Středa 23 květen 2018
Z jednání Poslanecké sněmovny PČR   
Pridal tk Středa 23 květen 2018 - 08:09:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Praha: 22. 5. 2018   PSP

Místopředseda PSP Tomio Okamura: "Vážené dámy a pánové, navrhuji zařadit na pořad jednání schůze Poslanecké sněmovny mimořádný bod s názvem Projednání důsledků závazků a migrační krizi, které vyplývají z podpisu Marrákešského protokolu ministrem vnitra vlády České republiky. Navrhuji zařadit tento bod na čtvrtek 24. 5. po tom bodu, jak říkal pan předseda Faltýnek, to znamená po tom fiskálním kompaktu. Byl by to tedy druhý bod, pakliže by byl odsouhlasen návrh hnutí ANO. Dovolte mi vysvětlit zdůvodnění tohoto návrhu. Ministr vnitra České republiky Lubomír Metnar odsouhlasil 2. května jménem vlády protokol, který se zabývá otázkami migrace z afrických zemí do zemí Evropy. Tento protokol odmítl odsouhlasit ministr vnitra Maďarska, který ho označil za extrémně proimigrační. To je zásadně jiné hodnocení situace, než slyšíme od pana ministra Metnara a od premiéra Andreje Babiše.

Uvedený protokol jsem si přečetl a musím konstatovat, že hodnocení zástupce Maďarska je naprosto na místě. Námitka, že nás tento souhlas k ničemu nezavazuje, je dětinská. Je nutné zde na půdě Sněmovny se zeptat, na základě jakého mandátu pan ministr jednal. Vláda ani pan ministr tento krok neprojednali ve výborech Sněmovny, což jsem si tady nechal i vyjet, ptal jsem se zahraničního výboru i výboru pro evropské záležitosti a oba mi písemně potvrdily, že to nebylo projednáno. Pakliže vládě ani nestojí za to, aby byla tak závažná věc projednána ve výborech Sněmovny, tak je nutné se vlády v demisi zeptat, zda ještě tato Sněmovna má vůbec právo vidět a rozhodovat o zásadních věcech týkajících se migrace. Dovolím si odcitovat úvodní větu z toho Marrákešského protokolu, resp. jednu z prvních vět, kde je napsáno "usnadnit legální, bezpečnou, pravidelnou a zodpovědnou migraci a mobilitu lidí, a to i prostřednictvím implementace plánovaných a dobře řízených migračních strategií".

My bychom v této souvislosti chtěli navrhnout usnesení a bylo by dobré, aby je Sněmovna přijala. Je to jenom jedna jediná věta: Migrační a azylová politika naší země musí zůstat plné rozhodovací kompetenci České republiky. Nic víc, nic míň. Myslím, že je to komfortní návrh.

Ještě bych rád dodal, že uvedený protokol je faktickou legalizací migrace z afrických zemí a odmítá nucené deportace imigrantů zpět. Fakticky směřuje k přiznání práva migrace jako součásti lidských práv. Protokol vyzývá ke zrušení postihu za nelegální vstup do země a předává řízení migrace na úroveň nadnárodních organizací. To je fatálně nebezpečné pro naši zemi. Jak víme, blíží se zásadní revize Dublinského protokolu, tedy změna azylových pravidel, a jestli dopustíme předání migračních kompetencí na nadnárodní úroveň, tak fakticky souhlasíme s likvidací naší státnosti a národa.

Souběh těchto kroků není náhodný. Odmítáme výmluvy, že podpis pana ministra byl nezávazný. Nezávazný dokument není třeba podepisovat ani s ním souhlasit. Jde skutečně o faktickou skutečnou zradu zájmů národa, pakliže bychom s takovým textem měli souhlasit. Tahle země přece nepatří úředníkům Evropské unie nebo nadnárodním neziskovým organizacím. Je dědictvím našeho národa a jen on má právo rozhodnout, kdo v ní bude žít.

