Čtvrtek 19 duben 2018
Muslimská manželka spolupracovníka prezidenta Zemana dostala zrychleně české občanství ...   
Pridal tk Čtvrtek 19 duben 2018 - 18:12:41 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nejbližší spolupracovník prezidenta Zemana Hynek Kmoníček má za manželku muslimku (Indira Gumarova z Uzbekistánu), které české ministerstvo vnitra udělilo ve zrychleném řízení státní občanství z důvodu státního zájmu!

Manželka pana Kmoníčka je opravdu pěkná ženská (viz. foto), ale je nám záhadou proč je státním zájmem udělit manželce pana velvyslance české státní občanství, když lidé pronásledování muslimy české státní občanství takto zrychleně nedostávají ...

Jedná se jednoznačně o korupční jednání?! Nebo jsme si všichni rovni a někteří rovnější!!!

Fotografie pana Kmoníčka s jeho ženou Gumarovovou, zdroj fotografie washdiplomat.com

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponProjev Lenky Procházkové na protiválečné demonstraci 18. 4. 2018 na Václavském náměstí   
Pridal tk Čtvrtek 19 duben 2018 - 16:51:33 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Po vojenském útoku USA, Velké Británie a Francie proti Sýrii svolal Martin Stropnický tiskovou konferenci. Někteří se naivně domnívali, že ministr uvede důkazy proti pachatelům údajného chemického útoku na civilisty v oblasti Dúmy. Jeho vystoupení před mikrofonem však zřejmě mělo pracovní název: Braňme naši cenzuru!

Komparzisté v rolích novinářů vyslechli výzvu k ostražitosti, neboť terén, ve kterém se pohybují, když dělají svou práci, je prý plný nástrah. Muž v roli ministra zahraničí úpěnlivě varoval před tím, že veřejný prostor bude otráven necenzurovanými zprávami a žádal novináře, aby se ujali funkce čističů a chránili tak obyvatele ČR před nákazou.

Ke konci projevu se řečník do své role vžil natolik, že sám působil jako morový sloup.

Na rozdíl od této zkameněliny, která se setrvačně domnívá, že pravdy je třeba se bát, prezident naší republiky naopak občany povzbuzuje ke statečnosti při hledání pravdy.

Podstatné podle prezidenta je čerpat informace z různých zdrojů včetně internetových a poté si na základě zdravého rozumu utvořit vlastní názor.

Schopnost kritického myšlení má v naší zemi dlouhou tradici.

Naděje, že pravda vítězí je i heslem na prezidentské vlajce. Vlajka může být ukradena a rozstříhána, ale pravda tím nezanikne.

A tak se ani z agresivního útoku proti suverénnímu státu nemůže stát apoštolská mírová mise. K odsouzení agrese už vyšly do ulic evropských měst zástupy rozhořčených lidí. Dnes i v Praze. A to je teprve začátek! Věřím, že brzy se k nám přidají i někteří novináři. Budou k tomu potřebovat odvahu změnit se z poslušných mopslíků na skutečné hlídací psy demokracie. Odvaha je schopnost, ke které člověk dorůstá. Není to přidělená role, ale výsledek sepětí naší vůle s naším svědomím a rozumem.

Informační válka, kterou dnes prožíváme, má, tak jako každá válka, své hrdiny i své zbabělce a samozřejmě i své generály. Pan Stropnický, který už selhal v roli ministra obrany a jako podměrečný působí i v roli ministra zahraničí, si na sobotní tiskové konferenci zkusil i roli maršálka, když dirigoval štáb novinářů do útoku proti pravdě. Uvidíme kdo z novinářů tuto roli pokrytecky přijme a kdo ji maršálkovi hodí pod nohy.

My, kteří jsme se tu dnes sešli a odsoudili agresi proti suverénnímu státu, nejsme herci žádných rolí, ale dobrovolní pěšáci. Jediné rozkazy, které posloucháme, nám diktuje naše svědomí. Když selhává mezinárodní právo, zbývá jediný zákon, a ten zní: Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti!

Lenka Procházková
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZačíná hlasování o největší byrokratickou absurditu   
Pridal tk Čtvrtek 19 duben 2018 - 16:40:19 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Někdy se zdá, jako by si veřejná správa myslela, že podnikatelé a živnostníci nemají nic jiného na práci, než procházet nejrůznější vyhlášky, nařízení a že jejich nejlepší zábavou ve volném čase je připravovat se na celou řadu roztodivných kontrol, které na ně můžou dopadnout.

Cílem vyhlašování Absurdity roku je upozornit na to širokou veřejnost, podpořit podnikatele a přimět veřejnou správu k sebereflexi i nápravě. A to se daří. Celá řada absurdit z předchozích let už ze zákonů navždy zmizela. A to je ambicí i letošního ročníku.

Absurdita roku je součástí podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku a Česká spořitelna Živnostník roku. Absurdní předpisy nominovala i letos veřejnost z řady podnikatelů a různých oborových asociací, svazů a cechů. O vítězné absurditě rozhoduje veřejnost v on-line hlasování.

Hlasovat, a zvýšit tak šanci na odstranění konkrétní absurdity, je možné do 30. dubna 2018 na www.firmaroku.cz a www.zivnostnikroku.cz

Letošní nominace:

Zákaz prodeje alkoholu, tabáku a co všechno ještě…

Prodejci pozor! Tabulka s nápisem „Zákaz prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let“ nemusí stačit. Prodejci, kteří prodávají kromě tabákových výrobků také kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření nebo elektronické cigarety, mají povinnost zmínit v textu informujícím o zákazu prodeje předmětného zboží osobám mladším 18 let výslovně všechny druhy tohoto zboží, které jsou na daném místě prodávány. Možná nebude dlouho trvat a budeme mít hospody, prodejny nebo třeba sedadla řidičů autobusů polepená spoustou vyhlášek, co se smí a co zase naopak nemůže. Vzhledem k tomu, že u alkoholu a tabáku může být výčet zboží poměrně dlouhý, zákon nově stanovuje minimální požadovanou velikost písma textu zákazu prodeje na 2 cm (oproti původním 5 cm). Takže čitelné to nebude, číst to také nikdo nebude, ale být to musí – jinak šup!, pokuta.

