Pátek 27 duben 2018
Částečná pravda o částečném osvobození Československa a boj o víru blbce   
Pridal tk Pátek 27 duben 2018 - 12:03:06 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Zpravodajství ČT: "Dnes Prahou projedou historická vojenská vozidla připomínající částečné osvobození Československa".
Jde samozřejmě o historická vojenská vozidla US Army...

Válka končila a velmoci si dělily svět. Ve válce byl napaden hlavně Sovětský svaz. Šlo stejně jako dnes o ukradení nerostného bohatství na jeho území a zničení síly snažící se (doposud úspěšně) vzdorovat dobyvatelům. Ostatní země měly dočasně sloužit zásobování německých "nadlidí". Hitlerovské Německo chtělo svůj "životní prostor" na západě Ruska. USA čekaly za bukem na maximální vykrvácení Sovětského svazu. Jenže krvácející "Rus" stačil obsadit východní Evropu. USA okupují Německo dodnes a v dalších zemích mají své vazaly. Churchill neuspěl ve snaze pokračovat novou válkou a Rusko dobít (dobýt). Prohrál volby. Anglický lid měl války dost. Nad Spojeným královstvím začalo slunce zapadat.

Podle oficiálních ruských statistik padlo při osvobozování Československa 122 392 příslušníků Rudé armády (nepočítaje více než 20 000 válečných invalidů). Nejvyšší údaj o padlých armády USA při osvobozování Československa je 351. Rozdíl v počtu obětí je dán nejen rozlohou osvobozovaného území a stylem vedení boje, ale také tím, že Němci vnímali Američany jako své zachránce před Rusy, kteří měli důvod se mstít za německou genocidu v Rusku, Bělorusku, na Ukrajině a v dalších částech Sovětského svazu. Velení USA vědělo, že z jihozápadních Čech bude muset odejít, plnilo tedy úkol způsobit na území, které připadne spojenci-nepříteli, co nejvíce škod. Bomby jaksi náhodou padaly na Škodovy závody v Plzni, na chemičku v Záluží u Mostu a na další zajímavé cíle a působily ony americky řečeno "vedlejší škody" (collateral damage), tedy oběti na českém civilním obyvatelstvu. Sovětský svaz i USA osvobozovaly Evropu pro sebe. USA se v ní dokázaly udržet a po 45 letech bez boje posunout ovládané území až k hranicím Ruska za nimiž vidí obrovské bohatství, kterého by se chtěly "šířením demokracie" do kapitalistického Ruska zmocnit. Jenže Rusové jsou proti.

Ubohé dušičky kolaborující s každou zde vládnoucí mocí před 28 lety přestaly za "osvobození" velebit Sovětský svaz a začaly velebit USA. Na oběti Sovětského svazu je třeba zapomenout protože propaganda (mainstreamová media) slouží vazalské domácí moci a živí naději na ukradení ruského bohatství v rámci boje proti "diktátorovi Putinovi".

Objektivitu nelze od sluhů očekávat. Bojuje se o přesvědčení "mas". Vždyť v USA nikdy nikdo oficiálně netvrdil, že za útoky z 11. 9. 2001 stojí Sadám Hussain a přesto tomu podle průzkumů většina Američanů věřila. Dnes také nikdo oficiálně netvrdí, že USA osvobodily celé Československo, ale opakováním zásluh USA a zamlčováním podílu Sovětského svazu se podaří vyvolat mezi nemyslícími a neinformovanými dojem, že ČSR osvobodily USA, zatímco Rusové zde páchali pouze zvěrstva. Neinformovaní, nemyslící a snadno věřící by věřili i pravdivé informaci, jenže se jí nedozvědí. Skutečnost, že šlo o velmocenské soupeření v němž i generálové byli jen drobné figurky, zná jen malá menšina. Stejně tak zřejmě nemnozí vědí, že se nepřipravuje válka mezi dobrem a zlem, ale válka mezi stále vyhladovělejší euroatlantickou mocí a Ruskem, které si kupodivu nepřeje být vykradeno a zotročeno.

