Neděle 06 květen 2018
Sórošova česká pobočka zaplatí Masarykově univerzitě grant za více jak 300.000 korun na výzkum “ruských strašidel”, čili vlivu alternativních serverů v ČR a na Slovensku na veřejné mínění!   
Pridal tk Neděle 06 květen 2018 - 06:46:57 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Sórošova česká pobočka zaplatí Masarykově univerzitě grant za více jak 300.000 korun na výzkum “ruských strašidel”, čili vlivu alternativních serverů v ČR a na Slovensku na veřejné mínění! Projekt prý reaguje na akutní potřebu bránit se působení a vlivu cizích mocí skrze propagandu a dezinformace! Máme kopii smlouvy školy se Sórošovou neziskovkou!

Ve středu přinesl server Aeronet informaci o tom, že Evropská komise hodlá zřídit speciální skupinu na ověřování a certifikaci pravdivých zpráv ve spolupráci s americkou firmou Poynter Institute. A jak mě upozornil Vítek ze Svobodného vysílače CS, vzápětí poté vyplouvá na povrch další informace, která má s tímto přímou souvislost. Masarykova univerzita v Brně, která je neblaze proslulá v České republice jako centrum dezinformačních protinárodních kampaní s cílem prosazování neomarxistických ideí do hlav vysokoškolské mládeže na akademické půdě, získala grant od pražské pobočky Open Society Foundations George Sorose a peníze mají být využity na výzkum vlivu a působení cizí propagandy v ČR.

Masarykova univerzita se nestydí čerpat granty od organizace, kterou financuje člověk, kterého maďarská tajná služba podezřívá z rozvracení maďarské republiky. Všechny organizace a neziskové trusty, které sponzoruje George Soros, se pokouší o to samé i v mnoha dalších zemích. V Ruské federaci má Sórošova nadace status nežádoucí organizace. Stejně tak OSF nesmí působit ani na území USA, protože neziskový sektor v USA se nesmí věnovat politické činnosti na základě federálního zákona o regulacích neziskového sektoru. O to více se tyto neziskovky angažují mimo území USA, kde v jednotlivých zemí světa často řádí jako černá ruka, a právě takový případ řádění máme teď před sebou.

Neziskový sektor začíná na Masarykově univerzitě prorůstat už tak hluboko, že to začíná ohrožovat národní bezpečnost. Z ciziny proudí od Sóroše peníze přes pražskou neziskovku do vysokých škol, které potom učí mládež neomarxismu, globalizaci a nenávisti ke svobodě slova a pro-národním hodnotám

Podle smlouvy ze 30.1.2018 poskytla Nadace Open Society Fund Praha George Sorose dotační příspěvek Masarykově univerzitě v Brně, zastoupené doc. PhDr. Břetislavem Dančákem, částku ve výši 326,579 Kč. Jedná se o realizaci projektu Výzkum manipulativních technik.

•Programová oblast: Nenápadný půvab demokracie
•Grantová výzva: Mapování ruského vlivu v ČR a na Slovensku.

Monitorování “ruských strašidel” má probíhat od 1. února tohoto roku do 31.ledna 2019. V 1. fázi budou studenti z katedry politologie fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně provádět experimenty, kdy budou zkoumat, jak lidé reagují na manipulativní techniky tzv. pro-kremelských zpravodajských serverů. Ve 2. fázi budou provádět tzv. focus groups, kde budou hloubkově zkoumat příčiny a pohnutky, díky kterým respondenti těmto technikám podléhají. Ve smlouvě se uvádí, že experimenty budou provádět na 300 subjektech. Žadatel, tedy katedra politologie fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně uvádí, že projekt reaguje na akutní potřebu bránit se působení a vlivu cizích mocí skrze propagandu a dezinformace na území ČR, zaměřen bude konkrétně na manipulativní techniky a jejich efekty na občany. Celou kopii smlouvy Masarykovy univerzity s pražskou pobočkou OSF George Sorose si můžete přečíst zde https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/Smlouva_o_poskytnuti_nadacniho_prispevku_s_FSS_MU.pdf