Zákon č. 66/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, § 5 odst. 2

Řídit autobus ano, traktor ne

Řidičské oprávnění skupiny T (traktor) je na rozdíl od ostatních řidičských skupin platné pouze v zemi jeho vydání. Česká republika tak neuznává řidičské oprávnění skupiny T získané například na Ukrajině. Zahraniční pracovník tak nemůže v ČR jezdit s traktorem, zatímco řídit například autobus může bez problémů. Paradoxně tak ukrajinskému řidiči, který zodpovídá za cestující v autobuse, je v ČR řidičské oprávnění uznáno, ale traktoristovi, který zpravidla při své práci zodpovídá pouze za svůj život, to umožněno není. V době, kdy se zemědělské podniky potýkají s nedostatkem pracovních sil a kdy je i z vládní úrovně nejrůznějšími opatřeními a projekty podporováno zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny, se tato věc stává mírně řečeno nepochopitelnou. Pokud u nás chceš jezdit s autobusem, prosím, pokud projíždíš jako řidič kamionu, není problém, chceš jezdit s traktorem po poli – tak si svůj řidičák strč za klobouk! Doplnit písmenko „T“ by možná stálo za to.

Úmluva o silničním provozu (Vídeň 1968, Ženeva 1949)
Asociace soukromých zemědělců


Zadržování odpočtů DPH

Daňové kontroly jsou běžným nástrojem daňového řízení. V průběhu takové kontroly dodržování povinností podnikatele na dani z přidané hodnoty však není podnikateli vrácena DPH. Vzhledem k tomu, že v praxi bývají kontroly protahovány na měsíce až roky, ovlivňuje takový postup negativně finanční stabilitu firmy a může ohrozit samu její existenci. Třeba kvůli případným pochybnostem ohledně jedné transakce váznou podnikateli prostředky na účtu finančního úřadu v souvislosti s celou řadou dalších nesporných obchodních případů. Účinná a rychlá obrana proti tomu neexistuje. Případů, kdy blokování nadměrných odpočtů DPH tíživě doléhá na firmy, je celá řada. Podnikatelé o nich neradi mluví, aby proti sobě ještě víc nepopudili finanční úřad. Ačkoli se finanční správa hájí tím, že celková částka zadržovaných odpočtů DPH dlouhodobě klesá, praxe stále znepříjemňuje firmám život.

Úřední postup Finanční správy ČR
Nominovala Hospodářská komora ČR


A nezapomínat na preventivní zdravotní prohlídky!

Každý zaměstnavatel má povinnost uzavřít smlouvu s lékařem, kam budou povinně chodit zaměstnanci na preventivní lékařské prohlídky a které zaměstnavatel platí samozřejmě ze své kapsy. V nejméně rizikovém pracovním prostředí je povinnost zaměstnavatele zajistit preventivní prohlídku jednou za šest let, pro zaměstnance starší padesáti let jednou za čtyři roky. Každý pojištěnec má ale ze zákona možnost využít preventivní zdravotní prohlídky jednou za dva roky. Také zaměstnavatel má možnost v případě pochybností poslat zaměstnance na mimořádnou prohlídku. Takže nařizovat všem bez výjimky preventivní zdravotní prohlídky postrádá smysl, dubluje už existující možnost – ale zato finančně a organizačně zase pěkně a bez pardonu dopadá na zaměstnavatele.

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče, § 11 odst. 2

Školení řidičů služebních vozů, aneb proč řidičák nestačí?

Těžko říct. Člověk může mít řidičák desítky let, najezdit ročně desetitisíce kilometrů, ale přesto si musí v práci na školení řidičů zase a dokola vyposlechnout pár obecných pouček – hlavně se podepsat na prezenční listinu a je to. Povinnost zúčastnit se školení řidičů vyplývá ze zákoníku práce a týká se všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí služební vozidlo. Zaměstnavatel tak musí myslet na to, aby i „řidič referent“, který do služebního vozu sedne sotva dvakrát do roka – i když jezdí svým autem do práce třeba každý den – byl řádně proškolen. Z hlediska obsahu, rozsahu a ověření znalostí se zákoník práce neodvolává na nic, podle čeho by mělo být školení prováděno, a tak to v praxi také leckdy vypadá. Záleží pouze na zaměstnavateli, jak znalosti, dovednosti a zkušenosti ověří. Jen zase další náklad za proškolení a povinnost, která v podstatě nerozšiřuje to, co člověk s platným řidičským oprávněním dávno zná.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, §103 odst. 2

Potravinářský průkaz. Zdraví nadosmrti

Potravinářský průkaz vydává zpravidla praktický lékař na základě prohlídky. Prohlídka by měla prokázat, že jste zdrávi a že netrpíte žádnou infekční chorobou. Vydává se i na dobu neomezenou a jeho funkce pak spočívá už jen v jeho předkládání kontrolním orgánům. Držitel průkazu s neomezenou platností totiž celé roky nemusí na žádné kontrolní vyšetření. K čemu je ale takový doklad, kterým se může vesele prokazovat osoba bez ohledu na svůj aktuální zdravotní stav? Přinejmenším administrativní zbytečnost – už také vzhledem k tomu, že takový průkaz nenahrazuje vstupní lékařskou zdravotní prohlídku. Alespoň spotřebitelům se teď asi trochu ulevilo…

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 19 odst. 2


Kontakt:

David Pavlát
PR Specialist
E-mail: david.pavlat©communa.cz
Tel.: 777 771 087

Communa s. r. o.
Ovenecká 9
170 00 Praha 7


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponProtest proti zločinům USA na Václavském náměstí nesmí extremistická Česká televize zveřejnit?   
Pridal tk Čtvrtek 19 duben 2018 - 06:18:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Poslanec Foldyna, skutečná disidentka Lenka Procházková, ekonomka Ilona Švihlíková, poslanec Skála a další hosté na Václavském náměstí odmítla Česká televize jakkoliv propagovat, zatímco extremisty v čele s "Člověkem v tísni" a konče Petrou Procházkovou dá hybridní Česká televize vždy do smyčky, aby občané pochopili správně, co si mají myslet!

Takže lze snadno pochopit mnohá překvapení kolemjdoucích, kteří vůbec netušili, že se takováto akce koná!

Je vážně zločin protestovat proti válkám a zabíjení, naše "nejdražší, 7 miliardová televize"?

Další a další důkazy o podrazech informovanosti veřejnoprávní televize nevyvrátí ani masáž dětí ve školách "Člověkem v tísni".

Pravda se vždy prosadí, i když to někdy trvá dlouho.
Zdroj: http://www.skrytapravda.cz/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponExkluzivně: Robert Fisk navštívil syrskou kliniku v centru globální krize   
Pridal tk Čtvrtek 19 duben 2018 - 05:55:00 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Toto je příběh města, zvaného Dúmá, zpustošeného, děsného místa s rozmlácenými bytovkami - a podzemní klinikou, v níž byly pořízeny snímky trpících, což umožnilo třem nejsilnějším národům západního světa bombardovat minulý týden Sýrii. Dokonce mi tam jeden přátelský doktor v zeleném plášti, kterého jsem v té klinice stopoval, rozjařeně řekl, že videokazeta s „chemickým útokem“, jež vyděsila celý svět, je navzdory všem pochybovačům zcela pravá.

