Středa 14 únor 2018
Ano, byli jsme podvedeni, a to od samého počátku!   
Pridal tk Středa 14 únor 2018 - 17:06:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Pochopme již konečně, že EU nebyla zakládána proto, aby jejím prostřednictvím byly realizovány představy Jiřího z Poděbrad o Evropě (ani sny naše o prosperující mírové Evropě), nýbrž právě k tomu, k čemu nyní Evropa prostřednictvím EU směřuje. Tedy ke své islamizaci a zkáze. EU je pouze nástroj řízený globalisty k realizaci jejich cílů, nikoliv našich idealistických představ. A zbytek je nekompetence, úplatnost, neschopnost a neodpovědnost politiků jednotlivých členských zemí, které si jejich voliči stále dokola volí. Stačí se podívat na vedení EU, co tam sedí za "odborníky".

Ale jsou naprosto vhodní k vykonávání příkazů globalistů. Tak tam sedí a v členských zemích je to vesměs podobné. A v každé zemi se všichni z nich snaží v průběhu svého volebního období vzít si a následně splatit hypotéku, v tom horším případě se v průběhu oněch 4 let obohatit. To je vše. A voliči ani nadále nesledují programy stran, sledují tzv. celebrity. Třeba někoho, koho předvádí na obrazovce často ČT (na kterou ovšem jinak všichni nadávají).

Někoho, kdo má být lidem před dalšími volbami "podstrčen". A voliči jim to, tak jako vždy zbaští. V danou chvíli to voličům nevadí a nepřemýšlejí, proč asi právě takové lidi ČT a další mainstream tlačí dopředu. Teď přichází na pořad projednávání a tlak na podpis smlouvy Dublin IV. která má zřídit kolektivní přerozdělovací mechanismus pro migranty v rámci EU (již ne podle kvót ale podle toho, kdo jich zatím převzal nejméně - tj. hlavně země V4) a která má zřídit povinnost platit EUR 250 tis. za každého odmítnutého migranta. (má dojít i ke sjednocení příspěvku migrantům na německou úroveň, což v přepočtu znamená cca Kč 21.000,-/osobu a měsíc).

Základní dublinská Úmluva o posouzení státu odpovědného za posouzení žádosti o azyl byla přijata již dne 15.6.1990 (Dublin I.). Pro úplnost připomínám, že ČR podala žádost o vstup do EU až dne 17.1.1996, přičemž smlouva o našem přistoupení do EU vstoupila v platnost dne 1.5.2004. Jinými slovy do této pasti jsme byli cíleně vlákání od samého počátku. Pozdějším podpisem dalších smluvních dokumentů jako Lisabonská smlouva, Euro-Med či Agenda 2030, Dublin II., Dublin III. a nyní připravovaný Dublin IV. se naše pozice již jen zhoršovala. V té době jsme byli krmeni pohádkami o řeckém kavárníkovi a portugalském rybáři (oba již v mezidobí v EU zkrachovali). Je tedy třeba pohlédnout konečně tvrdé realitě do očí.

Ano, byli jsme podvedeni, a to od samého počátku! A je z toho třeba vyvodit i potřebné důsledky!Autor: Jaroslav Tichý
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSituace mezi pravoslavnými věřícími v České republice   
Pridal tk Středa 14 únor 2018 - 17:00:10 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V České republice v současné době působí několik pravoslavných církví, které svoji činnost a působení zaregistrovaly různou právní formou. Některé pravoslavné církve mají registraci podle zákona č. 3/2002 Sb. v rámci Ministerstva kultury ČR a některé církve využily §16 ústavního zákona č. 23/1991 Sb. a svoji činnost zaregistrovaly jinou formou právní registrace


A. Registraci podle zákona č. 3/2002 Sb. na Ministerstvu kultury mají následující církve:


1.Pravoslavná církev v českých zemích

IČO: 00445177

K této církvi se přihlásilo v České republice 20 tisíc věřících. Včele církev stojí arcibiskup pražský Th.Lic Michal Dandár, Ph.D., agent StB pod krycím jménem „Míša“ , drží promoskevský kurs a jako proruský satelit vytváří pátou kolonu v České republice. Celá tato církev je prošpikována nejen bývalými agenty StB. ale i současnými spolupracovníky s ruskou FSB. Arcibiskup Dandár nemá řádný kanonický rozvod svého bývalého manželství a tudíž je na tuto osobu nahlíženo jako na nekanonického biskupa, drží se u moci jen díky ruskému patriarchátu.

Církev jako jediná z pravoslavných církví se podílí na restitučních penězích (obdržela 1,3 miliardy Kč) a je placená státem. V zahraničí a to na Slovensku se k této církvi hlásí dalších 49 tisíc věřících, kteří mají své centrum na východě Slovenska v Prešově.

V této církvi v České republice zároveň působí dvě rozkolné skupiny. Jedna je vedena bývalým a zběhlým biskupem Romanem Hrdým (známý jako biskup Jáchym), který dříve patřil ke skupině Hare Krišna a druhá skupina je vedena zběhlým husitským jáhnem, kterého pravoslavní kooptovali do své církve Markem Martinem Krupicou (známý pod přezdívkou Martin Luther Krupica). Oba tito pánové jsou dlouhodobě léčeni na psychiatrii pro své psychické defekty.

Církev nevykonává žádnou charitativní činnost a v České republice nemá ani svá teologická studia a mnozí duchovní nemají ani ukončené vysokoškolské pravoslavné vzdělání.

Fakulta (VŠ studium): NE

Farností v Čechách: 42 (z toho některé jsou založen jen úředně, bez obsazení řádným duchovním, podle ověřených informacích je aktivních zhruba 15 – 19 farností)

Farností na Moravě a Slezsku: 15

Kláštery: 1 mužský (2 mniši)
2 ženské

Registrace: http://www3.mkcr.cz/cns_internet/

Web: http://orthodoxy.cz/
http://www.ob-eparchie.cz/

Facebook:
https://www.facebook.com/Olomoucko-brn%C4%9Bnsk%C3%A1-eparchie-pravoslavn%C3%A9-c%C3%ADrkve-443329879135059/


2. Ruská pravoslavná církev - podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republice

IČO: 73634166

Ruská pravoslavná církev působí na základě této registrace v České republice a jedná se o řídící článek, kterým moskevský patriarchát ovládá Pravoslavnou církev v českých zemích. K této církvi se při posledním sčítání lidí přihlásilo 6 tis. věřících a jejich duchovní působí pouze na jedné farnosti v Karlových varech a jednu filiální farnost mají při Ruském velvyslanectví v Praze. Centrum této církve v Karlových varech je dlouhodobě považováno za bývalou rezidenturu špionážní služby KGB a současné FSB, odkud je řízena veškerá činnost Pravoslavné církev v českých zemích, jak je výše o této církvi uvedeno. Celkem by se dalo přepokládat, že zajištují duchovní misi pro 30 tisíc žijících Rusů na území České republiky. Představitelem této církve je ruský duchovní Mgr. Nikolay Lishchenyuk.

