Pondělí 02 červenec 2018
Století Úchylismu a cesta pro 99% obyvatel   
Pridal tk Pondělí 02 červenec 2018 - 04:24:08 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Pokud jakýsi Mohammed vůbec existoval (pochybuji o tom), tak prvním Úchylem na světě byl nejspíše právě on. To že znásilnil dívenku, která by si jistě místo poslechu deviantního funění kohosi do ucha, raději hrála s panenkami a s ostatníma holkama skákala panáka, tak již to samo o sobě z něj sice dělá úchyla, ale jen úchyla s malým "ú". Také v tomto malém úchylismu jistě nebyl jediný a připisovat mu zde nějaké primariáty, by nebylo správné. Takhle se chovalo, chová a jistě bude chovat asi mnoho jiných členů, té horší polovičky lidstva - hnědých, černých, bílých i žlutých.

To, čím se Mohammed vyčlenil a stal se Úchylem číslo jedna, Úchylem s velkým "Ú", tak to nastalo právě ve chvíli, když svou slaboduchost vystavil na odiv a udělal z ní přednost.

Přednost a ideologii. Ideologii slaboduchosti. Ideologii Úchylismu.

Symbolem 19. století byl a asi vždy bude parní stroj. Proto se tomuto století říká století páry, což je fajn název, který o svém století říká prakticky vše.
Symbolem minulého - 20. století, není bohužel nic. Není to proto, že by se nic nedělo nebo nic nevymyslelo, ale proto, že z toho nepřeberného množství událostí nelze určit tu jednu jedinou - symbolickou. Bylo toho na sto let zkrátka příliš mnoho: sionisté během 20. století uspořádali dvojí gigantickou lidskou sebelikvidaci a hromadu válek lokálních; poprvé v dějinách zabíjel politik civilisty atomovou bombou; začalo se létat do kosmu; rozhlas a televize pronikli do našeho soukromí; vynálezem tranzistoru začal počítačový věk a rozběhlo se internetové spojení. Také lze třeba zmínit, že během 20.století peníze přestaly být kryty něčím reálným a klesly na hodnotu řezaného papíru. Musíte uznat, že vytáhnout z této změti jednu věc co by symboliku 20. století, prostě nelze.

O to zajímavější je situace, že tohle 21. století již symbolizovat lze. Samozřejmě, zcela oprávněně se ptáte, jak je to možné a pochybujete. Vždyť neuběhla ještě ani pětina a jak si tedy dovoluji něco takového tvrdit?!

První, co asi každého, při takové otázce napadne je, že tohle století lze nazvat stoletím Globalizace. Ano, i tohle by byla jedna z variant. Obzvláště, když jeden z předních alternativních webů už po několik předlouhých měsíců intenzivně šíří, a do našich myslí zapouští mem, že "globalizace je proces objektivní". ...což jinými slovy znamená, že s tím nemůžeme nic dělat, i kdybychom se na hlavu stavěli a že odpor je marný. Možná někteří poznali, že je řeč o panu VK z Aeronetu. Mimochodem, on toho začal poslední dobou tvrdit povícero, přičemž přitvrzuje a kdo ho pozorně poslouchá, tak se stejně jako já asi nemůže zbavit intenzivního dojmu, že ze zahraničí plní funkci mazaného českého konfidenta, právě ve službách globalismu. Úplně stejně, jako svou funkci, ve své době, plnily zahraniční rozhlasové stanice Hlas Ameriky a Svobodná Evropa. Ale o tom jsem nechtěl.

Vraťme se raději zpátky k tomu našemu divnému století. Tohle století není stoletím Globalismu, protože v historii už globalizoval kdekdo. Dělo se tak od Říše Římské, až po Třetí říši a proto si dovoluji tvrdit, že 21. století není stoletím Globalismu. Tvrdím, že 21. století je stoletím Úchylismu.

Uznávám, že není příliš povznášející být účastníkem století s touto symbolikou. Ani pro mne, samozřejmě. Vždyť, jak by taky mohlo být? Jen vzpomeňme, jak si dnes povídáme o Sodomě a Gomoře. Nebo o rozpadající se říši Římské. Co pro nás dnes symbolizují? Jsou to období zvrácených morálek a tečka.

