Úterý 30 leden 2018
Výzva: Roberte Pelikáne, okamžitě odstupte z funkce ministra spravedlnosti   
Pridal tk Úterý 30 leden 2018 - 14:34:03 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Š A L A M O U N
Spolek na podporu nezávislé justice v ČR
P.O.BOX 383, 111 21 PRAHA 1
IČ:63837714

Registrace: Sp.zn. L6401 u Městského soudu v Praze
www.spoleksalamoun.com

Výzva: Roberte Pelikáne, okamžitě odstupte z funkce ministra spravedlnosti

Pane ministře,

dne 25. 1. 2017 byl do datové schránky Spolku Šalamoun zaslán dopis se sdělením, že jste v trestní věci Martina Balhara neshledal důvody k podání stížnosti pro porušení zákona a podnět Spolku Šalamoun jste odložil.

Meritem podnětu pro podání stížnosti pro porušení zákona v trestní věci Martina Balhara, byla ta skutečnost, že Ministerstvo vnitra a zejména Policejní prezidium Policie ČR, nejméně od roku 2015, tajila závěry výzkumu „Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace“, ze kterého mj. vyplývá: “Výsledky testu ukazují, že psi jsou schopni v zásadě pachovou komparaci provádět. Chybovost je ovšem natolik vysoká, že využitelnost této metody, pokud je prováděna za stávajících podmínek, jako důkazního prostředku prakticky vylučuje. Zvláště alarmující je poměrně vysoký počet ztotožnění těch párů pachových vzorků, které ve skutečnosti shodný pach neobsahovaly.“

V trestní věci ods. Martina Balhara není žádný jiný relevantní důkaz o jeho vině, než právě pachová stopa. Svým zamítavým postojem jste ignoroval skutečnosti a fakta nového vědeckého poznání v dané problematice, tj. potvrzení, že pan Balhar byl obviněn, obžalován a odsouzen na základě irelevantního a neověřitelného důkazu.

Přes svěřenou pravomoc, jenž Vás opravňuje brojit proti porušení zákona a tedy stížnost podat, jste znemožnil, aby došlo k ověření, zda nedošlo k porušení OČTŘ. Svým jednáním jste vyloženě zabránil Nejvyššímu soudu ČR, aby věc přezkoumal, rozhodl a dal tak průchod právu a spravedlnosti.

Spolek Šalamoun konstantně již 24 let zastává názor, že ministr spravedlnosti při sebemenší míře pochybnosti, ne že může, ale musí dostát povinnosti své pravomoci a věc nechat v rámci stížnosti pro porušení zákona přezkoumat. Jediným ministrem spravedlnosti, který tuto zásadu dodržoval, byl pan Pavel Němec, který se nebál, že bude tratit na cti, pokud by NS stížnosti nevyhověl. Ctil názor,že v opačném případě se dopouští hrubého vměšování se do činnosti, jenž přísluší pouze a jen Nejvyššímu soudu ČR, který je jediný a kompetentní rozhodnout, zdali došlo či nedošlo k porušení zákona.

Tím, že jednáte opačně, se de facto coby představitel výkonné moci státu, vtěsnáváte do role, která Vám nepřísluší, a tím se povyšujete nad příslušnou soudní instituci, jako byste byl jakýmsi soudcem nad všemi soudy, ne-li zákonem. Nelze to neoznačit za projev samolibosti, zvůle a arogance vůči svobodě a právu jednotlivce na spravedlnost.

Samotný způsob odpovědi, jakým jste prostřednictvím svého podřízeného, Mgr. Roberta Visingera, Ph.D., ředitele odboru justičního dohledu, odpověděl na podrobně zdůvodněný podnět k podání stížnosti pro porušení zákona ve prospěch pana Balhara, vykazuje rysy arogance a byrokratické nadřazenosti nad občanem.

Jak jinak chápat, že na věcný podnět odpoví ministr spravedlnosti prostřednictvím jím zmocněného úředníka suchým sdělením - „pan ministr neshledal ve výše uvedené věci důvody k podání stížnosti". Ač zákon nijak ministrovi tuto povinnost neukládá, už jen z prosté slušnosti a co by „public servant“ (veřejný služebník) by nebylo od věci, zdůvodnit své rozhodnutí.

Opak vyvolává pachuť zpupné nadřazenosti státního úředníka nad těmi, kteří svými hlasy delegovali svou moc těm, kteří spravují věci veřejné, věci obce a který jim má bezezbytku sloužit, tj. občanům. Takové jednání libovůle či spíše zvůle, vysokému úředníkovi státní správy nepřísluší.

