Čtvrtek 07 červen 2018
Vláda má na stole zákon, který umožní přijmout migrační kvóty pod rouškou importu pracovních sil do českého průmyslu!   
Pridal tk Čtvrtek 07 červen 2018 - 18:23:41 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vláda má na stole zákon, který umožní přijmout migrační kvóty pod rouškou importu pracovních sil do českého průmyslu! Integrační program pro cizince bude mít za úkol naučit je zvykům a obyčejům v České republice. Proboha, proč by měl raketové inženýry a vědce někdo něčemu učit? Neziskovky si zase smlsnou, výstavba integračních center vyjde na více než 140 milionů korun!

Migrace do ČR bude! Vlastně ne, ona už je. Dnes to potvrdila informace z Úřadu vlády, protože vláda Andreje Babiše schválila návrh novely cizineckého zákona. V něm jsou zakotveny i změny pobytů cizinců na území ČR a jmenovitě se zabývá ošetřením tzv. ekonomické migrace, přesně tak, jak se o ní píše v Marakéšské deklaraci. Ta byla podepsána počátkem května v marocké Marakéši a vida, jak rychle postupují procesy po jejím podpisu. Návrh vlády totiž počítá s vybudováním integračních center, přesně podle doporučení uvedených v Marakéšské deklaraci. Jak uvádí zprávy z Úřadu vlády, nový integrační program bude mít za úkol naučit příchozí pracovníky z ciziny zvykům a obvyklostem v České republice, aby se přizpůsobili životu v nové zemi. Newspeak de facto dopředu naznačuje, že příchozí pracovníci, kteří mají českým kapitánům průmyslu vytrhnout trn z paty ohledně nedostatku dělníků z řad českých občanů, nebudou žádní géniové, v lepším případě.

Mnoho českých a slovenských občanů pracuje v cizině a v životě jsem neslyšel, že by museli někde procházet integračními programy, aby mohli v hostitelské zemi žít bez problémů. Textové znění novely a newspeakové formulace zkrátka odhalují, že Babišova vláda začala pouze naplňovat jednotlivá ustanovení Marakéšské deklarace, konkrétně se jedná o cíl č. 2 a akci č. 5 v Marakéšské deklaraci, kde se hovoří o kvótách na pracovní migraci, maskovanou newspeakovým označením “normativní rámce”. Česká republika si tímto zákonem a jeho novelou vytváří zadní ústupová vrátka do budoucna pro přijímání a přerozdělování migrantů na základě Rabatského procesu a Dublinu IV, pouze tato migrace před českými voliči bude marketingově prezentována jako migrace chybějících pracantů z ciziny pro akutní potřeby českého průmyslu.

Česká vláda se přizpůsobuje znění Marakéšské deklarace beze zbytku

Jenže podle doprovodných indicií je už z textu jasné, že půjde o problémové lidi, ani si netroufám říkat “pracovníky”, protože pokud někdo na tom bude tak špatně, že po příchodu do hostitelské země musí být “integrován”, tak se dá očekávat, že to nebude ani ukrajinský gastarbeiter Dima ze Lvova, který přijel makat na českých stavbách jako černej, aby mohl domů posílat peníze, ani to nebude žádný Nguyen, který přijel stánkařit a provozovat restauraci nebo večerku, ale budou to tvrdí migranti, kteří prostě budou do ČR přerozděleni podle Dublinu IV a český stát to před občany zamaskuje tím, že jim do papíru napíše zaměstnavatele a tím se z migrantů zázračně stane “workforce” pro potřeby českého průmyslu. Pokud má někdo takový problém sám se sebou, že po příjezdu do nové země musí chodit do integračních kurzů správného a slušného chování, tak se dá očekávat, že těch problémů bude mít daleko více, a to i v ohledu na pracovní zkušenosti, výkon v práci a především na pracovní morálku, pokud vůbec bude pracovat.

