Středa 09 květen 2018
Celý projev Miloše Zemana v českém překladu na ruském velvyslanectví dne 9.5.2018   
Pridal tk Středa 09 květen 2018 - 19:57:54 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vážený pane velvyslanče, vážený pane prezidente Klausi, vážený pane předsedo Parlamentu Vondráčku, vážený příteli a předsedo komunistické strany Filipe, vážené dámy a pánové,
mírně mne zarazilo, proč se setkáváme zde, venku svítí slunce, je příjemně teplo, pěkné počasí, tak to je vlastně špatně zorganizované.

(Potlesk a smích)

Jak víte, já vždy začínám svá vystoupení kritikou, to je jako dobré zahájení šachové partie, víte, agresivní zahájení.
Co říci k tomu, proč jsem zde. Proto, abych uctil oběti těch, kteří zahynuli, padli na území bývalého Československa. Ale samozřejmě padlých nejen na tomto území.

Víte, přátelé, 2. světová válka byla válka rasové nenávisti a cílem nacistického Německa bylo fyzicky zničit nejprve Židy a za druhé všechny Slovany, Poláky, Rusy, Srby a tak dále a tak dále.
Nu a teď se setkáváme s jiným druhem boje – je to náboženská nenávist, která se usiluje zničit všechny nevěřící.

Moji ruští kolegové vědí, že nezapomínám na Beslan, nezapomínám na Volgograd a na další události. Znamená to, že nás tento boj musí sjednotit proti islámskému fundamentalismu a islámskému terorismu.
Samozřejmě docházelo ke zlým událostem, byla studená válka, byl šedesátý osmý rok a to byla velká chyba; a je třeba si přiznat tuto chybu, ba zločin. Neboť tím, že to uznáme, přiznáme, tím to též odstraníme.

V tuto dobu jsem rád, že jsme se shodli a domluvili s prezidentem Putinem, že začátkem měsíce června se uskuteční první setkání česko-ruského diskusního fóra, těším se, že v rámci tohoto fóra se nám podaří, abychom rovněž otevřeli archívy, které se budou týkat především osmašedesáté ho roku. Ale to není vše.

Jsem rád, že se chystá další setkání mezivládní hospodářské komise. Víte všichni, že předseda vlády, předseda Senátu Parlamentu ČR i předseda obchodní komory (pravděpodobně jde o hospodářský výbor Sněmovny, pozn. překl.) i já jsme se všichni vyslovili proti sankcím, protože sankce ničemu nepomáhají. Jen ztěžují hospodářskou výměnu. Toto veřejné vyjádření bych chtěl rovněž proměnit v iniciativu České republiky v rámci EU.

Při své poslední návštěvě RF jsem byl velice rád, že ve třech letadlech se mnou letělo tolik českých podnikatelů, kolik jich nebylo za posledních 25 let. Tito podnikatelé uzavřeli množství vzájemně výhodných smluv s našimi ruskými partnery. Plně doufám, že totéž bude probíhat i v budoucnu.

Vážení kolegové, ano, jistě existují problémy. Někteří lidé se snaží tyto problémy řešit, a někteří lidé se snaží tyto problémy vytvářet. Já patřím k lidem, kteří se snaží problémy řešit. Je to však mnohem složitější než naopak. Nicméně je mi líto lidí, kteří celým svým životem pouze vytvářejí problémy a umírají nešťastní a bez užitku pro lidstvo a naše národy/lidi. Tudíž Vám všem závěrem přeji úspěšný život, vyřešení problémů v rodině, ve společnosti a samozřejmě v našich vzájemných výhodných vztazích. Ať žije spolupráce mezi Ruskem a Českou republikou… (pozdvihuje pohár k přípitku se slovy) ale mně dali jen minerální vodu… (potlesk, smích; poslední slova zanikají v potlesku a smíchu přítomných)

Děkuji za pozornost.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJuncker se klaněl soše Marxe. Co na to "demokraté"? Demošky? Úderné tweety a vyjádření?   
Pridal tk Středa 09 květen 2018 - 03:51:00 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Čekám, kdy se zjeví demokraté s klíčenkami ve tvaru V, rozhořčené statusy na FB a Twitteru, odvážná prohlášení. Vždyť Němci odhalili sochu na počest duchovního otce komunismu! EUdemokraté vstávat! Nejste přeci neomarxisté, nebo..?

