Středa 24 leden 2018
Politické školení i následná prověrka herce Vetchého   
Pridal tk Středa 24 leden 2018 - 20:20:39 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Už nějaký čas sleduji duševní výtlačky herce Vetchého z oblasti politiky, a bylo by mi lépe, kdybych tak nečinil, protože když tak činím, nedokáži už pak s požitkem sledovat možná i dobré filmy a seriály, v nichž tento herec vystupuje. V úterý dopoledne internetovým Seznamem probleskl jeden z dalších výplodů jeho duševna, hlásající, jaká prý že je to prý chyba a nedomyšlenost demokracie, že se demokratických voleb, jakou je třeba i právě probíhající volba prezidentská, mohou účastnit i lidé, kteří se o politiku nezajímají. Což pak podle herce vede k tak kormutlivým koncům, jakým bylo Zemanovo zvolení prezidentem ve volbách minulých, a stejně smutný konec se prý může – bohužel - opakovat i ve volbách současných.

Kdoví, jaká to vichřice se proháněla hercovou hlavou, když tuto svou moudrost pronášel či ťukal do klávesnice. On totiž svým výrokem nejen prokázal, že cizí je mu nejzákladnější idea demokracie, hlásající, že vládnout má všechen lid a ne tedy jen nějaký segment toho lidu, např. jen lidé bohatí, nebo jen kováři, nebo jen vysokoškolsky vzdělaní, nebo politicky informovaní, mezi které se herec sám velmi samozřejmě počítá, ale učinil i další nepředloženost. Neponechal si tento výdobytek svého ducha sám pro sebe, jak činí tisíce dalších podobných politických novátorů a vynálezců, ale okamžitě s ním šel do světa, čímž se připravil o možnost stát se skrze mlčení filozofem. O své právě objevené výhradě vůči demokracii informoval totiž - ještě když byla žhavá - redakci Seznamu, která, což je pro dnešní média symptomatické, se mu za tento nesmysl nevysmála, ale okamžitě jej zveřejnila.
Vždyť jde o názor veřejně známé osoby, že ano?

Poputujme však hercovou mysli dál. Chtěl snad svou výtkou na adresu demokracie naznačit, že by se ta část našeho občanstva, která prokazatelně nečte současný denní tisk, neposlouchá rozhlas a televizi a neklábosí o politice ani v hospodě, neměla voleb účastnit, protože právě ona je viníkem toho, že volby v České republice nedopadají tak ideálně a spravedlivě, jak by podle Vetchého a jeho duševně spřízněných souputníků dopadat měly?
Nejspíš ne. Jistě je natolik realista, že si dovede spočítat, že takovéto vydělení lidí o politiku se nezajímajících od těch do politiky zapálených je cosi spíš z oblasti sci-fi než skutečného života, ale v tom případě zapátrejme, proč tedy se svým steskem nad tím, že u nás mohou volit všichni, vůbec vystoupil? To snad proto, aby veřejnost upozornil na to, že on patří mezi ty politicky informované? Či aby tu veřejnost infikoval myšlenkou, že když budou mít cukání nevolit tak, jak volí on – politicky informovaný - prokáží se jako političtí analfabeti a proto přece jen svou původní volbu změní a zvolí totéž, co volí on?

Ale ať už platí to, či ono, všechno je to postaveno na hercově představě, že on patří mezi ty politicky informované. A tady já zvedám ruku a tvrdím pravý opak. Že totiž právě on politicky informovaný není. Protože kdyby informován skutečně byl, nemohl by za předpokladu, že je slušným člověkem, s čímž se ztotožňuji, být tak ukrutně fanatickým zastáncem politiky americké a současně tak nesmiřitelným odpůrcem politiky Ruska. A abych tento svůj názor dosvědčil, dovolil bych si, pane Vetchý, položit vám pár otázek:

Nepřišla vám nikdy na mysl myšlenka, že za situace, která v západním světě a tím pádem i u nás dnes panuje, je zcela možné, ba spíš pravděpodobné, ne-li dokonce zcela jisté, že ti, kteří se o politiku zajímají, což ve vaší představě nejspíš znamená, že poctivě louskají Lidové a Hospodářské noviny, Právo, MF DNES, Deník, Reflex, Respekt, a sledují zpravodajské relace ČT, Novy atd. jsou de facto politicky hůř informování, než ti, kteří takto informování nejsou, či dokonce se nenechají informovat vůbec, a námísto nasávání vědomostí z těchto lživých médií se třeba jen tak lenošivě opalují na louce? A to proto, že ti první tzv. informovaní jsou o téměř všech jevech a událostech informování lživě a de facto opačně, než odpovídá skutečnosti, čehož jsou ti na louce se opalující přece jenom ochráněni - a právě o tohle jsou na tom, pokud jde o informovanost, líp. Takže ti tzv. informování, mezi něž se s hrdostí počítáte, nejsou ve skutečnosti informováni, jsou dezinformování, čili obelháváni a nakonec i zcela obelhaní, a s mozkem vymytým ponecháni svému osudu. Ale samozřejmě nevědí o tom, jsou ve své nevědomosti šťastni a zdá se jim, že z oficiálních médií sají moudrost světa, i když z nich sají lží. Což z nich tedy činí lidi nikoliv informované, ale desinformované.