Sluhové vazalského státu pomáhají připravovat válku, která by zničila i je samotné. Úplatkem za tuto "práci" je jejich mizerná mzda.

Nejdůležitější je, že ta válka by byla poslední "světovou" a přeživší by záviděli mrtvým.

A proto "Ne základnám" protestuje proti manipulativní zprávě ČT:

Paní Kopecká,

dnes jste ve zpravodajství ČT jste uvedla:
Dnes Prahou projedou historická vojenská vozidla připomínající částečné osvobození Československa. Jednalo se o historická vojenská vozidla US Army, projíždějící Prahou.

Nemyslíme si, že nemáte dostatek informací o tom, že americká vozidla nikdy Prahu neosvobozovala.

Váš komentář je neskutečně nelidský postoj k obětem z řad našich občanů bojujícím v letech okupace Československa s německými nacistickými vojsky, kopání do 639 hrobů vojáků Rudé armády, kteří padli při osovobozování Prahy.
Vaše jednání se nedá označit jinak, než za jako zvrhlou propagandu a snahu o změnu historických skutečností.

Budeme žádat vedení ČT a RČT, aby k Vám vyvodilo odpovídající postihy.

za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí

Iniciativa Ne základnám ČR, z.s.
IČ:28558324
Vondroušova 1197/53
163 00 Praha - Řepy Adresa na doručování: Eva Novotná, Tupolevova 480 Praha 18 - Letňany

Autor: Ivan David
Zdroj: Nová republika

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponP. C. Roberts: Kdyby se Rusko a Čína spojily   
Pridal tk Pátek 27 duben 2018 - 11:47:18 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Kdyby se Rusko a Čína spojily v navzájem spolupracující ekonomický celek, od Evropy a USA oddělený, zaznamenalo by Rusko na Východě nesmírný růst moci, zatímco pro moc západní by to představovalo totální kolaps. Bylo by to cosi jako světová revoluce a byla by to též poslední věc, po které by toužily západní banky, jejichž hlavní funkcí je expandovat západní finanční hegemonii do celého světa.

Washington dnes dává vůdcům států kupy peněz. Nikde v Evropě neexistují nezávislé vlády, Washington je všechny vlastní. Když Tony Blair opouštěl úřad, činila jeho finanční hodnota 50 milionů liber. Odkud myslíte, že je získal?

Což vysvětluje, proč západní vůdci podřizují zájmy svých zemí zájmům Washingtonu. Oni všichni umožnili Washingtonu vést jeho války a oni všichni jsou též odpovědni za vlnu uprchlíků, zaplavující dnes Evropu. Je to důsledek chybného kroku Merkelové a francouzského prezidenta, chyba Španělů, Italů a fakticky všech Evropanů, kteří Americe vést tyto války umožnili. Poskytli firmu – jinak by to byla „americká agrese", ale takto je to „koalice ochotných".

Jestliže vypukne válka, Evropa zmizí. Rusové už řekli, že už nikdy nepovedou válku na svém území. Nicméně zde dnes máme země, jako Norsko a Švédsko, které bývaly neutrální – a nyní se účastní manévrů NATO na ruských hranicích.

Máme zde Polsko a Rumunsko, které umožnily USA instalovat rakety na svých hranicích, což je totéž, jako kdyby podepsaly závazek smrti pro všechny Poláky a Rumuny. Všechny tyto vlády podpořily americký převrat na Ukrajině, jehož cílem bylo zmocnit se ruské námořní základny na Krymu a tak odříznout Rusko od Středozemního moře.

Ke všemu tomu daly evropské vlády svůj souhlas, i když celá tato jejich služba washingtonské agendě nedává absolutně žádný smysl.

Přeložil Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPietní shromáždění za oběti nacistického řádění v Oděse – 2.5.2018   
Pridal tk Pátek 27 duben 2018 - 02:16:17 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vážení přátelé, zastánci spravedlnosti, sliby se musí plnit, a protože jsme to slíbili, budeme připomínat nepromlčitelné zločiny.

Nejeden politik a stát se vydal cestou zcela opačnou, vraždění a zabíjení považují za běžnou věc, považují to za normální.

