Čtvrtek 08 únor 2018
Advokátka Klára Samková sepsala zamyšlení k právě skončeným prezidentských volbám   
Pridal tk Čtvrtek 08 únor 2018 - 14:18:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Králík pomstěn, paní Millerová. A tímto bonmotem, trefujícím se do stahování králíka prezidentským kandidátem Jiřím Drahošem, ty legrácky končí, přátelé...

Předesílám, že se z volby staronového prezidenta neraduji. Nejásám, necítím zadostiučinění, necítím pomstu, cítím jen, jak se na mne valí budoucnost, o které, až jednou bude historií, se řekne, že byla těžká. Pokusím se zde nastínit pár méně souvislých myšlenek, ke kterým mne dovedlo vítězství Miloše Zemana v prezidentských volbách. Budou to myšlenky skutečně jen nesouvislé, těkavé, protože důsledky toho, co se dnes stalo, jsou tak dalekosáhlé, že nejen na první, ale ani na desátý pohled je nelze všechny dohlédnout a zanalyzovat.

Především: svým druhým volebním vítězstvím v prezidentských volbách se Miloš Zeman stal jednoznačně nejúspěšnějším českým politikem po roce 1989. Jistěže i Václav Klaus byl zvolen dvakrát prezidentem ČR – avšak k tomu došlo na základě politických dohod jednotlivých politických stran, nikoliv přímou volbou. O volbě Václava Havla pak nemá smysl ani hovořit, protože ten se podruhé stal prezidentem jenom díky tomu, že Miroslava Sládka zavřeli do cely předběžného zadržení. Čímž se Sládka naprosto nezastávám, považuji jej i nadále za hňupa, leč realitu si nezastírejme: bylo to o jeho hlas... Oproti tomu Miloš Zeman zvítězil dvakrát ve všelidovém hlasování – a to se počítá.

Nyní pár slov k jeho voličům. Ukázalo se jedno: masírka na Čechy nefunguje. To, co probíhalo v médiích, ovšem nebyla jen masírka, to byla absolutně nechutná a šílená propaganda, na kterou se nezmohly ani Rudé právo či Halo noviny ve svých „nejlepších“ letech. Ano, rozhodlo zhruba 150 000 hlasů. Což není mnoho. Ovšem práce médií ve prospěch pana Drahoše byla takového rázu, že je s podivem, že to nebylo o 1 500 000 hlasů ve prospěch vítězova protikandidáta. S nějakým takovýmto rozdílem podporovatelé pana Drahoše pravděpodobně počítali.

Vítězstvím Miloše Zemana dostala Evropa od jeho voličů jasný signál: s Čechy se musí počítat. Tímto volebním aktem najednou máme ve střední Evropě velmi silný blok, skládající se z nové rakouské vlády, Evropské unii se stále zpěčujícího Polska, zaťatého Slovenska a o Orbánovi hovořit netřeba. Rakousko-Uhersko vstalo z mrtvých. Ten blok je velice silný – tak silný, že ani Německo, které je zejména s ČR provázáno nesčetnými ekonomickými vazbami, ten názor nemůže jen tak prostě hodit do koše. Slabost ČR spočívající v ekonomické provázanosti právě s Německem je zároveň slabostí i Německa. V historii již jednou byli Češi nuceni se postavit proti Evropě, totiž při husitských válkách. A tak se mi tak nějak zdá, že se znovu schyluje k bitvě u Domažlic a kardinál Cesarini je již preventivně na útěku...

Německo-francouzské spojenectví se dočkalo vzniku důstojné protiváhy, přičemž české „smějící se bestie“ s úsměvem vzkazují do Bruselu: „No tak nás vylučte... No tak nás odsuďte... No tak nám dejte pokuty... A čeho tím dosáhnete? Určitě ne toho, že změníme názor.“ Odvěká česká taktika totiž je, že Češi „nesouhlasí se vstupem“. A to kohokoliv. Od doby Braniborů v Čechách přes křižácké války proti husitům, protestantská vojska – proti těm dokonce i v Brně zvonili poledne v jedenáct – Habsburky, nacisty, bratrskou pomoc v osmašedesátém až po americký radar.

Češi zatnou zuby, opevní se ve svých zákopech a počkají, až se to přežene... Zatímco nesouhlasí. Těmito prezidentskými volbami Češi nesouhlasili se vstupem Evropské unie na území ČR, nesouhlasili se vstupem migrantů – a evidentně tak hodlají činit i nadále bez ohledu na nebezpečí, která jim z těchto jejich postojů údajně plynou.

Vítěz je jasný, pojďme se podívat po poražených:

Prvním poraženým je to, čemu se říká „pražská kavárna“. Jistěže se její členové budou ještě snažit v letošních a možná i dalších senátních volbách. Kromě pražských volebních obvodů však nemají šanci. (Pro jistotu připomínám, že letos se volí do Prahy 12 – nyní sen. Grulich, Praha 4 – nyní sen. Syková, Praha 8 – sen. Filipiová, Praha 2 – sen. Michálek. Podle mého názoru nemá šanci své křeslo obhájit ani jeden. Možná že o jedno z těchto křesel bude usilovat pan Drahoš a je pravděpodobné, že je získá). Avšak vliv „kavárny“ bude slábnout, až zcela zmizí. Jejich protagonisté se propadnou do zapomnění a jejich příznivci si najdou jiná politická uskupení, ke kterým se přidají. Z Prahy se stane buď skanzen, nenáviděný zbytkem republiky, anebo Praha pochopí, že i jinde v republice žijí lidé. Co se pražských intelektuálů týká, dovolím si připomenout pouze jedno: to, že něco nějak vidí oni, neznamená, že mají pravdu. A to zejména ne, když ostatním jen nadávají do blbců, že nejsou s to jejich geniální myšlenky pochopit. Pražská honorace ještě nepochopila, že nikdy nepřesvědčíte nikoho tím, že mu vynadáte. Což plně platí i v životě soukromém, o čemž svědčí i řada mých archivních advokátních šanonů s rozvody ... příslušníků pražské kavárny. Ach jo...