Abych tento svůj názor jen tak nevypouštěl do větru, ale doložil jej i argumenty, rád bych vám, pane Vetchý, jakož i všem vašim názorovým druhům, položil těchto pár otázek, jejichž zodpovězení vám napoví, jste-li-li skutečně osobou politicky informovánou, jak se až dosud domníváte, či je-li tomu naopak. Nu a protože politika domácí je ve značné míře odrazem politiky zahraniční a tu dnes určuje hlavně antagonismus mezi světem západním a Ruskem, půjde o otázky z této oblasti především.

Takže začínám:

1)Víte, že při loučení s úřadem v r. 1961 varoval prezident D. Eisenhower americký lid před existenci a růstem vojenskoprůmyslového komplexu USA (dnes nazývaného vojenskobezpečnostní komplex), jako před největším nebezpečím, které před Amerikou stojí?
2)Víte, že roční rozpočet tohoto komplexu dosáhl loni už výše jednoho bilionu dolarů a že jeho další růst, o nějž se samozřejmě co nejzápaleněji usiluje, závisí na množství a rozsahu válečných operací, jež USA ve světě vedou, i na množství a síle nepřátel, které si USA (resp.vojenskobezpečnostní komplex, protože dnes už obojí víceméně jedno jsou), ve světě i uměle vytvoří, aby jimi svůj rozpočet zdůvodnil?
3)Víte, že až k osobnostnímu srůstu vojenskobezpečnostního komplexu USA se státem došlo v době vlády prezidenta Bushe ml., kdy se přední exponenti vojenskobezpečnostního komplexu Cheney a Rumsfeld stali členy vlády USA a dirigovali pak tu vládu tím směrem, který komplexu vyhovoval?
4)Víte, že z celkového počtu 193 zemí v OSN vedených, mají USA své vojenské základny ve 150 zemích světa?
5)Víte, že americká vláda vložila do státního převratu na Ukrajině částku pěti miliard dolarů, což je rekordní částka z těch, které kdy do revolucí a převratů v cizích zemích kdy investovala?
6)Víte, že jen v tomto novém století intervenovala vláda USA, a to ať už přímo vojensky, či svržením vlád nebo odstraněním jejich vůdců, v 18 zemích světa?
7)Víte, že od roku 1994 platí pro provádění americké zahraniční politiky Wolfowitzova doktrína, hlásající, že: země, která pod kvalifikovaným vedením a s využitím domácích surovin dokáže vybudovat moc globální, na USA nezávislou, se pro USA stává zemí nepřátelskou, což prakticky znamená, že USA nemůže, dokud doktrína platí, navázat přátelské vztahy ani s Ruskem a ani s Čínou?
8)Víte, že bývalý prezident USA Obama v interview pro stanici VOX charakterizoval 11. 2. 2015 současnou americkou zahraniční politiku těmito slovy: Celkovým směrem a celkovým cílem je svět, ve kterém bude Amerika pokračovat ve své vedoucí roli...Musíme mít nejsilnější vojenskou sílu a příležitostně musíme zkroutit ruce zemím, které by nebyly ochotny dělat to, co my potřebujeme, aby dělaly?
9)Víte, že někdejší ředitel CIA William Colby prohlásil v r. 2014, že CIA vlastní každého, kdo v médiích něco znamená?
10)Víte, že někdejší americký ministr zahraničí Henry Kissinger předloňského roku prohlásil, že CIA zorganizovaný ukrajinský Majdan je jen předehrou hlavního představení, které se má odehrát v Moskvě?

Nuže, těch otázek je 10. A já se vás, pane Vetchý dovolím zeptat, na kolik z těchto otázek jste odpověděl kladně, čili VÍM nebo ANO.
Pokud jste takto odpověděl na pět otázek, své tvrzení, že politicky informován nejste, odvolávám a omlouvám se vám za ně. Pokud jste ale kladně odpověděl jen na méně než polovinu položených, resp. jste kladně nedokázal kývnout ani na jednu z nich, jste polititicky neinformován a onen váš ideální požadavek, aby se voleb politicky neinformovaní lidé neúčastnili, platí i pro vás.