Vraždy jsou nepormlčitelné a je zapotřebí naší politické reprezentaci to připomenout.

Požadujeme proto, aby i nadále byl vyvíjen tlak na vyšetření vražd v Oděse, květnu roku 2014

Ne Základnám

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTipy pro česká media   
Pridal tk Pátek 27 duben 2018 - 02:09:50 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Kde se někdo ptá, tam nikdo neodpovídá a kde by někdo odpověděl, tam se nikdo neptá. Edward Albee

V Česku je prý ohrožena nezávislost novinářů. Klesli jsme v jakémsi žebříčku, ale jen o několik míst, takže situace stále ještě není zoufalá a naši stateční a neovlivní(telní) mohou prokázat, že jsou schopni odhalovat nepravosti bez ohledu na tom komu padne.
Nabízejí jim tři obrovská témata.

1. ČSSD svým handrkováním o Ministerstvo vnitra naznačila, že nezávislost policie nemusí být úplně neprůstřelná. Kdyby ANO mělo MV, Babiš by prý mohl ovlivnit kauzu Čapí hnízdo.

To je zajímavý nápad, protože naznačuje, že policii lze ovlivnit. A je jedno jestli zahájením vyšetřování nebo odložením udání. Stačí mít na příslušné úrovni "svoje" lidi.

Za posledních 10 let se na postu policejního presidenta postupně vystřídali Martinů, Lessy, Červíček, znovu Lessy a nakonec Tuhý. Dá to práci mít svého člověka na správném místě.

Výchozím bodem by pro nezávislé novináře měla být věta, kterou původně pronesl Babiš: "Kdybych nebyl v politice, Čapí hnízdo by nikoho nezajímalo". V mediích ji nikdo nerozporuje. Z hlediska konečného soudního výroku je zcela neutrální.

Podstatné je, že kdosi využil policii (a následně státní zastupitelství) k politickému boji. Anonymní udavač nemohl mít víc než podezření o pozadí projektu Čapí hnízdo. Jak známo policii trvalo velmi dlouhou dobu než jednoduchou situaci rozklíčovala.

2. V návaznosti na (1) lze zkoumat snahy odstranit z politické scény ANO, nyní SPD a samozřejmě i KSČM. Ústava ČR v Článku 5 říká toto:

"Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů." Vývoj v ČR nemá příliš daleko k potlačení volné soutěže ani k násilí na ulicích.

Pozoruhodné je jednání ČSSD s ANO. Hamáček a spol. pokračují v sobotkovském hlupáctví, totiž v představě, že se jednoduše podaří odstavit Babiše od moci. Stačí dát do koaliční smlouvy podmínku, že když odstoupí všech 5 ministrů, musí do týdne padnout celá vláda. Takový únor naruby. Jenže koaliční smlouva je právně nevymahatelný dokument. Babiš totiž odstoupit nemusí. Ledaže budou předčasné volby.

3. Media by se měla zabývat úlohou sociálních sítí v demokratickém procesu. Marek Benda odpověděl v Parlamentních listech na otázku "Domníváte se, že by vláda opřená o komunisty vyvolala u veřejnosti protesty?" takto:

"To samozřejmě nedokážu odhadnout. Byl jsem příjemně překvapen, že účast Ondráčka v čele komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů vyvolala takové protesty mladých. Vyvolání protestů mé generace je pochopitelné, ale že i mladí lidé vidí jako problém nereformovanou KSČM, je pro mě příjemné zjištění. Uvidíme, co se stane příště." Tento zkušený politik nechápe nebo spíš zatím nechce vidět, že ti mladí jednají na základě jednoduchých hesel. Teď možná chtějí dát přes držku Ondráčkovi, ale třeba není daleko doba, kdy se sesíťuji pod heslem "Pusťte nás na ně!" a půjdou nabít třeba Bendovi.

Čeští politici předvádějí tanečky na palubě Titaniku. Jeho podpalubí zavalují sociální problémy, ale ty jsou jim - no víte kde. Mají svoje záchranné čluny a včas se vydají do bezpečí.

