Středa 14 březen 2018
Chodí vaše dítě do některé z těchto škol? Potom byste měli zbystřit, protože v těchto školách opravdu není všechno v pořádku   
Pridal tk Středa 14 březen 2018 - 18:08:01 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Chodí vaše dítě do některé z těchto škol? Potom byste měli zbystřit, protože v těchto školách opravdu není všechno v pořádku. Navzdory ujišťování, že studentské stávky se budou účastnit jen plnoletí studenti mimo prostory škol, je nakonec všechno úplně jinak. Rodiče hromadně omlouvají děti ze čtvrtečního vyučování. Na tomhle se moje dítě podílet nebude, napsala nám žena, která se chystá vyrazit za ministrem! A proč Jakub Janda napsal Američanům dopis s žádostí o peníze?

Kauza chystané studentské stávky, která má proběhnout ve čtvrtek 15. března, začíná nabírat na obrátkách. Po našem včerejším článku je naše redakce zavalena už dalšími tisíci emailů od čtenářů z celé České republiky a opravdu není v našich silách odpovídat jednotlivě na všechny, nicméně nové informace, které dostáváme, pouze dokazují, že rodičům rozhodně není jedno, co se děje na školách s jejich dětmi.

Naše redakce přinesla včera článek o tom, jak skupina aktivistů z akademické obce, divadel a neziskového sektoru plánuje na den výročí nacistické okupace českých zemí uspořádat varovnou půlhodinovou studentskou stávku na stovkách škol po celé České republice, kde bude podepisována petice vyzývající k demisi premiéra Andreje Babiše, a která dokonce interpretuje výklad ústavy a žádá po prezidentu republiky respektování ústavních tradic, aniž by bylo řečeno, jaké tradice to vlastně jsou, vzhledem k tomu, že česká ústava je stará pouhých 25 let a mezitím ČR zažila jenom 3 prezidenty, přičemž každý z prezidentů si vykládal ústavu vlastním způsobem, takže kde je jaká tradice?

Jenže zdaleka to nejhorší se ukazuje ve chvíli, když se člověk podívá na oficiální seznam organizátorů čtvrteční studentské stávky, kde jsou uvedeny všechny školy, které se plánují akce zúčastnit nikoliv jen jako jednotlivci, ale jako celé školy a vzdělávací ústavy. A nyní se nelekněte, ale na seznamu je už více jak 200 škol z celé České republiky, a to převážně středních škol, gymnázií a také ekonomických škol. Je v některé z těchto škol třeba i vaše dítě? Seznam si můžete prohlédnout zde: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YRAzpqjUgknTwOQKOGWow_-rTs5117mhX-3wD2pPo4s/htmlview?sle=true#gid=0 . Navzdory prohlášením organizátorů akce na Facebooku máme už z deseti škol potvrzené, že jde o celoškolní akci pod patronátem ředitelů a ředitelek, kteří k této akci udělili nejen souhlas, ale poskytli i školní pozemky, na kterých budou tyto protestní stávky probíhat. A toto už není žádná legrace, to je porušení statusu středních škol jako nepolitických organizací.

Rozčílená máma si to chce vyříkat přímo s ministrem, bude z toho poprask?

V drtivé většině případů se akce účastní školy jako celek, nejčastěji gymnázia. Přitom právě na těchto školách by měli mládeži do hlav vštěpovat zásady pluralitní demokracie, plebiscitu a respektování výsledků voleb, což je základ demokratické gramotnosti. Jenže školy jsou nově používány jako nátlakový mechanismus na změnu politického procesu v České republice, a to je závažný problém.

Demonstrace, které organizuje neziskový sektor, divadla a akademická obec, by měly probíhat mimo prostory škol a bez účasti ředitelů a školních pozemků a předmětem takových demonstrací by nemělo být oslovování nezletilých studentů k protlačování ideologické a politické premisy. Je obrovský rozdíl, když někdo uspořádá průvod v ulici, klasickou demonstraci, a když někdo zorganizuje stovky škol v České republice k tomu, aby studenti těchto škol stávkovali, a to ještě v mnoha (ne ve všech) případech na pozemcích škol, čímž se z takové akce podle výkladu školského zákona stávají automaticky školními akcemi tzv. fakultativního charakteru.

A tohle už je přes čáru. Jedna z naších čtenářek nám napsala, že se příští týden chystá do Prahy a vtrhne na ministerstvo školství a osobně bude chtít mluvit s ministrem školství, Robertem Plagou, aby jí vysvětlil, jak je možné, že její dcera (a s ní celá třída) dostala za úkol od učitelky na gymnáziu napsat na známky referát o čtvrteční demonstraci. Když se o tom studentka zmínila doma, paní Martinu (matku této studentky) popadl amok a napsala nám do redakce, že se chystá vyrazit do Prahy za ministrem a hodlá celou věc předat školní inspekci, protože nejen podle jejího názoru jde o porušení školského zákona. Na čtvrtek dceru omlouvá ze školy a uvidí se, jestli její dcera bude poté i nadále nucena napsat o čtvrteční stávce na škole referát. Celou kauzu budeme sledovat a přineseme další informace. Neziskový sektor si totiž začal v ČR uvědomovat, že dosavadní snaha o prosazování neoliberalismu v ČR selhává.

Neziskovky v ČR zažívají dlouhou šňůru politických neúspěchů, sponzorům a páníčkům zpoza oceánu začíná docházet trpělivost

V parlamentních volbách totiž všechny české neoliberální strany propadly a naopak zvítězilo Hnutí ANO, které má charakter Národní fronty, protože uvnitř ANO jsou lidé z levice, pravice, ze středu, nestraníci, lidovci, komunisté, prostě různobarevná plejáda lidí, která nemá neoliberální ukotvení, ani žádné jiné. Andrej Babiš nejen vyhrál volby, ale vyhrál je na celé čáře, de facto z odstupem skoro 20% nechal za sebou zbytek ostatních stran. Takže odstavit Andreje Babiše ve volbách se nepodařilo. A stejně tak se nepodařil ve volbách odstranit Miloše Zemana, což bylo spatřováno neziskovkami jako tutovka, jako poslední šance na reparát, aby se zahraniční sponzoři neziskovek nenaštvali a nezavřeli českým neziskovkám své šrajtofle. A máme informace, že asi přesně k tomu došlo po zvolení Miloše Zemana do druhého volebního období.