S pozdravem

Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJiří Paroubek: Vraždění neviňátek v TV Prima   
Pridal tk Středa 24 leden 2018 - 13:52:19 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
M.Zeman, zdá se, v tomto týdnu definitivně převzal ve vrcholící volební kampani před prezidentskou volbou strategickou iniciativu. To mu umožnilo mj. hloupé rozhodnutí Drahošova podpůrného týmu neúčastnit se nedělní debaty v TV Nova. Upozornil jsem už dříve, že toto chybné rozhodnutí se J. Drahošovi vymstí. M. Zeman nebyl v ostré, opravdu konfrontační televizní debatě prakticky po pět let. Vždy to byly více nebo méně přátelsky pojaté duely s moderátorem, které probíhaly velmi konsenzuálně.

A tak poslední konfrontační debata, kterou ovšem M. Zeman zvládl s velkým přehledem, byla před pěti lety s K. Schwarzenbegem, jenž ovšem nebyl současnému prezidentovi vážným soupeřem. Pokud tedy měl J. Drahoš někdy šanci uspět v televizní debatě, tak to bylo v TV Nova proti „neroztrénovanému“ M. Zemanovi. Drahošův tým však nechal prezidenta pohodlně roztrénovat nejprve na TV Nova a poté v TV Barrandov, aby se s ním jejich nepříliš dobře připravený favorit setkal v Hudebním divadle v Karlíně v režii TV Prima. A podle mého očekávání byl J. Drahoš rozdrcen.

Psaní snaživých prodrahošovských publicistů o tom, že debata neměla jasného vítěze, je více než příznačné. Vyhlásit J. Drahoše vítězem této poněkud kabaretní debaty, bylo prakticky nemožné. Zeman, byť má zjevně své nejlepší dny za sebou, prokázal přehled, pohotovost, břitký intelekt, tvrdost i humor. J.Drahoš to měl složité. Nedokázal se prosadit a nebyl ani pohotový. Těch pár špílců, které měl proti Zemanovi předem připravených, zvládl dobře, ale M. Zeman také dobře kontroval.

Tu a tam dokázal Zeman použít i bonmoty, které byly vždy osvědčeným artiklem jeho arzenálu pro vyvedení politického protivníka v debatě z míry. A se stupňujícím se časem se Zemanův výkon ještě zlepšoval a bylo vidět i na soudnějších příznivcích J. Drahoše v prvních řadách sálu, že se jejich optimismus z úvodu střetu poněkud rozplynul. Nicméně M. Zeman by měl v příští debatě použít i jiných prostředků a měl by poněkud pozměnit či rozšířit tým lidí, kteří jej připravují, aby svého soupeře vyvedl z míry ještě více. Pokud tedy chce necelých 24 hodin před zahájením voleb výrazně skórovat a získat další nerozhodnuté voliče. Debatu v TV Prima vidělo až 2,2 milionů voličů, pokud mezi nimi byla významnější část voličů zatím nerozhodnutých, bodoval jednoznačně spíše M. Zeman. Zdá se, že seriál čtyř televizních debat v tomto týdnu rozhodne o příštím prezidentovi.

Jiří Paroubek

Zdroj: Vaše věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDrahoši, jenom lidský odpad předhazuje Stephenu Hawkingovi, že kryplové mají z veřejnosti zmizet!   
Pridal tk Středa 24 leden 2018 - 10:01:56 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Co bylo nejvýraznější na debatě Drahoše z prezidentem Zemanem? Pohrdání o nohách prezidenta Zemana. Zatímco duševně prezident Zeman jakéhosi Drahoše deklasoval důkazy jak nepřetržitě lže, akademik Drahoš se mu to snažil vrátit začátkem a koncem uměním se pohybovat, což kvitují jeho "kulturně - demokratičtí" přátelé.

Souboj o prezidenta má být soubojem síly ducha, nikoliv těla!

Je strašné, kam až tato Drahošova spodina dokáže zajít...

Gayové pláčou, jak se k nim lidé údajně chovají, ale že sami provokují, je nezajímá:

„Žádáme, aby kandidáti na prezidenta republiky diskutovali VESTOJE!, píše postižený slovenský gay a režisér působící v Praze Fero Fenič a další postižený - gay a profesor Martin C. Putna si přisazuje. „Taky budeš starý a nemocný. Taky umřeš,“ směje se ironicky k divákům Drahoše s pohledem na Zemana prapodivný profesor Putna.

I trapná Drahošova žena si z chůze dělala legraci.


Je smutné, jak se chovají údajní elitní profesoři, režiséři, redaktoři

Když na prezidenta Zemana nemají duševně, tak zbaběle okopávají kotníky. Stephen William Hawking je britský teoretický fyzik a jeden z nejznámějších vědců, ale pro Drahoše a jeho příznivce je to duševní krypl jako Zeman, protože neběhá a potřebuje hůl, Hawking má dokonce vozík a trubičku. Tihle kryplové by měli z našeho života zmizet, naznačuje nejen křepčením Drahoš, ale i Kmenta a další lidský odpad.