Chci důrazně požádat Sněmovnu a vyzvat vládu, aby jednaly v zájmu Ústavy a svého slibu. Jsme ve stejně vážné situaci jako v letech 1938 a 1939, jestli souhlasíme, aby vláda bez mandátu Sněmovny za nás rozhodovala jinde a uklidňuje lidi prohlášeními, že jsou proti migraci. Ve skutečnosti však hrozí opak. Vážená vládo, chci varovat, že tímto postojem stejně jako tehdy připravujeme národní katastrofu. Zároveň každý z nás jednou ponese odpovědnost, stejně jako ji nesli Hácha, Beran nebo Syrový. V zájmu našich lidí vás žádám o zařazení tohoto bodu a přijetí usnesení, které jsem zde před chvílí citoval. Opravdu není přijatelné, aby zástupce vlády, která nemá důvěru, podepsal dokument nebo souhlasil s dokumentem, ve kterém se Česká republika de facto hlásí k systémové podpoře migrace. Proto si myslím, že bychom měli jako Sněmovna k tomu zaujmout většinové stanovisko.

Zástupci vlády se nám snažili prezentovat deklaraci z Marrákeše jako deklaraci prevence a boje proti nelegální migraci, pašování migrantů a obchodování s lidmi. Skutečnost je ale jiná. Pokud se podíváme na dokument - a já zde mám český překlad toho dokumentu, my jsme si ho schválně nechali udělat, takže víme přesně, co tam je - tak zjistíme, že jsme se oficiálně přihlásili k vyhánění čerta ďáblem, tedy tím, že nelegální masovou migraci chceme nahradit zlegalizováním této migrace a jejím zjednodušením pro migranty. Deklarace doslovně žádá maximalizaci přínosu pravidelné migrace pro rozvoj, a to včetně přínosu pro členy diaspor. Autoři deklarace a myšlenky podpory migrace mimo jiné přemýšlejí nad tím, jak Afričanům a Arabům migraci ještě více zatraktivnit. Chtějí "usnadnění procesu převodu finančních prostředků, které posílají migranti do zemí svého původu", což v praxi znamená motivaci rodin, aby své zástupce vysílaly do Evropy pro evropské dávky a následně exportovaly tyto peníze do Afriky a Arábie či jinam, kde dobře poslouží například podpoře šíření terorismu a radikálního islámu. Signatáři deklarace se hlásí k pozitivnímu potenciálu legální migrace a soustředí většinu svých činností na maximalizaci přínosu pravidelné migrace pro rozvoj, a to včetně přínosu pro členy diaspor. Členy diaspor tu dokument nepochybně míní muslimské no-go zóny a migrantská ghetta.

Vážené dámy a pánové, současná vláda a vládnoucí hnutí ANO několikrát v médiích deklarovaly odmítavý postoj k migraci kulturně nepřátelských migrantů do České republiky. Dnes však vláda oficiálně na mezinárodním setkání deklarovala přesný opak bez vědomí a souhlasu svých voličů a občanů České republiky, a dokonce i bez vědomí Poslanecké sněmovny a také podle mého názoru bez příslušného mandátu, protože vláda v demisi by neměla za celou zemi podepisovat či souhlasit s tak závažnými dokumenty. Proto si myslím, a mluvil jsem o tom před chvílí i s panem ministrem, kdy jsme se ještě na toto téma sešli, že bychom dali prostor i panu ministrovi, aby vysvětlil ta stanoviska, abychom tady o tom krátce nebo déle mohli vzájemně podiskutovat. My jsme připraveni na věcnou diskusi. Nechceme to nijak politizovat, chceme mluvit věcně, aby se občané dozvěděli, jak to vlastně je, abychom si o tom tady řekli. Pan ministr s tím souhlasil. Takže si myslím, že by to mohlo být ve čtvrtek. Záměrně navrhujeme, aby ten bod byl až ve čtvrtek, aby se i ostatní politické strany mohly na to podívat, připravit se a kdyžtak se k tomu také vyjádřit.

