Úterý 20 únor 2018
Ke zvolení Hamáčka   
Pridal tk Úterý 20 únor 2018 - 06:07:25 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Temná současnost novopečeného předsedy ČSSD Jana Hamáčka. Takový muslofil nebyl snad ani Sobotka. Přední rádio české alternativy svobodny-vysilac.cz přináší informace o čelním představiteli ČSSD. Prosím maximálně sdílejte mezi co nejvíce přátel a skupin, ať se tato informace dostane mezi co nejvíce lidí. Můžete také zkopírovat do schránky, a posílat vašim přátelům e-mailem. Naší jedinou zbraní je informovanost. Sledujte program svobodny-vysilac.cz pro další informace.

Jan Hamáček (nar. 4. listopadu 1978 Šmilovského 1461, Mladá Boleslav) byl zvolen 19. února 2018 předsedou ČSSD. Jaká je ale jeho temná současnost? Jan Hamáček navštívil 22. září 2017 islámské centrum v Praze Alfirdaus na adrese Na Košince 2453/1a, Libeň, Praha 8. V tomto islámském centru se káže islámský extrémismus a fanatismus.

Mimochodem ve stejné ulici, tedy Na Košince 502/1, v Praze 8 Libni, se nachází druhá muslimská modlitebna. Na pražské Libni nalezneme dokonce třetí mešitu na adrese Pivovarnická 3, a také ve stejné části Prahy 8 v Tróje najdeme studentskou kolej se čtvrtou muslimskou modlitebnou na adrese Pátkova 3.
V Libni třeba působí arabská firma MRAD,s.r.o. na ulici Švábky 2 Libeň, Praha 8. Zde je jednatelem MARWAN MRAD s adresou bydliště v Libanonu, a MAZEN MRAD také z Libanonu.
Pokud jim vyhládne, mohou si v Libni skočit buď do halal restaurace Curry House, Novákových 7 Libeň, Praha 8, nebo Rana Pakistani Restaurant Na Dědince 515/12, Libeň, Praha 8. Tam si mohl zaskočit po návštěvě Alfirdaus třeba i Jan Hašek, co myslíte?

Zajímavé je, že toto islámské centrum Alfirdaus se 18. února 2016 přestěhovalo do pražské Libně z brněnské adresy Masarykova 307/30.

Mimochodem tady také ve stejné ulici, tedy Masarykova 433/23 sídlí jazyková škola arabštiny a také muslimská modlitebna. Ještě, že to tak dopadlo. Chudák Jan Hašek by dříve musel do Alfirdaus až do Brna.

Islámské centrum Alfirdaus bylo založeno 5. srpna 2008, jednatelem centra je Kuvajťan Bader Mea Eknaifith, který v ČR žije od roku 2007. Bader Mea Eknaifith (Vídeňská 849/13, Štýřice, Brno).
od 13. srpna 2009 podnikal v oborech mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, a od 4. dubna 2007 do 13. srpna 2009 vyučoval arabštinu.

Tento Bader Mea Eknaifith jednatel islámského kulturního centra Alfirdaus působí v realitní firmě Euro Elite, s. r. o. (Cacovice 63/2, Maloměřice, Brno) s dalším Kuvajťanem jménem ALIA SALEM A ALSABAH.
A v další společnosti MANBEL ALKEAR s.r.o. (třída Kapitána Jaroše 1922/3, Černá Pole, Brno), ve které podniká s dalším krajanem Kuvajťanem MUHAMMADEM DH N O ALOSSAIMIM.

Toto jen příklad aktivit, a jakým způsobem podnikají muslimové v ČR ve velkém, a s kým se stýká předseda ČSSD Jan Hamáček. Islámské centrum Alfirdaus má výborné kontakty s českými úřady a politiky.
Pořádají se zde např. akce propagační snídaně/obědy v mešitě spoluorganizované vládní organizací HateFree Culture. Projekt má na starosti Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR.

Další konferenci českých muslimů o terorismu, kde přednášel např. pan Sáňka, nebo další krajan Kuvajťan Dr. Muhammad Al Oteaibi. Dříve tu byla jazyková škola, později zde na Palmovce v ul. Na Košince byla založena mešita.

Takže:

1. jednatel Alfirdaus je Kuvajťan Bader Mea Eknaifith,
2. který podniká s dalším Kuvajťanem ALIA SALEMEM A ALSABAHIM,
3. a také podniká s dalším Kuvajťanem MUHAMMADEM DH N O ALOSSAIMIM,
4. A do Alfirdaus si na přednášky zvou dalšího Kuvajťana Dr. Muhammada Al Oteaibiho.