Fakulta (VŠ studium): NE

Farnosti: 1 (+1 filiálka)

Registrace: http://www3.mkcr.cz/cns_internet/

Web: http://info.pravoslaviecz.cz/karlovy-vary/


3. Arménská apoštolská církev – registrována v České republice pod názvem: Církev Svatého Řehoře Osvětitele

IČO: 01544004

Tato církev s působením na území České republiky patří mezi starobylé východní církve, též nazývané staré východní církve nebo staré pravoslavné církve, jsou skupinou křesťanských starobylých autonomních církví Předního východu vzniklých z christologických sporů 5.–7. století. Mají odlišné liturgické a teologické tradice, ale shodují se v odmítnutí christologického učení chalkedonského koncilu o dvojí přirozenosti v osobě Krista. Dnes se uznává, že spor vznikl kvůli rozdílným formulacím, a ne kvůli podstatě víry v Krista. V České republice může působit zhruba kolem 300 – 800 věřících hlásící se k této církvi. Představeným je Harutyun Pilavchyan.

Farnost: 0 (mají pouze kontaktní místo)

Registrace: http://www3.mkcr.cz/cns_internet/


B. Církve, které působí na území České republiky s využitím §16 ústavního zákona č. 23/1991


4. Ukrajinská autokefální pravoslavná církev – Duchovní mise KE UAPC v České republice

IČO: 05726131

Ukrajinská autokefální pravoslavná církev je v České republice zastoupena Duchovní misí Karpatské eparchie Ukrajinské autokefální pravoslavné církev v České republice. Jde o církev, ke které se hlásí ve světě 7 - 9 milionů věřících a v České republice začala působit od roku 2017 a byla pověřena duchovní správou ukrajinských věřících žijících na území ČR. V současnosti se jedná o 120 tisíc věřících, kteří zde trvale žijí a dalších zhruba 30 až 50 tisíc na krátkodobém pobytu. Jedná se o dynamicky rozvíjející se církev, která již zde má několik farností, klášter a zřídila detašované pracoviště bohoslovecké fakulty pro dálkové studenty Karpatské univerzity. Zároveň se jedná o nejpočetnější pravoslavnou církev na území České republiky, která se tvrdě a důrazně vymezuji proti hegemonii moskevského patriarchátu. Na Ukrajině byla v době komunizmu a Sovětského svazu tato církev likvidována a násilně spojena s moskevským patriarchátem, kněží a biskupové byli vyvražděni. Moskva na tuto církev hledí na Ukrajině jako na nekanonickou pravoslavnou církev. Mimo území Ukrajinské republiky jsou však kanonicky veškeré farnosti (včetně území České republiky) podřízeny pod jurisdikci „Ukrajinské autokefální pravoslavné církev v diaspoře“ v čele s arcibiskupem londýnským a západoevropským, Australským a novozélandským vladykou Ionem, které jsou zároveň pod omoforem a přímou jurisdikcí patriarchy konstantinopolského Bartoloměje, čímž jsou řádně kanonické, což se Moskvě moc nelíbí. V České republice je nejvyšším duchovním představeným archimandrita PhDr. ThDr. Mgr. Eugen S. Freimann, Ph.D., M.A.

Fakulta (VŠ studium): ANO (detašované pracoviště Bohoslovecké fakulty Karpatské univerzity: http://kau.com.ua/ )

Farnosti: 7

Kláštery: 1

Registrace:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=962739&typ=PLATNY

WEB: http://pcoteplice.eu/
http://www.uaoc-diaspora.com/index.htm
http://keuapc.org/novini/novini-eparkhiji.html

Facebook: https://www.facebook.com/andreykt.kt


5. Řecká pravoslavná starostylní církev v České republice - Orthodoxia Christiana o. p. s.

IČO: 02133458

Řecká pravoslavná starostylní církev kromě svého působení na území Řecka vyvíjí také misijní činnost v zahraničí a všude tam, kde je o to pravoslavnými křesťany požádána. Misijní činnost je zaměřena na předávání ryzího tradičního Pravoslaví, nepoznamenaného inovacemi a reformami akceptovanými v takzvaném oficiálním Pravoslaví. Řecká pravoslavná starostylní církev se duchovně stará o pravoslavné křesťany, kteří odmítají ekumenismus a kteří od roku 1924 přerušili společenství s takzvanými oficiálními místními pravoslavnými církvemi, zapojenými do ekumenického hnutí. Jde o tu část pravoslavných křesťanů, kteří považují ekumenismus za církevní herezi a nový kalendář za odsouzenou inovaci. V České republice je kontaktní osoba Petros Martakidis a duchovní této církve Vladimír Jeremiáš Cvak a celkový počet věřících se odhaduje na 50 až 120 členů.

Fakulta: NE

Farnosti: 2 (+2 filiálky)

Registrace:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=718930&typ=PLATNY

WEB: https://orthodoxiachristiana.cz/
http://www.ecclesiagoc.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/OrthodoxiaChristiana/


6. Ruská duchovní mise v České republice

IČO: 067 31 236

Ruská duchovní mise v České republice byla zaregistrována do spolkového rejstříku dne 24.01.2018 a zároveň na svých webových stránkách prezentuje pořádání bohoslužeb. V současné době je představený této mise Mgr. Sergey Baranov a duchovním igumen Damián (Vítězslav Urbášek). O budoucnosti a cílech této mise a jejím kanonickém zakotvení není nic známo.

Farnosti: 1

Registrace:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1002133&typ=PLATNY

WEB: https://www.rusdm.cz/


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNa prahu roku Psa (狗)   
Pridal tk Středa 14 únor 2018 - 16:05:30 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rok Psa je mým rokem. V ČLR si lidé přejí k novému roku různým způsobem. Já přeji všem, včetně věřících v čínskou astrologii především zdraví, radost a úspěch. Osobně preferuji: 阖家幸福 (Héjiā xìngfú), něco, jako: Štěstí celé rodině. Současné doporučuji si uvědomit sílu červené barvy, účast na svatbách a schopnost číst mezi řádky. Pes totiž klade otázky po svém.