Anonymní zdroj z blízkosti americké organizace Bohemian Hall v New Yorku nám totiž poskytl email, který této americké firmě zaslal Jakub Janda z neziskovky Evropské hodnoty. Autenticitu emailu máme potvrzenou ze dvou nezávislých zdrojů. Jakub Janda, jako zástupce jednatele Evropských hodnot, žádá v emailu Bohemian Hall, aby na obranu demokracie a západních hodnot v České republice zaslali Evropským hodnotám finanční příspěvek.

Tón emailu je skutečné naléhavý a sponzoři zřejmě po parlamentních a prezidentských volbách v ČR už nemají takovou chuť sypat peníze do neziskovek v ČR, které nemají výsledky. Babiše se odstavit pořád nedaří, to samé platí o Zemanovi, alternativní média v ČR stále posilují a mají více a více čtenářů a posluchačů, veřejně se začíná mluvit o reformě České televize a veřejnoprávních médií, do kterých už dokonce kope i prezident během inauguračníhi projevu. Situace je vážná, takže nezbývá nic jiného, než poslat páníčkům a sponzorům do USA prosebný dopis. Zajímavé je, že za Jakuba Jandu tyto dopisy rozesílá zřejmě Jandova spolupracovnice Karolína Miksová. viz. hlavička emailu.

Jakub Janda napsal do Ameriky dopis s žádostí o peníze. Situace je zlá, Česko prý chtějí mocné síly táhnout zpátky na východ!

—– Forwarded message ———-
From: Jakub Janda<karolina.miksova@evropskehodnoty.cz>
Date: Wed, Mar 7, 2018 at 10:57 AM
Subject: Call for Support: Protecting Freedom and Western Values in the Czech Republic
To: info©bohemianhall.com

Dear Sir or Madame,

on behalf of Prague-based European Values Think-Tank, a non-governmental policy institute defending pro-Western orientation of the Czech Republic, we would like to introduce the work done by our organization.

Your support is now needed more than ever. Presidential elections were held in the Czech Republic and their outcome confirmed a strong strengthening of the forces pushing for the Czech Republic leaving the EU. We respect the results but we cannot stand by and do nothing when some politicians are trying to drag our country back to the authoritarian East.

The presidential election showed that Czech civil society stands on a healthy foundation. The Czech Republic is a country full of confident people who will not remain silent for another five years. This year, we will celebrate the 100th anniversary of the foundation of the first Czechoslovak Republic and, thanks also to your potential support, we will continue to uphold its founding values of democracy and rule of law.

Our activities are divided into 3 individual strategic programs.

1) Kremlin Watch Program – a program aimed at uncovering and resisting disinformation and influence operations conducted by Russia and its associates. With Kremlin Watch, we are the sole NGO centre in the Czech Republic which seriously and systematically deals with this threat on a daily basis. You can see more at www.kremlinwatch.eu

2) Internal Security Program (formerly Program for the Cohesive Society) – its main objective is to promote cohesion in society and its fundamental values. The program’s objective is to combat extremism and address issues related to migration and integration policy.

3) “I Live in a Democracy” Educational Program – the program’s objective is to guide young people to civic engagement through workshops with experienced lecturers and debates with important public figures organized at secondary schools all over the Czech Republic.

4) Outside strategic programs, you can also support the European Values Think-Tank’s operations – support directed to the area will help us cover the operation of the entire organization.

Supporting us financially is very easy – you can do so through the donation form at our website. We greatly appreciate both larger lump sums as well as smaller regular monthly contributions.

Should you have any questions concerning any of the above, please do not hesitate and contact us.

Thank you for your support!

Yours from Prague,

Jakub Janda


Český překlad dopisu

Vážený pane, vážená paní,

za Pražský European Values ​​Think-Tank, institut nevládní politiky, který brání prozápadní orientaci České republiky, bychom chtěli představit práci naší organizace.

Vaše podpora je nyní potřeba více než kdy jindy. V České republice se uskutečnily prezidentské volby a jejich výsledek potvrdil silné posílení sil, které prosazují odchod České republiky z EU. Respektujeme výsledky, ale nemůžeme se zastavit a nedělat nic, když se někteří politici snaží přetáhnout naši zemi zpět k autoritářskému východu.

Prezidentské volby ukázaly, že česká občanská společnost stojí na zdravém základě. Česká republika je země plná sebevědomých lidí, kteří nepřestanou mlčet dalších pět let. Letos oslavíme 100. výročí založení první Československé republiky a díky vaší potenciální podpoře budeme i nadále podporovat své základní hodnoty demokracie a právního státu.

Naše aktivity jsou rozděleny do 3 individuálních strategických programů.

1) Kremlin Watch Program – program zaměřený na odhalování a odporování dezinformacím a vlivu operací vedených Ruskem a jeho spolupracovníky. S Kremlin Watch jsme jediné nevládní centrum v České republice, který se každodenně vážně a systematicky zabývá touto hrozbou. Více informací naleznete na www.kremlinwatch.eu

2) Program vnitřní bezpečnosti (dříve program pro soudržnou společnost) – jeho hlavním cílem je podpora soudržnosti ve společnosti a jejích základních hodnot. Cílem programu je bojovat proti extremismu a řešit otázky spojené s migrační a integrační politikou.

3) Vzdělávací program “Žiju v demokracii” – cílem programu je vést mladé lidi k zapojení občanů do občanské angažovanosti prostřednictvím workshopů se zkušenými lektory a debaty s významnými osobnostmi organizované na středních školách po celé České republice.

4) Mimo strategických programů můžete také podporovat operace Evropských hodnot – podpora zaměřená na tuto oblast nám pomůže pokrýt fungování celé organizace.

Finanční podpora je velmi snadná – můžete tak učinit prostřednictvím dárcovského formuláře na našich webových stránkách. Velmi oceňujeme jak větší paušální částky, tak i menší pravidelné měsíční příspěvky.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně výše uvedeného, ​​neváhejte a kontaktujte nás.

Děkuji za vaší podporu!

S pozdravem z Prahy,

Jakub Janda


Jak sami vidíte, život neziskovek není lehký, protože i neziskovky fungují podle tržního principu. Když nejsou výsledky, když za vámi není práce, kterou očekávají ti, kteří vás platí, penězovody se přiškrtí anebo úplně docela uzavřou. Americkým neoconům, které v České republice reprezentuje nevládka Jakuba Jandy, se dlouhodobě nedaří dostat zahraniční politiku české vlády do sféry amerického bezmezného vlivu, jaký dnes vidíme třeba v Polsku nebo ne až tak okatě v Maďarsku. Dokonce i na Slovensku, bohužel, mají neziskovky lepší výsledky, právě v této chvíli se jim daří bourat demokraticky zvolenou slovenskou vládu Roberta Fica.