Závěrem je důležité zmínit, že pod hlavičkou ministerstva vnitra (dříve Milan Chovanec ČSSD) běží program pro integraci nových cizinců v ČR. Spolupracuje na něm spolek Slovo 21, právě s tímto islámským centrem Alfirdaus. Spolek Slovo 21 ředitelky Jeleny Silajdžić v roce 2015 obdržel celkem na grantech a dotacích 25 148 073,- Kč, a je také podporované norskými fondy resp. EEA Grants.org, čímž se na své stránce chlubí. V tomto spolku Slovo 21 působí Martina Horváthová a Michal Miko, kteří se účastnili amerického vládního programu International visitors leadership.

Toto tvrdě proislámské centrum Alfirdaus veřejně a oficiálně podporuje předseda ČSSD Jan Hamáček. ČSSD se stane daleko horší muslofilní stranou než byla za Bohouše Sobotky spolu se zákulisními lobbisty Martinem Hoferekem či Milošem Růžičkou.

Vítek Tapin Jirásek

Zdroj: https://www.facebook.com/groups/1561052077554901/permalink/1979472459046192/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJsme na dějinné křižovatce - musíme jednoznačně určit směr   
Pridal tk Úterý 20 únor 2018 - 05:52:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Tak, jak jsme (jako ANS) upozorňovali již v loňském roce, dostali jsme se letos na dějinnou křižovatku a stojíme nyní před volbou, jak a kam z ní dále. Odklad v rozhodování již žádný nedostaneme, termíny jsou dány předpokládaným podpisem či odmítnutím podpisu smlouvy Dublin IV (další kolo jednání na nejvyšší úrovni má být v červnu 2018) a dále pak Globálního kompaktu (podzim 2018), kde si dokonce hodlá uzurpovat právo podpisu za členské země EU již samotné vedení EU bez ohledu na to, zda členské země souhlasí či nikoliv.

O co tedy jde v těchto smlouvách a co pro nás představují podmínky těchto smluv?

O naše další bytí či nebytí, posuďte sami:

- Smlouva Dublin IV:

Jedná se fakticky o revizi tzv. Dublinského protokolu. Jde přitom o to, že na přímořských státech EU, které nezvládají ochranu vnějších hranic schengenského prostoru, spočívá břemeno péče o uprchlíky a migranty, kteří se do těchto zemí dostanou přes moře. Toto břemeno s sebou nese nejen finanční, ale také administrativní a jinou zátěž, která plnou silou dopadá na bedra několika států, dnes je to hlavně Itálie.

Řešením podle Evropské rady má být nyní postup uvedený v tzv. Dublinu IV, který:

1/ omezí zodpovědnost prvních států za migranty a za pomoci automatického mechanismu ji přenese na jiné státy EU, které ale ochranu vnějších hranic zajistit ani ovlivnit nemohou. Tedy i na ČR;

2/ místo toho, aby EU udělala opatření na ochranu vnějších hranic schengenského prostoru, snaží se důsledky své záměrné nečinnosti rozložit rovnoměrně mezi všechny členské země EU, vč. těch, které na hranicích Schengenu svá území nemají. Tedy i na ČR;

3/ jde ale ve svých podmínkách ještě dále. Počítá totiž s trvalým alokačním mechanismem, který by se neaktivoval pouze v migrační krizi, jaká byla například v roce 2015, ale fungoval by permanentně. Tedy namísto ochrany hranic Schengenu bude EU pokračovat v organizování dovozu migrantů do Evropy a související problémy řešit tím, že se bude snažit migranty rovnoměrnější rozdělovat do jednotlivých členských zemí EU. Bez ohledu na dosud stanovené kvóty. Tedy i do ČR.

Podmínky smlouvy Dublin IV. obsahují tzv. reformu evropského azylového práva, kdy:

- jejím cílem je zajistit ochranu migrantů již v regionu jejich původu a zajistit odtamtud jejich přesídlení přímo do EU. Migranti budou tak zlegalizováni ještě před jejich odjezdem z jejich domovské země. Jejich přepravu do Evropy budou zajišťovat neziskovky, odpadnou tak oběti, k nimž docházelo v průběhu nelegálního přesunu migrantů;

- členské země (a tedy i ČR) budou muset přijímat trvale migranty, které jim bude přidělovat evropská agentura pro azyl nebo platit miliardové pokuty (EUR 250 tis./1 migranta v případě jejich odmítnutí). - podpisem této smlouvy ztratíme další část naší suverenity, neboť budeme muset předat evropské agentuře pro azyl a neziskovkám pravomoci k povolování pobytu migrantů na našem území. Tyto instituce tak mají nahrazovat rozhodování vlád jednotlivých členských zemí EU v této otázce;