I když nikoho soudného nenapadne pochybovat nad tím, že se všichni obyvatelé a celá tato období ocitla na dně, po okraj plné žumpy dějinných fekálií jen a jen díky chování malého, bezvýznamného promile vyvolených, tak se s tím nedá nic dělat. Nikdo už dnes neřeší, jak velké ono vyvolené promile bylo a zda to náhodou nebyli jen zvrácení jedinci - uprchnuvší pacienti psychiatrů. Jen se řekne Sodoma Gomora a hned máme jasno - všichni lidé té doby byli prasáci a úchylové. A to i když to není pravda!

Když jsme uvedli, že i my, normální lidé, jsme dnes součástí období Úchylismu (welcome!), můžeme si konečně představit jeho hlavní symboly.

Začalo to, jako vždy, úplně nenápadně a potom šlo už jen o pověstné vaření žáby. Overtonovo okno se otevřelo ve chvíli, kdy homolobby začala tvrdit, že homosexualita není nemoc. To jim prošlo a nemoc se škrtla. Dalším krokem bylo, že homosexuálové po sobě chtěli dědit a nahlížet do zdravotní dokumentace partnera v případě nemoci. Tvrdili, že to jim ke štěstí úplně stačí a tím jejich požadavky končí. Neskončily. Začali ve městech pořádat perverzní pochody a tvrdili, že perverze je normální. Dále chtěli registrovaná partnerství, potom už plnohodnotná manželství a nakonec (je ovšem otázkou, kde se ten konec vůbec nachází) dokonce požadovali adopci, výchovu i plození dětí. Bůh si sice rve vlasy, příroda zvrací a normální lidé nevěřícně kulí oči a dostávají infarkt, ale tímto by 21.století symbol Úchylismu nezískalo. To je ještě slabé křepčení šílenců, na které stačí jediný jediný slušný paragraf. Touhle nestabilitou si byli Úchylové vědomi a pokračovali. Takže pokračujeme i my.

Ve chvíli, kdy se propagace mrouskání shodných pohlaví na veřejnosti dostala kulaté razítko, tak Mezinárodní Hnutí Úchylů zařadilo druhý rychlostní stupeň: začali razit reklamní kampaň na rozšířenou nabídku pohlaví.

Pod tím Mezinárodním Hnutím Úchylů si prosím nepředstavujte nic velkého. Je to jen několik málo jedinců na strategických místech, jako politici, ministři, ministerští úředníci, poslanci, europoslanci, eurokomisaři, euroúředníci, novináři, redaktoři, spisovatelé, filmaři a dobře placení neziskovkáři, kteří na pokyn vytvářejí dojem reality. Pod heslem "ÚCHYLOVÉ CELÉHO SVĚTA SPOJTE SE!" vytvářejí dojem toho, že to co hlásají, je skutečný a normální život.

...a normální je podle nich prý už to, že už není jen pohlaví mužské a pohlaví ženské. To je prý málo pestré a tak Mezinárodní Hnutí Uchylů učinilo objev a vytvořilo nějakých 21 zcela nových pohlavních prototypů. Čert ví, co mají tyto nové kusy v rozkroku a co mají v hlavě, ale není to podstatné. Proč? Protože jistě existují pracovní týmy, které intenzivně vymýšlejí další a další prototypy a buďme si jisti, že se v za pár týdnů dočkáme i samostatného názvu a speciálních práv třeba pro někoho, kdo to rád za bílého dne s drátěným plotem.

I když je lobbystů Úchylismu na planetě jen pár tisíc, tak celkový dojem ze mnoha televizí, rádií, novin, knih, filmů a vydávaných zákonů a vyhlášek je takový, že kam se podíváme, tam je třeba nového práva pro další, nově vytvořený prototyp. Samozřejmě to tak není, žádná nová pohlaví neexistují a pořád je minimálně 99% obyvatel na planetě úplně normálních a zachovali si zdravý rozum. Ovšem dojem, že úchylnost je normální, tak tento dojem je přes to všechno intenzivně vytvářen. Každý den, každou hodinu a každou minutu.

