Pondělí 12 únor 2018
Důkaz: Lidové noviny v únoru 1939 přinesly článek o zřízení kárných pracovních táborů pro ty, kteří se vyhýbají práci   
Pridal tk Pondělí 12 únor 2018 - 07:02:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Důkaz: Lidové noviny v únoru 1939 přinesly článek o zřízení kárných pracovních táborů pro ty, kteří se vyhýbají práci. Článek z dob II. Republiky by dnes byl asi označen za xenofobii a rasismus. Co se v něm píše? Prohráli jsme III. světovou válku a ani o tom nevíme, že vůbec proběhla?

Několik čtenářů Aeronetu nás upozornilo do redakce na novinový archiv Lidových novin z roku 1939, konkrétně z února onoho roku. Dne 16. února 1939 uvedly Lidové noviny krátký článek o tom, že Beranova vláda pověřuje Ministerstvo národní obrany vytvořením kárných pracovních táborů, do kterých budou umisťováni ti, kteří se vyhýbají práci, potulují se bez trvalého bydliště po republice a žijí jako povaleči. Článek je jedním z hlavních klíčových důkazů o tom, že vznik táborů jako byl tábor Lety spadal plně do sféry nápravných zařízení pro ty, kteří v těžkých dobách II. Republiky nechtěli pracovat. Lidové noviny z té doby jsou děsivým obrazem stavu republiky po Mnichovu 1938, kdy celá okleštěná republika čelil největší uprchlické vlně ve svých dějinách, uprchlické vlně vytvořené z vlastního obyvatelstvo, které bylo vyhnáno z oblasti Sudet. Vztek a nenávist se probouzí v mnoha lidech při pohledu na dnešní některé politiky, kteří nemají problém zavítat na Sudetoněmecké slavnosti, oslovit sudetské Němce slovy “drazí krajané” a sednout si do první řady po pravici šéfa Sudetoněmeckého landsmančaftu Berndta Posselta.V článku Lidových novin se zrcadlí stav tehdejší společnosti, která stála v historických událostech jen několik kroků od zániku vlastního národa. Bohužel, ta doba se nám opět vrátila. Naše země dnes stojí před zánikem našeho státu, před zánikem vlastních státních hranic, vlastní suverenity, stále více a více pravomocí předávají české politické elity cizincům, do zahraničí, do Bruselu a k rukám novodobých místodržitelů veškeré moci v České republice. Neustále slyšíme, že musíme směřovat na západ. Před rokem 1989 jsme slyšeli jiného heslo, “Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak.” Mnoho pamětníků si vzpomíná, že po smrti Leonida Brežněva zmizela v Československu druhá část tohoto hesla, konkrétně “a nikdy jinak”, prostě heslo se zkrátilo a zůstalo jenom “Se Sovětským svazem na věčné časy”. Bylo to znamení, že éra Sovětského svazu se nachyluje. Takže i tehdy jsme někam směřovali, na východ. Je to prokletí českého národa, který neustále hledí někam ven a chce někam směřovat namísto toho, aby hleděl dovnitř, na sebe, na svoji zemi, na své zájmy, na svoji vlast a budoucnost postavenou na vlastní odvaze a suverenitě. A co napsali Lidové noviny v roce 1939?

Kárné pracovní tábory – Nikoli koncentrační tábory (LN)

Ks – Praha, 15. února: Z podnětu předsedy vlády Berana vypracuje ministerstvo národní obrany nařízení o kárných pracovních táborech. Budou do nich posíláni ti, kteří v normálních pracovních táborech hrubě porušují kázeň, a ti, kdo se notoricky vyhýbají pravidelné práci, jako cikáni, tuláci, řemeslní žebráci a povaleči. Okruh osob, které budou zařaděny do kárných táborů, bude v nařízení přesně vymezen. Do kárných táborů nebudou posíláni provinilci političtí, čili nejde tu o zřizování koncentračních táborů v obvyklém smyslu.

Článek LN o kárných táborech ze dne 16. února 1939.
Tento dobový tisk jasně vyvrací veškeré dnešní lži a propagandu neziskového sektoru, který se snaží tábor v Letech historicky přepsat na tábor koncentrační a vytvořit tak z cikánského etnika oběť genocidy za II. sv. války. Stejně tak je dnes možné spatřit, že veškerá pozornost a historická souvislost tábora Lety je v médiích vztahována jen k období od druhé poloviny roku 1942, kdy ovšem provoz všech kárných táborů na území Protektorátu byl ovlivněn zběsilým vražděním a mstou německé moci na českém obyvatelstvu v rámci 1. a 2. vlny Heydrichády. Stejně tak po atentátu na Říšského zastupujícího protektora došlo k úvahám o urychlení plánů na konečné řešení slovanské otázky, kdy část nespolupracujícího českého obyvatelstva měla být už v polovině roku 1943 přesidlována na východ na území Ukrajiny a Ruska, kde měl český národ pracovat na rozlehlých polích na Ukrajině a na Donbasu, protože Adolf Hitler chtěl, aby průmyslová výroba byla přesunuta blíže těžebním zdrojům železné rudy, uhlí a dalších nerostů.