Žádám vás tedy, vážené kolegyně a kolegové, ještě jednou, abychom tento zcela zásadní akt, pojednávající od nás bez nás, projednali a zaujali k němu zamítavé stanovisko a abychom event. v diskusi - usnesení už jsem navrhl - vládu vyzvali, aby svůj souhlas s výše uvedenou deklarací nejlépe zrušila. (V sále je trvalý hluk.)

Děkuji a znovu opakuji, že navrhuji zařadit tento bod na čtvrtek 24. 5. jako druhý bod po návrhu pana předsedy Faltýnka, protože první bod tady byl fiskální kompakt, takže by se to vzalo za to jako druhý bod. Děkuji."

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNení povinnosti starat se o arabské a africké uprchlíky, ať se starají Arabové a Afričané   
Pridal tk Středa 23 květen 2018 - 07:38:03 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Evropa je bohatá, ta se postará. Asi tak by se daly přeložit různé apely z OSN na solidaritu evropských zemí s uprchlíky z Afrického kontinentu, případně z asijských zemí.

Po celou dobu lidské historie existovali lidé, co něco měli a lidé co požadovali, aby ti, co něco mají se s nimi rozdělili. Židé a křesťané vědí, že ve Starém Zákoně se píše o pomoci druhým. Židé nechávali část úrody na poli pro chudé a pocestné. V Novém zákoně v podobenství o Milosrdném Samaritánovi, Kristus ukazuje, že pomoc druhým v nouzi je ctností.

Později to Maltézští rytíři dotáhli na jinou úroveň, když dokázali svoje lodě přeměnit na mobilní nemocnice a zasahovat a pomáhat tam, kde bylo ve Středozemí potřeba. Třebaže mnoho lidí má Maltézské rytíře spojené s bojem proti islámu, tak boj proti islámské expanzi byla pouze jejich vedlejší činnost. Hlavní náplní byla hospitální péče.

Evropa je dnes zavalena uprchlíky. Trpí Itálie, trpí Řecko a podle některých zpráv se další miliony lidí z Třetího světa chystají na pochod na evropskou hostinu. Evropanům jsou ukazovány obrázky trpících dětí a žen, papež žije ve světě brazilských slumů a marxistické teologie osvobození, podle které je potřeba pomoci všem trpícím a která z pomoci udělala politickou povinnost. Pomoc již není vyjádřením soucitu a solidarity, protože ve skutečnosti ti, kteří potřebují naši pomoc, nejsou objektem mediálního zájmu, ale stala se nástrojem vydírání. Nepřijmete uprchlíky? Nebudou dotace.

Když vznikl stát Izrael, islámské země vypověděly Židy ze svých zemí, zabavily jím majetek. Nově vzniklý stát Izrael, chudý, bez průmyslu, se zaostalou ekonomikou musel najednou přijmout stovky tisíc Židů z Maroka, Iráku, Saudské Arábie, Jordánska, Tunisu a dalších zemí. Ve stejnou dobu z oblasti zvané Palestina odešlo na sedm set tisíc palestinských Arabů. Někteří z donucení, ale většina dobrovolně na základě výzvy islámských států, které jim slibovali zničení Izraele a brzký návrat. Židé, kteří odešli z islámských zemí a jejich potomci, jsou dnes plnohodnotnou součástí izraelské společnosti a to přesto, že se jednalo o Séfardy, jejichž jazykem bylo ladino. Izrael se postaral i o černé Židy, a to během operací Létající koberec a Mojžíš, a že piloti kolikrát zažívali horor, jak píše Lion Uris v Exodu, když si jemenští Židé rozdělali v letadle oheň a začali zpívat a tančit. Sen každého pilota opékat buřty ve výšce několik kilometrů nad zemí.

