Pátek 13 duben 2018
Ministerstvo zahraničí RF uvedlo důkazy toho, že chemický útok v Dúmě byl inscenován   
Pridal tk Pátek 13 duben 2018 - 18:49:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Moskva má nevyvratitelné důkazy toho, že předpokládaný chemický útok v syrské Dúmě byl inscenován, prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Podle slov ministra se na inscenaci „podílely tajné služby jednoho státu, který chce teď být v prvních řadách rusofobské kampaně".

Lavrov připomenul, že do Sýrie odjela mise expertů Organizace pro zákaz chemických zbraní.

„Má přicestovat do Damašku snad zítra ráno a počítáme s tím, že se vydá bez meškání do Dúmy, kde naši odborníci, kteří toto místo prozkoumali, nenašli žádná potvrzení použití chemických zbraní, chlóru nebo jakékoli jiné látky," řekl.

Západ bezdůvodně obvinil Damašek z chemického útoku v Dúmě koncem minulého týdne. Moskva tuto informaci vyvrátila.

Odborníci ruského Střediska pro smíření znesvářených stran navštívili místo předpokládaného útoku a nenašli tam žádné stopy po jedovaté látce. V místních nemocnicích také nejsou podle informace Střediska pacienti se symptomy příznačnými pro otravné látky.

Ministerstvo zahraničí RF prohlásilo, že cílem falešných zpráv o použití otravných látek syrskými vojsky je obhajoba teroristů a odůvodnění možných útoků zvenčí.

V ruském Generálním štábu už 13. března varovali o připravované radikály ve východní Ghútě provokaci s inscenací použití chemických zbraní.

MO RF má důkazy přímé účasti Británie v organizaci provokací ve východní Ghútě

Velká Británie se účastnila organizace provokace s údajným použitím chemické zbraně v syrské Dúmě, oznámil oficiální mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov.

„Dnes má ruský vojenský úřad k dispozici i další důkazy, které dokazují přímou účast Velké Británie v organizaci této provokace ve východní Ghútě," řekl Konašenkov.


Zdroj: https://sptnkne.ws/hphW

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponP.C.Roberts:Deset dní před koncem světa   
Pridal tk Pátek 13 duben 2018 - 16:51:50 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Kriminálně choromyslné vlády USA, Británie a Francie vysílají flotilu lodí s raketami, ponorek s raketami a jednu mateřskou letadlovou loď k břehům Sýrie s cílem tuto zemi napadnout - a to vzdor ruskému varování. Jaké jsou pravděpodobné důsledky této skandální agrese, která je znepokojivější a nebezpečnější, než cokoliv spáchané nacistickým režimem v Německu?
Z evropských vlád se ale žádný protest neozývá. Na ulicích evropských a amerických měst se žádní protestující nesrocují. Americký Kongres Trumpovi nepřipomenul, že mu k útoku na suverénní zemi, který může vznítit 3. světovou válku, žádné pověření neposkytl. Každý je, jak se zdá, s vyhlídkou na konec světa spokojen.. A imbecilní americké presstitutky tuto amorfní náladu přiživují.

Zde jsou možné důsledky nastalé situace:

1) Rusové v zajetí své klamné víry, že fakta a důkazy bere Západ přece jen v úvahu a že zdravý rozum přece jen nakonec získá vrch, útok flotily na Sýrii přijmou. Tato reakce je ze všech nejnebezpečnější, protože povzbudí Západ k útokům dalším, pokračujícím tak dlouho, až Rusku, zahnanému do kouta, nezbude jiná možnost, než přímý nukleární útok na USA.

2) V doutnajícím konfliktu převezme Rusko iniciativu a bude americký torpédoborec s raketami Donald Cook eskortovat ještě dřív, než na místo plánovaného srazu dorazí celá flotila. Poté vyhlásí obvodou linii, po jejímž překročení se lodě flotily stávají terčem útoku. To by měla být situace, jež povede k měření sil mezi Trumpovou válečnickou vládou a americkým Kongresem, který by Trumpovu pravomoc zatáhnout USA do války poté zpochybnil.

3) Rusko z eskortuje torpédoborec Donald Cook ze scény a současně z ní vymaže ivojenskou kapacitu Saudské Arábie a Izraele, čímž přibližující se flotile odejme její nezbytné pozemní základny. To mu pomůže získat náskok a Západu tím současně dá najevo, že je připraveno i k útoku a nebude tedy jen trpně čekat na jeho akce.

4) Rusko v klamavé víře, že je povinno dokázat, že je v právu, útok na Sýrii i s jeho nepředvídatelnými škodami přijme - a teprve po něm na něj odpoví. Tato reakce je stejně špatná jako první, protože vyřazuje možnosti 2 a 3, jež přece jen dávají Američanům potenciální příležitost uplatnit zdravý rozum.

5) Vysocí němečtí politikové budou premiérku Merkelovou informovat v tom smyslu, že britská a francouzská podpora amerického útoku na Sýrii by mohla do války s Ruskem zatáhnout celou alianci NATO. Protože Němci svou zkušenost s válkou proti Rusům už jednu mají, mohli by premiérku Merkelovou dotlačit k tomu, aby Německo z aliance stáhla. Zděšeni z takovéto možnosti by Američané mohli svůj útok Sýrii-Rusko zastavit.

6) Americký spojený sbor náčelníků štábů by se ctí i snadno mohl vydat zprávu, že případnou ruskou odpovědí na útok proti Sýrii může být i ztráta celé flotil, včetně mateřské letadlové lodi, která by znamenala ponižující porážku pro celou americkou ozbrojenou moc. Z tohoto důvodu se tedy Americký spojený sbor náčelníků štábů proti provedení útoku na Sýrii vyslovuje. (Možná dokonce, že se tohle už skutečně událo a osvětlovalo by to jisté Trumpovy pochybnosti, jež lze v jeho posledních tweetech vystopovat).

I kdyby se nadějné vyhlídky 5 a 6 dostavily, jsme dnes zajatci nadmíru nebezpečné situace, jež k životu vyvolaly ty kruhy v americké a britské vládě, které zinscenovaly domnělou otravu Skripala i domnělý Asadův chemický útok.

Že se něco takového mohlo vůbec stát, dokazuje že nemáme dnes ani demokracii a ani skutečně nic významného, co by svévolné počínání našich vlád mohlo v jakékoli smyslu omezovat.


P.C.Roberts: Představitelé USA ze sebe dál a s chutí dělají pitomce

Zde máte tzv. "vzteklého psa" Mattise, amerického ministra obrany, prohlašujícího, že nemá žádné důkazy o chemickém útoku v Sýrii z minulého týdne, ale že věří, že k tomu útoku došlo.

Vzpomínám si na časy, kdy osoba, věřící tomu, nač nebyly či nejsou důkazy, byla buď náboženským fanatikem nebo ideologem. Žádná jen trochu seriózní osoba by nevyjádřila přesvědčení o existenci něčeho, pokud by neměla důkaz, které by to přesvědčení podporovalo.

Což provokuje otázku, je-li Mattis pro svůj úřad způsobilý. Je totiž hotov vést USA do války s Ruskem, zdůvodněné jen jeho vírou.
Takto se chovají choromyslní.

