Pondělí 19 březen 2018
To je úspěch, že alespoň někdo chodí do práce …nebo to dělají z gauče?   
Pridal tk Pondělí 19 březen 2018 - 15:04:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
No, zasmáli jsem se a i poučili!!!

Mrkněte, kolik lidí "pracuje" v jednom muzeu cikánské kultury a jakou má asi toto muzeum návštěvnost???


MUZEUM ROMSKÉ KULTURY, státní příspěvková organizace
Bratislavská 67
602 00 Brno


Telefon +420 545 581 206 / recepce

sekretariat©rommuz.cz

IČ 712 39 812
Datová schránka f6d97sc
Číslo účtu 197531621/0710 (ČNB)

IBAN: CZ29 0710 0000 0001 9753 1621
SWIFT: CNBACZPP

Organizace je zřízena Ministerstvem kultury ČR, je oprávněna nakládat s majetkem státu, dle č. 219/2000 Sb., a dále Zřizovací listiny čj. 18295/2004, ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č. 45/2012, z 20. 12. 2012.

VEDENÍ MUZEA:

PhDr. Jana Horváthová
ředitelka muzea

horvathova©rommuz.cz
, +420 734 645 449

RNDr. Roman Truksa
vedoucí Úseku ředitele

usek.reditele©rommuz.cz
, +420 774 854 786

Bc. Zuzana Šestáková, DiS.
asistentka ředitelky

sekretariat©rommuz.cz
, +420 545 581 206

Ján Šariský
správa budovy a depozitářů, řidič

spravce©rommuz.cz
, +420 608 972 782

FUNDRAISER:

Mgr. Magdalena Satinská
fundraiser Muzea romské kultury
fundraiser©rommuz.cz

PAMÁTNÍK V HODONÍNĚ U KUNŠTÁTU A PAMÁTNÍK LETY U PÍSKU:

Mgr. Luděk Strašák, Ph.D.
vedoucí pietních míst
pamatniky©rommuz.cz, +420 774 855 225

ODDĚLENÍ VZTAHŮ S VEŘEJNOSTÍ:

Mgr. Kristina Kohoutová
vedoucí oddělení vztahů s veřejností
kontakt pro média: media©rommuz.cz, +420 775 407 065

Bc. Barbora Doležalová
pracovník oddělení vztahů s veřejností
kontakt pro úřady a třetí strany: propagace©rommuz.cz, +420 775 972 782


LEKTORSKÉ ODDĚLENÍ:

Mgr. Eva Dittingerová
vedoucí lektorského oddělení, muzejní pedagožka, programy pro školy

lektor©rommuz.cz
, +420 545 214 419

Bc. Petra Banďouchová
koordinátorka projektu doučování, dětský muzejní klub

ref©rommuz.cz


Mgr. Monika Farkašová
průvodkyně

pruvodce©rommuz.cz
, +420 545 214 419

Mgr. Martin Juřička
průvodce

pruvodce2©rommuz.cz


Mgr. Nikola Jaklová
mentor v projektu doučování

mentor2©rommuz.cz


Bc. Tereza Marková
mentor v projektu doučování

mentor1©rommuz.czODBORNÉ ODDĚLENÍ:

Mgr. Jana Habrovcová
zástupkyně ředitelky, vedoucí Odborného oddělení

sbirky©rommuz.cz
, +420 734 315 043

Mgr. Adam Holubovský
kurátor Fondu fotodokumentace

foto©rommuz.cz


MgA. Anna Babjárová
kurátor Fondu videodokumentace

video©rommuz.cz


Mgr. Dušan Slačka
historik, kurátor Fondu písemného materiálu

historie©rommuz.cz


Mgr. Katarína Gecelovská
kurátorka Fondu tradičních řemesel, profesí a zaměstnání, Fondu textilu a Fondu šperku

remesla©rommuz.cz


MgA. Matyáš Dlab
kurátor fondu audiodokumentace

hudba©rommuz.cz


MgA. Anita Somrová, DiS.
kurátorka fondu výtvarného umění a ohlasů

umeni©rommuz.cz


Bc. Pavla Břoušková
dokumentátorka sbírkové evidence, kurátorka fondu plakátů

demus©rommuz.czEKONOMICKO – PROVOZNÍ ODDĚLENÍ:

Hana Hübelová
vedoucí Ekonomického oddělení, správce rozpočtu

ekonom©rommuz.cz
, + 420 776 196 611

Mgr. Monika Novotná
referentka Ekonomického oddělení

referent©rommuz.cz


Irma Martínková
hlavní účetní

hlavniucetni©rommuz.cz


Iveta Pokorná
mzdová účetní

ucetni©rommuz.cz

Sandra Šariská recepční

recepce©rommuz.cz
, +420 545 581 206

Josef Bagár
recepční

recepce©rommuz.cz
, +420 545 581 206


KNIHOVNA:

Mgr. Milada Závodská
knihovnice, kurátorka Knižního fondu
knihovna©rommuz.cz

A realita!Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHistorka s Novičokem je dalším podvodem ve stylu irácké ZHN   
Pridal tk Pondělí 19 březen 2018 - 11:52:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Již v r. 2016 dr. Robin Black, šéf detekční laboratoře v jediném britském zařízení na chemické zbraně v Porton Down, bývalý kolega dr. Davida Kellyho, uveřejnil v mimořádně prestižním vědeckém časopise, že důkazy o existenci Novičoku jsou nedostatečné a jeho složení neznámé.