Prvním krokem bude analýza manipulativních technik. Výzkum se nejprve zaměří na detailní popis jednotlivých technik. V tomto mohou navázat na starší analýzy. Nad rámec dosavadních analýz budou v tomto projektu zkoumat především percepci ze strany občanů. Pro porovnání reakce cílových skupin na vystavení propagandě bude využito metod experimentu a focus groups, které umožňují porovnávat různé situace a reakci subjektů (rozuměj lidí) na ně. Díky tomu bude možné identifikovat manipulativní techniky, které mají silnější efekt na změnu názoru či postoje občanů. Následujícím krokem bude zkoumání toho, jaké skupiny obyvatel jsou kterým manipulativním technikám náchylnější, což jim pomůže i lépe pochopit, jak občany proti takové hrozbě lépe chránit.

Podle Masarykovy univerzity jsou staří lidé senilní a mladí nezkušení, takže jim je třeba vysvětlit, co mají číst, jaký tisk odebírat, co nečíst a čeho se nedotýkat

Dále lze vyzdvihnout pasáže ze smlouvy, které jsou zvláště pikantní. O počátečním stavu a příčinách se tam uvádí: “Obecně panuje přesvědčení, že díky novým technologiím, které k šíření propagandy v současnosti přispívají, jsou manipulacím náchylnější zejména starší lidé, kteří s technologickým vývojem nestíhají držet krok. Jak však naznačují informace z různých studií, zdá se, že mladí lidé sice dokáží technologie ovládat, jejich schopnost chápat je a rizika s nimi spojená však značně pokulhávají.” Takže, když dešifrujeme to, co je zde uvedeno, tak zjistíme, že podle Masarykovy univerzity v Brně starší lidé nechápou, mladí lidé taky nechápou, a proto jsou tu oni, světlonoši a apoštolové svobody, demokracie, pravdy a lásky, kteří přemýšlí, jak by starší i mladé lidi od vlastního myšlení uchránili, a k tomu jim pomůžou dotace z přední propagandistické dílny Open Society Fund Praha George Sorose.

V další pasáži, čeho chcete v projektu dosáhnout, jaké jsou vaše cíle, uvádí univerzita toto: “Výsledkem projektu bude zjištění, které z užívaných manipulativních technik mají na vnímání občanů největší vliv, a zároveň, u které skupiny obyvatel je riziko změny postojů vlivem působení těchto technik největší. A to umožní efektivnější vypracování nástrojů a postupů, jak se těmto vlivům bránit.” Dále ve smlouvě uvádí, že základními ukazateli úspěchu projektu bude mediální pokrytí jeho výstupů. Čili Masarykova univerzita s fondy George Sorose chce provádět vlastní propagandu, oni to vnímají jako svobodnou diskuzi a kritické myšlení, ale je to čirá propaganda ze strany těchto skupin a kruhů, protože dále uvádějí, že: “V posledních dvou letech se stal boj proti propagandě, dezinformacím a manipulacím vysoce atraktivním a akutním společenským tématem.”

Studenti z Brna budou zkoumat staré a mladé lidi jako bílé myši, výsledek studie potom medializují ve spolupráci s Českou televizí a Českým rozhlasem

Takže, ten záměr, proč zrovna boj s ruskou propagandou je zcela zřejmý a zjevný. Časové rozvržení mapování manipulativních technik:

•únor 2018: sumarizace dosavadních informací a identifikace klíčových manipulativních technik; začátek budování databáze jedinců ochotných zapojit se do výzkumu (ať už v rámci experimentu, nebo focus groups)
•březen 2018: tvorba designu experimentální části výzkumu
•duben až červen 2018: provedení experimentálních sezení
•červenec a srpen 2018: realizace focus groups
•září až listopad 2018: vyhodnocování nasbíraných dat
•listopad 2018: formulace doporučení
•listopad a prosinec 2018: medializace výsledků výzkumu