Prakticky týden před jednou z největších oslav v ČLR a cestování Číňanů se dostaly na úroveň realizace mimo jiné Centrální místní finanční reforma a reorganizace MZV ČLR. To vše je doprovázeno neodvolatelným koncem mýtu o svobodném obchodu, a o ČLR jako největším viníku, který způsobuje znečišťování životního prostředí na Planetě. Konec mýtů si uvědomuje i Vatikán, mnozí Sinofobové, kteří proto zvyšují svůj hlas, a všichni ti, kteří vědí, proč se čistí ptačí klec před změnou osazenstva. V ČLR se budou v roce Psa vyměňovat ptáci v klecích 腾笼换. Rurální (venkovská) revitalizační politika musí být dynamickou, omezení užívání osobních aut pomocí finančně - bodových výhod musí být zabezpečeno. V sousedním Německu tvořící se vláda vzala do programu bezplatné používání místní dopravy, nejenom kvůli obavě ze žaloby EK. Kvalita životního prostředí představuje prioritní program. Ten má zajistit trvalé zlepšení kvality vzduchu především obyvatelům měst, velkoměst a megapolí.

Zájemcům o kvalitu vztahu a spolupráci s ČLR by nemělo ujít, že prezident Si Ťin-pching je již i kvůli programům, které iniciuje, označován jako 领袖 lingxiu. Obsah titulu lingxia vysvětluje pan Su Wei, profesor stranické školy KS ČLR v Chongqing, následovně: The word lingxiu means more than just a leader. It is often bestowed to a leader who enjoys the highest prestige, who is the most capable and who is widely recognized by the entire Party.

Mao byl označován jako Velký vůdce (伟大领袖), Hua jako Moudrý vůdce (英明领袖). Si, pokud se neklamu, je prvním Vůdcem lidu v historii ČLR. Sdělila to i média: Peoples Daily 14. ledna 2018 a čínská televize CCTV minulý pátek. Očividně anonymní autor, Xuanyan 宣言, používající pseudonym psal na první stránce Peoples Daily na téma Si a lingxiu. První vlaštovka na toto téma byla pro pozorné analytiky ve vzduchu již 10.11.2017 v Qianxi Nan Daily. Věštila: Great Leader Xi Jinping, General Secretary (伟大领袖习近平总书记). Pravděpodobně testovala kvalitu vzduchu. S ohledem na pokračování v Peoples Daily a pětiminutový program CCTV se mi test jeví jako úspěšný. I když jedna vlaštovka jaro nedělá.

Podobně úspěšným z hlediska ČLR se mi jeví perfektně načasované rozhodnutí čínské vlády: Zákaz importu a zpracovávání 24 druhů cizího odpadu v ČLR s platností od začátku roku 2018. Nejsem si jist, že podobně úspěšná budou rozhodnutí EK a vlád členských států EU týkající se řešení zpracování plastových, elektronických a podobných odpadů, které se dosud prodávaly do ČLR. EU a členské státy musí konat, ne konferovat. ČLR doposud kupovala odpad v míře více než kritické pro prodejce odpadu. Pro ilustraci uvádím: jenom v roce 2016 bylo vyvezeno do ČLR ze západních států 7,3 milionů tun plastových odpadů. Z nich 1,6 milionů tun má svůj původ v EU. V období 2012 - 2016 prodala jenom Velká Británie do ČLR cca 2,7 milionů tun odpadu, který neodpovídal žádné normě nebo standartu EU. V další části příspěvku se omezím na konstatování jednoho faktu: Jestliže doposud bylo pravidlem v budování globalizace dělení roli mezi RF, jako zdroj levných surovin, ČLR, jako zdroj levné pracovní síly a výrobku, a pár USA – EU fungoval jako tiskárna USD a Euro, a jako přeplacený vedoucí světového účetnictví, tak od 1.1.2018 ČLR zastavila stavbu globalizace ala USA. Udělala z ní to, co se v RF nazývá dolgostroj. Věčná stavba bez konce.

Zmiňují se o problematice zpracování odpadu především ze tří důvodů: 1) Před cca 12-15 roky jsem byl neúspěšný v prosazení moderní, ekologické, efektivní a ekonomické (ruské) technologie v české kotlině. 2) Moji, dnes již přátelé a odborníci, nebyli schopni během 5 let (2014 - 2018) přesvědčit české úředníky o nutnosti a právně podloženém nároku na vydání povolení pro stavbu instalace s kvalitní českou technologií. Technologie vzbudila dokonce zájem na Expo 2017 v Astaně. 3) Dnes zpracovává, a tvrzení o ekologii, efektivnosti a ekonomice zpracování odpadu pneumatik dokazuje zatím jediná instalace ve Velké Británii, postavená blízko Londýna. Projektová dokumentace obsahuje certifikáty specializovaných auditorských autorit, včetně akreditovaných v EU. Exportní potenciál českých podnikatelů - entuziastů je veliký a reálný. Co není veliké a reálné jsou konání úředníků - byrokratů a podmínky pro realizaci doma. Proto se přátelé, částečně s mým doporučením a kontakty, vydávají na cestu do Slovenska, Běloruska a nehledě na velkou politiku, i do Ruska. Tam je situace podobná jako v ČR. Šanci na změnu situace v RF dnes ale podporuje skutečnost, že množství čekajících na Godota se zmenšuje a první vlaštovky si uvědomují, že - jak to krásně a výstižně nazývá šedesátník a přítel Ladislav Žák - Anti-Godot již přišel. Budoucnost je již tady pro ty, kteří vědí. Moskva, Moskevská oblast a Kazaň, jsou tři místa z mnoha, která znám, a kde již začaly vážně řešit problematiku odpadu, staví a méně mluví.

Ekaterinburg, kde právě plním svoji profesorkou povinnost, je město, do kterého letěla dobrá stovka českých podnikatelů s prezidentem Zemanem (prý) se zájmem o obchodování. O jaký zájem se jedná, když prakticky nikdo z oblasti zpracování odpadu a skladování, například brambor, nevyužívá nabízející se možnosti? Situace ke Dni vědy (8. Února) se mi jeví jako zbytečné čekání zahraničních podnikatelů na Godota. Zatímco jedni čekají, ČLR koná. Nabízí své technologie v podobě modifikací západních, financování, i když ho vidím v RF málo, podobně jako v ČR, a odborníky. Ty ČLR školí nebo vzdělává v RF na státních univerzitách. Jednou z částí slavnostní vzpomínky Dne vědy na Uralské státní agrární univerzitě byla mezinárodní konference na aktuální téma agrární problematiky. Byl jsem příjemně překvapen účastí Generálních konzulů Bulharska, Maďarska, Německa (SRN) a ČLR. Dovoluji si připomenout, že čínský GK mluvil velice dobře a srozumitelně rusky. S GK SRN jsem se mohl ještě večer při skleničce od srdce pobavit, zasmát a popřát si vzájemně, aby jeho diplomaticky formulovaný optimismus o růstu spolupráce mezi SRN a RF v oblasti vědy, vzdělání a kultury v příštím roce padl na plodnou půdu. Marně jsem vyhlížel, zda se objeví nějaký reprezentant ČR.