Německo prohrálo II. sv. válku, ale rádo by vyhrálo tu, kterou vede dnes v rámci projektu Das neue Europa

Po porážce Sovětského svazu měl být aktivován tzv. Generalplan Ost na přestěhování všech neárijských ras za Ural, kde měly slovanské národy pracovat jako otroci. Je ovšem děsivé zjištění, že dnes slovanské národy pracují v EU za čtvrtinové mzdy úplně stejně, v otrockých podmínkách montoven, výhled na starobní důchody mizí ve ztracenu se slovy politiků o tom, že lidé místo důchodů mohou sekat trávu, státy předávají pravomoci a suverenitu do Bruselu a cizí státníci nám diktují tvary banánů, zakazují žárovky a diktují počty muslimských migrantů. Někdo by mohl říct, že Německo prohrálo II. sv. válku, ale skoro to vypadá, že vyhrálo tu třetí, která proběhla bez jediného výstřelu. Stačila k tomu korupce a fondy z EU, kterými si Berlín koupil celou Evropskou unii. Naše české školství ovládly cizí fondy a neziskovky financované z ciziny. Nepřítel nám reprogramuje naše vlastní děti, proti nám, rodičům, proti zájmům naší země.

Děti a mládež vítají migranty s otevřenou náručí, indoktrinace z inkluze ve školách způsobuje likvidaci vztahu k vlastnímu národu a historii, naopak je posilován vztah k multikulturalismu a globalizovanému světu bez státních hranic a bez národního ukotvení. Spolu s tím probíhá překreslování historie. Německo relativizuje svoji vinu a roli ve II. sv. válce, podprahově je mládeži v Evropě vysvětlováno, že i němečtí vojáci trpěli, z odsunovaných Němců na konci války jsou vytvářeny oběti zlých Čechů a česká veřejnoprávní média přináší filmy a dokumenty o tom, jak německé rodiny trpěly při vyhánění z Československa. Zemi můžete dobýt zbraněmi, tedy válkou a řízením na 6. prioritě.

Ale stejně tak lze země ovládnout přes média, finance a školství na vyšších prioritách bez jediného tanku a výstřelu. A proč je to tak výhodné? Protože když státní hranice překročí cizí vojska, celý svět může ukázat prstem na agresora. Jenže, když ovládnete v zemi za 30 let veškerá média, která tvoří informační pole a tzv. mediální realitu, když ovládnete veškeré banky v zemi a dokonce i centrální banku, a tyto banky drží dluh všech domácností, občanů dané země a dokonce i státu a státního rozpočtu, a když v této zemi ovládnete výchovu dětí a mládeže skrze ministerstvo školství, a když tyto děti vyrostou, budou sdílet hodnoty agresora a přitom budou plivat na vlastní zemi a pronárodní politiky, které označí za nácky, tak si této invaze a války nikdo nevšimne.

Co by se stalo, kdyby III. Říše porazila Sovětský svaz a vyhrála válku?

Jak by vypadal náš život, kdyby III. Říše vyhrála II. světovou válku? Pracovali bychom za Uralem, brali bychom směšné mzdy ve srovnání s dělníky v Německu, byli bychom po krk zadlužení, naše plodnost by plánovaně klesala (na 5. prioritě, samozřejmě), rodilo by se nám méně a méně dětí, ze škol by vycházely děti, které by útočily proti symbolům národa a naopak by vyzdvihovaly Říši a souručenství s ní v jednom nerozlučném svazku. Zatímco národ by přežíval jen díky práci a zakázkám pro Říši, kam by proudila většina produkce, loutková vláda by jezdila do Berlína a uctivě prosila místodržitele, aby jim do jejich regionu za Uralem už Berlín neposílal problémové lidi, kteří se vyhazují do vzduchu a páchají terorismus. A Berlín by řekl, že je povinností všech se podělit o tyto dárečky, protože od Říše nelze jenom brát a čerpat dotace, Říši je třeba i něco dát.

Záznam pátečního pořadu o kauze tábora v Letech
A teď se zamyslete, nepřipomíná vám to něco? Copak jsme nevyhráli válku? Copak jsme byli poraženi, že dnes české fabriky jedou pro německý průmysl a český dělník pracuje za směšné mzdy a česká vláda jezdí prosit do Berlína, aby nemusela přijímat teroristy, které do EU pozvala německá kancléřka? Chápete tu absurditu? Opravdu jsme byli poraženi? Když si uvědomíme, že země lze dobýt a ovládnout a obsadit nejen na 6. prioritě, potom s hrůzou zjistíme, že jsme prohráli III. sv. válku, a ani jsme si nevšimli, že proběhla. Proto dnes vzniká odboj, alternativa. Proto proti nám útočí. Vedeme mediální odboj proti nepříteli, který za 30 let ovládl naši zemi, sebral nám národní bohatství, průmysl, zemědělství, potravinovou soběstačnost, zlikvidoval doly, hutě, navrátil šlechtě a církvím majetky a strčil nám před oči velkoplošné obrazovky s nekonečnými seriály na odvedení pozornosti. Protože kdo se dívá, nezlobí. Sdílejte prosím tento článek na sociálních sítích a také v emailech, ať se lidé dozví, že historie je jiná, než jak se nám snaží dnes podsunovat mainstreamová média.