Nicméně válečné příběhy často hořknou. Jelikož onen 58letý vrchní syrský lékař dodal ještě něco, co bylo velmi nepříjemné: Pacienti - jak řekl - byli přiotráveni nikoli plynem, ale kvůli nedostatku kyslíku v tunelech a suterénech plných odpadků, kde žijí, neboť vítr, který v noci foukal, a těžké ostřelování, vyvolaly prachovou smršť.

S tím, že Dr. Assim Rahaibani oznámil tento mimořádný závěr, je důležité poznamenat, že on sám nebyl - jak se mi přiznal - očitým svědkem, a protože mluví dobře anglicky, dvakrát se odvolával na džihádistické ozbrojence Džaiš al-Islam (Armáda islámu) v Dúmě a označil je za „teroristy“ - což je výraz, kterým režim označuje své nepřátele, a který používá mnoho lidí v celé Sýrii. Slyším správně? Které z verzí máme věřit?

Bohužel lékaři, kteří měli tu noc 7. dubna službu, byli všichni v Damašku, kde svědčí ve věci vyšetřování použití chemických zbraní, které se v příštích týdnech pokusí poskytnout definitivní odpověď na tuto otázku.

Francie mezitím uvedla, že má „důkaz“ o tom, že byly použity chemické zbraně, a americká média citovala zdroje, které uvádějí, že testy moči a krevní testy také prokázaly použití chemických zbraní. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že její partneři na místě ošetřili 500 pacientů, „vykazujících známky a symptomy, shodné s vystavením toxickým chemikáliím“.

Současně je inspektorům z Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) v současné době znemožněno, aby vstoupili sem, na toto místo údajného plynového útoku, zdánlivě proto, že jim chybí správná povolení od OSN.

Než budeme pokračovat dále, měl by čtenář vědět, že toto není jediný příběh z Dúmy. Hovořil jsem s mnoha lidmi uprostřed sutin tohoto města, kteří mi říkali, že „nikdy nevěřili“ historkám o chemických útocích - které obvykle šířily, jak tvrdí místní lidé, ozbrojené islamistické skupiny. Tito džihádisté ​​přežili dělostřelecké bombardování tím způsobem, že žili v domácnostech jiných lidí a v rozsáhlých, širokých tunelech s podzemními silnicemi, které do skal vytesali vězni krumpáčem, a které jsou na třech úrovních pod městem. Včera jsem prošel tři z nich, rozsáhlé koridory ve skalách, v nichž stále ještě byly ruské - ano, ruské - rakety a vyhořelá auta.

Takže příběh z města Dúmá není jen příběhem o plynovém útoku - který, jak to tak vypadá, proveden nebyl. Jde o tisíce lidí, kteří se nerozhodli pro evakuaci z města Dúmá - odkud byly minulý týden vypraveny autobusy zároveň i pro ozbrojence, s nimiž museli lidé žít několik měsíců jako troglodyté, aby vůbec přežili. Včera jsem se prošel po tomto městě poměrně svobodně, bez vojáků, policistů nebo tělesných strážců, kteří by mi šli v patách, jen s dvěma syrskými přáteli, kamerou a notebookem. Někdy jsem musel šplhat přes ochranné valy, vysoké 20 stop (tj. 6 metrů), nahoru a dolů po téměř příkrých hliněných stěnách. Obyvatelé jsou šťastní, když mezi sebou vidí cizince, a ještě šťastnější jsou z toho důvodu, že obléhání města konečně skončilo, většina z nich se usmívá; tedy soudě podle tváří, které můžete vidět, protože překvapivě velký počet žen v Dúmě nosí dlouhý černý hidžáb.

Nejprve jsem jel do Dúmy jako součást novinářského konvoje s ozbrojeným doprovodem. Ale jakmile nám nudný generál před zničenou radnicí oznámil větu „nemám žádné informace“ - nejužitečnější snůšku nesmyslů arabské byrokracie - odešel jsem pryč. Několik dalších novinářů, většinou syrských, udělalo totéž. Dokonce i skupina ruských novinářů, kteří byli všichni ve vojenském, také odešla.

Následovala krátká chůze k Dr. Rahaibanimu. Od vchodu do jeho podzemní kliniky, nazývané „Bod 200“, v podivné geologické struktuře tohoto částečně podzemního města, je chodba, vedoucí dolů, kde - jak mi ukázal - je podřadnější nemocnice s pár lůžky, kde právě byla malá uplakaná dívka, které zdravotní sestry ošetřovaly řeznou ránu nad okem.

„Tu noc jsem byl se svou rodinou doma, v suterénu domu, asi tři sta metrů odsud, ale všichni lékaři vědí, co se stalo. Probíhalo velké bombardování [ze strany vládních sil] a letadla vždy v noci létala nad Dúmou - ale tuto noc foukal vítr a obrovská mračna prachu zavalila suterény a sklepy, kde lidé žili. Lidé sem začali přicházet kvůli hypoxii, nedostatku kyslíku. Potom někdo ve dveřích, někdo z „Bílých přileb“, zakřičel „plyn!“, a nastala panika. Lidé se začali polévat vodou. Ano, video bylo natočeno zde, je pravé, ale to, co vidíte, jsou lidé, kteří mají hypoxii - ne otravu plynem.“

Zvláštní je, že když jsem mluvil s minimálně 20 lidmi, neobjevil jsem nikoho, kdo by projevil ten sebenepatrnější zájem o to, jakou roli sehrála Dúmá při provedení leteckých útoků západní koalice. Dva lidé mi vlastně řekli, že o této souvislosti ani nevěděli.

Byl to zvláštní svět, do něhož jsem vstoupil. Dva muži, Hussam a Nazir Abu Aishe, uvedli, že netuší, kolik lidí bylo v Dúmě zabito, ačkoli druhý z nich přiznal, že jeho bratrance „popravila Džaiš al-Islam [Armáda islámu] za to, že měl údajně blízko k režimu“. Jen pokrčili rameny, když jsem se jich ptal na 43 lidí, kteří údajně zemřeli při hanebném útoku v Dúmě.

Organizace Bílé přilby - záchranáři, kteří jsou první na místě - se na Západě stala legendární, ale v jejich příběhu jsou některá zajímavá zákoutí. Během bojů sehrála tato organizace dobře známou roli. Částečně ji financuje ministerstvo zahraničí a ve většině místních úřadů pracovali muži z Dúmy. Našel jsem jejich zničené kanceláře nedaleko kliniky Dr. Rahaibaniho. Před nádobou na jídlo ležela plynová maska, jeden její oční otvor byl propíchnutý, a uvnitř jedné místnosti ležela hromada špinavých vojenských uniforem s maskáčovým vzorem. Nastrčené? Ptal jsem se sám sebe. Pochybuji. To místo bylo plné kapslí, rozbitého lékařského vybavení, spisů, ložního prádla a matrací.