Co se však stalo s palestinskými Araby, kteří odešli z území, které si dnes nárokují? Nic, dodnes žijí v táborech. Jejich vlastní je odmítli a dodnes odmítají přijmout. Žádná islámská země jim nenabídla pomoc, občanství, integraci do společnosti. Muslimové nechali své bratry a sestry živořit v táborech, zatímco Izrael pomáhal židovským uprchlíkům z islámských zemí. Když vypukli nepokoje v islámských zemích, ať už irácká občanská válka, syrská válka, tak Evropa otevřela hranice, protože musíme si přeci pomáhat, že? A co udělaly arabské země? Postavily uprchlické tábory, které jsou financované z peněz EU a USA a Evropa roní slzy nad podmínkami v těchto táborech. Proč tyto uprchlíky nepřijmou a neintegrují islámské země a proč ty peníze nejdou na jejich integraci v těch zemích? Proč OSN neapeluje na tyto země, které jsou uprchlíkům kulturně a nábožensky blízké, zatímco OSN ústy komisaře Zajda Raada Husajna kritizuje Českou republiku. Což je v případě tohoto Jordánce paradox, zvláště když to bylo Jordánsko, které vyhnalo palestinské Araby, byť k tomu mělo Jordánsko specifické důvody.

Když se apeluje na křesťanskou solidaritu, proč se neapeluje na tu islámskou? Proč má být solidární jen bohatá Evropa a USA, proč ne arabské a africké země? Ostatně je paradoxem, když Evropané mluví v souvislosti s uprchlíky o kulturním a náboženském obohacení, zatímco islámské země si svoji kulturu náboženství bedlivě střeží, a to dokonce před svými, stejně smýšlejícími, jen aby nebyla narušeno společenské klima v jejich zemích.

Evropa však není bohatá. Je zadlužená. Naše bohatství a blahobyt jsou založeny na dluhu, který se neustále zvětšuje. Evropa svoje bohatství, vybudované předchozími generacemi už dávno rozfofrovala, protože každá následující generace se chtěla mít ještě lépe a pokud možno hned a pokud pomáhá tak ne z toho co má, ale z toho, co si půjčí a žene se nejen do demografické, ale také ekonomické katastrofy.

Pomáhat se má tam, kde je potřeba. Je však potřeba pomáhat lidem ze střední Afriky? Z Blízkého východu tím, že si je nastěhujeme domů? Je to pomoc? Dokonce ani ten milosrdný Samaritán si nevzal zraněného k sobě domů, ale pomohl mu do nejbližšího hostince, kde za něj zaplatil za dobu potřebnou k hospitalizaci. A je snad pro syrské Araby tím nejbližším hostincem Německo? Nebo v širším měřítku Evropa?

Jeden katolický kněz, Filipo Neri, chtěl odjet do Indie, pomáhat a šířit Kristovu spásu. Nevyšlo mu to a zůstal v Římě, kde se začal starat o sirotky a založil pro ně školu. Když měl po letech možnost do Indie odjet, tak řekl; „Já jsem svou Indii našel tady“. Mnozí totiž vidí utrpení lidí na druhém konci světa, ale nevidí, že kolem nich jsou lidé, kteří pomoc také potřebují. On totiž vozíčkář, který marně čeká, až mu někdo v Kauflandu sundá zboží z horního regálu není tak fotogenický, jako černoušek s nafouknutým bříškem.

Autor: Martin Kavka

Zdroj: https://martinkavka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=663869
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDvě dilema, aneb co Kalousek a další „chlapáci“ nepochopili   
Pridal tk Středa 23 květen 2018 - 07:35:04 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Už jsme si zvykli, že indoktrinovaný pan Kalousek vždy, když se mu to hodí do jeho portefeje, vyvolá dusno, zmatek a pracovní chaos tedy, že přijde s nějakou velkorysou a politicky veledůležitou „ideou“, či spíše ptákovinou, která v jednání sněmovny vyvolá velkou, planou, bezpředmětnou a nicneříkající diskusi, aby nakonec diskuse skončila tam kde začala, navíc s naprosto negativním výsledkem a značně promrhaným (drahocenným) časem.