Chápu sice, že u výrobního pásu může stát i člověk bez vzdělání, bez maturity, dokonce i bez dokončené základky, ale tato práce vyžaduje rutinu a stereotyp, který vyžaduje tvrdou disciplínu, protože pásová výroba je řetěz operací, kdy jeden dělník s výpadkem zastaví celou linku. Dlouhodobě je nedostatek pracovníků hlavně v těchto montovnách, kde je vysoký obrat lidí, protože nikdo nedokáže v montovně pracovat delší dobu. Tlak a časové nasazení je enormní a není proto divu, že majitelé továren si stěžují, že je akutní nedostatek lidí. Dříve nebyl, ale když lidé poznali, co to je za práci, přitažlivost práce pro nadnárodní firmu rázem ztratila své kouzlo. Je absurdní si myslet, že migranti z muslimských zemí budou pracovat tam, kde je vyžadována téměř robotická přesnost a nulové fluktuace.

Co je to proboha za dělníky pro potřeby českého průmyslu, když je potřeba je nejprve proškolit a vzdělat v integračních programech?

Podle návrhu vlády má povinný integrační kurz pomoci cizincům orientovat se v novém prostředí, seznámit je s právy a povinnostmi nebo s místními poměry a zvyklostmi a se základními hodnotami České republiky i Evropské unie, uvádí se v souvislosti s touto novelou. „Kvóty pro ekonomickou migraci budou v praxi primárně využívány pro pracovní migraci, ale budou aplikovatelné i na vstup cizinců na území ČR za účelem podnikání, vyvstane-li taková potřeba,“ napsalo ministerstvo vnitra ve zprávě pro vládu.

V roce 2016 vybavilo ministerstvo zahraničí, podle informací vnitra, více než 9 tisíc migračních kvót, které byly definovány jako povolení k pobytu pro pracovníky v českých továrnách. Zřejmě právě spolu s tím souvisí dramatický nárůst počtu Arabů a lidí zjevně arabského vzezření ve velkých, ale už i menších městech České republiky. Stále více lidí si všímá, že i u nich na malém městě se objevila nová muslimská rodina, která chodí nakupovat do Penny marketu atp. Není divu, když jenom za rok 2016 přišlo do ČR v rámci “pracovních kvót” na 10 tisíc cizinců.

Jenže v rámci Dublinu IV je v tom jeden podstatný háček, že status zaměstnance může mít jen jeden člověk, ale v rámci Rabatského procesu je sledováno právo na slučování rodin, které v případě muslimů jsou opravdu široce rozvětvené. V České republice se staví stále méně, podle posledních informací nemají Ukrajinci práci, vracejí se domů anebo se přesunují do Německa, obvykle načerno. Přesto se neustále hovoří o tom, že v průmyslu je nedostatek pracovních sil. Když se podíváme na spektrum, kdo chybí nejvíce, tak jsou to dvě skupiny lidí.

Odborné profese s požadavky na vysoké znalosti a pracovní pozice do výroby. Migrace z muslimských zemí určitě nevyřeší první problém, protože inženýři, vědci, chemici, architekti, chirurgové a další vysoce profesionalizované obory prostě nemohou čerpat z řad migrantů. To je urban legend, která možná platila v 70. letech u migrantů ze Sýrie, kdy třeba mnoho bohatých Syřanů odešlo na západ a otevřeli si tam vlastní kliniky, lékařské praxe, přinesli si své obchodní aktivity s diamanty apod. Jenže to byly výjimky, dnešní migrace je jiná, je to migrace “nedotknutelných”, těch nejchudších a nutno dodat i nejméně vzdělaných.

Do Česka zamířilo v roce 2016 na skoro 10 tisíc migrantů označovaných jako “pracovní síla”, ale přesně o tom právě hovoří Marakéšská deklarace, že přesně takto to má fungovat!

Ti potom přijdou do Evropy a první, co se s nimi musí udělat, je proces integrace a vynaložení úsilí na jejich zcivilizování. Migranti přichází ze zemí, kde v mnoha ohledech vládne na společenské úrovni středověk, i když využívají hojně západní zboží a produkty, ale společensky a kulturně je jejich myšlení nastavené jinak. Proto si dobře všímejte těchto procesů a indicií, jak vláda usilovně maskuje kvóty Evropské unie na migraci vlastními kvótami na chybějící pracovní sílu pro český průmysl. Koza se nažere a vlk zůstane zbídačený?

