Čtvrtek 01 únor 2018
Jak nám lže KDU-ČSL o EU a pomáhá nás zbavit svobody? Sledujte jak Lidovci pomáhají islamizaci Evropy ...   
Pridal tk Čtvrtek 01 únor 2018 - 19:22:59 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Po internetu koluje video, v němž mužík s vlajkou Evropské unie nese Čechům balíček. Když ho předá jinému muži s naší státní vlajkou, raději rychle uteče. Nadšený Čech vánoční balíček rozbalí a vyvalí se na něj hladoví uprchlíci. A jak to pokračuje dál? Nahlédněte.

Kdesi v krajině se setkají dva lidé. Jeden nese vlajku EU a balíček. Druhý nese vlajku českou a balíček si nadšeně přebírá. Mužík s evropskou vlajkou se rychle vzdaluje, zatímco Čech balíček spokojeně rozbaluje. A se zlou se potáže, neboť se na něj z balíčku vyvalí kupa migrantů. Tím ovšem toto poněkud svérázné video zdaleka nekončí. Ten, kdo ho stvořil, k němu totiž přidal ještě vyjádření bývalé europoslankyně a neúspěšné prezidentské kandidátky za KDU-ČSL Zuzany Roithové. Ta obhajovala Lisabonskou smlouvu jako vhodný nástroj pro boj s nelegální migrací. Tutéž Lisabonskou smlouvu, na jejímž základě nás teď Evropská komise žene k soudu.

Podle Roithové je Lisabonská smlouva nástrojem pro efektivnější boj s migrací, protože společná azylová politika pomůže k lepší ochraně hranic EU. Pomůže bojovat proti pašerákům. Na videu také zazní, že se nemusíme bát toho, že by k nám z jižních států Evropy pustili nikým nekontrolovaný příval migrantů. Můžeme tomu jako členský stát EU bránit, takže není pravdou, že by se někde rozhodovalo o nás bez nás.

Roithová diváky uklidňovala. Nemáme se tím prý nechat strašit jako nějakým čertem.Článek 79 Smlouvy o fungování EU (SFEU), která je součástí Lisabonu, praví: „Unie vyvíjí společnou přistěhovaleckou politiku, jejímž cílem je ve všech etapách zajistit účinné řízení migračních toků..."

V článku 80 se říká, že společná imigrační politika se řídí zásadou solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti mezi členskými státy, a to i na finanční úrovni.


Zdroj: euPortál
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponŠanci jak dnes, lež ještě nikdy neměla   
Pridal tk Čtvrtek 01 únor 2018 - 18:57:21 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jsme svědky přezajímavého úkazu. Národ je rozdělen na dvě zhruba stejné poloviny, ale média stojí sjednocená jako jeden muž. O čem ta nerovnoměrnost svědčí? Jsou současní mediální šmoci a inkousti tak nemožní, že přes veškeré jejich pinožení a přes širokou a stále se rozrůstající škálu současných sdělovacích prostředků zůstává polovička národa médií neovlivněna, anebo je to tak, že nemožná je ona sama materie, kterou se novinářští slouhové z pověření svých pánů snaží do našich hlav nacpat? Pravda, zatím neúspěšně, protože jsme možná nejvytrénovanějším národem světa v umění rozpoznávat pravdu od lži, takže jsme tu lež nejmodernější rozpoznali jako lež snad už s dopomocí pouhé naší první signální soustavy. Prostě té nové lži nevěříme, protože naše životní zkušenost a rozum nám napovídají, že je pravým opakem pravdy. Že pravda je jinde, ale je lží z našich životů tlačena na samý okraj našeho vědomí, že jsme dnes zkrátka obelháváni tak, jak jsme s výjimkou nacistické éry snad ještě nikdy v naší historii obelháváni nebyli.

Nemyslíte, že i proto ubývá posluchačů rozhlasových a televizních zpráv, že proto mizí novinové kiosky z našich ulic a náměstí, snižuje se počet odběratelů tisku – protože řekněte mi, kdo je zvědavý na pusté lži? Kdo je zvědavý na pověsti, že Rusko je hrozba a Amerika záštitou míru, kdo si nedovede na prstech spočítat, proč asi mají USA vojenské základny ve 150 zemích světa, který to stát jen v tomto novém století intervenoval, někde dokonce přímo vojensky, už v 17 zemí světa, nebo zásluhou které to země se nám z rozkotaného a rozbombardovaného Středního východu a severní Afriky valí na evropské břehy záplavy uprchlíků, kteří mají nás Evropany, podle amerického filozofa Thomase Barnetta, proměnit na rasu světlehnědou, s inteligenčním kvocientem pod 100%, která už nebude znát hranice, státy a národy, a bude robotovat pro svoji panskou zemi za Atlantikem?

To je strategický cíl amerického neokonzervatizmu a v jeho zájmu dnes média lžou. A teď se zamyslete. Máte za to, že lidé, kteří dnes u nás v těchto médiích pracují, nic o shora uvedeném nevědí? Že jsou tak neiformovaní a naivní, že tomu, co pro nás píší či nám povídají v televizi a rozhlase skutečně věří? Že to vychází z jejich srdcí?

Ne, vychází to z jejich žaludků, z potřeby být zaměstnán, vydělávat si na chléb anebo na luxusní zahraniční zájezdy, to už podle toho, jak se který novinář umí otáčet. Lže se za peníze, za pocty, za pocit být důležitý či známý – a pokud se najde ještě někdo, kdo chce psát pravdu, má jedinou možnost: odejít do podzemí internetu a psát zde zadarmo. A jak se proslýchá, dokonce i sem mají hlídači jediného správného světového názoru i se zabavovacími dekrety v aktovkách údajně už namířeno.

Jste mladý náruživý psavec? Máte dvě možnosti: Psát pravdu a hladovět, anebo lhát a jíst, někdy dokonce i hodovat. Tento skvělý výběr vám poskytuje země, která si říká demokratická a svobodná. Takže ještě jednou: za lež se u nás platí a pravda se píše zadarmo. Což ovšem pořád není pro současný náš demokratický režim, nejideálnější stav. Ten přijde, až se pravdu podaří vymýtit do poslední její částečky, aby se pak už neohroženě, v klidu a slavnostně mohla lež prohlásit za pravdu. Za jedinou pravdu světovou. A to na věčné časy.

