Sobota 05 květen 2018
Pohrdání miliony diváků, rezignování na Etický kodex ČT, ignorování zákona o ČT   
Pridal tk Sobota 05 květen 2018 - 05:42:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vážený pane generální řediteli,
vážené zpravodajství ČT24,

Vojenské zpravodajství AČR mohlo sdělit prezidentu České republiky Miloši Zemanovi jen to, co bylo již veřejným tajemstvím. O existenci výroby vzorků Novičoku v ČR jsme redakci zpavodajství ČT24 informovali a pod stanoviskem zbrojního analytika Jaroslava Štefce k dalším zveřejněným nesmyslům ČT24, námi zaslané informace připomínáme.

Korunu tomu všemu dalo zpravodajství ČT24 odvysíláním zprávy o použití až 100g Novičoku 230.

Kauzu ,,Novičok" dokazatelně použilo zpravodajství ČT24 k rozpoutání další kampaně proti prezidentu České republiky Miloši Zemanovi a kontinuálně od jeho zvolení za prezidenta republiky v roce 2013 v ní čím dál agresivní formě pokračuje.


Zpravodajství ČT24 má snahu cíleně narušit ústavní řád ČR, znevažovat volbu prezidenta ČR, vyvolat ve společnosti neklid a nenávist mezi skupinami obyvatel, nenávist k některým politickým stranám, nenávist k jiným státům světa.
Zpravodajstvím ČT24 jsou k těmto cílů zneužívány koncesionářské poplatky milióny diváků, kteří s takovým záměrem zpravodajství ČT24 nesouhlasí.

Otevřeme na základě doložených výzev redaktorů a moderátorů ČT24 vyzývajících k narušení ústavního pořádku ČR požadavek, aby diváci nesouhlasící s nenávistným pojetím zpravodajství ČT 24 nemuseli platit koncesionářský poplatek v plné výši.

Věříme, že nás v ukončení zneužívání koncesionářských poplaků podpoří další a i oni si nenechají líbit nestoudné jednání zpravodajství ČT24 a to nejen v kauze Novičok.

Myslící a rozumní koncesionáři se tak v budoucnu mohou vyhnout obvinění, že i oni přispěli k nenávistné atmosféře v ČR, možnému podílu na rozpoutání občanských nepokojů, nebo válce.

za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí


--------------------------------------

Zbrojní analytik, Jaroslav Štefec

NYT zveřejnil 3. 5. 2018 článek „Large Dose of Nerve Agent Used in Attack in Britain, Says Weapons Watchdog“ (odkaz je dole pod textem), podle něhož generální ředitel OPCW, Ahmet Uzumcua, uvedl, že množství otravné látky, použité k otravě otce a dcery Skripalových, činilo 50 až 100 GRAMŮ (!!!), a látka byla použita jako sprej.

Čistě pro připomenutí: u látky VX, která je údajně 8x slabší než „novičok“ A-234, identifikovaný britskou premiérkou pouhým pohledem jako použitá otravná látka, činí smrtelná dávka 1 MILIGRAM v případě vdechnutí, a maximálně 10 MILIGRAMŮ při kontaktu s pokožkou, a smrt nastává do dvou minut.

To znamená, že v závislosti na množství látky VX, rozptýlené jako jemná mlha v ovzduší, případně nastříkané na pevný povrch nějakým sebevrahem, by v případě útoku mohlo zemřít něco mezi 5 až 100 tisíci lidmi. V širokém okolí místa útoku by nemělo šanci přežít cokoliv živého, počínaje prvoky a konče lidmi, o ptácích, krysách, kočkách, psech a dalších domácích mazlíčcích nemluvě.

Pokud by se jednalo o látku A-234, byla by tato teoretická čísla ještě daleko vyšší – něco mezi 48 až 800 tisíci (!) lidmi. Tolik obyvatel nemá nejen samotné Salisbury (45 tisíc), ale ani celé hrabství Wiltshire (cca 650 tisíc). Podobné hekatomby by určitě neunikly bdělému oku nejen Theresy May a jejího věrného psíka Borise Johnsona, ale dokonce ani zrakům světové veřejnosti. Asi bychom se o nich dozvěděli.

Ale nic. Žádné postřikování dusících se britských dětí hadicemi, žádné spreje, žádné kyslíkové masky před TV kamerami. Nebo že by Bílé helmy v Británii byly silně nevýkonné? Mají tam přece sídlo! Ale možné to je, USA už jim ostatně zastavily financování.