Ano, přesně k tomu to míří. Po očekávaném podpisu Dublinu IV dojde k tomu, že Česká republika bude před vlastními voliči argumentovat, že ČR už přijímá migranty do pracovních pozic, které potřebuje průmysl, ti budou vykreslováni jako ti dobří a hodní migranti, ale ty “ostatní” migranty z EU že Česká republika přijímat nebude. Jenže, pokud se podíváte pod pokličku, jaká pracovní síla z ciziny prý vytrhne české průmyslníky, uvidíte tam desítky integračních projektů, poradců, analytických organizací, neziskovek a tisíce migrantů z dálných, velmi dálných zemí. Marakéšská deklarace se tím v ČR naplňuje beze zbytku přímo před našimi zraky a jenom na to nevěřícně hledíme, jak to s námi politici pěkně sehráli.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/news/vlada-ma-na-stole-zakon-ktery-umozni-prijmout-migracni-kvoty-pod-rouskou-importu-pracovnich-sil-do-ceskeho-prumyslu-integracni-program-pro-cizince-bude-mit-za-ukol-naucit-je-zvykum-a-obycejum/Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAndrej Babiš podruhé premiérem   
Pridal tk Čtvrtek 07 červen 2018 - 05:36:02 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dnešní obřad na Pražském hradě, kdy prezident Zeman předal A. Babišovi pověření k sestavení jeho druhé vlády, nebyl žádným překvapením. Prezident jej avizoval předem a je zřejmé, že dohody mezi dnešními dvěma nejvýznamnějšími politiky v zemi, Babišem a Zemanem fungují.

Připomeňme si, že A. Babiš vede vládu hnutí ANO bez důvěry sněmovny již 175 dní a má šanci se dostat až k dvěma stům dní svého mandátu bez toho, že by mu sněmovna vyjádřila důvěru. A. Babiš čelí nepříjemné situaci. Vlastně nikdo z těch, řekněme tradičních politických stran s výjimkou komunistů, nechce vstoupit do vlády s trestně stíhanou osobou. A tak se v zásadě dlouhé měsíce udržuje situace, která má jasně neústavní charakter: Zemi vede vláda bez důvěry parlamentu.

Nyní se čeká již jen na to, jak dopadne hlasování, respektive vnitrostranické referendum v rámci sociální demokracie. Zda členové ČSSD rozhodnou ve vnitrostranickém referendu o vstupu do Babišovy druhé vlády či nikoliv. Zákulisní informace zatím naznačují, že v referendu je schopno vedení ČSSD, respektive předseda strany Hamáček a jeho první místopředseda Zimola, získat pro vládní účast ČSSD potřebnou většinu členů. Pokud to nebude jen o několik hlasů, a já věřím, že to může být většina výraznější, může toto hlasování přispět k dílčí konsolidaci ČSSD. Pokud by výsledek byl velmi těsný, což ovšem nepředpokládám, ČSSD ve vládě a zejména mimo vládu by byla zdrojem tenzí Babišovy koaliční vládní většiny. Tato většina ovšem nebude v parlamentu skutečnou většinou, neboť komunisté podpoří tuto vládu jaksi z pozice nevládní strany. Je otázka, zda toto může trvat celé tři a půl roku do konce volebního období, zejména pokud komunisté zjistí (a to je dost reálná představa), že jim utíkají voliči, neboť v nich již nevidí stranu protestu (momentálně mají podle průzkumů necelých 7 % podpory). To by komunisty donutilo dříve nebo později, pokud jim dramaticky klesnou volební preference, k ukončení podpory vládě. A pak by nastaly, jak říkají Američané, nové sázky. Nejspíše by se vytvořila situace, jejímž jediným řešením by byly mimořádné volby…

Při zahájení druhého mandátu Babišovy vlády je dobré zmínit některé věci. Tak za prvé: Premiérství v demisi, není právě tou optimální cestou pro republiku. Nikdo z těch největších evropských hráčů, ani Merkelová, ani Macron nebyli ochotni českého premiéra přijmout. Proč investovat čas do někoho, kdo za pár týdnů již nebude premiérem. Za druhé: Včera byly zaznamenány v celé řadě velkých českých měst protesty proti budoucí vládě A. Babiše, která vznikne za podpory komunistů. I když na řadě těchto shromáždění mimo Prahu nebyla návštěvnost těchto protestů proti Babišovi a komunistům právě velká, nelze tyto protesty přehlédnout. Jsou bází, ze které se může pro vládu generovat mnoho nepříjemného v blízkém budoucnu. A za třetí: Právě dnešek si vybral šéf evropského úřadu OLAF k vyjádření a k odmítnutí výroků A. Babiše, vůči svému úřadu, coby předpojatému v kauze Čapí hnízdo.