V souvislosti s propadem „pražské kavárny“ je nutné zcela přehodnotit vliv médií. Ukazuje se, že to, že je vlastníte, že jimi manipulujete, nepřináší kýžené výsledky. Tedy jde o neúčelné investice. Mediální manipulace totiž nepočítaly s jedním: že všechny osoby starší 40 let – a to je velká část voličů – ještě umějí číst mezi řádky, protože stále platí, „co se v mládí naučíš, v stáří jako bys našel“. Komunisté nás to dobře naučili: třeba když v říjnu 1986 o setkání Reagan – Gorbačov psali, že americký prezident je imperialistický válečný štváč, věděli jsme, že Gorby dostal na prdel. Takže když se někdo začne ohánět tím, že je „slušný člověk“, moje generace kromobyčejně zbystří... Jinými slovy, každá mediální ofenziva automaticky v sobě nese protiofenzivu, kterou není možné eliminovat. To ovšem v důsledku znamená, že bude nutné najít úplně nové způsoby mediálních strategií a mediální komunikace.

Good luck, hoši.

Dalším zcela poraženým je Sobotkovo křídlo sociální demokracie a všeobecně Sobotkův způsob sekretariátního vládnutí. Je to také, k radosti mnohých, konec jistého pana Pokorného... Co si jen, chlapec, počne? Co se bude se soc. dem. dít dále, je možné odvodit od skutečnosti, že velezrádce všech zrádců, Milan Chovanec, byl při oslavách M. Zemana v závěsu za nově zvoleným prezidentem. Tipuju rozpad ČSSD, a tím pádem na rozpad poslaneckého klubu ČSSD. Protože vedle pana znovuprezidenta stál i Tomio Okamura, lze s pravděpodobností blížící se jistotě odhadnout, že vláda je již sestavena...

Ve výčtu poražených nemůže chybět Miroslav Kalousek, pro nějž bylo zvolení Jiřího Drahoše poslední šancí na znovuoživení TOP 09 a jeho osobní návrat do exekutivní politiky. „Ach žel, konec je všemu...,“ může Kalousek pět s Donem José v Bizetově opeře Carmen... K dalším významným gigatrpaslíkům, jejichž definitivní odchod z politické scény je blíže a blíže, patří pánové Gazdík, Bělobrádek a bezpochyby i Petr Fiala. Na tomto místě je potřeba říci, že pokud ODS neprovede se sebou něco absolutně zásadního, tak dopadne hůř než ČSSD nyní.

Ještě je potřeba říci pár slov o panu Babišovi. A to nikoliv v této kategorii poražených, ale v kategorii zcela speciální, v kategorii těch, kteří právě nyní – zcela vysíleni – mají hlavu zabořenou do peřin a jen tiše sténají: „Děkuji ti, pane bože, za záchranu všeho...“

Ačkoliv se to může zdát naprosto absurdní, vítězstvím Miloše Zemana ve volbách může dojít – s pomocí Tomia Okamury, Milana Chovance a některých poněkud méně viditelných oligarchů – ke zkrocení Agrofertu, a tím ke skončení agrofertizace ČR. Konec řízení státu jako firmy... Miloš Zeman sám prohlásil, že toto je jeho „poslední politické vítězství, po kterém nebude následovat žádná prohra“. Je tedy jasné, že teprve v tomto prezidentském období si bude skutečně dělat, co skutečně chce, nevázán žádnými politickými spojenci či oponenty, koalicemi – a to ani opozičními – či nutností obhajovat svůj post v následujícím volebním období. Jak je všeobecně známo, Miloš Zeman není na peníze. Nechce peníze – chce být zapsán zlatým písmem do historie ČR jako ten, který přivedl zemi k rozkvětu. Pakliže mu pan Babiš k tomu pomůže, pomůže i on panu Babišovi, pakliže mu pan Babiš bude v tom jen náznakem stát v cestě, starý ještěr jej bez milosti smete...

Úplně na závěr je potřeba se ptát, co dál. Inu, dál už zbývá jen ta „drobná denní práce“. Zbývá nám pět let (snad) na to, vygenerovat několik jedinců, kteří budou kvalitními kandidáty na prezidenta ve třetí přímé prezidentské volbě. Nemusejí to nutně být politici. Musejí to ale být osoby „veřejně činné“. Osoby, jejichž názory jsou známy léta a léta dopředu. Osoby, s nimiž nemusíme souhlasit, ale o kterých je jasné, že jim osud naší země a jejich obyvatel opravdu leží na srdci. Osoby, které budou tím, čím rozhodně nebyl pan Drahoš – totiž „homo politicus“.

Pusťme se do toho hledání hned.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Evropě odhadli pravděpodobnost války s Ruskem   
Pridal tk Čtvrtek 08 únor 2018 - 14:02:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Pravděpodobnost války mezi Ruskem a Evropou se zvyšuje, praví se ve zprávě Mnichovské konference pro bezpečnost, která se má konat 16. - 18. února. Výklad textu zveřejnil zdroj Express.co.uk.

V dokumentu pod názvem „Do kraje a zpátky?" se praví, že se riziko nezáměrné ozbrojené srážky mezi Moskvou a Západem zvyšuje kvůli nedodržení dohod o kontrole zbraní, rozmístění dodatečných sil a růstu napětí kolem vojenských cvičení.

„V této děsné situaci mohou omyly a nepochopení rozpoutat válku," praví se ve zprávě.

V textu se rovněž uvádí, že proces normalizace vztahů mezi Ruskem a Západem je zkomplikován konfliktem na východě Ukrajiny. Rozhodnutí USA o dodávkách Kyjevu letálních zbraní hrozí „zacementováním" běžné situace, míní autoři zprávy.

Ve zprávě „Do kraje a zpátky?" se připomíná, že řada členských států EU vyjadřuje stále větší skepsi ohledně eurointegrace a že Polsko a Maďarsko „přímo konfrontují" s Bruselem.

Zdroj: Express.co.uk, Sputniknews.com
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPolsko obhajuje svou národní důstojnost v reakci na izraelské a ukrajinské odstrašování   
Pridal tk Čtvrtek 08 únor 2018 - 08:40:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Polsko schválilo mezinárodně „kontroverzní“ návrh zákona, který zakazuje používat slovní spojení „polské tábory smrti“, banderovskou ideologii a popírání válečných fašistických zločinů ukrajinských nacionalistů.