-VK-
Šéfredaktor AE NewsZdroj: https://aeronet.cz/news/dukaz-lidove-noviny-v-unoru-1939-prinesly-clanek-o-zrizeni-karnych-pracovnich-taboru-pro-ty-kteri-se-vyhybaji-praci-clanek-z-dob-ii-republiky-by-dnes-byl-asi-oznacen-za-xenofobii-a-rasismus/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHavlisté se stále nemůžou vzpamatovat z utrpěné lednové porážky. Urputná snaha dokázat nedokazatelné. Struktura pražské kavárny a její globální zakotvení. Kulturní válka sílí   
Pridal tk Pondělí 12 únor 2018 - 06:48:48 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Radek Pokorný se zamýšlí nad snahou části médií zastřít existenci pražské kavárny a její skutečné cíle

Po prohrané prezidentské volbě se pražská kavárna stále nemůže vzpamatovat z utrpěné porážky. Publicista Štefan Švec se v příloze deníku Práva „Salon“ (1. 2. 2018) v článku „Co je dobré na Zemanově vítězství“ snaží vytvořit dojem, že prezidentská volba prokázala neexistenci pražské kavárny. „Zhroutil se mýtus o pražské kavárně. Kdyby Jiřího Drahoše volila celá Praha, jako jeden muž, má 12 procent. Jenže on jich dostal skoro 49. Vyhrál ve čtyřech krajích. Slova o izolované pražské kavárně může odteď vypouštět jen lhář nebo idiot,“ rozhořčuje se salonní publicista.

Tato úvaha je ale nesmyslná od samého začátku. Nikdo přece netvrdí, že všichni Pražáci patří ke skupině, která se dá označit za pražskou kavárnu. Ztotožnit všechny Drahošovi voliče s touto entitou jak Švec kritikům podsouvá je už úplný nonsens. Když domyslíme do konce švecovu teorii, kterou kritikům pražské kavárny předhazuje, znamenalo by to, že každý kdo volí například sociální demokracii je sociálním demokratem. To je ale nesmysl.

Je otázka zdali se Švec pouze tváří že jeho figura je pravdivá, nebo tomuto nesmyslu skutečně věří. Buď jak buď, sledujeme v těchto dnech urputnou snahu o zpochybnění samotné existence vlivné zájmové skupiny, kterou jsme si zvykli nazývat pražskou kavárnou.

Abychom pochopili o jakou skupinu jde, musíme se podívat blíže na její strukturu a hlavní představitele. Zřejmě nejblíže má toto společenství k sektě. Svojí nejasnou a neveřejnou strukturou, vytváří dojem, že vůbec neexistuje, avšak uvnitř této entity platí přísné nepsané zákony, jejichž dodržování mediální drábové od svých oveček striktně vyžadují. Hereze se netrpí a je přísně trestána, přes mírné napomenutí projevující se absencí na obrazovce až po vyobcování z komunity.

Podívejme se tedy čím ve skutečnosti tato nadnárodní sekta je. Na prvním místě je třeba zmínit, že se jedná o společenství globální, působící v celém euroamerickém prostoru mající své výsadky v Rusku, Africe i Asii. Rozhodující síla je ovšem soustředěna v Evropě a Americe. Tam se pro toto společenství po vítězství Donalda Trumpa vžilo označení Washingtonská bažina. V Evropě má tato zájmová skupina k dispozici parazitní strukturu EU.

Evropská unie byla od počátku projektem této sekty, díky kterému její čelní představitelé rozhodují o obrovských finančních prostředcích evropských daňových poplatníků. Bruselské ústředí „Kavárny“ vytvořilo kromě nedotknutelné nikým nevolené vrstvy s pohádkovými příjmy také armádu více než sto tisíc byrokratů, kteří tvoří páteř celé struktury. Sekta kterou můžeme nazvat pro větší přehlednost Kavárnou nesmí být vidět. Naoko má vše zakrýt závoj liberální demokracie.

Ve skutečnosti má Kavárna své pobočky po celé Evropě. Mezi nejvýznamnější patří londýnská (bojující všemi silami proti brexitu), pařížská a berlínská, ale zvláštní postavení má i ta naše pražská. Praha byla vždy opředena zvláštním kouzlem pro sekty všeho druhu, není tedy divu, i současní globální heretici našli právě v Praze takové zalíbení. Pro Kavárnu, která v sobě všechny tyto vlivy absorbuje, to platí dvojnásob.

