Neděle 18 březen 2018
P. C. Roberts: Skripal je prostě jen další lež   
Pridal tk Neděle 18 březen 2018 - 08:16:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Je někdejší britský velvyslanec Craig Murray jediným informovaným a důvěryhodným člověkem, kterého vláda Velké Britanie vprodukovala? Zdá se, že ano. Britskou premiérku jakožto i celou její vládu totiž právě až Craig Murray přichytil při masivní lži.

Položme si tuto otázku: Proč vojensky nevýznamná Velká Britanie provokuje mnohem mocnější vojenskou mocnost?

Činí tak na příkaz CIA a vojenskobezpečnostního komplexu USA? Jaký asi smysl vidí britská vláda v tom dráždit Rusko obviněním očividně a průhledně falešným? Spoléhá se snad na své washingtonské pány? Jestliže ano, bude zklamána. Washingon je dnes spolkem počmáraných bláznů, kteří pro Kreml nejsou absolutně žádným soupeřem. A to ani ve vojenské oblasti, pokud by se ovšem v momentu amerického jaderného útoku nenacházel Putin coby divák zrovna na nějaké sportovní události (pozn. překl. narážka na Majdan a na tehdejší Putinovu přítomnost na OH-pozn.red.)

Ale vraťme se ke Craigovi Murraymu, který jako první poukázal na křoví v řeči premiérky Mayové o vině Ruska na této vraždě, jako o důkazu, že si v ten okamžik dobře uvědomovala, že přednáší poslancům vymyšlený příběh. Pro obvinění Ruska z tohoto zločinu použila totiž formulaci, že Skripal byl otráven nervovým plynným jedem „typu, který byl vyvinut Rusy“.

Samozřejmě původně chtěla říct, že byl otráven ruským plynem, ale protože onen plyn Novičok umí vyrobit každá slušnější chemická laboratoř, dumalo se a dumalo, pochopitelně i ve spolupráci s odborníky, jak věc naformulovat, aby se natvrdo nemuselo říct: otrávil ho ruský plyn, ale aby to přesně takto veřejnost pochopila.

A tak byl po vzrušené diskusi naformulován kompromisní termín „typ vyvinutý Rusy“, a i spojencům bylo vzkázáno, aby takto jednotně v USA, ve Francii, Německu a vůbec v celém světě o vině Ruska na otrávení Skripala a jeho dcery promluvili.

„Totožná formulace o plynu, jehož typ byl vyvinut v Rusku, se tak přirozeně objevila i ve společném komuniké o případu Skripal, vydaném 15. března Britanií,USA a Francií“ uvádí na závěr svého článku Craig Murray, jediný informovaný a důvěryhodný člověk, kterého vláda Velké Britanie vyprukovala.

Vybral a přeložil Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponCZEXIT je JEDINÁ MOŽNOST, jak přestat být krmelcem Evropy! 4. závěrečná část   
Pridal tk Neděle 18 březen 2018 - 08:08:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V souvislosti se sílícím voláním našich voličů po odchodu z EU, která se mění prakticky den ze dne k horšímu, a to jak z hlediska svých pravidel tak i své podoby, sílí současně strašení našich občanů ze strany našich veřejných propagandistických prostředků a různých „odborníků“ ohledně obrovských negativních dopadů příp. Czexitu na naši zem a na její obyvatele.

Protože jde o zavádějící a záměrně zkreslená tvrzení, pojďme si k celé záležitosti říci více.