- podpisem této smlouvy tak dojde ke zřízení kolektivního přerozdělovacího mechanismu s tím, že pokud je některá evropská země vystavena nepřiměřenému počtu žádostí o azyl (přesahující 150 % referenčního počtu, který se stanoví podle rozlohy dotyčné země a její ekonomické situace), budou všichni další noví žadatelé o azyl v dotyčné zemi přerozdělováni do jiných zemí EU, dokud jejich počet opět nepoklesne pod stanovenou hodnotu;

- Nepůjde tedy již o požadavek na ČR a další členské země V4, aby odebíraly migranty podle stanovených kvót, nýbrž o to, trvale rozdělovat poměrným způsobem podle stanoveného klíče veškeré migranty, kteří budou dováženi neziskovkami do Evropy. Tito migranti budou tak přednostně přerozdělování do některé ze 4 zemí (V4), které zatím přijaly nejméně migrantů. Členské země EU, které se budou nadále bránit této praxi, budou odděleny od finančních zdrojů z EU. (Podle již dříve podepsané smlouvy Euro-Med půjde celkem až o 56 mil. migrantů do r. 2050);

- členský stát (tedy i ČR) bude mít povinnost při posuzování žádostí o azyl zkontrolovat, zda žadatel nepochází z tzv. bezpečné třetí země nebo zda již nepožádal o azyl v jiné zemi. A za tuto svoji povinnost bude též odpovídat;

- touto smlouvou se současně zavádí povinnost pro žadatele setrvat v členské zemi EU, odpovědné za jeho žádost;

- s cílem zabránit dalšímu přesunu migrantů ze země, do níž byli přerozděleni, do Německa, Švédska apod., má dojít ke sjednocení sociální politiky a dávek v rámci EU. Měsíční příspěvek na 1 migranta přitom činí v Německu EUR 700,- (cca 21.000 Kč). O tom, jak mají být zvýhodňováni migranti proti českým seniorům, kteří si na důchod platili celý život, nemůže být pochyb. Rozdíly budou doslova propastné.

V dané situaci, kdy jde doslova a do písmene o další osud ČR, by na toto vrcholné jednání šéfů států a vlád jednotlivých členských zemí EU měl jet nejen nový premiér, nýbrž (a to především) i prezident ČR, který se může opřít o svoji přímou volbu občany tohoto státu. Při této příležitosti by z jeho strany mělo jasně zaznít, že smlouvu Dublin IV. ani další smlouvy podobného typu nepodepíše. Naplní tak naděje voličů, které do něj jeho volbou v právě skončené prezidentské volbě vkládali.

- Smlouva Globální kompakt k migraci:

Tato smlouva má být projednána na půdě OSN na podzim 2018.

Podle této smlouvy má na migraci vzniknout právo z kategorie lidských práv. Státy, které tuto smlouvu podepíší a ratifikují, by se tímto krokem měly vzdát úplné kontroly svých vlastních státních hranic. Organizování migrace by tak mělo přejít z rukou orgánů jednotlivých států na Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a na neziskovky.

V situaci mnoha zemí světa jde o smlouvu, jejíž dodržování není v praxi vymahatelné. Odlišná situace je však v případě členských zemí EU, kdy Evropská komise se chystá podepsat tuto smlouvu s OSN jménem EU, tj. za všechny členské země, a to i bez jejich souhlasu jako akt společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU). Tímto krokem by se tato smlouva měla stát závaznou pro všechny členské země EU a její příp. neplnění vymahatelné a sankcionovatelné Evropským soudním dvorem.

Jde o smlouvu prezidentského typu. Náš prezident by tedy měl s předstihem vedení EU připomenout, že Komise nemá mandát k podpisu této smlouvy jménem celé EU.

Nesouhlas s takovým postupem na úrovni Výboru stálých zástupců již vyjádřily Polsko a Maďarsko. Neměli bychom v této věci otálet ani my.

Je přitom v pravomoci prezidenta jednáním o takové smlouvě pověřit vládu či jejího premiéra nebo naopak takové jednání jménem ČR zastavit. Takový krok již udělal prezident USA D. Trump, z evropských zemí pak Švýcarsko a Dánsko. Jedním z důvodů podpory M. Zemana ze strany ANS při právě dokončené volbě prezidenta ČR je očekávání podobného postupu z jeho strany v této věci.

Stojíme tak na křižovatce, z níž vedou jen 2 cesty. Jedna sleduje cizí zájmy na úkor těch našich, českých (cesta A/), ta druhá pak české národní zájmy (cesta B/). Zastavme se tedy u každé z nich a popišme si blíže, co která z nich pro nás znamená a co nám přinese.