Asi si říkáte, proč to vlastně píšu. Vždyť tohle všechno víte už dávno. Dovolte ale abych pokračoval. Pointa tohoto krátkého psaní mě totiž napadla, když jsem se díval na jeden americký seriál.

Je vcelku jedno jaký. Série měla jen pár dílů, byla ze špionážního prostředí a tak mě zaujala. Většinou v západních seriálech spouštějí agendu multikulti, LGBT a ostatního svinstva, ihned v prvním díle, aby divák náhodou nebyl na pochybách a o něco z indoktrinace nepřišel, ale tady ne. Ani v druhém a ani v dalším. Říkal jsem si, že to je nevídané a přemýšlel jsem, jakým kouzlem tohle dílo lobbystům Úchylismu nepozorovaně uniklo. Téma výborné, dobré zpracování, bez manipulace, a tak hodnota seriálu u mě stoupala. Ani jsem nedutal a jen jsem udiveně nad tím zázrakem kroutil hlavou.

Jenže přišel díl pátý a zde již přišla akce homolobby - on miluje jeho ...a jak jinak - mají krásný vztah. Říkal jsem si, že to není možné, že i tady to dokázali násilně, bez jakékoli dějové linky vtlačit. Zklamaně jsem se dodíval a napadla mě právě ta myšlenka - co tak vytvořit databázi normální kultury pro normální lidi? Kultury pro 99% lidí?

Možná "databáze" je pro začátek příliš silné slovo a stačilo by nazvat seznamem. Zkrátka společnými silami si vytvořit nějaký seznam knih, pohádek, filmů, seriálů, divadelních her atp., které jsou určeny normálním lidem, u kterých jsou všichni doma. Taková díla, která neobsahují ani agendu multikulturalismu, ani agendy LGBT či genderismu, ani agendu juvenilní justice a ani žádné jiné zvrácené agendy. Možná neuvěříte, ale je toho čím dál méně a mám vtíravý pocit, že nové věci se vydávají jen za podmínky, že obsahují minimálně jednu z protlačovaných agend Mezinárodního Hnutí Úchylů.

Pokud někdo shledává tento návrh konstruktivním, prosím šiřte tuto ideu a všichni, kteří se chtějí na tvorbě Databáze pro 99% podílet, nechť napíší své návrhy na nia.ostrava©protonmail.com. Posílejte všechny návrhy na kulturní zážitek pro slušné lidi - názvy děl i s tvůrci, žánr a rok vydání; mohou být i linky na stažení nebo adresy pro zakoupení a další informace. Podle míry zapojení a množství zaslaných návrhů pak bude zvolena nejvhodnější forma zpracování a následné prezentace této databáze.

Jsem přesvědčen, že toto století Databázi pro 99% nutně potřebuje a proto předem vřele děkuji všem spolutvůrcům.

Autor: Dan Niel

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPět milionu Italů žije v chudobě, ale bývalé socialistické a pravicové vlády se předháněly v podpoře imigrantů z Afriky!   
Pridal tk Pondělí 02 červenec 2018 - 04:04:21 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
REKORD CHUDÝCH V ITÁLII - Aktuální vláda v Itálii neřeší pouze africkou invazi, ale i ekonomické problémy chudých Italů, do kterých se dostali i díky politice předchozích vlád a vysoké nezaměstnanosti. Jak víte z předchozích příspěvků, budou touto vládou nově odejmuty doživotní renty bývalým členům parlamentu, další na řadě budou honosné důchody vyvolených.

Další problematika k řešení je minimální příjem, protože v těchto dnech vyšla ze statistického úřadu nová aktuální čísla, která jsou alarmující a smutně rekordní: 5 miliónů Italů se nachází pod hranicí absolutní chudoby. Luigi di Maio by byl rád, kdyby tento garantovaný příjem mohli lidé dostávat co nejdříve, protože dle jeho slov zdroje na to jsou.