Něco podobného chystá se svým kumpánem Pospíšilem, když se zasloužil o to, aby „prvním bodem jednání  schůze Poslanecké sněmovny bylo usnesení Poslanecké sněmovny  k údajné výrobě a skladování látky Novičok na území České republiky. Chceme(rozuměj on , Pospíšil a ostatní profláknutí poslanci z TOP 09, případně KDU-ČSL nebo STAN), aby Sněmovna přijala usnesení, kdy (nebo kdo?) nahradí škody, které napáchal prezident republiky svým prohlášením a poškodil nás před spojenci!“ Co tím chtějí dokázat, je otázka, nicméně to má pro ně vele významný účel, neboť si mohou zase legálně kopnout do prezidenta Zemana, kterého v této  souvislosti dokonce považují za vlastizrádce. 
    
Jenže jejich záměr má dva zásadní problémy, neřku-li dilema. První je, že Kalousek, Pospíšil, Gazdík a spol. chtějí prosadit jednoznačný závěr u kauzy  „Novičok“,  že Poslanecká Sněmovna by měla zopakovat a v usnesení potvrdit , že   v České republice nebyl vyráběn Novičok! Pokud bychom přistoupili na tento závěr dostaneme se k otázce, z čeho vlastně viní prezidenta Zemana, když jak sami tvrdí, že se Novičok  v Česku nevyráběl a tudíž  ani nebyl? Jestliže přistoupíme na tuto blamáž, prezident se nedopustil prozrazení  utajované skutečnosti, neboť   co neexistuje, nemůže být utajováno.  V takovém případě mu lze  snad vytknout  fakt, že neříkal pravdu. Opravdu?  
    
Je tu však také další možnost, že prezident řekl pravdu, že Novičok se u nás vyráběl v množství menším než malém čistě pro účely výzkumu na ochranu proti této BOL s tím, že po provedeném výzkumu byl Novičok „do mrtě“ zlikvidován! Toto konstatování  není výmysl prezidenta Zemana, nýbrž  vyjádření jistého odpovědného člověka, který se v okruhu vojenského výzkumu pohyboval, který jen potvrdil skutečnost, že se Novičok pro účely výzkumu  u nás vyrobil, aby byl následně zlikvidován.

Pokud zmiňuji, že jistý člověk se v daném místě pohyboval je nutné také poznamenat, že se už nepohybuje, neboť v důsledku „nezvratné“ skutečnosti, že se u nás Novičok nikdy nevyráběl a že se na území Česka nikdy nenacházel, za vyzrazení „ neexistujícího“ Novičoku  byl na pokyn ministryně Šlechtové „odejít“ ze své funkce. Je na místě se pana Kalouska a jeho souvěrce ptát, co vlastně chtějí na jednání Sněmovny projednávat. Zopakujme si, co je výše uvedeno, resp. co by si  pan Kalousek přál, aby se ve Sněmovně projednalo: „ Chceme, aby Sněmovna přijala usnesení, kdy nahradí škody,  které napáchal prezident republiky svým prohlášením a poškodil nás před spojenci.“ 
     
V tomto vyjádření se zřejmě vyskytuje nechtěná tisková  chyba (výrok převzat z Parlamentních listů.cz) neboť je uvedeno „kdy“ a mělo být „kdo“ nahradí škody, protože si lze jen těžko představit, že by pan Kalousek chtěl, resp. požadoval, aby „škody“,  které „údajně“ napáchal prezident republiky svým prohlášením, kterým nás (podle jmenovaných politiků) pan prezident poškodil před spojenci,  měly být uhrazeny prostřednictvím Sněmovny! Spíše je možné se ptát „kdo“ nahradí škody, které by ovšem musel někdo vyčíslit. Zde je ovšem další problém.

Protože u nás Novičok podle Kalouska a jeho „expertních“ kolegů neexistoval, prezident žádnou škodu ani způsobit nemohl! Ale upřímně, co můžeme od politika, jakým je  pan Kalousek, očekávat, že? Od člověka, který má tuny másla na hlavě a je pořád jednou nohou v kriminále! Co mu však nelze upřít je jeho drzá troufalost,  aktivita a angažovanost, která však příliš prospěchu  pro společnost a občany  nepřináší, ale spíše škodí!

