Středa 18 duben 2018
P.C.Roberts: Komu věříte?   
Pridal tk Středa 18 duben 2018 - 17:22:51 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Po návštěvě syrského města Dumy si západní média začínají klást otázku, kdo si onu pohádku o tamním plynovém útoku vlastně vymyslel. Po rozhovorech jejich novinářů s očitými svědky z Dumy dokonce i zpravodajský mainstream poté, co od místních lidí slyší, že zde k žádnému plynovému útoku nikdy nedošlo, začíná o plynu pochybovat.

Francouzská tisková agentura AFP, která je třetí největší agenturou světa, spolu anglickým internetovým deníkem Independent, publikovali články, vyjadřující pochybnost o tom, že 7. dubna byl ve východní syrské provincii Ghouta proveden útok s použitím chloru či jakékoli jiné chemikálie.

Novinář agentury AFP hovořil se syrským studentem medicíny Narvanem Jaberem, který byl svědkem toho, co západní média označila za plynový útok: „Někteří pacienti toho dne trpěli astmatem nebo plicním zánětem. Dostalo se jim obvyklé léčby a někteří z nich byli posláni domů,“ řekl Jaber novináři AFP.“ Neprokazovali žádné symptomy po plynovém útoku. „Ale zrovna ve chvíli, kdy jsme byli s ošetřováním pacientů v jednom kole, přišlo sem několik lidí a postříkali pár lidí vodou – a několik dalších to filmovalo“.

Jaberovo svědectví se kryje s prohlášením dalšího lékaře z Duma, který hovořil s anglickým novinářem Robertem Fiskem z deníku Independent. Ačkoli tento lékař Dr. Assim Rabaibani nebyl očitým svědkem toho, co se 7. dubna na klinice událo, řekl Fiskovi: „Všichni lékaři, se kterými spolupracuji, vědí, co se stalo“. Podle jeho svědectví vytvořila toho dne intenzivní palba z děl mračna prachu, která pronikla i do podzemí a sklepů domů, ve kterých se lidé ukrývali.“ Postižení lidé sem přicházeli nebo byli přiváženi s problémem hypoxie, čili nedostatku kyslíku. Pak muž s bílou přilbou u dveří vykřikl PLYN a nastala panika. Lidé se začali polévat vodou, někdo to natáčel na video, takže ty záběry jsou pravé. Ale ti lidé na videu zachycení trpěli hypoxií – nikoli otravou plynem“.

Robert Fisk dále řekl, že místní lidé, se kterými mluvil, „nikdy nevěřili“ oněm pověstem o plynovém útoku. A Fiskovi řekli, že pohádky o chemických zločinech prezidenta Asada rozšířily skupiny ozbrojených islamistů, které uvěznily a zotročily tisíce lidí v provincii Ghouta, než ji osvobodila syrská armáda.

Agentura AFP zveřejnila i slova dalšího lékaře z nemocnice v Duma, který potvrdil, že onoho 7. dubna nepřijala jeho nemocnice ani jednoho pacienta se symptomem po chemickém útoku.

ALE francouzský prezident Macron řekl, že má důkaz o tom, že syrský prezident Asad použil chlor proti civilistům ve východní Ghoutě.

A britská premiérka Mayová řekla, že má balík informací, včetně zpravodajských, že za poslední plynový útok v Dumě je zodpovědný syrský režim.

Takže komu teď věříte?

Vybral a přeložil Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponCo že to vlastně ve Sněmovně všechno máme?   
Pridal tk Středa 18 duben 2018 - 12:51:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Je tam mimo jiné:

Stálá delegace Parlamentu do
- Středoevropské iniciativy
- Meziparlamentní unie
- Parlamentního shromáždění NATO
- Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
- Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Stálá komise pro

- práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
- Ústavu České republiky
- rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny

Stálá komise pro kontrolu

- činnosti Bezpečnostní informační služby
- činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace
- činnosti Finančního analytického úřadu
- činnosti Vojenského zpravodajství
- poskytnutí údajů z centrální evidence účtů
- činnosti Národního bezpečnostního úřadu
- použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
- činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