Liberální "demokraté" všech zemí, zejména českých, moravských a slezských, spojte se! Vždyť vám Němci vystavěli sochu Karla Marxe, jednoho z duchovních otců komunismu - tedy nepřítele číslo jedna.

Co víc, nejvyšší soudruh předseda Juncker se byl dokonce sklonit před "myslitelem tisíciletí", jak ho mile někteří titulovali (Myslitel tisíciletí i otec komunistické diktatury. Marx slaví 200 let).

Copak jste to nezaznamenali? Pane Drahoši, vzchopte svou svitu "spoluprotikandidátů" a vykročte na Trevír! Nebo alespoň napište nějaký odvážný status na Facebooku a nezapomeňte fotku své maličkosti pod vlajkou EUsoc. Bombardování Sýrie (doslovné) a Zemana (obrazné) již máte odškrtnuté, tak na co čekáte?

Slyší mě někdo? Pánové Černý a Kocábe, doufám, že už jste nakoupili růžové spreje, fixy, pastelky a křídy a půjdete onoho otce zhoubné komunistické ideologie náležitě vybarvit! Pane Halíku, alespoň vy musíte zasáhnout svým nepopulistickým a neextremistickým hlasem politického kazatele! No tak! Filantropové z neZiskovek a thinktanků ani vy? Pánku? Jando? Koláři? Vykročte se šklebem ve tváři!

A co "demokratický" blok, obětavě nás hájící před možnou hrozbou totality? Pánové Fialo, Kalousku (aha, alespoň někdo), Pospíšile, Gazdíku, Bělobrádku! Alespoň nějaké úderné vyjádření pro média! Nebo břitký status na FB či Twitteru!

Paní Němcová, váš nosný a nikdy neroztřesený hlas je k tomuto přímo předurčen! Kde jste? Ještě přeci nejsou parlamentní prázdniny - které máte po zásluze (na rozdíl od náš obyčejných) za svou pílí a odvedenou prací pro naše "dobro".

A hlídací psi demokracie a komunistobijci ze čtvrté velmoci? Sorosovy cenami ověnčené děti, kde jste? Paní Drtinová, pane Veselovský, Tabery, Kundro, Fendrychu, Pehe, Mitrofanove, úderníci z České státní televize! Slyší mě vůbec někdo! Postavili sochu Marxe! Karla Marxe! Ano, toho Marxe! Haló!

Jsem z toho úplné Marx. Neomarxismus a neomarxisté jsou přece pouze populistickými nálepkami, ne? Nebo...?

Autor: Tomáš Vyoral

Zdroj: https://tomasvyoral.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=661880

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPiráti v celostranickém hlasování stáhli nominaci Jana Rumla do Senátu   
Pridal tk Středa 09 květen 2018 - 03:47:06 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Celostátní fórum, nejvyšší stranický orgán Pirátské strany včera večer rozhodl v celostranickém hlasování o stažení nominace Jan Rumla do senátních voleb na Rokycansku za Pirátskou stranu. Možnost stažení Jana Rumla označilo 66 % hlasujících.

Hlasování celostátního fóra vzešlo z iniciativy členů Republikového výboru jako reakce na anketu mezi členy. Podle předsedy strany se jedná o ukázku fungující přímé stranické demokracie v praxi.

„Právě kvůli podobným situacím máme ve stanovách opravné prostředky, díky nimž mohou všichni členové strany přímo rozhodnout o klíčových krocích. My už toto vnímáme jako samozřejmost. Rozhodnutí nejvyššího stranického orgánu tak plně respektuji.