Izrael a Ukrajina velmi ostře reagovaly na toto rozhodnutí, a tvrdě kritizovaly Polsko za to, o čem na základě vlastních důvodů tvrdí, že je to „historický revizionismus“. Izraelský premiér Netanjahu důrazně odsoudil tento návrh zákona a naznačil, že se jedná o „popírání holocaustu“. Někteří hned začali horečně spekulovat o tom, že se tím postaví mimo zákon jakýkoli rozhovor o spoluúčasti některých polských občanů na této tragické události. Kyjev mezitím odsoudil tu část zákona, o níž tvrdí, že vykresluje všechny Ukrajince jako sympatizanty fašistů, a protestoval proti předválečné geografické terminologii, tak jak ji použila Varšava v souvislosti s genocidou Poláků ze strany ukrajinských „nacionalistů“ ve Volyni a východní Galicii.

Nově jmenovaný polský premiér Mateusz Morawiecki během víkendu odpověděl svému izraelskému protějšku, kdy na Twitteru napsal, že „Židé, Poláci a všichni, kteří se stali obětí, by měli být strážci památky na ty, kteří byli zavražděni německými nacisty; Auschwitz-Birkenau není polský název a ‘Arbeit Macht Frei‘ není polské heslo“. Den poté spolu hovořili a souhlasili s tím, že vstoupí do dialogu ohledně této otázky. Ve snaze být objektivní, Jan Grabowski ve své práci argumentoval tím, že někteří Poláci skutečně dělali Židům hrozné věci, ale zároveň tvrdí, že tito jedinci se dopustili těchto činů jménem polského národa, a tudíž kolektivně trestat celou populaci za neopodstatněnou vinu je špatné, a mohlo by to být v rámci nové legislativy kriminalizováno.

Konec konců během okupace nacisté zabili přibližně 6 milionů Poláků, tedy přibližně 1/5 z celkového počtu občanů v době před válkou, což objektivně činí z polského národa oběť druhé světové války, nikoliv agresora, jakým bylo Německo.

V souvislosti s tím Poláci také trpěli z rukou Banderovských fašistů, Hitlerových spojenců, kteří na bývalé východní hranici druhé Polské republiky zabili asi 100 000 civilistů, a před vypuknutím války spáchali teroristické činy proti svému lidu, ale Varšava učinila politické rozhodnutí a během posledních 4 let přijala přes 1,5 milionu ukrajinských migrantů, i když tito jedinci mají tendenci stranit fašistické banderovské ideologii a jejím územním nárokům vůči současnému Polsku. Polská veřejnost je znechucena tím, jak ukrajinská elita, která se ujala vlády po převratu, veřejně přijímá fašismus a oslavuje obzvláště Banderu, a zdá se, že polský stát si konečně začíná uvědomovat, jaké mohou být z dlouhodobého hlediska bezpečnostní důsledky toho, že krátkozrace umožnili tak velkému počtu Ukrajinců vstup do země, kdy někteří z nich mohou být sympatizanti banderovské „spící buňky“. Polsko chce tudíž alespoň opožděně postavit mimo zákon banderovskou ideologii.

Pokud to shrneme, tak údajně „kontroverzní“ návrh legislativy je koncipován tak, aby ochránil polský národ před hanobením prostřednictvím dedukcí, že takzvané „polské tábory smrti“ zakrývají nacistická zvěrstva a přepisují historii, jen aby mohli být obviněni výhradně Poláci, a stejně tak chce vláda zajistit bezpečnost polského lidu tím, že konečně znemožní komukoliv z více než 1,5 milionu ukrajinských migrantů v zemi, aby podporovali banderovskou fašistickou ideologii a dělali si nároky na území. Izrael a Ukrajina se snaží zdiskreditovat polskou eurorealistickou vládu, ale ve skutečnosti neúmyslně zvyšují kouzlo vládnoucí strany Právo a spravedlnost v zemi, neboť Poláci sami nejlépe vědí, a vnímají to jako neopodstatněný útok na historickou pravdu a národní důstojnost jako takové.

Andrew Korybko

Poland Defends Its National Dignity In The Face Of Israeli & Ukrainian Intimidation vyšel 3. února 2018 na Oriental Review. Překlad Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2018/02/7498-polsko-obhajuje-svou-narodni-dustojnost-v-reakci-na-izraelske-a-ukrajinske-odstrasovani.htm
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPravda o táboru v Letech; byl otevřen 8. srpna 1940 jako pracovní tábor pro osoby vyhýbající se práci, velitelem byl kapitán četnictva Janovský....   
Pridal tk Čtvrtek 08 únor 2018 - 07:54:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Pravda o táboru v Letech; byl otevřen 8. srpna 1940 jako pracovní tábor pro osoby vyhýbající se práci, velitelem byl kapitán četnictva Janovský; až 16. prosince 1942 nařídil Himmler deportaci zbylých Romů do Osvětimi.

Pravdu o táboru v Letech jsem popsal již několikrát. Holocaust je pro mě nezpochybnitelná tragédie. Nejsem Žid, ale křtěný valašský katolík, přesto, nebo právě proto, se cítím v Izraeli jako doma, napsal jsem o něm pár knih literatury faktu i románů. Znám tisíc a jednu pravdu o Svaté zemi, která je nad slunce jasnější. Kolikrát asi byl v židovském státu pan Ing. Jan Bartošek z KDU-ČSL…? Nebo v Osvětimi, Dachau či v českých romských ghettech v Chánově a ostravském Přednádraží…? Klidně může přijít pobejt, místo planého žvanění…
Takže pojďme raději blíž k poznání, co to byl tábor v Letech u Písku; otevřen byl 8. srpna 1940 a měl sloužit jako pracovní tábor pro osoby vyhýbající se práci a vést internované osoby k pracovním návykům a tím také k trvalé práci. Takovýchto táborů bylo zřízeno několik desítek po celém území Protektorátu Čechy a Morava.

Kromě tábora v Letech a Hodoníně u Kunštátu byly tyto tábory také v Plané nad Lužnicí, Mirošově, Hradištku a na dalších místech, kde probíhala nějaká výstavba silnic a podobně. Celkem bylo v těchto pracovních táborech internováno 50 tisíc osob, které však do roku 1942 nehlídali němečtí nacističtí bachaři, ale čeští četníci.