Není to však Vaše první selhání. Selhal jste i v případě Lukáše Nečesaného, který je zatím nepravomocně zproštěn obžaloby. Naprosto a fatálně jste selhal v případě Jana Eliáše, který je pravomocně zproštěn obžaloby a zejména díky Vaší naprosté nečinnosti, ne-li alibismu, musel tento občan České republiky strávit skoro 4 roky ve výkonu trestu.

Znovu jste selhal v případě Petra Kramného, kdy jsem Vás osobně přistihl, že jste se neobtěžoval přečíst naše věcné a zásadní argumenty, které jsme Vám zaslali. A nyní jste opětovně selhal v případě Martina Balhara, který je odsouzen na základě důkazu, jehož věrohodnost, nikoliv podle Spolku Šalamoun, ale vědeckého výzkumu, je naprosto neprůkazný a nulitní.

Spolek Šalamoun konstatuje, že jste zcela nejhorším ministrem spravedlnosti od roku 1989. Nejste ministrem spravedlnosti jen svého stranického a vládního šéfa Andreje Babiše. Jste ministr spravedlnosti všech občanů.

Nepáchejte dále naprosto nezvratné škody na osudech občanů České republiky a okamžitě rezignujte na funkci ministra spravedlnosti.

Václav Peričevič
místopředseda Spolku Šalamoun

V Praze 30.1.2018

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Na Václavském náměstí protestovaly desítky lidí za bojkot voleb v Rusku“   
Pridal tk Úterý 30 leden 2018 - 06:50:37 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
„Na Václavském náměstí protestovaly desítky lidí za bojkot voleb v Rusku“

Šlo by to napsat i jinak:

„Na Václavském náměstí demonstrovalo 70 lidí, kteří by se chtěli vměšovat do ruských voleb“:

Na Václavském náměstí se v neděli odpoledne sešlo asi 70 lidí, kteří protestovali na podporu bojkotu ruských voleb. Organizátoři happeningu označují volby v Rusku, které se uskuteční v březnu, za nespravedlivé a protiústavní.

Zdroj: https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/na-vaclavskem-namesti-protestovaly-desitky-lidi-za-bojkot-voleb-v-rusku-20180128.html?utm_source=www.seznam.cz&;utm_medium=denni-tisk

Vidíte ten paradox? Ten, kdo nejvíce křičí „Chyťte zloděje“, ve skutečnosti je sám zlodějem. Už jste někdy viděli, že by v Rusku, Číně, Indií nebo Íránu pobouřená veřejnost protestovala proti volbám v Americe, Německu nebo v Čechách?

Nebo si myslíte, že takové protesty nějakým způsobem ovlivní ruské volby? V nejlepším případě těch 70 zoufalců vyvolají úsměv obyvatele Ruska. V tom horším zakroutí ukazováčkem u spánku. Protože chápe, že tento obrázek potřebuje západ sám pro sebe. Protože takovými kroky utvrzuje místní obyvatelstvo v tom, že vše, co je na východ od Ukrajiny, je nedemokratické a proti ústavní. Kdyby tomu bylo naopak, tak na druhé straně by přece také demonstrovali.

Matrice západu, jako jediného vzoru pro ostatní, musí být neustále živená podobnými malými a velkými akcemi, aby za prvé, západní obyvatel byl udržován v neustálém pocitu, že žije v nejspravedlivější společnosti a za druhé, aby se bál všeho, co je za hranicemi západní zlaté klece. Existuje ještě i třetí důvod, a tím je skutečné vměšování do záležitostí cizích zemí, ale s tím si zde nikdo hlavu neláme. Protože na to už jsme si jaksi zvykli. Vždyť už jsme „vylepšili“ tolik „nedokonalých“ zemí, Jugoslávii počínaje, Ukrajinou konče, že snad na takové jednání máme i zasloužený nárok. Nebo snad jste někde v našem tisku zaregistrovali nějaké stížnosti jiných obyvatel planety na chování Západu? Já ne. Tak potom vše musí být v naprostém pořádku.

I prohlásit volby, které ještě nezačaly, za neústavní a nespravedlivé…

Více zde: https://leva-net.webnode.cz/products/na-vaclavskem-namesti-protestovaly-desitky-lidi-za-bojkot-voleb-v-rusku/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Kdo neskáče, je Putin!“ Podívejte se na „masivní protest“ proti ruskému prezidentovi   
Pridal tk Úterý 30 leden 2018 - 06:37:27 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Známý „iniciační“ pokřik z ukrajinského „majdanu“ se měl stát jedním z hesel mítinků na podporu „hlavního představitele ruské opozice“ Alexeje Navalného v neděli 28. ledna.

Cílem „ruské opozice“ je destabilizovat situaci v zemi po vzoru Ukrajiny a tamních nedávných událostí. Ruská veřejnost ale velmi dobře chápe, o co jde – a podle toho vypadá i výsledek pokusů zažehnout za každou cenu protesty proti Vladimiru Putinovi před blížícími se prezidentskými volbami.

