Čtvrtek 15 únor 2018
Evropa: Učiníme islám opět velkým   
Pridal tk Čtvrtek 15 únor 2018 - 18:17:45 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V Německu považuje právo šaría za důležitější než německé zákony 47 % muslimů. Ve Švédsku považuje právo šaría za důležitější než švédské zákony 52 % muslimů.

S těmito studiemi a průzkumy souzní i prohlášení evropských zpravodajských služeb. Zpravodajské agentury v Německu počátkem podzimu 2017 varovaly že, "Importujeme islámský extremismus, arabský antisemitismus, národní a etnické konflikty jiných národů a rovněž rozdílné chápání společnosti a zákonů".

Nedávný belgický průzkum, ve kterém bylo tázáno 4 734 Belgičanů, ukázal, že dvě třetiny Belgičanů cítí, že jejich země je čím dál tím více "cílem cizí invaze".

Komisař EU pro migraci, vnitřní záležitosti a občanství Dimitris Avramopoulos nedávno napsal: "Nemůžeme a nikdy nebudeme schopni zastavit migraci. My všichni musíme být co nejdříve připraveni akceptovat migraci, mobilitu a diverzitu jako novou normu a přizpůsobit tomu odpovídajícím způsobem i naši politiku."

Avramopoulos také napsal: "Migrace se hluboce prolíná s naší politikou v ekonomice, obchodu, výchově a zaměstnanosti." Vzhledem k tomu, že tito lidé by chtěli, abychom uvěřili, že migrace se stala neodvratnou a zdánlivě nespornou politikou EU, je zásadní analyzovat, jakou "diverzitu" EU zve k usídlení v Evropě, aby zdomácněla na evropském kontinentu.

Profesor islámské náboženské výchovy na univerzitě ve Vídni Ednan Aslan provedl nedávno na popud městského odboru pro integraci průzkum na vzorku 288 z přibližně 4 000 převážně afghánských žadatelů o azyl v rakouském městě Graz. Členové tohoto odboru chtěli nepochybně znát názory nově přicházejících muslimů. Výsledky byly publikovány ve studii "Religiöse und Ethische Orientierungen von Muslimischen Flüchtlingen in Graz" ("Náboženská a etická orientace muslimských uprchlíků v Grazu").

Podle této studie jsou dvě třetiny žadatelů o azyl muži, většinou ve věku pod 30 let. Všichni chtějí zachovávat své tradiční, konzervativní islámské hodnoty. Tito migranti jsou extrémně nábožensky založeni, 70 % z nich chodí pravidelně do mešity na páteční modlitbu.

Ženy jsou nábožensky založeny stejně silně, ne-li více: 62,6 % se modlí pětkrát denně, to je mnohem více než muži (39,7 %). Navíc, 66,3 % žen nosí na veřejnosti šátek a 44,3 % žen odmítá podat ruku muži.

Polovina migrantů (49,8 %) uvádí, že náboženství u nich nyní, když žijí v Evropě, hraje větší roli, než dříve v jejich rodných zemích. 47,2 % z nich je přesvědčeno, že židé a křesťané sešli ze "správné cesty" a 47,8 % z nich si myslí, že budoucnost islámu by byla ohrožena, pokud by byl islám interpretován moderním a současným způsobem.

Pro 51,6 % dotazovaných je nadvláda islámu nad ostatními náboženstvími naprosto nesporná. 55 % z nich věří, že nevěřící se dostanou do pekla.

Je v nich hluboce zakořeněn antisemitismus: 46 % z nich věří, že židé mají "příliš velký vliv na světové záležitosti" a 44 % z nich je přesvědčeno o škodlivosti judaismu. 43 % z nich míní, že židé, si za to, že jsou pronásledováni, mohou sami, zatímco 54,5 % z nich se domnívá, že se židé starají jen o sebe.

Migranti jsou netolerantní nejen k jiným náboženstvím: 50 % z nich tvrdí, že homosexualita je hřích. 44 % respondentů uvedlo, že schvalují násilí na ženě, pokud svého muže podvádí. 43 % z nich rovněž uvedlo, že otcové mají právo užít násilí proti svým dětem, pokud je to nezbytné.

Antisemitismus se skutečně v Německu tak rozšířil, že se Německo nedávno rozhodlo ustanovit zvláštního komisaře pro boj proti němu. Německo rovněž údajně připravuje legislativu, která by umožňovala migranta s antisemitskými názory deportovat ze země. Urážka "Ty žide!" se údajně stala běžnou urážkou mezi muslimskými žáky v berlínských školách.Rakouská studie není první studií tohoto druhu, která ukazuje, že muslimští migranti přinášejí do Evropy nadřazené, antisemitské a misogynní názory. V roce 2016 provedl německý think tank Hanns Seidel Foundation v Bavorsku studii mezi téměř 800 migranty ze Sýrie, Iráku, Afghánistánu a Eritreje. Tato studie ukázala, že patriarchální názory jsou mezi dotazovanými migranty velmi rozšířené, zvláště mezi migranty z Afghánistánu a mezi většinově nemuslimskými migranty z Eritreje. Více než 60 % z nich je přesvědčeno, že ženy by se měly držet doma. Antisemitismus těchto migrantů byl dalším důležitým poznatkem této studie, která ukázala, že bez ohledu na věk a vzdělání si většina migrantů udržuje antisemitské názory. Více než 50 % Syřanů, Iráčanů a Afghánců řeklo, že "židé mají ve světě příliš velký vliv".

Ostatní studie a průzkumy rovněž odhalují, že muslimové v Evropě si cení právo šaría mnohem výše než národní zákony příslušné země.

Britský průzkum v roce 2016 ukázal, že 43 % britských muslimů "bylo přesvědčeno, že části islámského právního systému by měly nahradit britské právo a jen 22 % britských muslimů tomuto mínění oponovalo". Jiný průzkum, také z roku 2016 zjistil, že téměř čtvrtina (23 %) všech muslimů podporuje zavádění práva šaría v některých částech Británie a 39 % muslimů souhlasí s tvrzením, že "manželky by měly vždy poslouchat své muže". Téměř třetina (31 %) z nich si myslí, že by pro britské muslimské muže bylo přijatelné mít více než jednu ženu. Podle stejného průzkumu se 52 % muslimů domnívá, že homosexualita by měla být ilegální.

Podle studie z roku 2014 týkající se marockých a tureckých muslimů v Německu, Francii, Nizozemsku, Belgii, Rakousku a Švédsku, průměrně téměř 60 % muslimů v průzkumu souhlasilo s názorem, že muslimové by se měli vrátit ke kořenům islámu, 75 % z nich si myslí, že je možná pouze jedna interpretace koránu a 65 % z nich prohlásilo, že právo šaría je pro ně důležitější než zákony země, ve které žijí. Konkrétně v Německu považuje právo šaría za důležitější než německé zákony 47 % muslimů. Ve Švédsku považuje právo šaría za důležitější než švédské zákony 52 % muslimů.

S těmito studiemi a průzkumy souzní i prohlášení evropských zpravodajských služeb. V Německu zpravodajské agentury počátkem podzimu 2017 varovaly že, "Importujeme islámský extremismus, arabský antisemitismus, národní a etnické konflikty jiných národů a rovněž zcela rozdílné chápání společnosti a zákonů". Čtyři hlavní německé zpravodajské agentury daly jasně najevo, že "německé zpravodajské agentury... nebudou schopny řešit tyto importované bezpečnostní problémy, stejně jako i narůstající reakce německé populace."

V Norsku šéfka norské Policejní bezpečnostní služby (PST) Benedicte Bjørnland v lednu 2016 prohlásila, že nikdo se nemůže "domnívat, že se nově příchozí budou automaticky adaptovat na normy a pravidla norské společnosti".