Tábor v Letech u Písku nebyl v době svého založení podobně jako ostatní pracovní tábory předurčen pro nějaké konkrétní etnikum či jinou skupinu. Velitelem tábora, kterého funkce se oficiálně nazývala „ředitel“, byl určen 52letý Josef Janovský - kapitán četnictva.

Dnes je zde prý problém etický; na území, kde umírali Romové v koncentráku, stojí potupný vepřín… Co s tím? Prodat prasata za půl miliardy a zavolat archeology, aby prozkoumali, že plným právem, jelikož ono romské pietní místo je prý krutě dehonestováno…

„Na místě, kde v naprosto nelidských podmínkách vyhasly životy, se dnes krmí prasata“, říká Renata Berkyová na DVTV Apel... Pracuje v nadaci Open Society Fund. Externě se věnuje různým vzdělávacím programům a práci s romskými dětmi a mládeží.

Ovšem ouha; badatelé však tvrdí, že cikánský tábor nestál na místě dnešního vepřína, ale na nyní prázdné louce, desítky metrů od kontroverzní stavby, kterou již skoro odkoupil český stát za cca půl miliardy, tedy za peníze daňových poplatníků...

Prostě tam, kde byl na 66 akrech během nacistické okupace Protektorátu Böhmen und Mähren v roce 1940 internační pracovní tábor, je nyní jen louka, na níž rostou lebedy a kopřivy. A právě až tam objevili badatelé jeho zbytky… Vepřín je kus od této louky; takže žádná znevážení údajných bývalých hrobů...

„Louka leží totiž vedle vepřína, přímo za jeho zrezlým plotem a navazuje na další zarostlou plochu. Ta už sice patří formě Agpi, provozující velkovýkrmnu, nicméně nestojí na ní žádné zbytky budov… Ta prázdná louka, to je ten tábor.,“ říká docent Pavel Vařeka ze Západočeské univerzity a vedoucí výzkumu... (viz článek Václava Janouše z MF Dnes ze dne 15. 7. 2017 pod názvem: "Pře o pietu - Budovy vepřína v Letech nejspíš nestojí na místech bývalého romského tábora"...) http://www.rukojmi.cz/clanky/1529-chcete-vedet-proc-jsme-pry-rasiste-a-xenofobove-a-kam-jdou-penize-z-nasich-dani-tak-pozorne-ctete

Tábor byl na konci druhé světové války vypálen, dochovaly se však i artefakty jako knoflíky nebo podkůvky do bot a korále. Ne však jako v Osvětimi tisíce bot, obrouček brýlí či tuny lidských vlasů; co zbylo ze spálených statisíců lidských těl... Během prohlídky nálezů Pavel Vařeka ze upozornil, že tábor by měl být vyhlášen za kulturní památku.

A Tomio Okamura z SPD, kterého sice nemusím, v lednu řekl, že tábor v Letech nebyl oplocený a byl v něm volný pohyb. Později se omluvil za vyjádření, že tábor nebyl oplocený, uvedl však, že ho většinou nikdo nehlídal a lidé v něm se mohli volně pohybovat. Vyjádření kritizovala pražská židovská obec i Muzeum romské kultury, které v něm spatřují popírání holokaustu. https://aeronet.cz/news/kriminalizace-tomia-okamury-prisla-na-objednavku-mame-dukazy-stopy-vedou-k-americkemu-velvyslanectvi-a-mohutne-chobotnici-vztahu-mezi-lidmi-kteri-jezdi-do-usa-k-ideologickym-skolenim-v-dikci-usa/

"Hnutí SPD naprosto nezpochybňuje objektivní historická fakta o utrpení lidí, které prodělali v pracovním a sběrném táboře Lety v době druhé světové války. Plánovité vyvraždění Židů, Slovanů a tehdy takzvaného cikánského obyvatelstva bylo součástí zločinných plánů nacistů na takzvané konečné řešení rasové otázky. Jde o nezpochybnitelný fakt," zdůraznil Okamura, na jehož skalp místopředsedy Sněmovny si už nestoudní Lidovci, zvláště jejich žvanil Ing. Jan Bartošek, a přihlouplí Bartošovi Piráti brousí svá opoziční ostří...

Vadí též Rozner, který loni na sjezdu SPD právem kritizoval odkup vepřína nedaleko pietního místa v Letech, který schválila vláda. "Bezesporu bych nikdy nevyhodil z okna půlmiliardy za likvidaci fungující firmy kvůli neexistujícímu pseudokoncentráku," řekl podle České televize spolustraníkům Rozner. O tom, že by řekl, že židé a cikáni patří do plynu, jsem slyšel pouze z řad zuřivé a manipulativní opozice... https://www.denik.cz/z_domova/spd-nezpochybnuje-utrpeni-lidi-v-tabore-v-letech-reaguje-na-kritiku-okamura-20180206.html

Mírně alibistický ministr spravedlnosti Pelikán z hnutí ANO poté uvedl, že Okamura vychází ze špatných informací, polemiku s ním ale vést nehodlá. „Nezáleží totiž na tom, zda byl nebo nebyl tábor v Letech oplocen, případně jak obtížné pro vězně bylo tento plot překonat. Ať tak či onak, Lety jsou místem, kde zbytečně, barbarsky a v hrůzných podmínkách umíraly stovky lidí. Pro další z obětí válečné mašinerie se tábor stal zastávkou před továrnami na smrt, kde je čekalo vyhlazení a kde jim nebylo umožněno své životy dožít,“ uvedl v otevřeném a plném prázdných frází psaní Okamurovi.

Asi nezaregistroval, že tábora v Letech se týkala i nedávná slova jeho šéfa Andreje Babiše, když navštívil Varnsdorf; byla vyslovena opět sice neobratně, jak to učnil Okamura, ale znovu bez zjevného úmyslu zpochybnit tamní oběti Romů. Tím ovšem nahrál na smeč svým chronických oponentům ze sněmovny, kteří v čele s Kalouskem málem požadovali jeho hlavu na zlatém podnosu. Také proto se tento blaf změnil jen ve fiasko, trapné faux pas a nehoráznost mnohem větších rozměrů, než co přičítali Babišovým slovům.

