych se vyjádřil k Vašim do značné míry velmi zjednodušeným pohledům na funkci prezidenta republiky. Jak je možné se z reportáže na Parlamentních listech.cz dočíst, jste osobně přesvědčena o tom, že k výkonu funkce prezidenta je důležitá hlavně „slušnost“. Zmínila jste se, že Vám spousta lidí říká, že je nešťastné, kam až klesla úroveň politické kultury. S tím mohu s Vámi souhlasit, mravní kodex poslanců a politiků vůbec je hodně pod únosným průměrem, nicméně pokud má jít tento pokles politické kultury na vrub současného prezidenta M. Zemana chtěl bych Vás upozornit, že tento trend nevzešel nástupem M. Zemana do funkce, jak je mu některými lidmi podsouváno, ale dávno předtím.

Nevím, jak dalece sledujete politiku ale zdá se, že do doby, kdy Váš manžel vstoupil do boje o Pražský hrad tak ne zrovna příliš, jestli vůbec, protože jinak byste musela vědět, že tento trend pochází již od vlády pana Topolánka (viz jeho zvednutý prostředníček na jednání Poslanecké sněmovny), od nejkontroverznějšího a zdaleka nejprofláknutějšího politika a hulváta na české politické scéně pana Kalouska z TOP 09 a jiných lidí.

Vaše slova, že „Lidi by měli vidět, že to jde i slušně...“ chápu jako Vaši osobní narážku na M. Zemana. Chápu, že se Vám dnes hodí obracet pozornost i tímto směrem, když celá řada příznivců Vašeho manžela používá těchto údajných nectností M. Zemana jako jeden z důvodů, proč by již neměl být znovu prezidentem. Také rozumím tomu, že se nebudete o manželovi vyjadřovat jinak, než kladně a pozitivně. Vůbec nepochybuji, paní Drahošová, že jej znáte dostatečně dlouho, což ovšem neznamená, že cokoli o něm řeknete, musí být vždy pravda, resp. že všemu musí být uvěřeno. Také se zmiňujte, že „spousta“ lidí Vám říká, že nic jiného než „slušnost na Hradě nechtějí“, což Vám přijde jako samozřejmá věc. Mám takový dojem, jako by Vám úplně stačil fakt, že Váš manžel je a bude slušný, že s touto vlastností, po které prý volá „spousta“ lidí jak zmiňujete, vystačí k tomu, aby Váš manžel úspěšně vykonával funkci prezidenta ČR! Mohu Vás upřímně a nezištně ujistit a současně varovat, že je to hluboký, až tragický omyl, paní Drahošová.

Na osobu Vašeho manžela se schází velká řada různých hodnocení, názorů, ale také poznatků, faktů a různých neověřených, nedoložených, možná i smyšlených informací, ne vždy také ve slušné formě, nebo s dobrým úmyslem. S tím se budete muset smířit, paní Drahošová a to nejen v tyto dny, ale bude-li Váš manžel zvolen prezidentem, což se doufám nestane, budete muset snášet mnohé, i horší věci. Pan Miloš Zeman jako prezident byl a dosud je dobrým prezidentem. Špatným je pouze pro ty lidi, kteří s jeho politickými praktikami, u nichž převládá vlastenecký postoj, obhajoba českých či národních zájmů, prosperita země, bezpečnost státu a občanů a objektivní zahraniční politika nesouhlasí. Je jim proti srsti, že se jako korouhvička neotáčí po směru jejich větru, tedy jen na Západ, ale při vědomí nutnosti všestranné politické i hospodářské spolupráce se také obrací na Východ, kam mimo jiné obrací pozornost i ten jejich tolik milovaný Západ, včetně USA.

Připomínám to proto paní Drahošová, že za tyto snahy místo vděku se M. Zemanovi dostává urážek takového kalibru, které by jiný státník, např. i prezident USA v žádném případě nestrpěl. I zde se markantně projevuje pokleslost mravů a slušnosti, bohužel to není z řad politiků (i když někdy také), ale od lidí, jejichž IQ, vzdělání, postavení, tituly a intelekt by spíše svědčily opravdovým lidským, morálním, intelektuálním kapacitám, ale opak je pravdou. Jestli o tom nevíte, tak jsou to právě lidé na úrovni Vaše manžela, tedy páni profesoři, doktoři, inženýři, herci, umělci, lidé s VŠ vzděláním, intelektuálové, kteří veřejně vulgárně napadají, zostuzují, pomlouvají, nadávají a hrubě urážejí hlavu státu.