"Nově příchozí navíc nejsou homogenní a mohou s sebou přinášet etnické a náboženské rozbroje.... Pokud paralelní společnosti, radikalizace a extremistické prostředí budou trvat delší dobu, budeme mít jako bezpečnostní služba problém."

Není vůbec překvapivé, že se Evropané začínají ozývat, že už se necítí ve svých vlastních zemích jako doma. Nedávná belgická studie, ve které bylo dotazováno 4 734 Belgičanů, odhalila, že dvě třetiny Belgičanů cítí, že jejich země je čím dál tím více "cílem cizí invaze". Dvě třetiny dotázaných uvedly, že "v Belgii je příliš mnoho imigrantů" a 77 % z nich souhlasilo s prohlášením "Dnes se tu už necítíme jako doma, tak jak tomu bylo dříve (před masovou migrací)" Podle 74 % dotazovaných je islám "netolerantní náboženství", 60 % dotazovaných prohlásilo, že přítomnost tolika muslimů v zemi ohrožuje jejich identitu. Jen 12 % z nich řeklo, že věří, že toto náboženství je pro Belgii "zdrojem obohacení".

Studie se také dotazovala 400 belgických muslimů: 33 % z nich prohlásilo "Západní kulturu nemáme rádi", 29 % z nich řeklo, že věří, že islámské zákony jsou nadřazeny belgickým zákonům a 34 % z nich prohlásilo, že by "rozhodně preferovali politický systém inspirovaný koránem". Studie rovněž zjistila, že 59 % muslimů by odsuzovalo manželství svého syna, pokud by si vybral za manželku nemuslimku a stejně tak by 54 % muslimů odsuzovalo manželství své dcery s nemuslimským partnerem. Odezvou na tuto studii od různých kritiků -- od veřejného rozhlasu RTBF, liberálních novin Le Soir, institutu sociologického výzkumu Survey and Action a nadace This is Not a Crisis (Toto není krize) -- bylo tvrzení, že "pozorují mezi Belgičany vzestup skutečné antimuslimské paranoie, která začíná dostávat patologický rozměr.

Ukazuje se, že tyto studie, průzkumy veřejného mínění a zprávy zpravodajských služeb neudělaly na evropské lídry ani ten nejmenší dojem. Podle snílkovských slov Avramopoulose nestačí, že zejména muslimští migranti, kteří přišli do Evropy, "našli v Evropě bezpečí". Podle něj "musíme také zajistit, aby zde našli domov".

Otázkou, která však zůstává nezodpovězena, je -- pokud se evropští lídři snaží učinit islám v Evropě opět velkým -- kde by si měli Evropané vybudovat svůj domov?

Judith Bergman
je publicistka, právnička a politická analytička.

Překlad původního textu: Europe: Making Islam Great Again
Překlad: Josef Janeček
Zdroj: Czech Free Press


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTajný americký vládní program pro výchovu budoucích proamerických kádrů   
Pridal tk Čtvrtek 15 únor 2018 - 16:55:58 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dnes si budeme vyprávět o provázanosti vlivných skupin, kruhů a elit skrze americkou vládu na uplatňování americké agendy v ČR. Jsou tu zastoupeni reportéři z ČT, nebo dalších serverů Echo24, Respekt, Mafra apod., řada vlivných multikulturních žurnalistů, vrcholoví čeští politici, známí ekonomové, šéfové obřích systémových neziskovek v ČR, vrchní státní zástupci, představitelé páteřních univerzit, pracovníci v ministerstvu vnitra, spravedlnosti/justici, reprezentanti LGBT komunity, Všechny dohady, domněnky a spřádané konspirační teorie jsou minulostí.

Klíčem k tomu všemu je americký vládní program nebo chcete-li několikatýdenní stáž placená a organizovaná americkou vládou, která nese název International Visitors Leadership.

Je to jeden z klíčových projektů administrativy USA o získání přívrženců z řad mladých perspektivních nadějných politiků, businessmanů, vědeckých pracovníků, a hlavně pracovníků z neziskového sektoru.

Jde jednoduše o lidi, které si pracovníci ze služby americké ambasády vytipovaly, a které americká vláda pozvala k okružní cestě po Spojených státech, aby pod záminkou studijního pobytu u nich vzbudila citlivost k zájmům této země, tedy Spojených států.

Jedná se o program zahájený už roku 1940, založený na profesních výměnách, které se snaží »posílit vzájemné porozumění mezi USA a jinými národy, kdy americká vláda pečlivě připraví okružní stáž pro cizí vedoucí perspektivní nebo chcete-li nadějné představitele stávající i budoucí«.

Ti absolvují setkání s americkými senátory, kongresmany, ministry,akademickými představiteli, zástupci z neziskového sektoru, jednoduše občanskou společností, navštíví čtyři, pět států od Kalifornie Arizony přes Texas Oregon až po New York a samozřejmě Washington D.C., a všechno tohle ve vás zanechá monumentální velkolepý dojem a samozřejmě to ve vás vzbudí vděk, že vám tento okružní pobyt program americká vláda umožnila, úžas, přece jen vidět tolik států najednou, setkat se s tolika lidmi, absolvovat tolik prohlídek Kongresu, Capitolu, muzeí, všechno podle zaměření a profese dané osoby, protože tyto programy jsou šité na míru, a zároveň to ve vás vzbudí zvýšenou citlivost k zájmům USA, protože přece každý vám říkal, jak co v USA funguje, jakou činnost vyvíjejí, jaká agenda v jakém oboru je zrovna v kurzu a všichni se dychtivě zajímají o vaše názory, postřehy, co si o tom myslíte, což vám samozřejmě lichotí, že si vás váží, jednoduše vzbudí to ve vás snahu se tomu všemu podobat, a vyvíjet veškeré aktivity po návratu do ČR, abyste v tom vašem oboru, profesi, branži nastolili tutéž agendu, jako jste byli svědky v USA, protože velkolepá okružní jízda ve vás samozřejmě zanechala ohromný zážitek, a samozřejmě mnoho kontaktů.

Teď si představte, že tam jezdí vrcholoví politici, akademici, zástupci neziskového sektoru, pracovníci státní správy, kteří ztělesňují, zhmotňují agendu USA, kterou vykonávají zde v ČR.

Francouzští autoři napsali knihu s názvem Circus Politicus, která mapuje tajemná zákoutí světové politiky na základě protokolů z jednání, zpráv z tisku i z vystoupení zainteresovaných VIP osob a rozhovorů s nimi.

A v této knize píší:

"Být »vipéčkem« znamená zjistit, že »největší světová velmoc slibuje krásnou budoucnost".

Není se co divit, že mezi účastníky nalézáme premiéry Dánska, Belgie, nebo Francie například Nicolas Sarkozy (1985), který byl vášnivým Atlantistou, ale najdeme tu více než 500 českých občanů, kteří tento americký vládní program absolvovali už od roku 1992.

Tito účastníci zakládají vlastní občanská sdružení s cílem »dále napomáhat a přispívat k rozvoji česko– amerických vztahů«.

Symbolické je, že klub českých absolventů International Visitors Leadership působí v rámci Amerického centra v Praze na adrese Tržiště 13, na Malé Straně, Praze 1, a je financován, což se píše přímo v klubu absolventů tohoto projektu, ministerstvem zahraničí USA v rámci odboru pro vzdělávání a kulturu, tedy je financován americkou vládou.

Nejprve se podíváme do Evropy, kdo všechno absolvoval International visitors leadership:

Rakouský prezident Heinz Fischer 1964, kancléř Alfred Gusenbauer 1987, kancléř Wolfgang Schüssel 1984.