Ve Varnsdorfu ale šel Babiš místním lidem svými větami na ruku. „Nějaké jeho vyjádření občany nezajímá. Když tady byli na návštěvě ministři Dienstbier s Marksovou, tak ti nám dělali jen ostudu, jak si před Romy otírali ruce, když na něco sáhli. Nechtěli ani vylézt z auta, když je viděli. Babiš se ale šel podívat přímo do romských bytů,“ uvedl místostarosta Varnsdorfu Josef Hambálek. Babiš během své návštěvy města řekl i kritizovaný fakt, že dříve lidé, kteří nechtěli pracovat, skončili v pracovním táboře, jako byl ten v Letech...

„Byl to pracovní tábor. Kdo nepracoval, šup a byl tam,“ měl říct Babiš poté, co si mu místní lidé stěžovali na soužití s Romy. Za větu o táboře, který byl podle něho pro lidi štítící se práce, se postavil i místostarosta Hambálek. „Pustili se do něj starousedlíci, že Romové dělají nepořádek a nepracují. A hodně slušně řečeno mu řekli, že dříve tito lidé vždy pracovali. A pan Babiš pouze citoval výrok svého známého o pracovním táboru. Pasáž ‚šup a byl tam‘ ale stoprocentně nepadla,“ dodal...

Velitelem tábora v Letech - kapitán četnictva, jehož funkce se oficiálně nazývala „ředitel“, však neměl žádnou rozhodovací pravomoc mimo tábor. Vězni, kteří byli nazýváni „chovanci“ byli zařazováni do tříd. 3. třída byla přidělována při příchodu. Za dobré chování byl vězeň přeřazen do druhé třídy a při dosažení 1. třídy a uplynutí 3 měsíců byli propouštěni. Vězni do tábora zpravidla přicházeli z výkonu trestu ve vězení a pobyt v pracovním táboře je měl uvyknout na práci před úplným propuštěním.

Je absolutně nemyslitelné, aby podobné podmínky pobytu v táboře se byť jen náznakem podobaly režimu v těch vyhlazovacích. Také v něm nebyly ani plynové komory či krematoria. Tábor byl zřízen z bývalé pracovní osady sestavené z dřevěných domků používaných civilními dělníky při výstavbě silnice. Ve spodní části jeho hranice vymezovala dřevěná ohrada a v horní části u lesa dřevěný plot. V červnu 1940 dorazili do tábora čeští dozorci. Do konce roku 1940 prošlo táborem 233 osob, z nichž 197 jich bylo již dříve trestaných... http://www.zwittau.cz/WEB/lety.htm

V prosinci však nastala událost, která byla zásadní pro další osud Romů; 16. prosince 1942 nařídil Heinrich Himmler deportaci Romů z Německa a z okupovaných území do Osvětimi - Březinky. Himmlerův příkaz znamenal, že všichni Romové i ti, kteří byli v pracovních táborech, mají být transportováni do koncentračního tábora v Osvětimi.

Týkalo se to více než 22 tisíc Romů z jedenácti evropských zemí z toho zhruba 10 tisíc z Německa. Již v prosinci bylo zhruba 100 dospělých Romů z tábora v Letech deportováno do Osvětimi - Březinky. Další transporty však byly zastaveny z důvodu vypuklé epidemie. Stále panovala nejistota, zda v táboře vypukla jen epidemie méně nebezpečného břišního tyfu, nebo i mnohem nebezpečnějšího skvrnitého tyfu. Zakrátko se potvrdilo, že šlo i o skvrnitý tyfus.

Dochované vězeňské knihy jsou naprosto unikátními informacemi a navíc jednoznačně dokumentují, že v Osvětimi šlo skutečně o genocidu. Vězeňské knihy z cikánského lágru se na rozdíl od vězeňských knih z ostatních lágrů zázrakem zachránily a byly později publikovány v Mnichově. Z vězňů internovaných v táboře v Letech přežilo konec války asi 300 lidí. Z těchto osob se někteří po válce zase ocitli v pracovních táborech, zejména z důvodu, že nebyli ochotni se usadit a toulali se a vyhýbali se práci.

V televizi Prima v pořadu „Fakta“ počátkem listopadu 2012 položila B. Tachecí nedávno knížeti Karlu Spáči I. otázku, jak se mu líbí slova Tomia Okamury, že by mělo dojít ke konečnému řešení cikánské otázky a k vytvoření zvláštního státu pro tyto občany, Karel Schwarzenberg odpověděl: „Kdyby se našlo řešení, tak by to bylo hezké. Ovšem kde…?“

Řekl a pokračoval: „Pokud pan Okamura ví místo někde na světě, který by bylo dobrovolně postoupeno, aby to byl životaschopný stát, tak je to zajímavá myšlenka. Ale jednou se o něco podobného pokusili v 19. století Američané, když odsunuli část svých otroků černých ze špatnýho svědomí, což by nám slušelo taky, a vybudovali pro ně stát Libérie a s tím je dodnes potíž…“

K těmto knížecím slovům docela pasuje následující dramatický příběh, který se odehrál před třiasedmdesáti lety. Ta historie se začala odvíjet 6. prosince 1939, kdy se nad schwarzenberským panstvím v Čechách přehnala živelní pohroma. Nejprve silný déšť a po něm padaly přívaly sněhu, co zlikvidovaly polovinu smrků, borovic, buků, jedlí, kaštanů, javorů, jasanů, topolů…. Deset tisíc hektarů schwarzenberských lesů se během kalamity proměnilo ve spoušť polomů… Jak napsala Tereza Spencerová, možná by mohl umístit Cikány opět na svém panství. Už jednou to udělal, když napřed to zkoušel s Židy.

Ani Židé však lesy rodu Schwarzenbergů od polomů nezachránili – byli to vesměs intelektuálové, právníci, lékaři, v lese toho moc nezmohli, a tak se z pohledu knížecí rodiny proměnili jen v pouhé hladové krky. Zbavili se jich poměrně rychle: nákladní vozy je odvezly na nádraží a odtud už směřovali rovnou do Terezína. Jakmile veškeré pokusy sehnat pracovní sílu mezi Čechy či Židy selhaly, obrátila se pozornost všech zúčastněných na Cikány.