Překlad: Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV ČR bylo po dvaceti letech potvrzeno ohnisko Newcastleské choroby drůbeže   
Pridal tk Pátek 13 duben 2018 - 16:45:41 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V České republice byl po dvaceti letech potvrzen výskyt ohniska tzv. Newcastleské choroby v chovu drůbeže. Nákaza byla potvrzena v malochovu slepic v Šanově na Zlínsku. Státní veterinární správa (SVS) v souladu s platnou legislativou přijímá s okamžitou platností opatření k zamezení dalšího šíření nákazy.

Malochovatel z výše uvedené obce ohlásil začátkem tohoto týdne úhyn 11 z 34 chovaných slepic na svém neregistrovaném hospodářství. Uhynulé kusy byly zaslány k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. Vyšetření vyloučilo, že by ptáci byli nakaženi aviární influenzou (ptačí chřipkou), dnes však potvrdilo jinou nebezpečnou nákazu, Newcastleskou chorobu, jež vyvolává paramyxovirus.

„Aby se zamezilo možnému šíření nákazy, bude ještě dnes všechna zbývající drůbež v chovu utracena. Dle platných evropských předpisů bude okolo ohniska nákazy vytýčeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V těchto pásmech SVS mimo jiné nařídí provedení soupisů drůbeže,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád a dodal: „Až na výjimky stanovené legislativou bude zakázáno přemísťování drůbeže do pásem a z nich. Po dobu platnosti mimořádných veterinárních opatření nebude možné v pásmech pořádat výstavy, burzy, trhy a svody drůbeže a ostatních ptáků.“

Newcastleská choroba, neboli pseudomor drůbeže, je závažné virové onemocnění domestikované drůbeže, ptáků držených v zajetí i volně žijících ptáků charakterizované trávicími, dýchacími a nervovými příznaky, které může způsobit i hromadné úhyny. Virus Newcastleské choroby může infikovat více jak 200 druhů ptáků. Z nich nejvnímavější je hrabavá drůbež, zvláště kur domácí, a papouškovití. K přenosu infekce dochází jednak přímým kontaktem zdravých ptáků s infikovanými a jednak nepřímo - kontaminovaným krmivem, vodou, kuchyňskými odpady a pracovními pomůckami. Virus Newcastleské choroby může infikovat člověka a vyvolat u něho jednostranný nebo oboustranný zánět spojivek. Infekce však spontánně během několika dnů odezní. V chovu drůbeže byla v ČR nákaza zjištěna naposledy v roce 1998. Na přelomu let 2012 a 2013 byl výskyt patogenního kmene Newcastleské choroby potvrzen v zájmových chovech holubů a u volně žijících ptáků.

SVS připomíná chovatelům v celé ČR nutnost dodržovat obecná preventivní opatření biologické bezpečnosti v chovech, tj. zejména zamezit kontaktu volně žijících ptáků s chovanými ptáky. Rovněž je třeba zvýšené opatrnosti při přesunech ptáků, výstavách, nákupech a bonitacích. Je třeba pravidelně sledovat zdravotní stav, především pak chování, kondici, příjem krmiva, tekutin, případně snášku. V případě změny zdravotního stavu, nebo zvýšeného úhynu, je nutno tuto situaci konzultovat s veterinárním lékařem, nebo kontaktovat místně příslušnou krajskou veterinární správu.

„Nejúčinnějším preventivním opatřením proti viru Newcastleské choroby je vakcinace, která je v ČR povinná pro všechny reprodukční chovy kura domácího a všechny chovy nosnic pro produkci konzumních vajec nad 500 ks ptáků.“ doplnil Semerád. V ostatních chovech je provedení vakcinace s ohledem na závažnost nákazy doporučováno. Vzhledem k tomu, že tato nákaza je na seznamu nebezpečných nákaz, přísluší chovateli v případě vzplanutí nákazy náhrada nákladů za opatření, která jsou přijata k jejímu zdolání. V případě zjištěného neprovedení vakcinace se nárokovaná částka krátí.

Petr Majer
oddělení vnější komunikace

mluvci©svscr.cz

227 010 154 | 602 216 641
www.svscr.cz


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBabiš si s prezidentem vytřel řiť. Už potřetí za dva týdny   
Pridal tk Pátek 13 duben 2018 - 14:46:50 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Andrej Babiš (ex KSČ, nyní ANO) je v prekérní situaci. Ani 174 dní po volbách neví kde získá potřebných 23 hlasů pro ustanovení své vlády s důvěrou.

Hned od října 2017 se snaží přemluvit Demokratický blok, konkrétně jeho součást – ODS, ale ta je ve vleku Miroslava Kalouska (ex KDU-ČSL, nyní TOP 09) a vládnou s Babišem odmítají.

Druzí na řadě byli socialisté z ČSSD. Již to skoro vypadalo, že se dohodnou a bude pokračovat sobotkova vláda, pouze bez Sobotky, jenže předseda ČSSD Hamáček trval na tom, že ministrem vnitra bude on osobně, což mu Babiš nemůže umožnit. Babiš je totiž obviněn z dotačního podvodu, kdy si nechal proplatit z veřejných peněz své Čapí hnízdo. Na tomto svém luxusním ranči kul pikle i s nechvalně známým americkým velvyslancem Shapirem. Nyní potřebuje ovládat právě ministerstvo vnitra, aby měl vliv na vyšetřující policisty.

Babišovi již od října 2017 nabízí spolupráci Tomio Okamura i celá jeho SPD. Chtějí za to jen jednu věc: dovolit občanům hlasovat o životně důležitých otázkách v referendu. To však Babiš odmítá.

Ve středu 11.04. jel premiér Babiš (bez důvěry) za prezidentem Zemanem do Lán. Prezident tam projevil přání, že vláda by měla být jednobarevná – hnutí ANO, ale ať si Babiš dohodne podporu s Okamurovou SPD a s komunisty.

Ve čtvrtek byl u pana prezidenta i Tomio Okamura a oznámil mu, že je připraven podpořit vládu i s trestně stíhaným Babišem. Žádá za to jen schválení zákona o referendu.

Ve čtvrtek večer však Babiš přišel na jednání vedení hnutí ANO, kde svým lidem nabídl dvě varianty:

◾on se o funkci premiéra již ucházet nebude, místo něho nastoupí do čela vlády Richard Brabec a oni se pak rychle dohodnou s Kalouskovým Demokratickým blokem (ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL) či s Piráty a Socialisty
◾nebo zkusí znovu oslovit socialisty a komunisty

Vedení ANO se rozhoddlo pro druhou variantu. Tím se otvírají dveře do vlády starým známým extrémním levičákům jako je Dienstbier, Marxová-Tominová, Valachová a další nadšení zastánci Evropské unie, masové imigrace a islamizace. Babiš si spolupráci s těmito nejextrémnějšími levičáky již vyzkoušel v minulé vládě, kdy spolu mj. zvolili nechvalně známou Annu Šabatovou ombudsmankou.

Prvně si Babiš s prezidentm doslova vytřel řiť, když spolu se Stropnickým (člověk z okruhu Václava Havla) vyhostil tři ruské diplomaty. Jako důvod uvedli, že věří Britům, že Putin (!) otrávil britského agenta Skripala a jeho dceru novičokem. Pravda je taková, že k žádné otravě touto nejsmrtelnější bojovou látkou nedošlo, protože Skripalova dcera je již z nemocnice venku a agent Skripal brzy půjde také. Jediné oběti této nezvládnuté hry byla dvě morčata a jedna kočka, které briský režim nechal chcípnout hlady a žízní.