V posledních letech se objevilo mnoho spekulací, že v Rusku byla vyvinuta čtvrtá generace nervových činitelů, typu „Novičok“ (novinka), a to již na počátku 70. let, jako součást programu „Foliant“, s cílem nalézt látky, které by představovaly obranná opatření. Informace o těchto sloučeninách byly ve veřejných doménách zřídkavé a jejich zdrojem byl většinou jen odpadlický ruský vojenský chemik Vil Mirzajanov. Žádná nezávislá potvrzení ohledně složení či vlastností takových sloučenin uveřejněny nebyly. (Black, 2016).

Robin Black. (2016) Vývoj, historická použití a vlastnosti chemických bojových látek. Královská chemická společnost.


Avšak nyní britská vláda tvrdí, že je schopna okamžitě identifikovat látku, kterou její jediné středisko biologických zbraní nikdy předtím nevidělo a nebylo si jisto její existencí. A co hůř, tvrdí, že je schopna ji nejen identifikovat, ale také určit její původ. Vzhledem k publikaci dr. Blacka je evidentní, že takovéto tvrzení nemůže být pravdivé.

Světoví experti na chemické zbraně sdílí názor dr. Blacka. Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) je institucí OSN sídlící v Haagu. V r. 2013 zpráva jejího Vědeckého poradního výboru (VPV), jejímiž členy jsou američtí, francouzští, němečtí a ruští zástupci vlád, a v níž byl dr. Black zástupcem Velké Británie, uvedla:

(VPV) zdůraznil, že definice toxických chemikálií obsažená v Konvenci by měla pokrývat všechny potenciální chemikálie, které je možno použít jako chemické zbraně. Ohledně nových toxických chemikálií, které nejsou uvedeny v příloze týkající se chemikálií, avšak mohou představovat riziko pro Konvenci, VPV odkazuje na „Novičoky“. Název „Novičok“ se používá v publikaci bývalých sovětských vědců, kteří oznámili zkoumání nové třídy nervových látek vhodných k použití jako binární chemické zbraně. VPV uvádí, že nemá dostatečné informace, aby mohl komentovat existenci či vlastnosti „Novičoků“. (OPCW, 2013)

OPCW: Zpráva Vědeckého poradního výboru o vývoji ve vědě a technologiích, pro třetí hodnotící konferenci 27. března 2013

Skutečně, OPCW byla ohledně schopností „Novičoků“ tak skeptická, že rozhodla – za souhlasu USA a Británie – je na seznam zakázaných látek nepřidat, ani jejich údajné prekurzory. V krátkosti, vědecká komunita široce akceptuje, že Mirzajanov pracoval na „Novičocích“, ale pochybuje, že byl úspěšný. Vzhledem k tomu, že OPCW dospěla k názoru, že důkazy o existenci „Novičoků“ jsou pochybné, tak pokud Británie skutečně má vzorek jednoho z nich, je extrémně důležité, aby Británie tento vzorek předla OPCW. Skutečně, Británie je vázána smlouvou, aby tento vzorek OPCW předala. Rusko – aniž by o tom korporátní média informovala – předložilo OPCW požadavek, aby Británie předala vzorek materiálu ze Salisbury k mezinárodní analýze.

Avšak Británie jej předat OPCW odmítá.

Proč?

Druhou částí obvinění vznesených May je,, že „Novičoky“ lze vyrobit pouze v jistých vojenských zařízeních. Avšak i to je prokazatelně nepravda. Pokud vůbec existují, byly „Novičoky“ údajně navrženy tak, aby je bylo možné vyrobit na zařízení jakékoliv komerční chemické laboratoře – to bylo jejich hlavní charakteristikou. Jediným skutečným důkazem existence „Novičoků“ byla výpověď bývalého sovětského vědce Mirzajanova. A toto napsal Mirzajanov skutečně:

Je třeba mít na paměti, že chemické komponenty či prekurzory A-232, či jeho binární verze Novičok-5, jsou běžnými organofosfáty, které lze vyrobit v komerčních chemičkách vyrábějících takové produkty, jako hnojiva a pesticidy.

Vil S. Mirzajanov, „Demontáž sovětského/ruského komplexu chemických zbraní: Pohled insidera“, v „Odzbrojení Ruska v oblasti chemických zbraní: Problémy a vyhlídky, Stimsonova zpráva č. 17, říjen 1995, str. 21, autorů Amy E. Smithsona, dr. Vila S. Mirzajanova, Gena Rolanda Lajoie a Michaela Krepona. (“Dismantling the Soviet/Russian Chemical Weapons Complex: An Insider’s View,” in Amy E. Smithson, Dr. Vil S. Mirzayanov, Gen Roland Lajoie, and Michael Krepon, Chemical Weapons Disarmament in Russia: Problems and Prospects, Stimson Report No. 17, October 1995, p. 21.)


Je vědecky nemožné, aby zařízení v Porton Down bylo schopnp provést test na ruské „Novičoky“, pokud nikdy nevlastnilo ruský vzorek, aby je mohlo porovnat. Mohou analyzovat vzorek odpovídající Mirzajanovu vzorci, ale protože ten jej zveřejnil světu před dvaceti lety, tak to není důkazem původu v Rusku. Pokud ho může Porton Down syntetizovat, může i spousta jiných, nejen Rusové.

A konečně – Mirzajanov je uzbecké jméno a program Novičok, za předpokladu, že kdy existoval, byl program v Sovětském svazu, ale daleko od dnešního Ruska, v Nukus v současném Uzbekistánu. Navštívil jsem zařízení na výrobu chemických zbraní v Nukus osobně. Bylo demontováno a zabezpečeno a všechny zásoby zničeny a zařízení odvezeno americkou vládou, a odvoz ukončen, když jsem tam působil jako velvyslanec. Ve skutečnosti neexistovaly jakékoliv důkazy, že nějaké „Novičoky“ kdy existovaly v samotném Rusku.