Cesta A/ znamená:

1. připojit se ke snahám vedení EU o plnou islamizaci Evropy, usilovat o to, abychom se stali „pevným jádrem Evropy předurčené k její plné islamizaci, a to se všemi z toho plynoucími důsledky (rozvrat státu, kultury, náboženství, jazyka, zvyklostí a postupně i ekonomického a sociálního života, vznik a šíření no-go zón, ztráta bezpečí ve vlastní zemi atd.) tak, jak tento postupující proces známe např. z Francie, Švédska, Belgie ale již též i z Německa (a jak ho dnes prosazuje např. vedení ODS v čele s Petrem Fialou). Či minimálně se tomuto vývoji nebránit, což ve svých důsledcích vyjde nastejno;

2. Naše setrvání v pozici kolonie (pokračující masový odliv zisku vytvářeného našimi pracovníky z ČR, montovny, nízká přidaná hodnota našich výrobků, jejich prodej ze zahraničí, kde zůstává zisk z jejich prodeje a z toho rezultující nízké mzdy a důchody), nemožnost realizovat potřebné systémové změny, postupný pokles životní úrovně u nás z důvodu výživy nejen obyvatel zemí našich kolonizátorů v zahraničí, nýbrž i migrantů u nás;

3. Zvýšení daní na vytvoření dodatečných zdrojů k výživě nově příchozích migrantů, další pokles životní úrovně našich občanů;

4. Vznik neřešitelné situace po příchodu průmyslové revoluce 4.0, která přinese obrovský úbytek pracovních míst pro naše zaměstnance, kteří nebudou mít z čeho vytvářet zdroje do fondu zdravotního a sociálního pojištění, naopak sami budou potřebovat podpory. Migrace tento problém u nás jen prohloubí do neřešitelné podoby. Sníží se totiž počet produktivních obyvatel a současně se zvýší počet uměle vyživovaných lidí u nás. Sociální výbuch ve státě, vyloučit nelze ani občanskou válku, a to nejen u nás (ačkoliv po ní nikdo nevolá, naopak před ní varujeme).

5. V souladu se zaváděním robotizace výroby v souvislosti s průmyslovou revolucí 4.0 postupné nahrazování dražší pracovní síly roboty v zemích investorů a jejich odchod z ČR. Náš stát skončí bez majetku, s masami nezaměstnaných pracovníků vládě na krku (plus s dovezenými migranty), a to bez vytvořených finančních zdrojů potřebných k vyplácení minimálního garantovaného příjmu, To vše přitom nikoliv z důvodu našeho vystoupení z EU, jak jsme již nyní strašeni, nýbrž z důvodu našeho dalšího setrvání v EU.

6. Urychlený přechod ČR na EURO jako součást této cesty zaktivuje náš závazek zaplatit náš příspěvek na dluhy jiných členských zemí v počáteční výši EU 380 mld. Kč do 3 dnů, další peníze pak na vyžádání (Troiky). Krom toho tento přechod z Kč na EURO způsobí okamžité a trvalé znehodnocení našich úspor zhruba o 40 %. Dále pak prodraží zásadním způsobem nákupy nových technologií v zahraničí potřebných k zavedení robotizace u nás. Prohloubí a urychlí za těchto okolností celkový kolaps našeho hospodářství.

7. Prudký růst našeho zadlužení, které umožní dočasně překlenout alespoň některé z uvedených problémů, a to za cenu našeho úplného podmanění cizím kapitálem a následování řecké cesty, byť z odlišných příčin.

- Cesta B/ znamená:

1. odmítnout snahy vedení EU o islamizaci naší země, o rozvrat našeho státu, kultury, náboženství, jazyka, zvyklostí, přistoupit k obraně hranic naší země. Odmítnout pokusy o rozdělení naší země do několika euroregionů s cílem rozdrobit náš odpor proti islamizaci a současně zvrátit i výsledky 2 sv. války (ztráta našeho pohraničí a celého státu). Přidat se k požadavkům dalším evropských zemí na zaplacení válečných reparací ze strany Německa;

. vymanit se z naší pozice kolonie, opustit praxi otrocké práce v cizích montovnách u nás, obnovit naši vlastní produkci výrobků s vyšší přidanou hodnotou a jejich prodej našimi vlastními silami s cílem zachovat zisk vytvářenými našimi pracovníky v naší zemi, vytvářet tak předpoklady ke zvyšování příjmů našich občanů a jejich životní úrovně;

3. zavést strukturované daně podle výše příjmů a dále sektorové daně v některých odvětvích (finančnictví, vodárny, supermarkety apod.) pro cizí kapitál u nás s cílem zamezit každoročnímu masovému odlivu zisku z ČR do zahraničí. Eliminovat nutnost vytvářet dodatečné zdroje k výživě migrantů u nás, kteří přicházejí pouze za účelem sociálních výhod, nikoliv za prací;