Vyšetřovací komise k OKD

Volební komise


A pak také

- Hospodářský výbor
- Výbor pro evropské záležitosti
- Kontrolní výbor
- Výbor pro obranu
- Mandátový a imunitní výbor
- Výbor pro sociální politiku
- Organizační výbor
- Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
- Petiční výbor
- Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
- Rozpočtový výbor
- Výbor pro zdravotnictví
- Ústavně právní výbor
- Výbor pro životní prostředí
- Volební výbor
- Zahraniční výbor
- Výbor pro bezpečnost
- Zemědělský výbor

A to není všechno. Zmohli jsme se i na podvýbory!

Podvýbor pro dopravu
Podvýbor pro energetiku
Podvýbor pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku
Podvýbor pro letectví a vesmírný program
Podvýbor pro ochranu spotřebitele
Podvýbor pro podnikatelské prostředí
Podvýbor pro vědu, výzkum a inovace
Podvýbor pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru
Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
Podvýbor pro ochranu práv osob omezených na svobodě
Podvýbor pro svobodu slova a média
Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy
Podvýbor pro daně, cla a loterie
Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie
Finanční podvýbor
Podvýbor pro digitalizaci justice a e-Sbírku
Podvýbor pro justici a soudní samosprávu
Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení
Podvýbor pro Hasičský záchranný sbor České republiky
Podvýbor pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby
Podvýbor pro vězeňství
Podvýbor pro zdravotnické záchranné služby
Podvýbor pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci
Podvýbor pro migraci a azylovou politiku
Podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR
Podvýbor pro obrannou, kybernetickou a bezpečnostní politiku a strategické koncepce ČR
Podvýbor pro válečné veterány
Podvýbor pro informační technologie a dávkové systémy
Podvýbor pro sociálně zdravotní pomezí
Podvýbor pro sociální služby a osoby zdravotně postižené
Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
Podvýbor pro kulturu
Podvýbor pro mládež a volnočasové aktivity
Podvýbor pro náhradní výchovnou péči
Podvýbor pro regionální školství
Podvýbor pro sport
Podvýbor pro vědu a vysoké školy
Podvýbor pro bytovou politiku
Podvýbor pro cestovní ruch
Podvýbor pro e – Government
Podvýbor pro veřejnou správu
Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a přímo řízené organizace
Podvýbor pro elektronizaci ve zdravotnictví
Podvýbor pro implementaci nových léčebných a vyšetřovacích postupů do praxe, propojení vědy a praxe
Podvýbor pro lékovou politiku, racionální využití farmakoterapie a přístrojové techniky
Podvýbor pro preventivní programy, přednemocniční zdravotní péči a práva pacientů
Podvýbor pro vzdělávání ve zdravotnictví, včetně nelékařských pracovníků
Podvýbor pro financování péče o životní prostředí
Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny
Podvýbor pro technickou ochranu životního prostředí
Podvýbor pro udržitelný rozvoj
Podvýbor pro rozvojovou spolupráci
Podvýbor pro styky s krajany
Podvýbor pro vnější ekonomické vztahy
Podvýbor pro lesní hospodářství
Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství
Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu
Podvýbor pro rozvoj venkova
Podvýbor pro vodní hospodářství

Počítám-li dobře, celkem 95 komisí, delegací, výborů a podvýborů.
Každý či každá by měl či měla mít předsedu a místopředsedu.


Potřebujeme tedy obsadit 190 pozic minimálně.

Některé komise, delegace, výbory a podvýbory totiž potřebují samozřejmě také členy. A naše Sněmovna je malilinkatá. Má pouhopouhých 200 kusů našich volených zástupců. Mám proto také malilinkatý revoluční návrh:

Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, kvůli či díky které si v republice hrajeme na Majdan, vznikla v prosinci 2011. Jinými slovy: republika až do své plnoletosti SKKČ GIBS nepotřebovala.

Co kdybychom zrušili celou Komisi? Chyběla by někomu?