Pravda, až dodnes to specielně u nás stále ještě jaksi drhne, jak vidno ze stávajícího a shora uvedeného rozdělení národa Čechů na dvě téměř identické poloviny, ale ono to půjde, bude třeba podchytit mládež, počkat, až staří nedůvěřivci a mudrlanti odejdou, a věc se víceméně sama od sebe poddá.
To je ona vrcholná strategická meta, za kterou náš západní, svobodný a demokratický svět dnes pospíchá. A jak mocné tsunami nás tahne s sebou.
Tak parádní šanci lež zkrátka ještě nikdy neměla.

Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPro pana Vetchého   
Pridal tk Čtvrtek 01 únor 2018 - 11:12:43 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ať se na mne pan Vetchý nezlobí, nemám v úmyslu se ho dotknout, nicméně nemohu zamlčet, že jeho vystoupení na mne zapůsobila jako projev děvčete ve věku 13-15 let, které pravidelně po ránu otevírá svůj den nezbytným „brčkem“, následkem čehož je to děvče emočně i myšlenkově extrémně labilně nestabilní. Vědomí toho děvčete připomíná křišťálovou vázu, která se roztříštila do tisíců drobných úlomků, které již, bohužel, nelze slepit…

Nebo také: Z pana Vetchého mám pocit, jakoby se teprve před chvilkou, s rukou stále ještě strnule vztyčenou směrem k jásajícímu davu, probudil na balkónu Melantrichu, kde kdysi dávno, v listopadu 1989, tvrdě usnul a teď se tu svoji časovou prodlevu a propast pokouší nějak pochopit a dohnat… A tak bychom se měli alespoň pokusit pomoci mu tento časový výpadek napravit, i když šance na úspěch jsou v tomto případě zcela minimální…

Tedy, pane Vetchý, radujte se, Varšavská smlouva byla rozpuštěna, NATO nikoliv. Na našem území už dnes nenajdete ani jedno ruského vojáka, zato naše vojáky a s nimi celé NATO teď najdete pravidelně rozmístěné podél ruských hranic… Ale to není zdaleka vše, co se během té doby, kdy jste tak krásně a tvrdě spal, odehrálo.

A dařilo se! Jako věrnému spojenci se nám podařilo, společně s našimi přáteli z USA a dalšími přáteli vyspělého západu, rozvrátit někdejší Jugoslávii, Afghánistán, Irák, Lybii, Sýrii… Stálo to sice milióny mrtvých a škody, které budou napravovat celé generace příští, ale to hlavní se podařilo! Mají tam demokracii! Sice krvavou a zcela nefunkční, ale po našem a k našemu prospěchu…

Tedy nikoliv konkrétně k našemu, ale zbrojařská, ropná a bankovní elita našich přátel, především se sídlem v USA, na tom nevídaným způsobem zbohatla. Ale ani Evropa a její občané nakonec nepřišli zkrátka… Dostalo se jim daru být postupně obohacováni milióny nových spoluobčanů s vyspělým středověkým vzděláním a kulturou, kde žena je na úrovni psa a nevěřící se buď podrobí nebo se mu později uřízne hlava! Naštěstí již míra a infiltrace těchto nových občanů dosáhla v některých zemích západní Evropy (Itálie, Francie, Německo, Švédsko) takových rozměrů, že jinak, než-li krvavou občanskou válkou, to již vyřešit nepůjde.

U nás to prozatím těchto rozměrů nenabylo, ale naši evropští spojenci v EU dělají vše proto, abychom i my těchto darů nebyli ušetřeni! Stačí jen podat prst, ale toto pravidlo a životní zkušenost vy, jako umělec a elita národa, jistě velice dobře znáte! Ale abychom to zkrátili a nějak uzavřeli. Ani naše země, pane Vetchý, během té doby, kdy jste snil ve své růžové bublině svůj listopadový sen, nepřišla zkrátka…

Někdejší Československo se proměnilo ve dvě republiky, což byl nezbytný předpoklad, aby měly naše potřeby v budoucí Evropě silnějšího slova a razantnější váhy. Někdejší kancléř Kohl na tomto usilovně pracoval, především na Slovensku. Nevěřil byste, ale podařilo se nám dostat se z oněch někdejších 96% potravinové soběstačnosti na nějakých 14% dnes. Naši věrní evropští spojenci a naši domácí vlastenci udělali v tomto směru, co jen bylo v jejich silách! To abychom byli více a hlouběji spojeni a provázáni se svými evropskými bratry! Pane Vetchý, nevěřil byste, ale z naší armády, která byla schopna celou naši republiku bránit, se stal jakýsi zahraniční sbor, který je dnes, dle sdělení našeho generálního štábu, schopen bránit jeden kraj ČR po dobu ne více než 14-ti dnů.

Ale nezoufejte, s Rusem budou tito hoši bojovat jako lvi! Kdo ví, možná to budou právě oni, kdo jako první vztyčí na temných kremelských zdech naši vlajku, tedy pardón – vlajku USA a pod ní vlajku Evropské unie! A předpokládám, že i vy, jako starý záložák a zastánce těch jedinečných prozápadních, demokratických hodnot, obléknete znovu uniformu a půjdete s nimi do toho! Ale dařilo se i v jiných oblastech! Abychom nebyli zbytečně intelektuálně vyčerpávání, ze země, která kdysi vyráběla zboží od sirek až po jaderné reaktory se stala pro naše okolí šikovná a laciná montovna. Neumíme sice již téměř nic, ale zase u toho nemusíme zbytečně přemýšlet! A neméně se dařilo i v oblasti finanční.

Přestože jsme začínali s prakticky nulovými dluhy, důchodovým zajištěním až kamsi do roku 2030 a společným národním majetkem v hodnotě někde okolo 2 bilióny Kč,-, dnes se odhaduje naše celkové vnitřní i vnější zadlužení někde okolo 4 biliónů Kč,-. Ale nezoufejte, naši novodobí ekonomové, kteří jsou vaší krevní skupiny, tvrdí, že je to naopak velmi dobře. Tedy, čím větší dluh, tím lépe! A tak bychom mohli v těch radostných novinkách, které se udály během doby, kdy vy jste tak sladce spal, pokračovat.