Ano, je to ten Kmenta, který musel u soudu přiznat, že knížka Kmotr je vymyšlená špína a že s lidmi manipuloval, byť lidem tvrdil, že jsou to fakta o Klausově době. A že je to vážně další lidský odpad se stačí podívat na Twitter. A Fendrych? Úsudek si raději už udělejte sami.

Jaroslav Kmenta @JaroslavKmenta

“Odeberte” TV Prima licenci na politické debaty. Fakt tragédie. A Voříška nechte v boudě.
Jinak: Drahoš hodně dobře. Zeman drží dech. Ale myslím, že ho nejvíc zdeklasovalo, že při úvodním představení si Drahoš stoupl. Zatímco Zeman seděl.

Jaroslav Kmenta @JaroslavKmenta

“Hůl, podejte mi hůl...,” volal Zeman na konci Cirkusu Prima. Na pódium vběhla ochranka, podala mu ji. A stála poblíž, aby neupadl. Pak stěží vstal, v pokrčení zdravil.
Tragičtější “podzim” politické kariéry dinosaura, který na to už vážně nemá, jsem neviděl.

Martin Fendrych @fendrych_m

Debata @jiridrahos1 a @Mzeman_OFFICIAL na Primě? Nezvládnutý hnus. Lov na diváky, podstané není něco se dozvědět, ale kolik lidí u toho sedí. Voříšek je mohl ještě zkoušet, kdo dál doplivne. Zeman plival stále.

Když prezident Zeman načapal Drahoše při lžích, ten začal útočit na chůzi Zemana. Hnus.

A nyní fakta: Nic jste neudělal, aby migrace byla zastavena, pane prezidente Zemane. Ten se mu vysmál, protože i manipulativní Česká televize běsnila, jak se prezident Zeman v OSN ostře obul do "vítačů a Merkelové". To prý Drahoš neví, u nich ve vsi to slyšet nebylo...

A prý prezident Zeman neumí číst, protože u nás ruští agenti obcházejí byty a chtějí, aby byl volen Zeman. Že volby do sněmovny ovlivnili ruští agenti. Prý to četl v novinách. Prý umí číst, Zeman ne. A BIS je nesvéprávná, v Británii to vědí lépe. Novináři. Prezident Zeman se trhal smíchy, a následně mu odpověděl, že by se Babiš rozzuřil, kdyby zjistil, že je zvolen díky ruským agentům.

Jistě, kdyby tyto cancy říkal náš skvělý komik Felix Holzmann, lidé by se trhali smíchy. Vážně Drahoš neví, že volba prezidenta je odhalování názorů, se kterými by měl veřejnost vést? Že politici a prezident předkládají zákony exekutivě, zatímco Drahoš by jenom poslouchal exekutivu, jak se vyjádřil? Je pak jasné, že je jeho klaka tak rozzuřená. I na konci vyskočil a ukazoval Zemanovi, že jemu ještě nohy slouží.

Bylo by fajn panu akademikovi říct, že v kulturní společnosti se fyzický handicap nezesměšňuje. Že volba prezidenta je soutěž ducha, nikoliv nabušeného těla. A že česká kultura byla vždy na vysoké úrovni. Ale dnes? To, co představuje Drahoš má být naše elita? Hnus. Kultura a společenské vystupování v osobě Drahošově to fakt není. Nervozitu soupeře umíme pochopit, ale zbabělé rány ne. Říká se, že prezident Zeman je hulvát. To, co předvedl zbabělý Drahoš nemá ani cenu komentovat.

A výše výroky lze jenom doplnit: svůj k svému. Okrajová společnost se sjednotila. To má být ta "elita národa", pane Drahoši?


Zdroj: http://www.skrytapravda.cz/domaci/1401-drahosi-jenom-lidsky-odpad-predhazuje-stephenu-hawkingovi-ze-kryplove-maji-z-verejnosti-zmizet
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRozhodně odmítněme kandidáta České televize, Kavárny a Kalouska!   
Pridal tk Středa 24 leden 2018 - 09:46:18 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V sobotu 13. ledna 2018 krátce po uzavření volebních místností nám Česká televize sdělila již po sečtení prvních hlasů v několika málo nejmenších obcích, že Jiří Drahoš dokázal i v malých obcích zvítězit. Vypovídající hodnota tohoto sdělení je zcela v intencích naší „veřejnoprávní televize.“ Ta asi tímto sdělením chtěla divákům vnutit názor, že pan Drahoš je velmi oblíben nejen ve velkoměstě, ale i na venkově. Realita je samozřejmě zcela jiná. ČT již léta pracuje dle stále stejných instrukcí a dává najevo, že slouží nikoliv občanům, ale převážně jen svým zaměstnancům a na ně navázaným vlivovým skupinám.

