Neděle 25 únor 2018
Stížnost na neobjektivitu ve vysílání ČT a podezření z manipulativního jednaní   
Pridal tk Neděle 25 únor 2018 - 06:31:58 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, 120 00, Praha 2

Věc: Stížnost na neobjektivitu ve vysílání ČT a podezření z manipulativního jednaní.

Vážení členové RRTV, na základě zákona 231/2001 Sb., dle § 31 ods. 2 a 3 podávám stížnost na neobjektivitu a podezření z manipulativního jednání ve vysílání ČT a tímto žádám RRTV, aby k případu otevřela správní řízení s Českou televizí pro porušení zákona.

Po skončení druhého kola prezidentských voleb odvysílala ČT na kanále ČT24 (a zřejmě i na kanále ČT 1) v rámci zpravodajství záznam o konfliktní situaci, ke které došlo 27.1. 2018 v pražském hotelu TOP. Podle zveřejněné výpovědi očitého svědka konfliktu Ing. Jana Šolty je zřejmé, že záznam zveřejněný veřejnoprávní ČT byl manipulativně upraven tak, že byla porušena chronologie události. Tímto zásahem, kdy ze záznamu bylo vystřiženo nejméně 10 minut, byl u diváků ČT vzbuzen mylný dojem o posloupnosti děje a tedy jim nebyla poskytnuta možnost, aby si na událost vytvořili vlastní názor. Nezveřejněná (manipulativně vystřižená) pasáž záznamu zachycovala situaci, kdy Ing. Jan Šolta přítomný v salónku hotelu TOP poskytuje první pomoc zkolabovanému novináři Milanu Rokytkovi a žádá shluk novinářů, kteří „senzační“ událost natáčejí, aby telefonovali pro záchranku. Po několika minutách, když se stav M. Rokytky stále zhoršuje a Ing. Jan Šolta sám telefonuje na Záchrannou službu a urguje její příjezd, je mu řečeno, že nikdo ještě o pomoc zdravotníků nežádal. V krátké době poté záchranka přijíždí, což přítomní novináři natáčejí. Na žádost zdravotníků, aby jim byl uvolněn prostor pro poskytnutí první pomoci, se Ing. Jan Šolta a Ing. Karel Slezák snaží překážející houf kameramanů zahnat do sálu určeného pro novináře a zasunout panelové dveře. Teprve v této etapě události pokračuje záznam, který ČT odvysílala. O existenci zcenzurované části se diváci nedověděli, jinak řečeno byla jim zprostředkována neúplná informace o konfliktu způsobem, který manipulativně zamlčel důvod, proč Jan Šolta a Karel Slezák jednali s novináři rozčileně a nevybíravě, a proč je opakovaně zaháněli ze salónku.

Pouze velmi pozorný divák, který by odvysílaný záznam shlédl opakovaně, si snad mohl povšimnout nelogičnosti v chronologii a dojít k podezření, že cosi podstatného na záznamu chybí.

K takovým nečetným divákům patřím i já. Jako scénáristka a pedagožka na filmové škole z praxe dobře vím, že střihem lze změnit každé „vyprávění“ a že i špatně napsaný scénář lze kreativním střihem vyspravit, aby se divák příliš nenudil. Umělecká filmová tvorba a veřejnoprávní televizní zpravodajství jsou ale zcela odlišné žánry se zcela odlišnými pravidly. Veřejnoprávní zpravodajství je svědectvím, které ve stejné chvíli přijímají deseti tisíce (a v případě významných událostí, ke kterým volba prezidenta patří, i sta tisíce) lidí současně. Manipulativně sestříhaný a odvysílaný záznam z konfliktu, ke kterému došlo ve večerních hodinách 27. ledna 2018 v hotelu TOP, tedy není objektivním svědectvím o průběhu události, ale pokusem o dehonestaci dvou osob, které jednaly v afektu, avšak příčina jejich chování byla zamlčena. Z odvysílaných záběrů vůbec není zřejmé, že tzv. napadení novináři předtím porušili svou občanskou povinnost přivolat ke kolabujícímu záchrannou službu a že ve snaze o „senzaci“ natáčeli bezvládného muže. Jejich záběry na příchod záchranářů a žádost o uvolnění prostoru také kdosi vystřihl, takže divák viděl až situaci následnou, kdy se rozčilený Jan Šolta opakovaně snažil kameramany zahnat do sálu pro tisk a Karel Slezák vůči jednomu použil i boxerské výpady. Nikdo ze zaháněných novinářů neutrpěl zranění ani hmotnou škodu. Ing. Karel Slezák byl po odvysílání pořadu vyloučen ze Syndikátu novinářů a po několika dnech pokračující mediální dehonestace zemřel.

