Čtvrtek 01 únor 2018
EU svolala summit o kvalitě ovzduší   
Pridal tk Čtvrtek 01 únor 2018 - 06:17:45 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vysoký komisař EU pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella svolal v Bruselu schůzi devíti členských zemí EU, na které uvedl, že tyto země mají dostatek prostředků na řešení znečištění ovzduší a pokud nepřijmou potřebná opatření, budou čelit právním důsledkům.

Karmenu Vella téhož dne svolal ministry a zástupce z České republiky, Německa, Španělska, Francie, Itálie, Maďarska, Rumunska, Slovenska a Velké Británie na schůzi v Bruselu. Evropská komise dříve uvedla, že v těchto zemích dochází ke zhoršování znečištění ovzduší a nejsou patrné žádné známky uspokojivého zlepšení.

Karmenu Vella na tiskové konferenci po schůzi řekl, že i přes některé pozitivní návrhy se nedaří změnit celkovou situaci. Bez účinných nových opatření bude kvalita ovzduší na mnoha místech nižší než standart, což se nepodaří změnit ani po roce 2020.

Podle pravidel může Evropská komise přijmout právní opatření proti členským státům, které nedodržují předpisy o kvalitě ovzduší. Je známo, že Karmenu Vella požádal devět členských států, aby předložily nové návrhy do konce příštího týdne. Pokud nebudou nové návrhy schváleny, hrozí členským zemím obrovská pokuta.

Karmenu Vella vyzval vlády všech členských států, aby považovaly kvalitu ovzduší za hlavní prioritu. Tato záležitost se týká práce všech ministrů, především ministrů dopravy, energetiky, průmyslu, zemědělství a ministrů financí.

Podle údajů zemře každý rok v EU na zdravotní problémy způsobené špatnou kvalitou vzduchu 400 tisíc lidí a mnoho lidí trpí dýchacími a kardiovaskulárními chorobami. Z ekonomického hlediska zvyšuje znečištění ovzduší výdaje na zdravotní péči a snižuje produktivitu práce. Proto každý rok způsobuje ztráty přes 20 miliard eur.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSýrie se na celostátním dialogu dohodla na zřízení Ústavní komise   
Pridal tk Čtvrtek 01 únor 2018 - 06:16:45 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
30. ledna proběhl v ruské Soči syrský celostátní dialog. Zástupci všech zúčastněných stran vydali po setkání společné prohlášení a výzvu zúčastněných stran, ve kterých uvádí rozhodnutí zřídit syrskou Ústavní komisi a vytvořit seznam 150 kandidátů do této komise.

Různé strany podle prohlášení slíbily, že budou respektovat svrchovanost, nezávislost, jednotu a územní celistvost Sýrie. Jen syrský lid může rozhodnout o budoucnosti své země prostřednictvím demokratických voleb, má právo nezávisle rozhodnout o politické, ekonomické a sociální struktuře země, a nepodrobí se tlaku ani zásahu žádné další země. Zúčastněné strany vyzvaly k co nejrychlejšímu ukončení konfliktu v Sýrii a požádaly OSN, mezinárodní humanitární organizace a mezinárodní společenství, aby pomohly Sýrii při rekonstrukci.

Na jednání bylo rozhodnuto o zřízení syrské Ústavní komise, která bude zodpovídat za vypracování ústavy a návrhu reforem. Seznam kandidátů do ústavní komise bude předán zvláštnímu vyslanci generálního tajemníka OSN pro syrskou otázku Staffanu de Misturovi, který rozhodne o formě a složení Ústavní komise. Hlavní sídlo Ústavní komise bude vytvořeno ve švýcarské Ženevě.

Ruská média citovala zvláštního ruského vyslance Alexandra Lavrentjeva, podle jehož slov se některé opoziční strany nemohly z různých důvodů zúčastnit dialogu, to ale neznamená, že se nemohou podílet na rozhodnutích o budoucnosti syrského národa, mohou také doporučit své zástupce jako kandidáty do Ústavní komise.