Můžete namítnout, že i M. Zeman se občas vyjadřuje hrubě a vulgárně a budete mít pravdu. Jenže něco jiného je přeložit již samotný vulgární anglický název do češtiny, kde to pak vyzní jako něco neslýchaného (i když by si to třeba mohl, ale také nemusel M. Zeman odpustit, jak jistě namítnete) zvláště v případě, že aktérky této skupiny se samy projevovaly velmi nedůstojně a sexisticky třeba i v kostele, pak nebyl důvod si brát k těmto „politutkám“ žádné ohledy. Avšak nazývat prezidenta slovy, které zde nechci uvádět, vyjadřovat se o něm že je ….., nebudu přirovnání vypisovat, snad jste to mohla sama zaregistrovat, to se pravdu jen tak jinde nevidí. Zmiňuji to proto, abych Vás také vyvedl z omylu, že má-li někdo tituly a postavení, nemusí být nutně a vždy slušný a inteligentní!

Vyjádřila jste se i k tvrdé kampani plné lživých informací, jako např., že manžel pedofil, že zneužíval vnuka a pod. K tomu se nehodlám vyjadřovat, protože jednak těmto „zaručeným“ informacím či spíše pomluvám nevěřím, protože nejsou ničím relevantním doloženy. Nicméně je-li řeč o lživých informacích, pak není od věci také připomenout, že ani ze strany pana manžela nejsou vždy podávány pravdivé informace. V boji o takový post se používají různé druhy informací, hlavně však takové, které dotyčnému buď neublíží, nebo mu naopak prospějí, ale pak je nutné si také uvědomit, že tyto praktiky nejsou jen výsadou jedné strany, ale i té druhé a pokud jedna strana neříká pravdu a tedy lže, že podobnou taktiku použije i druhá strana. A pokud je mi známo, vážená paní Drahošová, pan manžel svůj štít zrovna čistý nemá. Nehodlám zde rozvádět ověřené pravdivé informace a údaje o panu manželovi, jednak je o tom dostatek informací v médiích, ale hlavně, je to otázka svědomí a cti, paní Drahošová. Mohu Vás ujistit, že nečisté svědomí člověka provází až do hrobu. Jde-li o obyčejného smrtelníka, může to být ostatním lhostejné, v případě Vašeho manžela, který by mohl eventuálně být prezidentem republiky, je to již závažná věc. Nicméně, je na každém, jak se se svým svědomím a ctí vypořádá či vyrovná.

Značně netaktně (jako potenciální první dáma) jste se také vyjádřila k občanům, resp. odpůrcům Vašeho manžela, když jste o nich řekla, cituji: „Pro mě jsou to chudáci. Zřejmě nešťastní lidé, kterým život nevyšel. Závidí, nenávidí. Myslím, že oni sami jsou nešťastní. Vědomě asi chtějí někomu ublížit“. Ptám se paní Drahošová, proč si myslíte, že lidé, nesouhlasící s kandidaturou Vašeho pana manžela, jsou chudáci, nešťastní lidé, kterým nevyšel život? To jen proto, že mají na pana manžela jiný názor? Lidé, kteří manžela v kandidatuře podporují, jsou zřejmě podle Vás naopak lidé na úrovni, šťastní kterým vyšel život? Co kdo komu závidí, kdo koho nenávidí paní Drahošová? Apropó, komu by měli asi ublížit? To jsou, Vašemu postavení vážená paní, velmi silná a nepatřičná slova a názory, kterými urážíte slušné občany. Budu upřímný když řeknu, že Vás tyto názory do značné míry diskvalifikují při pomyšlení, že byste měla být první dáma ve státě.