1. část je ZDE http://infokuryr.cz/news.php?extend.20926.2

2. část je ZDE http://infokuryr.cz/news.php?extend.20941.2

3. část je ZDE http://infokuryr.cz/news.php?extend.20960.2

Shrnutí:

a/ je nepopiratelné, že s postupem času ubyde objem lidské práce v ekonomice obecně. Bude to však z důvodu objektivního (tj. náběhu průmyslové revoluce 4.0) a nikoliv subjektivního (jako důsledku našeho vystoupení z EU), jak záměrně nesprávně tvrdí někteří lidé u nás;

b/ k další obživě našich obyvatel, kteří definitivně ztratí možnost zaměstnání, bude třeba vyplácet minimální měsíční garantovaný příjem. Ten je zatím uvažován tak, že ho budou do-stávat všichni bez rozdílu, přičemž ti „ˇšťastnější“ budou moci si ještě přivydělat prací. (stát – a tedy my všichni – budeme fakticky dotovat podnikatele při vyplácení jejich zaměstnanců, které zaměstnají i po příchodu průmyslové revoluce 4.0.. Pochopitelně nikoliv za plný plat, neboť jim to bude umožňovat obrovský převis nabídky po pracovních místech nad poptávkou po nich;

c/ Minimální garantovaný měsíční příjem je v různých zemích kalkulován v různé výši, a to podle jejich ekonomických možností. V případě ČR by činil podle výpočtů ekonomů za současných podmínek cca Kč 6.000,-/osobu/měsíc, což je částka zcela nepostačující, zvláště za situace, kdy by tento minimální příjem byl vyplácen i namísto důchodů seniorům či v nemoci namísto náhrady ušlé mzdy apod.. Na rozdíl od většiny jiných členských zemí EU (či ekonomicky vyspělejších zemí obecně) na zavedení minimálního garantovaného měsíčního příjmu, který by umožňoval našim občanům (důstojné) přežití v současnosti, nemáme.

d/ je zřejmé, že dalšími dovozy migrantů do ČR (při jejich subjektivní, avšak zanedlouho i objektivní nevyužitelnosti na trhu práce) se popsaná situace našich obyvatel bude jen zhoršovat.

e/ další perspektiva se rýsuje ve výrobě náhradních dílů, v některých druzích služeb, v některých zemědělských oborech. To souvisí s přechodem od globalizace na glokalizaci, kdy skončí převážení ovoce a zeleniny, které si můžeme pěstovat doma, přes polovinu světa. Bude tedy zapotřebí podpořit rozvoj družstevnictví u nás, k čemuž vyzývají mezinárod-ní organizace vč. OSN již od r. 2008 (např. usnesení EP z července 2013). U nás dosud marně;

f/ v této situaci máme v zásadě tyto 2 možnosti, a to:

A/ vyčkávat do doby, dokud od nás neodejdou zahraniční investoři v důsledku převedení výroby na robotizovanou formu u nich doma, a pak být jako stát postaveni do situace, kdy nebudeme mít rezervy na vyplácení ani té aktuálně kalkulované možné výše minimální měsíční garantované odměny nebo

B/ snažit se celou záležitost co nejdříve (ačkoliv i tak se zpožděním) řešit.

K takovému řešení nemůžeme ale přistoupit jako člen EU. Nebude nám to umožněno, byla nám totiž předurčena úloha kolonie. To je i jeden z důvodů, proč ANS považuje za nezbytné vystoupit z EU.

g/ je třeba počítat s tím, že:

• někteří tuzemští výrobci finančně nezvládnou investice do robotizace výroby, pokud si v průběhu dosavadní činnosti nevytvářeli rezervy v potřebné výši. Buď necháme padnout další továrny u nás, což naše problémy jen dále prohloubí, nebo bude nezbytná po-moc našeho státu s jejich financováním (jak dále uvedeno);

• v dalších případech bude třeba obnovit některé v minulosti nesmyslně potlačené výroby či navázat na výroby, které zde přes svým odchodem přerušili zahraniční investoři, a to s ohledem na nutnost změnit strukturu průmyslové výrob v ČR a obnovit její širší paletu. Zde bude muset sehrát svoji roli i náš stát, a to

- jak z hlediska zajištění potřebného financování k provedení potřebných strukturálních změn (kdy bude důležité hledat a nalézat i alternativní zdroje financování těchto investic, tj. mimo zdroje západních bank, které nemají výraznější zájem na financování konkurence jejich vlastních firem u nás), tak i

- převzetí některých privátních podniků, jejichž majitelé nebudou schopni financovat investice vynucené postupující průmyslovou revolucí 4.0 a bude tak hrozit ztráta nejen zbytku zaměstnanosti v některých lokalitách (regionech), nýbrž i další nárůst nároků na zdroje státního rozpočtu k vyplácení minimálního měsíčního garantovaného příjmu.