Miroslav Sýkora

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponProkavárenští demonstranti, vy se nebojíte diktatury multikulturalismu?   
Pridal tk Středa 18 duben 2018 - 12:45:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Pan prezident Miloš Zeman prý podle nich ohrožuje demokracii v Česku. Ale podle mne? Demokracii neohrožuje Miloš Zeman, ale někdo úplně jiný. Ten, kdo se snaží u nás nastolit jakousi multikulturní diktaturu.

Myslíte si, že nic takového, jako multikulturní diktatura, není možné? Samozřejmě, že to možné je. A pravděpodobně v některých západních státech se to už zřejmě děje. Multikulturalistická diktatura je podle mého názoru skutečně největším nebezpečím pro západní demokracii.

Možná že, pokud jste sympatizanti pražské kavárny a třeba i chodíte za ni demonstrovat na ty jejich málotisícové demonstrace, tak namítnete, že největším nebezpečím pro demokracii v Česku je náš pan prezident. Já osobně nechápu, jak pan prezident Zeman ohrožuje demokracii v naší zemi, aby mi například jeho politika bránila ve vyjadřování mých názorů. Za celou dobu, co je v politice, jsem nic takového nezaznamenal. Ale jedno vážné ohrožování demokracie jsem v posledních letech přeci jen zaznamenal. A to ze strany takzvaných "sluníčkářů", těch, co propagují multikulturalismus. A jistě se nepletu, když říkám, že jsou i takoví mnozí sluníčkáři, kteří by jistě chtěli nastolit tu diktaturu multikulturalismu i tady.


Jak by se taková multikulturalistická diktatura pozanala? Uvedu několik příkladů. Představte si, že se od někud ze vzdálené ciziny objeví nějaká nadřazenecká politicko-náboženská ideologie, jejichž cílem je vítězství jejich náboženství nad světem. A k čemuž se neštítí ani těch nejodpornějších a nejzvrácenějších praktik, jaké si lze představit. A vy to víte a tak se pro ti ní otevřeně postavíte, že se vám to nelíbí. A místo toho, aby vás společnost poplácala po zádech za to, jak jste moudří a odvážní, tak se naopak za údajnou urážku ocitnete někde u soudu, u kterého vás za tento váš názor třeba i odsoudí, a to třeba i k nepodmíněmému trestu. To má už pak k demokracii opravdu hodně daleko.

Ale největšími chudáky v takovéto multikulturalistické diktatuře jsou ti nejslabší z nás, a to děti. Když chodí do školy, tak jim začnou kvůli integraci dávat do třídy malé vyznazavče výše uvedených politicko-náboženských ideologií kulturně neslučitelných s naší kulturou. A ti nováčci, protože se jsou vychováváni tak, že se považují za nadřazeneckou kulturu, se začnou k ostatním chovat hůř, než jak to známe z obyčejné školní šikany.


Já jsem šikanu jako dítě ve škole zažil, ale naštěstí jen od příslušníků naší kultury. Ale i tam není o co stát. A tak se bojím se, že něco jako multikulturní diktatura by mne tehdy dostalo minimálně do ordinace dětského psychiatra, neboť bych to asi už překousnout nemohl.

Protože v multikulturní diktatuře se stát snaží, abyste vy měli před nimi multikulturní respekt, aby je náhodou něco neurazilo, začne děti v rámci různých multikulturních projektů vodit i do jejich modliteben nebo do nich cpát jiné různé tzv. multikulturní projekty proti údajné xenofobii, kde se mají dozvědět, jak je ta jejich ideologie vlastně prý úžasná. A když se proti tomu ohradí rodina dítěte, že se jim to nelíbí, je s nimi jednáno nejhůř, jak je to možné.

Nejen například zhoršené známky z chování u dítěte. Ale pro takovéto případy je v takovýchto zemích vysoce funkční juvenilní justice, která, když někdo vychovává děti způsobem, jaký se oficiálně nelíbí, je dítě z rodiny odebráno a přiděleno k nějaké jiné uvědomělejší pěstounské rodině. Hrůza. Být tím dítětem, snažil bych se od té nové rodiny útéct zpět k té své skutečné. A to tak dlouho, dokud si úřady neuvědomí, že jednají proti mne.