Babišova první vláda měla především marketingovou hodnotu. Během téměř šesti měsíců jejího úřadování uskutečnil A. Babiš celkem deset cest do krajů, což zcela nepochybně přineslo jistý ohlas veřejnosti. A. Babiš v krajích sliboval občanům miliardy na nové nemocnice, školy, školky, nové komunikace atd.. Není sice úplně přesně známo, které z těchto slibů Babišovy vlády jsou myšleny vážně a které méně vážně, či zcela nevážně. Odhaduje se, že sliby, které A. Babiš a jeho vláda v krajích učinili, představují v souhrnu až sedm desítek miliard korun. A to ještě čtyři kraje vládě k jejím návštěvám zbývají. A. Babiš slíbil mj. navýšení penzí a to opakované. Slíbil zlevnit jízdné veřejné dopravy pro seniory nad 65 let a studenty a to již od letošního září. Vláda zatím ze čtyřiceti tří předloh nových zákonů a novel zákonů dokázala prosadit ve schvalovacím procesu jen osm zákonů. Prostě jednobarevná menšinová vláda byla ve sněmovně do značné míry otloukánkem. A. Babiš, zejména ze strany české pravice, byl po celou dobu kvůli kauze Čapí hnízdo lovnou zvěří.

Nicméně A. Babišovi se během půl roku tohoto, pro něj mimořádně složitého období vlády bez důvěry, podařilo udržet vysoké preference hnutí ANO a to nejméně na úrovni volebního výsledku z října minulého roku. Naopak zejména strany pravice a středu, na prvním místě TOP 09, ale také Starostové a do značné míry i lidovci, začaly ztrácet voliče a velmi pravděpodobně, pokud by se sněmovní volby konaly nyní, by nejméně dvě z těchto stran zůstaly pod hranicí 5% a tedy mimo sněmovnu. A. Babiš má předložit jména ministrů své vlády 15. či 16. června, tedy ihned po ukončení vnitrostranického referenda v ČSSD, prezidentovi republiky. A tím by tato, svého druhu neústavní epizoda (ne-)sestavování vlády, mohla skončit.

Jiří Paroubek

Zdroj: Vaše Věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponP.C. Roberts: Washington izoluje neexistence diplomacie   
Pridal tk Čtvrtek 07 červen 2018 - 05:32:10 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Současně s pádem Sovětského svazu padla i poslední překážka pro americké dychtění být jedinou supervelmocí světa. Neokonzervativci, kteří se právě v době pádu SSSR dostali ve Washingtonu k moci, využili danou jim příležitost a nahradili diplomacii hrozbami a nátlakem. Neslavný příklad této změny pochází z času režimu Bushe ml., kdy náměstek ministra zahraničí Armitage vzkázal Pákistánu: „Dělejte, co se vám říká, nebo vás budeme bombardovat zpět do doby kamenné“. A Pákistán tehdy skutečně udělal, co mu bylo nařízeno.

V případě dnešního Ruska se tato hrozba jeví poněkud nestřídmá – a to z toho důvodu, že Rusko by dokázalo bombardování Americe vrátit. A tak se washingtonská hrozba zredukovala na: „Dělejte, co se vám říká, nebo na vás uvalíme sankce“.
Sankce jsou vyjádřením hegemonie jedné země nad druhou. Jsou vyjádřením toho, že ten, který sankce uvaluje, se cítí být povolán k tomu, aby ostatním suverénním státům říkal, co mají dělat, respektive nést následky v případě, že se diktátu postaví.

Ve chvíli, kdy Amerika získala pocit, že je jedinou supervelmocí světa, staly se sankce důležitým instrumentem její zahraniční politiky. Clintonův režim nasadil sankce proti Iráku. A když OSN poté oznámila, že tyto sankce zabily půl milionu iráckých dětí, položil novinář Lesley Stahl v televizním programu „60 minut“ tehdejší ministryni zahraničí M. Albrightové otázku, zda americké sankce mají cenu půl milionu dětí? Načež se dočkal této odpovědi: „Ano, tu cenu mají“.