Já vím, vyhnul jsem se tomu vašemu zasypávání nenávistných příkopů plných hnisu, budování mostů tolerance apod. Ale nezlobte se, já, a nevím o nikom z té naší plebejské strany, jsme vašemu kandidátovi brzkou smrt nepřáli, za to z té vaší intelektuálně nadřazené elity bylo takových přání více než dost. Ano, o panu Drahošovi jsme s chutí žertovali, ale nezlobte se, ten králík, falešné brýle a deset miliónů plebejců se v národě Jaroslava Haška prostě přehlédnout nedalo.

Nebyl to náš zlovolný úmysl, ale nemohli jsme se tomu ubránit. Doufám, že to pochopíte. Do nového dne, po 28 letech hlubokého a sladkého spánku, vám přeji bystrý, odvážný a nekompromisní úsudek a důslednost dotáhnout to až do konce. Méně patosu, méně romantiky a důsledné pročítání všech konspiračních, proruských webů!

Zdeněk Bálek

Zdroj: Czech Free Press

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAnalýzy Jakuba Jandy z Evropských hodnot jsou i podle odborníků jen žvásty   
Pridal tk Čtvrtek 01 únor 2018 - 07:12:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jakub Janda je jedním z nejhorlivějších a zároveň nejhorších facebookových komentátorů politického dění. Denně vyplodí několik unikátních příspěvků, které se snaží prezentovat jako odborné analýzy. Práce mladíka, který se představuje jako zástupce ředitele think tanku Evropské hodnoty ale mají podle odborníků s vědeckou prací pramálo společného.

Skupina odborníků, kteří působí na působí na Fakultě sociálních věd UK, Ústavu mezinárodních vztahů, Metropolitní univerzitě Praha a v Asociaci pro mezinárodní otázky, podrobila Jandovy výplody podrobné analýze. Píší v ní:
Jako vědci a vysokoškolští pedagogové zabývající se bezpečností vítáme na těchto stránkách nedávno otevřenou diskusi o bezpeč-nostních hrozbách a o tom, jak vznikají. Způsob, jakým je vnímání hrozeb utvářeno ve veřejné diskusi, je třeba podrobovat důslednému kritickému zkoumání. Zvlášť pokud se tak děje pod rouškou nárokované odbornosti.

Nárokovaná odbornost dodává jakémukoliv argumentu ve veřejné diskusi na váze. Pokud je ale tento argument výsledkem procesu z odborného hlediska pochybného, zaslouží si být jako takový odkryt.

V dříve uveřejněném komentáři poukázal jeden z nás na to, že nedávno zveřejněná studie think tanku Evropské hodnoty o výhledu vývoje vnějšího bezpečnostního prostředí ČR, obsahující pouze katastrofické scénáře, navíc s absurdně vysokými pravděpodobnostními hodnotami, není odbornou studií, ale projevem ideologie, který připravuje půdu pro radikální opatření odůvodněná jako prevence proti (neurčitým a nejistým) budoucím hrozbám.

Maskované ideologické projevy ve spojení s oslňující mediální (sebe)prezentací jsou pro vystupování Evropských hodnot příznačné. Byť se jejich úsilí “bránit liberální demokracii” může na první pohled jevit chvályhodné, zvolené způsoby bohužel pouze přispívají k neutěšenému stavu veřejné debaty o bezpečnosti.


Na metodě záleží

Nutno předeslat, že činnost Evropských hodnot považujeme za problematickou ne proto, že nesdílíme jejich názory. Jako badatelé máme různé hodnoty a pohledy na svět, které se do našeho výzkumu nějak promítají. Používáme často odlišné vědecké přístupy a metody, které, jak věříme, nás vedou k poznání společnosti (a mohou tak přispět ke kompetentnějším i citlivějším veřejným politikám). Sdílíme ale základní představu o tom, co je výzkum solidní: systematický, kritický, poctivý v zacházení s daty a transparentní. Takový výzkum je časově náročný, uznávaným odborníkem se člověk nestane přes noc a výsledky jeho práce jsou zpravidla potvrzovány ustáleným mechanismem kolektivního odborného přezkoumání (peer review).

Evropské hodnoty jsou v mnohém přímou antitezí této sdílené představy. Díky tomu jsou schopny zaplavovat veřejnou debatu obrovským množstvím „expertních studií“, vyznačujících se interpretací striktně na základě (neokonzervativní) ideologie a často nedostávajících základním etickým standardům jako přiznávání cizího autorství analytických závěrů, jejichž kompiláty nezřídka vydávají za vlastní výzkum. Tento “výzkum” přitom slouží k posílení legitimity jejich dalších příspěvků do veřejné debaty v podobě komentářů apod.

S metodou si přitom hlavu nelámou. Ze strukturované kolektivní rozvahy, kterou slibuje “osvědčená metoda” Delphi, se například při psaní výše zmíněných katastrofických scénářů stává pouhá anketa, ve které byly osloveny dva tucty náhodně seskládaných odborníků (z různých oblastí, hlavním tématům scénářů jako je migrace a radikalizace často vzdálených) o číselné odhady pravděpodobnosti komplexního vývoje. Na kritiky je poté přesouváno břemeno dokazování, že kalamita je zcela vyloučena a (rozsáhlá) preventivní opatření jsou proto zbytečná.

Nezřídka se odvolávají na tvrdá data sesbíraná renomovanými výzkumnými institucemi, která nicméně podrobují ideologické a účelové interpretaci. Příkladem mohou být závěry učiněné z nedávného výzkumu STEM. Protože 31,5% dotázaných věří, že rozšíření NATO bylo porušením slibu danému Moskvě a protože to samé tvrdí prokremelské zpravodajské portály, vyplývá z toho – údajně –, že propaganda šířená Kremlem je „zjevně“ účinná. Zcela upozaděny zůstávají výsledky v nesouladu s a priori zaujatou argumentační pozicí – například že pouze 4,5% dotázaných vnímá Spojené státy jako vážnou hrozbu pro ČR.