Aféra „Skripal“ je vůbec zajímavá. Naši „klíčoví spojenci v NATO“ o ní naprosto prokazatelně a nepokrytě lhali a lžou. Důvod jejich lhaní je nasnadě: potřebují otestovat, zda jsou obyvatelé ovládaných kolonií (my) dostatečně zblblí propagandou a hrou na jakousi fiktivní „spojeneckou loajalitu“, aby jim prošla sebevětší lež a nesmysl (ve spojení s Ruskem nebo s kýmkoliv, na koho „bude ukázáno“), který nám předestřou k věření. A také zda budeme ochotni zahodit své osobní i národní zájmy a necháme se klidně jako ovce nahnat třeba i do války za jejich cíle, když se pro ni „klíčoví spojenci“ rozhodnou. Bez ohledu na Chartu OSN, mezinárodní právo, smlouvy, cokoliv.

Je velmi únavné naslouchat ohlušujícímu proudu ohlupujících lží a polopravd, neustále se valícímu z tak zvaných „mainstreamových médií“. Ještě únavnější je stavět se tomuto proudu do cesty a snažit se uvádět tyto z nejvyšší politické a mocenské linie podporované lži na pravou míru.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVláda ČR před pár dny podpořila přesun dalších Afričanů do Evropy a Čech ...   
Pridal tk Sobota 05 květen 2018 - 05:31:00 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Před pár dny skončila v africkém Maroku 5. Euro-africká ministerská konference o migraci a rozvoji na které byla přijata deklarace proti které se postavilo pouze Maďarsko, deklarace vyjadřuje podporu další masové migraci Afričanů do Evropy. Jediný stát, který byl proti této deklaraci bylo Maďarsko, oznámil maďarsky ministr zahraničí Péter Szijjártó. Česká republika se opět zachovala přesně v duchu Háchovské a Husákovské politiky podřízenosti vládnoucímu politbyru (teď v Bruselu) a deklaraci odsouhlasila.

Maďarsky ministr Szijjártó řekl maďarským mediím, že v popsané deklaraci je uvedena podpora masové migrace Afričanů do Evropy jako pozitivního jevu. Migrace je "fenomén, který je pouze dobrý a příznivý a který samozřejmě přispívá k celosvětovému rozvoji", píše se v deklaraci již podepsali i zástupci vlády ČR.

Člen politbyra EU, komisař pro migraci Dimitri Avramopoulos, si schváleni deklarace pochvaloval a prohlásil, že "Evropa a Afrika se potřebují více než kdy jindy". Maďarsky ministr Szijjártó také varoval maďarské obyvatelstvo před politikou politbyra EU, kdy na této konferenci řekl komisař Avramopoulos, že v Africe se populace zvětšuje a v Evropě populace ubývá a proto je potřeba podporovat migraci z Afriky do Evropy.

Česká republika je součásti této iniciativy Euro-africké ministerské konference o migraci a rozvoji, tak proč o této konferenci, a podpisu deklarace, není nic na webu českého ministerstva zahraničí? Proč o tom nereferují česká media?!!!

Je mi to osobně již trapné poukázat na to, že tato konference potvrzuje dvě zásadní věci:

1. Potvrzuje se mé varování jenž jsme napsal v knize Eurabia - Mýtus nebo realita? Kde popisuji jak se již několik desetiletí daří vládnoucím kruhům EU zaplavovat Evropu masovou migrací z Afriky a islámského světa a tak postupně likvidovat evropské národy a pomoci řízené rasové a sociální politiky vytvářet novou rasu tvořenou míšením Evropanů s Afričany a pod. Podrobně se tomuto tématu věnuje i slovenský spisovatel Pavel Fendek v knize Evropa ve smrtelném sevření multikulturalismu a islámu.

2. Potvrzuje se, že nám vládnoucí politické elity a státní úředníci lžou. Zde v ČR se na veřejnosti prezentují, že jsou proti masové migraci z Afriky do Evropy a pod. Ale ve skutečnosti dělají vše co po nich politbyro EU požaduje a pracuji potichoučku, pomaličku na postupném zvyšování přijímaných migrantů z Afriky do ČR.