Janu Rumlovi děkuji za veškeré jeho nasazení a zájem reprezentovat Pirátskou stranu a přeji mu mnoho štěstí v jeho budoucím působení,“ uvedl předseda Pirátské strany Ivan Bartoš.

Karolína Sadílková
PR Manager a kontakt pro média


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponISLÁM V KNIHOVNĚ NEVADÍ – HOVOŘIT O NĚM OVŠEM ANO   
Pridal tk Středa 09 květen 2018 - 03:37:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Náš ženský spolek Éra žen nabídl jisté knihovně, která dosud nebyla do našeho projektu O islámu do knihoven zapojena, besedu Kláry Samkové o islámu a právu. Podnětem nám byla žádost ze strany veřejnosti, abychom do onoho města přijely a besedu zde – tak jako v mnoha dalších městech – uspořádaly.

Přikládáme odpověď ředitelky knihovny. A připomínáme: nejsme zklamané, že na tuto besedu tedy nedorazíme. Mapování reakcí zástupců institucí a měst či obcí je pro nás stejně důležitou součástí projektu O islámu do knihoven jako samotné besedy či darování knížek. Podle nás je dobré vědět, jak si které město stojí, jak jeho zástupci (což členové kulturních komisí figurující ve vedení městských či obecních knihoven jsou) přistupují nejen k diskusi o islámu a právu, ale i k dalším tématům, která veřejnost zajímají, jak své postoje dokáží zdůvodnit atd. Je rovněž na veřejnosti, jak s informacemi, které skrze nás takto získá, naloží. Jsou místa, kde se lze v knihovnách bavit o čemkoli a zaznívají tam různé úhly pohledu k jednotlivým tématům. A pak jsou místa, která vedoucí pracovníci knihoven cíleně od některých témat úplně izolují, protože jim zřejmě tolik nevadí téma samotné jako představa, že někdo z diskutujících navrhne řešení, které těmto pracovníkům nebude po chuti. Pro nás byl a je tímto ověřovacím tématem právě islám. Ten tedy nevadí, diskuse o něm už ale ano.

Paní ředitelka knihovny nám tedy píše:

"Vážená paní Dubnová,

děkuji za nabídku. O možnosti uspořádat besedu paní Samkové jsem mluvila zcela nezávazně asi minutu s jedním účastníkem jiné naší akce pro děti, takže jsem mu, přiznám se, moc nevěnovala pozornost. Teď, když vím, o jakou besedu se přesně jedná - měla jsem za to, že hovořil o besedě na téma obecně: postavení ženy ve společnosti, rovnoprávnost apod., musím tuto nabídku ze strany naší knihovny odmítnout. Snažím se, aby byl program knihovny vždy naprosto apolitický a téma islámu bylo v naší společnosti a v naší současné politice již tolikrát zneužito, že k tomu naše knihovna nebude přispívat žádnou akcí o tomto tématu.

Omlouvám se, ale předběžný souhlas jsem dala v rychlosti a bez rozmýšlení.

Teď ho tedy ruším.

S pozdravem

XY, ředitelka knihovny"

Autor: Éra žen

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZneuctění památníku Koněva v Praze vyvolalo slzy veteránů, kteří přišli položit květiny   
Pridal tk Středa 09 květen 2018 - 03:31:20 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Neznámí pachatelé v úterý v noci polili památník maršála Koněva v Praze. Ruští a čeští veteráni 2. světové války, kteří k němu přišli s květinami, byli šokováni, řekl Sputniku poradce velvyslanectví Ruské federace v Česku Feodosij Vladyševskij.