Ideologicky i odborně zkreslenou interpretací trpí také výstupy v oblasti extremismu. Hlavní devízou Evropskými hodnotami ambiciózně navrhovaných přesnějších definic extremistických výkladů islámu se zdá být podpora tvrzení, že v podobě ISIS čelíme zatím nejextrémnějšímu islámu vůbec. Samotné definice ale čerpají pouze z úzké výseče odborné literatury a nejsou odvozeny za pomoci logického postupu, díky čemuž selhávají v uplatnění na konkrétní případy. Například, představitelem islamismu je zde jakési abstraktní Muslimské bratrstvo, jehož skutečné odnože působící v praktické politice se ale definici již vymykají. Podobně ideologicky podbarvený je i předpoklad přímé vazby mezi islamistickou idelogií a radikalizací, který pomíjí mnohými odborníky zdůrazňovanou sociální rovinu radikalizačních procesů.

Samostatnou kapitolou je stigmatizace části argumentačního prostoru pomocí konceptů jako dezinformace, propaganda a „hybridní hrozby“. V podání Evropských hodnot se přitom dotýká i pozic, které jsou v západní odborné debatě legitimně a nezřídka dlouhodobě vyjadřovány, například pochybností o věrohodnosti závazku ke kolektivní obraně NATO. Ti, kdo nesdílejí například vysvětlení Evropských hodnot týkající se asertivní ruské zahraniční politiky a mezi jejími příčinami nacházejí třeba i necitlivé kroky činěné Západem, jsou tak nezřídka označováni za agenty Kremlu nebo přinejmenším naivní oběti ruské propagandy. Z hlediska “strategické komunikace”, jíž jsou Evropské hodnoty propagátorem, je podobná stigmatizace téměř jistě kontraproduktivní.

Nejde nám, zdůrazňujeme znovu, o kritiku názorů na důležitá společenská témata. Naše kritika směřuje ke stírání hranic mezi ideologií a odborností a je hodnotová pouze potud, pokud ukazuje na maškarádu, ve které jsou tyto názory představovány jako výsledky seriózního výzkumu. Názorně toto stírání odkrývá reakce Evropských hodnot na kritiku jejich návrhu reformy azylového a imigračního systému EU na stránkách migraceonline.cz. Byť tato kritika přesvědčivě poukázala na to, že autoři postrádají základní orientaci v dané problematice a jejich návrh je v rozporu s našimi mezinárodními závazky a stávající evropskou legislativou v oblasti uprchlictví, byla Evropskými hodnotami označena prostě za odlišný, byť stejně platný názor.


Za lepší veřejnou debatu

Bez hodnot do debaty o politických otázkách vstupovat nelze. Nárok na odbornost v ní ale musí být podepřený seriózním výzkumem nebo praktickými zkušenostmi v dané oblasti, díky němuž mohou odborná tvrzení stavět na pevných základech a být zasazována do širších souvislostí.

Evropské hodnoty jsou jen jedním, byť krajním příkladem, kam až může stírání hranic ideologie a odbornosti ve veřejné debatě dojít.

Jak tomuto stírání vzdorovat? Díl břemene spočívá na sdělovacích prostředcích, které by i v éře infotainmentu a věčného hladu po „mluvících hlavách“ měly zkoumat zdroje nárokované odbornosti stejně jako jejich diváci, posluchači a čtenáři.

Díl ale spočívá i na nás samotných. Jednou z příčin viditelnosti Evropských hodnot je totiž nečinnost značné části akademické obce zabývající se politicky relevantními tématy, která může být motivována pracovním vytížením, ale i neochotou k společenské angažovanosti.

To je třeba změnit, a budeme se snažit vyjít v tomto příkladem.


Jan Daniel, Ondřej Ditrych, Jan Ludvík, Dagmar Rychnovská, Michal Smetana, Benjamin Tallis, Tomáš Weiss a Jakub Záhora

Autoři působí na Fakultě sociálních věd UK, Ústavu mezinárodních vztahů, Metropolitní univerzitě Praha a v Asociaci pro mezinárodní otázky.

Pětadvacetiletý Jakub Janda kromě hříchů z mládí, kdy účinkoval v pornofilmu pro homosexuály, vešel ve známost jako politický komentátor a zástupce ředitele think tanku Evropské hodnoty. Podle skutečných expertů tedy jeho práce nemá s odbornou analýzou nic společného.
¨
Jak vidno, odborníci Jandovi vytýkají, že není schopen kritického přístupu k problematice, ale pouze si vybere argumenty, které se mu hodí a ty následně prezentuje jako odborný text. Podle expertů se ale jedná spíše o ideologicky podbarvené katastrofické úvahy.

Další velkou výtkou je pak skutečnost, že v textech Evropských hodnot jsou často cizí myšlenky vydávány bez přiznání autorství za vlastní. To je pro Jandu, který byl během studia sám usvědčen z plagiátorství, příznačné. Za analytika se tak vydává pětadvacetiletý maturant z gymnázia s bakalářským titulem ze soukromé vysoké školy, jehož odbornost je přinejmenším pochybná.

Nejhorší je přístup Evropských hodnot k uprchlické problematice. Jako experti mají být oslovováni lidé z nesouvisejících oborů jejichž názory jsou následně prezentovány jako expertní stanovisko. Pokud naopak Janda s některými názory nesouhlasí, označí je za propagandu nebo je zcela ignoruje.

Je opravdu s podivem, kterak si bývalý pronoherec vydobyl své místo na slunci a erární peníze na dobré živobytí. Žvásty, kterými nás dnes a denně krmí, kdy dle něj již pomalu ruské tanky stojí na Václaváku a my se můžeme bránit jen přijetím tisíců uprchlíků již snad nemohou bavit nikoho. Ale Jakub Janda se tím i přesto velmi dobře živí.


Zdroj: http://pravyprostor.cz/analyzy-jakuba-jandy-z-evropskych-hodnot-jsou-i-podle-odborniku-jen-zvasty/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUž je to tady. Policie obvinila z terorismu první tři lidi s českým občanstvím. Prosazujeme zákaz propagace islámu v ČR a zákaz udělování povolení k pobytu v ČR všem muslimům   
Pridal tk Čtvrtek 01 únor 2018 - 07:02:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Už je to tady a naplňuje se to, na co jsem upozorňoval. Policie obvinila z terorismu první tři lidi s českým občanstvím - jedním z nich je bývalý pražský islámský duchovní tzv. imám Sámer Shehadeh, o nějž se již dříve zajímaly tajné služby. Dalšími jsou jeho sedmadvacetiletý bratr Omar Shehadeh a švagrová čtyřiadvacetiletá Fátima.