Z uvedeného mimo jiné vyplývá, že kdo kopíruje splendid isolation, tj. koncept zahraniční politiky Velké Británie z druhé poloviny 19. Století neví, jak tato skvělá izolace skončila: Uzavřením britsko-japonského spojenectví v roce 1902, Srdečnou dohodou s Francií v roce 1904 a spojenectvím s Ruskem v roce 1907. Kopírování mrtvé zahraniční politiky bývalé velmoci nepodpoří mnou očekávanou snahu vlády pana Babiše pomoci českým podnikatelům. Nepodpoří ani jeho snahu přesvědčit Brusel o nutnosti skončit se sankcemi. Nebudu se proto divit, jestliže jednoho dne evropští úředníci budou vidět svět pouze v rozměru, který představuje vzdálenost mezi čistými neprůstřelnými okny svých kanceláři a haldou neprůhledných plastikových láhví a podobného odpadu před jejich budovami. Na prahu roku Psa jsme obdrželi dárek ve formě důkazu o pokrytectví politiky západních států nejenom vůči dnes již bývalým spolu-stavitelům globalizace (ala USA), RF a ČLR, ale i vůči občanům, a konkurence schopným odborníkům, jejichž zájmy (prý) politici zastupují. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
13.2.2018


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVíme, kdo jsou! Vladimir Putin na tiskové konferenci vyvrátil, že by za tajemnými bombardovacími útoky dronů v Sýrii stálo Turecko...   
Pridal tk Středa 14 únor 2018 - 08:24:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Víme, kdo jsou! Vladimir Putin na tiskové konferenci vyvrátil, že by za tajemnými bombardovacími útoky dronů v Sýrii stálo Turecko. Americké technologie, americká satelitní navádění, snaha neoconů znovu rozvrátit Sýrii!

Vladimir Putin poskytl o víkendu rozhovor ruským novinářům na tiskové konferenci listu Komsomolská Pravda a jeden z dotazů mířil i na závažný incident ze Sýrie z minulého měsíce. Neznámé roje malých bezpilotních dronů totiž bombardovaly tři ruské vojenské základny v Sýrii, mezi nimi i největší základnu Khmeimim. Bezpilotní letouny nesly pod křídly malé 12kg pumy, které jsou používání pro ničení lehkých prostředků nepřítele a proti pozemnímu personálu. Stroje vzlétly z provincie Idlíb, která by měla být pod kontrolou tureckých vojsk a logicky by si potom někdo mohl myslet, že jde o turecký útok. Jenže, jak uvedl Vladimir Putin, turecká armáda nemá pod kontrolou tuto provincii a ruský generální štáb má informace, že šlo o provokaci, ale nikoliv ze strany Turecka. Vladimir Putin nepojmenoval útočníka, ale uvedl, že ruská vláda ví moc dobře, kdo za útokem stojí a naznačil, že jde o USA.

Bezpilotní stroje byly maskovány tak, aby to vypadalo, že je vyrobili teroristé podomácku a aby žádné stopy nevedly k USA a americké armádě. Jenže, ruská armáda po rozboru několika sestřelených dronů s překvapením zjistila, že vůbec nejsou podomácku vyrobené, ale obsahují špičkovou navigační techniku přes satelit, jsou vybaveny elektronickými systémy řízení palby, taktéž přes satelit a obsahují i zařízení pro rozpoznávaní pozemních zbraní a selektivní útočení. To je technologie, která detekuje na zemi např. obrysy letadel na stojánce, obrysy tanků, osobních vozů, pohybující se pěchoty atd. Nikdo si snad nemyslí, že by tyto technologie vyrobili povstalci nebo teroristé někde podomácku v garáži. Tyto americké provokace jsou natolik imbecilní, až někdy člověk přemýšlí, jestli Američané mají opravdu Rusy za idioty. Tyto útoky dronů mají za úkol rozbít a rozložit procesy, která v Sýrii byly zahájeny díky ruské angažovanosti v konfliktu.

USA se snaží zmařit mírový proces v Sýrii, víme, o koho jde!

Ruská vláda připravuje do Soči vrcholnou mírovou schůzku mezi Bašárem Asadem a syrskou opozicí, která by měla definitivně ukončit válku v Sýrii. Porážka americké moci v syrském konfliktu je na obzoru a USA utrpí v regionu dvojitou porážku. Nejenom, že se jim nepodaří Sýrii rozvrátit jako Libyi, ale navíc USA přijdou o Turecko jako o spojence, protože loňský pokus o státní převrat v Turecku, zorchestrovaný americkou armádou, dopadl fiaskem a americké jednotky ze základen NATO v Turecku se musely rychle stáhnout. Od té doby je Turecko v nepřátelském postavení vůči USA a NATO, takže Američané si nakáleli do vlastního hnízda. Přesně, jak to o Američanech říká Valerij Pjakin: “Éto děbily!” Nicméně zde zůstává velký problém, který dříve či později vyplave na povrch, a to je nástupce Vladimira Putina. Je to stejná klíčová otázka jako v případě nástupce Miloše Zemana.

Nástupnictví vůdců, kteří hájí pronárodní zájmy, bude vystaveno mohutnému odporu zvenku a zevnitř. Není to tak dávno, kdy jsme přinesli článek o tom, jak ruský středoškolák v německém Bundestagu litoval padlé německé vojáky ve stalingradském kotli a jeho vlastní škola nechápala, čeho se stala součástí. Video odhalilo mnohem více, než si dokážeme připustit. Procesy globalizace ovlivňují i ruské školství, i tam působí německá ideologická moc, která se schovává za humanismus a evropanství. Nová ruská mládež na tom sice není tak špatně s národovectvím, jako je ta česká, ale stejně to není žádná hitparáda. Alexej Navalnyj, kůň amerických neoconů a jakási mladší ruská obdoba Michala Horáčka, přitahuje přízeň mnoha mladých Rusů. Nemusí nic dělat, pouze objíždí mítinky a slibuje lidem to, co nám v Česku v roce 1989 sliboval Václav Havel, tzn. svobodu, západní prosperitu, svobodu, bohatství, svobodu, směřování na západ, svobodu a… zapomněl jsem na něco? Ano, na svobodu. Tato mantra funguje na mladé lidi, protože nezažili Jelcina a jeho éru rozvratu Ruska.