Shrnuto:

1) Porton Down ve svých publikacích přiznalo, že žádné ruské „Novičoky“ nikdy nevidělo. Britská vláda nemá naprosto žádné informace s „otisky prstů, jako nečistoty, na základě kterých lze s jistotou přisoudit tuto látku Rusku.

2) Doposud ani Porton Down, ani světoví experti v Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW) nebyli přesvědčeni, že „Novičoky“ kdy existovaly.

3) Británie odmítá poskytnout vzorek OPCW.

4) „Novičoky“ byly specificky navrženy tak, aby je bylo možno vyrábět z běžných přísad v jakékoliv vědecké laboratoři. Američané demontovali a prostudovali zařízení, které je údajně vyvíjelo. Je zcela nepravdivé, že je mohli vyrábět pouze Rusové, když je může vyrábět kdokoliv.

5) Program „Novičok“ byl v Uzbekistánu, nikoliv v Rusku. Jeho odkaz zdědili Američané během jejich aliance s Karimovem, nikoliv Rusové.

Velké poděkování zdrojům, které nelze v tuto chvíli uveřejnit.

Craig Murray

The Novichok Story Is Indeed Another Iraqi WMD Scam vyšel 15. března 2018 na thetruthseeker.co.uk. Překlad Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2018/03/7535-historka-s-novicokem-je-dalsim-podvodem-ve-stylu-iracke-zhn.htm
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPrasečí holokaust byl dokonán, vepři byli utraceni a v Letech se může začít šířit pravdoláska! Peníze za prasečák však nepůjdou přímo firmě, ale obklikou skrze Muzeum romské kultury. Tunel jako prase?   
Pridal tk Pondělí 19 březen 2018 - 09:09:53 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Prasečí holokaust byl dokonán, vepři byli utraceni a v Letech se může začít šířit pravdoláska! Peníze za prasečák však nepůjdou přímo firmě, ale obklikou skrze Muzeum romské kultury. Tunel jako prase? A to ješte není všechno, na místě prasečáku má vyrůst památník Romů, který také zacvaká český daňový poplatník, jenže tomu o tom zatím raději ani neřekli!

Jak informují veřejné média, firma Agpi, která vyklízí vepřín v Letech na Písecku, odvezla z areálu poslední prasata. Peníze od státu za prodej areálu, tedy 450 milionů Kč však firma AGPI zatím nedostala. Jak sdělují Parlamentní listy.cz, na místě někdejšího koncentračního tábora má také vzniknout památník Romů. Poněkud nejasné nebo zavádějící je však sdělení, že „kupujícím“ je Muzeum romské kultury. Máme tomu rozumět tak, že byl-li vepřín firmy Agpi oficiálně vykoupen státem, byly tyto peníze transferovány Museu romské kultury, které už svým prostřednictvím či svým jménem subjekt fy. Agpi koupil pro účely památníku Romů? Zaplatil to stát, či Museum romské kultury? Co je to za kulišárnu?

Znovu se nabízí provést seriozní, bezemoční, předem nekalkulované zhodnocení, resp. vyhodnocení celého záměru památníku v Letech. Jak totiž vyplývá z celé řady odborného vyjádření a názorů renomovaných historiků v čele s panem prof. Ratajem, specialistou na danou problematiku, ale také na základě odborné expertizy Ústavu pro soudobé dějiny při Akademii věd České republiky, pocházející z roku 2006, je zcela evidentně prokázáno, že tábor v Letech nebyl ani koncentrák, nebyla v něm páchána genocida a nic, co by opravňovalo věrolomnému tvrzení, že v tomto táboře byl uskutečňován holocaust. Tím je také vyvráceno i nepravdivé tvrzení některých představitelů romských občanů a zainteresovaných politiků, podle kterých se pan T. Okamura dopustil popírání holocaustu, stejně jako konstatování poslance pana Roznera, který prý lživě prohlásil, že tábor v Letech byl pseudokoncentrák! Navzdory těmto skutečnostem se nikdo oběma poslancům ani slovem neomluvil naopak, na politické scéně byly dokonce tlaky na odvolání T. Okamury z funkce místopředsedy Sněmovny.

V Česku se vykupují prasečáky kvůli koncentráku, který neexistoval, staví se lavičky Václava Havla za 850.000,- Kč a občan je za debila, který to všechno platí!

Je tedy otázka, zda bylo nezbytně nutné za přehnanou cenu odkoupit, a zlikvidovat prosperující vepřín a za dosud blíže netransparentních podmínek uvažovat o vybudování památníku na pozemku, který je svou velikostí naprosto neadekvátní k potřebám o uvažovanému památníku. Pokud jde o úvahu na samotný památník Romům, není od věci zmínit, že jistý „památník“ již existuje. Je otázka, zde by nestačilo tento památník přiměřeně kultivovaně (ale skromně) upravit tak, aby odpovídal současným podmínkám a nebyla nutná několika milionová investice na vybudování impozantního památníku v podobě repliky např. původního baráku, nebo stromové aleje, případně také mohyly s křížem. Jakkoli se toto řešení jeví poměrně jednoduché a nenákladné, opak bude pravdou. Stačí si připomenout „lavičku V. Havla“ za statisíce korun.

Rovněž není od věci připomenout, že u nás existuje celá řada podobných pietních míst, památníků a jiných pietních exponátů, připomínající tragické události a oběti s tím spojených. Jsou však skromné, jejich památka je často uctívána bez přehnaných okázalostí, pompézností, mediálního humbuku a nežádoucí popularity a přesto jsou lidmi vždy respektovány a jako takové lidsky uctívány. U některých zainteresovaných politiků a představitelů romské komunity je bohužel snaha z tábora v Letech vytřískat nejen populistický kapitál, ale s cílem využití současné vlny prosazování lidských práv tábor prezentovat jako primární symbol lidského utrpení, symbol obětí jako důsledku holocaustu a genocidy, páchaných na cikánském (dnes romském) etniku v době II. světové války.