Autor: Jiří Baťa

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTato věc předkládaná vládou otevírá cestu udavačství, ničení rodin, ideologickému cenzurování výchovy a odebírání dětí. Jde o cestu k neomarxistické totalitě   
Pridal tk Středa 23 květen 2018 - 07:30:43 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Zásadně nesouhlasím s ratifikací Istanbulské úmluvy a naše hnutí SPD bude postupovat proti této úmluvě. Istanbulská úmluva zavádí do právního řádu ideologické mýty a snahy neomarxistů. Jde o genderismus a snahu ovládnout fungování rodiny.

Rodinu vystavuje kontrole neziskových organizací, které mají neomarxistické postuláty naplňovat a kontrolovat. Jednostranná absolutizace některých mýtů o násilí mužů nebo absolutizace práv dětí nad rodiči je faktickým pokusem rozbít rodinu a její přirozený řád.

V souvislosti s Istanbulskou úmluvou hnutí SPD podporuje odmítavé stanovisko českých biskupů. Jde o záludný útok na rodinu a křesťanské hodnoty. Otevírá cestu udavačství, ničení rodin, ideologickému cenzurování výchovy a odebírání dětí. Jde o cestu k neomarxistické totalitě.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPředseda ČSSD Jan Hamáček: Islám už v minulosti prokázal a prokazuje nadále, že má nezastupitelnou a nevyčíslitelnou roli ve vývoji lidské společnosti. Islamofobie je odpudivá a nebezpečná...   
Pridal tk Středa 23 květen 2018 - 07:27:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
„Odsuzuji islamofobii, stejně jako odsuzuji jakoukoli jinou formu extremismu či rasismu. Islám už v minulosti prokázal a prokazuje nadále, že má nezastupitelnou a nevyčíslitelnou roli ve vývoji lidské společnosti,“ prohlásil Jan Hamáček podle serveru Aktuálně.cz.

Další proislámský výrok přidal Deník. „Islamofobie je odpudivá a nebezpečná stejně jako rasismus a antisemitismus a měla by být potlačována všemi zákonnými nástroji.“

Hospodářské noviny informovaly o tom, že Hamáček překvapil, když řekl, že islám je pro lidstvo důležitý. „Úkolem evropských politiků je zdůrazňovat, že se boj vede proti teroristům, ne proti islámu,“ řekl předseda sociální demokracie. 
 
Návštěvou Hamáčka se pochlubilo islámské centrum Alfirdaus na svém profilu na sociální síti facebook a šířili je muslimové ve svých diskuzních skupinách ...

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČeská republika dodala zbraně nigerijské armádě   
Pridal tk Středa 23 květen 2018 - 07:21:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Česká republika dodala zbraně nigerijské armádě, aby ji podpořila v boji proti povstalcům. Uvedl to portál Journal du Cameroun. Podle něj ozbrojené síly africké země dodávky potvrdily.

Dodávky zahrnovaly munici, náhradní díly, rakety a projektily. Podle brigádního generála Olufemiho Akinjobiho, jenž zodpovídá za akvizice, jsou očekávány dodávky dalších zbraní z jiných zemí.

Jaké konkrétní zbraně Česká republika dodala, Akinjobi odmítl upřesnit. Uvedl pouze, že se jedná o zbraně, které mají podpořit ozbrojené síly v operacích Lafiya Dole a Last Hold v regionu Borno a u Čadského jezera.

Zdroj: Journal du Cameroun
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponGenerál: Zbraně NATO v Homsu svědčí o přípravě chemických útoků   
Pridal tk Středa 23 květen 2018 - 07:16:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Zástupci ruského Centra pro příměří znepřátelených stran (CPZS) a syrští vojáci objevili v osvobozené východní části provincie Homs sklady zbraní, vyrobených v členských státech NATO.

„Nacházíme se v obci Zaa-Faran, provincie Homs, na kontrolním pozorovacím stanovišti teroristické skupiny Džebhat an-Nusrá. Můžete zde vidět velké množství respirátorů, zbraní zahraniční výroby, především protitankové řízené rakety Toy-2*," řekl zástupce CPZS plukovník Andrej Někipelov.