Ruské školství čelí útoků fondů z ciziny, mládež obdivuje ruské “Horáčky”

Mladým Rusům nedochází, že cílem západní moci a neoconů je likvidace slovanských národů, přičemž Rusko je tím největším slovanským národem na světě. Nerozumí tomu, že Rusko je terčem na střelnici, protože je příliš velké a má příliš nerostných zdrojů, které nejsou v rukách západních sionistických elit. Rusko je příliš velké na to, aby mělo právo si své nerostné bohatství nechat jenom pro sebe, zaznívá z řad neoconů čím dál častěji. Vladimir Putin jednou odejde, i když to může být za velmi dlouho, ale ten den jednou přijde a v té době bude nastupovat k moci dnešní ruská mladá generace, která drží v ruce ten samý iPhone, jako migranti, jako Američané, jako Češi nebo Němci. Konzumují to samé jídlo z fast foodů, kupují to samé globalizované zboží. Ruská moc je do značné míry uchována v ruských kadetních školách, ovšem jak ukázala 90. léta Jelcinova rozvratu, i tyto školy začaly zanikat, protože vláda nedala na jejich provoz dostatek peněz.

Naproti tomu i do ruského školství proudí dostatek peněz zvenku, ze zahraničí. Granty, fondy a mezinárodní dotace. Nemyslete si, že ruské školství je izolované v nějaké bublině. Proudí tam ty samé myšlenkové a ideologické teze jak v evropských školách. Není jednoduché ochránit národ, když leží na největších světových zásobách prakticky všeho. Američané nemají problém postavit bezpilotní drony, naložit na ně bomby a poslat je nad ruské základny v Sýrii, kde ty bomby zabijí ruské vojáky. A teď se vžijte do role, kdyby u moci v Rusku nebyl Vladimir Putin, ale nějaký důstojník, který uvažuje ne diplomaticky, ale vojensky. Takový útok drony v Sýrii lze bez obav označit za vyhlášení války Rusku ze strany USA. A Rusko by s jiným prezidentem zaútočilo např. na americké základny v Iráku v odvetě. Američtí neoconi chtějí vyprovokovat Rusko ke III. světové válce, protože jenom ta dokáže zachránit sionisty ovládaný petrodolar. Nezachrání sice USA od zničení, ale sionistům to nevadí. Nemají domov, pouze svá sídla po celém světě.

Balancujeme každým dnem na hraně III. sv. války

Jenom si představte, že by došlo k opačné situaci. Rusové by vyzbrojili Taliban v Afghánistánu moderními drony, které by napadly a bombardovaly americkou základnu. Jaká by byla reakce? Vyhlášení války Rusku. Bez mrknutí oka, to by byla okamžitá reakce. Z tohoto důvodu je třeba si znovu uvědomit, jak malý krůček stojíme do zažehnutí III. sv. války, na jak tenké hraně celý svět balancuje, jak moc chtějí američtí neoconi rozpoutat novou světovou válku, která by USA zároveň smazala všechny dluhy, resp. účetní bilance by se vynulovala a systém celosvětového růstu by se zresetoval opět od nuly. Nekonečný růst a mantra cyklů, růstu a poklesu. Dobře si všímejte, že bojujeme o zachování světa, kde národy jsou suverénními zeměmi a nikoliv jenom regiony integrovanými do obrovských nadnárodních kolosů, které usilují o jednu jedinou světovou vládu.

*České titulky zapnete tlačítkem “CC” v liště videa.

VIDEO: https://vimeo.com/255615569


-VK-
Šéfredaktor AE NewsZdroj: https://aeronet.cz/news/video-vime-kdo-jsou-vladimir-putin-na-tiskove-konferenci-vyvratil-ze-by-za-tajemnymi-bombardovacimi-utoky-dronu-v-syrii-stalo-turecko-americke-technologie-americka-satelitni-navadeni/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKAM ILEGÁLNĚ BEZ RIZIKA   
Pridal tk Středa 14 únor 2018 - 08:04:04 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Když ilegálně překročíte severokorejské hranice, pošle Vás Kimův režim na 12 let nucených prací.
Když ilegálně zavítáte do Íránu, skončíte bez časového omezení ve vězení.
Když ilegálně vkročíte do Afghánistánu, smí Vás místní policista bez varování zastřelit.
Když ilegálně přijedete do Saúdské Arábie, budete věznění několik roků (od tří do patnácti, podle tamního práva).
Když ilegálně přejdete čínské hranice, je velmi pravděpodobné, že o Vás už nikdy nikdo neuslyší.
Jestliže bez povolení přejdete hranice Venezuely, jste autoomaticky považován za špióna a podle toho se k Vám budou tamní autority chovat.
Při ilegálním překročení hranic Kuby skončíte ve vězení dokonce i bez soudu.
Australská vláda rozhodla, že nepřijímá žádné uprchlíky z lodí. Prostě ty lodě vrací nazpět, a lidem nepovolí ani jen vystoupit. Když už se některé lodi podaří obelstít pobřežní stráž a přistát, jsou lidé z ní internováni ve sběrném táboře na Papui - Nové Guinei. A mají tři¨možné volby (žádnou jinou). Buď budou žít ve sběrném táboře, tedy za plotem, nadosmrti, NEBO se dobrovolně vrátí do země, odkud přišli, NEBO budou souhlasit s přesunem do státu Guinea, který se australskému státu za úplatu zavázal, že všechny takové uprchlíky od něho přijme.

Když však ilegálně přijdete do států Evropské Unie, především tedy do Německa, Rakouska, Anglie, Francie či Švédska, dostanete:

*- číslo a kartu sociálního pojištění*
*- mobilní telefon bez nutnosti platit útratu za volání*
*- placený nájem*
*- bezplatnou zdravotní péči*
*- peníze (kapesné) bez potřeby prokazovat účel jejich použití*
*- bezplatný jazykový kurz jazyka daného státu*
*- volné lístky na autobusovou, železniční a lodní dopravu*
*- příplatky na děti*
*- bezplatné právní zástupce na ochranu proti nezákonnému vykázání ze země* *- právo, aby za Vámi směli přijet rodinní příslušníci*
*- a de facto žádné povinnosti, ale mnohem více práv, než mají domácí.*

*Co myslíte, kamarádi, nezbláznili se ti naši „lídři“ v EU ???*


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřemysl Votava: Američané nad Prahou   
Pridal tk Středa 14 únor 2018 - 07:33:26 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Každý rok si tuto tragickou válečnou událost připomínáme. V únoru 1945 byl konec války již v dohledu. Velkoněmecká Říše mlela z posledního. Sovětská vojska bojovala na území Německa, Slovensko osvobozovala Rudá armáda a 1. československý armádní sbor. Na Krymu skončila 11.února Jaltská konference k poválečnému uspořádání světa.