Neziskovky v ČR hrají o všechno, musíme si teď dát pozor hlavně na školství a na naše děti!

Nicméně v Česku je situace neziskovek tristní. Obrovská a dva roky trvající kanonáda médií Zdeňka Bakaly, neziskovek a České televize do Andreje Babiše měla jediný výsledek: jeho drtivé vítězství v parlamentních volbách. A pět let trvajicí kanonáda proti Miloši Zemanovi skončila opětovným zvolením prezidenta na dalších pět let. Proinvestované stovky a stovky milionů dolarů z kapes amerických páníčků vyšly nazmar. Výsledek nula. A to i díky zásluze české alternativy. Takže, co teď neziskovkám zbývá?

Bude to znít cynicky, ale dá se očekávat, že neziskový sektor začne používat tvrdší praktiky na změny procesů, více se zaměří na tzv. soft targets, měkké ideologické cíle, mezi které patří především naše děti a dorůstající mládež. Ne, že by se neziskovky dříve o školy nezajímaly, ale dosud nebyla odvaha zapojit školy a nezletilce do procesů majdanizace, které vidíme v těchto dnech na Slovensku, kde na demonstracích jsou tisíce nezletilých dětí, studentů slovenských gymnázií. Neziskovky v ČR potřebují honem rychle “udělat” nějaký výsledek, aby opět obnovily důvěru amerických sponzorů. Takže můžeme očekávat studentské stávky, demonstrace přímo ve školách, přímé přenosy České televize, volání po rezignaci Andreje Babiše a po abdikaci Miloše Zemana. Protože jakmile padne Andrej Babiš, v ten samý den se pozornost nevládního sektoru obrátí k Pražskému hradu. Pokud nechcete tyto procesy dopustit, dohlédněte na své děti, co s nimi provádí učitelé a ředitelé ve školách. Posíláte své děti do škol, aby se tam učily získávat vědomosti a ne stávkovat.

-VK-
Šéfredaktor AE NewsZdroj: https://aeronet.cz/news/chodi-vase-dite-do-nektere-z-techto-skol-potom-byste-meli-zbystrit-protoze-v-techto-skolach-opravdu-neni-vsechno-v-poradku-navzdory-ujistovani-ze-studentske-stavky-se-budou-ucastnit-jen-plnoleti/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon23 ruských diplomatů musí opustit Británii   
Pridal tk Středa 14 březen 2018 - 17:35:14 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Británie vyhošťuje 23 ruských diplomatů kvůli otravě Skripala, oznámila britská premiérka Theresa Mayová. Mají týden, aby opustili zemi.

„V souladu s Vídeňskou úmluvou Velká Británie vyhostí 23 ruských diplomatů, kteří byli identifikováni jako neohlášení důstojníci rozvědky. Mají týden na to, aby opustili zemi. Bude to největší jednorázové vyhoštění za posledních 30 let," prohlásila Mayová v parlamentu.

Kvůli otravě bývalého důstojníka ruské rozvědky GRU Sergeje Skripala, který pracoval na britské tajné služby, Londýn pozastavuje veškeré dvoustranné kontakty s Ruskem a britští vysoce postavení úředníci a členové královské rodiny nedorazí do Ruska na mistrovství světa ve fotbale. Vláda rovněž odvolala pozvání pro ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova na návštěvu Londýna, prohlásila premiérka Theresa Mayová, když vystupovala v parlamentu.

Británie obviňuje z otravy Skripala a jeho dcery ruský stát. „Po tomto nehorázném incidentu nemůžeme nechat naše vztahy na stejné úrovni… Proto pozastavujeme všechny dvoustranné kontakty na nejvyšší úrovni a v této souvislosti stahujeme naše pozvání pro ministra zahraničí Sergeje Lavrova," řekla Mayová.

Kromě toho Mayová uvedla, že Londýn posílí kontrolu nad soukromými letadly a zpřísní kontroly na celnici.

Mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Ruska okomentovala kritiku Mayové na adresu Lavrova

Oficiální tisková mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Ruska Maria Zacharovová okomentovala prohlášení britské premiérky Theresy Mayové, která řekla, že šéf ruských diplomatů Sergej Lavrov „není hoden své funkce“.

„Thereso, Lavrov je ruský ministr, ne britský. A hodnotí ho jako ministra ruský prezident. Chápu, že byste chtěla myslet jinak. Ale vaším ministrem je Boris Johnson," napsala Zacharovová na své stránce na Facebooku.

Mayová dříve vystoupila v parlamentu s projevem, ve kterém oznámila, že 23 ruských diplomatů musí opustit území státu. Také zdůraznila, že Británie pozastavuje veškeré dvoustranné kontakty s Ruskem a odvolává pozvání Lavrova na návštěvu Londýna.

„A ještě jedna malá poznámka před oficiální reakcí na projev britské premiérky. Mayová „odvolala" pozvání Lavrova návštěvu Velké Británie. Jenže Lavrov ho nepřijímal," dodala Zacharovová.

Britští odborníci pochybují o účasti Ruska v otrávení Skripala

Nervově paralytická látka Novičok, kterou byl podle tvrzení britské vlády otráven bývalý plukovník GRU Sergej Skripal a jeho dcera Julie, mohla být vyrobena v mnoha státech, píše Le Monde.

Uvádí názory řady expertů, kteří se domnívají, že k výrobě podobných jedovatých látek jsou nutné dobře vybavené laboratoře zajišťující vysokou úroveň bezpečnosti. Nejčastěji takovým požadavkům odpovídají státní zařízení.

Profesor katedry anorganické chemie Londýnské univerzity Andrea Sella zdůraznil, že Rusko není jediná země, která může vyrábět Novičok. S ním souhlasí i toxikolog z Leedské univerzity Alastair Hay, který zcela pochybuje o účasti Moskvy v atentátu na Skripala.

Podle jeho slov není jasné, proč by ruské tajné služby používaly jed, který z nich okamžitě udělá hlavního podezřelého. Jsou „mnohem efektivnější metody" vraždy, které nejsou okamžitě spojovány s nějakou konkrétní zemí, uvedl Hay.

Zdroj: Le Monde, Sputniknews.com, Facebook

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPravda se odhaluje! Za otrávením bývalého ruského agenta nestojí Rusko, ale spíše tajné služby USA   
Pridal tk Středa 14 březen 2018 - 13:20:16 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
USA měly před 20 lety přístup k látce Novičok, jíž byl otráven v Anglii Skripal. Vražda tohoto bývalého agenta byla naplánována právě v souvislosti destabilizovat předvolební situaci v Rusku, kde se chystají k volbě prezidenta.