Jiří Jírovec

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Británii chtějí zveřejnit jména Rusů, kteří ukrývají peníze v zahraničí   
Pridal tk Pátek 27 duben 2018 - 01:47:06 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Skupina poslanců v britském parlamentu vyžaduje přijetí zákona, který donutí zámořská území, aby zveřejnila totožnost podnikatelů, kteří mají v jejich jurisdikci aktiva.

Jména ruských podnikatelů, kteří uložili peníze na Britských Panenských a na Kajmanských ostrovech, mohou být podle nového zákona zveřejněna. Návrh tohoto zákona bude projednán v britském parlamentu. Informuje o tom The Times.

Doposud byla britská zámořská území osvobozena od zákona o zveřejňování jména podnikatelů, kteří mají aktiva v jejich jurisdikci.

Příští týden bude koalice konzervativců, labouristů a zástupců skotské národní strany takový návrh zákona podporovat, uvádí list. „Paní Mayová dosud vyzývala svět, aby reagoval na ruské porušování mezinárodních norem. Ale pokud chce plnit sliby, musí potvrdit, že špinavé peníze, které jdou na nejhorší cíle, neskrývají pod britskou vlajkou někde jinde ve světě," řekl novinám konzervativec Andrew Mitchell.

Reforma daňových rájů byla přijata britským premiérem Davidem Cameronem v roce 2013. Od té doby Británie zveřejňuje rejstřík příjemců aktiv skrývajících se za pomoci jednodenních společností. Vláda však tehdy nebyla schopna rozšířit zákon na zámořská území s odkazem na neschopnost přijímat zákony místo jiných vlastních orgánů. Kritici této pozice poznamenávají, že toto pravidlo bylo v minulosti porušeno, například při zrušení trestu smrti.

Návrh zákona předložený poslancem labouristem do poslanecké sněmovny předpokládá, že zámořská území splní reformu otevřenosti do konce roku 2020. Hlasování o dokumentu se bude konat příští úterý.

Od tohoto roku britské úřady v rámci boje proti kriminálním financím získaly právo zasílání žádostí o nejasném původu (Unexplained wealth orders, UWO). Pokud jednotlivci nedokážou vysvětlit původ příjmů nad 50 000 liber, britské orgány budou moci zmrazit jejich majetek. V první řadě takové žádosti mohou dostat „politicky exponované osoby" (politically exposed persons, PEP).

Zdroj: The Times, Sputniknews.com

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponÍrán navrhuje Rusku a Číně se bránit společně „nepřátelským“ opatřením Spojených států   
Pridal tk Pátek 27 duben 2018 - 01:41:58 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V nejnovější strategii národní obrany označil Pentagon Rusko a Čínu za „revizionistické" a Írán za bezpečnostní hrozbu pro Spojené státy.

Během dvoudenní bezpečnostní konference v Soči se Ali Shamkhani, tajemník iránské Nejvyšší rady pro národní bezpečnost, setkal s čínským ministrem pro veřejnou bezpečnost Guo Shengkunem, aby projednali možnosti přijetí společné strategie pro Teherán, Moskvu a Peking, aby se společně postavili „nepřátelským opatřením Washingtonu".

„Spojené státy postavily Rusko, Čínu a Írán na seznamu ohrožení své národní bezpečnosti a zavádějí sankce vůči těmto třem zemím. Je tedy nutné přijmout společnou strategii, jak čelit rozsáhlým pokusům Washingtonu o poškození těchto zemí," řekl Shamkhani. Citovala ho íránská zpravodajská agentura Tasnim.

Shamkhani také vyzdvihl otázku terorismu, který ohrozil mezinárodní mír a stabilitu a zdůraznil, že USA a její spojenci se snaží chránit teroristy v Sýrii pod záminkou údajného používání chemických zbraní vládními silami ve městě Dúmá.