A tak se vás, milí demonstranti a odpůrci našeho pana prezidenta ptám. Kdo má blíž k takovým to zvráceným praktikám? Politika, jakou představujde prezident Miloš Zeman a nebo politici pražské kavárny? Ne, prezident Miloš Zeman k takovéto multikulturní diktatuře blízko rozhodně nemá. Ale o té pražské kavárně už bych si jistě netroufal tvrdit, že je takovýmto hrůzostrašným vizím vzdálená. Ještě za ni chcete chodit do ulic?

Autor: Libor Čermák

Zdroj: https://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=659105

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSoud po letech rozhodl, že Věci veřejné dostávaly peníze z daňových podvodů!   
Pridal tk Středa 18 duben 2018 - 07:50:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Politický hnus Věci veřejné v zastoupení předsedy Víta Bárty a kontroverzního místopředsedy Tomáše Jarolíma (později zastupitel v Teplicích za Babišovo hnutí ANO) si užívalo tučných peněz z daňových podvodů.

Miliony tekly do této strany přes firmy registrované v Panamě. Stál za nimi pražský advokát Daniel Musil, nyní odsouzený za machinace s DPH.

V roce 2012 zveřejnila v té době vládní strana Věci veřejné své sponzory, mezi nimi byla firmy s nejasnými vlastníky, za něž vystupoval pražský advokát Daniel Musil. Firmy darovaly straně 11 milionů.

Tyto peníze pocházely ze 170milionového daňového úniku při obchodu s naftou, za nějž advokát Musil dostal minulý týden pravomocně sedm a půl roku vězení.

Část vydělaných peněz Musil podle soudu poskytl právě Věcem veřejným. Musila do strany přivedl zakladatel a předseda Vít Bárta.

Nastalo zázračné zbohatnutí některých členů VV mezi nimi i kontroverzního místopředsedy hnutí Tomáše Jarolíma, které by měla už konečně začít prošetřovat Policie ČR. Jarolím pravá ruka Bárty, tajemná postava a místopředseda VV podával smyšlené trestní oznámení na kohokoliv a s pomocí presstitutů z Babišova mediálního impéria Mafra a.s. provozující bulvár MfDnes a iDnes lživě skandalizoval kde koho.

FOTO: předseda VV Bárta a místopředseda VV Jarolím
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPutin a Merkelová telefonicky diskutovali o situaci v Sýrii   
Pridal tk Středa 18 duben 2018 - 07:24:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ruský prezident Vladimir Putin včera telefonicky hovořil s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Oba státníci uvedli, že chtějí řešit syrskou otázku prostřednictvím politického a diplomatického úsilí, včetně mírových jednání v Ženevě a mírových rozhovorů v Astaně.

Vedoucí představitelé Ruska a Německa diskutovali o současné situaci v Sýrii po vojenském útoku USA a jejich spojenců. Obě strany řekly, že budou i nadále v této oblasti udržovat komunikaci.

Putin zdůraznil, že útok Spojených států a jejich spojenců na Sýrii podkopal hrubým způsobem normy mezinárodního práva, včetně Charty OSN, a způsobil vážné škody mírovému urovnání v Sýrii.

Angela Merkelová na tiskové konferenci řekla, že se setká s Putinem v blízké budoucnosti a obě strany se zaměří na řešení situace v Sýrii.

Nedávno došlo k možným chemickým útokům v oblasti východní Ghúty východně od Damašku. 13. dubna večer východoamerického času americká armáda, Velké Británie a Francie zaútočily na syrská vojenská zařízení. Vladimir Putin následně řekl, že vojenské údery Spojených států a jejich spojenců vůči Sýrii jsou agresivní činností, kterou Rusko ostře odsuzuje. Putin také hovořil s tureckým prezidentem Erdoganem a íránským prezidentem Rouhanim, aby probrali nejnovější situaci v Sýrii.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRusko: OPCW musí odhalit pravdu o útoku chemických zbraní v Sýrii co nejdříve   
Pridal tk Středa 18 duben 2018 - 07:21:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rada Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) v pondělí v Haagu svolala zasedání ohledně situace v Sýrii. Ruský zástupce řekl, že Organizace pro zákaz chemických zbraní musí odhalit pravdu o útoku chemických zbraní v Sýrii co nejdříve.