Autor: Lukáš Lhoťan

Zdroje: moroccoworldnews.com - mapnews.ma - maroc.ma - xinhuanet.com - france24.com

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPravá tvář údajné nezávislosti! Pozorovatelé OSN poslali syrské vojáky záměrně do léčky islamistů   
Pridal tk Sobota 05 květen 2018 - 05:25:20 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rakouský týdeník Der Falter zveřejnil šokující film z doby, kdy na Golanských výšinách plnili „mírovou misi“ rakouští vojáci.

9. září 2012 přijela ke stanovišti rakouských vojáků hlídka syrských vojáků v toyotě. Rakušané navedli syrské vojáky na cestu, kde byla připravena léčka tzv. povstalců.

Udělali to zcela vědomě, o čemž svědčí hlasy zachycené na nahrávce. Rakušané totiž celou věc filmovali, přičemž sledovali zmíněnou toyotu a netrpělivě čekali, až se dostane do ohně střel.

V určitém okamžiku na nahrávce zazní: „No, teď to začne.“ A opravdu, za chvíli „to začalo“...


Autor: MoonChild , Zdroj: Der Falter, Freeglobe
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVědci zjistili skutečné následky jaderného výbuchu v Hirošimě   
Pridal tk Sobota 05 květen 2018 - 05:20:39 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vědci pod vedením brazilského fyzika Sérgia Mascarenhase změřili dávku radiaci, kterou dostali oběti jaderného výbuchu. Vědci analyzovali kosti mrtvých, ve kterých zůstaly stopy ozáření. Píše o tom Scince Alrt.

Mascarenhas obdržel pozůstatky lidí, kteří zemřeli v den výbuchu, včetně čelisti člověka, který se nacházel jeden kilometr od epicentra jaderného výbuchu.

Pomocí metody nazvané elektronová paramagnetická rezonance vědci zjistili, že dávka ionizujícího záření absorbovaného čelistí je 9,46 Gy. Pro srovnání: při ozařovací terapií rakoviny pacienti dostávají pouze 2-3 Gy. Dávka 5 Gy a vyšší je pro člověka považována za smrtelnou.

Zdroj: Scince Alrt

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOPCW vyvrátila slova o novičku   
Pridal tk Sobota 05 květen 2018 - 04:58:00 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW) prohlásili, že zjistit přesnou dávky látky, kterým otrávili Sergeje a Julii Skripalových, není možné. Uvádí se to na webu organizace.

V prohlášení stojí, že jde pravděpodobně o miligramy jedu. Látka, která byla nalezená na místě otravy, je vysoké čistoty a odolná vlivu životního prostředí a klimatickým podmínkám.

Šéf OPCW Ahmet Uzumcu dříve řekl, že dávka látky, jíž byli otráveni bývalý plukovník ruské rozvědky Sergej Skripal a jeho dcera Julie, činila 50 až 100 gramů.

Zdroj: web OPCW

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNejvyšší vůdce Severní Koreje Kim Čong-un se setkal s Wang Yi   
Pridal tk Sobota 05 květen 2018 - 04:53:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Předseda Korejské strany práce, předseda Státní rady KLDR Kim Čong-un se 3. května setkal se členem Státní rady Číny, čínským ministrem zahraničí Wang Yi (Wang I), který je na návštěvě v KLDR.

Wang Yi nejprve předal předsedovi Kim Čong-unovi srdečné pozdravy předsedy Xi Jinpinga (Si Ťin-pching). Wang Yi řekl, že soudruh předseda Státní rady KLDR Kim Čong-un nedávno úspěšně navštívil Čínu a provedl historické setkání s generálním tajemníkem UV KS Číny Xi Jinpingem, při kterém oba vedoucí představitelé dosáhli řady důležitých shod, čímž zahájili novou kapitolu ve vztazích mezi Čínou a KLDR a společně naplánovali a vedou rozvoj bilaterálních vztahů do nové etapy. Wang I dodal, že cílem jeho návštěvy je dobře realizovat shody hlav obou zemí. Wang Yi uvedl, že KLDR prozkoumala situaci a provedla pevné rozhodnutí, které umožnilo pozitivní změnu situace na Korejském poloostrově. Čínská strana podporuje a gratuluje představitelům severu a jihu k úspěšnému setkání a vydání epochální Deklarace z Pchanmundžomu. Setkání přineslo příležitost k politickému řešení situace na Korejském poloostrově. Čína podporuje ukončení válečného stavu na poloostrově, podporuje strategické zaměření Severní Koreje na hospodářský rozvoj a podporuje KLDR při řešení legitimních bezpečnostních problémů v procesu odstraňování jaderných zbraní. Čína je ochotna udržovat komunikaci s KLDR a posílit koordinaci.