Pro lepší pochopení si musíme nejprve objasnit co je základním krédem a jaká jsou dogmata kavárenské sekty. Hlavním cílem je zničit tradiční řád hodnot. Tato kulturní válka, probíhá dnes intenzivněji než kdykoli předtím. Prvním cílem je samotná existence národních států, které stojí v cestě vytvoření plnohodnotného bruselského impéria, dnes plně ovládaného touto skupinou. Druhým cílem je zničení tradičních hodnot a jejich nositelů, které drží národní státy i přes neustálé mediální a politické útoky stále při životě. Na místě prvním je to tradiční rodina a spolkový život. Třetím a rozhodujícím bodem je snaha o vyvrácení křesťanství a z něho vycházejícího morálního řádu, který je tmelem kterým národní státy i tradiční hodnoty drží stále pohromadě a vzdorují v tomto nerovném zápase.

K těmto třem cílům směřují také ideologické systémy a dogmata, které sekta vyznává. Na prvním místě je to internacionalismus, který dnes kvůli špatné pověsti z dob komunismu, přijal klamný název globalismus. Cílem není nic menšího než vyvrácení národních států a převedení moci na nadnárodní organizace. Součástí Kavárny je tedy především účast na jakýchkoliv nadnárodních organizacích. Základem propagace jejich ideologie je tedy nekritické adorování Evropské unie, která je prototypem světové vlády, kterou by globální Kavárna v budoucnu ráda nastolila.

Ruku v ruce jde potom útok na soustavu tradičních hodnot. Proto je součástí ideologie těchto skupin včetně té pražské, zbožštění lidských práv, kterými nahrazují původní občanská práva. Účelem je zvýhodňování jakýchkoliv menšin ať už etnických nebo sexuálních, které Kavárna používá tak jako např. genderismus, jako beranidla na rozbíjení tradičních hodnot. Metoda vypracovaná Frankfurtskou školou, je zde uváděna do praxe bez ohledu na politické změny v jednotlivých zemích. Je totiž přirozené, že se normální lidé proti těmto úchylkám, které jsou vydávány za pokrok, brání a jejich nositelé ztrácí politickou podporu ve volbách.

Ani za takovýchto okolností však sekta neztrácí své výsadní postavení, neboť rozhodující politické struktury přenesly z minulých vlád většinu pravomocí na centrum v Bruselu a díky financování tzv. neziskového sektoru (18 miliard Kč z našich daní, pro neziskovky ze státního rozpočtu) mají rozhodující moc ve státě. Hned po listopadu 1989 pronikla tato zájmová skupina do všech částí společnosti.

Václav Havel, který se stal hlavním „prorokem“ pražské kavárny a proto se česká větev této globální sekty správně označuje za havlisty, je skutečně lakmusovým papírkem. Součástí tohoto společenství nemůže být totiž nikdo, kdo neuznává tohoto nejvyššího kavárenského „proroka“. Jeho zpochybňování či jen lavírování, má za následek vyobcování ze společenství. Havlismus, který v sobě obsahuje všechna hlavní kavárenská dogmata, tvoří základ ideologické výbavy pražské kavárny.

Její vliv v politických stranách je nepopiratelný, Dá se říci, že většina hlavních politických stran je buď havlisty ovládána, nebo tam má tato sekta významný vliv. Sociální demokracie se bude 18. února rozhodovat na svém sjezdu především, zda bude strana dále ovládána výlučně kavárnou jako v posledních letech, či zda se pokusí členská základna, jejichž zájmy rozhodně tato skupina nezastupuje se z tohoto sevření po historickém debaklu v říjnových volbách vymanit. Sobotkovské křídlo ovlivňované Dienstbierem, Marxovou , Uhlem, Šabatovou, Špidlou a dalšími významnými členy levicového křídla Kavárny bude muset vymyslet nějaký nový trik , aby si dosavadní moc a vliv udrželo. Koneckonců ve sněmovním klubu ČSSD má havlistické křídlo stále převahu.

Za podpory spřízněných publicistů (Mitrofanov, Patočka a další) jistě nedají svoji pozici lacino. To pravé křídlo kavárny tvořené předsedou ODS Petrem Fialou s celým nově zvoleným vedením tvoří dnes záruku, že ovládnutí strany havlisty, ke kterému došlo po odchodu Václava Klause, bude i nadále pokračovat. Avantgarda na kterou kavárna nejvíce sází jsou však piráti. Uměle vypěstovaný klon internacionálních neomarxistických ze řetězu utržených liberálů připomínající svým stylem mládežníky z padesátých let, patří k oporám sekty v politickém spektru, neboť na rozdíl od starých matadorů je možné s tímto materiálem ještě pár volebních období udržet vliv zejména mezi kybermládeží, která je snadno ovlivnitelná pomocí sociálních sítí.