Zatímco iDnes.cz píše o „masivních protestech“ v „desítkách ruských měst“, ze záznamu protestů i fotografií z místa je patrné, že šlo o nevelké skupinky povětšinou náctiletých dětí, které mají podle některých zdrojů dostat za účast na protestech zaplaceno.

Jak na tyto pokusy reaguje ruská veřejnost, ukazuje ilustrativně následující video. Namísto toho, aby se přihlížející lidé jakkoliv „chytli“ na „majdanský“ pokřik, dýchavičného chlapce si s pobavením natáčejí jako exota a jen starší ženě z publika stojí jeho výkon za to, aby mu vynadala do provokatérů:


Zdroj: http://www.eurasia24.cz/aktualne/item/2727-kdo-neskace-je-putin-podivejte-se-na-masivni-protest-proti-ruskemu-prezidentovi-video
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV EU schválili sankční procedury proti Polsku   
Pridal tk Úterý 30 leden 2018 - 06:30:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Profilový výbor Evropského parlamentu schválil start procedury proti Polsku v rámci článku 7 Dohody o EU, která může vést k tomu, že země přijde o právo svého hlasu v Radě EU, o tom svědčí vysílání ze zasedacího sálu.

Na pondělním zasedání členové výboru pro občanské svobody, justici a vnitřní záležitosti podpořili většinou hlasů rezoluci svého předsedy Clauda Moraese.

Podle rezoluce Evropský parlament „vítá rozhodnutí EK z dne 20. prosince 2017 o startu článku 7 paragrafu 1 Smlouvy o EU" a „vyzývá Radu podniknout rychlé kroky podle norem, které stojí v článku 7 paragrafu 1 Dohody o EU".

Evropská komise si myslí, že v Polsku vede reforma soudu ke kontrole politické moci nad soudní mocí.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAmerický průzkumný letoun byl opět zachycen u hranic s Ruskem   
Pridal tk Úterý 30 leden 2018 - 06:25:59 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Letadlo radioelektronického průzkumu EP-3E Aries II amerického námořnictva bylo zachyceno Su-27 nad neutrálními vodami Černého moře, oznámilo Ministerstvo obrany RF.

Uvádí se, že 29. ledna okolo poledne prostředky kontroly vzdušného prostoru nad neutrálními vodami Černého moře objevily neznámý vzdušný cíl, který se blížil k hranici vzdušného prostoru RF.

„Na zachycení cíle byl vyslán stíhací letoun Su-27, který se na bezpečnou vzdálenost přiblížil k letadlu a identifikoval ho jako letoun radioelektronického průzkumu EP-3E Aries II amerického letectva," uvádí se ve zprávě.

Zdroj: MO RF
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBenjamin Netanjahu: Izrael vyhostí ilegální přistěhovalce   
Pridal tk Úterý 30 leden 2018 - 06:23:14 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v neděli na schůzi kabinetu řekl, že Izrael vyhostí ilegální přistěhovalce do třetí země.

Benjamin Netanjahu uvedl, že pouze skuteční uprchlíci mohou zůstat v Izraeli. Izrael nemá povinnost povolit nelegálním přistěhovalcům pobývat v Izraeli. Nezákonní přistěhovalci budou deportováni do třetí země.

Benjamin Netanjahu minulý týden na Světovém ekonomickém fóru v Davosu uvedl, že podle mezinárodního práva Izrael přijímá pouze uprchlíky, kteří hledají azyl.

Podle údajů izraelského ministerstva vnitra žije v Izraeli 38 tisíc afrických přistěhovalců. Z nich tvoří 72 % Eritrejci a 20 % Súdánci. Většina z nich se přistěhovala do Izraele v období od roku 2006 do roku 2012. V současné době žije většina z nich v jižním Tel Avivu.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Etiopii byl zahájen 30. summit Africké unie   
Pridal tk Úterý 30 leden 2018 - 06:22:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
28. ledna byl v hlavním sídle Africké unie (AU) v etiopském hlavním městě Addis Abebě zahájen 30. Summit Africké unie (AU).

Tématem letošního summitu je „Zvítězit v protikorupční kampani: Udržitelná cesta k transformaci v Africe". Během dvoudenního summitu budou všechny hlavy různých afrických zemí jednat o tématech týkajících se reformy AU, o integraci Afriky, boji proti korupci a dalších.

Předseda Komise AU Moussa Faki na slavnostním zahájení uvedl, že je třeba urychlit reformu AU, podporovat proces africké integrace, což je jediný způsob budoucího rozvoje Afriky. Faki se vyslovil v tom smyslu, že první fáze jednání o budování zóny volného obchodu v Africe dosáhla významného pokroku. Očekává se, že dohoda o volném obchodu v Africe bude schválena během letošního summitu. Vyzval různé africké země, aby věnovaly velkou pozornost boji proti korupci a zabránily nelegálnímu úniku fondů z Afriky.