Ostatně již na přelomu let 2000/2001 v období známé televizní krize prohlásil Karel Schwarzenberg úplně bez obalu - ČT patří svým zaměstnancům. Od té doby ovládl ČT prakticky jen jeden hlavní názorový proud, který potlačuje jakékoliv hraní na veřejnoprávnost. Byť jen zdánlivé. Zde je zřejmě hlavní klíč k pochopení toho, co tato již léta předvádí. Skutečné informace jsou nahrazovány osobními a politickými názory redaktorů. Buď čest výjimkám v podobě některých profesionálů, pro které je novinářská čest stále hlavní hodnotou jejich přístupu k práci.

Česká televize již dlouhá léta neposkytuje nezávislé zpravodajství s důrazem na skutečnou hodnotu a pravdivost sdělovaného, ale toto nahradila na první pohled snadno viditelnou programovou politickou agitací za peníze daňových poplatníků. V podobném duchu pracuje také Český rozhlas. Pečlivě vybraní hosté a témata, manipulace s fakty, přepisování historie, tendenční zpravodajství. Jen občas dá pečlivá cenzura zaznít i jiným hlasům, ale vždy jen tak, aby tyto vyzněly jen jako názory hrstky pomatenců a zpátečníků, kteří nepochopili, že to s námi pánové v Bruselu či Kavárně myslí opravdu, ale opravdu dobře. Ani prezidentská volba není výjimkou.

I zde se dál jede v předem mnohokrát vyjetých kolejích. Vše musí vyznět tak, aby byl kandidát Drahoš představen jako neohrožený bojovník za pravdu a demokracii proti silám temnoty a zla. Jde samozřejmě o mediální manipulaci, jako když vyšije. Stále proklamované sdělení, že Drahoše volí mladí a vzdělaní je velmi výmluvné. Jistě jen náhodou právě mezi prvním a druhým kolem volby bylo zveřejněno, že mezi středoškoláky v tzv. volbách nanečisto by na celé čáře vyhrál právě Drahoš. Opakovaně se pak objevila zpráva hovořící o Zemanových voličích jako převážně o důchodcích, nezaměstnaných a obecně lidech s nižším vzděláním, kteří žijí v menších městech a na venkově. Hlavním cílem je najít za každou cenu dost argumentů, aby se ukázali voliči Miloše Zemana jako ta hloupější část občanů této země. Ukázat, že jde v podstatě o burany, kterým stačí ke spokojenému životu ten tradiční seriálek, fotbálek a guláš se sedmi a s pivečkem. A veškerý jejich rozhled končí za obecními humny, jelikož dál nedohlédnou.

Po převratu v roce 1989 se takto popisovali za posměšných reakcí zlaté mládeže, části kulturní fronty a antikomunistů z povolání především voliči komunistů a republikánů. Byli označováni překabátěnými režimními pisálky z Mladé fronty a Lidových novin jako tupé a závistivé stádo, které neumí žít ve svobodné společnosti a své (prý) zpackané životy svádí na novodobé zbohatlíky, což jsou, jak nás ihned poučili moudří páni od novin, ale ve skutečnosti lidé pracovití, vzdělaní, podnikaví. Prostě ti úspěšní. Závan doby, kdy na veřejných místech visely tabulky s nápisem Židům a psům vstup zakázán, byl z těchto slov cítit velmi zřetelně. Člověku by se chtělo jen povzdechnout nad tím, kam až kleslo novinářské řemeslo a jaké kreatury se dnes řadí mezi novináře. Doba novinářských osobností typu F.X. Šaldy, Karla Čapka, E.E. Kische, ale i Jana Švermy nebo Julia Fučíka jsou zřejmě nadobro pryč.

Není vůbec žádným tajemstvím, že pan Drahoš je skutečně kandidátem velkoměstských voličů, kandidátem blízkým Kavárně, ale také velmi odpudivých a mimořádně profláknutých figur jako jsou pánové Kalousek, Herman, Horáček či Topolánek. Ti všichni jej podporují. Pan Drahoš se jednoznačně vyslovil proti zdanění nemravného daru církvím a prozradil tak na sebe, že fandí velmi mocné a bohaté katolické církvi, která nyní patří k největším pozemkovým vlastníkům v této zemi. Což je velká facka republikánské tradici naší země.

Za zmínku stojí i to, že normální člověk o sobě zpravidla nevyhlašuje veřejně, že patří mezi slušné lidi. Toto přece nejlépe musí posoudit okolí toho kterého jednotlivce a na základě vlastní zkušenosti si udělat svůj úsudek. Už máme bohaté zkušenosti s tím, jak to dopadá, když je někdo mediálně označen jako pan čistý. Toto se například tvrdilo i o Petru Nečasovi a víme dobře, jak se vše ve skutečnosti mělo. Podobné je to i s podporou naší kulturní fronty, která se vždy spolehlivě dokázala vlísat do přízně různých režimů. Nevyjímaje ani období tzv. druhé republiky nebo Protektorátu Čechy a Morava. Ano, někteří mířili do koncentráků a už se z nich nevrátili zpět – Anna Letenská, Karel Hašler, Julius Fučík, Josef Čapek a řada dalších. Ti druzí působili v nahrávacích studiích, v redakcích, vystupovali v kabaretech nebo hráli v protektorátních filmech…. Řada z osob tohoto ražení ovládá dokonale schopnost sloužit vždy věrně právě panujícímu režimu a s uctivou úklonou přebírat nejrůznější pocty a ocenění.