Na odměny pro účastníky focus groups bude vynaloženo 40 x 750 Kč, dohromady 30,000 Kč a účastníci experimentů obdrží na odměnách 300 x 300 Kč, dohromady 90,000 Kč. Osobní náklady spojené s projektem byly vyčísleny na 146,900 Kč, za přípravu výzkumných designů, provádění focus groups, závěrečnou analýzu a shrnutí s doporučeními. Dále 48,000 Kč za přípravu výzkumných designů, provádění experimentů a závěrečnou analýzu. Dalších 36,000 Kč za administraci projektu a personální zajištění projektu. 5,000 Kč za ekonomické aktivity spojené s projektem.

Dále v rámci stipendií s ohledem na administraci focus groups bude vyčleněno 20,000 Kč. Masarykova univerzita tak jedním šmahem považuje staré i mladé občany v ČR za naprosté idioty, kterým je třeba vysvětlovat, co mají číst, jakým článkům mají věřit, jaké tiskoviny mají odebírat a jakým se mají vyhýbat, jaký televizní kanál si večer v TV pustit a jaký ne, které emaily přeposílat kamarádům a jaké zahazovat, co sdílet na sociálních sítích, a co naopak nahlásit administrátorům Facebooku k demokratickému smazání bez náhrady.

Redakce Aeronetu už delší dobu upozorňuje vybrané poslance parlamentu České republiky na prorůstání neziskového “organizovaného zločinu” do českého vysokého školství, na což upozornila nedávná zpráva maďarské tajné služby, která sleduje nejen prorůstání Sórošových financí skrze jeho neziskovky do maďarského školství, ale i mnohem nebezpečnější procesy, jako je např. prorůstání peněz George Sorose do mediálního sektoru evropských zemí, např. na Slovensku, kde potom dochází k ovlivňování zpravodajství a mediálního sektoru. Redakce Aeronetu zmapovala např. historii slovenského deníku SME, který organizačně vznikl jako projekt zafinancovaný během rozjezdu v 90. letech právě s pomocí peněz George Sorose. Článek o této investigaci najdete zde: https://aeronet.cz/news/nejvetsi-slovensky-denik-je-napojen-na-organizacni-strukturu-americke-neziskovky-kterou-spolufinancuje-george-soros-a-v-jejiz-rade-sedi-reditel-nejvetsiho-vydavatelstvi-na-slovensku/ A právě slovenský mainstream se před dvěma měsíci neúspěšně pokusil o státní převrat na Slovensku, kterému naštěstí dokázal Robert Fico zabránit.

Budapešť vyhnala Sórošovu továrnu na “barevné revolucionáře” ze země, ale ostatním státům to moc nepomůže

Odchod Sorosovy Středoevropské univerzity z Budapešti neznamená vůbec nic. Pouze se aktivity George Sorose přesunou jinam, podle informací se škola přesune do Berlína, protože právě v Berlíně musí George Soros odvést pro dům Rothschild tu nejdůležitější práci v této chvíli, zabránění Angele Merkel v ekonomickém propojení Berlína s Moskvou. Problém s neziskovým sektorem v Evropě spočívá právě v tom, že jeho drtivá většina je sponzorována penězi ze zámoří a také penězi domu Rothschild. Pokud politici nezarazí toto prorůstání cizích neziskovek do vysokého školství, čeká i české ulice v blízké době Barevná revoluce, kde mladí studenti s neomarxistickou výchovou budou svrhávat režim a neuznávat výsledky voleb.