4. Vytvářet předpoklady ke zvládnutí důsledků průmyslové revoluce 4.0, a to jak omezováním dočasného příjmu migrantů přicházejících k nám z jiných evropských zemí za prací na množství skutečně potřebné, tak i navyšováním finančních zdrojů pro pozdější vyplácení minimálního garantovaného měsíčního příjmu našim občanům na úrovni umožňující slušné živobytí a srovnatelné se zeměmi západní Evropy. Plně blokovat dovoz migrantů k trvalému pobytu v ČR se zřetelem k tomu, že ekonomické potřeby naší země na cizí pracovníky (z jiných evropských zemí) schopné potřebné práce vykonávat, budou pouze přechodného charakteru, tj. to náběhu průmyslové revoluce 4.0. O využitelnosti migrantů ze zemí 3. světa v průmyslové sféře nemůže být vůbec řeči.

5. V souvislosti s trendem přechodu globalizace na glokalizaci ve světové ekonomice začít vytvářet nové pracovní příležitosti v ČR, a to zejména v krajích se stávajícím úbytkem pracovních příležitostí s cílem současně zamezit jejich postupnému vylidňování (zejmé-na pak v pohraničí). Vytváření nových pracovních míst spočívá v podpoře rozvoje družstevnictví (a to ve výrobě, řemeslech a službách, bytové výstavbě, ale i peněžnictví, nejen tedy v zemědělství), dále pak ve vytváření nových státních podniků s částí akcií pro zaměstnance a ve zrovnoprávnění 4 forem vlastnictví, tj. státního, soukromého, družstevního a veřejnoprávního. V praxi to současně znamená výběrem daní z těchto nově vytvořených zdrojů zvýšit příjmy pro naplňování fondu k výplatě minimálního měsíčního garantovaného příjmu (jako alternativy k fondu zdravotního a sociálního pojištění).

6. Odmítnout definitivně přechod ČR na EURO, které bylo postaveno na bázi německé ekonomiky či na úrovni ekonomik blížících se svojí úrovní té německé. Zachovat si tak nejen jeden z posledních nástrojů na ovlivňování české ekonomiky a možnost opětovného zhodnocení úspor našeho obyvatelstva, nýbrž i zdroj postupného bohatnutí našeho státu a jeho občanů prostřednictvím posilování kursu koruny. Snížit tak současně i náklady na pořízení technologií potřebných pro robotizaci naší ekonomiky v rámci průmyslové revoluce 4.0.;

7. Vyhledat zdroje k financování nákupu technologií potřebných pro zavedení průmyslové revoluce 4.0 do ČR, a to s důrazem na jejich diverzifikaci. Současně tak využít této zásadní změny k obnově českého průmyslu a jeho konkurenceschopnosti v mezinárodním měřítku.

Po dosavadních zkušenostech je třeba dodat, že:

- nechceme předem ovlivňovat naše spoluobčany/voliče v jejich rozhodnutí, považujeme však za seriózní a potřebné tyto občany včas informovat o dopadech jejich rozhodnutí, ať již pro jednu či druhou alternativu (suplujeme tak tímto náš stát, od něhož se podobného kroku bohužel nelze dočkat, a to ani v případě vyhlášení referenda o vystoupení ČR z EU);

- upozorňovali jsme v loňském roce na potřebu řešit tyto problémy zásadním způsobem a pojmout říjnové volby do Poslanecké sněmovny jako hlasování o vystoupení z EU (byť mar-ně), a to s poukazem na programy jednotlivých stran. Je skutečností, že ačkoliv bylo cca 90 % voličů zaměřeno proti islamizaci naší země, v těchto volbách volilo více než 70 % voličů strany přímo či skrytě pro migrantské. Čili zcela opačně. Volby se měly stát referendem o vystoupení z EU a z NATO, jak jsme k tomu vyzývali. Nestalo se tak. Přičemž již tehdy jsme upozorňovali na těžko schůdný postup týkající se hlasování o vystoupení z EU (a NATO) pomocí zavedení všeobecného referenda. Též marně. S důsledky toho jsme nuceni dnes se potýkat, vč. debat typu „všeobecné referendum možná, avšak bez vystupování z obou nadnárodních struktur“.