Těmito několika málo projevy paní Drahošová, se krystalizuje jak Vaše, tak i povaha Vašeho manžela. Jak jsem již zmínil chápu, že stojíte za svým manželem, jste na jeho straně a že mu také fandíte, ale funkci prezidenta nelze dělat na úkor nečestného, nepoctivého, prospěchářského jednání a jak také nasvědčují některé indicie i ochotou jednání v cizích zájmech proti vlasti, národu, proti republice a vlasteneckým a občanským zájmům. Bohužel pochybuji, že si plně uvědomujete závažnost těchto mých slov, protože vzdát se šance být manželkou prezidenta a být první dámou, je velmi, velmi nesnadné.

Paní Drahošová, nejsem ani sobec, ani chudák, ba ani nešťastný člověk, nezávidím a už vůbec nehodlám někomu ublížit. Vyjadřuji jen své názory, pocity a opodstatněné obavy, že Váš manžel není tím správným a ideálním člověkem (tedy jak pro koho), který by mohl odpovědně zastávat post prezidenta republiky. Mimo jiné třeba proto, že jen ta jeho Vámi proklamovaná „slušnost“ rozhodně nestačí, jeho osobnost, stejně jako minulost je do značné míry nečitelná a tedy i nevěrohodná, jeho názory a postoje mají víc než je zdrávo značně prozápadně vyhraněné tendence, které neodpovídají zájmům České republiky a většině občanů.

Máte-li ráda svého manžela, paní Drahošová, máte-li v sobě dostatek cti, máte-li svědomí a charakter, poraďte manželovi, aby o post prezidenta neusiloval. Neříkám to proto, aby snadněji či bez boje vyhrál Miloš Zeman ale proto, že tak jako farář nemůže snadno a bez problémů jen tak jít do války a zabíjet lidi, tak nemůže politicky negramotný a nezkušený pan profesor jen proto, že je „slušňák“, vykonávat vrcholnou, vůči vlasti a národu zodpovědnou funkci prezidenta České republiky. Z těchto důvodů ani Vám, ani panu manželovi nemohu popřát hodně štěstí a úspěchů, pokud jde o jeho zápolení v boji o post prezidenta. Ve vašem osobním životě, protože opravdu nejsem žádný sobec a chudák,, vám oběma však mohu popřát vše dobré a pevné zdraví.

Jiří Baťa


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZeman vyhrál kontumačně - ale zatím jen na Nově   
Pridal tk Pondělí 22 leden 2018 - 05:52:25 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jeho soupeř Jiří Drahoš se totiž nedostavil. A Ray Koranteng, který měl jejich první souboj "pískat", se musel omezit na vhazování míče do hry. A to je samozřejmě málo, takže nakonec jen statoval v Zemanově ukázkové exhibici.

Je jasné, že fandové Jiřího Drahoše teď budou říkat, že Miloš Zeman se nedostavil do žádné z besed ostatních kandidátů před prvním kolem. Ale proč by to proboha dělal? I v profesionálním šachu si musí vyzyvatel úřadujícího mistra světa své právo vyzvat ho vybojovat v předcházejících zápasech, což Jiří Drahoš s úspěchem udělal před týdnem v prvním kole. Ale proč by se kvůli tomu měl mistr účastnit předcházejících simultánek? Může, samozřejmě, ale nemusí.

No nic, v úterý nás čeká utkání na Primě, kam se Jiří Drahoš jistě dostaví. Poučený sledováním dnešní Zemanovy exhibice a radami svých poradců. Už teď se na to těším. Nevěřím sice tomu, že si první druhého - nebo druhý prvního - namaže na chleba, ale věřím, že rozdíl třídy to bude.

Asi takový, jako kdyby šlo o volbu předsedy Akademie věd ČR a proti Jiřímu Drahošovi kandidoval Miloš Zeman.

Tady už budou přezdívky typu Ovar, Fíkus nebo Mlhoš všem fandům "houby" platné. A to se schválně vyjadřuji co nejslušněji, abych neurazil jemnocit některých voliček, i když dobře vím, že většina voličů by se vyjádřila mnohem jadrněji, výrazem, který začíná stejnou slabikou.