Vláda se bude zabývat i cly, dovozem a vývozem, protože podle slov ministra značka "Made in Italy" trpí tím, že spousta jiných výrobců po světě originální italské značky kopíruje, vyrábí s polovičními mzdovými náklady, nedodržuje bezpečností pravidla, čímž pak prodává za poloviční cenu, a tím poškozuje původní italskou kvalitu.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTrump obvinil Evropskou unii, že „dělá USA hrozné věci“   
Pridal tk Pondělí 02 červenec 2018 - 03:43:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Prezident USA Donald Trump prohlásil, že Evropská unie se chová v obchodu stejně jako Čína.

V pořadu Fox News se Trumpa zeptali, jestli by neměl připojit evropské spojence k obchodním opatřením proti Číně.

„Račte prominout. Evropská unie je možná stejně špatná jako Čína, akorát menší. Oni tam dělají hrozné věci. Podívejte se na situaci s auty. Posílají nám mercedesy a my jim nemůžeme poslat auta. Podívejte se, co dělají s našimi farmáři — nechtějí naši zemědělskou produkci," řekl Trump.

Připomněl, že obchodní proficit EU s USA přesahuje 150 miliard dolarů ročně. Přitom Trump prohlásil, že „má rád Evropskou unii".

Moji rodiče se narodili v Evropské unii, když ještě nebyla… Mám rád všechny tyto země — Německo, Skotsko," řekl Trump. Ve Skotsku, které není stát, ale část Velké Británie, se narodila Trumpova matka Mary Annová a jeho otec Fred Trump se narodil v New Yorku.

Zdroj: Fox News,Sputniknews.com

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPentagon potichu změnil své cíle a úkoly   
Pridal tk Pondělí 02 červenec 2018 - 03:38:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Pentagon pozměnil na svém portálu článek o cílech a úkolech, ale neučinil přitom žádné úřední prohlášení. Na tyto změny upozornil portál Task & Purpose.

Americké ministerstvo obrany o sobě dříve mluvilo jako o prostředku poskytování ozbrojených sil za účelem zdržení války a obrany bezpečnosti země. Tento popis zůstal dosud na portálu Pentagonu v části Informace o úřadu. Avšak na hlavní stránce je uvedena jiná mise Pentagonu.

„Mise ministerstva obrany spočívá v tom, aby zajistilo USA smrtonosné síly na obranu bezpečnosti země a podporu amerického vlivu v zahraničí," praví se na portálu.

Ve strategii tohoto úřadu se přitom praví, že její text nebyl obnoven od ledna 2017.

Task & Purpose poznamenal, že tato změna vypadá příznačně na pozadí politiky prezidenta Donalda Trumpa a může také svědčit o agresivnějším přístupu k otázce národní bezpečnosti.

Novináři poukazují na to, že Pentagon učinil tyto změny zřejmě potichu a trochu si pospíšil.

Zdroj: portál Task & Purpose, Sputniknews.com

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAlí Chameneí varoval Spojené státy, aby se nepokoušely rozdělit Írán   
Pridal tk Pondělí 02 červenec 2018 - 03:34:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Íránský nejvyšší vůdce Alí Chameneí 30. června uvedl, že pokusy Spojených států o rozdělení Íránu prostřednictvím ekonomických sankcí jsou marné.

Alí Chameneí poukázal na to, že všichni Íránci se sjednotí a budou společně vzdorovat obléhání Spojených států a jejich regionálních spojenců.

Americký prezident Donald Trump oznámil 8. května, že Spojené státy odstoupí od íránské dohody o jaderných zbraních a obnoví sankce uvalené na Írán před uzavřením íránské dohody o jaderných zbraních.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMichael Žantovský coby popírač Panta rhei a starořecké moudrosti   
Pridal tk Pondělí 02 červenec 2018 - 03:33:04 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Kdoví, čím to může být, že kdykoli si třeba i jen na pár vzácných vteřin přepnu ovladač na vysílání ČT, zaslechnu tam cosi popírajícího zdravý rozum. Včera večer poskytla k rozšíření této mé zkušenosti dnes už legendární zpravodajská redakce ČT, když dala možnost vystoupit s projevem stejně legendárnímu euroatlantickému fanatikovi a rusobijci Michaelu Žantovskému, který zrovna v oněch pár vzácných vteřinách poučoval náš lid o tom, že spisovatel Karel Čapek vždy horoval za naši příslušnost ke světu západnímu, a že tedy český kulturní život vždy viděl jen v souvislostech s kulturními a humanistickými hodnotami světa západního. Tento fakt pak vykladatel Čapkova díla Žantovský dokladoval větou z jeho knihy Anglické listy, kterou zřejmě citoval ještě předtím, než jsem měl to potěšení vyslechnout si jeho kulturně výchovnou přednášku celou.