Stejně dnes američtí sionisté uvažují, pokud jde o Palestice, jak to za všechny vyjádřil i jeden z izraelských ministrů: „Děláme ve své oblasti totéž, co dělali Američané s rodilými Američany, zvanými Indiáni“. Nu a protože oba státy spojuje zločin stejného druhu, vetuje dnes Washington všechny akce OSN proti izraelským zločinům na Palestincích. A kdyby se dnes Lesley Stahl zeptal washingtonské vlády, zda její zájmy mají cenu sedmi zemí, které Amerika zničila jen v tomto novém 21. století, určitě by se dočkal stejné odpovědi jako kdysi od M. Albrightové: „Ano, tu cenu mají“.

Kdykoli se nějaká země nepodřídí rozhodnutím Washingtonu, uvalí na ni Washington sankce. Dnes jejich tíhu nesou na sobě Irán, Severní Korea, Rusko a Venezuela – a Washington navíc nutí další země, včetně jeho evropských spojenců, aby též na všechny strany uvalovaly sankce, jinak Washington uvalí sankce i na ně samotné.

K čemuž dochází právě v těchto dnech, kdy Trump, veden svými izraelskými neokonzervativními agenty, stáhl americký podpis z iránské nukleární dohody, podepsané USA, Iránem, Ruskem, Čínou, Francií, Británií a Německem, a svým evropským vazalům, na předmětné dohodě též podepsaným, vzkázal: když svůj podpis z iránské nukleární dohody nestáhnete stejně jako my, uvalíme sankce i na vás.

Tohle už je ovšem strava těžko stravitelná nejen pro vlády evropské, ale i pro vládu britskou, jež všechny dohromady poctivě slouží Washingtonu jako vazalové už od roku 1945. Rebelii lze cítit i slyšet na celém kontinentu a též oficiální figury EU říkají, že nadchází čas na to, aby Evropa sledovala své vlastní cíle a nikoli cíle Washingtonu.

Je tahle rebelie trvalá, anebo jde jen o hru oněch evropských vůdců, kteří si s její dopomocí chtějí na Washingtonu vynutit vyšší všimné, než od něj pobírají dosud? A pokud tak tomu opravdu je, kolik bude muset Washington z kapsy vytáhnout, aby evropskou rebelii utišil?

Vladimír Putin po léta polykal hrozby a urážky a čekal, kdy washingtonská arogance jeho evropské impérium rozloží. Možná se mu za jeho trpělivost právě teď dostává odměny. Náznaky izolace Washingtonu od zbytku světa nelze totiž přehlédnout. Washington např. nařídil Indii a Turecku, aby nekupovaly ruské zbrojní systémy, ale obě tyto země Washingtonu vzkázaly, že jeho vměšování odmítají a hodlají ve svých nákupech v Rusku pokračovat. Předseda Evropské komise Juncker řekl, že pro Evropu nadešel čas, aby znovu navázala vztah s Ruskem a ustala s útoky na ně.

Obrátí se tedy EU, jež je výtvorem americké CIA, proti Washingtonu?

Je to možné. Washington pohrozil Německu sankcemi, jestliže se bude i nadále účastnit projektu North Stream 2, který má přivádět energii z Ruska do Evropy. Čímž dal samozřejmě najevo, že nedostatek energie v Evropě je pro něj lepší alternativou, než je Evropa energeticky závislá na Rusku. Protože závislá, a to ve všech směrech, může být jedině na Spojených státech.

Německá kancléřka Merkelová, dlouholetá washingtonská loutka, oznámila, že USA přestaly být spolehlivým politickým spojencem, a že Německo „potřebuje vzít svůj osud do svých vlastních rukou“. A poslední průzkum veřejného mínění prokázal, že s tímto jejím prohlášením souhlasí 82% Němců.

Může být totiž ještě něco bizarnějšího i bezradnějšího, než je politika, vyhrožující nejen potenciálním či vymyšleným rivalům, ale i svým vlastním spojencům?