S cílem podpořit syrské mírové jednání v Ženevě a syrský mírový proces, vyzvaly Rusko, Turecko a Írán k uspořádání syrského celostátního dialogu. Podle ruské zprávy se této konference zúčastnilo více než 1500 zástupců z různých syrských kruhů. Nebyli přítomni zástupci Syrského opozičního výboru pro vysoké vyjednávání podporované Saúdskou Arábií, Syrské demokratické síly podporované USA a další opoziční strany.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKdy, a jak Putin udeří   
Pridal tk Čtvrtek 01 únor 2018 - 06:08:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Název příspěvku přebírám z množství dotazů, které dostávám od čtenářů a známých ve spojení se sankcemi, šikanováním ruských sportovců MOV (mezinárodním olympijským výborem) a po té, co se objevila Kremelská zpráva a omluva prezidenta Putina sportovcům.

Ve své podstatě uvedená témata tvoří jedno celé: Vyvolat rozkol v ruské společnosti, dovolující změnu vládnutí Kremlu. Upevnit negativní obraz Ruska v západních státech a vytvořit podmínky pro rozpad Ruska, dovolující efektivní přípravu USA na střetnutí s ČLR.

V tomto kontextu dnešní vyjádření MZV ČLR sděluje, že Kremelská zpráva nebude mít žádný vliv na vztahy ČLR a RF. Kdo sleduje trochu pozorněji a pravidelně vývoj vztahů uvnitř trojky ČLR – RF – USA ví, že: 1) USA již prohrály hospodářskou válku s ČLR a mají potíže přiznat porážku doma i ve světě. 2) USA nemají více času než jednu pětiletku, během které mohou tvrdit, že jsou vojenskou velmoci primus inter pares. Tj. první mezi rovnými: ČLR (hospodářsky a demograficky) a RF (vojensky a co se týče přírodních zdrojů). 3) Žádné střetnutí, nebo boj, se nedá vyhrát obranou. Proto se nabízí dotaz, Kdy, a jak Putin udeří.

V době prezidentské volební kampaně v Rusku, prezident Putin s pravděpodobností hraničící s jistotou, neudeří. Symetricky, ani asymetricky. Vyloučit se ale nedá nic, protože provokace se budou až do výsledku voleb stupňovat. Proč? Komunikace mezi USA a RF se již prakticky redukovala na rozhovory pánů Volkera a Surkova, oficiálně ohledně Donbasu a Ukrajiny. Zákon o ukrajinském Antikorupčním soudu pod kontrolou USA a EU neznamená nic jiného, než že čas ukrajinských oligarchů se rychle blíží svému konci. Zbytky Ukrajiny si rozeberou americké a západoevropské společnosti. Protože je Ukrajina pro Rusko důležitější než KLDR, dodávky zbraní z USA a provokace ukrajinské armády budou pokračovat.

Na druhé straně mince je vidět, že část americké generality ví, že s Ruskem není potřeba se přátelit, ale jít s ním do přímého konfliktu je nezodpovědné. Skutečnost, že většina generality a členů amerického kongresu je přesvědčena, že válku vyhrává strana se silnějším hospodářstvím, představuje riziko, které nelze podceňovat. Proč? Nevědomost neomlouvá. Stačí si připomenout Peloponéskou válku (431 př. n. l. až 404 př. n. l.), vlasteneckou válku 1812 а Velkou vlasteneckou válku, která začala 22. června 1941 přepadením SSSR Německem, a skončila německou kapitulací.

Kremelská zpráva se svým zveřejněným seznamem 210 občanů RF, z nichž je 96 ruských miliardářů, provokuje otázky: Co je to za seznam, a o jakou mnohaměsíční analytickou práci se může jednat, když zveřejněná část se skládá z veřejně dostupných dat a informací? Je na bíle dni, že seznam a včerejší reakce MZV ČLR indikují přiznání porážky USA v hospodářském boji s ČLR. Proč seznam neuvádí sankce, připouští je a současně má neveřejnou část? Ve své podstatě takovéto dělení seznamu připomíná stín Hamleta. Ten má být horší než sám Hamlet. To znamená, neveřejná část má strašit, udržovat nejistotu a napětí ve vztahu USA – RF – EU.