Orientace prezidenta republiky M. Zemana na „politiku všech azimut“ je proto velmi prozíravá, byť to mnozí lidé u nás pochopí (a snad i docení) teprve dodatečně.

Jaké jsou tedy naše skutečné možnosti?

A/ nedělat nic a vyčkávat (tak jako obvykle) – a tedy čekat, až nás cizí investoři „vyžerou do mrtě“ a poté opustí (kdy vznikne armáda nezaměstnaných, která se obrátí s žádostí o podporu na náš „vyžraný“ stát), který na jejich podporu (nad postaru kalkulované počty) nebude mít prakticky ani korunu a dostane se do těžko řešitelné situace nebo

B/ začít řešit tyto problémy s předstihem (ač se zpožděním oproti skutečné potřebě). To však znamená vystoupit z EU, a to co nejdříve. A začít pracovat na sebe.

A ještě čtyři poznámky na závěr:

• Takové řešení bude mít zcela určitě své náklady. Oproti úsporám a ziskům docílitelným naším odchodem z EU však výrazně nižší;

• průmyslová revoluce nemá alternativu a přijde i k nám. Ať budeme ještě členy EU (tím hůře pro nás) nebo i když ještě předtím vystoupíme.

• dojde tak k zásadním změnám ve struktuře průmyslové výroby u nás, ve struktuře našich odběratelů. Těžko budeme dodávat subdodávky či montovat pro někoho výrobky byť s lacinou pracovní silou, když si to každý investor bude schopen zajistit doma po-mocí robotů, a to laciněji. K odchodu většiny stávajících zahraničních investorů z ČR dojde tak v každém případě;

• dojde nutně i k zásadní diverzifikaci našich odběratelů. Zčásti vynucené okolnostmi na straně těch stávajících, zčásti pak s ohledem na změny mezinárodní politické a ekonomické situace.

Zanechme tedy lží a matení lidí a pojďme se postavit k řešení této zásadní otázky. My všichni, neboť nás všech se to bude v té či oné formě dotýkat.

Jaroslav Tichý
Aliance národních sil


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAfričan polil dva důchodce kyselinou ..   
Pridal tk Neděle 18 březen 2018 - 07:59:06 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vše se stalo 14. března na západním okraji Milána kolem 11. hodiny v ulici Rismondo. Cizinec vylil žíravinu na pár, ženu 72 let a muže 81 let, kteří danou lokalitou procházeli. Afričan okamžitě utekl. Muž polil ženin kabát, ta si však zřejmě ničeho nevšimla a zůstala v klidu. Vyděsila se až v baru, kde si všimli poškození a děr na textilu. Přivolaná policie si oděv nechala k dalšímu vyšetřování.

Odpoledne kolem 15:30 byl v té samé lokalitě hlášen další útok nebezpečnou tekutinou...

Zdroj: catenaumana.it

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHalík má strach z totality. Já také. Z totality, kterou lidé jako on chtějí nastolit. Rád se staví do pozice člověka, který nejenže všemu rozumí, ale který ví všechno lépe než ostatní   
Pridal tk Neděle 18 březen 2018 - 07:56:17 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Stejně jako si připomínáme výročí komunistického puče, tak si připomínáme i výročí umučení kněze Josefa Toufara komunistickým režimem. Je nutné si tyto dvě události připomínat. Kdo nezná minulost, ať si jí zopakuje.
Páter Halík byl letos vyzván, aby sloužil Mši za umučeného kněze v Zahrádkáchna Vysočině, kde otec Toufar působil osm let. Dnes je to sedmdesát let, kdy komunisté znásilnili tuto zemi, šedesát osm let kdy komunisté umučili Josefa Toufara.