Vybral a přeložil Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUSA okupují syrské území a buduji základny na podporu teroristů a kontrolu nad ropovody   
Pridal tk Čtvrtek 07 červen 2018 - 05:25:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Američtí bojovníci za demokracii a obecné blaho si již od r. 2014 budují v Sýrii jednu vojenskou základnu za druhou. Vzhledem k tomu, že jim chybí jak souhlas syrské vlády, tak i mandát RB OSN, jedná se zcela zjevně o agresi proti suverénnímu státu. A abychom se přesvědčili, že se nejedná o žádnou malou akci, dovolil jsem si připravit jejich přehlednou soupisku i s mapou:

- Výcviková základna at-Tanf poblíž jordánsko-syrsko-iráckého trojmezí cvičí opoziční žoldáky k diverznímu nasazení na území Sýrie. Podpora terorismu jako vyšitá;

- Základna speciálních sil v aš-Šedáde (Shedadi) uprostřed ropných a plynových polí s trvalou přítomností 150 speciálů. Hlídají hlavní zájem - tranzitní trasu pro íránsko-irácký plynovod do Evropy;

- Letecká základna Rumejlán. Shodou zvláštních náhod přímo uprostřed dalších ropných a plynových polí poblíž syrsko-irácko-tureckého trojmezí. Základnu obsluhuje a hládá asi 200 členná posádka a probíhá její rozšíření na regulérní letiště;

- Základna pozemních sil v Ajn Ísá hostí asi 200 amerických a 75 francouzských vojáků, kteří cvičí kurdské milice YPG;

- Letecká základna v Kobani (Ajn al-Arab) je hlavní logistickou základnou, kde mohou přistávat jak letouny C-130 hercules, tak i C-17 Globemaster;

- Hlavní americké operační centrum se nachází poblíž města Manbidž, kde je jedna základna speciálních sil (Ajn Dadad) a jedna základna pozemních sil (Ušáríja);

- Poblíže města Srín vzniká další letecká zásobovací základna.

Střízlivý odhad počtu amerických vojánů, nelegálně operujících na syrském území a cvičících teroristy se pohybuje okolo 2000 mužů s množstvím bojové techniky a možností přivolat v řádech několika desítek minut leteckou podporu jak z oblasti Rudého nebo Středozemního moře, tak i z oblasti Perského zálivu.

A nám tady budou vykládat něco o ruské hrozbě a neustále provokačně projíždět přes naše území svojí obrněnou technikou.

Autor: Peter Markup


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponByly odhaleny plány na přijetí Ukrajiny do NATO   
Pridal tk Čtvrtek 07 červen 2018 - 05:21:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Členské země NATO chtěly přijmout Ukrajinu do aliance už před 10 lety. O tom informoval bývalý generální tajemník NATO Fogh Rasmussen, když odpovídal na otázky německých novin Die Welt, informuje Tass.

Podle jeho slov byla dohoda se zemí učiněna v roce 2008 za podmínky, že Kyjev splní řadu nezbytných podmínek. „Ovšem, nehledě na podstatný pokrok za poslední tři-čtyři roky, Ukrajina bude muset projít ještě dlouhou cestu, než se bude moci připojit," prohlásil Rasmussen.

Bývalý generální tajemník také prohlásil, že členské země musí ukrajinskou stranu podpořit, hlavně za podmínek konfliktu v Donbasu. Současně s tím prohlásil, že otevřený vojenský konflikt není dnes na území Evropy přípustný.

Zdroj: Tass, Die Welt, Sputnik

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMZV USA okomentovalo výzvy německých politiků k vypovězení amerického velvyslance   
Pridal tk Čtvrtek 07 červen 2018 - 05:16:07 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Oficiální mluvčí MZV USA Heather Nauertová, když komentovala situaci kolem výroků velvyslance USA v Německu Richarda Grenella o podpoře konzervativců v Evropě, prohlásila, že šéfové diplomatických misí mají právo vyslovovat vlastní názory.

„Zastupují Bílý dům, ať už jde o nynější administrativu nebo nějakou jinou, a slyšíme, že vyslovují své názory. A tyto názory se mohou lidem líbit či nelíbit. Jde přece o svobodu slova. Nezávisle na tom, jestli se vám to líbí či ne, říkají občas velvyslanci podobné věci," řekla novinářům na briefingu.