„Veteráni ve velmi vysokém věku, kteří přijeli z různých měst Ruska, aby oslavili Den vítězství v jimi osvobozené pod vedením maršála Koněva Praze, stejně jako čeští veteráni, byli prostě šokováni obrazem, který se objevil před jejich očima. Památník Koněva byl asi pomocí spreje „ozdoben" růžovou barvou téměř v celé výšce tří metrů. Veteráni samozřejmě nemohli zadržet slzy trpkosti," řekl Vladyševskij.

Člen městské rady Prahy 6 Ivan Hrůza zase řekl, že v biografiích mnoha významných osobností jsou temné stránky. Podle něj je mají zejména první prezident nezávislého Československa Tomáš Garrigue Masaryk a britský premiér Winston Churchill, jejichž památníky v Praze také stojí. „Z nějakého důvodu však některým českým politikům vadí právě životopis sovětského maršála Koněva," zdůraznil Hrůza.

Ruské MZV vyzvalo Česko k nalezení vandalů, kteří zneuctili památník maršála Koněva

Ruské ministerstvo zahraničí očekává, že české orgány přijmou opatření k obnově památníku maršála Koněva a budou hledat zločince, kteří tento vandalismus spáchali, uvedlo ministerstvo.

Zprávy o vandalismu ministerstvo zahraničí přijalo s rozhořčením.

Velké vítězství není pro každého svátkem," uvádí se ve zprávě.

Úřad popsal akce vandalů jako „čin rouhání a urážky paměti vojáků Rudé armády a jejich československých bratrů v náručí, kteří v posledních dnech války platili svým životem, aby současná generace Čechů mohli žít v míru, v klidu vychovávat děti a nemít strach z bomb a střel".

„Očekáváme, že české úřady přijmou okamžitá opatření k vyhledání a potrestání zločinců, aby mohl být památník I. S. Koněva obnoven a k zajištění zachování památníku v jeho původní podobě. Jsme si jistí, že většina obyvatel České republiky se připojí k našim požadavkům, pro které je výročí Vítězství naším společným svátkem," uvádí se ve zprávě.

Zdroj: https://sptnkne.ws/h2ZF

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUSA odstupují od jaderné dohody s Íránem   
Pridal tk Středa 09 květen 2018 - 03:27:28 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
„Prohlašuji, že USA odstupují od jaderné dohody s Íránem. Za chvíli podepíši dekret, který obnoví sankce proti íránskému režimu,“ řekl Trump.

Donald Trump oznámil, že USA odstoupí od jaderné dohody s Íránem.

Americký lídr obvinil Teherán, že se obohacuje uranem a vyvíjí zakázané zbraně, což je v rozporu s podmínkami dohody.

Trump opakovaně kritizoval tuto dohodu a obvinil Írán, že porušil její podmínky. Začátkem ledna americký vůdce uvedl, že USA od dohody odstoupí, pokud v ní nebudou provedeny změny.

Zároveň další zprostředkovatelé dohody opakovaně varovali Spojené státy před tímto krokem.

Zdroj: https://sptnkne.ws/h2ZDSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPočet mezinárodních přistěhovalců se dramaticky zvýšil   
Pridal tk Středa 09 květen 2018 - 03:24:57 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mezinárodní organizace pro přistěhovalectví a Centrum pro Čínu a globalizaci společně vydaly čínskou verzi světové zprávy o migraci na rok 2018. Zpráva uvádí, že do roku 2015 dosáhl počet přistěhovalců napříč celým světěm 244 milionů, což představuje 3,3 % světové populace.

Z regionálního hlediska vstřebaly v roce 2015 největší počet přistěhovalců Evropa a Asie. Spojené státy se staly nejoblíbenější destinací, protože do USA přijelo na 46 milionů přistěhovalců. Naopak nejvíc lidí odešlo z Indie, více než 15 milionů přistěhovalců.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČína a EU by měly společně dodržovat mnohostranná pravidla   
Pridal tk Středa 09 květen 2018 - 03:23:59 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vedoucí čínské mise v Evropské unii Zhang Ming (Čang Ming) včera řekl, že udržitelný rozvoj je neoddělitelnou součástí solidního a spolehlivého oživení světové ekonomiky a je rovněž neoddělitelný od dobře uspořádaného mezinárodního obchodního a investičního prostředí. Čína a EU by měly pevně chránit volný, otevřený a nediskriminační mnohostranný obchodní systém a postavit se proti protekcionismu v jednotlivých formách a různých základech.