Autor: Jaroslav Čejka

Zdroj: https://jaroslavcejka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=645029
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZeman bez Drahoše na Nově vyhrál   
Pridal tk Pondělí 22 leden 2018 - 05:51:28 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Tak jsme viděli první prezidentskou debatu na Nově. Byl to poněkud neobvyklý „duel“. Prezident Miloš Zeman si nepřítomnost svého protikandidáta Jiřího Drahoše náležitě vychutnal. Vlastně o něm ani moc nemluvil. Nebylo třeba...

Údajného favorita prezidentských voleb, které se uskuteční už nadcházející pátek, symbolizovala ve studiu prázdná židle. Vzhledem k tomu, že ještě máme v paměti zafixovaný Ovčáčkův fíkus, celkový dojem může být takový, že to není Miloš Zeman, ale právě Jiří Drahoš, kdo ignoruje předvolební debaty.


Divácky nejsledovanější čas v týdnu je neděle večer, který Jiří Drahoš nevyužil. Místo prvního střetnutí s Milošem Zemanem dal kandidát pravdy a lásky, ověnčené vědeckými tituly, přednost kulturní frontě a brněnské „kavárně“. Buď má příliš velké sebevědomí, nebo špatné poradce. A nebo se mýlím a je to součást promyšlené strategie. Uvidíme v následujících dnech...

Autor: Martin Zbela

Zdroj: https://zbela.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=645032

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVoliči Jiřího Drahoše, činím tě zodpovědným!   
Pridal tk Pondělí 22 leden 2018 - 05:46:45 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Současný svět se nám snaží vnutit, že nejsme zodpovědní za nic, ani za vlastní životy a máme se vždy někomu „odevzdat“. Ať se jedná o lékaře, politiky nebo církevní představitele atd. Hodně lidí volí tuto zkratku cesty do pekla. Již za několik dnů budeme svými hlasy rozhodovat o osudu naší země – ne na 5 let, tedy na dobu trvání prezidentského mandátu, ale možná na mnoho generací dopředu. Tyto volby nejsou rozhodováním mezi dvěma rozdílnými kandidáty, jak si někteří mylně představují, ale zejména mezi dvěma naprosto rozdílnými koncepcemi dalšího vývoje země zvané Česká republika.

Vy, co budete házet volební lístek Jiřímu Drahošovi, zvažte, jaké následky toto vaše rozhodnutí může mít pro vás osobně, pro vaše rodiny, děti, vnoučata, přátele a osud naší vlasti.

Uvědomte si, že Jiří Drahoš – ač se nyní v rámci kampaně snaží stylizovat jinak – představuje maximální vstřícnost vůči politice EU, která se vyznačuje aktivní podporou africké a islámské ilegální migrace do Evropy, direktivním nasouváním migrantů do všech zemí EU (včetně těch, které to dosud odmítají) a zákazy a odebíráním zbraní pro občany, kteří tak ztratí možnost této likvidačně-genocidní invazi se bránit. Pokud tvrdíte, že to není pravda a jako pštrosi strkáte hlavu do písku, nalezněte si třeba na internetu podpis prof. Jiřího Drahošem pod tzv. Výzvou vědců (http://www.vyzvavedcu.cz – čtvrtý řádek, třetí jméno).

Pokud tvrdíte, že žádné problémy s islámskou a africkou migrací naší zemi nikdy nehrozily a nehrozí, jste buď hloupí, nebo zaslepení propagandou. Najděte si na internetu nová pravidla pro imigraci do zemí EU zvané Dublin IV a najděte si, co znamená Evropská sociální charta. Obě tyto normy mají jedno společné - zbavit naši zemi posledních zbytků suverenity v otázkách národní bezpečnosti, migrace a řízení své sociální politiky. Až naše země bude nucena plnit pravidla Dublin IV, budou nám migranti direktivně přidělováni nově vzniklým úřadem přímo z Bruselu, a to podle nastaveného klíče. Sociální charta pak zajistí, aby jim musel český daňový poplatník platit stejné sociální dávky (vysoce převyšující většinu důchodů i platů českých občanů), jaké dnes dostávají v Německu, takže již nebudou mít důvod zde nezůstávat. S tuzemskými cenami a sociálními dávkami v úrovni Německa, bude Česká republika zemí zaslíbenou – ale ne pro nás, původní obyvatele.