Podruhé si Babiš s prezidentem vytřel řiť, když spolu s ministrem Pelikánem vydali do USA Rusa Nikulina, o kterém Američané tvrdí, že je hacker a který měl údajně nabourat síť pro hledání zaměstnání Linkedin. Nikulina už v pankrácké věznici navštěvovali agenti FBI, kteří mu nabízeli beztrestnost, pokud jim potvrdí, že ovlivnil americké prezidentské volby. O vydání Nikulina do Ruska v minulosti prezidenta Zemana žádal i sám ruský prezident Putin.

Jak dlouho ze sebe nechá prezident Zeman dělat pitomce?

ŽM, 13.04.2018

Zdroj: http://blokprotiislamizaci.cz/babis-si-s-prezidentem-vytrel-rit-potreti-za-dva-tydny/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponValerij Gerasimov pohrozil Trumpovi potopením amerických lodí ve Středozemním moři a nastal obrat! Američané se stahují, USS Donald Cook míří pryč od syrských břehů   
Pridal tk Pátek 13 duben 2018 - 04:29:45 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Valerij Gerasimov pohrozil Trumpovi potopením amerických lodí ve Středozemním moři a nastal obrat! Američané se stahují, USS Donald Cook míří pryč od syrských břehů. Bývalý šéf izraelské rozvědky Nativ prohlásil, že USA nepůjdou do války s rovnocenným soupeřem. A v syrské Dúmě ruští chemici nic nenašli, ani stopy po chemickém útoku!

VIDEO ZDE: https://vimeo.com/264528272

Hrozba války je prozatím zažehnána. A je to jen a pouze díky náčelníkovi ruského generálního štábu Valeriji Gerasimovi, který v noci ze středy na čtvrtek přes vojenského atašé v Turecku znovu poslal vzkaz NATO a americkému velení ozbrojených sil v Evropě, že v případě vypálení raket na území Sýrie provede ruská armáda odvetný útok na palebná postavení amerického námořnictva ve Středozemním moři. Právě Gerasimov už 13. března tohoto roku v předstihu varoval, že ruská GRU má autentické důkazy o tom, že teroristé ve východní Ghútě v Sýrii plánují zinscenovat chemický útok, ze kterého následně obviní syrskou armádu. Cílem Američanů je podle Gerasimova bombardování vládních čtvrtí v Damašku, sídla prezidenta Asada a ministerstev, odkud syrská a ruská armáda řídí operace. Valerij Gerasimov už tehdy na tiskovce uvedl, že na místě se nachází už v předstihu Bílé přilby s televizním štábem a satelitní přenosovou technikou. Podívejte se na video nahoře, které zachycuje vysílání ruské státní televize ze dne 13. března 2018.

Na důkaz odhodlání provést odvetu za případný americký útok předala ruská armáda americkým partnerům ve středu v noci pro výstrahu seznam výzbroje protilodních raket ruských ozbrojených sil na ruských základnách v Sýrii, které jsou připraveny k odpálení a k úderům na hladinová plavidla amerického námořnictva, ze kterých by byly odpáleny rakety, dělostřelecké granáty, nebo ze kterých by odstartovala letadla s cílem bombardování nebo raketového ostřelování syrského území. Generální štáb ruské armády tak Američanům tento týden ze středy na čtvrtek zopakoval stanovisko Valerije Gerasimova z 13. března, že ruská armáda provede odvetu i proti nosičům střel a letadel, tedy i proti největšímu plavidlu amerického námořnictva, letadlové lodi USS Harry S. Truman, která teprve míří do Středozemí.

A okamžitě nastala změna. Americký torpédoborec USS Donald Cook ještě v noci obrátil kormidlo a podle posledních informací míří pryč od syrského pobřeží. Američané dostali jasný vzkaz z Moskvy, tak jasný a zřejmý, jaký naposledy dostali po rozmístění jaderných raket v Turecku v 60. letech minulého století, když tehdejší Sovětský svaz reagoval rozmístěním jaderných raket na Kubě. Tvrdý postoj ruského generálního štábu tak zvolil správnou a jedinou možnou variantu, které američtí neoconi a jestřábi rozumí, tedy postoj z pozice vojenské síly. Vzápětí došlo i ke změně rétoriky Donalda Trumpa, který dnes oznámil, že před případným útokem na Sýrii se nejprve chce poradit s americkým kongresem, a že prý nikdy netvrdil, že útok má přijít okamžitě, že prý ani netvrdil, že by měl vůbec kdy přijít. Američané pochopili, že Rusové nejsou Arabové nebo Iráčané, kteří se sesypou, když americká moc zachrastí zbraněmi a výhrůžkami. Je však nutné si postesknout, že takto tvrdá reakce přichází od Ruska až nyní.

S grázly nelze jednat jinak než z pozice síly

Není možné jednat s grázlem, který vás na ulici ohrožuje pálkou na baseball, pomocí diplomacie a partnerského dialogu, jak má ve zvyku Vladimir Putin. Řešení situace nakonec přišlo od Valerije Gerasimova a od ruské armády. To je na jedné straně skvělá zpráva, ale do budoucna to oslabuje pozici Vladimira Putina. Samotný Valerij Gerasimov by mohl jednoho dnes nastoupit na místo Vladimira Putina, protože Gerasimov je kádr opravdu velkého formátu. Nicméně jako politik těžko získá popularitu a podporu lidu, protože je málomluvný, nerad mluví na tiskových konferencích, kterým se vyhýbá a nemá takové charisma jako Vladimir Putin. Zároveň jako voják bude Gerasimov myslet i v politice z vojenského pohledu a existují oblasti, ve kterých je už dnes jasné, kde by se Valerij Gerasimov zachoval jinak než Putin. Kyjevský Majdan 2013, Východní Ukrajina a Sýrie. Z pohledu Ruska se Putinova politika už nikdy nebude opakovat, pokud Vladimir Putin jednoho dne v roli prezidenta skončí. A otázkou je, jestli je připravena cesta po odchodu Putina.

Největším znakem problému byl únorový skandál v Deir Ez-Zor v Sýrii, kde Američané pozabíjeli podle různých zdrojů od několika málo žoldáků, až po více jak 300 nebo dokonce 500 dobrovolníků ruské polovojenské skupiny Vagner. Moskva tehdy dala od Vagnerovců ruce pryč, protože šlo o žoldáky, soukromou iniciativu. Jenže pravda je taková, že skupina Vagner je poměrně úzce propojená na současné či bývalé špičky sovětského generálního štábu a veterány z Afghánistánu z 80. let, kteří mají v dnešním ruském generálním štábu stále obrovskou, až dokonce glorifikovanou prestiž. A ze zdrojů z okolí Kremlu víme, že v kauze zabitých Vagnerovců v Sýrii došlo ve strukturách uvnitř v Moskvě k velkému pnutí mezi Vladimirem Putinem a generálním štábem. Není to poprvé, toto pnutí se poprvé objevilo již v roce 2015 při stažení Sergeje Strelkova z východní Ukrajiny. Už tehdy tam byl střet mezi Vladimirem Putinem a generálním štábem v tom, jaký pohled má Moskva brát na domobranu a dobrovolné sbory. Ty spory dodnes nezmizely, naopak se zdá, že se prohlubují.