Nikomu to nevadilo, že v Německu Cikány už od roku 1933 zavírali do Dachau a v masarykovském Československu, kde byl v roce 1927 vydán výnos omezující kočování pobudů, neměla většina Cikánu nárok ani na občanství…

Část exkluzivního rozhovoru s americkým novinářem Paulem Polanským o koncentračním táboře v Letech, temné historii české šlechty, rasismu a Václavu Havlovi.

Jakou roli v kauze Lety sehrál rod Schwarzenbergů?

Kníže Karel VI. Schwarzenberg, otec současného čestného předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga, se o vznik tábora v Letech zasloužil. V prosinci 1939 totiž sněhová bouře zle poničila lesy na jeho panství a on potřeboval levnou pracovní sílu k odklízení škod. Poprosil tedy úřady o vybudování pracovního tábora. Dodávám, že v té době nebyl jediný. O vlastní otroky tehdy žádala řada dalších šlechticů – vždyť pracovních lágrů tu stálo asi sto padesát. V Letech nejprve skončili obyčejní Češi, ale často to byli starší lidé. Dále sem byli posláni Židé, což byli většinou intelektuálové, právníci nebo doktoři. A nakonec sem nahnali Romy. Všichni sloužili jako otroci na jeho panství, pracovali v lesích a kamenolomu, kde se těžil kámen na stavbu slavné schwarzenberské silnice.

Odkud tyhle informace máte? Řada lidí tomu nemusí věřit a Karel Schwarzenberg mladší všechno popírá…

Zaprvé z archivních pramenů a kronik. Schwarzenberg starší sice tábor oficiálně nezřídil, ale pomohl ho postavit. Jednoduše dodal stavební materiál a náklady mu zaplatily protektorátní úřady. V Národním archivu najdete účty, které to dokládají. Hodně věcí si také pamatují místní lidé. Starosta jedné zdejší vesnice znal tento příběh od své matky. Také jsem potkal řadu lidi, kteří žili v okolí Schwarzenbergova panství. Pamatují si na židovské vězně, kteří tu pracovali a prosili je nebo jejich rodiče: Prosím vás, vyřiďte panu knížeti, ať nás neposílají pryč. Čekal je totiž Terezín a pak Osvětim. Schwarzenberg pro ně ale nehnul prstem.

Karel Schwarzenberg mladší ale tvrdí, že část majetku jejich rodu za války skončila v rukou nacistů. Pozemky u Letů prý měli pod kontrolou Němci, takže jeho otec nemohl tábor postavit…

To není pravda. Schwarzenbergovy pozemky se dostaly pod nucenou správu Němců až v prosinci 1942. Pracovní tábor v Letech byl ale vybudován už v roce 1940. Schwarzenberg starší tedy otrockou pracovní sílu využívat mohl. Také jsem nedávno objevil místo původního kamenolomu. Jeho syn dnes všechno popírá, protože svého otce velmi uctíval. A možná také čelí velkému riziku. Kdyby se totiž prokázalo, že jeho otec kolaboroval s protektorátními úřady, mohl by o svůj majetek, který znovu získal v restitucích, přijít.

Petr Pithart kdysi řekl, že pokud jsou vaše informace o táboře v Letech pravdivé, Schwarzenberg by se měl smířit se svojí minulostí. Jak by to měl provést?


Netvrdím, že Karel Schwarzenberg nese vinu za svého otce. Nikdo nemůže za činy svých rodičů. Ale myslím si, že by se měl českému národu, Romům i Židům za koncentrační tábor v Letech omluvit. Na jeho panství se nachází masový hrob Romů. V nedalekém schwarzenberském rybníku, který stále vlastní, byli topeni vězni. A v Letech dodnes stojí vepřín. Nechápu, jak může něco takového přejít jen tak. Například vepřín by klidně mohl nechat odstranit. Peníze na to má. To je bez debat…. https://a2larm.cz/2014/12/schwarzenberg-by-se-mel-omluvit-za-tabor-smrti/

Inu, tak tady máme Tomio Okamuru i rod Schwarzenbergů; zatímco Okamura se umí jako chlap omluvit za svůj překlep, otec knížete Karla Spáče I. je asi náramný aristokrat, zvyklý na své otroky, malý dvůr a velký bič... Ještě že už byla šlechta jako dekadentní partička s rádoby aristokratickými manýrami dávno zrušena a rozpuštěna...

PS: Echo24 – Daniel Kaiser - Tábor v Letech vznikl roku 1940 pro tuláky, lidi tzv. štítící se práce, lidi vracející se z vězení do civilního života, velkou většinu v něm tehdy tvořili bílí, dnes by se řeklo gádžové. Je to hnusné a proti našemu liberálnímu cítění, bohužel taková byla doba před válkou, za války a leckde ještě po válce. Ještě v roce 1948 se Bavorům na místě koncentračního tábora v Dachau málem podařilo zřídit „pracovní tábor pro převýchovu asociálních elementů“, než se rozhodlo, že tam vznikne tábor pro německé běžence z východní Evropy… https://echo24.cz/a/Sxzre/ukrizujte-okamuru-na-jinem-krizi?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

Autor: Břetislav Olšer

Zdroj: http://www.rukojmi.cz/clanky/5467-pravda-o-taboru-v-letech-byl-otevren-8-srpna-1940-jako-pracovni-tabor-pro-osoby-vyhybajici-se-praci-velitelem-byl-kapitan-cetnictva-janovsky-az-16-prosince-1942-naridil-himmler-deportaci-zbylych-romu-do-osvetimi
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOkupace ČSSR 1968!!! Velmi zajímavá fakta a jdou velmi dobře zjistit ......   
Pridal tk Čtvrtek 08 únor 2018 - 07:24:20 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Okupace Československa Rusy v roce 1968? Ani náhodou!

O situaci v Československu v dubnu 1968 jednalo politbyro KS SSSR ve složení: sedm Ukrajinců (včetně L. I. Brežněva), Bělorusa, Litevce, Kirga, Kazacha a jen jeden Rus.

Když po vášnivé diskuzi došlo k hlasování o intervenci do ČSSR, tak intervence zvítězila v poměru 10:2 (Litevec se zdržel a Rus byl proti!!)

Do Československa byly dne 21. srpna poslány dvě sovětské armády, a to 1. ukrajinský ...sbor složený výhradně z Ukrajinců a 1. záložní uralský sbor, kde bylo téměř výhradní zastoupení za uralských národností.