A nyní se dostáváme k tobě, voliči Jiřího Drahoše:

Činím tě zodpovědným za to, co se stane po zvolení Jiřího Drahoše prezidentem ČR!

Až budou v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a dalších městech vznikat no-go zóny, které jsou dnes ve všech hlavních a ve většině velkých měst Západní Evropy a v našich ulicích budou řádit gangy imigrantů – budeš za to spoluzodpovědný!

Až začne docházet k masovému znásilňování našich žen, dcer a matek, jak je známo třeba ze Švédska nebo z Německa – budeš za to spoluzodpovědný!

Až začnou teroristické útoky, najíždění aut do pokojných občanů, až se budou lidé bát chodit večer po ulicích svých měst – budeš za to spoluzodpovědný!

Až budou policisté, hasiči nebo lékařská první pomoc napadání při výkonu své nelehké služby, a nebudou se smět bránit, jak se to děje třeba ve Francii – budeš za to spoluzodpovědný!

Až začnou novým „spoluobčanům“ vadit tvoje zvyky, tvoje Vánoce a Velikonoce, a budou žádat odstranění křížů a zvonů z kostelů a sváteční výzdoby, protože je to uráží – budeš za to spoluzodpovědný!

Až pomalu, ale jistě se naše země přiblíží vašim velkým vzorům na Západě, a ty budeš umírat, nebo se podrobovat těm, kteří zde nepřišli, aby se pokojně usadili a svou prací přispívali k rozkvětu a budoucnosti naší země, nebudu tě litovat! Budeš mít přeci jen to, co jsi chtěl a pro co jsi hodil svůj hlas.

Nedočkáš se ani mé lítosti a soucitu, ani mé pomoci. Protože to je i tvůj hlas, který to vše způsobil. Takže pořádně zvaž, komu svůj hlas hodíš!

Volič Miloše Zemana – ne z přesvědčení, ale z nutnosti.

Jsou nás miliony a začínáme být dost naštvaní, uvědomte si to!

Aleš Přichystal

Zdroj: http://www.nwoo.org/2018/01/21/volici-jiriho-drahose-cinim-te-zodpovednym/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČlověk v tísni je prý opět v podezření. Za tuto nepěknou záležitost na Facebooku   
Pridal tk Pondělí 22 leden 2018 - 05:41:10 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Minulý týden mi vyprávěl známý zajímavou historku. Prý pod článkem do facebookové diskusi na jistém českém týdeníku napsal , že je „humanitně vzdělaný Pražák a bude proto volit stávajícího prezidenta“. Tu se prý okamžitě do diskuse vmísil jakýsi „Jenda Citron“, který ho začal sprostě urážet. Tak mu onen známý vysvětlil, proč to bude dělat a mimo jiné se zmínil jeho odpor k imigraci z Afriky a Asii.

Napsal doslova, že tu „nechce živit žádné muslimy a negry z Afriky“, které sem tahají tzv „ Neziskovky“. No a výsledkem bylo, že mu onen facebook následně zablokoval jeho fb přístup „prý porušil pravidla komunity“. I bylo mu to divné a tak se obrátil na příbuzného, který je odborník v oblasti IT, aby mu zjistil „odkud vítr vane“. A podle všeho se ukazuje, že onen „Jenda Citron“ používá stejnou IP adresu jako jistá politická protičeská neziskovka zvaná „člověk v tísni“. Ta je převážně financovaná ze zahraničí a operuje s ročním rozpočtem 1,5 mld korun!!!

Jistě, může se jednat o soukromou aktivitu některého ze stovek zaměstnanců této tzv. „neziskovky“, který si v pracovní době místo pomáhání těm „údajně potřebným“ rozhodl dělat cenzora a onoho známého „nabonzoval“ na facebook.