Byla středa, 14. února 1945 krátce po poledni. Pražané již žili blížícím se koncem války…. K Praze se toho dne blížily velké svazy amerických letadel. Praha po celou dobu okupace, až na jednu výjimku v listopadu 1944, byla ušetřena spojeneckých náletů. 14. února 1945 se ale vše změnilo. Toho dne 8. armáda USAAF a britská RAF poslaly nad říšské území mohutné letecké svazy, celkem 1350 bombardérů a 700 stíhaček. Hlavním cílem tohoto náletu se stalo město Drážďany, to bylo v té době přeplněno uprchlíky, zejména z východního Pruska. Mohutný nálet nepřežilo 30 000 lidí, město hořelo několik dní. Vedla Drážďan se stala cílem amerického náletu i stověžatá Praha. Přes 60 létajících pevností svrhlo na Prahu 52 tun pum. Nálet si vyžádal kolem 700 mrtvých a 1400 zraněných. Praha vedle civilních obětí, sčítala i veliké materiální škody, 200 domů bylo zničeno, stovky dalších byly těžce poškozeny. Nejvíce utrpěla oblast kolem Karlova náměstí, Nového Města a Vinohrad. Zcela vyhořel vzácný benediktinský klášter Na Slovanech, byla zničena i významná židovská synagoga na Vinohradech.

Únorový nálet využila ke své propagandě protektorátní reprezentace. Velké smuteční rozloučení se konalo 18. února na tehdejším Říšském náměstí (dnes Mírovém náměstí) v Praze. Praha byla cílem těžkých amerických náletů následně i v březnu 1945. Cílem se staly zejména libeňské a vysočanské továrny. I tento nálet nepřežily další stovky obětí. Nálety stály Prahu kolem 1000 mrtvých a 2000 zraněných. Praha v těchto dnech plakala…..

I po 73letech se vznáší velké otazníky nad smyslem amerického únorového náletu na Drážďany a na Prahu. Desetitisíce lidí v závěru války, zcela zbytečně zahynuly. V obou městech byly zničeny také významné památky. Náletem utrpěly zejména Drážďany, tento skvost na Labi, nazývaný saskou Florencií. Některé proluky v Praze, byly teprve nedávno zastavěny. V případě Prahy snad mohlo jít o omyl, dodnes se názory či hledání pravdy různí. K tomuto únorovému náletu na Prahu se také nikdo příliš nehlásí…. Nálet byl jen maličkou kapkou hrůzy od té, kterou prožívali lidé ve Varšavě, Stalingradu, Leningradu, Hamburku a v dalších městech, přes které se přehnala „totální“ válka.

Letos si budeme připomínat 73.výročí konce II..světové války. Při pohledu na zničující válku v Sýrii, Iráku, ale i na Ukrajině vyvstává otázka, zda se svět konečně poučil z historie ? Opět jsou bombardována města, ostřelovány nemocnice, školy, na ulicích umírají lidé. Kvetoucí města jsou v troskách, do bezpečí prchají miliony uprchlíků… „Velcí politici“ světa místo ratolestmi míru, mávají opět zbraněmi. Svět je na pokraji další války.

Přemysl Votava

Poznámka redakce INFOKURÝRU: Bude zajímavé kdo si dnes na toto smutné výročí, kdy Američané vraždili české civilisty v České televizi, Bakolovo a Babišovo medií vzpomene!?

Zdroj: Vaše věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNázor občana   
Pridal tk Středa 14 únor 2018 - 07:14:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Sdělovací prostředky mohou pouze klást otázky, odpověď je věcí tázaného.
Novinář nesmí dělat závěry a hodnocení, nebo mluvit na hranici kritiky o tom, o kom je řeč.

To dělá Moravec.

Pokud to někdo dělá, ztratil kredit novináře, a stal se z něj politický oponent!
A to si nesmí dovolit beztrestně žádný novinář placených veřejnoprávních sdělovacích prostředků.
O takovém mají právo rozhodnout ti, kteří si ho platí!
Nebo mají právo přestat platit!

Na to vypište referendum!

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponCítím za svoji občanskou povinnost seznámit Piráta Bartoše s mojí osobní zkušeností s pokusem komunistů začlenit mladé cikány alespoň do gramotné společnosti   
Pridal tk Středa 14 únor 2018 - 07:12:04 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Od 1.3.1978 do 28.2.1979 jsem vykovával základní vojenskou službu u VÚ Levice. Byl jsem zařazen k 1. rotě vojáků s nedokončeným základním vzděláním jako velitel 2. čety. 1.4.1978 narukovalo k této rotě 100 nováčků a byli rozděleni do 4 čet. Všichni cikáni, ve věku od 18 do 29 let, 60% z nich už okusilo kriminál za trestné činy jako znásilnění, loupežné přepadení, podvod, krádeže, ublížení na zdraví a pod. Na vojnu mnozí rukovali až od 20 let i výše z toho důvodu, že v mladším věku v měsících duben a říjen kdy se chodilo na vojnu byli zavření v kriminále a nemohli na vojnu nastoupit.

Úkolem vojny nebylo z nich udělat vojáky ale odstranit negramotnost a naučit je základům hygieny. Nechtěli se po nich žádné zázraky, jako učebnice se používal slabikář a početnice z 1. třídy ZDŠ Levice, že existuje mýdlo, kartáček na zuby, toaletní papír a posrané trenýrky se mohou kdykoliv vyměnit za vyprané u výkonného praporčíka na rotě. Chodili za mnou abych jim přečetl dopis z domu. Byla to síla když pologramotná družka vynechala ve slově s 5ti písmeny jedno nebo i dvě písmena. Stejně tak jsem psal dopisy jim, které mě diktovali. Dva moji negramotní vojáci měli v 19ti letech už 4 děcka, se stejně negramotnýma družkami.

Pane Bartoši od Pirátů, úžasná Džamilo a Kocábe to bylo v době, kdy už 10 let před tím chodil Armstrong po měsíci. Na Slovensku byly tyto roty vedeny jako Výcviková rota, v Čechách se to jmenovalo Školní rota. Bolševik zřídil tuto opičárnu jako odpověď na to, kdy byl v USA prezidentem Carter a začalo se veřejně mluvit o lidských právech a soudruh zjistil, že je v ČSSR asi 600.000,- cigánů, z toho zhruba 400.000 negramotných a poslední štací kde je možné na ně působit silou a naučit je alespoň číst a psát je armáda, když už nechodili ani na ZDŠ a byla přitom uzákoněna povinná školní docházka. Proto byly zřízeny v armádě tyto roty, kterých bylo v ČSSR kolem deseti. Vimperk, Č á slav, Přerov, Znojmo, Levice, Zvolen, Humenné a další.

Za rok vojny jsme je nenaučili vůbec nic, protože měli akorát 4 pudy. Co kde sežrat, co kde vypít, co kde ukrát a co kde ošukat. Negramotnost jsme částečně odstranili tak, že jsme ty největší blbce poslali přes vojenské psychiatry do civilu aby nás lampasáci nedrbali, že nejsou výsledky. Za ten rok jich bylo asi 30. Mnozí za tu svoji tupost nemohli, protože příbuzenská plemenitba nad 3,5 promile po několik generací také udělá svoje. To vím přímo od svých vojáků, jak se v těch cigánských osadách navzájem šukali.