Samozřejmě, že musíme slyšet příběh i z jejich strany, ale k tomu nedojde zde, na tomto místě: Nějaká žena nám sdělila, že všichni členové Bílých přileb v Dúmě opustili hlavní sídlo a rozhodli se odcestovat autobusy společně s ozbrojenci do provincie Idlib, která je pod kontrolou rebelů, když bylo dohodnuto poslední příměří. Bezpečnost autobusů, vypravených vládou, zajišťovali Rusové.

Byly tam otevřené stánky s jídlem a hlídka ruských vojenských policistů - což je nyní volitelný nadstandard pro každé příměří v Sýrii - a nikdo se ani neobtěžoval proniknout do zakázaného islámského vězení poblíž náměstí Mučedníka, kde byly údajně v suterénu obětem stínány hlavy. Městu byly přiděleny složky vojenské policie ze syrského ministerstva vnitra - kteří nosí vojenské uniformy, což je děsivé - a dohlížejí na ně Rusové, na něž mohou či nemusí dohlížet civilisté. A opět se mé nejserióznější otázky, týkající se plynového útoku, setkaly s tím, co vypadalo jako opravdová nedůvěra.

Jak je možné, že uprchlíci z Dúmy, kteří dorazili do táborů v Turecku, popisovali plynový útok, který si dnes nikdo v Dúmě nevybavuje? Napadlo mě to asi po míli chůze, když jsem se procházel těmi zatracenými tunely, kde byli drženi vězni, že občané Dúmy žijí už tak dlouho izolovaně od sebe, že „novinky“ v našem slova smyslu pro ně nemají jednoduše žádný význam. Sýrie se neomezuje jako Jeffersonova demokracie - jak cynicky rád říkávám svým arabským kolegům - což je skutečně bezohledná diktatura, ale to by stejně nemohlo vyděsit tyto lidi, kteří jsou šťastní, že vidí cizince, aby reagovali nepravdivě. Takže co mi vyprávěli?

Povídali o islamistech, pod jejichž nadvládou žili. Mluvili o tom, jak ozbrojené skupiny zabavovaly domy civilistů, aby se tak vyhnuly bombardování ze strany syrské vlády a Rusů. Předtím, než teroristé Džaiš al-Islam odešli, zapálili své kanceláře, ale masivní budovy uvnitř bezpečnostních zón, které vybudovali, byly téměř všechny zničeny leteckými údery. Syrský plukovník, na něhož jsem náhodou narazil za jednou z těchto budov, se mě zeptal, jestli chci vidět, jak dlouhé ty tunely jsou. Po více než míli chůze jsem se zastavil, když v tom plukovník ironicky poznamenal, že „tento tunel vede možná až do Británie“. Ano, paní Mayová, vzpomněl jsem si na to, čí letecké údery tak úzce souvisely s tímto místem tunelů a prachu. Ale co plyn?

Robert Fisk

Exclusive: Robert Fisk visits the Syria clinic at the centre of a global crisis vyšel 17. dubna 2018 na Independent. Překlad Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2018/04/7567-exkluzivne-robert-fisk-navstivil-syrskou-kliniku-v-centru-globalni-krize.htm
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon... i za cenu rozpoutání 3. světové války aneb Trump přemlouvá Saudskou Arábii k dalšímu zločinu proti míru ve smyslu Norimberského tribunálu s nacistickými válečnými zločinci   
Pridal tk Čtvrtek 19 duben 2018 - 05:46:59 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jako by všech těch lží a nesmyslů ze strany Mayové, Trump a Macrona nebylo dost! Každý den dokáže někdo z této nesvaté trojice přinést další a další absurdní obvinění nebo přímo zločinný plán. Jediné, co je přeruší čas od času, jsou Merkelová, Schultz, Junckers, Tusk, Mohengrini a další a další se svými vlastními hloupými a vpravdě zločinnými plány. U nás Kalousek, kníža Schwarzenberg, Fiala, Langšádlová, Gazdík, Stropnický, Zdechovský, Bělobrádek a další a další.

Trump nechce stáhnout americké vojáky ze Sýrie a nechat tuto zemi syrskému lidu, jak zněla presstitutská verze informace. Trump chce, aby Sýrii ilegálně okupoval a islámské teroristy nadále přímo vojensky podporoval ještě někdo jiný, než režim USA.

Trump vyzval Saudskou Arábii, notorického sponzora islámských teroristů, aby vojensky okupovala Sýrii a přímou vojenskou akcí tak podpořila islámské teroristy. Koneckonců, stejně už Saudská Arábie roky finančně i dodávkami zbraní podporuje Al Kajdu a Islámský stát, tak si teď alespoň „ohlídá svoje investice“ do teroristických organizací, ne? Saudská Arábie je prý připravena nelegálně, v tom nejhrubším porušení základních principů mezinárodního práva, okupovat Sýrii – a společně s islámskými teroristy tam opět vraždit a terorizovat obyvatele Sýrie. Samozřejmě, jak se praví v klasické české pohádce „v zájmu civilizace“ – tentokrát s upgradem na „v zájmu svobody, demokracie a lidských práv“.

Saudská Arábie, režim, který je oslavován za to, že ženy již mohou začít řídit auto, je opravdu ten nejvhodnější na šíření „demokracie, svobody a lidských práv“. Ale co – když může režim, kde ženy donedávna neměly absolutně žádná práva a zahraniční pracovníci a pracovnice nemají absolutně žádná práva dodnes, když takový režim může předsedat výboru OSN pro lidská práva, tak proč by nemohl vraždit a terorizovat Syřany? Jak jsme již řekli – samozřejmě v zájmu „demokracie, svobody a lidských práv“.

A že je Saudská Arábie vhodný kandidát na převzetí štafetového kolíku válečných zločinů v Sýrii od USA! Saudská Arábie již několik let vyvražďuje tisíce a tisíce Jemenců za tichého souhlasu „demokratického, na lidská práva zaměřeného Západu“. Další válečný zločin a zločin proti lidskosti již Saudské Arábii jistě nepřijde jako nějaká zátěž svědomí. Řekl jsem „svědomí“? Pardon, asi slovo použité zcela omylem.

USA nyní nelegálně okupují značnou část území Sýrie – zejména strategické oblasti. Jak jinak – kde se nachází ropa. „Demokracie“ se zdá být pojem Newspeaku pro „ropa“.