Nauertová přitom zdůraznila, že USA a Německo mají „velmi pevné vztahy".

„Nepodporujeme žádné politické strany. Podporujeme demokracii, podporujeme země, které samy rozhodují, pro koho budou hlasovat. Myslím si, že velvyslanec Grenell zdůraznil, že v Evropě jsou některé strany a kandidáti, kterým se daří dobře," dodala.

Grenell prohlásil v interview pro ultrapravicový portál Breitbart, že „by chtěl posílit ostatní konzervativce po celé Evropě". Zařadil mezi ně také rakouského kancléře Sebastiana Kurze.

Zdroj: https://sptnkne.ws/hGAZ


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponÚředník Bílého domu: Donald Trump zvažuje obchodní jednání s Kanadou a Mexikem   
Pridal tk Čtvrtek 07 červen 2018 - 05:09:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Lawrence Kudlow, ředitel hospodářské komise amerického Bílého domu, 5. června uvedl, že americký prezident Donald Trump zvažuje obchodní jednání s Kanadou a Mexikem. Řekl, že zatím chce jednat s Kanadou a Mexikem, protože bilaterální obchodní jednání povedou k lepší obchodní dohodě. Ale zdůraznil, že Trump v současné době neplánuje odstoupit od Severoamerické dohody o volném obchodu.

Donald Trump od nástupu do funkce prezidenta opakovaně hrozí, že ukončí Severoamerickou dohodu o volném obchodu. První kolo jednání o aktualizaci Severoamerické dohody o volném obchodu bylo oficiálně zahájeno v srpnu roku 2017. Pokrok jednání je v podstatě pomalý. Spojené státy, Mexiko a Kanada mají velmi odlišné názory v oblastech, jako jsou autorská práva, otevření zemědělského trhu, trhu s energetickými zdroji a trhu s pracovní silou, pravidla původu a zeměpisná označení.

Obchodní odborníci USA se domnívají, že uvalení vysokých cel na výrobky z oceli a hliníku dovážené z Kanady a Mexika Trumpovou vládou zkomplikuje jednání o Severoamerické dohodě o volném obchodu a může to způsobit jeho odložení až na příští rok.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPutin vyzval EU ke zrušení sankcí vůči Rusku   
Pridal tk Čtvrtek 07 červen 2018 - 05:08:08 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ruský prezident Vladimir Putin 5. června při návštěvě v Rakousku uvedl, že EU by měla zrušit sankce vůči Rusku, protože sankce jsou špatné pro všechny strany.
Vladimir Putin téhož dne navštívil Rakousko, což je jeho první návštěva po zahájení nového období ve funkci ruského prezidenta letos v březnu. Téhož dne jednal s rakouským prezidentem Alexanderem Van der Bellenem a premiérem Sebastianem Kurzem.

V současnosti nejsou vztahy mezi Ruskem a Evropou dobré a postoje Ruska a Rakouska k otázce sankcí EU vůči Rusku poutají velkou pozornost veřejnosti. Putin po jednání s Alexanderem Van der Bellenem v rozhovoru pro novináře řekl, že všechny sankce z politických cílů jsou jednostranné, nepřinesou požadovaný výsledek a poškodí všechny strany.

Alexander Van der Bellen uvedl, že Rakousko usiluje o zmírnění situace a bude podporovat dialog, nicméně ale neporuší sankční opatření EU vůči Rusku.
Rakouský premiér Sebastian Kurz řekl, že Rakousko plní sankce EU vůči Rusku, ale pokud nastanou vhodné podmínky, podpoří jejich zrušení.

Těžištěm spolupráce mezi oběma zeměmi jsou energetické zdroje. Plynárenské společnosti obou zemí uzavřely smlouvu o prodloužení dodávky zemního plynu, která prodlouží termín současné smlouvy z roku 2028 do roku 2040.

Vladimir Putin uvedl, že Rakousko je klíčová země, do které Rusko dopravuje zemní plyn. Jako přepravní centrum energetických zdrojů zajistí Rakousko bezpečnost energetických zdrojů pro všechny evropské země.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2729 sec,0.0838 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,016kB