Dánsko:

premiér Anders Fogh Rasmussen 1982, později generální tajemník NATO, a nakonec se stal poradcem Petra Porošenka, aby dohlédl na restrukturalizaci ukrajinské armády, aby byla transformována pro vstup do NATO.

Finsko:

prezident Sauli Niinistö 1992. Tento Sauli Niinistö ve finském parlamentu 4. února 2016 varoval, že migrační krize představuje vážnou hrozbu prozápadní hodnoty a vyzval k přísnějším opatřením k zastavení uprchlické vlny, ve které podle finského prezidenta mnoho uprchlíků míří do Evropy pouze za lepším životem.

Pasáže z jeho projevu citovalo Yleiradio.

Ale co vím od lidí, kteří ve Finsku žijí, tak hraje na obě strany, a už se ani rétoricky příliš nevyhraňuje proti migraci na rozdíl od našeho prezidenta Zemana.

Francie:

prezident Nicolas Sarkozy 1985, o kterém jsme se zmínili, že byl vášnivým Atlantistou.

Gruzie:

bývalý prezident Mikheil Saakashvili 1999.

Německo:

bývalý prezident Joachim Gauck 1993, kancléř Gerhard Schröder 1981, nyní předsedá ruské společnosti Rosneft.

Itálie:

bývalý premiér Romano Prodi 1979, který v Itálii zavedl Euro.

Norsko:

bývalý premiér Jens Stoltenberg 1988, později generální tajemník NATO.

Polsko:

bývalá premiérka Beata Szydłová 2004. Vzpomínáme si na datum 12. ledna 2017, kdy se tisícovka amerických vojáků v tancích, obrněných transportérech a nákladních vozidlech začala valit na polské území.

Nadšeně je vítala tehdejší polská předsedkyně vlády Beata Szydłová, která prohlásila, že je toto velkým svátkem, že plní závazky, které dala polskému lidu bránit polský lid a polskou vlast, zřejmě tím myslela americké vojáky, a že prý naše vlast vítá představitele té nejúžasnější armády světa.

Tato Beata Szydłová bývalá polská premiérka, absolvovala americký vládní program International visitors leadership, což je z její rétoriky a skutků více než patrné.

Bývalý premiér Donald Tusk 1995, bývalý prezident Aleksander Kwasniewski1994.

Portugalsko:

bývalý premiér António Guterres 1978, nyní generální tajemník OSN. Antonio Guterres prohlásil na návštěvě v Saúdské Arábii na společné tiskové konferenci se saúdským ministrem zahraničí Adelem al-Jubeirem: "Jednou z věcí, které pohánějí terorismus, je vyjadřování islamofobních pocitů, islamofobních politik a islamofobních projevů nenávisti v některých částech světa". Takže podle předsedy OSN Antonio Guterese je islámský terorismus způsoben naší islamofobií. O saúdském financování mezinárodního terorismu nebo o vlivu nenávistných imámů na růst terorismu se Antonio Guteres anislovem nezmínil.

Švédsko:

bývalý premiér a poté švédský ministr zahraničí Carl Bildt 1973, Carl Bildtuž jako švédský ministr zahraničí se třeba účastnil summitu v září 2015,kde prohlásil, že Rusko podniklo invazi na Ukrajinu.

Velká Británie:

bývalý premiér Gordon Brown 1992, bývalý premiér Tony Blair 1992, řečený Bushův pudlík, bývalá premiérka Margaret Thatcherová 1967, velká podporovatelka Ronalda Reagana.

Také je zajímavý třeba Afghánistán, kde po vpádu amerických vojsk 2001 byl ustanoven premiér Hamid Karzai, který absolvoval International visitors leadership už v roce 1987, ještě v době války Sovětského Svazu s Afghánistánem, kdy Američané vyzbrojovali Tálibán raketami proti Sovětům, a zároveň zvali představitele na výměnný program, stáž, aby si je zformovali a postavili je do čela vlády za 15 let.

V příštím dílu se zaměříme na české osobnosti politického a kulturního života, kteří prošli nalejvárnou International Visitors Leadership.

Pokračování...

Autor: Tapin

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2018/02/7505-tajny-americky-vladni-program-pro-vychovu-budoucich-proamerickych-kadru.htm
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponŠílené plány Tomáše Halíka aneb kdo stojí za peticí proti kard. Dukovi?   
Pridal tk Čtvrtek 15 únor 2018 - 16:38:14 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Před 29 lety jsem vstoupil do kněžského semináře v Litoměřicích. Po několika měsících padl komunizmus a od té chvíle až po nyní jsem očitým svědkem chorobné touhy Tomáše Halíka stát se kardinálem a potom snad ještě výš... Před těmi 29 lety mu kardinálský klobouk unikl jen o vlásek. Vše už bylo dohodnuto.

Halík odlétá do Říma na svatořečení Anežky České a je si naprosto jist, že se vrátí jako nový arcibiskup pražský namísto stařičkého kardinála Tomáška. Bylo to na něm vidět až přespříliš. V Římě ho opravdu vítali podle jeho plánů. Ale sv. Anežka udělala svůj první zázrak po svém svatořečení. Statečný prof. Václav Wolf a nuncius Giovanni Coppa v hodině dvanácté zabránili tomuto heretikovi uzurpovat vysněný úřad. Dodnes těmto dvěma osobám Halík nemůže přijít na jméno. Nenávidí je stejně silně jako prezidenta Miloše Zemana, který mu stojí v cestě při jeho snaze islamizovat a posléze satanizovat český národ.

Odpadlý kněz a budhista, vítač muslimů a člen Rady moudrých – zednář – v jedné osobě, Tomáš Halík, chorobně toužil a stále touží po dvou věcech:

- po nejvyšší kariéře v církvi, aby ho totiž lidé uctívali jako Jeho Svatost, ale ještě víc než bůžka dalajlámu,

- a aby už byl konečně nastolen NWO a lidé začali myslet jako on. Každý se pak stane tím i oním – biorobotem k službám „jeho svatosti“ i zjevným satanistou.

Halík nemůže snést, když vidí nebo slyší někoho, kdo má ještě svědomí a zdravý rozum. Uvádí ho to přímo do nepříčetnosti.

Přišel čas a arciintrikán Halík znovu ucítil životní šanci. Na papežském stolci sedí František I., prosazující islamizaci Evropy a homosexualismus. Oni dva o sobě dobře vědí. Jejich duše se skrze hereze a apostazi zcela slily v jedno. Oba dva jsou podobní apoštolu Jidášovi. Halík ví, že František tu už dlouho nebude, možná už jen tento rok. A také dobře ví, že kard. Duka v dubnu dovršuje 75 let, a proto musí požádat o uvolnění z úřadu. Osud kard. Duky je v rukou Františka, který ho může odvolat, anebo ho může v úřadu nechat. František ve své církevní struktuře rozhoduje, kdo bude Dukovým nástupcem. A zde je klíčový moment. Toto je šance pro Halíka. Teď, anebo nikdy! – pulsuje v Halíkově mysli. Ve Vatikánu je už opět kmotry vše domluveno, tentokrát si to pojistil důkladněji. Praxí ale je, že i po dovršení 75 let biskup zůstává ještě 2 či 3 roky ve funkci (kard. Vlk, Radkovský). Tato praxe by však Halíkovi zhatila jeho plány.