Libanonský brigádní generál ve výslužbě Amin Hteit řekl Sputniku, že „ve skladech bylo objeveno mnoho zařízení spojeného s chemickými útoky. To svědčí o tom, že případ s chemickým útokem v Sýrii byl připraven zeměmi NATO, k tomu bylo dodáno ozbrojencům vše potřebné. Země NATO, především USA, organizují takové provokace, aby mohly v budoucnu obviňovat syrskou vládu."

Generál dodal, že „země NATO dodávaly zbraně teroristům, další důkaz této skutečnosti jsme viděli ve skladech v Homsu.

Američtí a francouzští vojáci se nezákonně nacházejí na syrském území. NATO bylo založeno jako obranný blok, ale dnes se z něj stala agresívní organizace."

*PTŘR Toy-2 je americká protitanková řízená raketa, která byla předána do výzbroje armády USA v 70. letech, od té doby byla několikrát modernizována. Je to jeden z nejrozšířenějších protitankových raketových systémů na světě.

Zdroj: https://sptnkne.ws/h9BM

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMogheriniová zdůraznila, že íránská nukleární dohoda nemá náhradu   
Pridal tk Středa 23 květen 2018 - 07:14:14 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vysoce postavená představitelka EU pro diplomatickou a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová včera zkritizovala projev amerického ministra zahraničí Mike Pompea a zdůraznila, že íránská nukleární dohoda nemá náhradu.

Mogheriniová uvedla, že projev Pompea neříkal nic o tom, že americký odchod vyvolal či vytvoří bezpečnější situaci v regionu. Také zmínila, že ovlivnit činnosti činnosti Íránu lze pouze v rámci íránské nukleární dohody a z tohoto důvodu nelze dohodu nahradit.

Mogheriniová také objasnila stanovisko EU k íránské nukleární dohody. Sdělila, že pokud Írán dodrží své sliby, EU bude nadále všestranně a efektivně plnit tuto dohodu.
Včera americký ministr zahraničí Mike Pompeo uvedl, že pokud Írán nezmění současnou politiku, tak na něj USA uvalí nejzávažnější sankce. Pompeo také předložil Íránu 12 požadavků pro zastavení sankcí.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMike Pompeo: Pokud Írán nezmění současnou trasu, USA uloží nejzávažnější sankce   
Pridal tk Středa 23 květen 2018 - 06:53:56 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americký ministr zahraničí Mike Pompeo včera vysvětlil politiku USA vůči Íránu po ukončení íránské jaderné dohody. Pompeo uvedl, že pokud Írán nezmění současnou linii, Spojené státy uloží nejzávažnější sankce.

Pompeo také kritizoval společný komplexní akční plán, který byl podepsán Obamovou administrativou. Podle Pompea nemohla dohoda zaručit bezpečnost amerického lidu a zanechala nebezpečí, že by Írán mohl znovy rozvíjet jaderné zbraně. Dodal, že po ukončení dohody Spojené státy nejdříve obnoví předchozí ekonomické sankce proti Íránu a přidá další.

Vedle ekonomických sankcí Pompeo uvedl, že americké ministerstvo zahraničí bude společně pracovat s ministerstvem obrany a americkými spojenci na Blízkém východě na úplném zadržení Íránu. Pompeo hrozí, že Írán nebude schopen jednat na Blízkém východě podle své vůle. Pokud Írán znovu zahájí tzv. projekt týkající se rozvoje jaderných zbraní, bude čelit bezprecedentním velkým potížím.

Ohledně budoucího postoje americké strany k řešení iránské jaderné otázky Pompeo uvedl, že Spojené státy nebudou zvažovat opětovné vyjednávání stávajícího společného komplexního akčního plánu, ale trvají na tom, že znovu zahájí vyjednávání o podpisu nové dohody.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.6403 sec,0.0493 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,713kB