A od té doby do dnešních dnů, pane poslanče Bartoši, uběhl nějaký ten pátek. Přesně tedy 40 let a Vy jste se mezi tím narodil. Za tu dobu se do našich cigánů nacpaly za účelem asimilace těžké miliardy Kčs i Kč a výsledek? V Břeclavi před nádražím, kolem Schoppingu a náměstí nebýt obchodů, gymnázia, parku, dlážděných chodníků bych mnohdy nevěděl jestli jsem v Břeclavi nebo někde v Africe na Serengeti mezi paviánama. A víte co se změnilo pane poslanče Bartoši? Věkových idiotů mezi 18tým a 30tým rokem věku neubylo. Změna však nastala. Nechodí otrhaní a špinaví jak prasata, chodí ve značkovém oblečení s mobilem v ruce, jaký nemám ani já po 40ti odpracovaný ch letec h. Akorát nevím kdy chodí do práce, když se tam poflakují od rána do večera.

Až budete pane Bartoši Vy Piráti, ODS, TOP,STAN a socani opruzovat s odvoláním pana Tomio Okamury z místopřededy PS tak chci věřit tomu, že alespoň ANO a komunisti budou mít rozum a Okamura zůstane tam, kde si jej delegovalo víc jak půl milionu voličů.

Otta
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZlatí komunisti!   
Pridal tk Středa 14 únor 2018 - 06:53:27 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Aféra, o které všichni novináři mlčí, přestože jde o trestný čin zneužívání pravomoci a možná i o další trestné činy. V každém případě jde o megatunel, o kterém nemluví ani politici. Proč asi? Cui bono?

Vůbec nejde o lithium, ale o Lety a prasečák. Kolik zůstane za nehty Emanuelu Moravcovi, pardon, "německému krajanovi" Hermanovi? Všichni voliči už zapomněli na největší slib, díky kterému jistý /teď už/ politik zvítězil? Neslibuje tady někdo už pátý rok, že udělá ve všem pořádek? Proč tento trestný čin neohlásí policii? Cui bono? Babišovi voliči, vám nevadí, že váš idol neplní svůj základní slib, kvůli kterému jste ho všichni volili? Vám nevadí, že vás podrazi a že na vás z vysoka kašle?

Soudruh Hamáček, který loni podepsal trvalý pobyt vojsk NATO v ČR, prohlašuje, že Islám je pro lidstvo důležitý. Nevysvětlil však v čem. Jde tomuto politikovi o zájmy českého národa nebo jen o vlastní koryto?

Soudružka Shillerová vyrazila dlouholetého nevidomého profesionála jen kvůli tomu, že ji kritizoval kvůli bydlení v levném bytě. Na rozdíl od bývalého ministra se neomluvila a necítí žádnou vinu za likvidaci desítek firem. Tato soudružka opakovaně prováděla trestnou činnost, ignorovala soudní rozsudky, a přitom je ministryní! Tak se nechovali ani komunisté! Mladý zpěvák, ministr zdravotnictví vyrazil ředitele nemocnice Němečka. Co mi to jen připomíná?

Na Ukrajině blízko Krymu už má NATO vybudovanou základnu namířenou na Krym. Ten byl prohlášen Evropskou Utopií za ruské území. Byla tahle "maličkost" zveřejněna v "demokratické" ČT? Pane Okamuro, před kým nás NATO chrání?

13 tisíc členů ziskovek, zabývající se pomocí cikánům, dostává každoročně 1 500 000 000 kč. Jak jsou tylo ziskovky efektivní? Kolika cikánům pomohly ziskovky k nápravě? Který ministr financí se odváží tyto peníze zarazit? Napadne to soudružku Shilerovou, která vyhnala nevidomého profesionálního pracovníka z MF, protože si dovolil tu drzost kritizovat svou nadřízenou kvůli podezřele velmi levnému nájmu, který platí za vlastní byt.

Aeronet čte 3 500 000 čtenářů. Tento web čtou výhradně příznivci SPD. Podle volebních výsledků je voličů SPD jen kolem půl milionu. SPD logicky dostala mnohem víc hlasů /zhruba 70%!!!/ než ANO. Existuje lepší důkaz o zkreslenosti voleb?

OVM, Události komentáře, 168 hodin- co slovo, to lež a propaganda! Jak je možné, že už dávno není ČT zrušena? Taková propaganda nebyla ani v minulém režimu! Kam se hrabou břídilové a amatéři komunisti! Za vše mluví článek v Rukojmí: "Padesátníci, začněte konečně říkat svým dětem pravdu!" Vřele doporučuji! Proč se stále straší katastrofou při výstupu z EU, když Anglie dokazuje pravý opak! Je to ideální důkaz, že všem politikům jde jen o koryto a že kašlou na lidi. Říká-li to ekonom, pak jde o neschopného "odborníka".

Jakýsi italský "extremista, radikál, nacista a fašista", jako vždy "s temnou minulostí", postřelil šest černochů, pardon, afroeuropanů. Musíme být korektní. Přepadne-li cikán či imigrant bělocha, v tom případě nejde o rasismus?

Sobotka se vůbec nesnažil o přihlášení se k Hedvábné stezce, čím by se radikálně zlepšovala ekonomika, včetně platů. Místo toho však těsně před koncem vlády podepsal, aby imigranti u nás brali to, co v Německu, tj. minimálně 21 000 kč měsíčně. Bez ohledu na to, že průměrné důchody jsou sotva poloviční! Samozřejmě kromě toho mají nárok na jídlo, oblečení a jiné výhody zdarma. Skutečně nejde o vlastizradu?

Zelení, Dienstbier, Šabatová a další chtějí nadřadit práva imigrantů před českými gayi. Vážení gayové, ještě je budete volit, když na vás zvysoka kašlou?

Merkelová chce přijímat ročně 220 000 imigrantů. Přitom EU chce, aby se i ostatní státy rozdělily o tyto příživníky. Poslední dva roky jsou do Německa v noci tajně přiváženi letecky imigranti. Totéž se připravuje i u nás. Připravují se ubytovny v mnoha našich městech, například v Brně na Tovačovského 3 v Židenicích za Židovským hřbitovem. Adresy ubytoven jsou dokonce na nějakých webech.