Pracovní tábory vydávané za koncentráky, Češi obviňovaní z holokaustu cikánů

Tato snaha je neférová, neřku-li nečestná, neboť tábor v Letech nebyl místem tisíce obětí nacistické zvůle, nebyl tím místem, které se veřejnosti prezentuje jako klasický koncentrák jen proto, aby se cikánským obětem v tomto táboře dodalo více vážnosti a citového zabarvení. Najdeme-li odvahu nalít si čistého vína a říkat pravdu (ta ochota bohužel není) pak mluvme o tom, že oběti, záměrně přisuzované táboru v Letech neodpovídají skutečnostem, nejsou důsledkem holokaustu ani genocidy, jak se často úmyslně a lživě o táboře v Letech často tvrdí, ale jak výše zmíněno, oběťmi se stali lidé v důsledku onemocnění tyfem, které se nedařilo léčit, případně fyzickým vyčerpáním v důsledku těžké a náročné práce. Navíc, v táboře v Letech také nebyl zabit, či jinak připraven o život jediný v táboře internovaný člověk.

Je třeba si také uvědomit, že koncentrace osob cikánského původu (ale nejen jich, v táboře byli internováni i necikánští občané, Židé aj.) nebylo zcela bezúčelné. Pravda je, že šlo o nedobrovolné omezení osobní svobody lidí, svým způsobem o vězení, kteří se svým způsobem života protivili válečné atmosféře a režimu té doby. Namlouvat si, že cikánští občané internovaní v táboře tam byli neodůvodněně, by nebylo pravdivé, protože je všeobecně známo, jaký způsob života cikánské etnikum vedlo. Jiná věc je jejich následná nelidská, hrůzná a bestiální likvidace v německých koncentračních táborech, ve kterých se stali oběťmi nejen cikánští občané, ale sta tisíce dalších obětí pro fašistické Německo rasově nežádoucích osob, včetně dětí, žen a starých lidí. To se týká i lidí, internovaných v táboře v Letech, kteří z něj však byli transportováni do koncentračního tábora v Osvětimi, kde našli smrt. To je však jiná historie osudu lidí, internovaných v táboře v Letech.

Památník jenom Romům, i když v táboře byli i jiní lidé. Selektivní holokaust?

Jisté je, že řada lidskoprávních, romských neziskovek a iniciativ, ale také některých přecitlivělých politiků bude vyvíjet tlak a požadovat, aby byl v Letech vybudován impozantní pomník který, bude jak co do výše investičních nákladů, tak do významu tábora a jeho obětí nebude adekvátně úměrný. Nezáleží ani tak na impozantnosti pomníku jako spíše na samotné pietě, která by měla být se všemi poctami politickými představiteli a občanskou veřejností obětem věnována.

Tímto v žádném případě nechci snižovat úctu k obětem z tábora v Letech, ale faktem zůstává, že v Letech nebyli internováni jednom cikánští občané, ale i občané jiných ras, resp. národností. Pokud by v Letech v místě vepřína by měl být vybudován památník, pak nikoli výlučně obětem cikánských občanů, ale památník obětem jako takovým a už vůbec ne jako památník romského holocaustu, neboť nic takového nebylo nikdy prokázáno. Bylo by nespravedlivé, nečestné a neetické, pokud by byli upřednostňovány oběti cikánského etnika před oběťmi ostatními, protože v táboře měli všichni stejné podmínky a že oběti jako takové nebyly oběťmi holocaustu nebo genocidy. To, že část internovaných byla transportována do Osvětimi nezakládá důvod pro tvrzení, že se stali, notabene jen cikáni, dnes Romové, oběťmi tábora v Letech. Nejbližší dny či měsíce ukáží, jak se k této problematice příslušná místa postaví.

Jiří B a ť a
18. března 2018Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNovičoky od Andreje Babiše   
Pridal tk Pondělí 19 březen 2018 - 07:54:57 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ruská diplomacie označila ČR za jednoho z možných původců látky Novičok, která byla použita k otravě bývalého ruského agenta Skripala v Británii. Ministři Šlechtová a Stropnický to striktně odmítají. A co jiného by také mohli říkat.

Novičoky jsou bojové látky organofosforového původu. Bohužel organofosfáty jsou základem nejen nervově paralytických chemických zbraní jako sarin, tabun, VX a dnešní „britská celebrita“ novičok, ale i insekticidů a herbicidů používaných v zemědělství v posledních letech. AGROFERT Andreje Babiše prodává zemědělcům v České republice řadu insekticidů a herbicidů na bázi organofosforových sloučenin. Jejich toxicita u včel je stejně akutní jako u Sergeje Skripala v Británii. Způsobí okamžitě úhyny celých včelstev. Jejich dlouhodobá toxicita vůči člověku a přírodě není omezena.