Věřím, že kromě Policie ČR, která se případem pečlivě zabývá (i z hlediska neposkytnutí první pomoci), dostojí svým povinnostem i RRTV a najde způsob, jak získat ucelený záznam z průběhu konfliktu, aby jej mohla srovnat s tím, co veřejnoprávní ČT svým divákům odvysílala.

Vážení členové RRTV, děkuji předem za řádné prošetření mé stížnosti a žádám Vás, abyste mě informovali o krocích, které v té věci podniknete. V případě Vašeho zájmu o podrobnější debatu k tématu jsem připravena se zúčastnit Vašeho zasedání.

Ke stížnosti přikládám jako přílohu osobní stanovisko Ing. Jana Šolty, které bylo medializováno a tudíž se jedná o otevřený zdroj.

S pozdravem

Lenka Procházková
spisovatelka

______________________________________

Jedn. identifikátor 270662-RRTV
Váš dopis zn. -
Naše č. j. RRTV/6716/2018-chr Sp. zn.

Zasedání Rady

Vyřizuje: Analytický odbor

Datum, místo 23. 2. 2018, Praha

Vážená paní Procházková, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) obdržela Vaši stížnost na údajnou neobjektivitu a podezření z manipulativního jednání České televize v souvislosti s informováním o konfliktní situaci, ke které došlo dne 27. ledna 2018 v TOP HOTELu Praha.

Sděluji Vám, že Rada se bude Vaším podnětem zabývat na svém 5. zasedání, které se uskuteční dne 6. března 2018. O výsledku jednání Vás budeme následně informovat.

S pozdravem Ing. Petr Bartoš vedoucí Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

elektronicky podepsáno

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPithart? Protektorátní nástupce Moravce sprostě a lživě hanobí presidenta Beneše   
Pridal tk Neděle 25 únor 2018 - 06:26:01 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Kpt. Žvanilkin českých politiků, nepřátel ČSR a české státnosti otírá svá nevymáchaná ústa o presidenta Budovatele, který dvakrát obnovil stát a zabránil občanským válkam. (Aktuálně,cz).

Pan Pithart, důstojný pokračovatel protektorátních lhářů Moravce, Lažnovského, Kožíška, Krychtálka, Vajtauera a dalších lžipisálků protektorátu, lže o roli našeho presidenta, pod jehož praporem bojovali západní i východní legie za svobodu ČSR a s jehož jménem umírali odbojáři na popravištích Reichu.

Pan Pithardt by měl zalézt do protektorátního kanálu, z něhož vylezl. ****

S Benešem je pravdou opak. Pana Havla bychom naopak neměli šetřit, byl to on, který nás zavedl do bažiny dnešní krize svým protektorátním jednáním od omluvy sudetům až po humanitární bomby a lokajství v NATO.

Voliči partaje, za kterou mluví stranický renegát dr. Pithart, by si měli uvědomit, jakého nepřítele československé a české státnosti dosazují opakovaně do parlamentu, kde neustále zrazuje české národní zájmy, pro které byl president Beneš prohlášen zákonem za zasloužilého o stát.

Bláboly a lžikvaky pana Pithardta o údajné roli dr. Beneše r.1938 jakoby vypadly z děl Moravce "O český zítřek",a ještě lépe z knihy "V úloze mouřenína". Jeho lhaní o roli dr. Beneše v roce 1948 naopak zamlčuje neschopnost ministrů v demisi, kteří sami přivodili neřiditelnou ústavní krizi, jež mohla vyústit v občanskou válku. O úloze politiků, kteří v dobách nejhorší krize jezdili na venkovské zabijačky, jako dr.Zenkl, Pithart sprostě mlčí. Vše končí hyenistickým napadáním těžce nemocného dr .Beneše a otíráním se dokonce i o Jana Masaryka! Hanba takovému postoji, nic jiného se nedá k věci říci.

Mouřenínem jako Moravec se vskutku stal právě pan Pithardt a jeho společníci, nepřátele dr.Beneše, ČSR, dekretů, odsunu a všeho toho, co postavilo po okupaci nacistické hydry Čechy na nohy. On naopak chválí a vyzdvihuje vše, co Čechy potápí do kanálů dějin poroby a poddanství cizí moci.