Zdroj: Tasnim, Sputnik

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZběhlý ukrajinský ministr vypověděl o gruzínských sniperech na majdanu   
Pridal tk Pátek 27 duben 2018 - 01:36:14 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Střelba po protestujících a policistech na majdanu v Kyjevě v roce 2014 byla provedena třemi skupinami sniperů, které operovaly nezávisle na sobě. To prohlásil bývalý ministr vnitra Ukrajiny Vitalij Zacharčenko

„Tři skupiny, různé kategorie: první jsou ti, kdo se ke všemu přiznali a otevřeně s loveckými zbraněmi vyšli na majdan, druhá skupina jsou „gruzínští snipeři". Třetí jsou „třetí síla," informoval Zacharčenko.

Podle jeho slov byla právě třetí skupina nejlépe připravena, tito lidé se objevili a tajně odešli z centra Kyjeva. „Tajně jim také přinesli zbraně a tajně je odnesli. Přijde čas, kdy promluvíme o jménech těchto lidí, dnes to ale není bezpečné," slíbil Zacharčenko.

„Já od prvních dní převratu provádím vlastní vyšetřování. Nejen, že jsem z Ukrajiny dokázal vyvézt soubory s dokumenty, svědectvími o trestných činech, ale i s pomocí svých spolupracovníků jsem získal dodatečná svědectví," prohlásil.

Zdroj: https://sptnkne.ws/hvHd
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRusko požádalo o navrácení diplomatického majetku zadrženého v USA   
Pridal tk Pátek 27 duben 2018 - 01:27:21 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rusko trvá na návratu šesti diplomatických objektů zadržených USA, uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.

„Nepouští nás tam ani, abychom zkontrolovali fungování komunálních systémů," řekla.

Zacharovová také komentovala zprávy, že ve středu pracovníci amerického ministerstva zahraničí vstoupili do uzavřených budov ruského generálního konzulátu v Seattlu.

„Na závěr tohoto tématu bych chtěla připomenout komentáře, které poskytli naši američtí kolegové na svých webových stránkách. Konkrétně napsali, že úředníci ministerstva zahraničí prošli budovou generálního konzulátu, aby potvrdili, že bylo opuštěno. Ne, to nebylo opuštěno, ale zabaveno," řekla mluvčí na brífinku.

Zdroj: https://sptnkne.ws/hv8h
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Maďarsku byl zahájen 2. dialog tiskových mluvčích Číny a zemí střední a východní Evropy   
Pridal tk Pátek 27 duben 2018 - 01:25:17 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
25. dubna se sešlo v maďarské Budapešti 10 tiskových mluvčích z čínských státních ministerstev s tiskovými mluvčími 15 zemí střední a východní Evropy a vedli hluboký dialog a výměnu na téma „Otevírání se a koordinace: Budování společenství lidského osudu". Zástupce vedoucího tiskové kanceláře čínské Státní rady Guo Weimin (Kuo Wej-min) zdůraznil, že tiskové konference by měly přispívat ke zvýšení efektivity a úrovně státní správy a hrát pozitivní roli při podpoře otevírání se světu a spolupráce se zahraničím. Současně je třeba plně využívat možností, které nabízí informační technologie.

Během dialogu vyslovili tiskoví mluvčí z 15 států, včetně Polska, Srbska a Bulharska, své názory a myšlenky na různé otázky včetně funkce tiskových mluvčích ve státní správě, žurnalistiky a komunikace v novém prostředí sdělovacích prostředků a spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy.

V letošním roce proběhne v Bulharsku 7. summit Číny a zemí střední a východní Evropy. Vedoucí tiskové kanceláře bulharského ministerstva zahraničí Eleonora Dimitrova zdůraznila, že Bulharsko se jako členský stát EU domnívá, že regionální a sub-regionální spolupráce přispěje k upevňování vztahů mezi EU a Čínou. V uplynulých několik letech dosáhly obě strany velkých pokroků v oblasti politiky, diplomacie, ekonomiky a obchodu.

Guo Weimin v projevu zdůraznil, že v posledních letech se spolupráce 16+1 neustále prohlubuje. Výměna mezi tiskovými mluvčími hraje důležitou roli v prohlubování bilaterální spolupráce.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2349 sec,0.0611 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,996kB