Staré opory, které tvořily jádro havlistické scény jako TOP 09, STAN a vytunelovaní lidovci o zelených nemluvě, (parazitický organismus kavárny své hostitele někdy zcela zničí) budou muset být vyměněny, neboť se již zcela zdiskreditovaly. Boj bude tedy o ANO, které se i přes silnou kavárenskou divizi (Stropnický, Jourová, Vokřál, Krnáčová, Pelikán a další) po odchodu Teličky stále více sektě vzdaluje. Ještě horší situace je u komunistů, kde většinu vedení tvoří centristé a zástupce kavárny Jiří Dolejš, je ve straně stále více osamocen, neboť se mu nepodařilo vytvořit si širší platformu.

Okamurova SPD stojí mimo systém, neboť vznikla mimo kontrolu Kavárny, takže můžeme sledovat urputnou snahu o zdiskreditování SPD a jejího lídra jak jsme toho svědky tento týden v uměle nafouknuté kauze Lety. Kromě vlivu v politice má kavárenská sekta samozřejmě obrovský vliv v médiích a mezi tzv. celebritami, na které se tradičně tato skupina zaměřuje. To jsme mohli vidět při minulé i letošní prezidentské volbě, kdy proti Miloši Zemanovi stála sešikovaná téměř kompletní kulturní a mediální fronta podporující svého kandidáta.

Kromě těchto oblastí má tato zájmová skupina silný vliv také v akademickém prostředí, kde připravují její představitelé mladou generaci pro zářnou orwellovskou budoucnost. Zejména humanitní obory, které kavárna zcela ovládla, se staly v symbióze s neziskovým sektorem líhní nového euročlověka. Kdo by se chtěl ponořit do personálií, může si pročíst seznamy petentů desítek proevropských a multikulturních petic.

http://www.vyzvavedcu.cz/vsichnipodporovatele.php

Stejné tváře neexistující Pražské kavárny jsme mohli vidět i v okolí Jiřího Drahoše…..

Radek Pokorný
nwoo.org

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponLágry ministra Pelikána   
Pridal tk Pondělí 12 únor 2018 - 06:43:52 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ministr Pelikán otevřeným dopisem kárá „kolegu“ poslance Okamuru za jeho výroky o táboře v Letech. Celou diskusi o této věci dlouhodobě považuji za cílené odvádění pozornosti od skutečných problémů dneška. Když nezvládáte řešit současné problémy, rozvíříte vášnivou diskusi o minulosti. Lidé třeba zapomenou na to, že jste neschopný ministr a nechají se unést polemikou, jak vysoký byl plot okolo tábora v Letech a zda tam byly podmínky jen špatné nebo nesnesitelné.

Pokrytectví

Ministr Pelikán by si měl především zamést před vlastním prahem. Již druhé volební období odpovídá za české vězeňství, a to věru není v dobrém stavu. Objektivní čísla hovoří sama za sebe - máme jednu z nejvyšších recidiv a jeden z nejvyšších počtů vězněných osob na 100 tisíc obyvatel. Přeloženo do srozumitelného jazyku - zavíráme spoluobčany více než třeba Rakušané a Němci, přitom naše věznice fungují jako školy k páchání další trestné činnosti. Navíc za jednoho vězně zaplatíme měsíčně více než 30 tisíc. Porovnejte to s platy a důchody.

Dnešní Romové ministra nezajímají

Místo polemik, jak moc živořili cikáni v táboře v Letech, by měl ministr Pelikán především trávit čas usilovnou prací s cílem zlepšit podmínky v jeho vězeních, kde je odhadem více než 50% osob patřících k romskému etniku. Co pro ně udělal? Ono je samozřejmě lehčí z luxusu ministerské kanceláře poučovat o historii a rozohňovat se nad nelidskými podmínkami nějakého vězeňského lágru než „zvednout zadek“ a jít zásadně změnit nelidské podmínky ministrem řízených kriminálů.

O smítku a břevnu v oku

Co kdyby třeba začal tím, že umožní se zavřeným lidem denně sprchovat. Umožní jim nosit vlastní, a ne odpudivý a asi i předražený mundůr, který navíc může působit i řadu zdravotních potíží stran použitého materiálu. Nebo by měl zajistit, aby se po jeho „lágrech“ mohli svobodněji pohybovat a trochu i sportovat a nebyli odkázáni na zamřížované kotce horší než kotce pro psi. O nějakém užitečném využití času, třebaže aby se naučili nějakému řemeslu, nemá asi cenu ani psát.

Nezájem o změnu

Mimochodem ve věznicích nefunguje po většinu dne ani elektřina a při existenci malých okének tak nejde ani pořádně číst, o sledování nějakých populárně vzdělávacích pořadů a filmů ani nemluvě. To už vůbec nemluvím o věci v cizině běžné, tedy o možnosti se naučit s počítačem (internetem) a ten v rámci vzdělávání a prevence recidivy i používat.