- tento článek tak představuje náhradní způsob, jak občanům (voličům) v této zemi srozumitelným způsobem ukázat, jaké možnosti řešení vzniklé situace u nás máme, Je však nesmyslné domnívat se, že k takovému řešení povedou polovičaté kroky typu „chceme řešit to či ono, ale v EU setrváme“ (ač právě EU usiluje o pravý opak a dělá pro jeho dosažení další postupné kroky. Klasickým příkladem je mylná představa, jak budeme moci bránit naše hranice před migranty, aniž bychom přitom opustili EU, která jejich přísun do Evropy organizuje). O tom, že neexistují polovičatá řešení, se již přesvědčili např. Řekové;

- zásadním momentem při tom je to, zda:

a/ chceme:

•uchovat náš stát, národ, jazyk, způsob života či nikoliv;
•stát se součástí evropského islámského chálifátu či nikoliv;
•postavit náš stát ekonomicky a politicky na vlastní nohy či nadále setrvat v pozici kolonie a pracovat na jiné;

Odpovědi na tyto otázky nemohou být typu „ano, ale…..“. Jsme dnes v situaci „ano/ne“.

Jde tedy o další etapu tohoto zásadního střetu týkajícího se obrany českých národních zájmů a přežití našeho národa jako celku. Jeho předchozí etapou byla právě skončená prezidentská volba. Není (a ani to prvoplánově nebylo) o osobách, bylo a nadále to je a bude o českých národních zájmech a o jejich hájení.

Jsme tedy opět na oné osudné křižovatce, jako jsme byli v r. 1938. Jde opět o osud našeho národu. Neopakujme stejné chyby, v dnešním světě by měly ještě tragičtější následky, než tomu bylo v důsledku Mnichovské dohody. Nyní máme podepisovat smlouvu s ní srovnatelnou (Dublin IV.) a další taková smlouva (Globální kompakt) má být dokonce podepisována o nás a bez nás. Jako v Mnichově.

Ing. Jaroslav Tichý

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTomio Okamura: Čekají nás bohužel nadále placené špinavé antikampaně od prolhaných novinářů, politické konkurence a od různých placených aktivistů – nevěřte žádným pomluvám   
Pridal tk Úterý 20 únor 2018 - 05:40:51 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Podle sociologické agentury CVVM jsem prý nadále druhým nejdůvěryhodnějším politikem v České republice - dovolte mi, abych vám tímto od srdce poděkoval za Vaši důvěru, které si velmi vážím. Tak jako dosud budu ze všech sil prosazovat politický program našeho hnutí SPD, který jsme vám slíbili ve volbách, a prosím o Vaši podporu.

VOLEBNÍ PROGRAM SPD:

1. Prosazujeme demokracii a svobodu - už nikdy o nás bez nás. Chceme změnu politického systému směrem k přímé demokracii, prosazujeme zákon o referendu, odvolatelnost a přímou osobní, hmotnou a trestní odpovědnost politiků a soudců.

2. Říkáme jasně - Ne islámu, ne teroristům. Víc je bezpečnost našich občanů. Prosazujeme proto nulovou toleranci nezákonné migrace a zákaz islámu v ČR.

3. Konec diktátu EU - prosazujeme referendum o vystoupení ČR z EU. Nechceme být provincií EU, chceme rozvíjet a bránit suverénní Českou republiku. Prosazujeme co nejužší spolupráci suverénních evropských zemí na základě vzájemné výhodnosti a při respektování národních zájmů.

4. Chceme právo a spravedlnost pro každého občana. Chceme stát sloužící občanům. Peníze musí jít slušným a pracujícím občanům - seniorům, rodinám s dětmi, pracujícím, zdravotně postiženým občanům a dětem ohroženým bídou. Říkáme jasně - NE imigrantům, NE parazitujícím.

5. Podporujeme vytváření nových pracovních míst za důstojnou mzdu – podporujeme proto živnostníky a podnikatele. Omezíme byrokracii, prosazujeme platbu DPH až ze skutečně zaplacených faktur, zrušení EET pro živnostníky a nahrazení paušální daní

6. Nedovolíme další okrádání občanů lichvářskou a exekutorskou mafií - prosazujeme zestátnění exekutorů a zastropování úrokových sazeb u půjček

7. Konec rozkrádání země - naše přírodní bohatství musí být pod kontrolou státu. Prosazujeme deprivatizaci vody zpět do rukou měst a obcí. Prosazujeme také zákon o prokázání původu majetku. Odmítáme zvyšování daní.

8. Prosazujeme kvalitní vzdělání a dostupnou zdravotní péči pro všechny občany. Odmítáme další inkluzi ve školství. Prosazujeme kvalitní potraviny a čisté životní prostředí.