To přece Halík nemůže dopustit! Ví, že má málo času, letos mu bude 70, proto je radikálně proti jakýmkoliv průtahům s Dukovým odchodem na emerituru! Do toho všeho navíc nikdo nikdy neví, co může Františka ještě napadnout; co když odejde sám? Anebo bude jako už neúnosný vypískán, a co potom? Halík se vrhá do zoufalého intrikánského boje. Zorganizoval až! 115 svých bezcharakterních služebníčků, kteří se podepsali pod jeho petici papežovi. Zároveň na Popeleční středu inicioval mítink na Hradě před arcibiskupstvím. Divíme se, že zapomněl na podporu účasti přizvat neziskové manifestanty s červenými kartičkami nebo své známé slušňáky a decenťáky na pride-alegorickém voze. V petici žadoní: „Přijměte abdikaci Duky, je přece za Zemana a k tomu ještě proti islamizaci, a dokonce i proti homosexuálům!“ A mezi řádky můžeme číst hlavní myšlenku petice: „Františku, jsem tu přece já, božský Tomáš!“

Nešťastný Halík prožívá opravdu vnitřní muka. Co když odvolají kard. Duku a jmenují Holuba? On je sice jeho kumpán a spoluslužebník NWO, ale... Teď, anebo nikdy – stravuje celou jeho bytost. Ve snu už vidí kardinálský klobouk na hlavě. A co bude potom? Při myšlence na „potom“ se mu srdce prudce rozbuší, potom už přece František dlouho nebude... A on, božský Tomáš, je v Radě moudrých a jeho moudří bratři ve Vatikánu moudře radí, hlavně kdo a kam! Kdo tedy má větší šanci než on a kdo se více zasloužil o prosazování NWO než právě on? A kromě toho, kdo je schopen radikálněji, cyničtěji a rychleji proměnit církevní strukturu i celý svět v totalitní satanskou říši než zase jedině on – odpadlý kněz a budhista, vítač muslimů a člen Rady moudrých – zednář Tomáš Halík.

Jenže zapomněl na modlitby Ježíšových maličkých, kteří k Bohu volají dnem i nocí, a také zapomněl, že svatí českého národa neustále stojí před Boží tváří a nedají zahynouti nám ni budoucím.

Dnes už přece i malé dítě ví, že J. Bergoglio alias František I. je heretik. Svými gesty a učením se vyloučil z církve Kristovy. Papežský úřad okupuje nezákonně a už nehraje roli, zda on někomu mandát prodlouží či neprodlouží – nikdo ho už v ničem není povinen poslouchat.

biskup Metoděj OSBMr
sekretář Byzantského katolického patriarchátu

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponŠokující skandál! Bakolovo vydavatelství Economia spustilo největší cenzuru v historii České republiky!!!   
Pridal tk Čtvrtek 15 únor 2018 - 09:19:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
INFOKURYR.cz jako nezávislý zpravodajský server se také stal obětí Bakolovo vydavatelství Economia, které krom jiného provozuje portál Centrum.cz, a maže maily s odkazy na naše články.

Chcete-li někomu, kdo má zřízený mail na těchto stránkách poslat odkaz článku z našich stránek, tak vašemu blízkému nikdy tento mail nedojde. Je jednoduše zablokován a smazán.

Na celou skandální záležitost jako první upozornil nejznámější informační web Aeronet:

"Jak se podařilo naší redakci zjistit, zhruba od prosince minulého roku neznámá osoba a zaměstnanec ve společnosti Economia, anebo někdo ze zaměstnanců nebo majitelů dodavatelské společnosti Excello, s.r.o., která Economii poskytuje outsourcované bezpečnostní služby, vydal příkaz k zahájení cenzury, v rozporu s Ústavou České republiky a dalšími zákony. Kdokoliv totiž napíše do emailu slovo “aeronet.cz”, bez ohledu na to, jestli jde o slovo v textu, anebo o součást URL linku na článek, tak takový email po odeslání na jakýkoliv email na Centrum.cz prostě zmizí a není doručen, přičemž odesílatel o ničem neví, protože jeho email v pořádku odejde. Důkaz o této cenzuře poskytl přímo jeden z jednatelů společnosti Excello, s.r.o., která provozuje systém Virusfree, který má za úkol filtrovat nevyžádanou poštu, a to v rozhovoru pro český server Root.cz"

To samé se však týká i zasílání zpráv z našeho serveru INFOKURYR.cz, jak jsme si sami mohli ověřit!

Totalitní praktiky vydavatelství Zdeňka Bakaly neznají hranic, jde o neskutečné porušení zákonů a demokratických principů, více podrobných informací naleznete níže na uveřejněných odkazech:

V České republice byla oficiálně spuštěna cenzura...

https://aeronet.cz/news/v-ceske-republice-byla-oficialne-spustena-cenzura-za-asistence-slovenskeho-neziskoveho-sektoru-freemaily-zdenka-bakaly-zrusily-blokaci-parlamentnich-listu-ale-emaily-se-zminkami-o-aeronetu/

Víme první...

https://aeronet.cz/news/vime-prvni-bakaluv-freemail-centrum-cz-maze-a-blokuje-od-prosince-minuleho-roku-vsechny-emaily-ktere-obsahuji-odkazy-nebo-zminky-o-serverech-ceske-alternativy-blokovan-je-aeronet-parlamentni-listy/

Centrum.cz věrolomně nedoručuje emaily obsahující zmínku o tzv. desinformačních webech...

http://www.zvedavec.org/pocitace/2018/02/7503-centrumcz-verolomne-nedorucuje-emaily-obsahujici-zminku-o-tzv-desinformacnich-webech.htm

Šiřte tuto zrůdnou praktiku nové Bakolovo "kavárenské" totality mezi všechny čtenáře a zrušte si mailové adresy na Bakalovo portálech!


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponStěžuje si na veřejnoprávní Čt 81% národa? RRTV trestá. Ale na žádost oněch 19%! Fraška, nebo podvod?   
Pridal tk Čtvrtek 15 únor 2018 - 08:51:58 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Také si připadáte jako v říši bláznů? A Bakalovy noviny se smějí, jací jsme trotlové: stačí, aby oni oznámili a RRTV je v pozoru. Že se jedná o zhovadilost? No a co, před národem je RRTV přísná a trestá. Bakala se trhá smíchy.

Samozřejmě na podnět "nemalipulativní" ČTK vyšel tento jásající text

ČT reaguje na stížnosti na ruský dokument zlehčující zločiny komunismu. Uvede diskusi historiků

•Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ČT upozornila, že odvysíláním ruského dokumentu porušila zákon.
•V jednom z dílů dokumentárního cyklu, který se zabýval osobností Lavrentije Beriji, byly podle rady i historiků zlehčovány stalinistické čistky.

K ruskému seriálu Zapomenutí vůdci, jehož uvedením Česká televize podle Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) porušila zákon, uvede ČT dodatečně diskusi historiků. Sdělila to mluvčí televize Karolína Blinková. Podle RRTV dokumentární seriál zlehčuje stalinistické čistky. V otevřeném dopise kritizovaly uvedení seriálu více než dvě stovky osobností, včetně rusistů, historiků či pedagogů.

Seriál z roku 2016, odvysílaný ČT loni, popisoval postavy režimu sovětského diktátora Josifa Stalina. ČT porušila podle RRTV zákon o vysílání hlavně uvedením dílů o Lavrentiji Berijovi, jednom z vykonavatelů politických čistek. Pořady vyzdvihují Berijovy úspěchy a bagatelizují jeho podíl na zatýkání, deportacích a popravách, uvedla rada. Žádala proto po ČT nápravu. "S ohledem na reakci části veřejnosti (Evropské hodnoty od tyče a Romancov s Fištejnem?) na dokument jsme se rozhodli zařadit do vysílání - pravděpodobně 5. března - diskusi renomovaných historiků k tématu i ke zpracování a vyznění dokumentu," uvedla mluvčí ČT.

Ti renomovaní historici budou správně prověření a poučení...