Jakou změnu přinesl Trump do americké politiky? Žádnou. Pod trapnými záminkami (Skripal, neexistující útok chemickými zbraněmi v Douma i neexistující útok chemickými zbraněmi v Sýrii před rokem) eskaluje napětí až na samou hranu jaderné války.

Změna, kterou sliboval, změna, jejíž naléhavost pro Ameriku si plně uvědomoval, změna, pro kterou byl zvolen Američany, tato změna nepřišla, nepřichází a nepřijde. Od něj ne. Kdo v to ještě doufá, odmítá si přiznat zklamání z Trumpova naprostého selhání. (Mimochodem, původní link na Trumpův projev s českými titulky na youtube, link, který ještě minulý týden fungoval, už byl – samozřejmě demokraticky, lidsko-právně a svobodně – smazán. Tak zatím snad tento nový link chvíli vydrží – uložte si ten projev, stáhněte si to video. Ať nezmizí, jak za Hitlera zakázané knihy.) Donald Trump je smutným důkazem, že ke změně nevede sama o sobě ani chyba v Matrixu, k pozitivní změně nevede ani tak drtivé vítězství ne-nomenklaturního kandidáta, že se výsledky nedají zfalšovat.

Donald Trump a „jeho“ prezidentství jsou smutným důkazem, že USA mají „vládu jedné strany dvou názvů“. Tímto morem stranické diktatury, nebo diktatury nomenklaturních aparátčiků, nazvěme to jakkoli, je Západní Evropa očividně zasažena také – v míře, která může být smrtelná. Bez přehánění. Projděte si za poslední dva roky (nebo klidně i delší období) zprávy – a uvidíte události, které jasně identifikují naprostou stupiditu (kolektivní stupiditu, dále zde a zde) západních politických „elit“.

Začít lze u negramotných polo-kriminálních elementů neschopných práce ani u sebe doma na poli – vítaných jako „univerzitně vzdělaní inženýři, lékaři a doktoři věd, kteří nastartují ekonomický růst a přinesou z Čadu, Afghánistánu a Bangladéše technologický pokrok do technologicky zaostalé Evropy“. Pokračovat lze na Západě módními a dominujícími teoriemi (široce aplikovanými) o tom, že pohlaví člověka neexistuje a je to jen „sociální konstrukt“ – a v „tvrdém jádru“ čehosi (v tvrdém jádru hroutící se západní civilizace?) si můžete „svobodně“ vybrat asi tak z 60 „pohlaví“. Děti jsou v západní Evropě i v USA a v Kanadě – promiňte mi ten výraz – debilizovány vymýváním mozku, že nejsou ani chlapci ani děvčata ale nějaké „to“. Cílem „elit“ jsou uměle vytvoření psychicky labilní jedinci, zoufalí, bez kořenů, bez jakékoli vnitřní hodnoty nebo orientace – snadno ovladatelní, duševně nemocní lidé. V budoucnu halasní žadatelé „práv“, tedy privilegií pro jakoukoli destrukci základních principů fungování společnosti.

Úroveň vzdělání je v sestupné spirále, s různými multikulti experimenty, inkluzemi a výchovou k lásce k islámu se blíží volnému pádu. Máme 30% vysokoškoláků, zatímco před lety jsme jich měli okolo 10%. Ale inteligence lidí se nezvýšila tak dramaticky – to nároky pro získání vysokoškolského titulu šly tak dramaticky dolů. Dnes můžete být „vysokoškolsky vzdělaný“, když prolezete a prožvaníte se pomocí prázdných blábolů nějakým oborem „genderových studií“ a sesmolíte „diplomovou práci“ o kulturním konstruktu menstruace. To jsou ti vysokoškolsky vzdělaní, mladí, flexibilní lidé, kteří volí Drahoše a TOPku. Vzdělání na úrovni učňovského oboru s maturitou – jen nejsou tak manuálně šikovní a bylo by katastrofou postavit je kamkoli v praxi (kamkoli mimo žvanění v neziskovkách nebo ve státních úřadech, nejlépe v „evropských úřadech“, protože nic českého není pro tuto „intelektuální elitu“ dost dobré, jak to není z brusele, je to pro ně z ....... )

Nero prý nechal zapálit Řím, aby měl kulisu pro svoji (prý úděsnou) hru na loutnu. Politická „elita“ „Západu“ obrazně řečeno upaluje celé generace lidí, svých vlastních národů, zapaluje celou Evropu jako kulisu pro svoji „hru na loutnu“ – pro svoji politickou moc. S důsledky úděsnými mimo jakoukoli pochybnost.

Německá multikulturní fronta napíše a vydá návod „jak poznat fašistu“ (v časopise „pro rodiny“) - a víte, jak poznáte typického fašistu/nacistu nebo typickou fašistku/nacistku? Mají rodinu, mají děti, mají se rádi a mají mezi sebou dobré vztahy, jsou „nenápadní, blonďatí, milí, starostliví“. Také tedy prý podle multkulturalistů poznáte typickou fašistku/nacistku nebo fašistu/nacistu podle toho, že mají i modré oči a blond vlasy - aby byli multikulturalisté navíc ještě rasisté, když už jsou prokazatelně oni sami skutečnými fašisty.

Politická „elita“ „Západu“ se věnuje tak „důležitým“ věcem, jako je zavedení společných záchodů. Zajímavé bude, jak to přijmou „inženýři a lékaři“ importovaní masově z muslimských a navíc výrazně intolerantních zemí. Ale spíše bychom mohli politickým „elitám“ říci, ať si udělají společné záchody všichni pro sebe a jdou se už konečně ............. - no, však Vás to taky napadlo, že?

Theresa Novitchok Mayová nejen ztrapnila celou Británii vylhanou kauzou Skripal (a také svým lokajským kapitulantstvím při vyjednávání s EU o Brexitu), ale již před lety veřejně prohlásila, že pedofilové a sexuální násilníci musí mít právo adoptovat cizí děti – protože jinak by bylo porušeno „lidské právo“ pedofilů, sexuálních násilníků a dalších úchylů. Chápete to? Chápete, že je vůbec možné, aby nadále běhala po světě a nebyla na izolovaném oddělení psychiatrie? Já ne.

V Kanadě dojde dvaapadesátiletý otec sedmi dětí k „názoru“, že je vlastně šestiletou holčičkou. Odejde od vlastní rodiny a jiná kanadská rodina se dvěma malými dětmi ho ADOPTUJE a on si teď společně s jejich malými dětmi hraje jako šestiletá holčička. Chápete, jak je vůbec možné, že nejsou na uzavřeném oddělení psychiatrie všichni zúčastnění? Všichni zúčastnění - on, rodiče dvou dětí, kteří ho „adoptovali“, a všichni pracovníci sociálky, místní správy, policie i soudu, kteří této kauze pro psychiatry přihlíželi, nezasáhli a nebo toto šílenství přímo podporovali, chápete, jak se mohli vyhnout hospitalizaci? Já to nechápu, já ne.