Vladimir Putin hraje diplomatické šachy, ale nevšiml si, že partner na druhé straně šachovnice už má na rukách boxovací rukavice a chce hrát úplně jiný zápas a jinou hru

Už několikrát jsem mluvil a psal o tom, že Američané a neoconi zejména nepovažují Putinovu zdrženlivost a distingovanou diplomacii mezinárodního práva za projev moudrosti, ale naopak za projev slabosti. Pokud vás někdo mlátí na ulici zmíněnou bejzbolkou, jaký má smysl vést s ním dialog a dokonce ho nazývat partnerem? Do určité doby tohle funguje jako projev moudrosti Vladimira Putina, ale v určité chvíli už to může být interpretováno jako neschopnost nebo neochota používat silová řešení. A toto umí neoconi vycítit na sto honů. Pokud ucítí, že Vladimir Putin je diplomat, který se vyhýbá konfrontaci, i když k tomu má pádné důvody zachování světového míru, potom tohoto neoconi využijí a udeří na Rusko. Nejprve na jeho spojence jako je Sýrie a Írán, a poté i na samotné Rusko a jeho zájmy. Ve chvíli, kdy americký prezident vyhrožuje prezidentovi Ruska, že Vladimir Putin “zaplatí” za chemický útok a za podporu Bašára Asada, tak to už je situace daleko za čárou.

Putin musí proti Američanům přitvrdit, čas mezinárodní slušné diplomacie skončil

V nejvyšší chvíli musel do věci vstoupit náčelník ruského generálního štábu a musel třísknout do stolu a vyslat Američanům symbol konfrontace jako v dobách Studené války. Nic se totiž nezměnilo, neoconi i dnes jako tehdy rozumí jen jediné věci, argumentům z pozice brutální síly. Nic jiného na ně neplatí, protože s diplomacií a s kecy o partnerech a dialogu si neoconi vytírají pozadí, sami jsme to viděli v kauze Skripal a právě teď v kauze údajného chemického útoku v Dúmá. Valerij Gerasimov tak pomohl vyřešit kritickou situaci, že poslal Američany do patřičných mezí. Problémem je, že neoconi si tento signál vyloží po svém, že Vladimir Putin má v generálním štábu jestřába, který nemá problém vrazit Američanům facku a američtí jestřábi se rádi rvou. Může tak vzniknout nebezpečná úvaha o tom, že když se podaří Rusko vyprovokovat a Putin nebude opět konat tvrdě, že ruští generálové mohou začít získávat vliv a v určité chvíli bude možné vyvolat válku s Ruskem i bez Putinovy asistence.

VIDEO ZDE: https://vimeo.com/264455026

Bývalý šéf izraelské tajné služby tvrdí, že Američané nechtějí jít do války s rovnocenným soupeřem, protože vítězství by nebylo jisté

Zatímco v roce 2013 byla normalizace hrozby bombardování Sýrie zažehnána díky Putinově diplomacii, kdy se Rusko nabídlo, že zlikviduje zásoby syrských chemických zbraní, tak dnes se ukazuje, že americké jestřáby odehnal od Sýrie náčelník ruského generálního štábu poté, co si Donald Trump dovolil zaútočit na Vladimira Putina s poznámkou, že Putin “zaplatí”. Tohle byl nebezpečný signál, který změnil rozdané karty, protože zatímco dříve neoconi útočili na Sýrii skrze Bašára Asada, teď se cílem útoků už stává samotné Rusko a Vladimir Putin do takové míry, že Američané ještě včera chtěli bombardovat ruské základny v Sýrii, a to jenom kvůli tomu, že neoconi začali mít pocit, že Vladimir Putin je diplomat, který nepůjde do konfrontace s USA, která by přerostla v obrovskou válku. V té chvíli už nešlo nic dělat a musel zasáhnout Valerij Gerasimov a vstoupit do hry. Teprve po středečním zopakování jeho varování z poloviny března adresovanému americkému velení v Evropě došlo k ústupu amerických jestřábů.

Bývalý šéf izraelské rozvědky má jasno

Yakov Kedmi, bývalý šéf izraelské tajné služby Nativ, poskytl v pořadu “Večer s Vladimirem” (Solovjevem) svoji analýzu situace, proč Donald Trump nezaútočí na Sýrii a nebude riskovat válku s Ruskem. Takovou válku by totiž nešlo vyhrát a úderem na Sýrii by Trump pouze ztratil, nic nezískal. V této analýze má naprostou pravdu, ale bohužel má jednu vadu. Američtí prezidenti byli donuceni spustit už tolik válek, ve kterých nic nezískali, že to ani nejde spočítat. Nezáleží totiž na tom, jestli prezident USA něco něčím získá, ale častěji je to mnohem jednodušší v tom smyslu, že neoconi naopak prezidenty vydírají, co všechno by mohl prezident ztratit, pokud nebude neocony poslouchat. A když Donald Trump čelí doma tlakům, FBI prohledala kancelář jeho advokáta, neustále se každý snaží zpochybnit Trumpovu legitimitu jako prezidenta, tak v takové chvíli je prezident do značné míry ve vleku cizích povelů a instrukcí.

VIDEO ZDE: https://vimeo.com/264453489

Ruští chemici kromě toho vyrazili do ulic syrského města Dúmá, které je již osvobozeno a rozhodli se prozkoumat nemocnici a místo údajného chemického útoku. Na místě provedli odběry vzorků, mluvili s pacienty, se svědky a nikde nenalezli žádné stopy po chloru nebo sarinu. Vůbec nic. Naprosto nic. Nikoho to nepřekvapuje, jedná se o hoax a zfalšované divadlo White Helmets, organizaci napojenou na britskou MI6 a americkou CIA. Údajné důkazy, o kterých včera mluvil Emanuel Macron, se nachází zde: https://www.bellingcat.com/news/mena/2018/04/11/open-source-survey-alleged-chemical-attacks-douma-7th-april-2018/ Celé svědectví a tzv. důkazy se opírají o videa a informace White Helmets, nikoho jiného. Žádní jiní svědkové neposkytli důkazy, celá zpráva se opírá pouze o materiály White Helmets. Cílem není nic jiného, než vyrobit záminku pro bombardování Sýrie. A je opravdu znepokojivé, že tuto eskalaci musel zastavit až na poslední chvíli náčelník ruského generálního štábu.


*České titulky ve videích zapnete tlačítkem “CC” v liště pod videi.

-VK-
Šéfredaktor AE NewsZdroj: https://aeronet.cz/news/valerij-gerasimov-pohrozil-trumpovi-potopenim-americkych-lodi-ve-stredozemnim-mori-a-nastal-obrat-americane-se-stahuji-uss-donald-cook-miri-pryc-od-syrskych-brehu-byvaly-sef-izraelske-rozvedky/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBusiness Insider: Čína chystá manévry u Tchaj-wanu, chce tak podpořit Rusko   
Pridal tk Pátek 13 duben 2018 - 04:03:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Čína připravuje rozsáhlé námořní cvičení v Tchajwanském průlivu. Podle pozorovatelů tím vedení ČLR vyjadřuje podporu Rusku v současné napjaté situaci okolo plánované agrese západních zemí v čele s USA v Sýrii.