Nebýt Beneše a jeho národního odporu, Protektorát i Slovensko by patřily k poraženým státům Osy a dodnes by musely platit válečné reparace - ty reparace, které my jsme naopak nikdy neviděli od nástupníka poraženého Reichu. Pane Pitharte, přestaňte konečně lhát a žvanit o dr. Benešovi! Beneše mohou pomlouvat jen nepřátelé republiky a superlháři.

Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I
Autor pozůstalý po legionáři,oběti gestapa
a členech Obrany národa, obětí Osvětimi

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJen čert na zdi?   
Pridal tk Neděle 25 únor 2018 - 06:12:04 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ne, Buď připraven! nás učili ve skautu!

Nedávno jsem se dočetl, že dnešní žáci i studenti nemají zájem o práci v manuálních profesích. Pozoruji to i já sám. Za komunistů byla ve vesnici, kam jezdím, dílna sklenářů, klempířů, instalatér, zedník, pokrývač atp.

Dnes je těžké někoho na drobné opravy sehnat. Větší firmy drobné zakázky neberou, nerentují se jim. Někdejší řemeslníci jsou už dávno v důchodu nebo vymřeli.

Zájem o manuální práci upadá. Vzpomínám, jaký údiv u mne vzbudil v 50. letech na vojně kolega, který po přidělení do kuchyně neuměl zatopit pod kotlem. Bydlel totiž v domě s ústředním topením a výtahem, tak to nikdy nepotřeboval. (Na rozdíl ode mne zvyklého několikrát týdně vynášet putnu s uhlím ze sklepa do 4. poschodí).

Obávám se, že dnes je situace ještě horší. Pracovní výchova na školách není, takže pracovat s běžným domácím nářadím již mnoho mladých lidí ani neumí.

Naše generace byla k manuální práci vychovávána. Vzpomínám, jak jsem v 15 letech podával jako dobrovolný a bezplatný brigádník tašky pokrývačům při výstavbě sídliště Solidarita, jak jsem chodil s nadšením na brigády do vokovické Klapkárny. Tam mi seřídili soustruh, vrtačku či frézu a já s potěšením vyráběl odvzdušňovací šrouby k brzdám. Pro republiku jsem odpracoval stovky hodin na výstavbě socialistické Prahy a jedinou odměnou mi byl pamětní odznak. Ten jsem hrdě nosil na svazácké košili, podobně jako desetitisíce ostatních mládežníků. Se školou jsme jezdili na týdenní brigády k zemědělcům. Trhali jsme len, jednotili řepu, zaváděli chmel, sbírali brambory atp. Na Stavbách mládeže jsme pochodovali na pracoviště v útvaru za zpěvu budovatelských písní.

Dnes si tak můžeme nanejvýš přečíst, jak nás bolševik zneužíval ve prospěch svého zrůdného režimu. Nevidím to tak: byli jsme nadšení budovatelé socialistického systému, zřízení bez vykořisťovatelů, nezaměstnaných, žebráků a bezdomovců, a byli jsme přesvědčeni o tom, že taková bude jednou sociálně spravedlivá budoucnost pracujících na celém světě. Nesnili jsme o vile na Floridě, ani o jachtě v Monaku. Že se naše ideály nenaplnily je jiná věc. My však byli šťastní, pracovití, a v r. 1968 jsme se pokusili socialistickou vizi realizovat. Odměnou nám byl vyhazov z kvalifikovaných povolání a dodnes minimální důchody. Nestěžuji si, nelituji, „jsem hrdý, že jsem neposkvrnil svá ústa ni hruď falešnou řečí.“ (SKN)

Mám však strach a obavy o budoucnost svých potomků.

Žijeme v čase, kdy jsme všichni závislí na dodávkách elektřiny, plynu, vody. To se však může v několika dnech změnit. Může k tomu dojít slunečními bouřemi, pádem meteoritu, mohutným teroristickým nebo válečným konfliktem, na něž nejsme nikterak připraveni.

Stačí si jen představit, že by zkolabovala světová počítačová síť. Život bez elektřiny a počítačů by nás vrhnul o desítiletí zpět. Při tom životní zkušenosti našich předků postupně mizí a mnozí mladší lidé, jejichž život se řídí používáním digitální techniky, by se ocitli v ohromných nesnázích. Zejména městské obyvatelstvo by se dostalo do katastrofální situace: bez elektřiny, bez vody, bez tepla i bez peněz, a většinou i bez práce, na níž spočívá jeho existence.