-VK-
Šéfredaktor AE NewsZdroj: https://aeronet.cz/news/sorosova-ceska-pobocka-zaplati-masarykove-univerzite-grant-za-vice-jak-300-000-korun-na-vyzkum-ruskych-strasidel-cili-vlivu-alternativnich-serveru-v-cr-a-na-slovensku-na-verejne-mineni/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZeman podpořil akci komise proti Bakalovi   
Pridal tk Neděle 06 květen 2018 - 06:37:34 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ve čtvrtek navštívili Pražský hrad k jednání s prezidentem republiky Milošem Zemanem, předseda sněmovní komise vyšetřující úpadek těžební společnosti OKD Lukáš Černohorský z Pirátské strany a člen komise Josef Hájek z hnutí ANO. Byli to právě Piráti a hnutí ANO, kteří iniciovali ve sněmovně vznik vyšetřovací komise k úpadku OKD. Podle předsedy této komise by komise měla seznámit veřejnost se svými závěry a s výsledky svého vyšetřování v měsíci říjnu.

A první předběžné výsledky práce komise budou známé ještě před prázdninami. Je dobře, že Miloš Zeman vyjádřil plnou podporu záměrům vyšetřovací komise, odhalit viníky chybné privatizace OKD a nejen odhalit. Ale také potrestat viníky škody, která případně vznikla státu. Miloš Zeman půjde v této souvislosti nad rámec své ústavní povinnosti i ústavních zvyklostí a bude se, jak přislíbil, dotazovat po jmenování nové vlády příslušných ministrů (ministr financí, ministr průmyslu a obchodu, ministr spravedlnosti), jak hodlají řešit situaci kolem OKD.

Prezident sám považuje za hlavního viníka nastalé situace a úpadku OKD finančníka Bakalu, který byl od roku 2004, kdy zakoupil spolu se svým společníkem OKD od KARBON INVESTU, spolumajitelem těžební společnosti. Odborné odhady ukazují, že Bakala během více než deseti let svého působení vyvedl ze společnosti OKD 100 – 120 mld. korun. Bakalovi a jeho společníkovi se podařilo, v důsledku zcela bezskrupulózního porušení sveho veřejného příslibu rozprodat hornické byty OKD jejich nájemníkům za výhodnou cenu, prodat také více než 43 000 bytů OKD vcelku jiné společností za částku – podle odhadů - 20 – 25 mld. korun.

Komise parlamentu bude zcela nepochybně zkoumat roli, kterou sehrával a možná ještě sehrává v kauze OKD, právník Mgr. Radek Pokorný, osobní přítel a alter ego někdejšího ministra financí a pozdějšího premiéra Bohuslava Sobotky, který při privatizaci minoritního podílu OKD v roce 2004 zastupoval zájmy Zdeňka Bakaly a zcela nepochybně byl v té době v blízkém kontaktu s tehdejším ministrem financí Sobotkou. V současné době probíhá soud se soudním znalcem a manažery Fondu národního majetku, který tehdy státní majetkový podíl OKD spravoval. Podle státního zástupce vznikla státu škoda při privatizaci minoritního podílu OKD ve výši 5,7 mld. korun. Veřejnost s napětím očekává výpověď znalce u soudu, který údajně ocenil, podle zadání FNM a MF, jen část aktiv OKD, když v zadání se na některá aktiva jaksi „zapomnělo“ (!).

Kauza OKD představuje silné politikum především v Moravskoslezském kraji, neboť se bezprostředně týká zhruba sta tisíce nájemníků v někdejších hornických bytech OKD, kteří dnes platí tržní nájemné novému vlastníkovi. Anebo byli nuceni se kvůli vysokému nájmu ze svých bytů vystěhovat. A samozřejmě destabilizace celé společnosti OKD vede k postupné ztrátě zaměstnání tisíců jejích zaměstnanců. Lze konstatovat, že „díky“ kauze OKD, na níž měl zřetelný podíl bývalý premiér Sobotka, se „podařilo“ silně destabilizovat politickou pozici ČSSD na Ostravsku a v Moravskoslezském kraji, ale vlastně v celé republice.