Manévry v Tchajwanském průlivu mají být zahájeny ve středu 18. dubna a byly ohlášeny jen několik hodin poté, co čínský prezident Si Ťin-pching provedl inspekci u čínského námořnictva v Jihočínském moři. V rámci přehlídky námořních sil (viz níže) čínský lídr prohlásil: „Úkol vybudovat silné námořnictvo nebyl nikdy tak urgentní jako dnes.“

Podle Business Insideru má nadcházející cvičení znamenat nejen vzkaz Tchaj-wanu, ale také vyjádřit podporu Rusku v současném napětí okolo chystaného útoku Spojených států v Sýrii.

Vojenský expert Antony Wong Dong soudí, že válečný konflikt mezi Spojenými státy a Ruskem kvůli Sýrii může „vypuknout kdykoliv“, přičemž cílem čínského cvičení v Tchajwanské úžině je ukázat podporu Rusku jako čínskému strategickému partnerovi a odvrátit pozornost Spojených států od Sýrie.

„Je velmi pravděpodobné, že Čína jako strategický partner Rusa využije námořnictvo, aby ukázala politickou podporu Rusku v tomto tak napjatém momentu,“ řekl Wong pro Business Insider.

Tchajwanský průliv je mimořádně citlivá oblast. Očekávané cvičení čínského námořnictva v těchto vodách bude první od září 2015.

Nově jmenovaný čínský ministr obrany generál Wej Feng-che si začátkem dubna jako cíl své první zahraniční cesty vybral Moskvu, „aby čínská strana dala Američanům na vědomí, jak úzké jsou vazby mezi ruskými a čínskými ozbrojenými silami“.

POZNÁMKA REDAKCE INFOKURÝRU: Čína a Ruská federace mají od roku 2000 uzavřenou smlouvu o vzájemné vojenské pomoci v případě napadení jednoho z účastníků této obrané smlouvy. Podle této obrané smlouvy by napadení Ruska Čína vnímala jako napadení svého suverénního území a tak to mu je i obráceně. O této smlouvě platné již 18 let se na veřejnosti moc nemluví!


Zdroj: http://eurasia24.cz/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVýzva: Pomozte zdokumentovat cenzuru emailových zpráv s odkazy na nezávislé weby   
Pridal tk Pátek 13 duben 2018 - 03:53:27 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vážení! 24. 4. 2018 se bude na podvýboru pro svobodu slova probírat kauza naplňování skutkové podstaty § 182 TZ. Jsem tam pozván společně se zástupci centrum.cz a tiscali.cz. Dovoluji si vás proto požádat o všechny důkazy týkající se zásahů do soukromé elektronické pošty.

Orwellova představa našeho světa nesmí zvítězit!

Stanislav Novotný, předseda Asociace nezávislých médií ( www.nezavislamedia.cz )

Před několika měsíci začaly poskytovatelé emailu společnosti Economia a.s. cenzurovat zprávy, ve kterých byly odkazy na mnoho nezávislých webů, jako např. aeronet.cz, nwoo.org, parlamentnilisty.cz, czechfreepress.cz a další. Mezi tyto poskytovatele patří např. Centrum.cz, Atlas.cz, Volny.cz, Quick.cz a Tiscali.cz

Vzhledem k tomu, že se jedná o porušení zákona § 182 TZ o listovním tajemství a článků 13 a 17 Listiny základních práv a svobod, je na místě trestní oznámení na společnost Economia, a.s.

Tento případ bude projednáván na Podvýboru pro svobodu slova v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 24.4.2018 od 12:00, Sněmovní 1, místnost 301.

Pokud jste uživateli emailových schránek od uvedených poskytovatelů, nebo jste se setkali s tím, že někdo ve vašem okolí tuto adresu má, prosím prověřte existující cenzuru tím, že zašlete na email u těchto poskytovatelů zprávu, která bude mít v obsahu odkaz na některý z nezávislých webů.

Zásah do listovního tajemství se může projevit i tím, že takováto zpráva bude automaticky přesunuta do složky „Spam“.

Pokud jste se s tím setkali, prosím zašlete o tom informaci na tento email:

info@nezavislamedia.cz

Ve zprávě by mělo být obsaženo: Z jaké a na jakou adresu byl email poslán, datum zaslání zprávy. odkaz, který byl ve zprávě a alespoň jedno jméno – adresát nebo odesílatel zprávy, nejlépe však obě. Je důležité, aby tato informace nebyla anonymní, ale aby svědčili konkrétní lidé.

Děkujeme za spolupráci, bez Vaší pomoci není možné toto závažné téma řešit.

Související:

https://www.piratskelisty.cz/clanek-1837-antispam-nebo-cenzura

http://www.nwoo.org/2018/04/10/novodobi-cenzori-fizluji-hraji-si-na-stb-a-blokuji-lidem-emaily/

Podvýbor:

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3923

Autor: Asociace nezávislých médií

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJaderná apokalypsa za dveřmi – jste naplánováni jako vedlejší ztráta   
Pridal tk Pátek 13 duben 2018 - 03:46:10 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Donald Trump vyhrožuje Rusku. O údajném útoku údajnými chemickými zbraněmi s údajně desítkami údajných mrtvých prohlásil: „Rusko slibuje, že sestřelí jakoukoli raketu vypálenou na Sýrii. Tak se, Rusko, připrav, protože přiletí, budou krásné, nové a sofistikované. Nemělo by ses paktovat s plynovým zabijáckým zvířetem.”

Mimo pozornost médií ale možná Trump vyzradil hlavní důvod eskalace – USA potřebují lacino, v novém jelcinovském dumpingovém výprodeji skoupit ruské národní bohatství: „Naše vztahy jsou horší, než kdy byly, a to včetně studené války. Není k tomu důvod. Rusko nás potřebuje, abychom mu pomohli s ekonomikou, což by šlo velmi snadno. Potřebujeme, aby všechny národy pracovaly společně. Zastavíme závody ve zbrojení?“


No, s ekonomikou Rusku nejvíce USA pomáhaly v divoké jelcinovské éře. Na základě rad amerických poradců tak bylo v ruské ekonomice, co jen šlo, ukradeno nebo rovnou rozbito. V devadesátých letech jsem do Ruska jezdil – bylo to ekonomické peklo, naprostý rozvrat. Vše pod vládou miláčka Západu Jelcina, na základě rad amerických poradců a „expertů“ ze Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a podobných „dobročinných“ spolků. Další pomoc USA Rusku s ekonomikou – to zní jako pozvat si Jacka Rozparovače na gynekologickou operaci.

Ale není divu, že USA potřebují další zemi, kterou by mohly vydrancovat a na dalších pár let zamaskovat jinak nevyhnutelný ekonomický krach. Zadluženost federální vlády USA činí 21 tisíc miliard dolarů. Roční federální deficit je cca tisíc miliard dolarů. Pokud USA ztratí svoji totální vojenskou nadvládu, svoji možnost kterýkoli stát - který by třeba přestal chtít akceptovat dolary - beztrestně a bez odvety vybombardovat, ztratí tím hlavní „krytí“ své měny, dolaru. Dolar přestane být akceptován a zhroutí se. Protože k pokrytí dovozů zboží i služeb z USA stačí všem zemím světa více než bohatě vývozy každé z těchto zemí do USA (data zde a zde). Téměř každá země světa má s USA přebytek obchodní bilance a tedy téměř každá země světa má z exportů více dolarů než potřebuje k pokrytí dovozů z USA.