Bohužel, takovou situaci nikdo neřeší. I kdyby sirény ohlásily vznik katastrofy, nikdo by nevěděl, co si počít. Okolnosti by tisíce občanů velkých měst řešilo urychleným odjezdem na venkov, do chat, chalup, k příbuzným či k dobrým známým.

Co ale dělat, pokud by se katastrofální stav stal dlouhodobější záležitostí? Uměli by si obyvatelé paneláků na venkově obstarat dříví na topení, rozřezat je a rozštípat, zatopit a uvařit alespoň něco ze skromných zásob? Uměli by si vypěstovat a uchovat brambory či zeleninu?

Uměli by si postavit aha záchod či opravit závady na obydlí? Tady by nepomohl ani ten nejchytřejší mobil, protože ten by s největší pravděpodobností nefungoval. A také získávání informací o dění v zemi by se stalo velmi nesnadné.

Nechci malovat čerta na zeď, ale nic není v dnešní době nemožné, a proto bychom měli být soustavně připravováni i na ty nejméně představitelné skutečnosti.

Proto hodnotím velmi pozitivně rozhodování o návratu dílen a zahrádek do školních osnov. Je to však jen první krůček a přál bych si, aby se tématem řešení možných katastrof a jejich následků stalo předmětem vážných jednání odpovědných činitelů, např. ministerstva obrany. A abychom dostávali podrobné informace jak si pak počínat…

Ivo Krieshofer

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNejsem příznivcem, ani voličem SPD a Tomia Okamury. Ale jestli mně něco nadzvedává ze židle a naplňuje smutkem a obavami, je to úroveň pokrytectví našich politiků a medií   
Pridal tk Neděle 25 únor 2018 - 06:02:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nejsem příznivcem, ani voličem SPD a Tomia Okamury.

Ale jestli mně něco nadzvedává ze židle a naplňuje smutkem a obavami, je to úroveň pokrytectví našich politiků a medií.

Titíž lidé, kteří jsou tak rozčileni nad SPD a Okamurou pro jejich "fašismus" a prohlašují je za "extrémisty" a "xenofóby", aktivně podporují anebo přinejmenším mlčky tolerují skutečný neonacismus v zemi velikosti Francie, jen pár set kilometrů od našich hranic.

Pohoršuje je to, že Okamura řekl, že tábor v Letech nebyl "českým koncentračním táborem".

Což je podle mnoha expertních studií, historiků a institucí pravda. Nebyl to koncentrační tábor v pravém slova smyslu, nebyl zařazem do systému nacistických koncentráků, neměl režim německých táborů. A nebyl ani úplně český, vznikl pod nátlakem nacistů, a Cikáni (Rómové byl tehdy ještě neznámý pojem) byli deportováni do německých táborů smrti na přímý příkaz nacistických vládců.

Pokud by o tom měla být debata, měla by být diskuzí těch, kdo problému rozumí a neměl by být spor převáděn do roviny nenávistné mediální štvanice. To nepomůže nikomu, nejméně pak Rómům.

Jak jsem řekl, Okamura a SPD "pohoršují" naše politiky a naše media.
Nepohoršují je, naopak podporují strany a hnutí na Ukrajině, které prohlašují zcela otevřeně, že chtějí "zbavit Ukrajinu Židů a Rusů" a prohlašují svůj, námi podporovaný boj, za ""poslední křížovou výpravu bílé rasy proti semitským podlidem".

A nestydí se, tito naši milovníci "pravdy, lásky a demokracie" tyto nacisty podporovat. Nevadí jim jejich prohlášení, nevadí jim jejich ozbrojené útvary hlásící se k odkazu jejich předchůdců z období druhé světové války, oslavující nacistické zločince, nepohoršuje je, že tyto útvary dostávají zbraně a výcvik od našich spojenců a nepřímo i od nás.

Media i politici stran, které nesou ve svých názvech slovo "demokracie" jsou v tom zajedno.

A všichni jsou pohoršeni xenofóbií a rasismen SPD.

Já to považuji za největší možné pokrytectví.