Naše republika, stejně jako ostatní postkomunistické země mají jednu obrovskou výhodu – před třiceti lety došlo v těchto zemích k očistné kůře revolucí, kdy totalitní moc tuposti a ignorance uvnitř byrokratických politických struktur byla na nějakou dobu eliminována a doposud nestihla paralyzovat funkčnost politiky a společnosti v plné míře, tak jako „na Západě“. My jsme vyčistili byrokratické struktury tupé a ignorantské moci jako Herkules (Héráklés) Augiášův chlév. A máme plné právo být hrdí na zdravý rozum, který jsme si ponechali. (I když „magistři přes menzes“ Čechy a jejich zdravým rozumem opovrhují – brání jim totiž v jejich snaze o parazitování na ostatních v „zaměstnáních“ nevyžadujících nic složitějšího než prázdné blábolení multikulti žvástů - a hlavně „Nemyslet!“, příkaz doby.)

Trump je odstrašujícím příkladem, že ani chyba v Matrixu nestačí. Nezvládl to, vzdal to - lekl se nepřítele, kterého předem správně identifikoval, ale pak se bál s ním bojovat. Snaží se o kompromis s deep state, s nomenklaturním aparátem. Snaží se o kompromis s tím, s kým žádný kompromis není možný. Bude se jen více a více snažit zavděčit totalitním strukturám skryté politické moci. A časem možná udělá nějaké opravdu velké sv...tvo, ke kterému ho zmanipulují anebo dotlačí. Možná rozpoutá jadernou válku v Koreji, i když tam mu to zatím kazí Severní i Jižní Korea a jejich společná snaha o dialog, usmíření a uzavření míru. (Konečně! 60 let po konci války někdo konečně začíná se Severní Koreou jednat o něčem jiném než o sankcích – konkrétně právě o tolik potřebném uzavření míru.) A možná Trump rozpoutá jadernou válku v Evropě pomocí rozbušky „Sýrie“. Snaží se o to očividně, seč jen může.

Ale ani to ho nezachrání. Skryté totalitní struktury moci v USA mu stejně nikdy neodpustí – neodpustí mu, že ukázal, že je možné porazit totalitní moc. Že je možné vyhrát nad mediální propagandou 24/7, nad manipulacemi, nad volebními podvody. Že to prostě jde. Trumpovo vítězství ve volbách je důkazem, že to jde. Jeho následná kapitulace a prohra na tom nic nezmění.

Proto Trumpa nejprve znemožní a donutí ho k opravdu zlým věcem. Pak ho stejně impýčnou. A ještě nám pak vítězoslavně oznámí, že to máme za to, že jsme nechtěli Hitlary Clintonovou.

Námitka, že ani mocenská „elita“ není šílená, je neplatná. Jednak pro mocenskou elitu, izolovanou ve svých slonovinových věžích, platí, že po jisté době každá uzavřená skupina bez nemilosrdné zpětné vazby ztratí schopnost racionálně reagovat na podněty zvenčí (kolektivní stupidita). Jako příklad této neschopnosti jakkoli racionálně reagovat na vnější podněty snad stačí výzvy „musíme se semknout¨ jako „reakce“ na teroristické útoky, případně „reakce“ na masovou nespokojenost Evropanů s politikou a směřováním EU, reakce, která by se dala vyjádřit slovy „více toho, co se vám nelíbí“ („Více Evropy“). A jednak pro mocenskou elitu platí to, co jsem již jednou napsal – z dostatečně velké kanceláře vypadá i válka jako obyčejná, zábavná počítačová střílečka. Jakákoli válka.

Ponaučení z toho všeho je prosté.

Bez široce založené aktivizace občanské společnosti, bez široké a horizontálně rozprostřené aktivity občanů, bez revoluce slušných lidí nebo bez revoluce střední třídy není žádná pozitivní změna možná.

Špinavá válka USA a jejích vazalů z NATO za pomoci Al kajdy a Islámského státu proti Sýrii není válkou pro nic jiného, než pro získání další země k vydrancování. Válka za ovládnutí nalezišť ropy. Válka za ovládnutí tras pro plánované plynovody.

V této špinavé válce se mocenská elita neštítí ničeho – lhaní, vraždění, vyzbrojování a financování islámských teroristů, pošlapávaní těch nejzákladnějších principů mezinárodního práva a dokonce i těch NEJZÁKLADNĚJŠÍCH PRINCIPŮ LIDSKÉ MORÁLKY.

Jsou schopni čehokoli – i rozpoutat třetí světovou válku, jaderný konflikt, který ukončí existenci lidstva. Existenci Vaši, moji, Vašich dětí i všech ostatních lidí, které máte rádi.

Nedovolte jim to.

Prosím.

Michal Brand

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOtazníky kolem humanitárního bombardování Asada   
Pridal tk Čtvrtek 19 duben 2018 - 05:23:33 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Napřed si musíme ujasnit a vysvětlit několik základních otázek.Musíme tedy jít k jádru věci. V poslední době vidíme stále zřetelněji že svět je řízen zločinci a šílenci. Je znepokojivé, že od dob Hitlera se stupňující intenzitou a s údivem pozorujeme, že Hitler byl tehdy úplný amatér...

Jsou specializované organizace které na zakázku vytvoří nějaký problém-útok pod falešnou vlajkou(Tonkinský incident, různé ty "útoky chemickými zbraněmi" ať už v Iráku, či jinde, Libyi a Jugoslávii nevyjímaje, atd.), následně určené politické figurky-Političtí herci, společně s neziskovkami, "novináři", atd. rozpoutají mediální peklo. Po tomto mediálním masírování veřejnosti toto vyústí k nějakému tomu "humanitárnímu mírovému bombardování", teroristickému, gangsterskému přepadení té či oné země, která je následně zcela rozvrácena. Političtí herci-představitelé loutkových vlád okamžitě v rámci vyjádření loajality vyjádří plnou podporu takovému gangsterismu...

Podívejte se laskavě na vyjádření podpory tomu poslednímu bezdůvodnému gangsterskému útoku některých našich čelních představitelů a hned vidíte za koho "kopou", takže se "úplně odkopali"! Co na to voliči "těch správných demokratických stran" (včetně ANO), nestydíte se ještě?!