Omar Shehadeh, žijící dříve v Mratíně ve středních Čechách, odcestoval v říjnu 2016 do Sýrie do válečné oblasti, kde ve městě Idlib dobrovolně vstoupil do teroristické organizace Džabhat Fatah aš-Šám, v překladu Fronta dobytí Sýrie, což je nástupnická organizace teroristické An-Nusrá, původní sesterské organizace al-Káidy. Formou výcviku úspěšně absolvoval několikatýdenní kurzy, ve kterých se naučil zacházet se zbraněmi, bombami i taktiku boje s tím, že byl následně vybrán, aby připravoval a cvičil ‚bratry‘ k boji a páchání teroristických útoků.

Fátima, dříve Kristýna, která se provdala za Omara podle islámského práva šaría, aniž jej viděla. Sama se označuje za mudžahedína v džihádu, v němž Omarovi zajišťuje aktivně zázemí bojovníka vařením, praním a společně cvičí se zbraní.

Bývalý pražský imám Sámer Shehadeh odjezd bratra do Sýrie do bojů schvaloval a Fátimě pomohl do Sýrie vycestovat. O Sámera Shehadeha se zajímaly tajné služby už v minulosti, když poslal muslimům přes aplikaci WhatsApp vzkaz, aby se neúčastnili bohoslužby proti terorismu spolu s křesťany. „Kdo věří v Alláha a v soudný den, ať se této akce neúčastní. Alláh mi budiž svědkem, že jsem před tím varoval,“ napsal tehdy doslova Shehadeh.

Příznačné je, že předseda Ústředních muslimských obcí v České republice Muneeb Alrawi obviněného imáma Sámera Shehadeha znal, ale od všech tří se distancoval až nyní po obvinění.

Naše hnutí SPD je jedinou stranou v Parlamentu, která prosazuje zákaz propagace islámské ideologie v ČR a zákaz udělování povolení k pobytu v ČR všem muslimům. Považujeme islám za bezpečnostní riziko pro naší republiku. A prosím Vás nadále o podporu SPD. Jak vidíte, současný nefunkční benevolentní systém nepřináší systémové řešení problému.

Autor: Tomio Okamura

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJiří Baťa: Zášť a nenávist až za hrob …   
Pridal tk Čtvrtek 01 únor 2018 - 06:50:28 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
"Ona těsně nadpoloviční většina českých voličů, která dopomohla ke znovu zvolení vulgárnímu pijanovi, který neváhá hrát kvůli své moci na nejnižší pudy, obcházet ústavu a programově rozdělovat společnost, je evidentně přesvědčena, jak se pořád dokola zdůrazňuje, že zvolila „zkušeného politika“, který bude prý důsledně bránit národní zájmy a ochrání nás před nebezpečími vnějšího světa. Neochrání. A nejen kvůli tomu, že mu bude kvůli jeho zdravotnímu stavu rychle ubývat sil, a že celá ta myšlenka ochrany národa někým, kdo nemá reálné pravomoci, ani kapacitu to dělat, je nesmysl." … aktualne.cz/blogy/jiri-pehe

Chápu milý Pehe, že pro pražskou kavárnu je ona těsná nadpoloviční většina českých voličů veličina, rovnající se skoto téměř vítězství, není však rozhodující poměr většiny a menšiny voličů, ale výsledek. Jakkoli je výsledek bagatelizován, přesto býsledek, který z pohledu „skoro jsme to měli v kapse“neznamená vítězství, hodně zamrzí. Přesto lze mluvit o tom, že vcíce rozumu bylo na straně M. Zemana, na to se nedá nic změnit! No a nebyl by to Pehe, aby se o Zemana neotřel, či spíše, aby si do něj nekopnul! Asi to děláte s velkým potěšením, že ano pane Pehe? No nic, je to přece inteligent a korektnost sem, korektnost tam, no ne? Jinak svatá pravda, Zeman má propité nejen játra, ale i rozum, ten nás uvrhne zpět do náruče, ne-li područí Ruska a komunistické Číny a proto jediný, kdo nás může ochránit je silná EU, neporazitelné NATO a náš přítel nejvěrnější – USA!


V politice, i v té mezinárodní, má mnohem větší váhu, jak je ten který stát vnímán, než jaká je realita. Ve spojení s volbami do Poslanecké sněmovny si Česko nyní už definitivně vysloužilo v západní Evropě obraz vystrašeného, nacionalisticko-populistického postkomunistického skanzenu--země, s níž se nedá moc počítat ve snahách postavit se výzvám modernity, konkrétně pak v další evropské integraci.

Česko díky Zemanovi je už v zahraničí v takové pozici, že si nás musí pomalu vymýšlet, aby vůbec o Česku mohlo mluvit! Lidé jsou zalezlí v chatrčích, bojí se vylézt, protože ze všech stran na ně útočí Zeman a jeho poskoci.

Stačí si po českých volbách prolistovat západní deníky, nebo si pustit západní televize. Titulky jako „vítězství krajně-pravicového prezidenta“ nebo „vítězství proruské politiky“, mluví za vše. Mohli jsme se vydat alespoň cestou Slovenska, kde proti populistickému premiérovi stojí prezident občanské společnosti, ale výsledek české prezidentské volby nás bude opticky řadit spíše k Polsku a Maďarsku.

A jak by asi měly západní deníky a západní televize sdělovat, když jim jdou od našeho mainstreamu tak vynikající komentáře? A přítomní zahraniční novináři, notabene ti západní, no ti asi sotva budou psát pozitivně jak o Zemanovi, tak o celkové situaci v českém skanzenu. Cesta Slovenska s Kiskou? Ne, děkuji ale nechci. A co je tak špatného na Polsku a Maďarsku, že nás s nimi pan Pehe srovnává?