Takže v mých očích málo vážený pane Žantovský: Věřím tomu, že Karel Čapek v době, kdy Anglické listy psal (muselo to být před rokem 1924, protože teprve v tomto roce knížka poprvé vyšla), viděl a posuzoval nás i svět západní tak, jak je vy v roce 2018 (a tedy zhruba o sto let později), popisujete. Ale pozor! Vy tak vůbec nečiníte proto, abyste naše vědění o Čapkovi či jeho názoru na svět obohatil, ale jen a jen proto, abyste nám tím Čapkem vymyl mozek a nízce a promyšleně nás jím oklamal. A to právě o oněch necelých sto let. Během nich se totiž svět – a to v souladu s výroky starořeského filozofa Hérakleita Všechno plyne (Panta rhei), Slunce je vždy nové a Nikdy nevstoupíš do téže řeky - svět pohyboval a nikoli nehybně stál, jak jste se snažil posluchačům sugerovat. A pohnul se samozřejmě i onen svět západní, který tak vynášíte, a pohnuly se spolu s ním – a to o celé míle a bohužel, zcela negativním směrem – i jeho kulturní a humanistické hodnoty, které vy vynášíte do oblak, jako by to byly jeho hodnoty dnešní a nikoliv jeho hodnoty minulé z dvacátých a třicátých let minulého století, kdy Americe např. prezidentoval skutečný humanista F.D. Roosevelt, kdy se USA na všech světových stranách snažily hasit válečné požáry a neshazovaly ještě na matky a děti bomby každých 12 minut, jak podle nejnovějších údajů amerického ministerstva války činí dnes. Kdy bylo nemyslitelné, aby americký prezident vypustil z úst slova, že „USA zakroutí ruce těch zemí, které by nebyly ochotné dělat to, co USA potřebují aby dělaly“, jak se to vůbec nerozpakoval učínit v únoru 2015 nositel Nobelovy ceny za mír prezident Obama. Kdy bylo stejně nemyslitené, aby Washington vzkázal Pakistánu: „Dělejte, jak vám říkáme, nebo vás zbombardujeme zpět do doby kamenné“, jak to v říjnu 2015 pro pakistánskou vládu zformuloval náměstek amerického ministra zahraničí R. Armitage. Kdy bylo stejně absurdní, aby USA bombardováním a chemickými útoky zabily 20 procent obyvatelstva velké země, jak to v bojových akcích Korejské války (1950 – 1953), učinilo v Koreji americké letectvo, a později, v tzv. válce proti terorizmu (trvá dodneška), zbavily jen v letech 2001 až 2015 života 1,3 miliony lidí. Kdy bylo stejně nemyslitelné, aby americká vláda a prezident a jejich jménem i úřady souhlasily s mučením lidí a vymýšlely pro ně i nové způsoby, jakým je např. waterboarding, praktikovaný americkými odborníky (včetně žen), nejen na americké vojenské základně Guantanámo na Kubě, ale i na dalších místech a dokonce i v Evropě.

Anebo si, pane Žantovský, myslíte, že s vědomím toho všeho by tak bytostný demokrat, humanista a nepřítel válečného běsnění, sprostoty a násílí, jakým byl Karel Čapek, kterého bombardování jednoho španělského města Guernicy přimělo usednout a napsat drama Matka, by i dnes tleskal Západu a jeho nelítostným a nehumánním slovům i činům, zahrnujícím celou zeměkouli, jak jim dnes tleskáte vy?

A kde jste vůbec sebral tu drzost, že si pro své mrzké politikaření a ohlupování lidí, berete člověka tak vzácného, jakým je Karel Čapek, do úst?

Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2160 sec,0.0628 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,840kB