Pro pozorného diváka toto představuje jakoby předem zinscenované a ze zákulisí řízené mezinárodní divadlo. Takže kdo takováto divadelní představení režíruje, řídí? Jaké jsou cíle? Obětmi se zásadně a vždy stávají státy mající smůlu, že jejich území je buďto strategické polohy, či oplývající "medem a strdím" v tomto případě nerostnými surovinami, či jinou cenou komoditou. Nic se neděje izolovaně a všechno do sebe zapadá jako dobře sestavené soukolí. Kdo je tvůrcem a udržovatelem takového soukolí kdysi nastínila moderátorka televize v jednom debatním pořadu, p. Bobošíková, když nevědomky píchla do vosího hnízda.

Ta nešťastnice se totiž zeptala jednoho z hostů (p. Svobody představitele za KDU-ČSL) jak je možné, že Hitlerovu "třetí říši" propagoval a dával za vzor celému světu Papež ve třicátých letech minulého století. Po pořadu strávila dle jejích slov 6 hodin u výslechu na policii a následně byla vyhozena z televize! Jak je to možné, vždyť samotný Hitler, Himmler a jeho další kumpáni se odvolávali na instrukce a vzor Jezuitů když budovali SS a další organizace za účelem "pomoci světu" a udělat konečně ten "světový pořádek...".

Vždyť je všeobecně známo, že dnes opět a ještě z větší důležitostí Vatikán je "vůdčí silou" v současném světě... Na zodpovězení základních otázek se musíme podívat ze dvou úhlů-tedy biblického ve vztahu k Vatikánu a jeho roli ve světě a dále pragmatickému, tzn. jaký mají pro dnešní dobu úkol někteří hlavní hráči světového dramatu.

Biblický pohled na úkol Vatikánu v současném světě vyčerpávajícím způsobem vysvětluje ve svých přednáškách špičkový odborník prof. Dr.White. Tady je třeba jedna z jeho přednášek o řízení světových událostí. Zde odkaz, prosím raději si to uložte, nebude to asi již dlouho na internetu:
Kdo nechce studovat mnoha hodinové rozbory uvedeného specialisty, tedy zestručním jen heslovitě.

Po svém vzniku se Jezuité rychle chopili úkolu na výbornou, zakrátko ovládli samotný Vatikán a organizovali po celém tehdejším světě "dobro" dle jejich představ za účelem postupného a naprostého ovládnutí světa a uvržení jeho obyvatel do politického systému jaký tady ještě nebyl-Francouzská revoluce, ovládnutí tehdy vznikajících USA, nespočet těch "správných" revolucí, válek, ruskou revoluci nevyjímaje, některou tu světovou válku za "lepší zítřek" a tak.

Protože ještě nebyl vyčerpán do budoucna celý plán, tak se máme ještě na co těšit... Dokonce je v knize "Tajná historie Jezuitů" zadokumentováno jmenovitě které osoby Jezuitů, kdy, atd.si objednali u pana (nebo soudruha?) Marxe a Engelse sepsání světoznámých traktátů dle jejich jezuitského zadání, atd.

Mají po celém světě stovky "těch správných univerzit" co každým rokem chrlí další a další "odborníky" - politické komentátory, poradce, novináře, umělce, atd. Jejich specialitou je údajně dokonalý systém zakládání různých "tajných" spolků a organizování vzájemně si odporujících spolků-kapitalismu, komunismu, vzájemně si odporujících světských i náboženských organizací, atd. prostě ve stylu "když se dva perou třetí se směje". Po vzájemném vybití protivníků potom mohou klidně ovládnout kolbiště...I z tohoto pohledu se potom jeví tzv. "Sionské protokoly" jako podvrh šikovné ukázání na jiného viníka.

To co se nyní děje na středním východě má charakter pomalu nastupující situace k biblickému Armageddonu. Protože z biblického hlediska žijeme v závěru světových dějin, kdy má dojít "ke konci světa" musím i poněkud uvést pozitivní informaci a to, že ti co ze skrytu organizují ve světě tyto nepokoje budou právě v této době bezprecedentně potrestáni obyvateli země, co "... strhají šat z nevěstky a páliti ji budou ohněm...".

Tou nevěstkou se rozumí mocnost jak výše uvedeno. Neboť "cokoli by člověk rozsíval to bude i žíti..." konec biblického citátu. Nyní však ještě se nacházíme těsně před touto dobou a chceme si vysvětlit nepochopitelnou nečinnost některých aktérů naší události jak uvedeno v záhlaví článku. Například základní otázkou je proč ještě Asad neuzavřel ve spolupráci s Rusy svůj vzdušný prostor? Proč jeho vojska v době teroristického útoku střelami s plochou dráhou letu nezaútočila na ilegální SST (spojené státy teroristické) základny na svém území?

Nebyl přece problém poslat tam nějakou tu operačně taktickou raketu, atd.(neřeším zda by byla sestřelena či nikoli) kromě toho jeho vojska disponují i moderními ruskými zbraněmi. Vzpomeňme třeba jak statečně se bránili Vietnamci, Severokorejci, nebo třeba i takový Sadám Husajn! Působí to dojmem, že tady budou nějaké tajné dohody. Je neuvěřitelné, že i za přítomnosti ruských vojsk do Sýrie pořádají Izraelci pravidelné vyhlídkově-humanitárně bombardovací mise a to zcela beztrestně! Zde bych odkázal na poněkud delší článek s názvem "Sundej si brýle...-přílohou.

Nečinnost Ruska v uvedené situaci je záhadou a nemůže vést k dobrému konci, neboť jak říká české přísloví s jídlem roste chuť. Tato nečinnost Ruska ve vztahu k jeho spojenci je ze strany agresora chápána jako slabost, zbabělost a je to velmi negativní signál pro potenciální případné smluvní partnery Ruska. Navíc to dělá dojem, jakoby i Rusko bylo součástí této ze zákulisí řízené hry a agresor měl jistotu, že se napadený nebude bránit.

Může však také mít i částečně racionální jádro aniž bych se chtěl zastávat těch Rusů. To co bylo použito při tomto druhém teroristickém útoku na Asada byl opět jen z větší části vojenský šrot zřejmě po expirační době použití a bylo z několika důvodů vhodnější jej použít jako návnadu na otestování a zjištění funkce protiletadlových systémů protivníka, zastrašení světa, atd. Byly použity i nejmodernější systémy v tomto ohledu se to jeví jako určitá zkouška těchto nových systémů. Rusové byli dopředu varováni a ten "zlý Asad" měl možnost co nejvíce eliminovat důsledky.

Z tohoto hlediska se událost jeví jako jakési předem zinscenované divadlo aby nikdo neztratil tvář-Infantilní pomatenec vypadal jako ten správný tvrďák, co když rozkáže tak lítají rakety a s nikým se nepárá, celý svět vidí, že když se mu znelíbí tak není síly která by zastavila jeho hněv a dopadne na ně hrůza....