Pokud dolar přestane být kryt vojenskou silou USA, přestane být nutně platidlem za ropu a jiné suroviny. Obchodování ropy v juanu je mimochodem zásadním ohrožením a prvním krokem ke konci existence dolaru (a ke kolapsu americké ekonomiky). Pokud by USA ztratily možnosti „natisknout si libovolné množství dolarů a za ně nakoupit svůj vlastní dluh“ a navíc možností „donutit všechny země nakoupit americký dluh“ (protože všechny státy musí držet dolary, donucené k tomu vojenskou silou USA i mechanismem obchodování zejm. surovin za dolary), musely by USA platit TRŽNÍ úrokové sazby. A pokud by USA měly platit tržní úrok, který si vzhledem k naprosté předluženosti USA troufám odhadnout na cca 10% v nejlepším případě, pak by USA musely vydávat jen na úroky ročně více, než kolik jsou celé příjmy státního rozpočtu USA. Nezbylo by ani na internetové připojení pro Trumpa a jeho tweety.

Vyplundrování ekonomiky Ruska by USA pomohlo. Navíc by se zřejmě velice rychle po „americké pomoci s ekonomikou“ Rusko ekonomicky zhroutilo a následně rozpadlo, s pomocí nějakých ušlechtilých neziskovek a nějaké té barevné revoluce. Tím by zmizela ze světa jediná země, která v tuto chvíli je schopna odolat americké vojenské agresi. Ani Čína zatím nemá tu vojenskou sílu, aby „ustála“, aby byla „příliš velkým soustem“ pro fanatické neocons a deep state z USA. Jen Rusko je v tuto chvíli vojensky příliš silné, jen Rusko v tuto chvíli kazí jinak „perfektní“ americkou totalitní moc nad všemi zeměmi a všemi národy světa. Ani Rusko by nevyhrálo válku s několikanásobně silnějším NATO, ale zasadilo by všem útočníkům až příliš citelné rány.

Emanuel Macron prohlásil, že má nezvratné důkazy, že údajný útok údajnými chemickými zbraněmi spáchala syrská armáda. Možná nám k tomu Emanuel namaluje i obrázek, který to „prokáže“. Emanuel zvažuje účast francouzské armády hned při rozpoutání třetí světové války. Děti nemá, tak je mu to celkem fuk.

Britská premiérka je připravena zahájit válku i bez souhlasu parlamentu. O nějakém souhlasu voličů ani nehovoříc. Britské ponorky již zaujaly bojová postavení k zahájení třetí světové války. Děti Mayová nemá, tak si asi myslí, že sama se schová ve vládním krytu. Koneckonců, možná ji přijde zajímavější zapsat se do dějin jako „premiérka, která statečně vedla národ do jaderné genocidy“ než jako „zbabělá podlézavá nula, která nedokázala ani vyjednat odchod z EU jako hrdý partner a dělala ze sebe celou dobu poníženého služebníčka“.

Německá premiérka Merkelová s celou vládou uprchla z Berlína v obavě z nadcházející jaderné války v Evropě. Odjela s celou vládou na zámek mimo Berlín. Děti sebou nebrala, protože žádné nemá. Útěk z Berlína před nadcházející jadernou apokalypsou odůvodnila tím, že potřebuje stmelit team. Výjezdní team-building výlety jsou jistě hlavní prioritou v takto kritické mezinárodní situaci.

V rámci propagandistické přípravné palby nyní prý „NATO žádá Sýrii o plný přístup pozorovatelů a lékařů do syrské Dúmy“. A proč tedy ty samé země zamítly rezoluci Rady Bezpečnosti OSN, která na návrh Ruska předpokládala – plný přístup odborníků na chemické zbraně do místa údajného útoku údajnými chemickými zbraněmi v Dúmě???

Na jiné frontě válečné propagandy

Odborníci z Organizace pro zákaz chemických zbraní došli po analýze k závěru, že Skripala a jeho dceru otrávil Novičok, mimořádně čistý, perfektní. Zcela perfektní a dokonalý Novičok, jen patrně zcela neúčinný, když je Skripal naživu.

Zejména když vzorky krve Skripalovi odebrali až po 18 dnech, a analýzu zřejmě dělali až v těchto dnech, tedy více než měsíc po údajné otravě. Zázrak. Když k tomu vezmeme do úvahy, že podle britských profesorů toxikologie Skripal přežil otravu stoprocentně a okamžitě smrtícím Novičokem. A přežil proto, že ho asi tak během 3 hodin po otravě v bytě našli britští zdravotníci v parku, dali mu ihned antidotum, které měli zcela náhodou u sebe, a pak ho odvezli do nemocnice, kde prostě počkali až Skripal Novičok vypotí. Tedy ne vypotí, ale vlastně až se Novičok v jeho těle zcela samovolně rozpadne a působením imunitního systému Skripalova organizmu zcela zmizí, jak tvrdí britský „odborník“. Takže jinak stoprocentně smrtelný Novičok se ve Skripalově těle sám od sebe rozpadl, aniž by mu nějak trvale ublížil, přestože Novičok zanechává okamžitě po otravě trvalé poškození nervového systému, a zároveň se v krvi Novičok vůbec nerozpadl, ale počkal 18 dní na odebrání vzorků nebo rovnou 38 dní na provedení analýzy vzorků krve Skripala. A to prosím Novičok počkal v krvi v množství, které muselo být opravdu velké, aby se ze vzorků krve dala přesně určit nejen látka ale i její kvalita. Ve vzorku krve dost Novičoku na perfektní analýzu ale málo na otravu oběti. No jasně.

Organizace na ochranu zvířat požaduje po britské vládě vysvětlení, jak je možné, že ve Skripalově zapečetěném domě nechala britská policie uhynout žízní dvě Skripalova morčata a zubožit jednu kočku natolik, že musela být utracena. (Utracena byla pouze jedna ze dvou Skripalových koček – ta které se nepodařilo uprchnout před britskou policií; Skripal měl dvě kočky, jedna uprchla před britskou policií a zřejmě přežila. Druhou tak dlouho týrali žízní, až ji zuboženou museli utratit.) Mimochodem vzpomínáte si na příběhy v našich „svobodných“ médiích o morčatech a kočce, které podlehly otravě Novičokem? Nechali je chcípnout žízní a ještě z toho obviní Rusko.

Proč ale ta eskalace teď? Proč to riskování ze strany USA a jeho vazalů?

Možná chtějí „Blitzkrieg“ druhé operace Barbarossa stihnout dříve, než Rusko příliš posílí svoji obranu novými zbraňovými systémy.

Možná to „naše“ mocenské elity chtějí zkusit dříve, protože jim připadnou větší šance na „vítězství“ teď než třeba za dva roky.

Vy jste naplánováni jako vedlejší ztráta.

Jak se těšíte na tuto svoji roli v komparzu?