Ruský stálý zástupce v OPCW Šulkin sdělil, že obvinění z použití chemických zbraní syrské vlády je plánovanou provokací. Spojené státy a jejich spojenci podvedli mezinárodní společenství. Ruští vojenští zdravotníci a protichemičtí experti nenašli žádné známky použití chemických zbraní v Sýrii, ani nenalezly žádné oběti chemického útoku. Západní země ignorují silné důkazy ruského vyšetřování.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTrestní oznámení na české politiky kvůli schvalování útoku proti Sýrii   
Pridal tk Středa 18 duben 2018 - 03:10:40 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dnešním dnem podávám trestní oznámení na níže jmenované:

MgA. Martin Stropnický
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Ing. Miroslav Kalousek

představitele české politiky, abych vykonal svou občanskou povinnost a upozornil na to, že zcela ne všichni souhlasí s tím, co bylo k aktuální situaci v Sýrii ze strany České republiky řečeno. Rozhodně odmítám tvrzení, že útok na suverénní stát Sýrie byl jakkoli legální, legitimní či nutný a už vůbec ne správný. Jsem zkrušený sledem událostí posledních dní a tak jsem se rozhodl učinit to jediné co mi zbývá. Situace mi není ukradená a ozvat se je princip demokracie.

Neřeším politickou příslušnost, neřeším sympatie k jednotlivým představitelům ani státům (Rusko, USA…) – ty můžeme mít všichni jaké chceme. Ale ospravedlňovat útočnou válku tří demokratických zemí na stát, jež se vypořádává s islámským terorismem bez jakéhokoliv prokázaného důkazu, bez tzv. casus belli (záminky pro válku), je zavrženíhodné. Podle § 407 Trestního zákoníku je podněcování k útočné válce, její propagace či podpora takové propagandy trestná, ať už je takový čin spáchán tiskem, televizí či počítačovou sítí (čti internetem).

Jakou drzost musí mít západní státy, když bez jakéhokoliv předloženého důkazu útočí na svrchovaný stát (Déjà vu)? Jakou drzost musí mít, když AŽ po tomto bombardování (!) začnou mírově vyšetřovat, zda byl údajný chemický útok provedený Sýrií? Proč se nepočkalo na důkazy OPCW, která až po útoku začla vyšetřovat? Jak může obranná organizace NATO podporovat očividnou vojenskou agresi?

I na tyto otázky, já a mnozí další, chceme znát odpovědi. Normativní argument demokratických států praví, že v demokracii se i ty nejtěžší otázky a situace řeší diskusí, dle předem daných pravidel NIKOLIV silou a násilím! Jak pak máme věřit tomu, že pravidla platí, když je naši významní spojenci porušují? Takhle chceme psát budoucnost?

Mnozí z Vás jistě ví, že já nejsem ani pro-ruský, ani pro-americký, a že tyto nálepky nepodporuji. Můj jediný zájem, je zájem český, národní. Proto když vidím, že jsme součástí (ano souhlasit znamená přidat se k dané straně) dalšího bombardování, které nic nevyřeší, jsem silně znepokojen a zvědav, jak nás bude historie soudit. Velikost země se nedefinuje počtem lidí v ní žijících, ale duchem. A pokud je náš duch malý a poddajný, tak i země a národ v ní žijící budou nicotní. Já věřím, že takoví nejsme, přeci jen jsme následovníci slavné a velkolepé historie a je jen na nás, jak se zachováme v těžkých situacích a jaký vzor budeme pro nastávající generace Čechů.

Chceme být vzorem, který schvaluje porušování pravidel a řeší problémy násilím? Nebo vzorem trpělivým, rozvážným a racionálně myslícím, který takové činy neschvaluje?

Bohužel nemám jiný způsob jak se ozvat. Mobilizační potenciál pro demonstrace využít nemohu a prostor v médiích také nemám. Proto jediné co mohu udělat je tento pokus o vytvoření *otázky Syrské*, s kterou chci rozpoutat diskusi nad správností činu západních zemí a souhlasem našich představitelů.