Za tímto útokem pravděpodobně stojí americké tajné služby a účelem bylo obvinit právě Rusko. USA totiž dříve úzce spolupracovaly s Uzbekistánem při zničení nákazy pozemků, na nichž se zkoušela nervově paralytická látka Novičok, jíž byl ve Velké Británii otráven bývalý plukovník rozvědky Sergej Skripal a jeho dcera Julie. Vyplývá to z článku uveřejněného v listě The New York Times v roce 1999.

Jeden z klíčových výrobních objektů Státního vědeckovýzkumného ústavu organické chemie a technologie se nacházel ve městě Nukusu v Uzbekistánu. Právě jeho pracovník Vil Mirzajanov tvrdil, že SSSR porušuje mezinárodní konvence a vyrábí chemické zbraně.

V roce 1999 Ministerstvo obrany USA oznámilo Kongresu, že plánuje vydělit šest milionů dolarů na program demilitarizace objektu tohoto ústavu ve městě Nukusu.

„Uzbekistánský prezident Islam Karimov, znepokojený zdravím občanů a vlivem chemických látek na životní prostředí, se rozhodl zbavit se zbraní hromadného ničení. Od té doby začala jeho vláda úzce spolupracovat s americkým obranným rezortem a zaručila mu přístup k objektům, jejichž analogy jsou v Rusku dosud nepřístupné," uvádí se v článku.

Tato odhalená skutečnost jednoznačně ukazuje na USA, jako hlavního organizátora otravy Sergeje Skripala a jeho dcery.

Zdroj: The New York Times, Sputniknews.com

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBabišův režim začal trestat kritiku islámu   
Pridal tk Středa 14 březen 2018 - 08:15:04 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vládnoucí režimy po celé Evropské unii utahují šrouby naší svobody. Britský poloislámský režim poslal do vězení vlastence Paula Goldinga a Jaydu Fransenovou. Jejich proviněním bylo, že odhalili gang muslimů, kteří nalákali do obchodu 16ti letou nemuslimku, kde ji znásilnili. Jeden uprchlík/znásiňovač dostal za brutální znásilnění skoro dítěte 14 let, ale Paul a Jayda byli odsouzeni k 18 a 36 týdnům vězení. Vězení mezi muslimy, pedofily, feťáky a další lůzou.

Premiér Babiš byl jmenován premiérem už před sto dny. Poslední čtyři roky vládl spolu s krajně levicovým Sobotkou, Dienstbierem a eurokřesťany z KDU-ČSL. Za tu dobu se mu podařilo znásobit jmění ze 40.000.000.000 Kč na 88.000.000.000 Kč. Za dobu co byl ve vládě vydělával (převážně na dotacích ) o 83.000.000 Kč měsíčně.

Nyní se naplno ukazuje, že Babiše jako takového zajímají jenom peníze. To by nebylo tak strašné – politici kradli před ním, krást budou i ti po něm. Problém je, že Babiše se obklopil lidmi, kteří jsou zastánci islámu, jsou napojení na Sorose a udělají všechno pro to aby umlčeli vlastence. Vlastence, kteří se snaží aby naše země zůstala svobodná, ateisticko-křesťanská a bezpečná.

Martin Zapletal je voják, sloužil České republice více než 10 let. Po odchodu z armády se živí jako řidič kamionu, který jezdí po celé Evropě. Dobře ví jak islamizace zhoršuje postavení původních občanů na západě EU. I proto vystoupil na demonstraci 17.11.2017 na pražském Náměstí Jiřího z Poděbrad. Tam řekl:

A já Vám říkám, máte připravené cepy, sudlice a vidle, tak je mějte v pohotovosti, nikdy nebudete vědět kdy je budete potřebovat a bojujte za tuhle vlast a postavte se všem, kteří vedou tuhle vlast do záhuby. Ještě ať to vidíte, cepy, sudlice a vidle, cokoliv máte kdo doma, budete to potřebovat proti vlastizrádcům, proti muslimům, proti islámu a proti všem co nás chtějí zotročit.

Jen a pouze za toto ho Policie ČR, kterou vede Babišův loutkový ministr Metnar obvinila z „podněcování k nenávisti vůči skupině osob, nebo k omezování jejich práv a svobod.

Pevně věříme, že toto stíhání zastaví hned státní zástupce, když ne, že to policajtům na hlavu hodí soudce. Kdyby ani to ne – bude to příležitost pro prezidenta Zemana – ukázat, že vlastenci ho nevolili jenom proto, aby držel u moci Babiše, Pelikána, Jourovou a další zastánce islamizace.

ŽM, 13.3.2018

Zdroj: http://blokprotiislamizaci.cz/babisuv-rezim-zacal-trestat-kritiku-islamu/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAkademická obec a neziskovky chystají Majdan v českých školách! V den výročí okupace z 15. března 1939 pošlou děti ze škol ven, aby vedly výstražnou stávku proti demokraticky zvolenému prezidentu...   
Pridal tk Středa 14 březen 2018 - 08:05:20 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Akademická obec a neziskovky chystají Majdan v českých školách! V den výročí okupace z 15. března 1939 pošlou děti ze škol ven, aby vedly výstražnou stávku proti demokraticky zvolenému prezidentu republiky a proti premiérovi! Někteří ředitelé škol to podporují, i když tím porušují školský zákon. Známe podrobnosti a je to síla!

Redakce Aeronetu je zavalena stovkami emailů z celé České republiky, od rodičů, učitelů a dokonce i od ředitelů škol, kteří nás žádají o medializaci události, která se má konat tento čtvrtek. O co se jedná? Skupina studentů DAMU a politických aktivistů zorganizovala na Facebooku a Twitteru akci s názvem #VyjdiVen, což má být forma protestní stávky studentů středních a vysokých škol proti prezidentu republiky Miloši Zemanovi a proti vítězi voleb Andreji Babišovi.

Akce se má uskutečnit v poledne v období velké přestávky na oběd, kdy studenti mají vyjít před své školy a držet tam symbolicky studentské stávky, což má být jakýmsi odkazem na události z listopadu 1989, kde studenti pražských fakult drželi studentské stávky s cílem domoci se jednání o politické situaci s tehdejší československou fedrální vládou. Byla to forma zneužití studentů k provedení státního převratu. Nyní se tento scénář má zopakovat, a to právě v den výročí okupace českých zemí německou armádou z 15. března 1939. O tomto výročí není na Facebooku organizátorů této výzvy ani slovo, je tam pouze zmínka o tom, že tento den je mj. i mezinárodním Dnem proti policejní brutalitě.