Omluvě prezidenta Putina vůči sportovcům nerozumím. Neznám kontext, ve kterém se omluva odehrála. Dovedu asi ale představit, že jedním z důvodů omluvy je posílit bojového ducha sportovců, kteří se rozhodli jet na olympiádu a současně si neuvědomují geopolitický kontext, roli sportu v něm, a funkci USA kontrolovaných institucí, včetně WADA a MOV. Případné medaile z Pchjongčchangu se nechají po návratu zhodnotit politicky, propagandisticky, ale i jako argument proti případnému útoku FIFA a těm, kteří chtějí bojkot, nebo dokonce odstranění mistrovství světa ve fotbalu z Ruské federace.

Z uvedených skutečností, charakteru moci a přijímání rozhodnutí člověkem typu prezidenta Putina vyplývá, že k úderu ještě není čas. Proč? Záměna importu není dlouho ukončena. Ukrajinský Antikorupční soud pod kontrolou USA a EU ukáže ruským oligarchům, co je čeká, a co je nemine při změně režimu. Kremelský seznam, je tak stává nechtěnou pomocí USA v nacionalizaci nezodpovědné ruské oligarchie. Čas vojenského prvenství USA ve světě se krátí. Nedostatek času podporuje růst agresivity, zviditelnění chyb strategie a taktiky. V neposlední řadě dovoluje protistraně lepší výběr místa, času a způsobu protiútoku. Putin tohle všechno, a mnohé jiné, ví. K tomu mnohému jinému patří i dvě skutečnosti: Jednou přijaté rozhodnutí typem člověka, jakým je Putin, bude tvrdě realizováno. Střet, včetně války, vyhrává schopnost mobilizovat národ a vůle národa vyhrát. Historie mluví za sebe.

Kdy přijde čas k úderu? V případě Ukrajiny, když by mělo dojít k udušení Donbasu. Úder nebude představovat osvobození Ukrajiny, ale zajištění pozice, ze které se nechá klidně pozorovat jak EU a USA pomáhají k rozkvětu Ukrajiny, nebo z ní zbylé části. V případě realizace sankcí týkajících se osob uvedených ve veřejné a neveřejné části Kremelské zprávy nevylučuji, že prezident Putin poodhalí veřejnosti více, než bude Američanům příjemné. K tomu více se řadí tři ruské závody, které vlastní otec současného amerického velvyslance v RF, Jon Huntsmana. Proti otci a vedení společností mohou být uvedeny sankce. Mohou se objevit komplexní korupční vazby amerických podnikatelů v Rusku s americkými politiky. Nebo pokus o vytěsnění USA ze strategicky důležitého Afganistánu. Do třetice uvádím jako příklad ponechání výkonu trestu zástupcům lidu. Po té co si dovolili Poláci zmlátit několik ruských dětí v Polsku, přišla ruská reakce v Rusku. Ne vlády, ale lidu. Od té doby není ani slova o násilí proti ruským občanům v Polsku. Podobně tomu může být i v jiných případech.

Kremelská zpráva dovoluje prezidentu Putinovi si potvrdit identifikaci dalších potenciálních zrádců v jeho blízkém okolí a jejich monitorování. Dovoluje se lépe připravit na nevylučitelný rozkol ve vedení s následným vnitřním bojem, případným dvorním převratem, nebo dokonce odstraněním od moci. Jaký by nebyl konečný výsledek současných procesů, včetně těch, které může Kremelská zpráva podpořit, EU šťastná nebude. Občanská válka v Rusku by zcela jistě urychlila rozpad EU. Sjednocení ruských elit a nacionalizovaných oligarchů a jejich společný návrat k Rusku a jeho problémům, představuje podobné nebezpečí pro EU. Stížnosti se proto mohou adresovat do zámoří. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
31.01.2018Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  1 [2]
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1925 sec,0.0581 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,845kB