Autor: Michal Brand

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNásilí v Brně?   
Pridal tk Pátek 13 duben 2018 - 03:38:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Negativní reakce vyvolal v Brně plán na uvedení hry Naše násilí a vaše násilí, ve které mimo jiné Ježíš Kristus znásilní muslimskou ženu. Hra by měla být uvedena v divadle Husa na provázku v rámci festivalu Divadelní svět Brno. Část brněnských zastupitelů a občanů ji odmítá.
„Politika by neměla hodnotit a ovlivňovat umění. Festivalový program dává lidem na výběr různá představení a poskytuje divákům dostatečné množství informací, aby se mohli svobodně rozhodnout, zda představení navštívit nebo ne,“ vzkázal nespokojencům mluvčí Brna Filip Poňuchálek.

A ředitel divadla Glaser v reakci na nesouhlas některých občanů s uvedením hry řekl: “Je zcela legitimní, že současné umění vyvolává diskusi k nejkontroverznějším otázkám současnosti. Postoje tvůrců pak mohou vzbudit negativní emoce, nebo dokonce názorově rozdělovat společnost. To je ovšem, podle mne, znakem demokracie. Můžeme zaujímat naprosto rozdílná stanoviska a názory, vynášet o různých skutečnostech naprosto odlišné hodnotící soudy – například co je a co není umění, co je a co není kvalitní.”A občanům Brna ředitel vzkázal, ať se sami rozhodnou, co chtějí a nechtějí vidět.


Za tyhle věty jsem panu řediteli vděčen. No jistě, je to přesně, jak říká! Pro nás umělce je to velké povzbuzení. Chystáme teď s naším amatérským souborem hru, v níž Mohamed znásilňuje 72 muslimských panen, a trochu jsem se bál, aby nebyla nějak moc kontroverzní. Teď už vím, že umělecký rozlet nemůže být omezován žádnými mantinely a že v čele kulturní fronty máme osvícené a tolerantní muže, kteří se dokáží vahou své osobnosti postavit za zpracování společensky ožehavých, byť kontroverzních témat, jen když tak nějak hovoří k dnešku. V případě, že by někdo naši hru třeba nějak špatně pochopil, pan ředitel se nás bezesporu zastane, stejně jako mluvčí Brna a řada dalších liberálů, a jestli nás někdo vyhodí do vzduchu, tak nám budou aspoň procítěně kondolovat spolu s Macronem a Merkelovou.

Myslel jsem si, že provokativní angažovanost uměleckého díla, pokud se už chce vyslovovat k nábožensky, politicky nebo vůbec společensky citlivým tématům, spočívá ve zpochybňování bačkorového pohodlí mainstreamových jistot a dogmat, a v kladení nepohodlných, nežádoucích, či v běžném politickém diskurzu dokonce zapovězených otázek.

V tom skutečně lze spatřovat sílu a smysl umělecké provokace.

Ale jaké je to hrdinství, nechat Ježíše znásilnit muslimku? Umělecká „provokace“, za které se divadlo dočká jedině uznalého poplácání po zádech ze strany těch, co rozdělují divadelní granty a dotace, a obdivných recenzí v uvědomělém tisku, „provokace“, která má za cíl podpořit politickými a kulturními elitami prosazovaný ideový kurs?

Je to spíš snaživý příspěvek ke všeobecně vyžadované agendě bourání konzervativních hodnot, přežitků a relikvií „bývalé Evropy“ a myšlenkových stereotypů „bývalých lidí“, jak je krásně dvojsmyslně označovali už komunisté v padesátých letech. Opravdové snahy o vyvolání „diskuse k nejkontroverznějším otázkám současnosti“ je tam asi tolik, kolik jí v tomto směru bylo za normalizace v Ženě za pultem nebo Krkonošských pohádkách.

Lidé, co dobrovolně tvoří, uvádějí a hrají podobné kousky, jen vědomě slouží posilování neomarxistických multikulturních pozic, snaživě po bolševicku zvrací na všechno, co bylo svaté našim klatým předkům, a trpělivě posouvají hranice toho, kam až lze salámovou metodou zajít, než lidé vážně už vezmou do rukou vidle. Tady je to zase jeden odkrojený kousek salámu, opatrně a alibisticky, protože když narazí na odpor, nebo když se to nepovede, pořád to ještě mohou s nadhledem svést na uměleckou licenci, pouze nepochopenou davem intolerantních zpátečníků.

Vážně máte, vážení soudruzi z Husy, pocit, že se touhle hrou vyslovujete k nějakým společensky ožehavým tabu?

Naše amatérské divadlo, povzbuzeno liberálním přístupem uměleckých elit ke společensky kontroverzním tématům, uvažuje o další hře, tentokrát s tématem židovské rituální vraždy. Jde samozřejmě jen o nadsázku, o uměleckou licenci, o vyprovokování debaty. Taková žertovná drobnost, v lehkém francouzském konverzačně odlehčeném stylu, s prvky provokativního bourání nějakých těch sexuálních tabu (a že jich jinak už moc není, díky našim progresivním divadelním scénám). Ptáte se, proč dělat divadlo o nějaké rituální vraždě, když všichni víme, aspoň v brněnském divadle to jistě vědí nejlíp, že žádná taková vražda nikdy neexistovala? Aha, a jaký vy máte nějaký historický důkaz o tom, že Ježíš znásilňoval muslimku? Přece tady i tam jde jen o uměleckou licenci a nadsázku, no ne?

Leč pro jistotu uposlechnu rady brněnského mluvčího. Ta naše chystaná hra se jmenuje „Jak křesťanský chlapeček pod nožem košeráka bídně zhynul“, ale kdyby to nebylo dost výmluvné, tak raději napíšu do programu docela přesně, o čem to je. Aby měli občané dostatek informací, aby ti, co by se jim to případně mohlo nelíbit, do našeho divadla vůbec nechodili a vypravili se někam jinam. V Praze i v Brně je pro ně denně kultůůůry přehršel. Té správné, angažované, která se zase nelíbí mně, ale neprotestuju. To je ta demokracie.

„Postoje tvůrců mohou vzbudit negativní emoce, nebo dokonce názorově rozdělovat společnost. To je ovšem, podle mne, znakem demokracie“, říká ředitel Glaser. Zlatá slova. Platila-li by obecně. Když někdo zobrazuje Ježíše, jak znásilňuje muslimku, je to zdravá umělecká provokace, která klidně může názorově rozdělovat společnost, neboť to je přece demokracie. Mýlím se, že pokud by někdo zobrazil Mohameda, jak znásilňuje jeptišku, stejní lidé by náhle shledali, že je to útok na náboženské cítění, které jde proti principům tolerance a humanity, a že umění má lidi inspirovat a sjednocovat, nikoli rozdělovat? Trochu se prostě obávám, že mluví-li se dnes vážně o principech svobody uměleckého vyjadřování, ve skutečnosti jde o to, zda je příslušná společenská provokace namířena žádoucím, nebo nežádoucím směrem. Na tom není nic statečného, originálního ani tajemného. Je to jen taková malá škola demagogie. Minulý režim taky fandil otevírání společensky ožehavých témat, pokud takovým tématem byl třeba život a dílo mandelinky bramborové.