Na paní Drahošové je hodně vidět velmi úporná snaha stát se první dámou. Ostatně byla to ona, kdo označil kritiky jejího manžela za osoby závistivé, kteří ze svých zpackaných životů prý viní onu úspěšnou a vzdělanou elitu. Podobné výroky jsme v minulosti slyšeli mnohokrát. Stejně jako slova o rozvracečích a ztroskotancích. Paní Drahošová proto neváhala s vervou zapojit vlastní síly do kampaně svého manžela a obšťastnila svou návštěvou mimo jiné i babičky a dědečky v několika domovech důchodců. Osobě takovou agitaci považuji za nemravnost a až křečovitou snahu o zviditelnění. Podobnou aktivitu jsem u paní Zemanové před pěti lety ani nyní nezaznamenal. I tehdy přitom celá kampaň gradovala podobným způsobem. Za noblesního Karla se dle sdělovacích prostředků tehdy stavěla nejen mladá generace a kulturní fronta, ale i pan Kalousek a spol. Kdo tehdy nevolil Karla s čírem, ten nebyl in. Své si užili i děti, které ve škole neprojevily ten správný názor nebo lidé na pracovišti, kde převládali voliči noblesního knížete.

Máme nyní před sebou dva velmi odlišné kandidáty s dvěma různými pohledy na svět. Chceme mít prezidentem člověka, který má za zády řadu našeptávačů, bez kterých není schopen sám vyjádřit názor na hlavní problémy dneška a když je to pro něj výhodné, tak své postoje mění jako ponožky? Nebo člověka schopného velmi přesně formulovat své postoje k aktuálnímu dění a třeba jít svým názorem i proti většině? Opravdu chceme mít prezidentem muže, který sám sebe pasuje do role pana čistého, který se nikde s nikým a ničím nezapletl a hraje pro veřejnost divadélko s tím, že umí stáhnout králíka, aby dokázal, že patří mezi obyčejné lidi? Nebo naopak osobnost, která nepotřebuje dělat laciné pózy pro veřejnost, jelikož jej většina lidí zná řadu let z jeho veřejného působení v různých funkcích? Chceme mít prezidentem osobu podporovanou Kavárnou, prodejnými umělci, prolhanými mediálními tlampači a profláknutými kreaturami typu Kalouska či Topolánka? Nebo člověka podporovaného vlasteneckými organizacemi a lidmi, kteří si musí na svůj chleba tvrdě vydělávat poctivou prací prodavače, dělníka, řidiče nebo živnostníka?

Šance obou kandidátů jsou pár dní před druhým kolem údajně vzácně vyrovnané. Tvrdí to aspoň udatní strážci svobody slova. Nevím jak u Vás vážení čtenáři, ale v mém okolí je situace úplně jiná. Asi je to způsobeno tím, že žiji na venkově, kde převládají staří, hloupí a líní… Podle posledního výzkumu je prý poměr 47:43 ve prospěch kandidáta Kavárny a Kalouska. Většinu lidí v České republice však tito rozhodně nereprezentují. A právě to je třeba dát důrazně najevo v den voleb. A po zkušenostech z podzimních voleb do Sněmovny, kdy v průběhu hlasování vypadl systém a možná jen díky tomuto podivnému výpadku si udržela poslanecká křesla povedená partička kolem Kalouska, bude obzvláště nutná velká ostražitost všech lidí, kterým není lhostejnu, kdo se stane hlavou státu. Před členy volebních komisí bude stát náročný úkol v podobě ohlídání skutečně řádného průběhu voleb tak, aby proběhlo vše v rámci regulí. Není vyloučeno, že i zde mohou nastat různé tlaky.

Autor: Miroslav PořízekSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon"JAK DOPADLA PRVNÍ DEBATA OBOU PREZIDENTSKÝCH KANDIDÁTŮ..."   
Pridal tk Středa 24 leden 2018 - 05:12:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jedním slovem bych ji shrnul asi tak, že na jejím konci prof. Drahoš nepochybně zalitoval,že nezůstal "za katedrou" ve škole, což měl nepochybně udělat, neboť by byl ušetřen trapných situací a debaklu, jako byl tento.