My v SPD jsme jediní, kteří prosazují komplexní balíček změn směrem ke spravedlnosti pro každého slušného občana: zákon o referendu, přímá volba a odvolatelnost politiků a jejich hmotná odpovědnost, odmítáme přijetí eura, prosazujeme důchodovou reformu směrem ke spravedlivým důchodům včetně garantovaného minimálního důchodu ve výši 11 tis. Kč, podporu pracujících rodin s dětmi - ne parazitujících, vyšší podporu zdravotně postižených spoluobčanů, změnu systému exekucí a zestátnění exekutorů, omezení lichvy, zásadní snížení byrokracie pro podnikatele, zrušení financování politických neziskovek a přesunutí těchto peněz k našich potřebným lidem, odmítáme další inkluzi ve školství, žádáme nulovou toleranci nezákonné migrace a islámu, prosazujeme lepší regulaci vývozu kapitálu z ČR aby měli naši lidé vyšší mzdy, dostupnou zdravotní péči pro každého občana, lepší kvalitu potravin, bezpečnost v ulicích, zákaz množíren psů, zrušení EET pro živnostníky a malé podnikatele - a nahrazení daňovým paušálem a další body. Chceme také hmotnou odpovědnost soudců a jejich časově omezený mandát, jelikož soudy a vymahatelná spravedlnost nefunguje. Je také zásadně potřeba změnit zákon o České televizi směrem k objektivnímu vysílání a řádnému hospodaření.

Je nás v hnutí SPD již více než jedenáct tisíc skvělých nadšených lidí, jsme mezi pěti nejpočetnějšími politickými subjekty v ČR a čeká nás ještě velké množství práce, abychom přesvědčili ještě více občanů a také politiků o potřebnosti změn směrem k přímé osobní a hmotné odpovědnosti politiků a soudců, spravedlnosti a prosperitě pro všechny občany - nejen pro vyvolené a k prosazování našich národních zájmů, nikoliv zájmů cizích zemí.

Čekají nás bohužel nadále placené špinavé antikampaně od prolhaných novinářů, politické konkurence a od různých placených aktivistů – nevěřte žádným pomluvám.

Autor: Tomio Okamura

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTomáš Halík opět perlil. Hlavně tato jeho slova jsou neuvěřitelná   
Pridal tk Úterý 20 únor 2018 - 05:38:03 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Pseudoelitář Tomáš Halík ve včerejších Otázkách Václava Moravce řekl opět několik slov, která pohrdají všemi občany České republiky.

„Přímá demokracie způsobí likvidaci právního státu a demokracie,“ řekl mimo jiné v diskuzi a po nějaké době ještě dodal: „Liberální demokracie je v krizi, ale bylo by tragické jí nahradit demokracií přímou.“

Pan Halík je jedním z těch, kteří permanentně svými slovy o stavu společnosti, silně pohrdají občany a tím pádem i ústavou jako takovou. Ústava totiž jasně říká: „Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.“ Tolik citace z ústavy.

Je vidět, že někteří lidé, jako je pan Halík a jemu podobní, kteří si o sobě myslí, že jsou něco víc než ostatní, nemají vůbec žádné ponětí o tom, co je hlavním znakem demokracie a stále navozují v lidech pocit, že jejich názor je ten až vůbec poslední, který nesmí o důležitých věcech rozhodovat. Mohou si zvolit již předem najmenované politiky a to je tak vše. Větší pravomoci dostat nemohou, jelikož na jejich názor nejsou tito pseudoelitáři zvědaví.

Přímá demokracie je nejdemokratičtější a tím pádem nejspravedlivější politický systém na světě, který perfektně funguje třeba ve Švýcarsku, kde má několikaletou tradici a na který jsou Švýcaři právem hrdi. Pro hnutí SPD je přímá demokracie základním bodem svého politického působení a udělá maximum proto, aby se přímá demokracie stala důležitou součástí politického systému České republiky.

Autor: Radek Rozvoral |

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMísto setkání Tichého a Atlantického oceánu   
Pridal tk Úterý 20 únor 2018 - 05:33:16 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Občas na hranici soutoku dvou oceánů, moří a řek se dá pozorovat unikátní přírodní jev, tak zvanou vizuální hranici vodního předělu.

Soutok Tichého a Atlantického oceánu má viditelnou a očividnou hranici, v důsledku velkého rozdílu v hustotě slané vody se vody oceánů nemíchají.

Každý z nich má svou teplotu, svou strukturu a také zvířecí a rostlinný svět.


Zdroj: https://cz.sputniknews.com/videoklub/201802196816094-misto-ocean/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponIzrael vyslal tanky a stíhačky proti Hamásu v pásmu Gazy   
Pridal tk Úterý 20 únor 2018 - 05:17:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V sobotu izraelská armáda nasadila tanky a stíhačky na boj proti palestinskému islámskému hnutí odporu (Hamás), které se nachází v pásmu Gazy.

Izraelská armáda uvedla, že vojenský útok v odpoledních hodinách byl reakcí na detonaci výbušného zařízení v jižním okraji pásma Gazy. Čtyři izraelští vojáci byli při výbuchu zraněni, dva z nich vážně.