Páter Halík varuje a já s ním souhlasím, před možnosti návratu komunistické totality, zvláště, když se komunisté dnes opět stávají rozhodující silou v parlamentu. Slova, která řekl pan Tomáš Halík by ovšem zněla jinak z jiných, než jeho úst, bez ohledu na to, zda byla myšlena upřímně anebo šlo jen o to, kopnout si do prezidenta Zemana a nepřímo i do Dominika kardinála Duky.

Je paradoxem, že profesor Halík na jednu stranu varuje před komunisty a na druhou stranu obdivuje papeže Františka, u kterého není jasné, zda je ještě představitelem Katolické církve anebo představitelem Světového komunistického hnutí. Zvláště, když náklonost papeže ke komunistickýmdiktátorům jižní Ameriky převažuje nad církevní naukou. Dokážete si například představit, že by se Jan Pavel II. objímal s Brežněvem? Že by se Jan Pavel II. snažil o normalizaci vztahů se zeměmi Varšavské smlouvy a při tom hodil katolické disidenty přes palubu, jako to udělal Vatikán pod vedením Františka s křesťany v Číně?

Páter Halík se rád staví do pozice člověka, který nejenže všemu rozumí, ale který ví všechno lépe než ostatní. Do pozice člověka, který je vlastně nedoceněn pro svojí genialitu a proto neustále musí připomínat, kolik vydal knih, kolik dostal ocenění a kam všude je zván. Rád mluví o tom, že by měli vládnout elity, stěžuje si na to, že lidé nejsou schopni elity docenit. Neříká tak, neříká onak. Není pro cenzuru, ale určitá regulace by měla být. Například regulace těch, kteří nechtějí islám? Podle profesora Halíka jsou to lidé, kteří si nezaslouží přijmout Krista. Pro dotyčného bylo asi štěstí, že si tento kněz pozdě všiml placky „Stop islám“. Uvědomil si pan profesor, že nemá právo odepřít Svátost jen proto, že dotyčný odmítá nekřesťanské a protikřesťanské náboženství? A naopak kněz by neměl Svátost podat těm, kteří podporují potraty, když už jsme u toho? Těm, kteří podporují stejnopohlavní svazky? Jenže to by se pan profesor asi musel vzdát svých přátel jako například Karla Schwarzenberga a nemohl by souznít s jemu blízkou TOP 09.

Pan profesor všude vidí přízraky nacismu, fašismu a rudého nebezpečí. Vidí je v odmítání uprchlíků, odmítání islámu, vidí je katolické nauce Tomáše Akvinského a přitom se ohání Druhým vatikánským koncilem. Možná by panu profesorovi někdo měl říci, že dokumenty Koncilu znějí jinak než to co on si představuje. Dokument o jiných náboženstvích Nostra Aetate, nehovoří o tom, že muslimové věří ve stejného Boha jako my. Tento dokument je ryze pastorační a proto je v něm psáno....“Máme také úctu k islámu, kdy muslimové stejně jako my, věří v jednoho boha“, kdyby pan Halík byl trochu církevně vzdělán, tak by věděl, že z tohoto dokumentu byla vypuštěna, vzhledem k pastoračnímu charakteru, jedna věta....“Který však není totožný s Bohem, v kterého věříme“. Obdobně stejně jasně mluví i deklarace o Liturgii, kde je dáván prostor latinskému jazyku při Liturgii a Gregoriánskému chorálu. Takže odvolávání se pana Halíka na dokumenty DVK co se týče vztahu k islámu je falešné a veřejnost matoucí.