AGROFERT nabízí tyto „novičoky“ - organofosfáty:

ACTELLIC 50 EC – účinná látka: pirimifos-methyl 500 g/l, postřikový insekticid k hubení skladištních škůdců v uskladněných obilninách, mlýnech, pekárnách, silech, výrobce: Syngenta Limited, Priestley Road, Surrey Research Park,, GU2 7YH Guildford, Surrey, Velká Británie
DANADIM PROGRESS - účinná látka: dimethoát, postřikový insekticid k hubení škůdců v obilninách, cukrové a krmné řepě, zeleninách, okrasných rostlinách, třešních a višních, výrobce: Cheminova A/S, P.O.Box 9, DK 7620 Lemvig, Dánsko
INSODEX 480 EC – účinná látka: chlorpyrifos 480 g/l (thiofosfát), postřikový insekticid k ochraně proti škůdcům řepky olejky, výrobce: INNVIGO Varšava, Polsko
RELDAN 22 EC – účinná látka: chlorpyrifos – methyl 225 g/l, postřikový insekticid určený k hubení blýskáčka řepkového na řepce a hořčici, savých a žravých škůdců na ovocných dřevinách, výrobce: Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana, USA
NURELLE D – účinné látky: chlorpyrifos 500 g/l, cypermethrin 50 g/l, postřikový insekticid k ochraně rostlin proti škodlivému hmyzu, Nurelle D účinkuje spolehlivě na mšice v bramborách, cukrovce, hrachu, obilninách, dřepčíky, krytonosce, blýskáčka řepkového, mandelinku bramborovou, kohoutky aj. škůdce, výrobce: AGRIPHAR Rue de Renory, 26/1 B-4102 Ougrée-Belgium
FYFANON – účinná látka: malathion, postřikový insekticid k likvidaci blýskáčka řepkového v řepce olejce, výrobce: Cheminova A/S, P.O.Box 9, DK-7620 Lemvig, Dánsko

https://www.agrofert.cz/downloads/etikety-agrochemikalie/Actellic%2050%20EC.pdf
https://www.agrofert.cz/downloads/etikety-agrochemikalie/Danadim%20Progress.pdf
https://www.agrofert.cz/downloads/etikety-agrochemikalie/INSODEX%20480%20EC.pdf
https://www.agrofert.cz/downloads/etikety-agrochemikalie/Reldan%2022.pdf
https://www.agrofert.cz/downloads/etikety-agrochemikalie/Nurelle%20D.pdf
https://www.agrofert.cz/downloads/etikety-agrochemikalie/Fyfanon.pdf

Pro zajímavost, v pardubické chemičce Synthesia, kterou Andrej Babiš získal podvodem od státu v roce 2001 (nezaplatil ČR ani 1,- Kč), vyrábí premiér ČR, šéf politického hnutí ANO fosgen – válečný nervový plyn, dnes fosgenová výroba pro zákazníky k průmyslovému použití. Může klient zneužít fosgen i k něčemu jinému? I to je možné. Na svém webu Synthesia uvádí: „Synthesia má více než 50 let zkušeností s výrobou a zpracováním fosgenu, počínaje základními výrobami arylisokyanátů až po vysoce sofistikované fosgenace aminokyselin (N-karboxy anhydridy). Synthesia bezpečně vyrábí deriváty fosgenu dle požadavků našich zákazníků od stovek kil po mnoha tunová množství ( 100 kg – > 100 tun ).“

https://organics.synthesia.eu/cze/zakaznicke-syntezy/fosgenace

A kdo vyrobil novičok pro atentát na Sergeje Skripala? V podstatě to mohla to být jakákoli běžná chemička od Číny po USA vyrábějící pesticidy nebo plasty. „Samotné novičoky jsou sloučeniny snadno syntetizovatelné řadou postupů. Výchozími látkami, počínaje fosforem, mohou být nejen klasické chloridy a oxochloridy fosforu, ale řada dalších meziproduktů z organické chemie fosforu, používaných zejména při výrobě pesticidů, plastifikátorů a detergentů,“ říkají prof. Ing. Emil Halámek, CSc. a prof. Ing. Zbyněk Kobliha, CSc. ve Vojenských rozhledech 4/2008.

Autor: Wink / nwoo.org

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJirkovou optikou (315. Milí studenti, vaši profesoři a děkané vám lžou, nenechte se zmanipulovat!)   
Pridal tk Pondělí 19 březen 2018 - 07:47:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Milí přátelé, zneužitím našich dětí pro politické cíle, navíc v den smutného výročí počátku Protektorátu, jsem upřímně zděšen. Jde suverénně o zatím největší ohrožení našeho demokratického vývoje od roku 1989. Prosím o vaše intenzivní šíření článku, a pokud možno, také osobní stížnosti a odpor proti politickým angažmá pedagogů našich dětí, vedených k boji proti demokratickým hodnotám naší společnosti, které jsem v listopadu 1989 co by student vysoké školy pomáhal se svými spolužáky sám vystavět, s nasazením všech sil, a tehdy vlastně i životů…

Na rozdíl od drtivé většiny dnešních politiků, drtivé většiny dnešních novinářů, drtivé většiny profesorů a děkanů. Toho 17. listopadu jsem tenkrát na Albertově, a později na Národní, stál. Holýma rukama jsem čelil brutálnímu zákroku umírajícího komunistického režimu, jehož konec byl již dávno domluven. Tak umírajícího, jako dnes umírá ten, který přišel po něm, a na jehož obranu se mnozí špatně informovaní staví, přičemž jsem přesvědčen, že stejně jako tenkrát, je již dnes domluven jeho pád a přechod na jiný politický systém.

Jiří Maria Mašek
vydavatel a šéfredaktor Věk Světla.czMilé děti, drazí studenti. Také jsem byl student. Ne ledasjaký.