Pokud se podíváme na Facebook organizátorů, najdeme tam informaci o tom, že tato výstražná stávka studentů je určena pouze pro plnoleté studenty gymnázií a studenty vysokých škol, což je ochranný mechanismus, aby organizátoři nemohli být obviněni ze zneužívání nelzetilých pro politické účely, ale informace, které máme k dispozici od ředitelů středních škol, mluví o něčem úplně jiném. Demonstrace se budou účastnit všichni studenti celé střední školy, nejen plnoletí, pokud budou chtít, protože demonstrace proběhne sice před budovou školy, ale tento pozemek patří škole, takže nezletilé děti neopustí školní prostory a nedojde tak k porušení školského zákona o péči o svěřenou osobu v době školního vyučování. Jak nás informovalo několik ředitelů škol ze Středočeského kraje, demonstrace jsou koncipovány různě. Na některých školách je účast na demonstraci dobrovolná během obědové přestávky, jinde ovšem bude demonstrace součástí vyučovací hodiny Občanské výchovy.

Studentské stávky zasáhnou i nezletilé školáky, ředitelé nemají jasno v tom, co by se stalo, kdyby akci otevřeně povolili, nebo otevřeně zakázali

Informace z Prahy 5 jsou ještě zajímavější, tam máme informaci od dvou ředitelů, kteří nás informovali, že dojde ke zkrácení vyučování tak, aby škola neměla s akcí nic společného, protože děti budou demonstrovat před školami na pozemku, který nepatří škole, ale jde o obecní pozemek, chodníky apod. Škola nese zodpovědnost za nezletilé studenty a pro pohyb dětí mimo pozemek školy by museli ředitelé sjednat školní dozor a udělat z celé věci tzv. fakultativní akci pod patronátem školy, což by bylo v rozporou se školským zákonem, protože škola nemůže organizovat nezletilé děti k politickým aktivitám. Takže ředitelé raději zruší odpolední vyučování, aby s tím neměli nic společného. A není se čemu divit, protože když se podíváme na organizátory této akce, tak spatříme Pražskou havlérku jako vymalovanou. Takže, kdo je vlastně organizátorem této nebezpečné majdanizační taškařice v České republice? Jsou to herci, studenti DAMU a jeden havlistický aktivista z neziskovky, která glorifikuje Václava Havla.

Organizátoři akce #VyjdiVen

•Luboš Louženský, student KP DAMU
•Kateřina Rundová, studentka KP DAMU
•Martin Zahálka, umělec
•Radovan Bláha, aktivista

Nejprve se zastavíme u Radovana Bláhy. Ten je místopředsedou neziskové organizace Politika a Svědomí, z.s. na adrese Otavská 606/14, 196 00 Praha – Čakovice, Česká republika. Martin Zahálka je herec, který v současné době hraje v nekonečném seriálu TV Nova Ordinace v Růžové zahradě. Luboš Louženský a Kateřina Rundová se organizují politicky na sociálních sítích. Cílem této výstražné stávky je zjistit potenciál a dosah takové akce, protože pokud bude mít stávka ohlas, plánují organizátoři založení tzv. Studentského fóra, což by byl de facto lobbistický nátlakový think-tank, který by rekrutoval budoucí neoliberální politiky na pravé straně politického spektra tam, kde se dnes nachází STAN a TOP09, tedy tvrdé jádro tzv. Pražské havlérky. Samotná výzva na Facebooku obsahuje text, který je namířený prioritně proti Miloši Zemanovi a proti Andreji Babišovi jako premiérovi. Majdanizační charakter spočívá hlavně v tom, že k prosazení tohoto textu jsou zneužívání studenti veřejných škol, které jsou placeny z rozpočtu státu a potažmo z peněz daňových poplatníků. Níže přinášíme text organizátorů celé akce.

Výstražná stávka studenstva – #VyjdiVen

Vyzýváme všechny občany, a především studenty vysokých i středních škol, aby společně s námi ve čtvrtek 15. 3. , na Mezinárodní den proti policejní brutalitě, v pravé poledne vyšli ven ze škol, tříd a pracovišť na výstražnou stávku studentstva. Výstražnou stávkou vyzýváme ústavní představitele České republiky, jmenovitě prezidenta České republiky, premiéra České republiky a Parlament České republiky k obraně ústavních a společenských zvyklostí a hodnot.

Chceme, aby se všem a vždy měřilo stejným metrem. Chceme, aby prezident plnil svoji ústavní funkci a aby o budoucnosti nás všech nerozhodovaly trestně stíhané osoby, aby v klíčových výborech neseděli ti, kteří kdysi aktivně potlačovali demokracii a mlátili studenty. Normalizace lži a absence základní odpovědnosti mají pro náš stát destruktivní následky pro celou společnost a kategoricky je odmítáme.

Především požadujeme:

1) Aby prezident České republiky plnil ústavní povinnost jmenováním premiéra, který získá podporu a který nebude trestně stíhanou osobou.
2) Aby vláda v demisi nekonala zásadní a personální kroky ani nevytvářela nové ústavní pořádky.
3) Aby Senát důrazně vystoupil proti nedodržování ústavních zvyklostí.

Vyhlášení protestní stávky probíhá s plnou podporou studentské komory akademického senátu DAMU a děkanky DAMU.

Příprava výstražné stávky

Hlavní (celorepubliková) událost, kde se hlásit k účasti:


https://www.facebook.com/events/158080204911148/

•Jednotlivé školy mohou vytvářet vlastní události, které budeme průběžně uveřejňovat na centrálním místě
•Budeme spravovat centrální kontaktní seznam, pokud budete potřebovat na někoho kontakt, nebo se máme někomu ozvat, dejte nám vědět.
•Budeme zajišťovat centrální mediální pozornost, jednání se studijními uniemi, spolky, výzvami a dalšími.
•Kontakty ◦Hlavní organizátor: Luboš Louženský, lubos©louzensky.cz, 602 605 093, @lubos
◦Mediální koordinace: Václav Strýček
◦Organizace výstražné stávky: Radovan Bláha
◦Studentské spolky a organizace: Kateřina Rundová
◦Koordinace divadel: Martin Zahálka, 721 624 325
◦Další kontaktní osoby budou doplněny

Průběh výstražné stávky

Ve 12:00 vyjít ven před školy a instituce a tam společně podepsat výzvu.
•Zábor prostranství dle možností s ohledem na zajištění bezpečnosti všech protestujících a klidný průběh.