V první vlně do Československa přišlo celkově 63 Rusů!, z toho bylo 42 armádních žurnalistů!! Až v roce 1970 se začal záložní sbor stahovat zpět do SSSR a 1. ukrajinský front začal být nahrazován nově vzniklým 3. sborem, jemuž se přezdívalo zahraniční, a v něm pak už byla většina Rusů, kteří s rokem 1968 neměli nic společného.

Ve své podstatě okupace Československa byla ukrajinskou záležitostí!!! Takže si to dej dohromady s tím co se dneska odehrává na Ukrajině.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTady je prý celá pravda o táborech v Letech. Některé věci tady prostě nehrají. A co na to strýček Brady a Magdička Vášáryová?   
Pridal tk Čtvrtek 08 únor 2018 - 06:53:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Pravdoláskařské kliky v ČSSD a KDU cítí, že by se opět mohly dostat k vládním křeslům a rozpočtům a proto zcela účelově vyvolaly útok proti politikům SPD kvůli údajnému zpochybňování holocaustu v cikánském táboře v Letech u Písku. Současně chtějí podle všeho přikrýt svůj „holocaust business“. To vše se pochopitelně děje za účelové asistence mainstreamových medií, neziskovek a „osobností“. ČSSD a „osobnosti“ podávají na politiky SPD trestní oznámeni za „popírání holocaustu“ a již jenom chybí , aby se k problematice vyjádřil strýček Brady a M. Vašáryová….… Proto nebude od věci si připomenout, o co ve skutečnosti jde.

Trocha zamlčené historie

Tábor zřídila protektorátní vláda po souhlasu říšského protektora von Neuratha a jednalo se primárně o tábor pracovní a sběrný „pro osoby potulující se a práce se štítící“. Což podle tehdejší zkušenosti a chápaní veřejnosti byli hlavně kočovní Cikáni.

Tábor byl v Letech zřízen proto, aby poskytnul pracovní síly pro rodinu Schwarzenbergů a jejich lesní a zemědělské podniky. Není jasné, zda to bylo na žádost otce současného poslance K. Schwarzenberga, nebo zda se mu protektorátní úřady chtěly sami zavděčit.

V táboře neprobíhal žádný holocaust!! Za celou dobu jeho trvání nedošlo ani k jednomu ubití, či zastřelení vězně!! Někteří dozorci se údajně chovali k vězňům hrubě, zajímavé ale je, že v poválečném vyšetřování (kdy běžně padaly tresty smrti za kolaboraci a podporu nacistů) byla nejvážnější trest pro obviněné dozorce „důtka“. Z toho lze usuzovat, že ani toto hrubé chování nepřesáhlo nějak zásadně dobové meze chování četníků a jednalo se spíš o slovní hrubost než o fyzické násilí a mučení. Řada vězňů sice byla později nacisty popravena, ale to se stalo až po převezení do Osvětimi a s tím neměl tábor v Letech nic společného. Z tábora byla rovněž řada vězňů propuštěna a také došlo k několika útěkům.

Ano, v táboře zemřelo několik stovek vězňů – důvodem ale byly rozsáhlé epidemii tyfu a je nutné připomenout, že tyfu podlehlo i několik dozorců a nakazil se i ošetřující personál. Jejich příčinou byla špatná strava a nízká úroveň hygieny. Ta byla způsobena jednak nedostatkem vody v táboře, ale také nízkými hygienickými návyky uvězněných Cikánů. (pokud máte známe ve školství, nebo zdravotnictví, kteří přicházejí do styku s Cikány, tak se jich zeptejte… ono se v tom ohledu moc nezměnilo…)

Tábor sice spravovali hlídali čeští četníci, ale vše se dělo na pokyn a pod dohledem nacistů.

Není pravda, že v Letech není žádný památník. Naopak je tam již mnoho let velmi pěkné pietní místo.

Není pravda, že onen vepřín leží na území tehdejšího tábora.

Proto se musíme ptát, proč se tento spor rozhořel právě teď.

Podle všeho se jedná o směsici důvodů,

1.Snaha odvrátit pozornost od velmi podivné transakce Sobotkovy vlády, která onen vepřín vykoupila za neuvěřitelných 450 mil korun a to zcela tajně a onu sumu sdělila veřejnosti až po volbách! Z pohledu ekonoma se jedná o velmi podivnou transakci a zjevné předražení o ca 300 mil korun!!!! Proto si musíme logicky klást otázku, zda oni hlavní protagonisté téhle podivné koupě (ministři Herman a Dienstbier a předseda vlády Sobotka) neměli náhodou ještě zcela osobní zájmy na této transakci. Ostatně při známé chamtivosti pravdylásky by to nebylo nic divného… Všichni si jistě pamatujeme, jak tito lidé bojovali „proti korupci“, aby se ukázalo, že největší privatizační podvodník je jejich kámoš a sponzor Bakala….. (OKD, Becherovka atd. ) Ono se navíc jedná o mnohem větší „holocaust business“, neboť další stovky milionu korun jsou plánovny na výstavbu „památníku a muzea“ a spojené kulturní programy. Jistě si sami umíte představit kdo by ony stamiliony asi získal….. a tak asi chápete, že jisté síly si nechtějí tento skvělý kšeft z veřejných peněz nechat vzít….
2.Snaha zdiskreditovat rostoucí antisystémovou SPD a znemožnit její vstup do vlády. Je to pokus neomarxistického křídla v CSSD znemožnit koalici ANO, KSCM a SPD a naopak vynutit si koalici ANO, ČSSD (Dienstbieorvské křídlo) a KDU.
3.Je to dodatečný útok na Presidenta Zemana ze strany jeho odpůrců, kteří nemohou strávit další porážku v presidentské volbě…
4.Je to pokračovaní rozeštvávání české společnosti ze strany určitých kruhů a menšin s cílem udržovat jí v permanentním napětí a znemožnit jí konsolidaci proti akutní hrozbě vnucené muslimské imigrace ze strany EU…

Lidi - pošlete Dienstbiera, Hermana atd. ke všem čertům i s tím jejich multikulturním vymýšlením, citovým vydíráním a „holocaust businessem“!!!