Autor: Tomáš Haas

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMuslim nutil dítě své německé přítelkyně k odpálení v synagoze ...   
Pridal tk Neděle 25 únor 2018 - 05:59:28 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Imigrace se dnes již jen v Německu pojí s tisícovkami osobních lidských tragédií, a kdyby to nebyla Merkel a spol., kdo imigranty do Německa pozval, jistě by to bylo Rusko, na koho by se házelo utrpení a ponižování německého národa, které nemá od druhé světové války obdoby. Tendence vzestupná.

V Německu stanul tento týden před soudem 30-letý imigrant syrského původu, který brutálně zneužíval 7-letého synka své přítelkyně, aby ho došikanoval k odpálení se v berlínské synagoze. Imigrant v Německu pobývá coby student medicíny, vyšetřovací orgány mají ale pádné podezření, že v minulosti bojoval v milicích Islámistického státu.

Kloučka ve své péči buzeroval a mlátil, ukazoval mu videa islamistických dětí jak zabíjejí jiné, chystal mu výbušninu a všemožně se dohnat k odpálení se v synagoze tak, aby bylo zabito co nejvíce lidí. Měla to být „čistá práce“ s podpisem Islámistický stát. Jen zrůdná nenávist a zarytá (auto)germanofóbie může Němcům vytýkat, že zase projevovali příliš xenofobie a málo tolerance…

Chování tohoto "přínosného" muslima, jak to tvrdí kancléřka Merkelová a naše slunička, přesně odpovídá chování muslimů dle analýzy exmusima Aliho Síny v jeho knize Jak porozumět Mohamedovi a muslimům ...

Zdroje: welt.de - krone.at - br.de - frankenpost.de - aktnach.org - tag24.de - sueddeutsche.de

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNa Měsíci bylo objeveno dostatečné množství vody pro život   
Pridal tk Neděle 25 únor 2018 - 05:52:21 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vědci z Institutu kosmických výzkumů v Boulderu (stát Colorado, USA) zjistili, že voda se nachází po celém povrchu Měsíce a není omezena polárními oblastmi. Uvádí to NASA s odkazem na výzkum uveřejněný v Nature Geoscience.

K takovým závěrům došli vědci na základě analýzy dvou orbitálních sond. V NASA předpokládají, že tyto výsledky pomohou pochopit, jestli je možné používat vodu na Měsíci jako zdroj. Jestliže je snadno dostupná, mohou ji kolonizátoři brát jako pitnou a také z ní získávat kyslík.

„Ukázalo se, že není důležité, v jakou denní dobu a na jakou část Měsíce se díváme, signatura vody je všude, voda je spojena s povrchem družice Země a její přítomnost nezávisí na složení měsíční půdy," vysvětlil spoluautor výzkumu Joshua Bandfield.

Výsledky výzkumu vědců z Boulderu odporují dříve získaným údajům, že voda se nachází většinou v polárních zeměpisných šířkách Měsíce a její signatura slábne během měsíčního dne (29,5 dní Země), upřesnili v NASA.

Zdroj: Nature Geoscience, Sputniknews.com

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUSA nabírají bojovníky pro vyslání k Damašku   
Pridal tk Neděle 25 únor 2018 - 05:49:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Američtí vojáci nabírají bojovníky, aby je pak vyslali na východní předměstí Damašku, kde mají čelit syrské armádě, sdělil šéf syrské pobočky organizace pro lidská práva Ahmad Kasem.

„Spojené státy shromažďují dnes bojovníky z IS a další, včetně z Idlibu, a pokoušejí se přepravit je do At-Tanfu a pak do Východní Guty za účelem zmaření plánů syrské armády na očištění tohoto okresu od teroristů," řekl Kasem.

Podle zprávy ochránců lidských práv nařídili patroni bojovníků ze Saúdské Arábie svým „svěřencům," aby nasadili všechny síly v čelení syrské armádě.

„A také v pokračování chaotického ostřelování Damašku z minometů," řekl Kasem.

Ozbrojenci, kteří okupovali východní předměstí Damašku, pokračují v ostřelování metropole. V těchto dnech padlo za oběť minometní palby na čtvrť Barse dítě, dalších šest utrpělo zranění. Teroristé ostřelují také historické centrum města.

Zdroj: https://sptnkne.ws/gPDq

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDonald Trump slíbil větší prověřování lidí kupujících zbraně   
Pridal tk Neděle 25 únor 2018 - 05:41:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americký prezident Donald Trump se 21. února setkal v Bílém domě s více než 40 studenty, učiteli a rodiči, kteří zažili střelbu v areálu školy. Prezident Trump slíbil posílení prověřování lidí, kteří mají zájem o nákup zbraně, a uvažuje o tom, že povolí zaměstnancům školy, aby byli vybaveni střelnými zbraněmi s cílem zabránit incidentům ve školách.