Byl jsem ten, který dělal revoluci, kterou se dnes někteří z vás oháníte. Byl jsem jeden z těch tisíců, kteří vám přinesli svobodu a demokracii. Tak aspoň zní legenda. Na té fotce asi ve dvacáté či třicáté řadě sedím na promrzlé listopadové dlažbě a zpívám Ach synku, synku. Možná aspoň třeba ta menší část ví, co se tenkrát 17. listopadu 89 stalo. Došlo k takovému politickému shromáždění, které svolal Socialistický Svaz Mládeže, komunistická odnož pro mladé. Vše bylo důkladně naplánováno, jak oficiálně, tak neoficiálně. A dav se nakonec urval a začal žít svým životem. To jsme si tedy mysleli tenkrát. Nakonec jsem seznal, jak moc vše bylo do nejmenšího detailu připraveno předem. Cokoliv vypadá v politice jako náhoda, je dlouho dopředu přesně tak připravováno.

Dnes už to vidím, jak moc jsme byli zmanipulovaní. Jak se tenkrát dohodly velké mocnosti, Spojené státy a Sovětský svaz, jinak by vlna převratů v komunistických zemích vůbec nebyla možná. Jak reformní křídlo KGB vymyslelo fámu o smrti studenta Šmída, kterou pak disidenti dostali do západních „štvavých vysílacích stanic“. (Západní štvavé vysílačky byly tenkrát pro většinu z nás něco jako proruské blogy. Každý je poslouchal, ale nikde se tím nechlubil, protože by sklidil nejenom výsměch, ale dříve možná i nějaký ten rok ve vězení natvrdo, což je ostatně to, kam svobodné názory a jejich nositelé spějou i dnes.)

Jsem rád, že se to stalo. Ale jedním dechem musím říct, že vám vaši učitelé, profesoři, děkani a lektoři lžou. Historie není nikdy černo-bílá. Ani socialismus, kterým Československo kráčelo od roku 1948 do roku 1989, nebyl černo-bílý. Byly věci, které byly zlé, a věci, které byly dobré. Těch dobrých nebylo málo. Ano, vojáci strážící socialismus na západních hranicích občas zastřelili ty, kteří porušovali pravidla, což bylo nesmírně tragické. A mezitím 15 miliónů lidí žilo vcelku obstojný život. Ne, tenkrát jsme si to nemysleli, že je obstojný. Byli jsme oslněni tím, jak žili život lidé na západě, ti žili životy ještě obstojnější, klidnější, svobodnější.

Jenže od sametové revoluce, vlastně převratu uteklo již téměř 30 let.

Lidé na západě se nemají tak dobře, jako tenkrát. A lidé u nás se nemají mnozí vůbec tak dobře, jako za socialismu. Zopakuji to ještě jednou. Lidé u nás, mnozí z nich, se nemají vůbec tak dobře, jako za socialismu. Ano, mohou cestovat, ale nemají na to, ano, mohou kupovat banány, ale mnozí, zejména důchodci, nebo rodiny s malými dětmi, už na ně možná brzy nebudou mít. A dál?!

A velká část z nich, plus někteří ostatní, aby věci změnili, nebo aspoň zakonzervovali, před nástupem evropského Superstátu, v demokratických volbách volili Miloše Zemana, nebo Andreje Babiše. Těch nespokojených lidí je tolik, že jich je víc, než všech studentů na všech českých školách. Učí vás ve školách demokracii, učí vás demokracii, a jedním dechem vás nutí demokracii nerespektovat, šlapat po ní. Nevím, zda si to uvědomujete, asi ne, to byste se jinak nikdy nemohli nechat zneužít k podobným akcím.

Moc prosím, vzepřete se svým učitelům, profesorům, děkanům a rektorům.

Udělejte stávky proti jejich politické manipulaci. Proti znásilňování vašich svobodných názorů. Jsem zděšen tím, že dokonce i nedospělé děti jsou v březnových dnech roku 2018 svými nenávistí zmítanými pedagogy nuceni stávkovat ve jménu politiky.

Tím uděláte pro demokracii v naší krásné zemi mnohem více, než když budete někde pokřikovat proti Zemanovi, či Babišovi, či na ochranu už tak vysoce manipulativních médií, které zastupují pouze názor úzké vyprofilované v této chvíli již menšiny obyvatel ČR.

Neudělejte stejnou chybu, jako jsme udělali my. Nepouštějte svobodu a demokracii ze svých rukou těm, kteří se vydávají za její ochránce. Nepouštějte jí do rukou novinářům a politikům. Lžou, kradou, a na Slovensku zřejmě i vraždí… vaším jménem. Jménem obalamutěných zpitomělých občanů. Pro tenhle systém jste jen rodné číslo. Bude vás mít plnou pusu, ale nic velkého pro vás nikdy neudělá. Nezajímáte ho. Prostě vás jen použije, a odhodí…

Jste jen další cihla ve zdi, kterou jednou vaše děti, nebo vnuci, budou potřebovat zbořit. Čím dříve, tím lépe. Nestojíte na té straně, na které si myslíte.

Vystupte z řady.

Vystupte ze zmanipulovaného davu.

Poslouchejte štvavé vysílačky a čtěte alternativní weby a blogy. Dnes jim Sorosovi propagandisté zvykli říkat proruské, aby je an block, an blog, ocejchovali takovou malou, židovskou hvězdou a zdiskreditovali. I tenhle můj. Protože Putin. Protože chemtrails.

Vzdorujte politikům. Ne těm dvěma, ale všem. Nechoďte na ty demonstrace, kde jsou poslanci části stran ve Sněmovně, včetně Miroslava Kalouska. Vzdorujte novinářům, vzdorujte svým profesorům a děkanům, pokud vám budou tvrdit, že existuje pouze jeden správný názor, jedna správná cesta.

V takovém případě vám totiž zcela jednoznačně lžou. A to část společnosti nedopustí. Už nikdy.