Autor: Martin Kohout


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAby získali azyl v Evropě vydávají se Ukrajinci za gaye a komunisty   
Pridal tk Čtvrtek 08 únor 2018 - 06:46:39 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Občané Ukrajiny dostávají azyl v evropských zemích, vydávajíce se za příslušníky sexuálních menšin a komunisty, uvádějí Vesti.

Noviny uvádějí, že skutečnými důvody hromadné migrace je konflikt v Donbasu a zklamání z toho, co se děje v zemi. Nicméně evropské státy odmítají poskytovat azyl z podobných důvodů a zdůrazňují, že jsou ochotny přijímat pouze určité kategorie uprchlíků.

„Populární historkou" mezi Ukrajinci, kteří se snaží opustit vlast, se proto stává vymyšlený útisk kvůli sexuální orientaci. S cílem získání vytouženého statusu si někteří z nich nacházejí fiktivní partnery.

„Mnozí dostali azyl jako zástupci sexuální menšiny a potom se rozešli, založili rodinu a měli děti. Proto byly zahájeny prověrky," uvedl novinový zdroj, který dostal azyl v jedné skandinávské zemi.

Podle jeho slov je však v některých státech snadnější získat azyl na základě politického přesvědčení. Například po zákazu Komunistické strany na Ukrajině bylo pro uprchlíky snadnější emigrovat do Španělska nebo Itálie.

„Tam mají rádi komunisty. Proto je možné dokonce se zpětným datem si pořídit dokumenty, že jste byli členy komunistické strany a stoprocentně tam získáte status," uzavřel Ukrajinec.

Zdroj: Vesti, Sputniknews.com


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNa ruském Ministerstvu obrany pojmenovali hlavní zdroj destabilizace v Sýrii   
Pridal tk Čtvrtek 08 únor 2018 - 06:30:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Hlavním zdrojem destabilizace v Sýrii, a to nejen v deeskalační zóně Idlib, zůstává mezinárodní teroristická organizace Fronta an-Nusrá, prohlásil mluvčí ruského ministerstva obrany, generálmajor Igor Konašenkov.

„Hlavním zdrojem destabilizace situace v Syrské arabské republice, a to nejen v zóně Idlib, zůstávají ozbrojené skupiny Fronty an-Nusrá, syrské odnože Al-Káidy," prohlásil mluvčí ministerstva.

Konašenkov zdůraznil, že teroristé z Fronty an-Nusrá, kteří dostávají materiální podporu a zbraně, „chtějí zmařit mírový proces v deeskalačních zónách tím, že vytlačují oddíly umírněné opozice".

Nicméně největší obavy podle něj budí však to, že „teroristé z An-Nusrá dostali přenosné protiletadlové raketové komplety, které lze použít nejen v Sýrii a nejen proti vojenským letounům".

„Ministerstvo obrany se snaží určit typ těchto kompletů a identifikovat kanály, kterými se dostaly k teroristům," sdělil Konašenkov.

Dále poukázal na nesamostatnost Al-Káidy, mateřské organizace Fronty an-Nusrá.
„Teroristé syrské odnože Al-Káidy se stali poslušným nástrojem v rukou jedné nebo skupiny technologicky vyspělých zemí, kterým se nezamlouvá klíčová role Ruska v osvobození Sýrie od ISIL. Nicméně historické zkušenosti svědčí o tom, že teroristé, o které se starají jejich opatrovníci, jim zítra vrazí kudlu do zad," řekl Konašenkov.

Zdroj: MO RF, Sputnknews.com

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJohanes Han: Vstup Srbska do EU je jasný   
Pridal tk Čtvrtek 08 únor 2018 - 06:26:56 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Evropský komisař pro rozšíření Johanes Han včera navštívil Srbsko a po setkání se srbským prezidentem řekl, že vstup Srbska do EU je jasný.

Po setkání na tiskové konferenci Han řekl, že vstup Srbska do EU jako klíčového člena západního Balkánu přispěje k procesu evropské integrace v celém regionu. Zdůraznil, že v Srbsku je potřeba ještě mnoho reformních opatření, která zahrnují správu spravedlnosti a vládní moci. Tato reformní opatření také účinně zlepší životy srbského národa.

Srbský prezident Aleksandar Vučič po setkání uvedl, že nová strategie rozšiřování EU podporuje a uznává přistoupení Srbska k EU. Přístupová cesta Srbska do EU nebude hladká, největší překážkou je otázka Kosova. Srbsko bude čelit realitě a musí mít odvahu správně rozhodnout o budoucnosti Srbska.

Kosovo je autonomní provincie Srbské republiky, v roce 1999 po skončení války v Kosovu zde začala působit civilní správa pod patronací OSN. V únoru 2008 Kosovo jednostranně vyhlásilo nezávislost, kterou uznaly Spojené státy a některé další země EU. Srbsko však nezávislost Kosova nikdy neuznalo.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV lednu pokračovaly čínské devizové rezervy v růstu   
Pridal tk Čtvrtek 08 únor 2018 - 06:23:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Podle údajů Čínské centrální banky dosahovaly na konci ledna čínské devizové rezervy 3,16 bilionů amerických dolarů, což znamená nárůst o 21,5 miliard USD oproti prosinci 2017. Devizové rezervy tak rostly již dvanáctý měsíc po sobě.

Představitelé Státní správy devizových rezerv se domnívají, že v lednu přeshraniční kapitálové toky v Číně a transakce mezi domácími a zahraničními subjekty byly obecně stabilní.

Podle údajů, které nedávno zveřejnilo americké ministerstvo financí, snížila Čína v listopadu 2017 držené americké státní dluhopisy o 12,6 miliard dolarů. Podle statistik klesla do listopadu 2017 hodnota amerických státních dluhopisů v čínském držení na 1,1766 bilionu amerických dolarů, i tak je Čína stále největším věřitelem USA. Dluh Spojených států je stále důležitým investičním cílem pro devizové rezervy Číny.

Představitelé Státní správy devizových rezerv se domnívají, že se v současné době situace přeshraničního toku kapitálu v Číně výrazně zlepší a nabídka s poptávkou na devizovém trhu bude vyvážená. V rámci společné akce domácí a mezinárodní ekonomické a finanční situace zůstanou čínské devizové rezervy obecně stabilní.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2744 sec,0.0692 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,065kB