Euportál- Ilegální imigranti terorizují lidi: "Předtím jsem jídával chléb. Předtím, když jsme sem přišli." Říká imigrant /!/ domorodým Italům. Starosta: "Navařili jsme jim špagety v rajské omáčce a brambory s hovězím. Nikdo to nejedl, protože protestovali, že to jíst nebudou." Reportér: "Co děláte celý den?" "Co bychom měli dělat, jsme na náměstí a sedíme na lavičkách." "Celý den vysedáváte na lavičkách?" "Ano, celý den, včera jsme nejedli, protože jsme manifestovali za lepší budoucnost." Starosta: "Oni stále lžou. Oni si myslí, že všechno, nač si smyslí, musí mít." "Nemáme pořádné oblečení. To je co za bundu? Podívej se na jeho boty." "Když sem přijdou, koupíme jim úplně všechno nové. Oni to prodají a řeknou, že jsme jim nic nedali." "Chceme, aby se o nás lépe starali. Neříkám, že chceme úplně všechno, jen /!/ to, co nám patří." "Je vám tu zle?" "Ano, je nám tu zle." Jak to říkal Zeman? "Když se vám tu nelíbí, nikdo vás tu nedrží..."

Drahoš a Hilšer budou kandidovat do senátu. Jak vidět, kvůli korytu tam jde doslova každý blbec. Nebylo by na čase zrušit senát? Mají to v návrhu SPD i KSČM. Pokud jde o Drahoše, má v radixu /osobním horoskopu/ nějakou sexuální zvláštnost. Proto nemusí být pomluva, co se o něm říká. Asi i proto si ho STB držela jako agenta. Aby nebyl trestán, radši prodal svou čest. Proč se novináři nezeptají Horáčka, nejsou-li jeho peníze na propagandu Drahoše z heren? Ptali se jen u Zemana, Veleby a P.Hanniga. Umíte si představit Drahošův novoroční projev, který by mu psal Horáček? Umíte si představit rozhovor Drahoše třeba s francouzským či anglickým prezidentem? O čem by spolu mluvili? Umíte si ho představit, jak odpovídá novinářům na tiskovce? Ale to vlastně nedělal ani Havel. Zeman musel Havlovi radit, že prezident o návštěvu nežádá... Kandidát na prezidenta má sluchátka, aby věděl, co má říkat, požaduje předem připravené otázky, učí se zpaměti, co má říkat. Redaktorka mu napovídá, když se zarazí. Jak by tento "prezident" jednal v případě vojenského ohrožení ČR? Honem by sháněl Horáčka?

Ve školách se učí, že Krym patří Ukrajině, přesto, že EU prohlásila, že Krym patří Rusku. To potvrdil i Pjakin, podrobně četl vybrané pasáže z ukrajinské ústavy. Budou-li rodiče přesvědčovat své dítě, že ve škole se učí historickým nepravdám, nebudou za to popotahováni soudy? Už dnes se zatýká za názory na internetu. Co mi to jen připomíná?

Blíží se volby do EU, proto si soudružka Jourová vzpomněla, že by za těch pět let mohla udělat pro český národ něco užitečného, aby byla opět zvolena. Najednou zjistila, že by se měly vyrábět stejné potraviny pro všechny. Co konkrétně tam dělají všichni europoslanci od rána do večera za půlmilionové platy? Skutečně se bez EU neobejdeme? Pardon, jde o nejlepší koryto na světě, máte zajištěný i stotisícový důchod jako soudruh Šmudla, pardon, Špidla. Jourové bylo europoslanci či komisí vyčteno, že hájí české zájmy tím, že brání Babiše...

Podminka pro všechny europoslance a hlavně pro eurokomisaře je, že nesmí /!/ hájit zájmy své země. Bohužel, moc se o této skutečnosti nemluví. Proč asi? Ročně tam dáváme 400 milionů a dotace /naše peníze/ musíme utratit za to, co EU přikáže. Babiš přiznal, že v posledním roce jsme dostali jen to, co jsme tam dali. Dotace končí za dva roky, proto i Babiš končí v politice. Co dělá EU pro bezpečnost Evropy? Na dotace má nárok jen ten, kdo na ně dosáhne. Takže malí podnikatelé nárok nemají. Z dotací, které jsou z daní dělníků, bohatnou ti nejbohatší v celém světě a těm potřebným se vůbec nepomáhá. EU v skutečnosti podporuje korupci a ohrožuje bezpečnost celého světadílu. Právě proto byla kdysi založena světovládou, a právě proto vznikla Lisabonská smlouva. Čím později z EU odejdeme, tím víc to bude bolet. Proč politici "nechápou", že se EU díky LS radikálně změnila? Nechtějí se vzdát EU proto, že na tom nejvíc vydělávají právě oni? Proč voliči nechtějí pochopit, že dokud nebude odvolatelnost a odpovědnost politiků, tak se nic nezmění? Není právě toto důvod, proč se snaží odstranit Okamuru?

Jak je možné, že ANO, ČSSD a TOP přijímají do svých stran muslimy? Proč mají zakázáno vystupovat v ČT Okamura, Bartoš z ND, Sládek, Vandas, Konvička? Jak mohou být strany ČSSD, KDU a ODS demokratické, když odmítají referendum? Nevíte, proč mají některé české ženy s českým přijmením mužské přijmení jako v Anglii? Jsou to skutečně ženy, nebo se cítí být mužem? Proč se stále straší katastrofou při výstupu z EU? Británie dokazuje pravý opak!

Miroslav Petr

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHnusné, rasistické a xenofobní Japonsko přijalo pouze 20 uprchlíku a chce být etnicky jednotné ...   
Pridal tk Středa 14 únor 2018 - 06:41:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
České vlastenecké hnutí PRO VLAST zveřejnilo následující komentář:

O azyl v roce 2017 žádalo v Japonsku bezmála 20 tisíc lidí. Japonsko přijalo 20. Ne procent, ale prostě 20 osob. Reuters uvedlo, že "řada obyvatel vnímá imigraci jako hrozbu pro bezpečnost i pro kulturní a etnickou jednotu". A tento názor se pak odráží i v činech japonské vlády. Z našeho pohledu přístup naprosto správný.

A všimněte si ještě jedné věci; otevřeně se hovoří o "etnické jednotě". Když to samé děláme my, či kdokoliv jiný po Evropě, jsme okamžitě za rasisty, fašisty a všehofoby. Jen kvůli tomu, že chceme dříve samozřejmé právo na sebeurčení a budoucnost. Míra sebecenzury je taková, že vůbec mluvit o tom může být ve společnosti určité tabu. To je třeba přátelé překonat a to co nejdříve. Žádnému národu na světě nemůže být odpíráno právo a možnost zajistit budoucnost pro sebe a své děti; ani Japoncům, ani nám.

Jedině tak se udrží opravdová světová (nejen kulturní) rozmanitost, o které nová levice tak ráda blábolí, ale ve skutečnosti koná proti ní. A jedině tak je možné garantovat určitou míru vývoje správným směrem; nejen technicky, ale i lidsky.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3523 sec,0.0951 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,424kB