Jiří Paroubek

Zdroj: Vaše věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponGenerál Petr Pavel vstoupil do KSČ v době války SSSR v Afghánistánu   
Pridal tk Neděle 06 květen 2018 - 06:35:39 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Generál Petr Pavel se nedávno vyjádřil, že Rusko není spokojené se současným uspořádáním světa, proto vede proti státům aliance konfrontační politiku a dezinformační kampaň. „Hybridní válka je nezpochybnitelný fakt." irozhlas.cz.petr-pavel-nato Jak věrohodná jsou slova člověka, který byl před rokem 1989 členem KSČ a přísahal věrnost komunistickému režimu jako komunista a voják Varšavské smlouvy? Jak věrohodný může být voják, který vstoupil do KSČ v době, kdy vrcholila válka SSSR v Afghánistánu a z KSČ vystoupil až v roce 1989, kdy kariéristé zahazovali stranické knížky a zakládali protikomunistické politické strany?

K napsání tohoto článku mne inspiroval jeden čtenář mých blogů, kterého zaujal můj článek o generálovi Petru Pavlovi: ZDE https://jaromirpetrik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=468078 a přes administraci požádal o kontakt na mne.

Hlavně se zajímal o rozhovor, který v minulosti generál Petr Pavel poskytl magazínu Reportér, kde o svém působení v KSČ mluví. Ohledně členství generála Petra Pavla v KSČ se totiž hodně mlží a jeho skalní zastánci dokonce popírají, že Petr Pavel kdy v KSČ byl.

Kolegovi se konkrétní článek v Reportér magazínu podařilo najít, za což mu touto formou děkuji a přidávám odkaz na celý rozhovor: reportermagazin.

Z rozhovoru cituji to nejpodstatnější:

„Během služby v armádě jste vstoupil do KSČ. Řešil jste v sobě nějak, zda je to správné?

"V tom prostředí jsem se narodil, byl vychován a nepoznal jsem žádnou alternativu. Vysokou školu jsem dokončil s červeným diplomem, tak jsem měl na konci možnost si vybrat, kam chci jít sloužit, protože jen první tři čtyři měli šanci dostat se do Prostějova.

"To byla vysněná destinace?

"To byl vrchol veškerého snažení. A když jsem v roce 1983 dokončoval diplomku, zavolal si mě vedoucí ročníku − podplukovník, který měl problém z roku 1968 a kvůli tomu měl zastavený postup a byl rád, že může sloužit v téhle hodnosti aspoň jako vedoucí učitel – a řekl mi, že by bylo dobré, abych uvažoval aspoň o kandidátství, abych si nezavřel cestu do Prostějova. Já jsem měl tehdy jen jedinou myšlenku, abych šel sloužit právě tam. A jestli v cestě stálo jen to, abych podal přihlášku do KSČ, nemohlo mě to nijak zastavit. Později se situace začala měnit, v Sovětském svazu se dostal k moci Gorbačov s perestrojkou a začalo se vážně mluvit o změnách. Myslím, že tehdy se znovu objevovala naděje, že by se to mohlo začít měnit k lepšímu. Málokdo, a já vůbec ne, si tehdy asi uměl představit, že by mohl celý režim zkolabovat. Já jsem si spíš představoval, že se bude méně partajničit a bude se více dbát na to, aby věci fungovaly. A i proto, když potom po dvouletém kandidátském období za mnou přišli se vstupem do strany, tak jsem v tom viděl i šanci, jak těmto věcem pomoci. Proto jsem to nevnímal špatně, když jsem to v roce 1985 podepsal.

"Po listopadu 1989 jste zase vystoupil?"

"Ano, v prosinci jsem šel s klidným svědomím vrátit knížku. A neviděl jsem ani tohle jako nějaké oportunistické gesto. Prostě jsem si řekl fajn, tak tohle už máme z krku, teď budou věci jinak.

"V socialistické armádě jste se cvičil v boji proti NATO a dnes budete nejvyšším vojenským představitelem Aliance. Počítám, že to bude poprvé nepřátelský voják...“

Tolik citace z uvedeného rozhovoru.