No a co? řeknou mnozí Zemanovi voliči, spolu s částí české politické a komentátorské obce, prodchnuté duchem „druhé republiky.“ Budeme společně s Visegrádem pevně bránit naše „zájmy“. A o Zemanově nadstandardních vztazích s Ruskem a Čínou, ať si na tom Západě, co do našich věcí pořád strká noc, myslí, co chtějí. A nic tak strašného se nestane ani v případě, že by Zeman spolu se svými spojenci v partajní politice trochu přidusil s pomocí nových zákonů a vládních opatření,či útoků na veřejnoprávní média, liberální část společnosti. Alespoň nebudou otravovat lid a rušit klid k práci.

Pehe, udeřil jste hřebíček na hlavičku, jak se ti to podařilo? Jistě máte pravdu v tom, že budeme společně s Visegrádem pevně bránit naše „zájmy“, a proč nevyužít nadstandardní vztahy s Ruskem a Čínou, když o to samé usiluje např. i holobrádek Macron a jiní západní představitelé? Nebo oni mohou, protože jsou „západ“ a mají moc, a my jsme nuly , které si dovolují více než je zdrávo? A opravdu by nebylo od věci trochu přidusit (jakým způsobem je jiná věc) veřejnoprávní média, liberální část společnosti, protože ty „veřejnoprávní media“ už dávno vzaly za své a jsou jen nástroji k propagaci prozápadních tendencí, k podpoře integrace Evropy, podpory vytvoření Evropského super státu a záměrů přeliberalizované část společnosti, viz pražská kavárna atd.

Tahle země je přeci naše, nebo ne? Bohužel tak úplně není, ať už budeme heslo Zemanovy „nekampaně“ vykřikovat jakkoliv hlasitě.

To bych netvrdil, že už není naše, i když k tomu moc nechybí a to co ještě chybí, o to se snaží jisté unijní demokraté a jiní eurohujeři. O to více a usilovněji je třeba bojovat o zachování Českého státu a nedovolit splynutí s nějakým Evropským superstátem, molochem, podobným bývalému SSSR.

Páteř naší ekonomiky „naše“ není vůbec. Ekonomický růst je primárně poháněn zahraničními investicemi, jejichž celková hodnota je nyní okolo 3 biliónů korun. Politické špičky jsou stále více v roli jakýchsi servismanů, kteří zahraničnímu kapitálu jen umetají cestičky. Dokonce i prezident má přímo na Hradě „poradce“ v podobě čínské investiční skupiny CEFC.

Hergot Pehe, Vy jste chytrý, mluvíte mi přímo z duše. Zase jenom potvrzujete holou pravdu, že naše ekonomika není (z velké části) naše, že jsme vlastně jen montovna a že politické špičky jsou v roli servismanů západního kapitálu. Pehe víte také, čí vinou? Kdo jsou ti špičkoví politici, z kterých partají se prezentují? Proč nenapíšete, že jsou to politici dříve z ODS, KDU-ČSL, TOP 09, později z Vaší oblíbené ČSSD? Rozumím, nejsou v tom namočeni komunisté, tak raději nejmenujete, že?

Ze země, která je pod vedením Zemana údajně „naše“, odtéká každý rok na dividendách do zahraničí okolo 500 miliard korun--navzdory tomu, že mnohé tyto firmy u nás požívají daňové a další výhody. Více než 13 tisíc „našich“ firem má sídla v daňových rájích.

Chcete tím Pehe říct, že za to všechno může Zeman, pokud Vám dobře rozumím. Nepochybně máte pravdu, odtékání 500 miliard korun má na svědomí Zeman,za daňové a další výhody může také Zeman no a to, že víc jak 13 tisíc „našich“ firem má sídlo v daňových rájích, o tom, že v tom má prsty Miloš Zeman, už ani nemluvím. Pehe, vidíte taky dál, než za ten svůj poplivaný dvorek, když uvádíte takové nesmysly?

Globalizace má mnoho tváří, od migrace až po stále propojenější ekonomiku a politiku. Tyto tváře se od sebe nedají oddělit tak, že v některých oblastech prohlásíme naši zemi jen za „naši“, zatímco v jiných oblastech se budeme jako současný prezident poníženě ohýbat před investory, kteří mají dostatek peněz. Anebo vykládat v autoritářských režimech, jak jsme se k nim přijeli „učit, jak stabilizovat společnost.“

Bože Pehe, jak já Vám rozumím, samozřejmě že jsme pokrytci přímo k pohledání, že si hrajeme na „naši“ zemi, když to potřebujeme a jindy se budeme ohýbat jako vrbový proutek před komunistickými oligarchy jak v autoritářském Rusku tak i Číně a učit se stabilizovat společnost. Nebo si Pehe myslíte, že nám to není třeba, že my si svoji společnost umíme ukočírovat? Pokud si to myslíte, tak sakra proč píšete tyto nesmysly?

Mnohé z „našeho“ ekonomického růstu souvisí s členstvím v Evropské unii a konkrétněji pak v schengenském prostoru. Člověk nepotřebuje být Kassandrou, aby odhadl, kolik z onoho vzmachu české ekonomiky by nám zůstalo v případě, že by Česko bylo vytlačeno z dále se integrujícího jádra EU. Moudra se z Vás jenom sypou, jak z roztrženého pytle, Pehe. Je jasné, že se vidíte v silné, integrované, multikulturní Evropě s vyhlídkou na již zmíněný superstát, ale pokud by bylo Česko vytlačeno z „integrujícího se jádra EU“ (což by nám ohromně helflo), nic tak strašného by se nestalo, protože ty miliardy, co rveme do EU, které nám pak jsou jako milodary z jedné třetiny vraceny jako „evropské dotace“, ty by nám úplně stačily, abychom se udrželi nad vodou. Samozřejmě bez takových lidí, jako Vy, Pehe!

A přesně to se může nyní stát. Zemanovsko-babišovská část Česka si bohužel neuvědomuje, že všechno má svoje důsledky. Zatím může tato část společnosti poměrně snadno podléhat dojmu, že ani ten největší přešlap proti demokracii a dobrým vztahům se zeměmi, na kterých ekonomicky závisíme, nám neublíží. Vždyť se zemi ekonomicky daří, máme nejnižší nezaměstnanost, je u nás bezpečno, "neroztahují se tady žádní migranti" atd.