Pouze represe jako kdysi v Letech

Prostě lágr v Letech nebyl určitě nic dobrého a už vůbec ne hezkého, ale Pelikánovy věznice jsou na tom dost podobně a dnešní zavření si s těmi v Letech asi nemají moc co závidět. Základní principy jsou totiž stejné - minimum osobního prostoru, špatná hygiena, nevalná strava, nedostatek možností něco užitečného dělat, zima, zanedbané, často i špinavé prostory. Je možné, že to ministr Pelikán ani neví, protože při jeho inspekcích věznic mu ukazovali těch pár míst, která stačili opravit. To z něj však odpovědnost za neutěšený stav nesejme. Nově postavená věznice situaci nevyřeší, jde jen o vyhozenou půl miliardu. Místo poučování kolegů by konečně měl začít ministr Pelikán něco dělat, aby ostudnou situaci alespoň trochu změnil.

David Rath

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNATO posiluje velitelskou strukturu: opět je "na vině" Rusko   
Pridal tk Pondělí 12 únor 2018 - 06:39:20 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Poprvé od začátku politiky uvolnění NATO opět rozšiřuje svou velící a organizační strukturu. Dvě nová sídla budou umístěna na obou stranách Atlantiku. V reakci na "agresivní politiku Ruska" NATO zesiluje kurz na modernizaci a rozšíření svých velitelských struktur. Ne jedno, ale dvě nová ústředí plánuje NATO otevřít v nejbližší době, to vše v reakci na "agresivní politiku Ruska", píše německý list Die Welt. Předpokládá se, že nová velící střediska budou zodpovědná za provádění rychlé přepravy vojáků a zbraní.

S odvoláním se na tajnou zprávu NATO německý list uvádí, že vojenští představitelé Severoatlantické aliance vyjádřují pochybnosti o tom, zda budou spojenci schopni adekvátně a rychle reagovat na případný neočekávaný útok Ruska. Tento scénář posuzují především východní členské státy organizace.

V průběhu politiky uvolnění byla uskutečněna významná snížení organizační struktury NATO: po skončení "studené války" se stav zaměstnanců organizace snížil z 22 000 osob na 6 800 a ze tří desítek štábů, nacházejících se v různých částech světa, zůstalo jen 7.

Nyní NATO opět směřuje k rozšíření. Vedení organizace již nepovažuje stávající strukturu za dostatečnou k zajištění bezpečnosti evropských spojenců.

Připomeňme si, že dříve americký generál Joseph Dunford prohlásil, že zesílené a modernizující svůj vojenský potenciál, včetně jaderného, Rusko je největší hrozbou v Evropě. Za účelem omezení svého východního souseda již NATO rozmístilo několik tisíc vojáků v Pobaltí a Polsku.

"Potřebujeme velitelskou strukturu, která může zabezpečit potřebná vojska na potřebném místě s potřebným vybavením ve správný čas", zdůraznil generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg.

Generální tajemník také uvedl, že i soukromý sektor EU musí podporovat spojenecké snahy o upevnění velitelské struktury. Podle norského politika musí civilní infrastruktura - silnice, železnice a letiště - vyhovovat vojenským požadavkům.

Jak dříve IA Regnum informovala, první nové velitelství NATO bude umístěno na základně Bundeswehru v Severním Porýní-Vestfálsku v Německu. Druhé nové velitelství bude podle německé tiskové agentury DPA umístěno v USA. To umožní zajistit leteckou a námořní přepravu mezi Severní Amerikou a Evropou přes Atlantský oceán.

Podle informací, získaných z interních zdrojů NATO, dokonce nehledě na kladný postoj Německa k politice posilování velitelských struktur, USA nezmírní své požadavky k zemi, aby bylo dosaženo minimálního limitu výdajů na obranu v rozsahu 2% HDP.

V letošním roce Německo vydá na obranu pouhých 1,24% HDP, v minulém roce tyto náklady činily 1,22% HDP. Proto i přes neustálé zvyšování rozpočtu na obranu je nepravděpodobné, že by Německo dosáhlo alespoň 1,3% do roku 2021. Experti to připisují skutečnosti, že základní hodnota HDP Německa také roste.

Další kandidáti na umístění nového velitelství NATO nejsou zatím zvažováni. Oficiální rozhodnutí má být oznámeno na zasedání ministrů obrany NATO již příští týden.

Zdroj: Nová republika vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBoj za svobodu slova a pravdu proti lži, cenzuře a politické korektnosti....   
Pridal tk Pondělí 12 únor 2018 - 06:29:52 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
ABB NA SVOBODNÉM VYSÍLAČI O SOUDNÍM PROCESU - 8.2.2018

Adam B. Bartoš, předseda Národní demokracie, hostem Svobodného vysílače, kde hovoří o soudním procesu zakončeném 26. ledna 2018 (žaloba, charakteristika, průběh, prokazování, informace ze zákulisí a další).
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponCenzura běží v České televizi a mediích na plné pecky   
Pridal tk Pondělí 12 únor 2018 - 06:02:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V Anglii začíná občanská válka mezi imigranty a Angličany. Podívejte se na záběry, které vám v České televizi neukáží.