Na RRTV se kvůli seriálu Zapomenutí vůdci obrátil rusista Machonin, který rovněž na webu Babylon Revue zveřejnil otevřenou výzvu ČT k nápravě. K výzvě se připojilo zhruba 240 lidí, kromě historiků či pedagogů i umělci, bývalí političtí vězni a politici.

A kdože je ten pamětník Machonin? Autobiografie

Narodil jsem se roku 1976!!

Listopad ´89 mě zastihl na základní škole, kde jsem se jako „profesionální revolucionář“ snažil udělat dojem na spolužačky. Ve čtrnácti jsem poprvé podnikl cestu po Sovětském svazu (do jeho rozpadu zbýval necelý měsíc) a vysloužil si pověst odvážného cestovatele.

Takže ve dvanácti se z Machonina stal tvrdý disident, ve čtrnácti jako excelentní politik pochopil Sovětský svaz a rázem věděl, pan rusista, na čí straně stát. Takže má plné právo zastupovat bojovníky proti Stalinovi, Berijovi...

Asi není co dodat: RRTV je skutečně hvězdná...

Zdroj: http://www.skrytapravda.cz/domaci/1443-stezuje-si-na-verejnopravni-ct-81-naroda-rrtv-tresta-ale-na-zadost-onech-19-fraska-nebo-podvod

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČapí Lety? Okamura a Babiš na jedné lodi, do které je dovoleno střílet ze všech stran! Vztek ze znovuzvolení Miloše Zemana si kavárna vylévá na prezidentových spojencích   
Pridal tk Čtvrtek 15 únor 2018 - 07:42:51 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Čapí Lety? Okamura a Babiš na jedné lodi, do které je dovoleno střílet ze všech stran! Vztek ze znovuzvolení Miloše Zemana si kavárna vylévá na prezidentových spojencích. Z lidského, humánního hlediska však akceptujme pietní vzpomínku všech (nejen romských) obětí z tábora v Letech. Brzy můžeme držet pietu za český národ a naši státnost ve světle nové a divné Evropy!

Výrok předsedy SPD Tomia Okamury začíná nabývat rozměrů ne nepodobných kauze Čapímu hnízdu s A. Babišem v pozadí. Nechápu co zas až tak strašného či nepřijatelného T. Okamura řekl, když o táboře v Letech se už toho řeklo a ne vždy přesně či pravdivě tolik, že těch několik pár slov pana Okamury nestojí snad ani za zaznamenání. Je to spíše bouřka ve sklenici s vodou. Nicméně, všechno zlé je pro někoho dobré, jsou totiž jistí lidé a jisté partaje, kterým tento výrok přišel velice vhod, neboť SPD je pro ně jednak nežádoucí konkurencí, ale hlavně strana, jejíž program je v rozporu s jejich programem a navíc, SPD se uchází když ne o spoluvládnutí s ANO, pak za jistých podmínek jsou ochotni, vládu Andreje Babiše podpořit. Prohlášení T. Okamury (za které se mj. veřejně omluvil) je pro ně natolik „ nepřijatelné“, že se k němu vyjádřil J. Bartoška (místopředseda KDU-ČSL) s výzvou, že za něco takového je třeba místopředsedu sněmovny, pana Tomia Okamuru odvolat. Stejného názoru a stejný požadavek kromě KDU-ČSL, mají i Piráti, TOP O9, STAN, ODS a část z poslanců z ČSSD. Nic nového pod sluncem, to jsou strany, které jsou na opačném, opozičním pólu politické demokracie v ČR. Ale obraťme pozornost k historii samotnému táboru v Letech.

Není pochyb o tom, že v pracovním táboře v Letech došlo k událostem, které postihly občany cikánského původu,ale i občany necikánského původu. Problém však je, že na existenci tábora v Letech u Písku existuje celá řada názorů, pohledů, hodnocení, které se navzájem, často výrazně, rozchází. Tak např. v článku v Parlamentních listech.cz z 18. srpna 2017, se píše, že… “Lety byly původně kárným pracovním koncentrákem pro české Židy, kteří byli určení k pracem likvidaci polomů na pozemcích knížete Schwarzenberga a kde Židé pracovali velmi usilovně. Jednalo se především o inteligenci, mj. advokáty, lékaře, zubaře a podobné, kteří neměli potřebný fyzický fond a zkušenosti s těžkou a náročnou prací v lese. Z těchto důvodů, při srovnání s očekávanými předpoklady, také podávali nedostatečné výkony. Proto byli odsunuti do Terezína a odtud do Osvětimi.“

Jiný zdroj však v této souvislosti uvádí, že… “tábor v Letech původně sloužil jako pracovní tábor, následně od 1.1.1942 byl sběrným táborem a od 2.8.1942 se už stal cikánským táborem. Vězni (bez rozdílu národnosti nebo rasy) do tábora přicházeli z výkonu trestu a pobyt v pracovním táboře je měl naučit pracovat, než byli propuštěni. Vězni pracovali na výstavbě silnice, na polích a v lese po celém okolí tábora.” Tento zdroj však vůbec neuvádí, že by tábor v Letech byl původně kárným pracovním koncentrákem pro české Židy a rovněž zde není zmínka, že by osazenstvo tábora mělo být především z řad inteligence.

Pokud jde o informace o obětech na životech v souvislosti s pobytem v táboře v letech, pak podle romských organizací v protektorátu prošlo táborem v Letech 1.308 cikánů a táborem v Hodoníně u Kunštátu to bylo 1.375 , přičemž v prvním případě na následky strádání, především zimy a nemocí zemřelo 327 osob, ve druhém 207, celkem 534 osob. Jiný zdroj uvádí, že v táboře v Letech zemřelo celkem 30 mužů, 48 žen, 3 chlapci, 4 dívky, celkem 241 dětí mladších 14 let. Celkem prošlo branou vyhlazovacího tábora v Osvětimi 420 vězňů z tábora v Letech, z toho bylo 215 mužů a chlapců a 205 žen a dívek.

Jak je výše zmíněno, existuje mnoho pohledů, verzí a názorů na tábor v Letech, pokud jde o jeho, osazenstva a průběh činnosti v něm. Je proto značně obtížné vyjádřit faktické, definitivní skutečnosti, protože co pojednání, to jiné vidění, fakta a hodnocení. Na své si také přijdou ti, kteří se vyjadřují tak, aby jejich hodnocení bylo konzistentní s názory jistých kruhů, které je za takové podání jistě patřičně ocení, resp. odmění.

Nicméně je také pravda, že na našem území bylo cca 50 podobných typů táborů, kde docházelo k podobným tragédiím jako v Letech, ale byly tragédie a oběti jiné, jako např. při bombardování měst americkými letadly, oběti v rámci bojůvek partyzánů s nacisty, pogromy na celé vesnice atd., nad kterými se nikdo se nepohoršuje, že jim chybí pieta. A určitě by jejich pozůstalí (stejně jako Romové) měli právo se piety dožadovat.

Protože u obětí v Letech jednoznačně nevyplývá, že se jednalo výlučně o oběti cikánského původu, ale že obětmi byli i Židé a občané necikáni, potom památník, eventuálně pieta, čehož se vehementně domáhají členové Výboru pro odškodnění romského holocaustu nemohou být chápány a akceptovány jen jako památka obětem pouze občanům cikánského původu, ale (pokud by k realizaci památníku došlo), jako pietní místo a památník všem, kteří táborem v Letech prošli, v něm zahynuli resp. těm, kteří byli z tohoto tábora transportování do koncentračního tábora v Osvětimi. Tato definice by měla být respektována proto, aby tábor v Letech nebyl , jako by si někdo přál, charakterizován a chápán jako klasický koncentrační tábor., neboť tábor v Letech nesplňoval jisté základní podmínky a charakteristiku koncentračního tábora. Zde je definice, k čemu slouží koncentrační tábor: koncentrační tábory slouží k izolaci, terorizování i fyzické likvidaci politických odpůrců, popřípadě účastníků osvobozeneckého hnutí v závislých, či okupovaných zemích. Za nic takového však nebyli v Letech vězni izolováni. Navíc, tento tábor nebyl vybaven potřebným technickým vybavením, resp. zařízením, jako např. plynovými komorami (sprchy), pecemi k pálení obětí, šibenicí, gilotinou a podobným zařízením, určených k vraždám a likvidaci vězňů.