Co na to říct?

Všimněme si, že kandidátem KSČ se generál Petr Pavel stal v roce 1983, tedy v době, kdy vrcholila válka SSSR v Afghánistánu, kdy země NATO podporovaly tehdejší mudžahedíny dodávkami zbraní a cvičili je v boji proti vojákům SSSR. Jak víme, vojska SSSR byla vedoucí vojenskou silou Varšavské smlouvy.

A vojákem Varšavské smlouvy a navíc komunista byl i Petr Pavel. Všimněte si, že z KSČ vystoupil až prosinci 1989, v době, kdy již bylo rozhodnuto a nemusel se obávat žádných sankcí vůči svojí osobě.

Nebo platí diagnóza známého blogera MUDr. Tomáše Vodvářky, který se vyjádřil v diskusi k článku ve kterém bloger Jaroslav A. Polák píše, že vystupuje z KSČM: jaroslavpolak.blog - cituji: "Chci říci, že vstup do této strany už znamená podstatnou mozkovou poruchu /bez ironie/?"

MUDr. Vodvářky jsem se sice opakovaně v diskusích ptal, zda tento případ platí i pro generála Petra Pavla (zda má podstatnou mozkovou poruchu /bez ironie/), ale odpovědi jsem se doposud nedočkal. Jeden z jeho zastánců sice psal, že je to léčitelné, ale prý pouze u někoho...

Nepřijdou Vám vážení čtenáři současná slova generála Petra Pavla na adresu Ruska v rozporu se zdravým rozumem, zvláště když země NATO za sebou mají vyloženě útočné války bez mandátu RB OSN se statisíci lidských obětí a v rozporu se svými stanovami a smlouvou?

Smlouva NATO obsahuje 14 článků, mezi hlavní patří článek 5:
Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto odsouhlasily, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo kolektivní obranu, uznané článkem 51 Charty Spojených národů, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti.
Tolik citát z Wikipedie: wikipedia.org/Severoatlantick

V době, kdy země NATO pod vylhanými záminkami bombardují Sýrii, slova generála Petra Pavla působí nejen nesmyslně, ale postrádají i jakoukoliv špetku rozumu, když agresor káže svým obětem o míru...

Nebo snad není organizace NATO největší hrozbou současného světového míru?

Jaromír Petřík

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAktuální informace: Babišova vláda podporuje příliv Afričanů a muslimů do Evropy a ČR!   
Pridal tk Neděle 06 květen 2018 - 06:27:43 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Přinášíme aktuální informace k 5. Euro-africké ministerské konferenci o migraci a rozvoji na které byla přijata deklarace proti které se postavilo pouze Maďarsko, deklarace vyjadřuje podporu další masové migraci Afričanů do Evropy. Jediný stát, který byl proti této deklaraci bylo Maďarsko, oznámil maďarsky ministr zahraničí Péter Szijjártó. Podle tiskové zprávy českého ministerstva vnitra podepsal tuto deklaraci jménem vlády Andreje Babiše ministr vnitra Lubomír Metnar.

Skutečné záměry a cíle vlády oligarchy Babiše se tak naplno projevily. Před českými občany Babiš a spol. hrají komedií o vlastenectví a ochraně České republiky, ale za našimi zády lezou do análních otvorů politbyra v Bruselu a neomarxistickým elitám a umožňují postupné zaplavení Evropy africkými migranty a muslimy.

Autor: Lukáš Lhoťan

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNejvětší čínská společnost Sinopec snížila dovozy saudské ropy   
Pridal tk Neděle 06 květen 2018 - 06:24:28 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Čínská společnost Sinopec sníží v červnu dovoz suroviny ze Saúdské Arábie o 40 % už druhý měsíc po sobě, a to kvůli neoprávněným vysokým cenám, řekl agentuře Reuters úředník z vrcholné asijské rafinérie Unipec.