A to je přesně nebezpečí, které vidím u pana Halíka a lidí založených stejně jako on. Povrchnost, neznalost. Více než skutečnost je zajímá jejich idea budoucnosti. Totalita nepřichází náhle. Ostatně krutost Francouzské revoluce také nebyla patrná při dobytí Bastily. Totalita začíná nenápadně. Třeba tím, že místo slova cenzura dáme regulace, odpůrce islámu nazveme rasisty, bez ohledu na to, že islám není rasa. Že obviníme tajemníka kardinála Dominika otce Badala, že nerozlišuje islám a islamismus. Že nazveme ty, kteří chtějí být Němci v Německu, Francouzi ve Francii, Češi v Česku neonacisty. Vše v rámci demokracie a lidských práv. Pomalu budeme ukrajovat kolečka salámu, až bude tisíce koleček. Nebo vařit žábu. Ta spokojeně přijímá zvyšování teploty, až jednoho dne už ani nepozná, že umřela.
A pak nastane mír.

Martin Kavka

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJsou Lidové noviny a pornoherec Jakub Janda ruskými agenty? Přední politici naznačují, že ano. Jde také o terorismus. Přinášíme neuvěřitelně šokující informace!   
Pridal tk Neděle 18 březen 2018 - 07:50:21 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Už v minulosti jsme poukazovali na temnou hru, kterou v Putinově plánu hrají Lidové noviny a Evropské hodnoty, přičemž se jako správní agenti podle všeho kryjí pod maskou jeho odpůrců. Poslední události ale ukazují, že nejde jen o šíření tak hloupé protiruské propagandy, až to v mnohých vzbuzuje náklonnost k nedemokratickému Rusku (což je velmi vychytralé), nýbrž daleko nebezpečnější síť intrik.

Ukrajinský generální prokurátor Jurij Lucenko na zasedání ukrajinského parlamentu oznámil, že známá poslankyně a bývalá vojačka Julie Savčenková, kterou u nás propagovaly zejména zmíněné Lidové noviny a rádoby think tank Evropské hodnoty, „plánovala provést teroristickou operaci. Chtěla minomety zbořit kopuli této budovy a samopaly dobít přeživší. Máme důkazy“.

V této souvislosti podpora, které se u nás Savčenkové v některých kruzích dostalo, získává zcela nový rozměr a smysl.
Dokazuje to ostatně i mediálně známý ukrajinský poslanec Olexij Hončarenko, který uvedl, že kampaň za propuštění Savčenkové z ruského vězení byla operací Kremlu. Připomeňme, že Evropské hodnoty byly součástí této operace.

Zajímavá, byť ne zas až tak, co se českých spojek týče, je rovněž informace poradce ministra vnitra Zorjana Škirjaka, že Naďa Savčenková nebyla na Majdanu. Vzheldem k tomu, že se na Ukrajině dosud uctívala její větrovka, v níž se měla Majdanu údajně zúčastnit (viz video), bude patrně nutné tuto relikvii spálit.

Savčenková se snaží nařčením bránit tím, že současné ukrajinské zřízení je plodem ještě dřívějších, předmajdanových zákulisních sil. Prohlásila, že na vlastní oči viděla vůdce Majdanu Andrije Parubije a nynějšího předsedu ukrajinského parlamentu, jak osobně vozil během krvavých událostí v Kyjevě ostřelovače do hotelu Ukrajina. Kdo jí ale uvěří?

Ukrajinský novinář Anatolij Šarij připravil video, ve kterém ukázal dny slávy Nadi Savčenkové i současné chmury snášející se nad její hlavou.


Autor: Antonín Seruti Zdroj: Freeglobe
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVědci z Cambridge a Královské univerzity v Londýně zjistili, co se děje v mozku, když člověk spí   
Pridal tk Neděle 18 březen 2018 - 07:42:39 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vědci z Cambridge a Královské univerzity v Londýně zjistili, jaké procesy probíhají v mozku v době spánku. Oznámil to portál MedicalXpress.