Poznámka autora: Pokud byste chtěli tento článek šírit e-mailem svým známým, pamatujte na to, že služba Centrum.cz spadající do impéria pana Bakaly stále cenzuruje odkazy na alternativní weby. Odesílateli napíše, že zpráva „může obsahovat virus“, adresátovi nepřijde žádná informace o tom, že mu někdo poslal e-mail. Je vhodné opustit služby Centrumu, ovšem podobné „zásahy“ lze postupně čekat i na dalších servrech… varujte své známé, kteří používají Centrum.cz.

Zdroj: http://veksvetla.cz/jirkovou-optikou-315-mili-studenti-vasi-profesori-a-dekane-vam-lzou-nenechte-se-zmanipulovat/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSmutné ztroskotání Pirátů v Česku. Smutná úvaha nad koncem jedné naděje   
Pridal tk Pondělí 19 březen 2018 - 07:39:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jsem přítel a příznivec strany Pirátů. To, co nyní předvádějí, je bohužel pád na úplné dno. A další volby budou tvrdé ztroskotání na pustém ostrově. Lidé, kteří je volili( včetně mé osoby) věřili v budoucnost. A nyní je konec.

V komunální politice to je ještě horší. Šikovní lidé jsou buď v jiných stranách či hezkých trafikách a nebo již zabalili svůj krám s politikou. Proto je značně nereálné v dnešní politice cokoliv nového vytvořit. Na celostátní úrovni chybí specialisté s praxí v politice a vládnutí. Doba našich přesvědčených a schopných revolucionářů skončila před více než 60 lety. Zdravý rozum je málo, i když je to nevyhnutelná podmínka. Ani nové názvy hnutí nepomohou.

Je to krutá pravda. Po velkém růstu přijde velký pád dolů. I Občanské fórum se rozpadlo a oblíbení poslanci utekli z politiky. Je to obrovská škoda. Šance tu byla, ale vývoj na naší politické scéně je šílený. Vzniká známý Klausův kočkopes a nikdo neví, jak vše dopadne. I kdybychom měli super prezidenta, tak to nikdo nezmění. Co jsme si navařili, tak si musíme bohužel i sníst.

Toto není žádný pesimistický přehled, ale smutné konstatování faktů. Nadšení pro ANO je již také za námi. A konzervativní pravičáctví je směr, který již nikdo nemůže brát vážně. Poslechněte si pár blábolů Petra Fialy či paní Němcové. Pravicoví bolševici to zavedli mimo hlavní proud a jsou na pokraji propasti také. A již máme dost zkušeností s vývojem za posledních 25 let. To je již hrozně dlouhá doba a lidé chtějí jiné výsledky než údajně výborné hospodářské úspěchy. Chleba levnější prostě nebude. Ani pivo. Obr na hliněných nohách se tvoří i v Česku.

Esoteristé očekávají jakési super změny již letos na jaře. Nedokáži si představit, co by mohlo nastat, aby se svět změnil. Vše jsme si již vyzkoušeli a lidstvo je nepoučitelné. Jen pořád věřím novým technologiím. Prý Rusové již překonali problémy s novými fyzikálními zdroji energie. Zatím prý dali své poznatky do nových druhů zbraní. Bohužel jim nic jiného nezbývá. Vše je bohužel jen v oblastí úvah a drbů.

Nevěřím ve výbuch Milešovky ani sopek v USA. Přechod 80 % lidí do jiné dimenze je také zvláštní směr, ale to je nad naše chápání zcela určitě.

Tak ani ty dnešní Piráty nikdo bohužel nezachrání a budeme si muset zvyknout na něco nového.

A třeba potom bude líp ?

Autor: Bedřich Dvořák

Zdroj: https://bedrichdvorak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=654546
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponProjekt integrace imigrantů na školách krachuje. Situace je beznadějná. Učitelé se ale o tom bojí mluvit   
Pridal tk Pondělí 19 březen 2018 - 07:36:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rakouská média informují o těžké situaci učitelů ve Vídni. Ukazuje se, že mají stále větší potíže s vyučováním, protože pro žáky z rodin imigrantů je důležitější než učení... být muslimem. Kulturní střet se vyhrocuje.

Susanne Wiesingerová je učitelkou už pětadvacet let. Skvěle zná situaci ve vídeňském školství, protože se už dlouho dobu angažuje v sociálnědemokratickém odborovém svazu učitelů. Sama učí ve škole ve čtvrti Favoriten, kde muslimové představují 30 procent obyvatel. Teď varuje před katastrofálními důsledky postupné islamizace škol.

Podle Wiesingerové problémy „už v podstatě nelze vyřešit“, zejména proto, že se příslušní lidé bojí mediální kritiky kvůli údajné xenofobii. Podle učitelky vedení škol činí na řadové učitele nátlak, aby veřejně nemluvili o problémech s integrací islámských imigrantů.

Celá věc má také politické pozadí: ve Vídni vládnoucí levice nechce přiznat, že projekt integrace imigrantů selhal, jelikož se bojí nárůstu podpory pravicových stran.

Wiesingerová se přitom domnívá, že integrace je utopií. „Myslím si, že rozdíl mezi jejich a našim světem je tak velký, že to už není možné smířit. Pro mnoho mých žáků je šaría určitě důležitější,“ stěžuje si.

Podobného názoru je i Christian Klar, ředitel Evropské školy Franze Jonase ve Vídni. Podle něj lze ve vídeňských školách už delší dobu pozorovat vliv „konzervativního, téměř rasistického chápání islámu“.

Ve vídeňských školách už je víc muslimů než katolíků. Ze sčítání rakouských úřadů vyplývá, že v loňském roce bylo mezi žáky 32 tisíc muslimů a 30 tisíc katolíků.