Stejná situace je ve Franci a v Itálii. Současný vládnoucí režim nedovolí abychom získali jakékoliv pravdivé informace.

Vzkaz všem voličům: Nebojte se, Babiš v tom jede s Kalouskem a spol. společně.

Jediná strana která dnes hájí zájmy naší vlasti je SPD T. Okamuri.
Zde se podívejte jak dnes vypadá Paříž. Ilegální imigranti okupují její ulice. Děsivé!
Nenásilné demonstrace proti údajnému nacionalismu v Itálií? Ani omylem! Dav fanatických levičáku toužil po krvi vlastenců!

Zatímco naše média, např. Iděs přináší články o mírumilovných "protirasistických" demonstracích, tak toto video svědčí o něčem úplně jiném. TOTO vám Česká televize neukáže! Pravda začíná tam, kde končí signál sluničkářské ČT. Dav fanatických stoupenců Antify, levice a přílivu imigrantů z Afriky a islámského světa řádil v ulicích italského města, ale podle oficiálních českých medií šlo o mírumilovné nenásilné protesty!

VIDEO ZDE:

https://www.facebook.com/196885880952/videos/10155905782900953/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponÍrán představil novou balistickou raketu   
Pridal tk Pondělí 12 únor 2018 - 05:48:25 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Írán představil v neděli novou balistickou střelu Qadr.

Informuje o tom agentura Fars. Raketa s kapalným palivem s letovým rozsahem 2 tisíce kilometrů byla veřejnosti představena během událostí na počest 39. výročí islámské revoluce v Teheránu. Střely mohou být vybaveny oddělovacími hlavicemi pro zasahování různých cílů. Vystřelení rakety je možné jak z mobilního odpalovače, tak i z odpalovací šachty. Raketa je vybavena systémem, který umožňuje skrýt pohyby z radarů.

Během těchto akcí byla také představena nová modifikace střely krátkého dosahu Fajr 5 a protitanková řízená střela Toufan 2-M.

Kromě toho byla veřejnosti ukázána modelová irácká ponorka třídy Fateh, která nyní prochází poslední zkouškou před vstupem do provozu.

Podle agentury se událostí věnovaných výročí revoluce účastní miliony lidí z celé země.

Zdroj: agentura Fars

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTurecký prezident Erdogan telefonoval s ruským prezidentem Putinem   
Pridal tk Pondělí 12 únor 2018 - 05:45:14 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Turecký prezident Erdogan telefonoval se svým ruským protějškem Putinem ohledně syrské problematiky. Oba státníci souhlasili s tím, že vedoucí představitelé Turecka, Ruska a Iránu v Istanbulu uspořádají tripartitní rozhovory.

Obě strany se dohodly, že budou pokračovat v posilování spolupráce mezi ozbrojenými silami a zpravodajskými službami Ruska a Turecka, aby dále zasahovaly syrské extremisty.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJihokorejský prezident se setkal s vysokou delegací KLDR   
Pridal tk Pondělí 12 únor 2018 - 05:44:20 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jihokorejský prezident Mun Če-in se v sobotu 10. února setkal s vysokou delegací KLDR pod vedením předsedy Stálého výboru nejvyššího lidového shromáždění Kim Young-nama.

Delegace KLDR rovněž zahrnovala prvního náměstka ministra Ústředního výboru dělnické strany KLDR Kim Yo-jonga, předsedu Národního sportovního řídícího výboru KLDR Choe Hwi a předsedu severokorejské komise pro mírové sjednocení Ri Son-gwona.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponP.C.Roberts:Washington ohrožuje Ameriku i Svět   
Pridal tk Pondělí 12 únor 2018 - 05:36:56 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Když prohlížím zprávy ze světa, nenacházím v nich jakékoli povědomí o dvou nejzlověstnějších jevech, které se v USA v poslení době objevily. Prvním je spiknutí amerických bezpečnostních agentur, amerického ministerstva spravedlnosti a amerického tisku i TV médií, vedeného s cílem svrhnout demokraticky zvoleného prezidenta Spojených států. Spolu s „Russiagate“ jsme si vlastně prožili i puč proti americké demokracii a obohatili se i o poznatek, že pro některé lidi je nepředstavitelné, aby byli vůči prezidentu v opozici, aniž by považovali za nutné zbuntovat kvůli tomu celý policejní stát a pučem jej svrhnout.