Vyfotit se a fotku poslat na sociální sítě a organizátorům s hashtagem #VyjdiVen

•Prohlášením, livestreamingu a jiným aktivitám se meze nekladou, naopak je vítáme a podpoříme vás

Celková doba trvání protestu 30 minut

•Může se zapojit kdokoliv
•Lze oslovovat k dobrovolnému podepsání výzvy i kolemjdoucí

Po samotném protestu

•Pokud bude v okolí otevřené divadlo, mohou protestující zajít na diskuzi o demokracii (seznam bude)
•Pokud jsou v Praze, mohou osobně zanést organizátorům podepsané výzvy na náměstí Václava Havla
•Organizátoři v pondělí zanesou podepsané, či vytištěné výzvy, fotky a další dokumentaci, senátorům a na podatelnu kanceláře prezidenta.

Následující dny po skončení výstražné stávky

•Neplánujeme tuto akci jako jednorázovou
•Budeme se soustředit na tlak na naplnění našich požadavků
•Pokud naše požadavky nebudou naplněny, jsme odhodlání uskutečnit další aktivity, včetně dalších protestů, organizace studentských výborů a občanů.

Z výše uvedených dokumentů je zřejmé, že organizace tohoto protestu sleduje především oslovení dorůstající mládeže na středních školách a studentů na vysokých školách humanitního směru. Celou akci zajišťuje akademická obec reprezentovaná studijními uniemi, herci z pražských divadel a neziskový sektor. Největším plivancem do tváře českého národa je načasování akce na den tragického výročí českého národa, kdy byla zahájena okupace českých zemí, aniž by kdokoliv upozornil organizátory této akce, že minimálně v České republice má datum 15. března nejhlubší historický význam, hned po 28. říjnu. Je ostudné, že studentské obce se nezdráhají zneužít toto datum k vyhlašování stávek a politických cílů proti demokraticky zvolenému prezidentovi a premiérovi vlády. Znovu se ukazuje, že české školství je v troskách, když nikdo z učitelů a ředitelů nepřipraví pro své studenty programové pásmo, třeba i s výletem do pohraničí a do míst, kde v tento den v roce 1939 německý Wehrmacht boural hraniční závory a vyvaloval ze země hraniční kameny s iniciály ČS.

Chcete něco udělat pro národ, vy, jako rodiče? Omluvte své dítě ze školy na celý čtvrtek, aby se neúčastnilo této rozvratné stávky, která pošlapává nejen vzpomínku na tragickou událost 15. 3. 1939, ale i princip demokracie a plebiscitu, protože jestli by měli být studenti českých škol k něčemu vychováváni, tak to je respekt k výsledkům demokratických voleb a respektování presumpce neviny, což platí pro každého, kdo je z něčeho obviněn, i kdyby to měl být budoucí premiér, ať si myslíme o Babišovi cokoliv, jde totiž o princip. Člověk není vinen, dokud není odsouzen. Nemusí se nám to líbit, ale pokud přestaneme respektovat tento právní princip, pošlapeme tím nejen demokracii v naší zemi, ale právě i lidská práva, o která mají pražská divadla, herci, neziskovky a akademické obce takovou péči.

-VK-
Šéfredaktor AE NewsZdroj: https://aeronet.cz/news/akademicka-obec-a-neziskovky-chystaji-majdan-v-ceskych-skolach-v-den-vyroci-okupace-z-15-brezna-1939-poslou-deti-ze-skol-ven-aby-vedly-vystraznou-stavku-proti-demokraticky-zvolenym-politikum/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNová šéfka CIA se učila od Gestapa   
Pridal tk Středa 14 březen 2018 - 07:02:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nová šéfka americké CIA paní Haspelová navržená do funkce prezidentem Trumpem, řídila v Thajsku tajnou mučírnu podezřelých lidí, kde se používaly metody výslechu běžné na GESTAPU, u sovětské KGB a naší STB v padesátých letech. Dále se účastnila takových bestialit, jako je tzv.: "Norimberský trychtýř", kdy je spoutanému vězni násilím vpravována voda v neomezeném množství do těla trubkou, mučení lidí elektrickým proudem ,simulované ukládání do rakví apod.

P.S. Zdá se, že v USA budou mít novým šéfem CIA osobu, která si v ničem nezadá s dozorci SS z nechvalně proslulých lágrů, jako byla Osvětim, Buchenwald či Treblinka. Tam se vězni také mučili přímo na - "běžícím pásu". V tom se paní Haspelová nepochybně výborně vyzná! Jistě tedy také prokáže schopnost: "Nakopnout liberální demokracii 21 století k novým požehnaným metám". Tajné mučírny fašisty Augusta Pinocheta 1973-90, kterými prošlo přes 30 000 Chilanů = nikdy nekončící vzrušující inspirace budoucí šéfky CIA. Prezident G.W. Bush tuto - "Novodobou Gestapačku" - vyznamenal "Medailí za vynikající práci". Mně osobně se ovšem z takovéto "práce" pořádně zvedá žaludek.

Mučení lidí jako dobře placené povolání ve státní službě, myslel jsem si, že to skončilo středověkem. A nyní teprve vidím, středověk pokračuje v USA! No, nic divného! Otrokářského systému se také zbavili až nějakých 800 let po nás!

Jaroslav Loudil

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponCZEXIT je JEDINÁ MOŽNOST, jak přestat být krmelcem Evropy! 1. část   
Pridal tk Středa 14 březen 2018 - 06:36:39 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V souvislosti se sílícím voláním voličů po odchodu z EU, která se mění prakticky den ze dne k horšímu - a to jak z hlediska svých pravidel tak i své podoby - sílí zároveň strašení našich občanů ze strany veřejných propagandistických prostředků a různých „odborníků“ ohledně údajných obrovských negativních dopadů případného Czexitu na naši zem a její obyvatele.

Protože jde o zavádějící a záměrně zkreslená tvrzení, pojďme si k celé záležitosti říci více.
Hlavním argumentem používaným proti případnému Czexitu je údajná ztráta až poloviny pracovních míst v průmyslu orientovaném převážně na dodávky do EU.

Nejprve si připomeňme několik skutečností:

1/ stávající ekonomika v ČR má nevhodnou strukturu, je zaměřena z velké části na produkci bez přidané hodnoty, na subdodávky do Německa a dalších zemí EU (např. Francie) a na montovny.

Především je třeba připomenout, že průmyslová výroba u nás je orientována silně jednostranně na výrobku zejména osobních aut a subdodávek pro ně. Jako taková je tedy v okamžiku problémů v oblasti automobilového průmyslu značně zranitelná.