Narozdíl od Martina Fendrycha, všem jistě dobře známého "kavárenského blogera", jsem přesvědčen o tom, že Drahoš PROHRÁL !!! A to ze zcela konkrétních důvodů.... Každý, kdo duel sledoval, jistě nepopře fakt, že prof. Drahoš si v jeho závěru přál už jen jediné.....

Aby už "propánakrále" byl konec... Navzdory desítkám komentářů mainstreamových médií a různých "profláknutých" individuí, která tvrdí, jak prezident Zeman "útočil" od první chvíle, vypichujíce z jeho vystoupení vždy a pouze jen věty vytržené z kontextu (jako například, že Babiše pověří druhým pokusem o sestavení vlády, což jsem namátkově objevil snad desetkrát za pět minut brouzdání netem.....), zobrazujíce prezidenta v těch nejbizarnějších pózách, které mohl fotograf či kameraman zachytit, navzdory tomu všemu působil Miloš Zeman velmi klidně, vyrovnaně a profesionálně, majíce vždy trefnou, věcnou, vyčerpávající a hlavně podloženou odpověď na každé diskutované téma....

S postupujícím časem se prof. Drahoš zaplétal víc a víc do svých dezinformací a vynucených stanovisek a na jeho gradující nervozitě a nejistotě to bylo znát.... Korunu tomu ovšem nasadil v okamžiku, kdy Zemana "obvinil" nebo nařknul, chcete-li, z toho, že "nečte a nepamatuje si", když se Drahoš marně snažil obhájit svá pochybná tvrzení stran "manipulace volbami" a "migrační krize".... Zeman "čte a pamatuje si" jako nikdo jiný, koho znám, k tomu připočtěme jeho politologické, ekonomické či prognostické znalosti, zkušenosti a dovednosti.... A Drahošův debakl se uzavírá....

Za mne, a věřím, že za všechny nezaujaté rovněž, tedy 1 : 0 pro Miloše Zemana....
Jeho zapřisáhlí odpůrci to samozřejmě NIKDY neuznají, nadále budou vykládat ty trapné a ohrané básničky o opilectví, vulgaritě a nemocech, jakkoliv i mne by potěšilo, kdyby Miloši Zemanovi jeho tělo fungovalo alespoň z padesáti procent tak, jako jeho hlava, to by úplně, ale úplně stačilo......

Pro prezidenta je však nesporně důležitější jeho "bystrá mysl", o tom není pochyb....

I tyto odpůrce by však mohlo zajímat stanovisko osoby nade vše kompetentní hodnotit osobnosti prezidentů a státníků, stanovisko Elišky Haškové Coolidge:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/slusnost-neni-u-prezidenta-nutna-vlastnost-tvrdi-eliskahaskova-coolidge-proc-podporuje-zemana-41937

Rada Národní domobrany panu prezidentovi k dílčímu úspěchu upřímně gratuluje !!!

Marek ObrtelSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVčera to bylo vraždění neviňátek. Proč si pravdoláska nevybrala lepšího kandidáta?   
Pridal tk Středa 24 leden 2018 - 05:01:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Už chápu, proč nechtěl jít Jiří Drahoš do čtyřech debat. Zeman sice včera nevypadal moc zdravě, ale i tak si pana akademika maže na chleba. Příště bych doporučoval pravdolásce, aby vybírala poněkud pečlivěji. Tohle je prostě fušeřina. Paní Drahošová měla do ringu hodit ručník ještě před skončením duelu.

Nemusí být člověk fanatický obdivovatel, aby viděl, kdo ze včerejší debaty prezidentských kandidátů na Primě vzešel jako vítěz. Drahošovi fandové křičí, že byl Zeman zase arogantní a svého soka ponižoval. To jsou ale liché argumenty. Drahoš je prostě slabý, těžkopádný a nebyl Zemanovi důstojným soupeřem. Vydávat jeho slabost za slušnost je prostě nesmysl.

Fischer, Horáček, Topolánek...ti všichni by udělali z duelu rozhodně větší drama. Snadnějšího soupeře si prezident nemohl přát. Člověk by mohl, s černým humorem říci, že i se zubatou za zásady Zeman Drahoše jednoznačně předčil. Ti, kdo Zemana z duše nenávidí, si budou lhát do kapsy, ale včera to bylo vraždění neviňátek.

Autor: pro
Zdroj: ePortál

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV loňském roce zahraniční investice do Číny prolomily historický rekord   
Pridal tk Středa 24 leden 2018 - 04:53:06 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) včera v Ženevě zveřejnila zprávu, která poukázala na to, že v roce 2017 Čína přitáhla přímé zahraniční investice v hodnotě 144 miliard amerických dolarů. Tato suma tak vytvořila nový rekord. Čína, jež je stále rozvojovou zemí, přitahuje aktuálně nejvíce zahraničních investic. Ve světovém pořadí je se zahraničními investicemi na druhém místě za USA.