Saudská Arábie zvýšila cenu za svou ropu na čtyřleté maximum, což je podle agentury Unipec, značně nadhodnoceno ve srovnání s jinými surovinami na Středním východě.

Tento měsíc Sinopec uskuteční pravidelnou údržbu ve svých rafineriích, takže nižší objemy dovozu nebudou potřebovat levnější náhradu. Do července se však rafinerie vrátí do normálního provozu, bude tedy potřeba více suroviny.

Zdroj: Reuters, Sputnik

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRusko ostře reagovalo na kritiku Nočních vlků ze strany českého MZV   
Pridal tk Neděle 06 květen 2018 - 06:22:19 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V pátek 4. května byl zveřejněn komentář Velvyslanectví Ruska v České republice k vyjádření zástupkyně ředitele tiskového odboru Ministerstva zahraničních věcí České republiky o vzpomínkové akci ruských motocyklistů „Cesty Vítězství – na Berlín“!

3. května zástupkyně ředitele tiskového odboru Ministerstva zahraničních věcí České republiky Irena Valentová okomentovala vzpomínkovou akci ruských motocyklistů, věnovaných vojákům Rudé armády, kteří padli při osvobození Československa od nacistů. V článku Roberta Sattlera v Lidových novinách „Putinovi Noční vlci míří do Česka" Irena Valentová prohlásila, že členové ruského motorkářského klubu nereprezentují padlé a jejich rodiny. Kromě toho se v článku uvádí, že jízda Nočních vlků údajně nepřispívá ke zlepšení v napjatých rusko-českých vztazích.

Velvyslanectví Ruska v České republice ostře reagovalo na tento komentář a své prohlášení zveřejnilo na oficiálních stránkách. V prohlášení se mimo jiné uvádí:

„Takovéto aktivity nás spíše spojují, než rozdělují. Sovětský Svaz a Československo společně bojovaly s nacismem. […] Jak může projevení úcty k ostatkům vojáků, kteří v posledních dnech války položili své životy za svobodu obyvatel Československa, nepřispívat ke zlepšení vztahů mezi Ruskem a Českou republikou pro nás zůstává záhadou."

Dále se uvádí pochybnosti o znalosti historie zástupkyně ředitele tiskového oboru MZV České republiky:

„Co se týče tvrzení, že členové klubu Noční vlci nereprezentují padlé a jejich rodiny, pak to může být vysvětleno jedině nedostatečnou znalostí historie Druhé světové války. Na Sovětský svaz připadlo hlavní břímě boje s nacisty. Za svobodu evropských národů padlo více než 27 milionů sovětských občanů. V moderním Rusku lze jen s velkými obtížemi najít člověka, v jehož rodině by nebyli padlí v tom strašlivém vojenském konfliktu. […] Přání uctít památku padlých v boji s nacismem, včetně osvobození Československa, si zaslouží veškeré pochopení a podporu."

Ministerstvo zdůrazňuje, že cílem akce ruských motorkářů je vzdát hold hrdinství sovětských vojáků a všech, kteří spolu s nimi bojovali za osvobození Evropy od

„Zvláštní symbolický význam získávají tyto aktivity v tyto květnové dny, kdy slavíme výročí našeho společného vítězství nad nacismem," dodává se v závěru prohlášení.

Zdroj: https://sptnkne.ws/hzB4


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČínská strana zahájila tvrdé vyjednávání s USA v rámci obchodního jednání   
Pridal tk Neděle 06 květen 2018 - 06:14:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mluvčí čínského ministerstva obchodu dnes uvedl, že čínská strana zahájila tvrdé vyjednávání s USA v rámci čínsko-amerického obchodního a hospodářského jednání, které probíhá od včerejšího do dnešního dne.

Spojené státy uvedly, že jednání s Čínou věnují velkou pozornost a čínský postoj bude tlumočen americkému prezidentovi.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
PoÚtStČtPaSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3638 sec,0.1047 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,270kB