Autor: MoonChild
Zdroj: Freeglobe

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUsilují fašizující bandy, které momentálně ovládají Českou televizi a povykují na Václavském náměstí, o předčasné volby? Škoda jen, že Babiš nemá dost odvahy, aby dal průchod své pomstychtivosti...   
Pridal tk Pondělí 19 březen 2018 - 07:32:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Usilují fašizující bandy, které momentálně ovládají Českou televizi a povykují na Václavském náměstí, o předčasné volby? Nevěřte tomu.

Kyjevský majdan, který je vzorem, totiž vypadal poněkud jinak. Prezident byl sice vyhnán, parlament rozpuštěn a volby vypsány... jenže. Kdyby se po vlně demonstrací konaly na Ukrajině v roce 2014 normální volby, nejspíš by v nich znovu zvítězil vyhnaný prezident Viktor Janykovič a zcela jistě by výrazně uspěla jeho Strana regionů. Aspoň se na tom shodovaly všechny výzkumy veřejného mínění. Bylo jim tedy zabráněno kandidovat. Neonacistické skupiny terorizovaly zemi, přepadaly potenciální kandidáty janukovičské strany, zastrašovaly je... Vlastně byla znovu použita metoda, která kdysi přivedla k úspěchu Adolfa Hitlera a se kterou dnes do určité míry pracuje Angela Merkelová.

Kromě toho se můžeme jen dohadovat o aktivitách tajných služeb či speciálních skupin. Nemám na mysli přiblblé konspirační teorie, podle nichž Putinovi agenti zadávají inzerci na Facebooku, ale skutečné tajné služby schopné vydírat, vyhrožovat, ovlivňovat. Dost možná, že demonstranti svým rámusem jenom poskytují clonu pro nestandardní operace.

Nevěřme tomu, že pokud by skupiny, které dnes demonstrují „za odkaz Václava Havla“ nebo sbírají milion podpisů, uspěly, že by byly dalším krokem svobodné volby. Spíš můžeme předpokládat stanné právo, zatýkání odpůrců, převýchovné tábory. A hlavně nevěřme, že by se mezi nimi „liberálními demokraty“ našel někdo, komu by to vadilo. Aktivisté „kavárny“ mají mozky vymyté natolik, že kdyby byly zítra obnoveny transporty do Osvětimi a kdyby pánové Halík s Pánkem v České televizi vysvětlili, že je to v pořádku, aktivisté tomu ochotně zatleskají. To není nadsázka, to je popis mentálního stavu.

Smutné na tom je i to, že my, kdo tak bytostně nesouhlasíme s Andrejem Babišem, kdo ho pokládáme za mafiána a zbabělce a za packala, který decimuje českou ekonomiku i společnost, tak mu teď musíme držet palce, aby to ustál. Škoda jen, že nemá dost odvahy, aby dal průchod své pomstychtivosti.

Autor: Petr Hampl
Zdroj: euportálSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČesko a Švédsko popřela výzkum nervového plynu Novičok   
Pridal tk Pondělí 19 březen 2018 - 07:17:37 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rusko ani bývalý Sovětský svaz se nikdy zabýval výzkumem látek z projektu Novičok, což odsoudila Velká Británie. Nervový plyn by mohl pocházet z Velká Británie, USA, Česka nebo Švédska. Výše uvedená slova řekla sedmnáctého března mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zakharová. Česko a Švédsko popřela účast do výzkumu zmíněného projektu.

Téhož dne na přímém vysílání televizní stanice 24 Zakharova sdělila, že Velká Británie buď má vzorky nervového jedu, které ale ukrývají, nebo je to od začátku do konce lež. Zakharova řekla, že Velká Británie, USA, Slovensko, Česko nebo Švédsko na konci 90. letech minulého století i dnes možná vyvinout program Novichok.

Český ministr zahraničí Martin Stropnický 17. března konstatoval, že verze ruského ministerstva zahraničí o tom, že nervový agent Nocichok pramenil z Česka, je zcela neopodstatněná. Česká ministryně obrany Karla Šlechtová řekla, že Česko přesně zachovává příslušné mezinárodní konvenci tykající se zákazu výzkumu a vývoje, výroby a šíření chemických látek. Český chemický sbor má za úkol o ochraně těchto chemických látek a prevenci proti šíření.

Švédský ministr zahraničí Margot Wallström téhož dne vyvrátil ruské související obvinění a konstatoval, že ruské obvinění je nepřijatelné a neopodstatněné. Ruská strana je třeba odpovědět na britské otázky.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUSA vydaly nové kolo sankcí proti Rusku   
Pridal tk Pondělí 19 březen 2018 - 07:16:34 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americké ministerstvo financí oznámilo, že uplatní sankce proti pěti ruským subjektům a 19 osobám, které byli obviněni ze zahájení škodlivých kybernetických útoků, včetně pokusu o ovlivnění prezidentských voleb ve Spojených státech v roce 2016.

Americký ministr financí Steven Mnuchin uvedl, že cílem americké činnosti je boj proti ruskému škodlivému kybernetickému útoku. Americké ministerstvo financí vydá v budoucnosti více sankčních opatření proti Rusku, aby zabránilo vstupu ruských vládních úředníků a monopolních oligopolů do amerického finančního systému.

Podle ustanovení budou zmrazeny aktiva osob i subjektů v rámci sankcí a američtí občané se jimi nemusí zabývat.

Americký prezident Trump 2. srpna 2017 napsal sankční zákon proti Rusku, Íránu a KLDR. Na reakci ruský prezident Putin snížil počet pracovníků amerického velvyslanectví v Rusku a zakázal využívat mnoho bytů amerického velvyslanectví v Rusku.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2560 sec,0.0599 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,865kB