Podle této zprávy se v loňském roce globální přímý investiční objem meziročně snížil o 16 % a činil 1,52 bilionů amerických dolarů. Naopak se značně zlepšilo globální HDP a makroekonomický index včetně obchodního růstu.

V roce 2017 se přímé zahraniční investice do rozvinutých států meziročně snížily o 27 %. Z toho objem v evropských oblastech klesl o 27 % a v severoamerické oblasti klesl dokonce o 33 %.

Podle dostupných údajů se v roce 2017 přímé zahraniční investice do rozvojových ekonomických celků meziročně zvýšily o 2 % a činily 653 miliard amerických dolarů. Objem investic do asijských rozvojových států se taktéž meziročně zvýšil o 2 % a dosáhl 459 miliard amerických dolarů, díky čemuž přesáhly objem EU i Severní Ameriky.

Podle předpovědí ohledně zrychleného světového ekonomického růstu v roce 2018 by mohly globální zahraniční přímé investice dosáhnout 1,8 bilionů amerických dolarů.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMMF zvýšil předpoklady globálního ekonomického růstu na rok 2018 a 2019   
Pridal tk Středa 24 leden 2018 - 04:50:56 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mezinárodní měnový fond (MMF) včera vydal zprávu o světovém ekonomickém výhledu, ve které se uvádí, že je světová ekonomika v roce 2018 v období rychlého růstu. Mezinárodní měnový fond tak zvýšil předpoklady globálního hospodářského růstu pro roky 2018 a 2019 na 3,9 %, což představuje nárůst o 0,2 % oproti předchozí predikci. Ekonomický růst Číny bude i nadále stabilní na úrovni okolo 6,5 %.

Šéfka MMF Christine Lagardeová na tiskové konferenci řekla, že od roku 2016 se světová ekonomika zrychluje. Existuje mnoho příznaků, že globální hospodářský růst i v dalších letech posilovat.

Ve zprávě je uvedeno, že daňové reformy Spojených států a související fiskální stimulační plán dočasně posílí hospodářský růst USA. Zejména díky tomu MMF zvýšil předpoklady globálního ekonomického růstu pro rok 2018 a 2019. Očekává se, že hospodářský růst vyspělých ekonomik v následujících dvou letech překročí 2 %. MMF zvýšil předpoklad amerického ekonomického růstu v roce 2018 na 2,7 % a v roce 2019 na 2,5 %. Zpráva se domnívá, že nárůst USA bude pravděpodobně pokračovat až do roku 2020.

Ve zprávě se také uvádí, že míry růstu jsou patrné i v ekonomikách eurozóny, zejména v Německu, Itálii a Nizozemsku, které odrážejí silnější domácí poptávku a větší zahraniční poptávku. Navíc byly také zvýšeny předpoklady růstu pro vyspělé ekonomiky v Asii, včetně Japonska. Čínský ekonomický růst se nadále stabilizuje.

Ředitel oddělení výzkumu MMF Maury Obstfeld na tiskové konferenci sdělil, že i přes zpomalení čínského hospodářského růstu je Čína stále hlavním hnacím motorem globálního růstu.

Zpráva rovněž varovala před určitými hrozbami pro globální ekonomiku. Z krátkodobého hlediska můžou ohrozit růst ekonomiky globální podmínky financování, které budou zpřísněny.

Zpráva zdůrazňuje, že je velmi důležité posílit spolupráci a multilaterální úsilí po celém světě.

Lagardeová dodala, že sdílení je společnou odpovědností světa. "Potřebujeme silnou mezinárodní spolupráci při řešení společných problémů, včetně boje proti korupci, zlepšení celosvětového obchodního systému, předcházení daňovým únikům a boje proti klimatickým změnám."

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponÍrán vyzval Turecko, aby okamžitě ukončilo vojenskou akci proti Sýrii   
Pridal tk Středa 24 leden 2018 - 04:49:34 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Íránské ministerstvo zahraničí včera v prohlášení uvedlo, že doufá, že Turecko okamžitě ukončí vojenskou operaci v Afrinu v Sýrii a zabrání dalšímu zhoršení krize v severní Sýrii. Íránská strana pozorně sleduje turecké vojenské akce v Sýrii.

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Bahran Ghasemi v prohlášení uvedl, že íránská strana zdůrazňuje nutnost zaručit územní celistvost Sýrie a respektována syrskou svrchovanost.

Bahran Ghasemi řekl, že jako jedna ze stran jednání v Astaně, které má za cíl vyřešit problémy v Sýrii, by mělo Turecko vyřešit syrskou krizi diplomatickou cestou a i nadále hrát konstruktivní úlohu v rámci mírových rozhovorů v Astaně.

Bahran Ghasemi se domnívá, že nezodpovědný a provokativní zásah některých zemí, včetně Spojených států, je hlavní příčinou syrské krize.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.4728 sec,0.3022 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,749kB