Včera se v Bruselu uskutečnil společný seminář EU a Číny o udržitelném rozvoji, kde měl projev právě Zhang Ming.

Zhang uvedl, že Čína i EU mají mnoho podobných myšlenek o udržitelném rozvoji. V současné době se evropská ekonomika zlepšuje a čínské hospodářství rovněž vstoupilo do nové fáze kvalitního rozvoje, což vytváří vhodnější podmínky a základ pro podporu spolupráce obou stran v oblasti udržitelného rozvoje. Čína musí s Evropu na globální úrovni spolupracovat na podpoře udržitelného rozvoje. Kromě toho Čína a EU musí společně zajistit globální hospodářské oživení a chránit mnohostranná pravidla.

Zhang Ming sdělil, že Čína a EU potřebují inovovat myšlenky spolupráce a společně prozkoumávat nové oblasti pro udržitelný rozvoj a spolupráci. Čína chce i nadále prohlubovat dialogy a konzultace s evropskou stranou v oblasti ochrany životního prostředí, čisté energie, městského udržitelného rozvoje i okružní ekonomiky a hledat ekologická řešení pro společné problémy.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVladimir Putin byl znovu inaugurován do funkce ruského prezidenta   
Pridal tk Středa 09 květen 2018 - 03:22:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Včera se v moskevském Kremlu konala inaugurace ruského prezidenta Vladimira Putina, kde složil ústavní přísahu a začalo jeho čtvrté funkční období. Po inauguraci za účasti ruského ministra státní obrany Sergeje Shojgu přijal Putin jadernou aktovku jako symbol ruské strategické nukleární síly.

Podle ruské ústavy je prezident ruským státním šéfem i nejvyšším velitelem ozbrojených sil.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponP.C.Roberts: Chtějí Američané zemřít pro Izrael?   
Pridal tk Středa 09 květen 2018 - 03:20:52 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Už jen pár dní zbývá do Trumpova oznámení, zda stáhne USA z multinárodní dohody o Iránu. Irán tuto dohodu až do dnešního dne přísně dodržuje a dokonce i washingtonští vazalové – Britanie, Francie a Německo – oznámili, že se jí nechtějí vzdát.

Odkud se tedy bere tlak na Trumpa, aby tuto pracně dosaženou dohodu, jíž se Irán dobrovolně vzdal výroby a vývoje nukleárních zbraní, zrušil?
Ten tlak vychází z Izraele a z jeho Páté kolony v USA – neokonzervativců.
Izrael je důvodem washingtonského nepřátelství jak vůči Sýrii, tak i Iránu. Izrael se už dvakrát pokusil obsadit jižní Libanon, po němž vztahuje ruce pro jeho vodní zdroje – a dvakrát jej odtud vyhnaly milice Hizballáhu.
Hizballáh podporují Sýrie a Irán. Jestliže Izrael s využitím americké vojenské síly s destabilizací Sýrie a Iránu uspěje, octne se Hizballáh odřiznut od přisunu zásob, a pak už by Izrael s invazí do jižního Libanonu uspět mohl.

Tohle tvoří materiální základ všech lží, jež se o Iránu vyprávějí. Jestliže se z Iránu vytvoří ďábel, získá Izrael v USA veřejnou podporu pro jeho vojenské potření.

Saker říká, že každý z Američanů by se měl zeptat sám sebe: „Chci zemřít pro Izrael?“ https://russia-insider.com/en/americans-should-ask-themselves-do-i-want-die-israel/ri23382

A co vy?

Přeložil Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2871 sec,0.1011 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,693kB