Generální tajemník OSN António Guterres na slavnostním zahájení tohoto summitu řekl, že OSN a AU budou posilovat spolupráci v oblasti míru a bezpečnosti, udržitelného rozvoje, zájmů žen a dětí, imigrace a boje proti korupci.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponGenerální tajemník OSN Antonio Guterres ostře odsoudil teroristický útok v Kábulu   
Pridal tk Úterý 30 leden 2018 - 06:19:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rada bezpečnosti OSN v čele generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese v sobotu ostře odsoudila sebevražedný bombový útok v centru afghánského Kábulu a vyjádřila rodinám obětí i afgánské vládě nejhlubší soustrast.

Rada bezpečnosti ve svém prohlášení zdůraznila, že pachatelé, organizátoři i sponzoři a stoupenci těchto teroristických činů musí být předvedeni před soud. RB OSN vyzvala jednotlivé země, aby aktivně spolupracovaly s afghánskou vládou v souladu s mezinárodním právem a příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti. Rada bezpečnosti OSN zároveň zdůraznila, že terorismus jakéhokoli druhu je jednou z nejzávažnějších hrozeb pro mezinárodní mír i bezpečnost a všechny národy by měly s terorismem bojovat ze všech sil.

Generální tajemník OSN Antonio Guterres rovněž ostře odsoudil teroristický atentát a uvedl, že bezohledné útoky na civilisty jsou vážným porušením lidských práv a mezinárodního humanitárního práva. Pachatelé tohoto činu musí být potrestáni.

Nejméně 95 mrtvých a 163 zraněných si vyžádal sobotní sebevražedný bombový útok v Kábulu podle mluvčího afghánského ministerstva zdravotnictví. Počet obětí podle něj patrně ještě poroste, neboť mnozí zranění jsou v kritickém stavu. K atentátu se přihlásilo radikální islamistické hnutí Tálibán.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOSN pošle zástupce na dialog o syrské otázce   
Pridal tk Úterý 30 leden 2018 - 06:18:06 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mluvčí generálního tajemníka OSN Stephane Dujarric dnes uvedl, že generální tajemník OSN Antonio Guterres vyšle zástupce na syrskou konferenci národního dialogu pod záštitou Ruska.

Guterres si ve Vídni vyslechl informace od zástupce OSN Staffana de Mistura, který má na starosti mírové rozhovory v Sýrii. Syrská konference národního dialogu se stane součástí mírového procesu v Ženevě pod vedením OSN. Anotonio Guterres se rozhodl přijmout výzvu Ruska na účast Syrského národního dialogu. Zástupce OSN pro syrskou otázku Staffan de Mistura se zúčastní od 29. do 30. ledna syrského národního dialogu v ruském Soči.

Podle prohlášení OSN se Guterres domnívá, že syrská konference o národním dialogu významně přispěje k mírovým rozhovorům pod vedením OSN v Ženevě.

Za účelem podpory sýrských mírových rozhovorů v Ženevě navrhly Rusko, Turecko a Írán svolat syrský národní dialog do Soči.

Syrská vláda již v předchozím pokusu o setkání poslala zástupce na mírové rozhovory, ale syrské opoziční strany mírová jednání nevyslyšely.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSebevražedný útok v centru Kábulu si vyžádal 63 mrtvých a přes 100 zraněných   
Pridal tk Úterý 30 leden 2018 - 06:16:53 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mluvčí afgánského ministerstva zdravotnictví uvedl, že sobotní sebevražedný bombový útok v Kábulu si vyžádal nejméně 63 mrtvých a 151 zraněných. Podle něj počet obětí ještě poroste, neboť mnozí ze zranění jsou ve velmi kritickém stavu. K atentátu se přihlásilo radikální islamistické hnutí Tálibán. Podle úřadů byl útok dílem sebevražedného atentátníka v sanitce.

K výbuchu podle očitého svědka došlo po poledni místního času ve čtvrti, kde se nachází kanceláře ministerstva vnitra a je zde zastoupeno mnoho mezinárodních nevládních organizací.

Exploze podle agentury Nová Čína otřásla budovami v okolí a na ulicích mezi troskami ležela spousta těl. „Zrovna jsem seděl ve své kanceláři, když se to stalo," řekl jeden z úředníků, který byl při útoku zraněn. „Okna se vysypala, budova se zřítila," dodal.

K činu se přihlásilo radikální islamistické hnutí Tálibán. Afghánská metropole se stala v minulosti terčem mnoha atentátů, k některým z nich se přihlásil také takzvaný Islámský stát.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.8596 sec,0.0668 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,704kB