Izraelská armáda uvedla, že Hamás je zodpovědný za incident i následky a musí být zodpovědný za všechny incidenty v pásmu Gazy.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že incidenty v pásmu Gazy byly velmi vážné a že, Izrael se podle toho zařídí.

6. prosince 2017 americký prezident Trump prohlásil Jeruzalém za hlavní město Izraele, což se v islámském světě setkalo s negativními reakcemi. Hamás hrozí, že zahájí další útoky na Izrael a zdá se, že situace v Palestině a v Izraeli byla nadále napjatá.

Hamás byl založen v roce 1987 a trvale odmítá uznat Izrael. Izrael i Spojené státy jej považují za teroristickou organizaci. 

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBritská premiérka vyzývá k jednání s EU o nové smlouvě ohledně bezpečnosti   
Pridal tk Úterý 20 únor 2018 - 05:15:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Předsedkyně vlády Spojeného království Theresa May vyzývá k rozhovorům s Evropskou unií o nové smlouvě ohledně bezpečnosti po Brexitu.

Theresa May podala tento návrh během svého projevu na Mnichovské bezpečnostní konferenci v Německu. Uvedla, že uznává, že mezi EU a třetí zemí neexistuje žádná stávající bezpečnostní dohoda, která by zachytila plnou hloubku a rozsah stávajících vztahů. Domnívá se však, že existuje předchozí případ pro komplexní strategické vztahy mezi EU a třetími zeměmi v jiných oblastech, například v obchodu. Tam neexistuje žádný právní nebo provozní důvod, proč by taková dohoda nemohla být dosažena v oblasti vnitřní bezpečnosti.

Pokud se však priorita vyjednávání vyhne jakékoliv nové spolupráci se zemí mimo EU, pak bude mít politická doktrína a ideologie negativní důsledky pro bezpečnost všech lidí ve Velké Británii i v EU.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker doufá, že bezpečnostní vztahy mezi EU a Velkou Británií budou pokračovat.

Juncker věří, že se Velká Británie nebude chtít pomstít za to, o čem Britové rozhodli. Doufá tak, že tato bezpečnostní alliance a bezpečnostní most mezi Spojeným královstvím a EU budou nadále zachovány.

Třídenní bezpečnostní konference v Mnichově se zúčastnilo více než 500 lidí, včetně delegace z Číny.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUSA obvinily 13 Rusů a tři subjekty z vměšování do voleb   
Pridal tk Úterý 20 únor 2018 - 05:13:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americké ministerstvo spravedlnosti v pátek 16. února zveřejnilo obžalobu, ve které obvinilo 13 ruských občanů a tři ruské subjekty z vměšování se do amerických prezidentských voleb v roce 2016.

Tým amerických vyšetřovatelů pod vedením Roberta Muellera oznámil, že obvinění podala federální velká porota ve Washingtonu, která byla speciálně sestavena pro dozor nad vyšetřováním podezření z ruského vměšování do voleb.

Podle spisu se ruské zásahy do politického vývoje v zemi včetně zmíněných voleb datují už od roku 2014. Někteří z obviněných se vydávali za lidi žijící v USA a komunikovali se členy širšího týmu lídra kampaně pozdějšího vítěze voleb a nynějšího prezidenta Donalda Trumpa. V textu se ale upozorňuje, že členové týmu neměli povědomí o skutečné totožnosti obviněných. Podle náměstka amerického ministra spravedlnosti Roda Rosensteina nebyl proto také žádný Američan obviněn z vědomé spolupráce s Rusy.

Mluvčí Kremlu Maria Zakharova uvedla, že zmíněné obvinění proti Rusku je směšné.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSrbsko nepodpoří nezávislost Kosova výměnou za členství v EU   
Pridal tk Úterý 20 únor 2018 - 05:12:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Srbský prezident Aleksandar Vučič prohlásil, že Srbové nepodpoří nezávislost Kosova výměnou za členství své země v Evropské unii.

Vučič uvedl, že řešení kosovské otázky vyžaduje mnohostranný kompromis. Nejen, že Srbsko a Kosovo budou mít dostatečnou politickou vůli, ale EU také musí udělat ústupky kromě jednostranného nátlaku na Srbsko.

Kosovo je autonomní provincií Srbska a od skončení kosovské války v roce 1999 na něj dohlíží Organizace spojených národů. V únoru roku 2008 Kosovo jednostranně vyhlásilo nezávislost a bylo uznáno Spojenými státy a většinou zemí EU. Srbsko však trvale odmítá uznat jeho nezávislost.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  1 [2]
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2380 sec,0.0616 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,019kB