Proto prosím, SDÍLEJTE, ať má můj příspěvek dostatečný dosah.

Děkuji,

Jan HRADIL.

Zdroj:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=183648688926186&set=a.103909130233476.1073741828.100018431670961&type=3

§ 407 Podněcování útočné války

Trestní zákoník 40/2009 Sb. (Poslední změna zákona: 17. 9. 2015)
(1) Kdo veřejně podněcuje k útočné válce, na které se má podílet Česká republika, takovou válku propaguje nebo válečnou propagandu jinak podporuje, bude potrestán odnětím svobody až na pět let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na shromáždění, které podléhá oznamovací povinnosti, nebo
b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.
(3) Příprava je trestná.Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJak Seznamzpravy.cz vytváří desinformace, USA a spol. prý v Sýrií provedli protiútok!   
Pridal tk Středa 18 duben 2018 - 02:43:17 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Redakce Seznamzpravy.cz nás obyvatele České republiky má asi za idioty, jinak si nedokáži vysvětlit jejich článek pod názvem: Řada europoslanců odsoudila protiútok západních spojenců na Sýrii, OPCW stále nepotvrdila stav vyšetřování.

Ona Sýrie zaútočila na Anglií, Francií nebo USA? Jak je vidět, tak redakce Seznamzpravy.cz přebírá orwellovský protimluvy z jeho díla 1984 a začíná bílou vydávat za černou, protože protiútok je reakce na útok a Sýrie USA, Anglií a ani Francií nenapadla!

Ovšem pochybuji, že se touhle desinformaci bude zabývat Jakub Janda nebo jiná neziskovka, která sice tvrdí, že bojuje proti desinformacím, ale stále více se ukazuje, že jen mají za úkol oslabit přístup občanů ĆR k objektivním necenzurovaným faktům a informacím ...

Screen stránky Seznamzpravy.czAutor: Lukáš Lhoťan / eurabia
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponModel výbuchu atomové bomby v centru Washingtonu   
Pridal tk Středa 18 duben 2018 - 02:32:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Video „katastrofy“ je zveřejněno na kanálu YouTube časopisu Science Magazine.

Video reprodukuje výbuch pěti kilogramů vysoce obohaceného uranu. Podle scénáře bomba, která padla do rukou teroristů, vypadala jako běžná dodávka a nacházela se jen v pár bloků od Bílého domu.

V komentářích k videu vědci z Polytechnické univerzity ve Virginii podrobně popisovali údajné následky exploze: oběti na životech, zničené budovy vypnuté světlo a šíření záření.

„Okamžitě velká část městské čtvrti zmizí v jaderné ohnivé kouli ve velikosti dvou třetin toho, co pohltila Hirošimu v Japonsku", uvádí se v popisu počítačové simulace.


Zdroj: Science Magazine
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAmeričtí vědci objevili záhadný signál z neznámého zdroje ve vesmíru   
Pridal tk Středa 18 duben 2018 - 02:19:52 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Američtí vědci prozkoumali spektrum kosmického rentgenového záření a objevili emisní linii na úrovni energie 3,5 keV. Svědčí o existenci neznámého zdroje záření. Píše o tom Phys.org.

Emisní linie je zesílením intenzity záření v určité oblasti spektru. Obvykle intenzita klesá spolu s frekvencí posledního. Někdy se avšak se zesiluje či naopak zeslábne. Toto je způsobeno přechodem atomů, iontů a molekul na jiné energetické úrovně, což způsobuje vyčlenění nebo absorbanci záření.

Povaha emisní linie 3,5 keV nebyla dosud stanovena, jelikož neodpovídá žádné ze známých emisí fotonů, tedy emise vypouštění světla atomu.

Podle vědců se jedná o důsledek rozpadu sterilních neutrino-hypotetických částic, které jsou jedním z „kandidátů" na roli temné hmoty. Pokud tato data budou potvrzená, může to znamenat, že Mléčná dráha je obklopena bublinou tmavé hmoty.

Zdroj: Phys.org
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2768 sec,0.0840 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,038kB