Když už chce divadlo provokovat, tak se to nedělá tím, čemu establishment bude tleskat, ale tím, před čím dennodenně zavírá oči. Co takhle místo absurdních konstruktů odpíchnout se trochu od reality, která je beztak už v dnešní Evropě tak nějak artově přízračná, a s patřičným prožitkem ztvárnit utrpení žen, co se bojí chodit po ulicích kdysi evropských měst, s hrozbou, že budou znásilněny, kupodivu spíš partičkou barevných muslimů, než Ježíšem?

Ovšemže chápu, že hra Naše násilí a vaše násilí (kterou jsem neviděl, vidět nechci a tato kritika také není kritikou dané hry, nýbrž absurdity, alibismu a schematismu společenského dialogu, který rámuje její uvedení) má jistě vyšší cíle, než znázorňovat nějakou realitu. Nepochybuji, že tak nějak hodlá rozkrýt příčiny a kontexty viditelných jevů, nejspíše zasunuté někde hluboko v podvědomí našich minulých vin a dosud nepřekonaných předsudečných stereotypů, že se chce na věc podívat tak nějak nově, po našem, moderně a liberálně. Že to není hra pro blbečky a venkovany a že velkoměstská intelektuální smetánka univerzitního centra Moravy žádá intelektuálně rafinovanou výpověď o temném pozadí našich genetických odkazů, plných falešných dogmat, na jejímž pozadí se budou umělci s naléhavou přesvědčivostí a bolestnou upřímností vkrádat do lůna věčných tajemství vesmíru, k nimž je potřeba se blížit vznešeným obloukem sofistikované paralely a jemných, byť sexuálně poněkud explicitnějších náznaků, ovšem o to hlouběji, a s přesvědčivým, vpravdě nadčasovým záběrem.

Nebo tak nějak, prostě.

No dobrá, tak pojďme do říše fantazie, podobenství a snových aluzí, a sáhněme si na skutečná historická a společenská tabu, jimiž bychom mohli vpravdě rozproudit a vyprovokovat opravdicky vzrušenou celospolečenskou debatu.

Co třeba náš nově chystaný veselý muzikál o lásce dvou cikánů v táboře v Letech? Něco jako Horečka sobotní noci to bude. Ouha, že by se to mohlo někoho dotknout? No, asi mohlo, stejně, jako se brněnská hra jistě mohla taky leckoho dotknout. Ale jak víme, to přece nevadí. To je daň za liberalismus, toleranci a demokracii. Však, jak správně říká pan Poňuchálek, komu se to nelíbí, nemusí na to chodit. Přece umění se nemůže zastavit před nějakými umělými dogmaty!

Taky je tu možnost dělat si divadlo jen tak nějak pro sebe a netahat do toho ty, jichž by se případně náš smysl pro humor a nadsázku mohl dotknout. Ale nedělám si iluze, že by se to dalo utajit. Určitě se najdou nějací pozorní studenti, co jim není lhostejná budoucnost naší země a Evropy, kteří nás střelhbitě napráskají a zařídí, aby hra byla stažena, ana uráží jejich kulturně-relativistický jemnocit. Však jsou autoritami přímo vedeni k tomu, aby věnovali příslušnou pozornost negativním jevům ve společnosti (a aby určovali, co to je), a občansky se angažovali spoluprací na jejich rozkrývání ruku v ruce se složkami státního, případně univerzitního dohledového aparátu. Snad za to už na humanitních fakultách dostávají i zápočty, jak jsou poslední dobou aktivní.

Ještě rada na závěr: Lze pochopit, že existuje nenávist ke křesťanství, ať už vychází z pozic ateismu, marxismu, judaismu, islamismu nebo pro mě za mě třeba od zednářů, to je prostě realita. Ale, páni tvůrci, nejste v tom moc původní. Modlářské přežitky křesťanství a jeho falešnou důstojnost usilovně bourají progresivci už nejméně půl století, původně marxisté na východ a neomarxisté na západ od železné opony, posléze se sbratřivší do jednoho šiku. Jen trapně navazujete, i když jistě neotřelejšími formami, na kulturní politiku minulého režimu, kterou před vámi se stejným hrdinstvím realizovali svazáci a soudruzi v divadlech hlídaných místními organizacemi KSČ, v nejlepších tradicích marx-leninské dialektiky.

Probouráváte se do již dávno vyvrácených dveří. Pokud chce divadlo provokovat, kéž se vyjadřuje v kontextech, které jsou dnes skutečně tabuizovány, a ne barvotiskovými obrázky, které jsou v Evropě módní už nejméně 50 let a které mohly být považovány za novátorské a šokézní možná tak naposledy na Sicílii v roce 1968.

Takže závěrem: Máme tu celkem tři nápady na veselé, a přitom velmi angažované hry. O chlapečkovi podříznutém židovským košerákem, o love story z tábora v Letech a o strýčku Mohamedovi, kterak przní panny. Tak mě napadá, že jsou to natolik ambiciózní a umělecky nosná témata, ve své vícevrstevné ambivalenci, že bych jejich inscenaci docela rád přenechal profesionálům z Husy na provázku, kteří mají s ožehavými tématy svoje zkušenosti a tak nějak vědí, jak na to sáhnout a co z toho uhnít. Určitě by to v jejich podání bylo velmi originální, neotřelé a provokativní, jak doba žádá. Určitě po těch tématech rádi sáhnou, není-liž pravda? Jenom se bojím, aby se oni trochu nebáli. Že by jim totiž v prvních dvou případech udělali v divadélku průvan policisté a ve druhém ještě trochu definitivnější průvan brněnští umírnění muslimové.

V té naší krásné, svobodné, demokratické společnosti.

Takže vzhůru, obujte se ještě drsněji, ještě odvážněji, do nebohých a bezbranných zbytků evropského křesťanstva, moji milí, stateční divadelníci, obrozenci, hrdinové z prken, co znamenají svět!

Václav jan

Zdroj: http://narodnidemokracie.cz/nasili-v-brne/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBritská vláda „souhlasila, že je nutné podniknout akci“ v Sýrii   
Pridal tk Pátek 13 duben 2018 - 03:26:34 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Podle prohlášení z Downing Street, britská premiérka a nejbližší poradci souhlasili, že „je nutné podniknout akci pro zmírnění humanitární katastrofy a odstrašení dalšího použití chemických zbraní Asadovým režimem“.

„Po diskuzi, ve které každý zúčastněný vyslovil svůj názor, vláda rozhodla, že je nezbytné, aby použití chemických zbraní nezůstalo bez odezvy," prohlásila ve čtvrtek britská vláda.

Ve středu britské námořnictvo vyslalo ponorky na dostřel syrských břehů.

Podle prohlášení vlády britská premiérka Theresa Mayová dospěla k názoru, že údajný plynový útok syrskými vládními silami v Dúmě byl „školujícím a barbarským aktem". Nicméně dříve tento týden britský velvyslanec při OSN podpořil vyslání mise Organizace pro zákaz chemických zbraní na místo údajného útoku, aby zjistila, co se tam odehrálo.

„Vláda souhlasila, že premiérka má pokračovat ve spolupráci se spojenci ve Spojených státech a Francii za účelem koordinace mezinárodní reakce," uvedla britská vláda.

Zdroj: https://sptnkne.ws/hnVc
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2253 sec,0.0792 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,266kB