Nabízí se tedy zásadní existenční otázka a to, zda tábor v Letech splňoval tyto základní ukazatele (charakteristiku) koncentračního tábora? Aniž by bylo nutné pitvat se v rozboru této definice a porovnávat je s fakty a skutečnostmi, které existovaly v táboře v Letech lze jednoznačně konstatovat, má-li být dán průchod pravdě, všechny skutečnosti nasvědčují tomu, že tábor v Letech u Písku koncentračním táborem v pravém smyslu tohoto označení rozhodně nebyl. To však neznamená, že by to mělo jakkoli snižovat a zpochybňovat utrpení a z toho plynoucí oběti, které v tomto táboře existovaly.

Nyní názor, za který budu nejspíše označován za rasistu, fašistu, xenofoba, nacionalistu atp., nicméně se jim snažím vyjádřit objektivní pravdu, kterou někteří lidé nejen neradi slyší, ale dokonce ji vehementně odmítají. Aniž bych měl v úmysl snižovat hodnotu lidského života na základě rasy nebo národnosti, není od věci si připomenout několik faktů a skutečnosti, které se týkají cikánů, jak se jim dříve říkalo a jak se také sami označovali (někteří na tom dokonce trvají i dnes), resp. občanů, dnes Romů a sice, že do tábora v Letech údajně přicházeli lidé z výkonu trestu, pobyt v pracovním táboře je měl naučit pracovat. To nasvědčuje tomu, že zde převažovali občané cikánského původu, kteří nepracovali a zřejmě pracovat odmítali. Zřejmě i z těchto důvodů, či za tím účelem byl vrchním velitelem neuniformované protektorátní policie vydán výnos o potírání tzv. “cikánského zlořádu”. Na základě výnosu pak policejní úřady a také četnické stanice sepsaly všechny „Cikány, cikánské míšence a osoby žijící po cikánsku.“ Jejich další osud již není znám.

Nicméně, buďme upřímní, otevřeně a bez předsudků si připusťme, že občané „romské“ národnosti (ke které se dnes oficiálně hlásí jen asi čtvrtina všech Romů), se od svých typických cikánských vlastnosti, tj. nepracovat a vyhýbat se práci a jiných známých cikánských „zvyklostí“, do dnešního dne neoprostili. Připusťme si také, že občané této minoritní komunity dlouhodobě působí státu a společnosti činí nemalé problémy nejen z principu jejich rodových zvyklostí a vrozené mentality, ale hlavně a především z nerespektování zákonných občanských povinností, když na druhé straně naprosto dokonale znají svá občanská práva.

Vycházeje z uvedených skutečností položme si seriozní otázku, jak moc či málo jsou občané romské minority ve srovnání s majoritními občany pro naši společnost ekonomicky užiteční či prospěšní, protože jakkoli se to snaží naši politici nepřiznat, romská problematika je z pohledu sociální ekonomiky výrazně v červených číslech především z titulu různých finančních dávek, příspěvků, přídavků, podpor atd., v nemalé míře i v činnosti tzv. proromských neziskovek a jejich dotace státem, zaměřených na pomoc při řešení romských problémů. Otázka nemá absolutně nic společného s rasovou, ani národnostní otázkou, případně nějakou diskriminací, protože stejně tak se můžeme ptát, jak jsou nebo budou ekonomicky užiteční imigranti v SRN, Francii, Švédsku a jinde, kteří tam rovněž odmítají pracovat.

Jak výše zmíněno, měl by být občanům romské národnosti, kteří se v táboře v Letech u Písku stali oběťmi postaven pomník jako pietní vzpomínka na jejich utrpení, které se staly v důsledku II. světové války. Z lidského, potažmo humánního hlediska je otázka piety a památníku zcela na místě, už třeba proto, že táborem v Letech prošli nejen cikáni, ale i občané necikáni, kteří byli také vězněni za nějakou trestnou činnost a poté převezeni do tábora v Letech. V případě cikánů to ale byla (a mnohdy je dosud) jejich přirozená vlastnost, že vedli toulavý život, že se vyhýbali práci, případně také páchali trestnou činnost (hlavně drobné krádeže). Je to pochopitelné, byli to prostě cikáni, kteří jsou tímto způsobem života vedeni po celá staletí. A jen velmi těžko se přizpůsobují civilizační legislativě 21. století. Tento fakt nelze nijak ospravedlnit.

Při poctivém, pravdivém a odpovědném hodnocení české romské komunity z celospolečenského pohledu, jako je respektování zákonů, občanských povinností, pracovitosti, čestnosti, poctivosti, slušnosti, vzdělanosti a podobných morálně charakterových v porovnání s vlastnostmi řadového občana České republiky se neodbytně nabízí velmi žádoucí morální otázka, zda po všech dosavadních, všestranných zkušenostech soužití s romskou komunitou je nutné až tak neadekvátně adorovat nejen válečné romské oběti, ale obecně celou dnešní romskou komunitu? Důrazně poznamenávám, že tímto názorem nijak nehodlám diskriminovat romské občany, ani dehonestovat snahu a zájem společnosti o jejich postupnou integraci do společnosti, jen konstatuji stav věci, jak se projevuje po letitých, ne zrovna málo složitých zkušenostech s jejich životem v občanské společnosti ČR.

Jiří B a ť a
14. února 2018

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJiří Paroubek: Zbohatnutí à la Bakala   
Pridal tk Čtvrtek 15 únor 2018 - 07:28:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Z. Bakala, zkrachovalý uhlobaron, bývalý spolumajitel kamenouhelných dolů OKD, nehodlá přistoupit na požadavek insolvenčního správce OKD Lee Loudy, který se dožaduje úhrady 12 mld. korun po Z. Bakalovi, P. Kadasovi a jejich firmách. Tím důvodem, proč se Louda, coby insolvenční správce, dožaduje zmíněné částky 12 mld. Kč, je to, že Bakala a spol. si v letech 2011 a 2012 vyplatili tuto částku jako dividendy. A to aniž by vytvářeli v OKD potřebný zisk. Jen tak mimochodem, jak argumentuje Lee Louda, v letech 2006 – 2011 si oba spolumajitelé OKD vyplatili 65,2 mld. Kč dividend, ale jejich zisky za tu dobu dosáhly jen 33,5 mld. Kč. V letech 2010 Bakala sponzoroval oficiálně před volbami do sněmovny tři strany budoucí pravicové vládní koalice: ODS, TOP 09 a Věci veřejné, částkou blížící se 20 milionům korun.

Bakala si zřejmě kupoval čas, aby nemusel splnit svůj veřejný závazek prodeje více než 43 000 bývalých hornických bytů OKD, jejich nájemníkům za okasní ceny. Odhaduje se, že poté co prodal tyto byty novému vlastníkovi s nejasnou majetkovou strukturou, mohl za ně utržit 20 – 25 miliard korun. Některé odborné odhady hovoří o tom, že Bakala se svým společníkem dokázal vytáhnout z OKD, za dobu svého působení, odhademļ 100 – 120 miliard korun. Odhaduje se také, že Bakala koupil na podzim 2004 od privatizátorů společnost OKD poté, co tito získali ke svému majoritnímu také minoritní podíl v této společnosti od státu, za celkem 10 mld. Kč. Je zajímavé, že se nikdo z přátel pravdy a lásky nepohoršuje nad tím, že Bakala, tento soudem uznaný gauner, sponzoruje Knihovnu Václava Havla.