Druhá možnost je ale mnohem vážnější (a pravděpodobnější). Je docela klidně možné, že tyhle ze zahraničí placené „neziskovky“ jako je „člověk v plísni“ mají se sociálními sítěmi typu facebook dohodu a pracují jako jejich „ideová policie“ a „agenti zahraniční proti české propagandy“. Tedy odstraňují z veřejného prostoru jakékoliv náznaky jiného názoru a otevřeně podporují proimigrační agendu. Ostatně vzhledem k názorů vedoucích pracovníku třeba právě této neziskovky by to nebylo vůbec nic divného… Jejich zapojení do podpory muslimské a černošské imigrace je obecně známo…stejně jako rozvratná neomarxistická agendy, kterou podporují u nás i v zahraničí.

Překvapivé také je, že k tomu české úřady „mlčí“, vždyť se jedná o otevřené zasahování do právě probíhajících presidentských voleb. Kdy se snaží jedna strana umlčet podporovatele vlastenecky orientovaného kandidáta…!!! Mlčí proto, že o tom dobře vědí a bojí se, nebo snad dokonce na tom spolupracují?

Co s tím?

To je další ukázka toho, jak radikální očistu bude naše společnost potřebovat, až se nám podaří opět získat národní suverenitu. Nyní je bohužel naše země de facto i de jure pouze jakási kolonie perverzního západu, který zde chce provést totální obměnu obyvatelstva a český národ navždy zničit.

Jedním z těchto cílů musí nutně být kontrola a případně zákaz činnosti těchto tzv. „politických neziskovek“ financovaných ze zahraničí“ jako je právě „člověk v plísni“. Další by měla být rázné varování globálním sociálním sítím, kdo bude porušovat svobodu slova, ten nebude smět v CR působit.

PS. Je slovo negr urážlivé? Často slýcháme z extrémně levicových kruhů, že slovo negr je prý pro „uprchlíky“ urážlivé. Proč by mělo být? Jednak nikdo z těch tzv. „uprchlíků“ (kolonizačních imigrantů) nemluví česky, tak ho náš jazyk asi těžko může urazit…. Dále označení negr pochází ze slova negro=černý no a mnoho těch imigrantů je skutečně černých jako bota. Takže jsou to prostě "negři" a jestli se jim to nelíbí, tak udělají nejlépe, když se vrátí do své vlasti, tady rozhodně vítáni nejsou….!

Autor: Martin Kohout

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUprchlíci řádí jak zvěř na Lampeduse! Útočí na lidi a demoluji domy místních obyvatel ...   
Pridal tk Pondělí 22 leden 2018 - 05:35:52 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Další protest imigrantů v centru pro uprchlíky. Tentokrát vzali kameny na pořádkové hlídky, přičemž jednoho karabiniéra vážně zranili do hlavy a musel být podroben léčení. Požadují převoz dále na pevninu.

Napětí na ostrově by se dalo krájet, protože pár dnů před tímto incidentem se zase jiná skupinka snažila nelegálně nalodit na spoj mířící do přístavu Porto Empedocle, byli ale včas zadrženi.

I nadále pokračují škody při nelegálním obsazování volných domů, které bývají obydlené turisty pouze v období letní sezóny...

Zdroj: newsicilia.it

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAmatérští astronomové objevili dvojníka naší sluneční soustavy během 48 hodin   
Pridal tk Pondělí 22 leden 2018 - 05:31:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Amatérští astronomové našli systém s přinejmenším pěti planetami, který se podobá naší sluneční soustavě. Objevený systém pojmenovali K2-138, uvádí list The Independent.

Objevit planetární systém vzdálený kolem 620 tisíc světových let od Země dokázalo přes 10 tisíc amatérských astronomů z celého světa. K tomu využili výkon svých domácích počítačů a pomocí zvláštního matematického programu prozkoumali údaje o 280 000 slunečních soustav, které nashromáždili profesionální výzkumníci pomocí Keplerova teleskopu. Celá práce jim trvala pouze 48 hodin.

Velikost objevených planet je v rozmezí velikosti Země a Neptunu. Podle listu se jedná o první systém exoplanet, který kdy byl objeven amatérskými astronomy.

V prosinci 2017 vědci objevili systém Kepler-90, který se podobá naší sluneční soustavě. Systém leží ve vzdálenosti 2,5 tisíce světelných let od Země v souhvězdí Draka.

Zdroj: The Independent

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2416 sec,0.0568 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,788kB