Krom toho, máme-li zvýšit přidanou hodnotu našich výrobků, musíme se od této praxe oprostit a začít budovat novou vlastní ekonomiku s vlastními produkty s vyšší přidanou hodnotou, skončit s praxí montoven atd., což umožní vyšší inkasa z jejich prodeje a tím i vyšší příjmy našich občanů v oblasti mezd, platů ale i důchodů.

Je třeba vrátit se k pestřejší struktuře našeho výrobního sektoru, a to s přihlédnutím k perspektivě, nikoliv k minulosti.

2/ výroba či montáž realizovaná v ČR je prodávána z Německa a z dalších zemí EU do třetích zemí, přičemž prakticky celý zisk z prodeje této produkce zůstává v Německu a v dalších zemích EU.

Máme-li zvýšit inkasa z prodeje (exportu) našich výrobků, je nezbytné, abychom si tyto výrobky prodávali opět sami a přímo do zahraničí (nikoliv tedy např. do Číny či Ruska apod. prostřednictvím Německa, kde zůstává pak prakticky i veškerý zisk z jejich prodeje, zatímco my jsme nadšeni z toho, že dodáváme do Německa).

3/ podle statistik 80 – 90 % exportu průmyslové produkce od nás směřuje do EU (ze-jména do Německa).

Není to nic, čím je možné se chlubit, ukazuje to jen na míru naší prakticky absolutní závislosti jako kolonie na metropoli (Německo). Závislost afrických kolonií na metropolích je až 100 %ní (pokud bychom chtěli kromě nízké úrovně mezd soutěžit s nimi i v této kategorii, tak máme ještě co dohánět).

4/ naši zem a její obyvatele v převažující většině živí (byť vesměs špatně) práce, nikoliv kapitál, ČR není (na rozdíl od V. Británie) mezinárodním finančním centrem.

Zahraniční investoři tedy ČR rozhodně neopustí, a to ani po našem příp. odchodu z EU, a to minimálně z těchto důvodů:

a/ podobný „krmelec Evropy“, kterým jsme se stali, zahraniční investoři jinde jen tak nenajdou (velmi levná pracovní síla, státní podpora zahraničním investorům, daňové úlevy pro ně, slabé či neexistující domácí odbory v dané továrně atd.)

b/ jsme dopravně velmi vhodně umístěni, stále ještě platí, že u nás existuje kvalifikovaná pracovní síla, která je z hlediska výše mezd na úrovni cca 1/3 oproti srovnatelné německé;

c/ továrna není banka či finanční instituce, její stěhování do jiné země je složitější a v takovém případě vlastník ztratí výhody uvedené v bodech a/-b/.

5/ po Czexitu by se ČR stala členem seskupení EFTA (ESVO), které:

· zajišťuje pro své členy volný pohyb zboží, služeb, osob i kapitálu (stejně jako EU);

· má s EU uzavřené smlouvy o spolupráci (s možností dodávat bezcelně do zemí EU) avšak

· nevyžaduje žádné odvody podobné těm, které platíme do EU, a nevyplácí z nich zpětně ani dotace (snižuje tak korupční prostředí v členských zemích).

Případné problémy, jež by v souvislosti s Czexitem mohly vzniknout z důvodu „schválností“ na straně Bruselu, si příslušní zahraniční investoři (majitelé výrobních podniků v ČR) nepochybně vyřeší se svými vládami v jejich vlastním zájmu. Dotace našim zemědělcům či financování výstavby naší infrastruktury jsme schopni vypořádat z peněz ušetřených v souvislosti s Czexitem a se zamezením odlivu zisku ve stamiliardách do zahraničí.

6/ krom toho existují u nás podniky zejména v oblasti služeb, které na bázi nízkých investic do jejich pořízení produkují zahraničním investorům vysoký až nadměrný zisk, často ještě nezdaněný (banky, vodárny, obchodní řetězce apod.).

Jde tedy o sektory, v nichž je třeba zjednat nápravu, přičemž ta se bude zřejmě lišit podle jednotlivých oblastí, někdy i podle jednotlivých případů.

Zatímco v oblasti vodáren začínají probíhat revize smluv mezi obcemi a zahraničními investory s cílem získat opětovnou kontrolu ze strany měst a obcí a přibrzdit někdy až nesmyslné setrvalé navyšování cen vody, v případě bank a obchodních řetězců půjde především o vytvoření konkurenčního prostředí u nás pro tyto subjekty v majetku zahraničních investorů.

V této souvislosti je zapotřebí řešit situaci zavedením strukturovaného zdanění podle výše zisku a zejména pak sektorových daní, které jsou běžné i v dalších zemích EU.

Jaroslav Tichý
Aliance národních sil

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBrutální vražda, která skončila vyhozením ženy z balkonu. Neuvěříte, jak z toho islámský radikál vyvázl   
Pridal tk Středa 14 březen 2018 - 06:30:21 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V noci 4.4.2017 byla šedesátišestiletá lékařka, ortodoxní Židovka Sarrah Halimi během noci brutálně mučena více než hodinu a posléze vyhozena z okna třetího patra v bytě Rue Vaucouleurs v hustě obydleném 11. pařížském arrondissementu.

Její vrah dvacetisedmiletý malajsijský muslim Kobili Traoré vnikl do jejího bytu oknem, surově ji zbil a způsobil ji 20 zlomenin po celém těle a obličeji a ta následkem těžkého zranění umírá. Policejní důstojníci a její sousedé, kteří byli přítomni nedaleko činu vraždy, neučinili nic k její záchraně. Francouzská mainstreamová média o incidentu neinformovala a politici neprojevili vůbec žádný zájem. Traoré během vraždy provolával slova „Alláhu Akbar“, antisemitské výkřiky „smrt Židům“ a koránské urážky připodobňující Židy k Satanovi.

Pařížský státní zástupce varoval před „rychlým vyvozením závěru“ o povaze trestného činu a soudce po dlouhou dobu , navzdory nevyvratitelným faktům, odmítl přiřknout vraždě přitěžující motiv antisemitismu a snažili se udělat z Kobiliho Tarorého psychicky nemocného člověka a místo toho, aby čelil obvinění z vraždy, byl hospitalizován kvůli podezření z psychické nemoci. Poté, co se potvrdilo, ža Traoré netrpí žádnou duševní nemocí, prokurátoři předložili návrh obžaloby k soudu, aniž by zmínili antisemitský podtext vraždy. Tento případ šokoval francouzskou židovskou komunitu, jejího bratra Williama Attala a další pozůstalé rodiny Halimiové, kteří tvrdili, že se jednalo o zločin z nenávisti a žádali, aby byl čin posuzován jako teroristický útok.