Dalším zajímavým momentem je, že právním zástupcem Bakaly a spol. je někdejší ministr spravedlnosti, jenž byl nucen odejít jako „lžidoktor“ ze své funkce, Jan Kalvoda. Připomeňme si, že Jan Kalvoda byl v médiích jedním z nejhlučnějších podporovatelů rozhodnutí Ústavního soudu v září 2009, kterým byl protiústavně zrušen ústavní zákon, kterým se otvíraly dveře předčasným volbám v říjnu 2009. Z. Bakala byl jedním z těch, kdo neměli naprosto žádný zájem na tom, aby v mimořádných volbách v říjnu 2009 zvítězila, jak tehdy všechny průzkumpy veřejného mínění ukazovaly, levice. Tedy přesněji sociální demokracie. Autor tohoto článku, pokud by se tehdy stal, po vítězství levice, předsedou vlády, by jako jednu z nejvyšších priorit nové vlády řešil otázku prodeje bytů OKD jejich nájemníkům za rozumné ceny. V té době ovšem mu nebyla jasná role, kterou při privatizaci OKD sehráli dva osobní a političtí přátele B. Sobotka a R. Pokorný, jenž dlouhodobě spolupracoval a zřejmě i nadále spolupracuje se Z. Bakalou.

Z tohoto hlediska vidím jako velmi užitečné ustavení sněmovní vyšetřovací komise, která odkryje všemožná temná zákoutí privatizace OKD a podíl jednotlivých osob na této ostudné privatizační kauze.

Jiří Paroubek

Zdroj: Vaše věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponO obětech nacismu mluví všichni ostatní, jen oběti a pozůstalí jsou umlčováni   
Pridal tk Čtvrtek 15 únor 2018 - 07:22:19 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dnešní blábolení o Letech, koncentrácích a sudetech - jinak se to z pohledu pozůstalých a obětí nacismu nazvat nedá! - se vyznačuje jedním pozoruhodným atributem. K otázkám okupace, nacismu, koncentráků a obětí se vyjadřuje kdekdo - hlavně v mainstreamových médiích - ale hlasy samotných obětí nebo pozůstalých po obětech nacismu de facto hlavní média nepřipouštějí buďto vůbec, anebo ve výjimkách s dehonestačním či dekvalifikačním ódiem.

Viz například dávnější napadení hrdiny od Tobruku generála Vranského panem knížetem (pro údajnou "neargumentaci" !?), anebo napadání Českého svazu bojovníků za svobodu novináři jako je pan Navara, atd.

Takový příklad problematického chápání minulosti poskytuje i jinak mně sympatický podnikatel pan Tomáš Hrdlička, jenž podpořil volbu pana presidenta Zemana. Pan Hrdlička sice ve svém vyjádření (PL, "Dílo zkázy.Tohle rozhodlo,že Miloš Zeman vyhrál prezidentské volby..." správně poukázal na nebezpečí zjednodušování dějin, ale sám chyboval takřka stejně.

Vyjadřoval se například k dr.Miladě Horákové a vytkl jí, že sice byla obětí nastoleného režimu,leč ona sama byla členkou Svazu přátel SSSR, vystoupila pro Lex Schwarzenberg apod. Nu což, toto měla být její chyba?? Kdyby pan Hrdlička zkoumal dějiny přesněji, věděl by, že Lex Schwarzenberg byl jen dobovým naplněním předchozích požadavků pozemkových reforem I. republiky, jež žádaly, aby se pozemkové vlastnictví prohabsburské šlechty, sloužící panující dynastii, rozdělily dle Washingtonské deklarace českému rolnictvu! A její členství ve Svazu přátel SSSR?? Tehdy byl SSSR náš spojenec, osvoboditel, Brežněv byl zahrabán v nomenklatuře, a mnoho nekomunistů věřilo ve spojeneckou spolupráci se Sověty. A vytýkat stranám osvobozené republiky souhlas s vyloučením agrární strany z politiky - to měl být podle pana Hrdličky antidemokratismus??

Zde pan Hrdlička opět prokázal špatnou znalost historie republiky. Agrární strana totálně zradila I.ČSR, její předák Beran se stal činovníkem protektorátní vlády, on, který proslul výrokem "Hitler mi prkenici nesebere, bolševik ano". Jako pan Hrdlička doporučuje knihu pana Polanského Bouře, tak já panu Hrdličkovi doporučuji knihu Pavla Finka Hnědá bestie. Tam se dočte o zradách agrárníků, jistého maltézského rytíře, pangermána opata Helmera, a jiných aktérů protektorátního režimu. A kniha pana Polanského na rozdíl od knihy Pavla Finka postrádá konkrétní důkazy o české vině na táboru Lety. I tato kniha paušalizuje, a jen její obrazný poukaz na rod z Hluboké a na účast jistých příbuzných fetišizovaného vládce sametu, znemožnil její kritické vydání u nás.

Kdyby pan Hrdlička znal dobře historii protektorátu, věděl by a musel by vědět, že protektorátní "české" orgány a úřady neměly nikdy právní subjektivitu, a orgány tzv. protekorátní vlády jako četnictvo a protektorátní vojsko, byly orgány kolaborační moci III.reichu. Bez velení SD, SS a gestapa nesměl tzv.protektorátním četníkům ani spadnout vlas z hlavy. Každý, kdo sloužil v těchto orgánech - pokud tam nebyl vyslán odbojem jako skrytý agent! - musel počítat s tím, že po osvobození vlasti bude vyšetřován, souzen a odsouzen jako kolaborant! To se taky v mnoha případech stalo skutkem. Protektorát svým ustavením se dostal do pozice stejné jako francouzský protektorát Vichy, nebo holandský, dánský a jiné okupační režimy!

Tady se neustále blábolí o Letech, případně o Hodonínu (o něm pohříchu méně), a na české Svatobořice, které věznily nejen mužské příbuzné tzv. nepřátel říše, ale dokonce i jejich ženy, sestry a děti, nevzpomene nikdo z tzv. kompetentů, nehlesne ani jediný medialista hlavních médií, ani jediný politik. Hanba jim! Takže o poměrech a české vině v protektorátu by neměl nikdo vykládat bez kvalifikace a znalostí.

Ale zpět k našemu tématu.

Hlas obětí nacismu, které doposud žijí, jako třeba lidické nebo ležácké ženy, vůči hlasu sudeťáků, v podstatě v tzv. hlavních médiích vůbec nezaslechneme. A hlasy nás pozůstalých po obětech gestapa, koncentráků jako je Osvětim, Mauthausen, Sachsenhausen,Flossenbürg, Gross-Rosen, Ravensbrück, Dachau, a různých vězení, jako Plötzensee, Breslau atd. jsou neustále umlčovány, případně dehonestovány.

Jen v Brně byla tato vězení a koncentráky:

Špilberk, Kounicovy koleje, Sušilovy koleje, Cejl, Pod Kaštany, Právnická fakulta. V Kounicových kolejích, Pod Kaštany a dle některých i na Špilberku, se popravovalo. Hojně za obou stanných práv, a na popravy se chodily za 3 marky vstupného dívat brněnské Němky a sudeťačky s dětmi, a řvaly: "Nur drei, nur fünf", když ten den bylo podle nich jen málo poprav! Naše české ženy bydlící v okolních domech u Kounicových kolejí, z výstřelů poprav zešílely a dvě z nich porodily i postižené děti...