Nepodsouvejte nám Pehe nějaké přešlapy proti demokracii a dobrým vztahům se zeměmi, na kterých jsme ekonomicky závislí. Přešlapy a dobré vztahy kalíte především vy, novináři, politologové a jiní rozumbradové, kteří všechno vidíte a prezentujete jinak, než to ve skutečnosti je, resp. tak, jak byste si to sami představovali a on o to takové není. V tom je ten zakopaný pes!

To vše se ale může začít měnit už za několik týdnů, pokud vznikne nová vládní koalice v Německu. Jejím nejsilnějším společným mottem bude reforma Evropské unie. Ochota přijmout celou řadu návrhů z dílny francouzského prezidenta Emmanuela Macrona bude vysoká.

No a to je právě ta katastrofa, milý Pehe, co se na nás řítí a které je třeba zabránit. Macronovy návrhy jsou, resp. by znamenaly záhubu národních států, neboť silná, integrovaná Evropa, potažmo následný Evropský superstát není nic jiného, než změnit charakter národů, států a celé Evropy a vytvořit z ní moloch nesvéprávných porobených národních identit, kterým budou vládnout islamistické konglomeráty. Není divu , že ochota rozumných lidí, vlastenců, přijímat takové návrhy a opatření, bude velmi, velmi mizerná. Tedy snad až na pražskou kavárnu, havloidy a ostatní elitu národu, kteří stejně jako Vy Pehe, jsou na mrtvici z vítězství M. Zemana!

Česko, které si volbou Zemana vybralo spokojené, mírně nahnědlé zápecnictví, pepřené doma prezidentovými a premiérovými komickými, popřípadě přisprostlými výstupy a antidemokratickou rétorikou, vůbec není připraveno, aby se na reformách EU podílelo.

No a to je právě ta výhoda. Přihlouplé, mírně nahnědlé, zápecnické Česko s prezidentovými přisprostlými výstupy a antidemokratickou rétorikou se prostě nehodí do kultivované, uvědomělé, ctnostné, ničím nezasažené civilizace a společnosti západních států, obohacené o kulturně vyspělé, inteligentní a pracovité muslimské imigranty, kteří evropskou kulturu obohatí o nám dosud nepoznaný Korán, Šaríu a jiné exotické prvky.

Jako by to bylo to nejdůležitější, s čím si máme na mezinárodní scéně poradit, Andrej Babiš jezdí po Evropě s populistickými výkřiky, jak je prý nutné zabránit jakýmkoliv migrantským kvótám a odmítnout navrhovanou podobu evropské azylové politiky--tzv. Dublin IV. Jenže změny se budou dít nejen v oblasti azylové politiky, ale na mnoha dalších frontách.

A jak byste si to představoval Vy, Pehe? Že by Babiš jezdil po Evropě, tedy té západní a všem se snažil natrhnou řitní otvor ve snaze zalíbit se Makrele či Makaronovi a bezohlednš podporoval migranstké kvóty, či lépe řečeno Dablin IV? A že se nás připravovaný Dablin IV dotkne na mnoha dalších frontách, o tom není pochyb. A právě proto je třeba se tomu postavit a bránit se!

Český ekonomický zázrak se zdá být pevný jako žula, ale ve skutečnosti je zcela závislý na exportech do těch zemí, které se mohou cítit po právu zaskočeny už samotným znovu zvolením někoho, jako je Zeman. Český ekonomický růst navíc začíná narážet na uměle vybičovaný strach z migrace jakéhokoliv druhu, takže podniky volající po nových zaměstnancích, nemají odkud brát.

Opakovaný vtip není vtipem, stejně jako opakované skutečnosti nepřekvapí. Český ekonomický zázrak není realita, ale výplod chorého mozku, milý Pehe. Všichni dobře víme, jak na tom jsme , co máme, co je a co není naše notabene o co všechno jsme díky listopadu 89 a následujících let přišli . My to víme, Vy o tom jenom kecáte, ale pomoci to nějak napravit, Vás ani nenapadne. Ale hledat pomoc u imigrantů, Pehe, to myslíte vážně?

Před časem jsem napsal, že Česko je montovnou strachu a průměrnosti. Volba prezidenta to potvrdila. Lidé, kteří Zemanovi znovu pomohli na Hrad, jsou prý ti sociálně slabší, s nižším vzděláním atd. „Povýšená“ pražská kavárna je prý nemá podceňovat, má s nimi mluvit, brát je vážně. Dobře. Začněme tedy sdělením, že případné negativní ekonomické a politické dopady českých sněmovních a prezidentských voleb na rozdíl od vzdělanější, kosmopolitnější a jazyky vládnoucí části společnosti dopadnou především na ně. Měli by se začít připravovat na horší časy.

Hele Pehe, chápu, že byste radši, kdyby byl na Hradě Drahoš, nicméně ta zemanovská sociálně slabší „lůza“ s nižším vzděláním dala jasně najevo, že stabilitu a klid ve společnosti nám nepřinese západně orientovaný, rádoby noblesní akademický genteman, kravaťák a prý slušňák, jak o něm pyšně prohlašovala jeho paní, aby se pak na pódiu v Brně hrubě, sprostě a urážlivě (oba) naváželi do zdravotně postiženého M. Zemana. Drahooš, opravdu člověk na prezidenta jak stvořený, ale jen pro těch horních několika deset tisíc a bohužel tisíce dalších vypatlaných, protizemanovským řečmi zblblých, zvláště mladých lidí a studentů! Ty hloupé řeči, že pražská kavárna, pardon, ta vzdělanější, kosmopolitnější a jazyky vládnoucí část společnosti by prostý (podle některých sprostý) lid měla brát vážně a mluvit s nimi, je prach sprostá provokace. Už slyším, jak s plným pochopením, kultivovaně a od srdce, (spíše od plic) k lidu „prostému“ uvědoměle, vlastenecky promlouvá např. vrchní sestra Bára Štěpánová, nezlomný Pavel Nový, hééérečka Gaislerová, Svěrák, Menzel, Hřebejk, Mádl , Novotný, Fišerová, Kubišová a další, „lampiony“osvícené celebrity. No a pokud jde o ty horší časy, milý Pehe, tak mohu říct, že my, vlastenci, jsme si už zvykli a na to horší jsme opravdu připraveni. Snad se Babiš pochlapí a ukáže, že to není pro pražskou kavárnu jen fackovací panák ale člověk, který to s námi myslí dobře. Ale jinak, pane Pehe, díky za varování, ani nevím, čím jsme si to zasloužili, fakt!