Druhým zlověstným jevem je nedávno zveřejněná Revize nukleárního postoje USA, prohlašující zbraně nukleární za „použitelné“, legitimizující jejich použití americkými silami jako první – a nastolující tím základ pro utrácení miliard dolarů k získání nukleárnch zbraní dalších. Což samozřejmě znamená, že se nebude dostávat prostředků pro naplňování potřeb lidí – a to v situaci, kdy i jen 10% současného jaderného arzenálu USA stačí zničit život na Zemi.
Napsal jsem o těchto dvou jevech dva články (oba byly pod názvy „Projde spiknutí proti prezidentu Trumpovi a americké demokracii bez potrestání“ a „Revize nukleárního postoje USA“ na našem webu zveřejněny – pozn. red.), ale pokud jde o účinek obou, nemusel jsem se jejich psaním vůbec obtěžovat. Žádná vláda a žádné médium, o nichž mám povědomí, nevyhlásily totiž poplach, že CIA, FBI, demokratické ministerstvo spravedlnosti a kompletně všechen americký tisk a TV média, byla přistižena – a to dokonce ještě s krví na rukou – .při vykonávání puče proti prezidentovi.– A NIC SE S TÍM NEUDĚLALO.
Saddáma Husajna a Kaddáfího zavraždili na základě totálních lží - a nyní prezident USA čelí osudu totožnému.

Jestliže tento puč proti Trumpovi nakonec přece jen uspěje, dokončí USA svůj plný přechod na gestapácký policejní stát, a Amerika se stane čtvrtým Reichem. A jakkoli je vyhlídka na tento dvorský stát, tvořený CIA, FBI, Obamovým ministerstvem spravedlnosti, Demokratickou stranou a presstitutkami strašná – je Revize nukleárního postoje USA aktem ještě mnohonásobně strašnějším.

Během dlouhých desetiletí Studené války by žádná americká vláda neohlásila takovou revizi svého nukleárního postoje, která by ji legitimizovala k použití nukleární zbraně jako první. A to už v čele ozbrojených síl USA stáli tak ukázkoví šílenci, jakými byli např. generá Lemnitzer či generál Le May, kteří snesli srovnání jedině se šílenými, avšak jen fiktivními sovětskými generály z amerických filmů o Jamesi Bondovi.

Už před 55 lety byli tito dva generálové příliš mocní na to, aby se jich prezident J.F.Kennedy zbavil prostým propuštěním z funkcí. Lemnitzer tehdy tlačil Kennedyho k přijetí operace Nortwoods, vedené pod falešnou vlajkou (jako 11. září), jejíž součástí v druhém kroku měl být i preventivní nukleární útok na Sovětský svaz. Což přispělo ke Kennedyho přesvědčení o tom, že generál Lemnitzer s funkcí náčelníka náčelníků spojených štábů je osobou duševně chorou, které je nutno postavit se tvrdě na odpor - a Lemnitzerův plán shodil ze stolu.

Což prezident Trump, když rozpoznal stejné stopy šílenství v Revizi nukleárního postoje USA, neučinil. Ve srovnání s Kennedym se tudíž projevil jako ten slabší.

Nová revize nukleárního postoje USA je dokumentem neokonzervativců, který v sobě, jako důsledek svého uskutečňování, obsahuje též zničení života na Zemi. Choromyslní lidé, kteří jsou za něj odpovědní, zastávají současně i ty pozice, z nichž mohou tento dokument zrealizovat.
Takže zde máme paradox: Americký prezident, který byl zvolen i proto, že vyhlašoval svůj úmysl normalizovat vztahy s Ruskem, podepsal nyní Revizi nukleárního postoje USA, která na adresu Ruska a Číny vyhlašuje, že Amerika má nyní novou politiku, která jí umožňuje použít proti nim první úder.
Je tohle normalizování vztahů?

Nikdy v historii lidstva nebyl spáchán čin bezohlednější, sobečtější a nebezpečnější než je ten, který ohrožuje celé lidstvo. A je obtížné představit si jakoukoli vládu, a to i vládu tak šílenou, jakou je současná vláda americká, aby vyhlásila nukleárním velmocem Rusku a Číně, že prostě mohou jednoho dne očekávat překvapení – americký nukleární útok. Avšak americká média jásají. USA Today např. vyhlašuje: Trumpův plán pro nukleární zbraně dává smysl. A washingtonská publikace The Hill uvádí názor, že pohrozit Rusku a Číně prvním úderem je rozumným činem.

Jestliže země bažící po světové hegemonii, jakou USA bezesporu je, má média, která tak věrně souzní s jejími válečnými zámysly, měl by zbytek světa zbystřit pozornost. Avšak kde jsou protestní hlasy Evropanů, Kanaďanů, Britů, Japonců, Afričanů, Indů a Asiatů. A kde jsou dokonce i hlasy Rusů a Číňanů.
Jestliže jsou, skrývají se za ruskými pouze domnělými a chtěnými „našimi západními partnery“, či za lačněním Číny po ještě vyšších ziscích.

Vybral a přeložil Lubomír Man


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3012 sec,0.0632 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,034kB