Téhož dne se před Bílým domem sešly tisíce studentů, aby naléhaly na větší kontrolu střelných zbraní a ukončení střeleckých incidentů v areálech škol. Několik tisíc studentů se zúčastnilo podobných aktivit před budovou vlády na Floridě.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponP.C.Roberts: Americké elity se svou „Russiagate“ dokonale zkompromitovaly   
Pridal tk Neděle 25 únor 2018 - 05:39:19 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Stephen Cohen, emeritní profesor ruských studií a ruské politiky na newyorské a princentonské univerzitě ve své stati na webu The Nation konstatuje, že dalším rozmazáváním ničím neprokázané teorie Russiagate se její původci a rozšiřovatelé z řad demokratů a presstitutek dopouštějí následujícího: 1) Ohrožují institut amerického prezidentství. 2) Obviňováním Ruska z „aktu války“ ohrožují bezpečnost USA. 3) Ponižují americké voliče. 4) Diskreditují americká média. 5) Činí z demokratické strany spolek, snažící se získat moc podněcováním a rozšiřováním konspiračních teorií. 6) Prokazují, že americké elity se skládají z lidí, postrádajících jak inteligenci, tak i mravní integritu a čest.

Profesor Cohen ve své stati k uvedenému dodává: „Už téměř dvouletá vyšetřování a tvrzení Russiagate vymysleli a k životu vyvolali nejpřednější američtí politikové, média a (pravděpodobně), i mozkové elity demokratů či prodemokratů. Ti všichni prokázali, že současný i budoucí institut amerického prezidenta je jim zcela lhostejný. Jejich tvrzení, že se Trump stal prezidentem díky svému spiklenectví s Kremlem, vyúsťuje totiž logicky v závěr, že je tento prezident v jistém smyslu loutkou či dokonce agentem Kremlu – čili zrádcem USA.

Takováto tvrzení nemají v americké historii obdoby. Nejen, že Trumpovo prezidentství pošpinili do současné podoby, ale zanechávají skvrnu podezření i na všech prezidentech, kteří přijdou po něm. Jestliže se totiž má za to, že Trumpa ustavil prezidentem Spojených států Kreml – proč by to nemělo platit i pro prezidenty budoucí?

Čili: Jestliže fanatikové Russiagate dychtí po delegimitaci Trumpa prezidentem, vytvářejí svým dychtěním dlouhodobě působící mrak nad samotným institutem amerického prezidenta. A pozor! Nejen institutem prezidenta. Už nyní začínají tito blouznivci povykovat, že Kreml činí přípravy na ovlivnění tohoročních voleb do amerického Kongresu, čímž se mrak pochybností nad prezidentem rozšiřuje i nad budovu amerického Kongresu. Takže ti adepti, kteří ve volbách do Kongreasu neuspějí, už dnes mají v hlavě zformulovánu příčinu svého neúspěchu: „Zavinil to Putin“.

Nejde samozřejmě jen o tohle. Svými prohlášeními, že se Rusko „zamíchalo“ do amerických prezidentských voleb v r. 2016 a že toto „zamíchání“ bylo „útokem na americkou demokracii“ a tudíž „aktem války“ srovnatelným s Pearl Harborem či 11. zářím 2001, jak si to nedávno vymyslel Glen Greenwald, byl celé záležitosti nasazen válečnický slovník, nenaznačující nic menšího než to, že na ruský „akt války“ musí Amerika odpovědět svým „aktem války“. Namířeným pochopitelně tam, odkud ten první „akt války“ vyšel – čili proti Rusku.
Už to je strašné, ale existuje ještě něco strašnějšího. Svými útoky na Trumpa, kterého demokraté i presstitutky vytrvale vykreslují jako „prezidenta mentálně labilního“ se vytváří riziko, že prezidenta mohou právě tyto vytrvalé útoky vyprovokovat k válce s Ruskem. A to proto, aby tak jasně zademontroval, že on žádnou kremelskou loutkou není.“

Jak Cohenova analýza dokazuje, je Russiagate a všichni její přívrženci nepřítelem nejen americké bezpečnosti, ale i Ruska, číslo jedna.

Vybral a přeložil Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2904 sec,0.0855 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,967kB