Účelová debata o Letech nepostihuje utrpení Romů, ale stala se hyenistickou zbraní proti nám Čechům. Ano, Romové v Letech zajisté hrozně trpěli, a před nimi tam trpěli naši židovští spoluobčané, kteří pak byli odvlečeni do vyhlazovacích táborů. A co jsme slyšeli o židovském utrpení v Letech? Takřka nic!

A řešení pietního místa v Letech? Nikoho nenapadlo z našich všiváků politiků, že výkup vepřína by mělo řešit Německo, které nařídilo stavbu Letů, když protektorátní ouřady byly jen jejich výkonná ruka. Ať náklady na výkup vepřína platí Německo, které toto vše zavinilo, nikoli česká vláda x let po Německem prohrané válce! Němci nezaplatili ani zlomek reparací, které nám dluží dle Postupimi a Paříže, a všechny kvaky politiků, jako byl třeba pan kníže, že "otázka reparací nepadá v úvahu", jsou jen ubohý politický podvod.

Jako pozůstalému po oběti gestapa a příbuznému obětí Osvětimi z obou stran, po otci i matce, je mi stydno z vyjadřování řady novinářů, politologů a politiků o otázkách protektorátu, okupace, koncentráků a sudetů. Jedině pan president Ing.Zeman se k otázkám postavil čelem. Je nesmrtelný jeho výrok, publikovaný v Lidovkách: "Odsun byl lepší než smrt!" Ano, toto je historická pravda. President Beneš často varoval, že pokud sudeti zůstanou po své velezradě, zemězradě a vlastizradě v republice (nepočítaje německé antifašisty!), můžeme očekávat krvavou občanskou válku. Měl pravdu a sudeti mohou olíznout všech deset, že poválečných excesů u nás bylo jen relativně velmi málo. Když to srovnáme třeba s Alsaskem-Lotrinskem, tam se marocké pluky s Němci, kteří neuprchli do vnitra reichu, nikterak nemazlily... Neustálé hermanovské lži, tvrzené do omrzení o sudetské kolektivní nevině, prostě s tvrdou pravdou fakt a zkušeností obětí nacismu a pozůstalých neobstojí. Dekrety presidenta republiky nebyly žádná etnická čistka ve stínu Moskvy, jak neustále blábolí pan exministr Herman. Jeho instalace do vládní funkce byla naprostým neštěstím českého národa a pokud nevědomí voliči zvolí takového muže senátorem, bude to jen další politická ostuda republiky. Pokud se česká veřejnost nebude seznamovat s pamětí oné hrstky žijících obětí nacismu a s pamětí pozůstalých po těchto obětech, nemůže mladá generace Čechů, Romů, Židů a dalších nabýt pravé historické vědomí o skutečnostech protektorátu a naší okupaci.

Samozřejmě, nepřátelé republiky a obhájci kolaborantů a sudetů si toto nepřejí. Dokud uvědomělí voliči nevymetou z politiky všechny ty korifeje sudeťáků, nemůže se stav republiky v tomto ohledu změnit. Tady si musí vyčistit stůl především voliči sociální demokracie, lidovců a topistů. Pokud si do čela budou neustále dávat takové obhájce sudeťáků jako je paní Marksová-Tominová, jako jsou pánové Bělobrádek a Herman, jako byl tragický premiér Sobotka se svým blábolem o "sudetech jako spojencích", do té doby se našich hlasů tyhle partaje nedočkají, a Herr Pehe se musí utěšovat čekáním na naši smrt, jak to prohlásil u nás voličů pana presidenta Zemana. Ale historická pravda je jen jedna a nedá se trvale umlčovat. Jednou se provalí jako řeka a spláchne bahno všech lží, které nakupili obhájci protektorátu a sudetů.
- - -

Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I
autor je pozůstalý po oběti gestapa, příbuzný obětí Osvětimi a sekyrárny Pankrác

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJak je to s tou StB?   
Pridal tk Čtvrtek 15 únor 2018 - 07:07:54 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dnešním komunistům se vyčítá i to neexistující, aby se odpoutala pozornost od novodobých politických a ekonomických „prasáren" z dílny demokratických a prozápadních stran!

Po Sametu se zlí lidé dostali do demokratických státních struktur, což znamená trvalé rozkrádání a tunelování státního majetku a přírodních zdrojů.

Tito zlí lidé jsou pevněji a pevněji přisáti k veřejnému penězovodu, současný marasmus a špatná legislativa je tedy chrání; ale běžní občané jenom přihlížejí, bojí se provést dosti potřebnou revoluci.

A proto je skartování StB seznamů na poslední chvíli jen pro vyvolené zločince, kteří převlékli kabát, a dodnes parazitují na lidském neštěstí, bídě a utrpení!

Pořád nám média vnucují, že máme vysněnou svobodu a demokracii, ale situace politická a hospodářská je mnohem totalitnější!

Václav Kovalčík

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVadí vám jeho slušnost, smířlivá povaha a schopnost kompromisu? Hanba vám!   
Pridal tk Čtvrtek 15 únor 2018 - 07:05:07 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V pondělí 12. 2. 2018 se v našich médiích objevila informace, podle které skupina katolíků poslala do Vatikánu stížnost na pražského arcibiskupa Dominika Duka. Mimo jiné tvrdili, že pod jeho vedením "církev hnědne.

To, že se někteří lidé nemohou smířit s tím, že je u nás hlavou katolické církve pan kardinál Dominik Duka je známá věc.

Nejvíc jim asi vadí jeho slušnost, jeho realistický pohled na svět, jeho smířlivá povaha a schopnost kompromisu.

Proto na něho neustále útočí, napadají ho a snaží se ho zdiskreditovat.

O této štvanici jsem psal již v prosinci 2015 ve svém článku Hon na kardinála.

O tom, že se „kritici“ kardinála Duky neštítí prakticky ničeho svědčí i komentář Luboše Dobrovského v týdeníku Dotyk. Luboš Dobrovský m.j. píše že, „Jejich občasné pozitivní programové úsilí jako straně křesťanské kazí svými hrubými a ničím nepodloženými výroky vůči jinověrcům hlava katolické církve, kardinál Dominik Duka, podporující nikoliv porozumění, jak by bylo lze u křesťana předpokládat, ale nenávist podobnou té, kterou vůči křesťanům svého času provokovali komunisté nebo vůči Židům nacisté.“

A jak křesťanští aktivisté v pondělí avizovali, tak ve středu (14. 2. 2018) udělali. Na happeningu před Arcibiskupským paĺácem zveřejnili dopis papeži Františkovi, ve kterém ho vyzývají, aby Dukovi neprodlužoval mandát.

Závěr dopisu je sice protkán láskou a něhou (S láskou k matce církvi a pozdravem Chvála Tomu, který zahrnuje svojí něhou všechno, co existuje, sestry a bratři katolíci s podporou dalších křesťanů i lidí jiných vyznání), uvnitř dopisu však jeho signatáři házením špíny na pana kardinála Duku rozhodně nešetří.

Podpisy všech signatářů tohoto dopisu jsem zatím nikde nenašel, ale podle zprávy ČTK podpis pod petici připojila třeba poslankyně Zuzana Majerová (ODS), rektor Jihočeské univerzity Tomáš Machula a několik duchovních.

A tak místo toho, aby projevili panu kardinálovi Dukovi úctu a poděkování za jeho dosavadní práci pro blaho naší země a pro porozumění mezi lidmi různých názorů a vyznání, nebo dokonce uvažovali o přání k jeho životnímu jubileu, posílají tito jediní spravedliví dopis – hanopis papeži Františkovi.

Hanba jim!

Autor: Zdeněk Lanz

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3283 sec,0.0906 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,089kB