Koncem května minulého roku právník rodiny Halimiové sdělil na tiskové konferenci tragické detaily o její smrti a okamžiků vedoucí k její vraždě, což jednoznačně potvrzovalo, že se Traoré mohl dostat pod vliv radikálního islámu během svého dřívějšího pobytu ve vězení a při návštěvách tamější salafistické mešity. V reakci nad šokujícím pochybením francouzských úřadů a nezájmu mainstreamových médií publikovalo 17 francouzských intelektuálů, včetně historika Georgese Bensoussana a filosofa Alaina Finkielkrauta kritickou stať o jejich nakládání s fakty a zamlčování prokazatelného antisemitismu muslimského pachatele, který pár dní před vraždou nadával Halimiové do „špinavých Židů“. A obecně obvinili úřady, že často zamlčují antisemitský podnět protižidovských incidentů, ovšem je nutné zmínit, že se jedná většinově o pachatele muslimského vyznání. Do aféry se později vložil francouzský prezident Emanuel Macron, který během setkání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem , vyzval soudce, policisty a žalobce k vyjasnění a důslednému prošetření incidentu.

A v září roku 2017 prokurátoři poprvé uvedli, že zabití Halimiové byl antisemitský zločin z nenávisti, nicméně v únoru tohoto roku vyšetřující soudce zrušil u vraždy spáchané Traorém přitěžující pohnutku antisemitismu, prokuratura posléze prohlásila, že se odvolá proti rozhodnutí soudce. Francis Kalifat, prezident zastřešující židovské organizace CRIF, prohlásil pro noviny Le Parisien, že krok vyšetřujícího soudce je urážkou památky Sarrah Halimi a po dlouhé „ právní bitvě“ rodiny Halimiové a francouzských židovských organizací nakonec magistrát prohlásil vraždu za antisemitský čin.

Na vině tragického selhání médií, politiků, policistů, prokurátorů a vyšetřujícího soudce je politika neomarxismu založená na multikulturalismu, podle kterého patří muslimové, na rozdíl od Židů a křesťanů, k chráněné menšině. Jakákoliv kritika islámu a muslimů je považována za islamofobii a rasismus a každý, kdo se opováží na problém muslimského extrémismu upozornit je médii a neomarxisty pranýřován, zostouzen a zatlačen na dno společnosti, odstrašujícím příkladem budiž nám historik, autor díla Submisivní Francie (d’Une France soumise) Georges Bensoussan, proti kterému byla podána žaloba za podněcování rasové nenávisti.

Aféra Sarrah Halimi není jedinou antisemitskou vraždou během krátké doby. Vzpomeňme na případ Ilana Halimiho, který byl roku 2006 umučen africkým gangem „Barbaři“, roku 2012 muslimský terorista zastřelil před budovou židovské školy v Toulouse učitele a tři děti. V květnu 2014 postřílel francouzský muslim před budovou židovského muzea čtyři osoby- pachatel se vrátil z bojů v Sýrii. Dramatické útoky v Paříži počátkem roku 2015- útoky na redakci časopisu Charlie Hebdo a židovský obchod Hyper Cacher, při nichž bylo zavražděno 17 lidí. Někteří francouzští muslimové vyjádřili sice „lítost“ nad oběťmi teroristických útoků, ovšem vyjma těch židovských.

Politici a mainstreamové sdělovací prostředky se předhánějí k odsuzování mýtického nebezpečí Národní fronty Marine Le Penové, která nepředstavuje pro Židy ani pro celou společnost žádné nebezpečí, nevyzývá k vraždění lidí a jiným násilnostem, místo toho, aby se zaměřili na boj se skutečným nebezpečím a tím je radikální islám.

Autor: Hana Lukešová

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponLavrov upozornil USA na „nejtěžší“ následky útoku na syrskou armádu   
Pridal tk Středa 14 březen 2018 - 06:13:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Následky případného útoku USA na provládní syrské síly budou ty nejtěžší, prohlásil ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov během tiskové konference.

V pondělí zástupkyně USA v OSN Nikki Haleyová na zasedání Rady bezpečnosti uvedla, že Washington je připraven k novým akcím spojeným se Sýrií, „pokud je to třeba". Připomněla, že USA zasadily úder letecké základně Šajrát, protože RB OSN „nedokázala přijmout opatření."

Lavrov řekl, že mu po zveřejnění zpráv o použití sarinu v Chán-Šajchúnu zavolal tehdejší americký ministr zahraničních věcí Rex Tillerson a požádal o pomoc v přístupu k místu události, aby se tam mohli dostat odborníci. „Domluvili jsme se s Damaškem, že poskytne takový přístup. Když jsme o tom informovali Washington, [Američané] řekli „Díky, už není třeba" a ihned zaútočili na toto letiště," prohlásil Lavrov.

„Toto jsou informace, které jsme už několikrát sdělovali našim americkým partnerům jak přímo, tak i prostřednictvím médií, a které jsou zcela ignorovány. A proto pokud dojde k dalšímu útoku tohoto druhu, následky budou ty nejtěžší. Paní Haleyová by si měla uvědomit, že jedna věc je nezodpovědně používat mikrofon v Radě bezpečnosti OSN a druhá — když vojáci, jak ruští, tak i američtí, mají komunikační kanály a prostřednictvím těchto kanálů je jasně sděleno, co lze a co nelze. A americká koalice to velice dobře ví," řekl Lavrov novinářům.

Zdroj: https://sptnkne.ws/gXvb


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZemřel fyzik Stephen Hawking   
Pridal tk Středa 14 březen 2018 - 06:08:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Světoznámý britský fyzik, který byl kvůli neurodegenerativní chorobě ochrnutý, zemřel ve středu ve věku 76 let. Oznámila to Hawkingova rodina. Hawking, který byl považován za nástupce Isaaka Newtona a Alberta Einsteina, svými poznatky o vzniku vesmíru, o velkém třesku a černých dírách výrazně přispěl k rozvoji lidského poznání.

Hawking, označovaný za nejvýraznějšího teoretického fyzika současnosti, se věnoval i kontroverzním tématům. Mimo jiné prohlásil, že lidstvo by mělo v příštích stech až dvou stech letech kolonizovat vesmír, pokud chce přežít. Za hrozbu lidské budoucnosti označil genetické inženýrství či umělou inteligenci.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3459 sec,0.0951 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,313kB