Wang Yi navštívil KLDR na pozvání severokorejského ministra zahraničí Ri Yong-hoa v době od 2. do 3. května. Během návštěvy vedl Wang Yi rozhovory s Ri Yong-hoem.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponŽe by prezidentovi mohlo jít o pravdu? Tak tohle nikoho z téhle bandy nenapadlo   
Pridal tk Sobota 05 květen 2018 - 04:48:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Gazdík, Pospíšil, Fiala, Zdechový, Kalousek, Telička, Hampl - a další ctitelé západní pravdy, která je samozřejmě lží, jako jeden muž povstali s protestem proti tomu, co si to prezident Zeman ksakru zase dovolil. Namísto toho aby držel západní lajnu, vytyčenou britskou premiérkou Mayovou svým obviněním Ruska, že to ono, naprosto jistě a neomylně, stojí za pokusem otrávit britského špiona Skripala a jeho dceru jen v Rusku prý vyráběným jedem Novičokem, podpořil on verzi ruskou, podle níž je toto tvrzení nepravdivé, protože Novičok se vyráběl a zkoušel i v Česku, Slovensku, Britanii a Švédsku. Nu a prezident tuto verzi dokonce i specifikoval, když na televizi Barrandov řekl, že malé množství Novičoku se testovalo i ve Vojenském výzkumném ústavu v Brně.

Tím ovšem zradil Západ a podpořil Rusy, řve banda shora vyjmenovaná, a vůbec ji nezajímá to, co normální lidi zajímá vždy v první řadě – a to totiž to, kde je pravda. Zda má pravdu Mayová, když za jediné možné původce Skripalovy otravy uvádí Rusy, protože Novičok se vyráběl jen v Rusku a nikde jinde, nebo má naopak pravdu mluvčí ruského ministerstva zahraničí Zacharovová, která uvádí, že se vyráběl a testoval i v zemích jiných..

Ano, normální lidi zajímá, na čí straně je pravda, ale Gazdík, Pospíšil, Fiala, Zdechový, Kalousek, Telička a Hampl patří k takovému druhu lidí, kteří se za pravdou ani neohlédnou, a namísto pravdy sledují jen politický směr. Dobrý nebo špatný, to je jim jedno, ale musí to být politický směr jejich a jejich zájmům vyhovující. A pravda? To je pro ně vyčpělé zboží. Bóže, vždyť jednou je pravda tam, podruhé jinde, kdo by se o takovou prkotinu zajímal, říká jim jejich morální ustrojení, nu a protože už jsou takoví, řekněme odlidštění, ani cípkem se jich nedotkne myšlenka, že by snad prezident Zeman vyslovil svá slova o Novičoku v Brně testovaném, protože prostě pocítil obyčejnou lidskou potřebu říct pravdu.

Tomuhle ovšem nikdo ze shora uvedené sedmičky „politiků“ nemůže porozumět, protože oni takovouto potřebu nikdy v životě nepoznali.
Takže proč prezident Zeman svou pravdu podle těchto pravdu nikdy nehledajících tvorů vyslovil?

Podle Fialy proto, aby pomohl ruské propagandě.
Podle Kalouska proto, aby podpořil ruskou verzi Skripalovy kauzy.
Podle Teličky proto, aby rozbíjel jednotu EU.
Podle Gazdíka proto, aby si ze dvou vzájemně si odporujících závěrů vybral ten, který se hodí Kremlu.

Podle Hampla proto, aby se zavděčil svým východním přátelům.
Všimli jste si toho? Že by nějakou úlohu hrála pravda, ať už té či oné strany sporu, nepadlo z úst těhle výtečníků ani slovo.
Z jejich života i z jejich myšlení se tenhle pojem prostě vypařil. A proto s pravdou také tak zacházejí.

Hus by je se svou „Hledej pravdu“ hnal. A Masaryk se svým „Pravda vítězí“ také.
A co my?

Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2105 sec,0.0628 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,654kB