Vědci rozebrali, co se děje se vzpomínkami ve fázi pomalého spánku. Aby to zjistili, stimulovali neurony myší.

Vědci dospěli k závěru, že během spánku se stávají pevnějšími vazby mezi neurony, které obsahují aktuální informace. Neurony se zprostředkovanými a méně důležitými informacemi slábnou a mizí.

„V závislosti na zážitcích člověka a na jejich významu se rozměry neuronových vazeb mění," říká vedoucí autor studie Ana González Rueda.

Podle jeho slov tento mechanismus zabraňuje přílišnému vzruchu nervové soustavy. Kromě toho tak mozek dostává možnost uchovávat důležitou informaci po dlouhou dobu beze ztráty údajů.

„I když má mozek extraordinární objem paměti, podpora vazeb mezi neurony a jejich aktivity si vyžaduje velké množství energie. Mnohem efektivnější je uchovávat jenom to, co je opravdu nutné," podotýká vědec.

Zdroj: portál MedicalXpress

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOzbrojenci v Sýrii dovezli 20 kontejnerů s chlórem k místu provedení provokací   
Pridal tk Neděle 18 březen 2018 - 07:34:54 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Teroristé v Sýrii dovezli do oblasti Al-Gabit a Kalbb-Luza 20 kontejnerů s chlórem pro provedení provokací proti civilním obyvatelům, informoval na brífinku na ruském ministerstvu obrany náčelník Hlavního operativního velení Generálního štábu Ruska, generál Sergej Rudskoj.

„Kromě toho bandy Fronty an Nusra (zakázaná v Rusku) za účasti takzvaných Bílých přileb připravují nahraný chemický útok v oblastech obcí Al-Gabit a Kalbb-Luza, které se nacházejí 25 kilometrů severozápadně od Idlibu. K tomu sem bylo dovezeno 20 kontejnerů s chlórem," prohlásil Rudskoj.

Plánuje se, že o teroristickém činu budou široce informovat západní média, myslí si zástupce ministerstva obrany.

Zdroj: https://sptnkne.ws/gZzx

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSavčenková informovala o připravenosti ukrajinských vojáků k převratu   
Pridal tk Neděle 18 březen 2018 - 07:31:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Poslankyně Nejvyšší rada Ukrajiny Naděžda Savčenková sdělila, že ukrajinští vojáci jsou připraveni k vojenskému převratu.

Podle slov Savčenkové, na Ukrajině „je více než dost" sloužících ukrajinské armády, kteří jsou připraveni svrhnout vládu. Jak prohlásila Savčenková, vojáci byli připraveni vystoupit i proti bývalému prezidentovi Viktoru Janukovičovi.

„Vojáci jsou lidé činu. Málo mluví, vypráví hodně vtipů a v tom je jejich síla. Často jsou to tupci a plní příkazy, ale mají své hranice," prohlásila Savčenková v rozhovoru pro Strana.ua.

Generální prokurátor Ukrajiny Jurij Lucenko dříve obvinil Savčenkovou z přípravy teroristického činu na budovu ukrajinského parlamentu. Lucenko poprosil parlament odsouhlasit stíhání Savčenkové. Ta odpověděla, že generální prokurátor „se zbláznil".

Zdroj: Strana.ua, Sputniknews.com

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTurecká armáda obklíčila Afrín   
Pridal tk Neděle 18 březen 2018 - 07:27:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jednotky turecké armády, které útočí na Afrín ze západního a východního směru, se spojily na severu města, stojí ve zprávě tureckého generálního štábu.

„Naše jednotky, které se pohybovala na Afrín směrem ze západu a z východu, se spojily na severu města," stojí ve zprávě tureckého generálního štábu.

Podle informací agentury Anadolu turecká armáda spolu se silami syrské opozice obsadila dalších 12 obcí a uzavřela cestu mezi oblastním centrem Mabatly a Afrínem.

Zdroj: https://sptnkne.ws/gZua

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2834 sec,0.1257 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,768kB