Rusové si mohli naostro proměřit řadu veličin těchto systémů a zakomponovat je do nově vyvíjených systémů svéobrany, které budou za nedlouho potřebovat až se oni samotní stanou terčem "toho hněvu a hrůzy" náčelníka zeměkoule...

No a Asad a jeho lid jako to v takových případech bývá se stal jen obětním beránkem, kterému nezbylo než držet a nechat se mlátit... Osobně mne překvapilo, že Rusko zatím vůbec nereagovalo a klidně čekalo na dopady těch raket. Vždyť je přece jasné, že toto bude vydáváno za projev zbabělosti a příště si agresor bude dovolovat stále více a více. Z psychologického hlediska to bylo Ruské selhání, fiasko-nikdo je už nebude brát vážně jako ochránce těch slabých států! Je všeobecně známo, že Rusové mají dokonalejší zbraňové systémy a v podstatě pokud by chtěli tak bez problémů zlikvidují jakéhokoli agresora, nehledě potom i na Čínu.

Logicky to nedává smysl. Je zde ale ještě další možné hledisko-je skutečností, že SST(spojené státy teroristické ) jsou spolu s některými "demokratickými státy" určeny "tajným centrem světové moci" pro tuto poslední dobu jako světový četník.Respektování této předem určené role světového četníka ze strany některých mocností potom vede nutně k závěru že se jedná o předem tajně všeobecně schválenou a respektovanou roli ostatních na oko nezávislých mocností. Tedy ono světové divadlo co se hraje před obyvateli zeměkoule... Tato role však nebude trvat do nekonečna.

Rusové již spustili platby ropy za své rubly a tím je odstartován konec hegemonie petrodolaru, což nakonec povede ke zhroucení hospodářství USA. Dá se tedy v krátké době očekávat s ještě větší intenzitou jejich "boj za lidská práva" a další "trestání" některých "zlých" států aby tak oddálili svůj nevyhnutelný konec. Další výlučně biblické hledisko může být to, že ještě nenazrála doba Armageddonu, musí být ještě maličko oddálena...

V každém případě nás do budoucna nečeká nic dobrého a kdo tvrdí opak, je falešný prorok!!

Josef Smoldas

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUSA hrozí Turecku sankcemi v případě nákupu ruských S-400   
Pridal tk Čtvrtek 19 duben 2018 - 04:53:02 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Turecko po nákupu ruských systémů protivzdušné obrany S-400 může být vystaveno sankcím podle zákona CAATSA. Uvedl to americký náměstek ministra zahraničních věcí Wess Mitchell, který vystoupil na zasedání Výboru pro zahraniční záležitosti Sněmovny reprezentantů Kongresu USA.

"Ankara tvrdí, že souhlasila s nákupem ruských raketových systémů S-400, což může způsobit zavedení sankcí podle článku 231 CAATSA," řekl.

Podle Wesse Mitchella nynější situace může negativně ovlivnit účast Turecka v programu F-35.

CAATSA je zákon "O boji proti nepřátelům Ameriky prostřednictvím sankcí", který byl přijat v srpnu 2017.

Zdroj: https://sptnkne.ws/hrSk

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponŠvédský televizní kanál připsal Syřance frázi o vině Ruska za situaci v její zemi   
Pridal tk Čtvrtek 19 duben 2018 - 04:51:17 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Švédská vysílací stanice TV4 při překladu slov místní obyvatelky ve zprávě o Sýrii místo „USA“ psala „Rusko, Írán a režim,“ píše Fria Tider.

Zpráva obsahovala fragment rozhovoru s ženou, která vyprávěla o roli USA v konfliktu v Sýrii. Nicméně místo toho, aby novináři přímo překládali své poznámky, vložili do textu frázi o Rusku, o kterém žena vůbec nemluvila.

„Rusko, Írán a režim musí jít pryč, ukradli naši zemi a naši půdu," uvedl televizní kanál citát Syřanky.

Jak uvádí deník, žena ve skutečnosti uvedla, že „všechno závisí na Spojených státech" a dodala, že má naději. Fria Tider poukazuje na to, že ze slov místní obyvatelky se nedá pochopit, jak to souvisí se zásahem Washingtonu.

Poté, co si v sociálních sítích všimli nahrazení výrazu a zostudili novináře, televizní kanál na to reagoval samostatným příspěvkem na Facebooku, kde uznává, že redaktoři opravdu špatně přeložili slova ženy.

„Ve včerejším ranním vydání jsme představili příběh o Sýrii a do videa byl bohužel vložen špatný text. Takže se stalo to, že se překlad v tomto konkrétním dílu neshodoval se slovy na videu. Brzy byla chyba objevena a my jsme přijali odpovědné kroky. V první polovině dne jsme vysílali a publikovali správnou verzi se správným překladem, který se shoduje s tím, co je ve videu skutečně říká," napsal zástupce TV4.

Zdroj: Fria Tider, TV4, Sputnik, Facebook
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAmerický generál potvrdil, že Rusko vlastní hypersonické zbraně   
Pridal tk Čtvrtek 19 duben 2018 - 04:47:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vedoucí strategického velitelství Pentagonu generál John Hyten sdělil, že američtí vojáci sledovali, jak Rusko a Čína testují hypersonické střely různého dostřelu.

Poznamenal, že nemůže mluvit o technických charakteristikách těchto raket, stejně jako o způsobech, jakými Spojené státy získávají takové informace. Nicméně doporučil poslouchat výroky Moskvy o vývoji moderních zbraní.

„Musíte věřit výrokům Vladimíra Putina o tom, na čem pracuje," cituje slova generála Defence News.

Jak uvádí noviny, Hyten nezmínil, zda je ruská raketa ve fázi návrhu nebo zda již byla testována, ale „bylo zřejmé, že Putinovy slova vzal velmi vážně."

Generál dodal, že v uplynulých letech Spojené státy také testovaly hypersonické zbraně, ale testy musely být pozastaveny, protože byly „neúspěšné".

1. března Vladimir Putin ve svém sdělení Federálnímu shromáždění představil nejnovější typy ruských zbraní, které jinde na světě nejsou. Mluvíme o raketovém systému Sarmat, o podvodních letounech Poseidon, o řízených střelách s jadernou elektrárnou Burevestnik, o leteckém raketovém systému Džazin a o laserových zbraních. Mluvil také o vytvoření hypersonické zbraně, systému Avangard, schopného létat v hustých vrstvách atmosféry do mezikontinentálního pásma rychlostí přesahujícím Machovo číslo více než dvakrát.

Zdroj: Defence News, Sputnik


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3718 sec,0.1225 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,137kB