Jiří Baťa

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Německu uvedli ztráty z protiruských sankcí   
Pridal tk Čtvrtek 01 únor 2018 - 06:33:52 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vzájemné ztráty z protiruských sankcí zavedených Evropskou unií přesáhly od roku 2014 sto miliard eur. Prohlásil to předseda Východního výboru německého hospodářství Wolfgang Büchele s odvoláním na výsledky výzkumu Kielské univerzity, oznámil portál finanzen.

Podle jeho informace připadá asi 60 procent ztrát na Rusko a 40 procent na EU. To je příliš vysoká cena konfliktu, podotkl Büchele.

USA v nejbližší době neplánují vyhlášení dalších omezovacích opatření vůči Rusku, soudí Büchele. „To nám dává naději, že se EU a USA dohodnou v otázce sankcí a že urovnání vzniklé situace bude možné pomocí diplomacie," řekl.

Včera proti protiruským sankcím vystoupili vedoucí představitelé pěti německých zemí, které dříve patřily do složení NDR.

Týž den byla belgickému parlamentu předložena rezoluce o zrušení omezení hospodářských styků s Ruskem.

Zdroj: https://cz.sputniknews.com/byznys/201801316693721-nemecko-ztraty-sankce/


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDalší skandál! Brusel chce využít peníze daňových poplatníků k financování nájmů imigrantů   
Pridal tk Čtvrtek 01 únor 2018 - 06:30:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Brusel chce využít prostředky Evropského sociálního fondu (ESR) k financování ubytování žadatelů o azyl v případě, že to zvýší jejich vyhlídky na získání zaměstnání, píše The Sun. ESR má podporovat pracovní trh a ročně vyčlení kolem 288 miliard korun.

Komise podle listu navrhuje poskytnutí podpory novým příchozím žadatelům o azyl, proto aby mohli platit nájemné. Podpora se má poskytovat pouze případ od případu.

Zpráva Komise uvádí, že „podpora nájemného je oprávněna, pokud je integrovaná do komplexu prostředků a považuje se za nezbytnou součást integrace žadatelů o azyl do pracovního trhu". Dále Komise doporučuje, aby žadatelé o azyl dostávali iniciativu bydlet na venkově.

V této souvislosti evropský komisař pro migraci a vnitřní záležitosti Dimitris Avramopoulos prohlásil, že „investice do integrační politiky jsou dnes klíčem k tomu, aby Evropa zůstávala prosperující, soudržnou a inkluzívní společností zítřka".

Návrh Komise má pouze doporučující charakter a za integraci odpovídají členské státy. Tuto iniciativu však již zkritizovali zastánci brexitu.

Člen Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) Jonathan Bullock v Evropském parlamentu řekl: „Proveďme brexit teď a reinvestujme peníze tam, kde jsou naléhavě zapotřebí."

Přitom to byla právě Velká Británie, která dostala nejvíce prostředků z migračního integračního fondu ze členských států. Od roku 2014 Británie dostala v přepočtu 9,8 miliard korun, z nichž asi dvě třetiny šly na financování deportací neúspěšných žadatelů o azyl.

Zdroj: The Sun, Sputniknews.com

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUSA uspořádaly 1. kolo strategického dialogu s Katarem   
Pridal tk Čtvrtek 01 únor 2018 - 06:19:40 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Zástupci USA a Kataru se sešli 30. ledna ve Washingtonu na prvním kole strategického dialogu. Obě strany uvedly, že posílí spolupráci v bezpečnosti a v boji proti terorismu.

Dialogu se téhož dne zúčastnil americký ministr zahraničí Rex Tillerson, ministr obrany James Mattis, katarský ministr zahraničí Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a ministr obrany Khalid bin Mohammad al-Attiyah. Obě strany podepsaly společné prohlášení o posílení regionální bezpečnostní spolupráce a memorandum o porozumění v boji proti obchodování s lidmi. Současně uvedly, že normalizují mechanismus strategického dialogu.

Tillerson a Mattis vyzvali země, které přerušily diplomatické vztahy s Katarem, aby udržovaly zdrženlivost, vyhýbaly se hádkám a společně hledaly způsob pro řešení situace. Katar je důležitý podporovatel amerických sil na Blízkém východě v boji proti extremistické organizaci Islámský stát. Americká armáda má v Kataru leteckou základnu Udaid.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZpráva Světové banky: Globální bohatství se zvyšuje, ale nerovnost je stále vážná   
Pridal tk Čtvrtek 01 únor 2018 - 06:18:56 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Podle zprávy, kterou vydala Světová banka 30. ledna, se celosvětové bohatství během posledních dvou desetiletí rychle zvyšovalo, ale problém nerovnosti zůstává stále vážný.

Zpráva o stavu bohatství z roku 2018 ukazuje, že od roku 1995 do roku 2014 se bohatství všech obyvatel světa, včetně přírodního bohatství, lidského kapitálu, produkčního kapitálu a zahraničního čistého majetku, zvýšilo o 66 % na 1143 trilionů amerických dolarů. Koncentrace bohatství v zemích s vysokými příjmy se snížila, ale mezi zeměmi s nízkými a vysokými příjmy stále existuje velký rozdíl.

Země s vysokými příjmy v Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) vlastnily v roce 1995 celkem 75 % celosvětového bohatství, do roku 2014 klesl tento poměr na 65 %. Pod vlivem rychlého růstu asijských ekonomik a dalších faktorů se podíl bohatství zemí se středními příjmy zvýšil z 19 % v roce 1995 na 28 % v roce 2014, ale bohatství zemí s nízkými příjmy představovalo pouze méně než 1 %.

Ve zprávě se uvádí, že bohatství na obyvatele ve většině zemí během těchto dvou desetiletí vzrostlo, což bylo hlavně způsobeno vyššími investicemi do vzdělávacích systémů a zdravotnictví v zemích se středními příjmy, avšak problém nerovnosti je stále vážný a bohatství na obyvatele v zemích OECD s vysokými příjmy je 52krát vyšší než v zemích s nízkými příjmy.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3581 sec,0.1203 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,406kB